Nghiên cứu giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sàng tuyển than lép Mỹ, tỉnh Quảng Ninh

20 29 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2018, 13:36

Header Page of 120 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LÊ VĂN PHƯƠNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN LÉP MỸ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TR ÌNH HÀ NỘI - 2016 luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page of 120 Header Page of 120 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI Lê văn phương khoá 2013-2014 líp cao häc 2014QL4 NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN LÉP MỸ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ V À CƠNG TR ÌNH MÃ SỐ: 60.58.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ ĐÌNH ĐỨC HÀ NỘI – 2016 luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page of 120 Header Page of 120 i LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành gửi lời cám ơn đến quý thầy cô trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội tận tình dạy bảo suốt thời gian học tập trường Đồng thời gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, Khoa sau đại học tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành khóa học Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Sở ban ngành tỉnh Quảng Ninh, Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập thời gian hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Thầy giáo - TS Đỗ Đình Đức - Người thầy tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ suốt trình thực luận văn Trân trọng cảm ơn Hà Nội, tháng năm 2016 Lê Văn Phương luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page of 120 Header Page of 120 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Lê Văn Phương luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page of 120 Header Page of 120 iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ Phần MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Phần II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Ở VIỆT NAM 1.1 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Nam 1.1.1 Vòng đời dự án 1.1.2 Các giai đoạn Quản lý dự án 1.1.3 Nhiệm vụ ban quản lý dự án giai đoạn 1.1.4 Các hình thức Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 1.2 Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam công tác quản lý dự án 1.2.1 Một số nét Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam 1.2.2 Một số dự án sàng tuyển than Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam 1.3 Thực trạng công tác Quản lý dự án Tập đồn cơng nghiệp luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page of 120 Trang i ii iii vi vii viii 2 3 4 11 13 13 18 19 Header Page of 120 iv than khoáng sản Việt Nam 1.4 Một số kết đạt 1.5 Một số hạn chế tồn công tác Quản lý dự án nguyên nhân 1.6 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ 1.6.1 Một số nét Dự án 1.6.2 Phạm vi ranh giới, diện tích, chức phân khu Nhà máy 1.6.3 Các hạng mục công trình nhà máy Chương II CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Dự án đầu tư xây dựng 2.1.2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 2 Cơ sở pháp lý 2.2.1 Các văn pháp quy Quốc hội, Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành 2.2.2 Văn Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam ban hành quản lý đầu tư xây dựng cơng trình Chương III ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN SÀNG TUYỂN THAN LÉP MỸ 3.1 Định hướng chung 3.1.1 Tuân thủ theo quy định pháp luật 3.1.2 Đảm bảo an toàn trình thực dự án 3.1.3 Hạn chế mức ảnh hưởng dự án tới môi trường 3.1.4 Đảm bảo chất lượng theo thiết kế quy định hành 3.1.5 Tiết kiệm chi phí đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực dự án 3.2 Mơ hình ban Quản lý dự án 3.2.1 Mơ hình Ban quản lý dự án 3.2.2 Phân công chức nhiệm vụ ban Quản lý dự án luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page of 120 22 23 27 27 29 30 35 35 41 48 48 60 66 66 66 66 67 67 67 67 69 Header Page of 120 v 3.3 Một số giải pháp cụ thể 3.3.1 Đổi công tác lựa chọn nhà thầu quản lý hợp đồng 3.3.2 Công tác thông tin đầu tư 3.3.3 Lập kế hoạch vốn đầu tư 3.3.4 Đổi quản lý thi công xây dựng cơng trình 3.3.5 Đổi quản lý chi phí xây dựng cơng trình KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page of 120 79 79 88 88 89 97 105 106 108 Header Page of 120 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT CBCNVC: Cán cơng nhân viên CTXD: Cơng trình xây dựng ĐTXD: Đầu tư xây dựng ĐTXDCT: Đầu tư xây dựng công trình GPMB: Giải phóng mặt HTKT: Hạ tầng kỹ thuật NĐ – CP: Nghị định phủ NXB: Nhà xuất QCXD: Quy chuẩn xây dựng QLDA: Quản lý dự án QLĐT: Quản lý đô thị TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng việt nam TKV: Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam UBND: Ủy ban nhân dân XD: Xây dựng luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page of 120 Header Page of 120 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Nội dung Tổng hợp khu chức Danh mục cơng trình cốt +21 Cơ cấu sử dụng đất cốt +21 Danh mục cơng trình xây dựng cốt +25, +30 Cơ cấu sử dụng đất cốt +25, +30 Cơ cấu sử dụng đất tuyến băng tải than nguyên khai luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page of 120 Trang 30 30 31 31 32 33 Header Page 10 of 120 viii DANH MỤC HÌNH VẼ Tên Nội dung 1.1 Vòng đời dự án gồm giai đoạn 1.2 Ban QLDA làm việc với đối tác q trình thiết kế cơng trình 1.3 Mơ hình ban QLDA Tập đoàn TKV 1.4 Quy hoạch chi tiết Dự án ĐTXD Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ 1.5 Vị trí khu đất nghiên cứu lập quy hoạch Dự án ĐTXD Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ 2.1 Nội dung công tác QLDA ĐTXD 2.2 Sơ đồ giai đoạn QLDA ĐTXD 3.1 Mơ hình đề xuất Ban QLDA cơng trình Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 10 of 120 Trang 21 28 29 44 45 69 Header Page 11 of 120 Phần I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đầu tư xây dựng có vai trò định việc tạo sở vật chất, kỹ thuật cho xã hội, nhân tố định làm thay đổi cấu kinh tế quốc dân nước, địa phương tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước địa phương cụ thể Việt Nam nước phát triển, sở hạ tầng thấp kém, xây dựng chưa đồng bộ, vậy, quản lý khơng hiệu dự án ĐTXD cơng trình dẫn đến lãng phí đầu tư cơng Tập đồn cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) tập đồn kinh tế nhà nước có ngành nghề kinh doanh khai thác, chế biến, kinh doanh than khống sản địa bàn tồn quốc Thực Quy hoạch phát triển ngành than giai đoạn 2015 đến 2020 có xét đến tầm nhìn năm 2030 Thủ tướng phủ phê duyệt định 60/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012, đảm bảo an ninh lượng quốc gia, giảm thiểu nhiễm mơi trường q trình sàng tuyển than, chế biến than Tập đồn cơng nghiệp Than - Khoáng sản thực việc ĐTXD nhà máy sàng tuyển địa bàn tỉnh Quảng Ninh, bao gồm: - Dự án ĐTXD cơng trình Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, Xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả Nhà máy có cơng suất triệu tấn/năm, sàng tuyển chế biến than mỏ Ngã Hai, Khe Tam - Dự án ĐTXD cơng trình Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm, Phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Nhà máy có cơng suất triệu tấn/năm, có xét đến mở rộng 12 triệu tấn/năm, sàng tuyển chế biến than từ mỏ Cao Sơn, Khe Chàm II (lộ thiên), Bắc Cọc Sáu, Khe Chàm I, Khe Chàm II - IV, Khe Chàm III - Dự án ĐTXD cơng trình Nhà máy sàng tuyển than Khe Thần, xã Thượng Yên Công, thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh Nhà máy có cơng suất triệu tấn/năm, sàng tuyển chế biến than từ mỏ Nam mẫu, Vàng Danh, Đồng Vông luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 11 of 120 Header Page 12 of 120 Việc quản lý dự án ĐTXD cơng trình nói cách hợp lý không đảm bảo tiến độ, chất lượng cơng trình mà đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn nhà nước ngân sách (vốn quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước) hiệu quả, đạt mục tiêu đề Do vậy, vai trò Ban QLDA xây dựng cơng trình, phận giúp việc Tập đoàn than quan trọng Dù có nhiều cố gắng, đạt nhiều thành công công tác, quan quản lý nhà nước ghi nhận, công tác QLDA, mô hình Ban QLDA xây dựng cơng trình sàng tuyển than bộc lộ số bất cập cần khắc phục như, thiếu tính hiệu quản lý dự án, làm thất kinh phí q nhiều Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, tỉnh Quảng Ninh” thực cần thiết nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản lý dự án ĐTXD dự án sàng tuyển than nói chung, Tập đồn cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng Mục đích nghiên cứu Từ nghiên cứu thực trạng cơng tác QLDA ĐTXD cơng trình nhà máy sàng tuyển than tập đoàn Tập đồn cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam, sở khoa học sở pháp lý cơng tác QLDA lĩnh vực có liên quan, đề xuất giải pháp QLDA ĐTXD cơng trình Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, tỉnh Quảng Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác QLDA ĐTXD cơng trình - Phạm vi nghiên cứu: Dự án ĐTXD cơng trình Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, tỉnh Quảng Ninh Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học sau đây: - Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa, thu thập tài liệu; - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Dựa sở tổng hợp lý thuyết chung quản lý ĐTXD, tổng kết đánh giá, phân tích, từ rút luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 12 of 120 Header Page 13 of 120 lý luận phục vụ cho công tác QLDA ĐTXD dự án dự án sàng tuyển than địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Kiểm nghiệm từ thực tế quản lý ĐTXD cơng trình Tập đồn cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam, từ đề xuất mơ hình hình thức QLDA ĐTXD hợp lý nhằm nâng cao hiệu công tác QLDA Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Đưa giải pháp sở khoa học để QLDA ĐTXD cơng trình - Ý nghĩa thực tiễn: Đề xuất số giải pháp QLDA ĐTXD cơng trình Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, tỉnh Quảng Ninh, thuộc Tập đồn cơng nghiệp than khống sản Việt Nam Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm có ba chương: - Chương I: Tổng quan quản lý dự án cơng trình Việt Nam; - Chương II: Cơ sở khoa học pháp lý quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Chương III: Đề xuất số giải pháp quản lý dự án sàng tuyển than Lép Mỹ - Kết luận, Kiến nghị - Tài liệu tham khảo luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 13 of 120 Header Page 14 of 120 THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 14 of 120 Header Page 15 of 120 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Dự án ĐTXD Cơng trình Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ Dự án lớn, mang tính trọng điểm, có ý nghĩa lớn kinh tế - xã hội không với Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam mà với tỉnh Quảng Ninh Lựa chọn đề tài “Nghiên cứu giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, tỉnh Quảng Ninh” luận văn giải số vấn đề sau: Nghiên cứu tổng quan quản lý đầu tư dự án xây dựng cơng trình Việt Nam Giới thiệu số nét Tập đồn than khống sản Việt Nam - TKV cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tập đồn than khống sản Việt Nam - TKV Luận văn phân tích số kết đạt số hạn chế công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Tập đồn than khống sản Việt Nam - TKV Trình bày số nét dự án đầu tư xây dựng cơng trình nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, tỉnh Quảng Ninh thuộc Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam - TKV Luận văn trình bày số vấn đề sở khoa học sở pháp lý công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Luận văn đề xuất số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình trình nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, tỉnh Quảng Ninh, bao gồm: - Định hướng chung - Đề xuất mô hình quản lý dự án - Một số giải pháp cụ thể: + Đổi công tác lựa chọn nhà thầu quản lý hợp đồng + Công tác thông tin đầu tư + Lập kế hoạch vốn đầu tư luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 15 of 120 Header Page 16 of 120 106 + Đổi quản lý thi công xây dựng cơng trình + Đổi quản lý chi phí xây dựng cơng trình Kiến nghị Để nâng cao hiệu cơng tác QLDA Dự án ĐTXD Cơng trình Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ nói riêng, dự án ĐTXDCT nói chung, tác giả kiến nghị: (1) Đối với Nhà nước quan ban ngành, UBND tỉnh Quảng Ninh: - Cần ban hành bổ sung hồn thiện thay chế, sách cũ khơng phù hợp với tình hình thực tế sở nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực trạng công tác QLDA Dự án ĐTXD ngành than Nên phân định rõ nâng cao vai trò, trách nhiệm quyền địa phương, cơng tác kiểm soát, đánh giá chất lượng, vận hành quản lý cơng trình - Cần khắc phục tình trạng thiếu đồng hệ thống văn pháp luật, chế, sách việc giảm bớt tình trạng quan liêu, tham nhũng, cửa quyền… Mặc dù công tác tiến hành với nỗ lực lớn, khó hồn thành thời gian vài năm Việc cần làm hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, sớm ban hành văn thiếu, tạo khung pháp lý cho hoạt động đầu tư nước - Cải cách máy hành để hoạt động hiệu hơn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực thủ tục đầu tư nhanh chóng, dễ dàng - Có biện pháp hữu hiệu kích thích phát triển thị trường vốn để tạo kênh vốn cho nhà đầu tư (2) Đối với Tập đoàn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam: - Cần có chế giám sát hoạt động ban QLDA ĐTXDCT phạm vi hoạt động Tập đoàn để đảm bảo dự án ĐTXDCT quản lý tốt chất lượng kỹ thuật kinh tế luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 16 of 120 Header Page 17 of 120 107 - Khuyến khích áp dụng cơng nghệ tự động hóa QLDA để nâng cao hiệu cơng tác Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn công tác quản QLDA cho cán chuyên môn (3) Đối với Ban QLDA ĐTXD Cơng trình Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ: - Xây dựng quy chế làm việc trì mơi trường làm việc đồn kết, cởi mở, dân chủ, tạo động lực cạnh tranh lành mạnh để nâng cao hiệu QLDA đòn bảy kinh tế kết hợp với chế tài xử phạt nghiêm túc - Đào tạo cho cán tập huấn chuyên môn QLDA, phát triển theo hướng chun nghiệp hóa cơng tác quản lý - Cần chun nghiệp hóa cơng tác đấu thầu xét thầu Phải có chế xử phạt điều khoản phát lý chặt chẽ để hạn chế biểu tiêu cực công tác đấu thầu luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 17 of 120 Header Page 18 of 120 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2014), Luật Xây dựng Chính phủ (2013), Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 điều lệ tổ chức hoạt động Tập đồn cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam Chính phủ (2015), Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 15/2/2015 Thủ tướng Chính phủ việc quản lý chất lượng cơng trình xây dựng bảo trì cơng trình Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình Bộ Xây dựng (2015), Hướng dẫn Luật xây dựng, đấu thầu nghiệp vụ quản lý dự án, giám sát thi công xử lý vi phạm xây dựng, NXB Lao động, Hà Nội Bộ Xây dựng (2015), Hướng dẫn xác định công bố số giá xây dựng 2015 quy định toán dự án , quản lý chi phí dự án, chi phí đầu tư, quy đổi chi phí đầu tư xây dựng, NXB Lao động, Hà Nội Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2007), Quản lý chất lượng dự án, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội Thái Bá Cẩn (2009), Giáo trình phân tích quản lý dự án đầu tư, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Đáng (2003), Quản lý dự án xây dựng, NXB Tổng hợp Đồng Nai, Đồng Nai 11 Đinh Tuấn Hải (2008), Quản lý dự án đầu tư xây dựng, NXB Xây dựng luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 18 of 120 Header Page 19 of 120 109 12 Bùi Mạnh Hùng - Đỗ Đình Đức (2011), Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 13 Bùi Mạnh Hùng - Đào Tùng Bách (2009), Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình NXB Xây dựng Hà Nội 14 Bùi Mạnh Hùng - Cao Văn Bản (2011), Nghiệp vụ giám sát đánh giá dự án đầu tư NXB Xây dựng Hà Nội 15 Bùi Mạnh Hùng - Bùi Ngọc Toàn (2012), Quản lý nguồn lực dự án đầu tư xây dựng NXB Xây dựng Hà Nội 16 Nguyễn Duy Long, Đào Thị Xuân Lan (2009), Bài giảng quản lý dự án xây dựng, Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh 17 Nguyễn Bạch Nguyệt (2004), Giáo trình lập dự án đầu tư, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 18 Từ Quang Phương (2005), Giáo trình quản lý dự án, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 19 Trịnh Quốc Thắng (2007), Quản lý dự án xây dựng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 20 Eric Verzuh (2008), MBA tầm tay, Chủ đề quản lý dự án (nhiều dịch giả), NXB Tổng hợp TP HCM, TP Hồ Chí Minh 21 A Bruce, K Langdon (2006), Quản lý dự án (Kim Phượng, Lê Ngọc Phương Anh dịch), NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 22 Gary R Heerken (2008), Quản lý dự án (Trần Lê Dung dịch), NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 23 Matthew Batchelor (2012), Quản lý dự án (Vũ Thị Phương Thanh dịch), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 24 Stephen Barker, Rob Cole (2009), Thật đơn giản - Quản lý dự án (Minh Thư dịch), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 19 of 120 Header Page 20 of 120 110 25 Chính phủ Việt nam Báo Quảng Ninh điện tử : http://www.chinhphu.gov.vn : http://www.baoquangninh.com.vn Báo Năng lượng Việt Nam điện tử : http://www.NangluongVietnam.vn số Website khác luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 20 of 120 ... hạn chế công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Tập đồn than khống sản Việt Nam - TKV Trình bày số nét dự án đầu tư xây dựng cơng trình nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, tỉnh Quảng Ninh. .. Quảng Ninh Lựa chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, tỉnh Quảng Ninh luận văn giải số vấn đề sau: Nghiên cứu tổng quan quản lý. .. QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Ở VIỆT NAM 1.1 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Nam 1.1.1 Vòng đời dự án 1.1.2 Các giai đoạn Quản lý dự án 1.1.3 Nhiệm vụ ban quản lý dự án giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sàng tuyển than lép Mỹ, tỉnh Quảng Ninh, Nghiên cứu giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sàng tuyển than lép Mỹ, tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay