LỜI nói đầu HAY TRONG LUẬN văn đề tài tốt NGHIỆP 32

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 15:51

Lời Nói Đầu Mỗi quốc gia có quốc kì mang ý nghĩa hồn tồn riêng biệt Nhắc tới quốc kì nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hẳn biết đến hình ảnh cờ đỏ vàng tung bay quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 29-1945 Lá cờ đỏ vàng xuất lần khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940) Tác giả sáng tạo cờ đỏ, có ngơi vàng năm cánh đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (sinh ngày 5/3/1901 Hà Nam, bị địch bắt bị xử bắn ngày 28-8-1941 chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa Hóc Mơn, có Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Vǎn Tần, Hà Huy Tập ) Tâm huyết tác giả sáng tạo cờ Tổ quốc khắc họa rõ nét thơ ông "Hỡi máu đỏ da vàng Hãy chiến đấu cờ thiêng Tổ quốc Nền cờ thắm máu đào nước Sao vàng tươi, da giống nòi Đứng lên mau hồn nước gọi ta Hỡi sỹ nơng cơng thương binh Đồn kết lại vàng năm cánh." Mỗi dân tộc, quốc gia có Quốc kỳ riêng Việt Nam dân tộc độc lập, thống toàn vẹn lãnh thổ; Quốc kỳ Việt Nam cờ đỏ vàng, biểu tượng hồn nước, lòng dân, tình đồn kết đời đời bền vững đại gia đình dân tộc Việt Nam biểu tượng thiêng liêng nhất, thể nhiệt huyết cách mạng, hy sinh anh dũng toàn thể nhân dân Việt Nam chiến đánh đuổi qn xâm lược, giành quyền, thống tồn vẹn lãnh thổ Lá cờ đỏ vàng, biểu tượng chung dân tộc Việt Nam, khắc sâu vào tâm khảm người dân Việt Nam cộng đồng quốc tế công nhận tôn trọng Lá cờ đỏ vàng minh chứng khẳng định thống nhất, độc lập, tự chủ hòa bình dân tộc Việt Nam Điều Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định lịch sử kiểm chứng gần kỷ qua, là: "Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam Sơng cạn, núi mòn chân lý không thay đổi" Lịch sử ý nghĩa cờ đỏ vàng Việt Nam gắn liền với năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất, đổ máu hy sinh anh dũng nhân dân Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược khỏi bờ cõi Tổ quốc, giành quyền, thống đất nước, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mn vàn khó khăn để có sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc ngày Lá cờ đỏ vàng ai biết phần máu thịt gắn liền với người Việt Nam hiểu rõ lịch sử ý nghĩa nó.Sau học xong học phần môn nghi thức nhà nước em xin hồn thành tiểu luận để tìm hiểu rõ vấn đề Cho em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáng viên môn giúp em hoàn thành tiểu luận Tuy nhiên thời gian kiến thức có hạn nên nhiều thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày , tháng , năm Sinh viên Nguyễn Thị Thùy Linh ... mơn nghi thức nhà nước em xin hoàn thành tiểu luận để tìm hiểu rõ vấn đề Cho em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáng viên mơn giúp em hồn thành tiểu luận Tuy nhiên thời gian kiến thức có hạn nên... kiểm chứng gần kỷ qua, là: "Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam Sơng cạn, núi mòn chân lý khơng thay đổi" Lịch sử ý nghĩa cờ đỏ vàng Việt Nam gắn liền với năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất,
- Xem thêm -

Xem thêm: LỜI nói đầu HAY TRONG LUẬN văn đề tài tốt NGHIỆP 32 , LỜI nói đầu HAY TRONG LUẬN văn đề tài tốt NGHIỆP 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay