LỜI nói đầu HAY TRONG LUẬN văn đề tài tốt NGHIỆP 4

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 15:50

LỜI NĨI ĐẦU Thực tập cuối khóa giai đoạn quan trọng sinh viên sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khơng ngoại lệ Thơng qua q trình này, sinh viên trải nghiệm, tiếp xúc với công việc thực tế, lần vận dụng kiến thức trang bị giảng đường đại học vào cơng việc Có thể nói bước đệm quan trọng để sinh viên tích lũy kinh nghiệm quý báu tiền đề để trường sinh viên không bỡ ngỡ, nhanh chóng thích ứng với cơng việc Cơng tác lưu trữ nghiệp vụ quan trọng thiếu hình thành phát triển đơn vị, ghi lại q trình hoạt động quan, tổ chức, Đảng , Nhà Nước Doanh nghiệp Trong trình xây dựng bảo vệ đất nước, tài liệu lưu trữ công cụ thiết yếu để bảo vệ vững chủ quyền tổ quốc, chống lại âm mưu xâm lược bọn đế quốc, thực dân Đồng thời, tài liệu lưu trữ phương tiện thơng tin Đảng nhà nước sử dụng để tuyên truyền đường lối, chủ trương, sách đến tầng lớp nhân dân Ngồi ra, tài liệu lưu trữ sử dụng rộng rãi lĩnh vực đạt hiệu cao Do đó, tài liệu lưu trữ phải ln bảo quản từ hệ sang hệ khác, nguồn thơng tin vơ tận để người cơng dân, ngành, quan sử dụng Tuy nhiên, đất nước ta trải qua nhiều chiến tranh kéo dài, vậy, nhiều tài liệu bị hủy hoại, phân tán khắp nơi, mặt khác số người thiếu ý thức, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu hiểu biết, tiêu hủy nhiều tài liệu có giá trị Trước tình hình trên, để đưa công tác lưu trữ tài liệu lưu trữ vào nề nếp trở thành nhu cầu cấp bách Đảng nhà nước Trong năm gần đây, tình hình cơng tác lưu trữ tài liệu lưu trữ Trung ương địa phương ngày quan, đoàn thể, tổ chức trọng phát triển Đảng nhà nước ta ban hành hàng loạt văn bản, công văn nhằm hướng dẫn, đạo, tổ chức cách có hệ thống, quan quản lý công tác lưu trữ tài liệu lưu trữ từ Trung ương đến địa phương Bên cạnh đó, quan có nhiều đầu tư sở vật chất, trình độ chun mơn cán làm cơng tác lưu trữ…góp phần làm cho cơng tác lưu trữ bước đầu vào nề nếp Là học sinh - sinh viên, thân em nhận thấy việc học tập lớp, giảng đường hạn chế chưa đủ để phục vụ cho công việc sau này, cần kinh nghiệm từ thực tế để hoàn thiện thân tích lũy thêm kiến thức từ sống Thực tập giúp thân em nói riêng bao sinh viên nói chung vận dụng học vào thực tiễn để trường không bỡ ngỡ, lúng túng trước công việc, giúp họ trở thành người động, sáng tạo công việc Qua thực tập tốt nghiệp, học sinh - sinh viên kiểm chứng lại học áp dụng kiến thức thực tiễn để giải cơng việc thuộc thẩm quyền chuyên môn, thể nhạy bén thay đổi công việc Đặc biệt chuyên ngành Lưu trữ em nhận thấy mơn tương đối thú vị có tầm vai trò quan phát triển xã hội chưa quan tâm cách thực Qua em tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm nghề, rèn luyện đức tính cần thiết cho nhà Lưu trữ tương lai Đồng thời qua trình thực tập nhà trường đánh giá lực học sinh - sinh viên trình học tập giải công việc thực tế Thực phương châm “ Học đôi với hành, lý thuyết đôi với thực tiễn ” Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức đợt thực tập từ ngày 10/01/2017 đến ngày 10/3/2017 cho sinh viên ngành Lưu Trữ Học bậc Đại học Đợt thực tập trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế, để kiểm nghiệm hệ thống lý luận, kết hợp lý luận thực tiễn từ có nhìn thấu đáo hành nước nhà, đồng thời có kỹ năng, kinh nghiệm để phục vụ cho công việc sau Được đồng ý Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp nhận UBND phường Hồng Tân tơi thực tập Văn phòng UBND phường Hồng Tân – Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương Là cán lưu trữ tương lai, đợt thực tập trang bị cho kiến thức bản, trước hết nhận thức rõ ràng công tác lưu trữ tầm quan trọng công tác lưu trữ phát triển đất nước, thấy bất cập công tác quan Từ thấy trách nhiệm nghĩa vụ hệ trẻ lớn Trong trình thực tập, viết báo cáo, hạn chế thân thiếu kinh nghiệm thực tế, có nhiều cố gắng khơng tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp quý báu thầy, cô Khoa Văn thư – Lưu trữ trường Đại học Nội vụ Hà Nội cô, chú, anh, chị Văn phòng UBND phường Hồng Tân để báo cáo thực tập hoàn chỉnh Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô, lãnh đạo UBND phường Hoàng Tân, đồng thời em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội , đặc biệt thầy cô Khoa Văn thư – Lưu trữ giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành kế hoạch thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực tập Nguyễn Thị Hòa ... hành hàng loạt văn bản, công văn nhằm hướng dẫn, đạo, tổ chức cách có hệ thống, quan quản lý công tác lưu trữ tài liệu lưu trữ từ Trung ương đến địa phương Bên cạnh đó, quan có nhiều đầu tư sở vật... thân em nói riêng bao sinh viên nói chung vận dụng học vào thực tiễn để trường không bỡ ngỡ, lúng túng trước công việc, giúp họ trở thành người động, sáng tạo công việc Qua thực tập tốt nghiệp, ... Trường Đại học Nội vụ Hà Nội , đặc biệt thầy cô Khoa Văn thư – Lưu trữ giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành kế hoạch thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực tập
- Xem thêm -

Xem thêm: LỜI nói đầu HAY TRONG LUẬN văn đề tài tốt NGHIỆP 4 , LỜI nói đầu HAY TRONG LUẬN văn đề tài tốt NGHIỆP 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay