Xây dựng văn hóa công sở tại Công ty Cổ phần Bưu chính VIETTEL

36 29 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 11:30

Một công ty, một tổ chức hay một cơ quan nào đó đến với thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Sự chất lượng về nguồn nhân sự, vững mạnh về nguồn tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp đứng vững trong một đất nước có nền kinh tế luôn có sự bất ổn như Việt Nam. Thế nhưng nhân sự tốt, tài chính vững là điều kiện cần nhưng chưa đủ để mà các doanh nghiệp có thể phát triển một cách mạnh mẽ nhất. Ngoài những điều kiện cần ở trên ra thì xây dựng văn hóa công sở là cực kì cần thiết và rất quan trọng. Xây dựng văn hóa công sở là nhằm đáp ứng yêu cầu chung của cán bộ, công nhân viên mong muốn được làm việc, được đánh giá, đãi ngộ và phát triển trong môi trường làm việc dân chủ. Xây dựng văn hóa công sở còn nhằm khắc phục các những tồn đọng về cách ứng xử, về lề lối làm việc của cá nhân nói riêng và tập thể nói chung. Chính vì nhận thấy tầm quan trọng to lớn của việc xây dựng văn hóa công sở đối với các cơ quan, doanh nghiệp như vậy nên em đã chọn đề tài : “ Xây dựng văn hóa công sở tại công ty cổ phần bưu chính Viettel”. Một đơn vị rất có tiếng trong nghành chuyển phát LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu em thực Các vấn đề quan có liên quan đến đến đề tài nghiên cứu em tìm hiểu kĩ xác Em xin chịu trách nhiệm nghiên cứu LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực đề tài “Xây dựng văn hóa cơng sở Cơng ty Cổ phần Bưu VIETTEL”, em nhận giúp đỡ nhiều từ phía nhà trường, phía quan, đặc biệt hướng dẫn lời góp ý, lời khun chân thành từ phía giáo T.s Lê Thị Hiền cung cấp trang bị cho em kiến thức tảng quý báu – hành trang móng cho nghiên cứu sâu sau Hơn trình thực nghiên cứu, em gặp phải nhiều hạn chế, mặt hạn chế vấn đề thời gian, mặt khác tơi hạn chế khả kiến thức chun sâu dẫn đến nhiều thiếu sót nghiên cứu Dẫu vậy, em cố gắng để hoàn thành nghiên cứu này, mong ý kiến đóng góp quý thầy cô nghiên cứu để em phát huy thứ làm khắc phục yếu tố chưa đạt để phát huy sau Em xin chân thành cảm ơn LỜI NĨI ĐẦU Một cơng ty, tổ chức hay quan đến với thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố Sự chất lượng nguồn nhân sự, vững mạnh nguồn tài giúp cho doanh nghiệp đứng vững đất nước có kinh tế ln có bất ổn Việt Nam Thế nhân tốt, tài vững điều kiện cần chưa đủ doanh nghiệp phát triển cách mạnh mẽ Ngoài điều kiện cần xây dựng văn hóa cơng sở cần thiết quan trọng Xây dựng văn hóa cơng sở nhằm đáp ứng yêu cầu chung cán bộ, công nhân viên mong muốn làm việc, đánh giá, đãi ngộ phát triển môi trường làm việc dân chủ Xây dựng văn hóa cơng sở nhằm khắc phục tồn đọng cách ứng xử, lề lối làm việc cá nhân nói riêng tập thể nói chung Chính nhận thấy tầm quan trọng to lớn việc xây dựng văn hóa cơng sở quan, doanh nghiệp nên em chọn đề tài : “ Xây dựng văn hóa cơng sở cơng ty cổ phần bưu Viettel” Một đơn vị có tiếng nghành chuyển phát MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Đối tượng nghiên cứu Mục tiêu cần nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.Lịch sử nghiên cứu 6.Đóng góp đề tài 7.Cấu trúc đề tài PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ 1.Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng công ty cổ phần bưu VIETTEL 1.1 Giới thiệu vài nét công ty 1.2Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Tổng Cơng ty Cổ phần Bưu VIETTEL 1.2.1Chức 1.2.2 Nhiệm vụ - quyền hạn 1.2.3Cơ cấu tổ chức công ty Cơ sở lý luận văn hóa cơng sở 2.1 Văn hóa gì? 2.2 Công sở gì? 2.3 Văn hóa cơng sở gì? 2.3.1 Biểu văn hóa cơng sở 2.3.2 Đặc trưng văn hóa cơng sở 2.4 Những yếu tố tạo nên đặc trưng riêng văn hóa cơng sở 10 2.5 Vai trò, ý nghĩa văn hóa cơng sở 12 2.5.1 Vai trò văn hóa cơng sở .12 2.5.2 Ý nghĩa văn hóa cơng sở 14 2.6 Cơ sở thực tiễn văn hóa cơng sở .15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 17 1.Thực trạng xây dựng văn hóa cơng sở Cơng ty Cổ phần Bưu Viettel 17 1.1 Thực trạng hệ thống giá trị 17 1.2 Thực trạng giao tiếp ứng xử công ty .17 1.3 Thực trạng thái độ cách làm việc công ty 18 1.4 Thực trạng thời gian làm việc 19 1.5 Thực trạng tinh thần trách nhiệm công việc 20 1.6 Thực trạng thiết kế, trí cơng sở 20 1.7 Trang phục, lễ phục cán bộ, nhân viên công ty 21 Công tác triển khai thực quy chế dân chủ sở 22 2.1 Công tác đào tạo, bồi dưỡng .22 3.Đánh giá chung việc xây dựng văn hóa cơng sở Cơng ty Cơng ty cổ phần bưu Viettel .22 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 25 3.1 Kiến nghị .25 3.1.1 Đối với cấp lãnh đạo 25 3.1.2 Đối với cán nhân viên công ty 26 3.2 Một số giải pháp 27 C KẾT LUẬN 29 D.TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Văn hóa tảng tinh thần xã hội giá trị vật chất tinh thần người Văn hóa kim nam cho phát triển kinh tế đất nước Mơi trường văn hóa cơng sở tốt đẹp tạo sựng niềm tin, thu hút đông đảo nguồn lao động làm việc quan, doanh nghiệp Văn hóa cơng sở khơng thể nhiệm vụ mà thể trình độ văn hóa người tập thể Để đảm bảo tính trang nghiêm hiệu hoạt động quan nhà nước, Thủ tướng phủ có định số 129/2007/QĐ- Ttg ban hành quy chế công sở Trong văn mà thủ tướng ban hành nêu chi tiết văn hóa cơng sở chuẩn mực đề đơn vị, doanh nghiệp áp dụng vào đơn vị doanh nghiệp Hiện văn hóa cơng sở nét văn hóa cơng sở nhiên có số phận nhỏ cán cơng nhân viên chưa có nét văn hóa nơi làm việc Chính số phận nhỏ làm cho nề nếp làm việc xuống, cá nhân đồn kết làm việc dẫn đến trì trệ, ảnh hưởng tập thể Chính điều em chọn đề tài “ Xây dựng văn hóa cơng sở Cơng ty cổ phần Bưu Viettel” để làm rõ văn hóa cơng sở thực trạng văn hóa cơng sở Cơng ty Cổ phần Bưu Viettel Đối tượng nghiên cứu Đối tượng: Văn hóa cơng sở Cơng ty cổ phần bưu Viettel Phạm vi: Thực trạng văn hóa cơng sở giải pháp nhằm nâng cao văn hóa cơng sở Mục tiêu cần nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng văn hóa cơng sở cơng ty cổ phần bưu Viettel - Đề số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa cơng sở công ty Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu dựa thu hoạch có sẵn tiếu luận từ trước - Phỏng vấn người có am hiểu nhân viên quan - Tiến hành hoạt động thực nghiệm quan sát công việc quan 5.Lịch sử nghiên cứu Trong lịch sử nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan - Về lễ nghi văn hóa giao tiếp cơng sở - Thực trạng văn hóa giao tiếp cơng sở Hầu hết nghiên cứu dừng lại việc tìm hiểu vấn đề giao tiếp, trang phục, chưa có nhìn xác, khái qt văn hóa cơng sở 6.Đóng góp đề tài Từ việc nghiên cứu đề tài giúp tơi có nhìn khái qt vấn đề văn hóa cơng sở cơng ty Để từ đề giải pháp nhằm nâng cao, cải thiện hạn chế tồn đọng công ty 7.Cấu trúc đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận văn hóa cơng sở Chương 2: Thực trạng văn hóa cơng sở cơng ty Chương : Một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa cơng sở cơng ty PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ 1.Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cơng ty cổ phần bưu VIETTEL 1.1 Giới thiệu vài nét công ty Tổng Công ty Cổ phần Bưu VIETTEL thành lập ngày tháng năm 1997 đơn vị thành viên Tập đồn Viễn thơng Qn đội VIETTEL Cơng ty thành lập ban đầu trung tâm Bưu với người, dịch vụ 10 khách hàng đơn vị quân đội Sau 18 năm xây dựng phát triển đội ngũ công nhân viên nhiệt huyết vị Bưu Viettel ngày khẳng định thị trường nước nước Là đơn vị kinh doanh dịch vụ : Chuyển phát nhanh nước quốc tế; Vận tải hành khách –hàng hóa chuyên tuyến quốc tế; Phát hàng thu tiền (COD); Cho thuê kho bãi; Viễn thông; Văn phòng phẩm; Vé máy bay, dịch vụ Logistics… Năm 2009, với Công ty thành viên kinh doanh Campuchia Bưu VIETTEL trở thành doanh nghiệp bưu Việt Nam mạnh dạn đầu tư kinh doanh thị trường nước Là doanh nghiệp tiên phong mở đường cho nghành bưu phát triển mạnh mẽ thị trường nước khốc liệt 1.2Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Tổng Cơng ty Cổ phần Bưu VIETTEL 1.2.1Chức ˗ Kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện hàng hóa ˗ Đại lý kinh doanh dịch vụ phát hành báo Trực tiếp tổ chức triển khai, phát triển kinh doanh dịch vụ bưu dịch vụ gia tăng mạng bưu tồn quốc 1.2.2 Nhiệm vụ - quyền hạn ˗ Khai thác ngồn báo chí ngồi nước từ khâu nhận đặt mua, tổng hợp nhu cầu, phân phối, cung cấp cho bưu cục, phát báo đến tay người đọc nhanh chóng, xác ˗ Tìm kiếm hội đối tác kinh doanh, kinh doanh đa lĩnh vực ˗ Ngiên cứu xây dựng phương án, tìm kiếm hội kinh doanh thị trường nước ngồi ˗ Xây dựng kế hoạch tài lĩnh vực kinh doanh chuyển phát tổ chức theo dõi thực hoạt động tà i theo kế hoạch tập đoàn phê duyệt ˗ Quản lý chi nhánh, bưu cục trực thuộc Tổng cơng ty hoạt động lĩnh vực bưu toàn quốc ˗ Khảo sát đánh giá ý kiến khách hàng thơng qua hệ thống chăm sóc khách hàng ˗ Thực toán, toán hợp đồng 1.2.3Cơ cấu tổ chức công ty ˗ Tên công ty : TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL ˗ Tên dao dịch quốc tế :VIETTEL POST JOINT STOCK CORPORATION ˗ Tên công ty viết tắt: VTP ˗ Trụ sở : Số Giang Văn Minh , Kim Mã, Ba Đình , Hà Nội ˗ Trụ sở làm việc: Tòa nhà N1, Km số Đại lộ thăng long, Mễ Trì , Từ Liêm, Hà Nội Do đặc điểm công ty hoạt động địa bàn rộng, số lượng công nhân viên sản xuất kinh doanh đông, thời gian nhanh chóng, xác, nên việc tổ chức sản xuất, tổ chức máy quản lý có đặc điểm riêng Cơng ty bố trí tương đối hợp lý theo mơ hình tổ chức sản xuất trực tuyến chức Cơ cấu tổ chức công ty bao gồm ˗ Tổng giám đốc ˗ Ban giám đốc, phó giám đốc ˗ phòng ban giúp việc gồm: Phòng Tài – Kế tốn, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Phòng Tổ chức Lao động, Phòng Chính trị Hành ˗ đơn vị tham gia sản xuất: Bưu cục thư phát , Bưu cục trung tâm khai thác, Bưu cục ngoại dịch, Trung tâm phát hành, Đội xe Cơ sở lý luận văn hóa cơng sở 2.1 Văn hóa gì? - Văn hóa mặt đời sống xã hội - Văn hóa hệ thống giá trị chân lý, chuẩn mực, mục tiêu mà người thống với trình tương tác hoạt động sáng tạo Nó bảo tồn chuyển hóa cho hệ nối sau - Văn hóa tồn hoạt động sáng tạo giá trị nhân dân nước, dân tộc mặt sản xuất vật chất tinh thần nghiệp dựng nước giữ nước Văn hóa tất làm cho dân tộc khác với giàu cảm xúc, nhiều thơng tin xác Việc nắm bắt thái độ, hành vi đối tượng giao tiếp, hiểu tất dấu hiệu không lời, cách thức giao tiếp để trở nên hiệu không giao tiếp hàng ngày mà công việc Mặc dù có nhiều đề tài nghiên cứu, nhiên, chuyên đề “Thực trạng xây dựng văn hóa công sở Công ty TNHH Công ty cổ phần bưu Viettel ” mang tính cần thiết nhằm đánh giá việc xây dựng văn hóa cơng sở công ty cụ thể 17 CHƯƠNG THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 1.Thực trạng xây dựng văn hóa cơng sở Cơng ty Cổ phần Bưu Viettel Thực trạng văn hóa cơng sở nước ta nói chung quan, tổ chức nói riêng chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn, nhiều hạn chế, yếu Cụ thể thực trạng văn hóa cơng sở cơng ty Cổ phần Bưu Viettel sau: 1.1 Thực trạng hệ thống giá trị - Toàn thể cán bộ, nhân viên công ty thường xuyên phổ biến, tập huấn chủ trương, sách Nhà nước pháp luật, nội dung liên quan đến hoạt động doanh nghiệp Vì công ty, không để xảy trường hợp làm trái quy định pháp luật - Theo đánh giá lãnh đạo công ty theo khảo sát só Trưởng phận phòng ban nhận định phận khơng nhỏ cán bộ, nhân viên cơng ty có nhận thức chậm đổi mới, ln có tư tưởng bảo thủ, trì trệ, phó mặc, có lối sống thực dụng, ích kỷ cá nhân, khơng tích cực nghiên cứu, đổi tư 1.2 Thực trạng giao tiếp ứng xử công ty - Giao tiếp ứng xử hàng ngày cán bộ, nhân viên công ty phần quan trọng yếu tố hình thành nên văn hóa cơng sở Chính mà nội dung quan trọng xây dựng văn hóa cơng sở cơng ty Mục đích giao tiếp truyền tải thông điệp cách thành công, để truyền đạt suy nghĩ ý tưởng cách hiệu Những kỹ không ngừng trở nên quan trọng lực lượng lao động công ty ngày mở rộng mà mang tính đa văn hóa 18 - Trong giao tiếp ứng xử, công ty quy định cán bộ, nhân viên phải có thái độ lịch sự, tôn trọng Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc, khơng nói tục, nói tiếng lóng, qt nạt Hầu hết nhân viên công ty thực tốt quy định nên lời ăn tiếng nói hàng ngày trình giao tiếp cán bộ, nhân viên diễn thoải mái, không văn chương hình thức khơng q suồng sã Mọi người phòng ban gia đình nhỏ, vui vẻ với - Công sở nơi quan hữu quan, đối tác công ty, khách hàng đến liên hệ cơng tác Vì vậy, cán bộ, nhân viên cơng ty cần phải có ứng xử văn minh, lịch giao tiếp Ăn nói, giao tiếp biểu văn hóa nơi cơng sở, xung quanh việc nhiều đáng bàn Thực tế công ty, bắt gặp cách ứng xử thiếu lịch Những cán bộ, nhân viên trẻ công ty thường xuyên giao tiếp với đại từ nhân xưng ơng – tơi, chí mày – tao…họ coi việc bình thường, thoải mái cơng việc người ngồi nhìn vào, đối tác đến đàm phán, làm ăn họ thấy phản cảm, họ đánh giá không tốt nhân viên công ty 1.3 Thực trạng thái độ cách làm việc công ty - Cán bộ, nhân viên công ty thể thái độ tích cực, nghiêm túc việc tiếp thu ý kiến đóng góp; phê bình, góp ý với đồng nghiệp tinh thần xây dựng, khách quan, lúc, nơi, tập thể, cơng việc; ln có ý thức hỗ trợ, phối hợp để hồn thành tốt cơng việc Trong trường hợp cần thiết, cá nhân tập thể đề nghị giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ chung Đối với nhân viên mới: Được giới thiệu với nhân viên khác; quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn để họ nắm bắt quy chế, qui định sớm thích nghi với cơng việc, hòa nhập với môi trường làm việc đơn vị công ty - Thực trạng văn hóa cơng sở thái độ làm việc, cách làm việc cử cán bộ, nhân viên công việc thấp kém, khơng tự 19 chủ động, nghiêm túc làm công việc không xử lý tốt - Một số phòng ban thường ngồi uống nước lâu, đến buổi sáng bắt đầu vào làm việc, dẫn đến tình trạng bn chuyện, dòm ngó phòng ban xung quanh; câu chuyện câu trò hút làm cho cán bộ, nhân viên phòng ban qn nhiệm vụ chun mơn - Có trường hợp khách đến liên hệ cơng tác, đối tác đến liên hệ hợp đồng mà phải chờ đợi lâu, cán bộ, nhân viên có thẩm quyền giải bận tán gẫu, bận trà thuốc Thái độ tùy tiện thiếu trách nhiệm số cán bộ, công chức ảnh hưởng khơng nhỏ đến hình ảnh cơng ty Lại có cá nhân lấy cớ hiệu chung công việc mà cố tinh không thừa nhận lực, làm khó dễ cho thành viên khác Trong đó, với cương vị mình, họ phải người dẫn dắt người sau, bảo giúp họ tiến bộ, trưởng thành công việc giao 1.4 Thực trạng thời gian làm việc - Thời gian làm việc cán bộ, nhân viên quy định rõ quy chế hoạt động công ty Theo phận, phòng ban triển khai nghiêm chỉnh chấp hành quy định giấc Việc tuân thủ làm việc thể tính kỷ luật tốt cán bộ, nhân viên công ty Sáng từ 8h00 đến 12h00, chiều từ 13h30 đến 17h30 - Quy định việc tuân thủ thời gian làm cán bộ, nhân viên công ty nhiều bất cập, chưa cải thiện Hiện tượng làm sớm đội ngũ cán bộ, nhân viên diễn thường xuyên, cụ thể phòng Hành tổ chức, có tượng sớm, muộn số nhân viên phòng, tần suất đến 2, lần/1 tuần Trên thực tế, có nhiều biện cho hành vi sớm muộn như: Khoảng cách từ nhà đến công ty, phương tiện lại, nhân viên, công việc đột xuất, thói quen, tình trạng giao thơng… lại ý thức cán bộ, nhân viên chưa tốt, cần phải chấn chỉnh lại - Tình trạng lãng phí thời gian, lãng phí sử dụng trang thiết bị công 20 sở điện nước, điện thoại, phương tiện kỹ thuật, phòng ốc,máy móc phổ biến - Tình hình chấp hành giấc làm việc cán bộ, nhân viên công ty phản ánh ý thức người lao động hiệu biện pháp tuyên truyền công ty 1.5 Thực trạng tinh thần trách nhiệm công việc - Khơng khí tinh thần làm việc đóng vai trò quan trọng việc định hiệu cơng việc Nó khơng ảnh hưởng đến nhân viên hay phòng ban mà ảnh hưởng đến tồn khơng khí chung cơng ty Chỉ cần nhân viên hay phòng ban làm việc uể oải, khơng khí làm việc ảm đạm phòng ban khác bị ảnh hưởng theo Chính việc trì khơng khí làm việc vui vẻ, tinh thần sảng khoái làm cho hiệu công việc tốt Tại Công ty Cổ phần Bưu Viettel ln có khơng khí làm việc sơi nổi, vui vẻ với tinh thần hăng say, thoải mái Từ đó, trách nhiệm cơng việc cán bộ, nhân viên công ty tăng lên - Tuy nhiên diễn tình trạng nhiều cán bộ, nhân viên công ty chưa nghiêm túc làm việc, thiếu trách nhiệm với việc làm Nhiều cán bộ, nhân viên uống rượu bia vào buổi sáng nghỉ trưa - Nhưng đáng lên án có phận nhỏ cán bộ, nhân viên có thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm với cơng việc mà giao Họ đến quan làm việc rủ ăn sáng, cà phê, ngồi trước máy tính để lướt web, chơi game, đến quan không để làm việc mà để tán gẫu, buôn chuyện, cơng việc để đấy, đến hạn vắt chân lên cổ để hoàn thành, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc 1.6 Thực trạng thiết kế, trí cơng sở - Các phòng làm việc bố trí thuận tiện, hợp lý khơng gian 1800m2 Các phòng ban có tinh tương tác cao, ngăn cách vách gỗ cửa kính tùy theo tính chất cơng việc, phòng có bảng tên ghi rõ tên phòng, tất trang bị máy điều hòa, đèn điện Màu tường màu trắng 21 tạo khơng khí nhẹ nhàng mát mẻ - Thiết bị làm việc: Mỗi cán bộ, nhân viên công ty trang bị trang thiết bị cần thiết điện thoai, máy vi tính, máy in, thùng rác…Ngoài ra, số thiết bị chuyên biệt máy photocopy, sanner, máy fax sử dụng chung cho tồn văn phòng cơng ty - Mơi trường làm việc: Nhân viên công ty làm việc môi trường đại thoải mái với hệ thống máy lạnh, đèn chiếu sáng Philip ánh sáng trắng khơng ảnh hưởng đến mắt, hệ thống điện có phòng nước, phòng vệ sinh riêng để phục vụ cho phòng ban - Tại Cơng ty cổ phần bưu Viettel, cách bố trí nội thất nơi làm việc chưa khoa học, chỗ sơ sài q, chỗ rườm rà, chưa tạo mỹ quan cho cơng ty Trước mặt sảnh vào cơng ty có đặt hai sư tử đá nhe nanh, giơ vuốt trơng giống nhà hàng, thiếu tính thẩm mỹ, không tạo nét đẹp trang trọng công ty - Cổng vào công ty biển dẫn “Xuống xe, xuất trình giấy tờ” khơ cứng thiếu thiện cảm Có nên thêm từ vui lòng đằng trước để tạo thiện cảm với khách đến liên hệ cơng tác, tạo hình ảnh đẹp cơng ty Nhìn chung, điều kiện làm việc nhân viên tốt nhân viên cơng ty đánh giá cao vài vấn đề tồn cần giải sớm trần nhà bị bong tróc, số thiết bị bị hỏng hóc chưa sửa chữa 1.7 Trang phục, lễ phục cán bộ, nhân viên công ty - Trang phục phần quan trọng tạo khác biệt văn hóa Cơng ty Cơng ty cổ phần bưu Viettel Cơng ty trọng đến tao đồng phục cho cán bộ, nhân viên nhận thức nhân viên phận sống cơng ty Đồng phục chung cơng ty áp dụng cho nam nữ áo sơ mi trắng in logo công ty, quần tây đen, mặc vào ngày tuần thứ 2, thứ thứ Trang phục công ty không bắt mắt tạo thoải mái tự tin cho nhân viên mặc đồng phục, giao tiếp với khách hàng cách quảng bá hiệu hình ảnh cơng 22 ty Đây trang phục cán bộ, nhân viên công ty họp, buổi lễ, gặp mặt, đàm phán với khách hàng - Ngoài việc đeo thẻ nhân viên cán bộ, nhân viên công ty thực nghiêm túc Thẻ cán bộ, nhân viên ghi rõ họ tên quan, ảnh, họ tên, chức danh, số hiệu cán bộ, nhân viên Tất tạo nên nét văn hóa đặc trưng Cơng ty Cơng ty cổ phần bưu Viettel Cơng tác triển khai thực quy chế dân chủ sở Nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể thông qua tổ chức công đoàn dân chủ trực tiếp, phát huy sáng tạo cán bộ, nhân viên, công ty thực cơng khai tình hình sản xuất kinh doanh, thu chi nguồn quỹ có giám sát Ban Thanh tra công ty; văn liên quan đến chế độ sách người lao động thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động….đã công ty triển khai đến tất đơn vị trực thuộc để phổ biến cho người lao động 2.1 Công tác đào tạo, bồi dưỡng - Công ty tổ chức phối hợp thực 50 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho 1000 lượt cán bộ, nhân viên công ty tham dự, tập trung vào lĩnh vực tin học, đầu tư, xây dựng bản, kế toán, tiền lương, kinh doanh tiếp thị chăm sóc khách hàng - Tổ chức huấn luyện thực quy định Nhà nước an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, sơ cấp cứu, kỹ thuật an toàn… 3.Đánh giá chung việc xây dựng văn hóa cơng sở Cơng ty Cơng ty cổ phần bưu Viettel Sau thời gian tìm hiểu khảo sát Công ty Công ty cổ phần bưu Viettel, tơi nhận thấy cơng ty có ưu điểm nhược điểm việc xây dựng văn hóa cơng sở, cụ thể sau: Ưu điểm - Cơng ty xác định xây dựng văn hóa cơng sở chủ trương hoàn toàn đắn, thể tầm nhìn chiến lược lãnh đạo cơng ty Văn hóa cơng sở 23 thời gian qua phát huy tác dụng định hướng nhận thức bước hình thành hành vi ứng xử đặc trưng hoạt động công ty Lãnh đạo công ty có nhiều nỗ lực để cụ thể hóa, kết nối giá trị văn hóa với hoạt động thức hệ thống công ty đạt nhiều kết khả quan - Công ty xác định đội ngũ cán bộ, nhân viên đóng vai trò quan trọng việc tạo môi trường làm việc, phối hợp nhân viên với nhau, việc phát triển lực, kỹ quản lý lãnh đạo vấn đề quan tâm - Công ty tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán công nhân viên nghiệp vụ kỹ làm việc trình độ nhân viên ngày nâng cao, số lượng nhân viên có trình độ cao ngày tăng lên - Sự gắn bó nhân viên với cơng ty nâng lên rõ rệt, tất hài lòng với chủ trương, sách đãi ngộ công ty Mối quan hệ nhân viên công ty tốt, người làm việc cách hăng say nhiệt huyết với tinh thần đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn Điều thể nét đẹp văn hóa cơng sở cơng ty ngày nâng cao hồn thiện Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm việc xây dựng văn hóa cơng sở Cơng ty Cơng ty cổ phần bưu Viettel hạn chế cần phải tiếp tục hoàn thiện, cụ thể là: - Việc xây dựng văn hóa cơng sở dựa quy chế hoạt động cơng ty, chưa có quy chế văn hóa cơng sở cụ thể, để có thực thi, xem xét, đánh giá - Việc tun truyền việc xây dựng văn hóa cơng sở công ty chưa đạt hiệu rõ rệt, đồng thời chưa có giải pháp cụ thể nhằm tìm hiểu gắn kết giá trị mong muốn nhân viên với tương lai công ty - Sự hợp tác, phối hợp cơng ty phạm vi nhỏ, thực theo trách nhiệm công việc dựa mối quan hệ cá nhân chủ yếu 24 - Hiện tồn khơng vấn đề chưa quy, chuẩn mực cán bộ, nhân viên như: Đi làm muộn, họp muộn, nói chuyện riêng họp, mang mặc trang phục chưa điều lệnh không phù hợp đến công sở, tác phong làm việc không chuyên nghiệp, chưa giữ vệ sinh chung, hút thuốc lá, vứt rác khu vực công cộng, đùn đẩy trách nhiệm công việc, thiếu nhiệt tình, nhiệt huyết cơng việc, tâm lý làm cho có làm, làm cho xong việc làm ảnh hưởng đến hiệu công việc, đến đồng nghiệp, đến mặt công ty nguy hại hết làm giảm giá trị thân - Những tồn khuyết điểm công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện lãnh đạo, người đứng đầu các phòng ban, đơn vị chưa nghiêm túc Mặt khác tinh thần tự quản, tự giác cán bộ, nhân viên chưa cao Các nhược điểm nội dung văn hóa cơng sở cụ thể phần thực trạng bên 25 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 3.1 Kiến nghị Việc xây dựng văn hóa cơng sở Cơng Cơng ty cổ phần bưu Viettel cần thể chế hóa thành quy chế cụ thể, khơng lồng ghép quy chế hoạt động cơng ty Quy chế văn hố công sở công ty cần triển khai thống thực người chấp thuận, thực cách tự nguyện, với niềm hãnh diện, tự hào thành viên công ty cần phải có thống từ tập thể lãnh đạo quan tâm tồn thể cán bộ, cơng nhân viên Tổng cơng ty Để làm điều đó, cấp lãnh đạo cán bộ, nhân viên công ty có trách nhiệm thực tốt nhiệm vụ cụ thể sau: 3.1.1 Đối với cấp lãnh đạo - Các cấp lãnh đạo công ty Công ty cổ phần bưu Viettel cần khuyến khích động viên cán bộ, nhân viên, phát huy lực cán bộ, nhân viên; tạo môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tin cậy lẫn để tạo chất keo liên kết làm tăng thêm sức mạnh tập thể, để đạt điều này, cấp lãnh đạo cần thực giải pháp cụ thể sau: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục mục đích, ý nghĩa, u cầu văn hóa cơng sở cho phòng, ban, đơn vị cơng ty; phát động phong trào, vận động xây dựng văn hóa cơng sở trước hết phòng, ban sau tồn cơng ty; xem tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hiệu hoạt động công sở - Các cấp lãnh đạo quản lý phải gương mẫu thực quy chế văn hóa cơng sở cơng ty; bảo đảm tính thống nhất, đồn kết q trình điều hành đạo - Lắng nghe cấp tâm sự, trình bày, tiếp nhận thơng tin giải kịp thời mong muốn, nguyện vọng đề xuất họ Phát huy tính sáng tạo, tinh 26 thần dân chủ cán bộ, nhân viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng công việc, khuyến khích cán nhân viên tham gia ý kiến có sáng kiến cải tiến cơng việc - Thương xuyên tạo không gian cho hoạt động tập thể chuyên môn, hoạt động giao lưu cá nhân, phòng, ban với với mục tiêu tăng cường hợp tác, trao đổi sáng kiến, kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ chức cơng ty - Có sách đào tạo, tuyển dụng trì đội ngũ nhân viên có trình độ, đáp ứng u cầu phát triển công ty; phát bồi dưỡng nhân tố để đề bạt vào vị trí phù hợp - Khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp vào phát triển công ty Đồng thời, nghiêm khắc xử lý trường hợp vi phạm nội qui kỷ luật cơng ty - Vận hành xử trí cơng việc chức năng, thẩm quyền, biết lựa chọn định phù hợp; đồng thời tự chịu trách nhiệm định - Đặc biệt, cấp lãnh đạo công ty càn rèn luyện kỹ lắng nghe, kỹ chia sẻ 3.1.2 Đối với cán nhân viên công ty - Mỗi cán nhân viên công ty, cần phát huy hết khả lao động sáng tạo tinh thần đoàn kết hợp tác, thực nguồn tài sản vô giá công ty Sự phát triển cơng ty khơng thể tách rời đóng góp, cống hiến cán bộ, công nhân viên công ty Chính nỗ lực, cố gắng thành viên góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín cơng ty, khẳng định phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp cơng ty Cụ thể : + Tích cực học tập khơng ngừng, nâng cao trình độ mặt + Hiểu rõ vị trí, vai trò, hướng đạo cấp trên, phải biết ai, đứng đâu tổ chức + Luôn tuân thủ nghiêm túc chấp hành đạo cấp Thẳng 27 thắn trao đổi, hỏi lại cấp cần khiêm tốn chờ đợi; tiếp thu ý kiến đạo họ + Luôn ý thức việc giữ gìn vệ sinh nơi cơng sở, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc; không lạm dụng phương tiện, trang thiết bị quan vào nhu cầu cá nhân + Sống chân thành, cởi mở, khiêm tốn, hoà vào tập thể + Quan hệ tốt với đồng nghiệp, với cấp trên, với khách hàng + Nỗ lực xây dựng hình ảnh cơng ty thị trường doanh nghiệp động, phát triển bền vững + Thực tốt phát huy giá trị văn hố truyền thống cơng ty Nhiệt tình cơng việc, tích cực học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ để gắn bó với cơng ty + Thực tốt điều khoản Quy chế văn hố cơng sở cơng ty quy định 3.2 Một số giải pháp - Công ty Công ty cổ phần bưu Viettel cần xây dựng, ban hành hồn thiện hệ thống (bộ) quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế giao tiếp nơi công sở cho phù hợp, có tính thích ứng, tính khả thi cao - Tích cực cải tiến không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tránh phiền hà, sách nhiễu công ty - Lãnh đạo quản lý công ty cần sâu, sát, nắm rõ tình hình thực tế quan mình; trọng mở rộng làm tốt công tác dân chủ, thực dân chủ thực sự, khơng hình thức, nửa vời - Cần hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ quyền hạn nghĩa vụ trách nhiệm cá nhân, phận công ty - Cố gắng tạo lập bầu khơng khí vui vẻ, cởi mở sở đảm bảo tính tập trung dân chủ - Cần tăng cường đẩy mạnh trọng làm tốt công tác truyền thông, công tác tâm lý giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật cán bộ, nhân viên cơng ty; xây dựng nội cơng ty đồn kết thống nhất, có đồng thuận, trí 28 cao - Có chế tài đủ mạnh; có chế giám sát, đánh giá; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế, quy tắc, quy định Áp dụng thi hành nghiêm hình thức xử lý kỷ luật phát có vi phạm Tóm lại, để tạo mơi trường văn hóa cơng sở tốt quan, tổ chức, vấn đề quan trọng người đứng đầu quan phải tạo chế để nhân viên có điều kiện phát triển, mơi trường hòa đồng thân thiện, có tính đoàn kết cao Và điều cốt lõi người lãnh đạo cần giải tốt toàn quyền lợi thành viên quan cho công bằng, phù hợp với lực làm việc khả cống hiến người 29 C KẾT LUẬN Qua thời gian tìm hiểu làm việc Cơng ty Cơng ty cổ phần bưu Viettel, tơi khảo sát cơng tác văn phòng, cơng tác xây dựng văn hóa cơng sở cơng ty, đồng thời qua tơi có điều kiện trau dồi kiến thức học, nâng cao khả làm việc thân Trong bối cảnh nay, văn hóa cơng sở vừa mục tiêu đồng thời “cú hích” cần thiết quan trọng để phát triển cơng sở.Vai trò văn hóa công sở hoạt động quan, tổ chức vơ quan trọng Nó khơg tác động đến hoạt động quan, tổ chức mà góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý hành nhà nước, thể văn minh nước đường phát triển Chúng ta tin tưởng hy vọng rằng, thời gian tới, việc thực có hiệu quy chế văn hóa cơng sở góp phần xây dựng hành chuyên nghiệp, đại, minh bạch vững mạnh, tạo giá đỡ cần thiết để thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước Thay cho lời kết, cho phép lần gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo T.s Lê Thị Hiền Ban lãnh đạo Cơng ty Cơng ty cổ phần bưu Viettel toàn thể anh chị em, bạn bè đồng nghiệp công ty giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành tốt nhiệm vụ thời gian thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn! 30 D.TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ, Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ quan Bộ Nội vụ, Thông tư 04/TT-BNV ngày 16 tháng năm 2013 hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ quan, tổ chức Chính phủ, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Lưu trữ Trần Hồng, Trần Việt Hoa (2005), Văn hóa ứng xử cơng sở, Nhà xuất Văn hóa – Thông tin, Hà Nội Hồng Khanh (2007), Nghệ thuật nói chuyện, Nhà xuất Từ điển Bách Khoa, Hà Nội Vương Đình Quyền (2011), Lý luận phương pháp công tác văn thư, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Quốc hội, Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 Trung tâm biên soạn dịch thuật sách Sài Gòn (Saigonbook) (2009), Giải mã ngôn ngữ thể, Nhà xuất Đà Nẵng, Đà Nẵng 31 ... sở .15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 17 1.Thực trạng xây dựng văn hóa cơng sở Cơng ty Cổ phần Bưu Viettel 17 1.1 Thực... 3.Đánh giá chung việc xây dựng văn hóa cơng sở Cơng ty Cơng ty cổ phần bưu Viettel .22 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 25 3.1... CHƯƠNG KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 3.1 Kiến nghị Việc xây dựng văn hóa cơng sở Cơng Cơng ty cổ phần bưu Viettel cần thể chế hóa thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng văn hóa công sở tại Công ty Cổ phần Bưu chính VIETTEL, Xây dựng văn hóa công sở tại Công ty Cổ phần Bưu chính VIETTEL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay