ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

6 67 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 22:30

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 75ѬӠNG CHUYÊN THOҤI NGӐC HҪU ± AN GIANG Ĉӄ THI THӰ THPT QUӔ&*,$1Ă0 MÔN NGӲ 9Ă1 THӠI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT I ĈӐC HIӆ8 ÿLӇm) Đọc đoạn trích sau thực “Cần lưu ý danh từ truyền thống chí, cơng danh, phận sự, Ngun Cơng Trứ lồng vào nội dung ý thức cá nhân, ngược với thánh hiền Khổng Tử nói: “Kẻ sĩ chí đạo, xẩu hổ nỗi áo xấu cơm thơ khơng thể bàn bạc đạo ” (Lý nhân) Khổng Tử lại nói : “Người qn tử làm việc đời, khơng có thích hay khơng thích, hợp với nghĩa làm ”(Lý nhân) Nguyễn Cơng Trứ đề cao hai chữ “thích chí”, chí ơng chí thi thố tài cá nhân, “Làm nên đấng anh hùng tỏ”, lấy việc nghèo khổ làm điều xấu xa, nhục nhã (Hàn nho phong vị phú) Khổng Tử đối lập quân tử tiểu nhân chỗ người quân tử chăm lo đạo đức cao thượng tiểu nhân chăm lo ăn sung mặc sướng Nguyễn Công Trứ coi trọng hai: “Thú vui thú ném ngang vành tráng sĩ”, “Càng tài tử nhiều tình ái”, Khổng Tử chủ trương sống khổ hạnh, xử nghiêm trang Nguyễn Công Trứ xem đời chơi: “Đem ngàn vàng mua lấy tiếng cười Phong lưu cho bõ kiếp người” Có thể nói, hình thức ngôn ngữ nhà nho, Nguyên Công Trứ diễn đạt ý thức cá nhân — thích chí, hành lạc.” (Con người cá nhân văn học Việt nam kỉ XIXTrần Đình Sử) Câu Đoạn văn viết theo phong cách ngôn ngữ nào? (0,5 điểm) Câu Xác định thao tác lập luận chủ yếu đoạn trích trên? (0,75 điểm) Câu Anh/chị hiểu ý thức cá nhân thích chí, hành lạc Nguyễn Công Trứ? (1,0 điểm) Câu Thông điệp đoạn trích có ý nghĩa nhât anh/chị? (0,75 điểm) II LÀM 9Ă1 ÿLӇP Câu (2,0 điểm) Viết 01 đoạn văn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ anh/chị vấn đề “công danh” sống Câu (5,0 điểm) Cảm nhận phong vị dân gian đoạn thơ sau: Ta với mình, với ta Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh Mình đi, lại nhớ Nguồn nước, nghĩa tình nhiêu Nhớ nhớ người yêu Trăng lên đỉnh núi nắng chiều lưng nương Nhớ khói sương Sớm khuya bếp lửa người thương +ѬӞ1*'Ү1/¬0%¬, THӴC HIӊN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247 PHҪ1,ĈӐC ± HIӆU Câu 1: Phong cách ngôn ngữ khoa học Câu 2: Thao tác lập luận chủ yếu: Thao tác so sánh Câu 3: Ý thức cá nhân thích chí, hành lạc Nguyễn Cơng Trứ độc đáo gây ấn tượng với hậu Theo Nguyễn Cơng Trứ thích chí, hành lạc trước hết phải có khát vọng lập cơng danh, khẳng định vị trí cõi đời Thứ hai, yêu cầu cân đạo đức việc tận hưởng sống Quan niệm Khổng Tử quan niệm cứng nhắc, gò bó người khn khổn tù tung Nguyễn Cơng Trứ hướng đến giải phóng cá nhân phương diện đạo đức lẫn phương diện đời sống thường nhật Đây quan niệm tiến bộ, mẻ, ngày nguyên giá trị Câu 4: Học sinh trả lời theo cảm nhận thân, không cần theo đáp án có sẵn Chỉ cần học sinh đưa thơng điệp, giải thích cách hợp lý lý chọn thơng điệp cho điểm tuyệt đối PHҪ1,,/¬09Ă1 Câu 1: Yêu cầu hình thức: Đoạn văn đảm bảo kết cấu đoạn văn thơng thường Có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn Yêu cầu nội dung: - Giải thích khái niệm công danh, khái quát quan niệm công danh xã hội cũ qua sáng tác Nguyễn Công Trứ, Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh… - Nêu quan niệm giới trẻ công danh + Một phận lớn niên giữ khát vọng đóng góp phần cơng sức nhỏ bé mong muốn xã hội tốt đẹp Họ có khả tự chủ kinh tế, họ có lòng nhiệt thành để giúp đỡ số phận bất hạnh….Phần lớn bạn trẻ ngày đặt mục tiêu phải thật thành công sống, khẳng định vị trí xã hội; kiếm thật nhiều tiền để thỏa mãn nhu cầu sống mình, gia đình chia sẻ với cộng đồng + Tuy nhiên phận không nhỏ niên lại không suy nghĩ Họ sống hờ hững với diễn xung quanh, sống theo quan niệm: “Được đến đâu hay đến đó”, “Nước đến chân nhảy” Chỉ biết nghĩ cho riêng khơng có nỗ lực, khơng có cố gắng - Rút học hành động: Thanh niên cần phải biết tạo cho lý tưởng sống cao đẹp,vì người,vì quê hương đất nước Bản thân tự nhìn lại cách sống để hướng đến tương lai tươi sáng Cần biết dung hòa cống hiến hưởng thụ Câu 2: Mở bài: - Giới thiệu Tố Hữu thơ Việt Bắc - Giới thiệu đoạn trích, vấn đề nghị luận Thân Phân tích khái qt đoạn thơ Ta với mình, với ta Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh Mình đi, lại nhớ Ng̀ n nước, nghĩa tình nhiêu… Câu thơ “Ta với mình/mình với ta" ngắt nhịp 3/3, că ̣p đa ̣i từ - ta lặp lại xoắn xuýt đ ể thể qu ấn qt, gắn bó, khơng thể chia cắt Câu thơ tiế p theo với nhip̣ ngắ t 2/2/2/2 chắ c khỏe là lời kh ẳng định chắ c chắ n “lòng ta - sau trướcmặn mà- đinh ninh” Tiếp đó, “Mình lại nhớ mình” là sự láy la ̣i , câu trả lời cho băn khoăn người lại khổ thơ “mình có nhớ mình” Và để cu ̣ thể cho nỗi nhớ ấ y tác gi ả mượn cách so sánh, cách đo đếm đậm màu sắc dân gian: “Nguồn nước, nghĩa tình nhiêu” * Tái hình ảnh Việt Bắc hồi tưởng: - Nhớ cảnh Việt Bắc bình: Nhớ gì nhớ người yêu Trăng lên đầ u núi, nắ ng chiề u lưng nương Nhớ từng bản khói cùng sương Sớm khuya bế p lửa người thương về + Hình ảnh so sánh “như nhớ người yêu” thể gắn bó tha thiết tình cảm + Những hình ảnh gợi cảm đầy thi vị: trăng lên đầu núi, nắ ng chiề u lưng nương , khói sương, bếp lửa, rừng nứa, bờ tre gợi nhớ vẻ đe ̣p nên thơ rấ t riêng của miề n rừng núi Phân tích phong vị dân gian đoạn thơ - Khái niệm phong vị dân gian Phong vị dân gian: hiểu chất dân gian, màu sắc, hương vị dân gian - Phong vị dân gian thơ Việt Bắc tạo nên từ cách vận dụng nhuần nhuyễn yếu tố nghệ thuật quen thuộc văn học dân gian Đoạn trích nêu thể rõ phong vị dân gian Biểu 1: Kết cấu đối đáp khung cảnh chia tay đầy lưu luyến - mơ típ quen thuộc ca dao, dân ca Biểu 2: Những từ "mình", "ta" cấu trúc lời hỏi, lời đáp đối ứng, gợi nhớ đến câu ca dao tình cảm lứa đơi Biểu 3: Nhiều hình ảnh ước lệ quen thuộc ca dao, dân ca Tố Hữu sử dụng thích hợp với khung cảnh tâm trạng thơ "Nguồn nước, nghĩa tình nhiêu", “nhớ như nhớ người yêu”… Biểu 4: Phong vị thể âm điệu thiết tha, quyến luyến lời ru ca dao, dân ca Biểu 5: Không dừng yếu tố hình thức, phong vị ca dao, dân ca "Việt Bắc" nói chung, đoạn trích nói riêng thấm sâu nội dung tư tưởng - cảm xúc Đó trân trọng, thiết tha với nghĩa tình, ân tình, đề cao đạo lí thủy chung, son sắt vốn quan niệm đạo lí cách sống thành truyền thống dân tộc thể sâu đậm ca dao, dân ca Kết luận Nhờ thấm đượm phong vị ca dao dân ca mà thơ nói chung, đoạn trích nói riêng hòa quyện, thống nội dung mang tính cách mạng với truyền thống tinh thần thẩm mĩ dân tộc, làm cho tư tưởng, tình cảm, thực thời đại nhập vào nguồn mạch dân tộc cách tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM, ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay