LỜI nói đầu HAY TRONG LUẬN văn đề tài tốt NGHIỆP 1

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 15:50

LỜI NĨI ĐẦU Trải qua trở ngại khó khăn, sống giới mới, giới tồn cầu hóa với thay đổi đa dạng phức tạp Trong dòng chảy tồn cầu đó, Việt Nam bước chuyển để sánh vai với quốc gia giới Trong giai đoạn đất nước ta hội nhập với kinh tế giới thành viên thức WTO, kinh tế nước ta đà tăng trưởng với tốc độ cao, để phát triển mạnh mẽ bền vững cần phải có điều hành quản lý định hướng nhà nước Điều đòi hỏi nỗ lực khơng ngừng cố gắng thành viên tham gia, nâng cao lực, hiệu máy lãnh đạo môi trường cạnh tranh động cải cách hiệu trình phát triển kinh tế đất nước Như biết, cơng tác văn thư lưu trữ đóng vai trò quan trọng tất lĩnh vực đời sống xã hội Nó ghi nhận hoạt động quan Đảng nhà nước, nghiệp vụ quan trọng để giữ gìn, bảo quản thơng tin lâu dài, nhằm mục đích phục vụ cho lãnh đạo Đảng Nhà nước ta nhiều lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa - xã hội…Vì khoa Văn thư-lưu trữ tổ chức đợt thực tập ngành nghề cho sinh viên năm ba nhằm nâng cao kỹ nghề nghiệp giúp sinh viên có hội tiếp xúc, làm sáng tỏ lý thuyết học, bước đầu quen với công việc, trực tiếp vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, có kinh nghiệm vững vàng cơng tác Qua dịp để sinh viên tập dượt, rèn luyện đạo đức tác phòng nghề nghiệp cán văn thư – lưu trữ tương lai Qua đợt thực tập sinh viên kiểm chứng lại học trường biết cách áp dụng kiến thức vào cơng việc thực tế cách nhuần nhuyễn, tích lũy kinh nghiệm để phục vụ cho sống sau Đồng thời qua đợt thực tập hội tốt cho sinh viên nắm kỹ năng, thao tác làm việc môi trường công sở, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, biết vận dụng kĩ học vào công tác chuyên mơn Đối với thân em thực tập giúp em vững vàng trình độ chuyên môn, kiến thức công việc kỹ giao tiếp với cán quan, giao tiếp xã hội Thực tập giúp em lĩnh hội nhiều kiến thức tư mới, mở rộng phát huy em học nhà trường thầy cô bạn bè học hỏi nhiều kinh nghiệm qua người trước, rèn luyện đức tính cần thiết cho cán văn thư tương lai Khơng em rút mặt yếu điểm mạnh từ rút phương hướng phấn đấu tạo thuận lợi cho công tác sau Dưới phần báo cáo tổng kết trình thực tập em UBND phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền Ghi lại đánh giá cách khách quan làm chưa làm trình Qua cho em gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa Văn thư-Lưu trữ trường Đại học Nội vụ Hà Nội tận tụy truyền dạy kiến thức cho em thời gian qua để bước vào môi trường công sở em thấy trưởng thành tự tin lên nhiều vận dụng tốt kiến thức học vào công tác văn thư, lưu trữ UBND phường Cầu Tre Và em xin cảm ơn anh Nguyễn Minh Quang, chị Nguyễn Thị Huyền Trang, chị Nguyễn Thị Xuân- chuyên viên văn thư lưu trữ phận Văn phòng-Thống tất anh chị cán UBND phường, công chức công tác UBND phường Cầu Tre tạo điều kiến giúp đỡ hướng dẫn em làm việc suốt trình thực tập Do thời gian kiến thức có hạn, thân lại chưa có nhiều kinh nghiệm từ cơng việc thực tế nên viết khơng tránh khỏi sai sót định, em mong nhận góp ý, bảo thầy cô đánh giá thầy cô cán UBND để báo cáo em phong phú lý luận phù hợp với thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực ... tốt kiến thức học vào công tác văn thư, lưu trữ UBND phường Cầu Tre Và em xin cảm ơn anh Nguyễn Minh Quang, chị Nguyễn Thị Huyền Trang, chị Nguyễn Thị Xuân- chuyên viên văn thư lưu trữ phận Văn. .. quận Ngô Quyền Ghi lại đánh giá cách khách quan làm chưa làm trình Qua cho em gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa Văn thư-Lưu trữ trường Đại học Nội vụ Hà Nội tận tụy truyền dạy kiến thức cho em... thầy đánh giá thầy cô cán UBND để báo cáo em phong phú lý luận phù hợp với thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2 016 Sinh viên thực
- Xem thêm -

Xem thêm: LỜI nói đầu HAY TRONG LUẬN văn đề tài tốt NGHIỆP 1 , LỜI nói đầu HAY TRONG LUẬN văn đề tài tốt NGHIỆP 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay