LỜI nói đầu HAY TRONG LUẬN văn đề tài tốt NGHIỆP 12

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 15:50

LỜI NĨI ĐẦU Cơng tác lưu trữ có vai trò đặc biệt quan trọng trình hoạt động quan tổ chức Tuy quan tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng có đặc điểm chung trình hoạt động sản sinh giấy tờ có liên quan Những văn bản, tài liệu có giá trị lưu giữ lại để tra cứu, sử dụng cần thiết Văn bản, tài liệu ( bao gồm gốc, chính) để xác nhận việc xảy có giá trị pháp lý cao, tài sản vô giá Ngay từ đầu quan, tổ chức thành lập, lưu trữ tất yếu hình thành nhằm đảm bảo thông tin văn phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo quản lý, điều hành công việc Thực tốt công tác lưu trữ trách nhiệm quan, tổ chức Cơng tác Lưu trữ góp phần quan trọng vào công xây dựng bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bí mật an ninh quốc gia Điều chứng minh qua liệu lịch sử, tài liệu khoa học lưu trữ, hình ảnh sinh động phim ảnh… qua hai kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược, sở để cung cấp thông tin cần thiết, quan trọng làm tư liệu lịch sử cho hệ hơm mai sau Trong q trình xây dựng bảo vệ đất nước, tài liệu lưu trữ công cụ thiết yếu để bảo vệ vững chủ quyền tổ quốc, chống lại âm mưu xâm lược bọn đế quốc, thực dân Đồng thời, tài liệu lưu trữ phương tiện thông tin Đảng nhà nước sử dụng để tuyên truyền đường lối, chủ trương, sách đến tầng lớp nhân dân Ngoài ra, tài liệu lưu trữ sử dụng rộng rãi lĩnh vực đạt hiệu cao Do đó, tài liệu lưu trữ phải bảo quản từ hệ sang hệ khác, nguồn thơng tin vô tận để người công dân, ngành, quan sử dụng Tuy nhiên, đất nước ta trải qua nhiều chiến tranh kéo dài, vậy, nhiều tài liệu bị hủy hoại, phân tán khắp nơi, mặt khác số người thiếu ý thức, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu hiểu biết, tiêu hủy nhiều tài liệu có giá trị Trước tình hình trên, để đưa cơng tác lưu trữ tài liệu lưu trữ vào nề nếp trở thành nhu cầu cấp bách Đảng nhà nước Trong năm gần đây, tình hình cơng tác lưu trữ tài liệu lưu trữ Trung ương địa phương ngày quan, đoàn thể, tổ chức trọng phát triển Đảng nhà nước ta ban hành hàng loạt văn pháp quy, công văn nhằm hướng dẫn, đạo, tổ chức cách có hệ thống, quan quản lý công tác lưu trữ tài liệu lưu trữ từ Trung ương đến địa phương Bên cạnh đó, quan có nhiều đầu tư sở vật chất, trình độ chun mơn cán làm cơng tác lưu trữ…góp phần làm cho công tác lưu trữ bước đầu vào nề nếp Nhận thức tầm quan trọng công tác Lưu trữ Được chấp thuận lãnh đạo nhà trường lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân huyện Hoài Đức tháng từ ngày 10/01/2017 đến ngày 10/03/2017.Bản thân em trực tiếp làm việc Phòng Nội Vụ Ủy Ban Nhân Dân huyện Hồi Đức qua đợt thực tập vừa qua Trong khoảng thời gian thực tập, nhờ giúp đỡ tận tình lãnh đạo quan bảo tận tình anh chị quan,em học hỏi rút nhiều học kinh nghiệm để ngày hoàn thiện Qua đợt thực tập này, em nhận thấy công tác lưu trữ UBND huyện Hồi Đức gặp nhiều khó khăn, hạn chế kho tàng, sở vật chất chưa trang bị đầy đủ Đồng thời, vận dụng kiến thức học nhà trường đợt thực tập em đúc rút số kinh nghiệm quý báu công tác lưu trữ giúp cho em có kiến thức nghiệp vụ cách vững Để hoàn thành đợt thực tập này, em xin cảm ơn dạy dỗ thầy, cô thời gian qua, cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình cơ, lãnh đạo Phòng Nội Vụ huyện Hoài Đức tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đợt thực tập Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể giảng viên khoa văn thư lưu trữ trường Đại học Nội vụ Hà Nội dạy dỗ, trang bị cho em ngân hàng kiến thức để em tự tin thực tập, đồng thời em xin cảm ơn tới lãnh đạo anh chị Phòng Nội vụ huyện Hoài Đức đặc biệt anh Nguyễn Thị Hường, chị Duy Thị Luyến - chuyên viên phòng Nội vụ huyện Hoài Đức nguời hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành tốt chương trình thực tập vừa qua Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Kim Anh ... nhiều tài liệu có giá trị Trước tình hình trên, để đưa cơng tác lưu trữ tài liệu lưu trữ vào nề nếp trở thành nhu cầu cấp bách Đảng nhà nước Trong năm gần đây, tình hình cơng tác lưu trữ tài liệu... hàng loạt văn pháp quy, công văn nhằm hướng dẫn, đạo, tổ chức cách có hệ thống, quan quản lý công tác lưu trữ tài liệu lưu trữ từ Trung ương đến địa phương Bên cạnh đó, quan có nhiều đầu tư sở... Nội Vụ huyện Hoài Đức tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đợt thực tập Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể giảng viên khoa văn thư lưu trữ trường Đại học Nội vụ Hà Nội dạy dỗ, trang
- Xem thêm -

Xem thêm: LỜI nói đầu HAY TRONG LUẬN văn đề tài tốt NGHIỆP 12 , LỜI nói đầu HAY TRONG LUẬN văn đề tài tốt NGHIỆP 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay