ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP FULL

16 65 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 16:53

TÀI LIỆU ÔN THI THAM KHẢO CHUẨN CÓ CHỈNH SỬA CỦA NHÀ TRƯỜNG, THAM KHẢO CÁC BẢN TRƯỚC ĐÓ, ÁP DỤNG CHO CÁC BẠN THEO HỌC NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BẠN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HN CÁC CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC XÁC MINH, CHỈNH SỬA PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU ÔN THI ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT XỬ NƯỚC CẤP (Áp dụng cho lớp DH5M kì II năm 2016-2017) Các loại nguồn nước dùng cấp nước, phân tích ưu nhược điểm Tính tốn cơng suất trạm xử lí, đề xuất dây chuyền công nghệ phù hợp với công suất loại nguồn nước khác Tính tốn độ kiềm,CO2 nước sau làm thống, tính hàm lượng phèn cần dùng để keo tụ, tính tốn lượng vơi để kiềm hố Nêu cấu tạo,ngun lí hoạt động bể lọc nhanh, bể lắng, giàn mưa, Tính tốn bể lắng , bể lọc, giàn mưa, ( chiều dài, rộng, cao); thể kết hình vẽ (4 kết hợp với học cho gọn bà con) Câu 1: Các loại nước thường dùng cấp nước, phân tích ưu nhược điểm - - Thường có nguồn nước sử dụng cho mục địch cấp nước sinh hoạt: Nước ngầm nước mặt Nước mặt: Ưu điểm: lượng nước dồi dào, dễ khai thác, lưu lượng nước lớn Nhược điểm: Thường chứa nhiều chất bẩn tượng rửa trôi Độ đục, độ màu hàm lượng vi trùng cao Dễ bị nhiễm bẩn hoạt động người Thường xuyên bị biến đổi thành phần tính chất vật lí, hóa học theo mùa Nước ngầm: Ưu: + Nước ngầm tài nguyên thường xuyên, chịu ảnh hưởng yếu tố khí hậu hạn hán + Chất lượng nước tương đối ổn định, bị biến động theo mùa nước mặt + Chủ động vấn đề cấp nước cho vùng hẻo lánh, dân cư thưa, hồn cảnh nước ngầm khai thác với nhiều cơng suất khác + Giá thành xử nước ngầm nhìn chung rẻ so với nước mặt Nhược: + Hàm lượng sắt mangan thường vượt giới hạn cho phép + Khai thác nước ngầm cách bừa bãi dễ dẫn tới tình trạng nhiễm nguồn nước ngầm Câu 2: Tính tốn cơng suất trạm xử lí, đề xuất dây chuyền công nghệ phù hợp với công suất loại nguồn nước khác  Tính tốn cơng suất xử lí: Đề cho số hộ dân: N Đề cho số người trung bình hộ: a người Tiêu chuẩn cấp nước cho người ngày đêm: V (l)  Q = NaV (lít/ngđ) = NaV/1000 (m3/ngđ) (làm tròn lên chút số lẻ) Đề xuất dây chuyền: Tùy công suất,thông số nước đầu vào, loại nguồn nước mà có dây chuyền khác nhau: Sau dây chuyền phù hợp với nguồn nước (ý kiến cá nhân, khơng phù hợp với ý kiến bạn) [bảng 6.2 TCXD 33-2006] - - - Nước mặt Q>10000 m3/ngđ: Bể trộn (chất keo tụ, chất kiềm hóa)  Bể lắng ngang thu nc cuối kết hợp bể phản ứng kiểu vách ngăn  Bể lọc nhanh  chất khử trùng  Bể chứa nước Nước mặt Q< 10000 m3/ngđ Bể trộn (chất keo tụ, chất kiềm hóa)  Bể lắng đứng kết hợp bể phản ứng xốy hình trụ  Bể lọc nhanh  chất khử trùng  Bể chứa nước (trong sách đề xuất số cơng trình khác hàm lượng cặn 2500 mg/l bạn tham khảo, SGT trang 13) Nước ngầm: 1) Giàn mưa hay thùng quạt gió Lắng(đứng or ngang) tiếp xúc  bể lọc nhanh (chất khử trùng)  Bể chứa nước sạch… Câu 3: Tính tốn độ kiềm,CO2 nước sau làm thống, tính hàm lượng phèn cần dùng để keo tụ, tính tốn lượng vơi để kiềm hố Liều lượng phèn tính theo Al2(SO4)3, FeCl3, Fe2(SO4)3 Sản phẩm không chứa nước chọn sơ sau: a Xử nước đục (theo bảng 6.3) b Khi xử nước có mầu tính theo cơng thức: Pp = M (mg/l) (cơng thức 6-1 TCXD 33:2006) Trong - Pp: Liều lượng phèn tính theo sản phẩm khơng chứa nước - M: Độ mầu nước nguồn tính độ theo thang màu Platin-Côban Ghi chú: Trong trường hợp nguồn nước thô vừa đục vừa có màu lượng phèn xác định theo bảng 6.3 theo công thức (6-1) chọn lấy giá trị lớn Bảng 6.3 Liều lượng phèn để xử nước Hàm lượng cặn (mg/l) Liều lượng phèn không chứa nước dùng để xử nước đục (mg/l) đến 100 25 - 35 101 - 200 30 - 40 201 - 400 35 - 45 401 - 600 45 - 50 601 - 800 50 - 60 801 - 1.000 60 - 70 1.001 - 1.500 70 - 80 TDS: tổng chất rắn hòa tan TSS (SS) tổng chất rắn lơ lửng  TS: tổng số chất rắn (TS=TDS+TSS) Hàm lượng đơi hiểu TSS (SS) Liều lượng chất phụ trợ keo tụ nên lấy sau; Poliacrylamid (PAA): - Khi cho vào nước trước bể lắng bể lắng có lớp cặn lơ lửng, lấy theo bảng 6.4 Bảng 6.4 Liều lượng PAA cho vào nước Hàm lượng cặn (mg/l) Độ mầu (độ) Lượng PAA không chứa nước (mg/l) đến 10 > 50 - 1,5 11 đến 100 30 - 100 0,3 - 0,6 101 - 500 20 - 60 0,2 - 0,5 500 - 1.500 - 0,2 - Xác định hàm lượng chất kiềm hóa Sau cho phèn nhơm vào nước, ngồi việc keo tụ hạt để tạo thành bơng cặn lớn tạo H+ Các ion H+ khử độ kiềm tự nhiên nước Nếu độ kiềm nước khơng đủ để trung hòa H+ phải kiềm hóa nước cách pha vơi (CaO) Na2CO3 vào Chọn hóa chất dùng để kiềm hóa CaO Kiểm tra khả keo tụ nước nguồn (mg/l) Trong đó: + PK: Hàm lượng chất kiềm hố (mg/l) + PP: Hàm lượng phèn nhôm dùng để keo tụ Pp (mg/l) + e1, e2: Trọng lượng đương lượng chất kiềm hoá phèn ( mg/mgđl) Chọn chất kiềm hố CaO có Na2CO3 e1 = 28 e1 = 53 NaOH e1 = 40 Chọn chất keo tụ : Al2(SO4)3 có e2 = 57 FeCl3 e2= 54 FeSO4 e2=70 Fe2(SO4)3 e2=67 + k: Độ kiềm nhỏ nước nguồn (mgđl/l) + 1: Độ kiềm dự phòng C:Tỷ lệ chất kiềm hố ngun chất có sản phẩm sử dụng (%) Nếu Pk3000 m3/ngày đêm trường hợp xửnước có dùng phèn -Quản vận hành tương đối đơn giản -Ứng dụng cho loại hình, cơng suất -Có khả tự động hóa, giới hóa Nhược điểm Xả bùn thuận tiện dễ dàng Bể lắng ngang Phương án Bể lắng đứng -Được sử dụng trạm xử lí có cơng suất đến 5000 m3/ngày đêm -Lắng keo tụ bể lắng đứng có hiệu lắng cao so với lắng tự nhiên -diện tích mặt xây bể nhỏ -Thời gian lưu ngắn bể lắng ngang -Bể lắng đứng - tốn diện tích mặt kinh phí xây dựng -thời gian lưu lâu -cơng suất nhỏ, đến 5000m3/ngày đêm - chiều cao lớn, xây khó So sánh Ưu điểm Phương án -Giàn mưa : + Dễ vận hành +Việc tu,bảo dưỡng vệ sinh định kỳ giàn mưa không gặp nhiều khó khăn + tiết kiệm kinh phí -Bể lọc nhanh : +Xử nước có độ đục cao +Tải trọng lọc cao,diện tích nhỏ Nhược điểm -giàn mưa : +Tạo tiếng ồn hoạt động,khối lượng cơng trình chiếm diện tích lớn Phương án -Thùng quạt gió : + áp dụng cho công suất vừa nhỏ +Hệ số khử khí CO2trong thùng quạt gió 85-90% cao so với giàn mưa -Bể lọc chậm : +Tạo lớp màng giúp lọc tốt giữ lại 95-99% cặn bẩn vi trùng có nước bị giữ lại màng lọc -Thùng quạt gió : +Vận hành khó giàn mưa,khó cải tạo chất lượng nước đầu vào thay đổi,tốn điện vận hành,khi tăng công suất phải xây dựng thêm thùng quạt gió khơng thể cải tạo -Bể lọc chậm : +Diện tích lớn tốc độ lọc chậm +Khó tự động hóa giới hóa,phải quản thủ cơng nặng nhọc So sánh -Bể lọc nhanh : +Hiệu tuổi thọ bể lọc phụ thuộc nhiều vào chế độ vận hành bảo dưỡng cơng trình,nhất q trình lọc Chúc bạn thi đạt kết cao nhất! Xin cảm ơn! Linh Nấu-ĐH5M1 ... Đặc điểm nước nguồn phương pháp xử lý Tốc độ rơi cặn U0 (mm/s) Nước đục, có màu xử lý phèn 0,35 - 0,45 Nước đục vừa xử lý phèn 0,45 - 0,5 Nước đục xử lý phèn 0,5 - 0,6 Nước đục, không xử lý phèn... thức (6-1) chọn lấy giá trị lớn Bảng 6.3 Liều lượng phèn để xử lý nước Hàm lượng cặn (mg/l) Liều lượng phèn không chứa nước dùng để xử lý nước đục (mg/l) đến 100 25 - 35 101 - 200 30 - 40 201 - 400... lượng phèn tính theo Al2(SO4)3, FeCl3, Fe2(SO4)3 Sản phẩm khơng chứa nước chọn sơ sau: a Xử lý nước đục (theo bảng 6.3) b Khi xử lý nước có mầu tính theo cơng thức: Pp = M (mg/l) (cơng thức 6-1 TCXD
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP FULL, ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP FULL, [ Công thức 3-29 trang 84 XLNC –TS. Nguyễn Ngọc Dung]

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay