Xây dựng quy chế văn hóa công sở tại UBND thành phố cẩm phả và giải pháp triển khai thực hiện

54 14 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 11:30

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT A. PHẦN MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đề tài1 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu2 3. Đối tượng, phạm vi, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu3 4. Cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu3 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài4 6. Cấu trúc của đề tài4 B. NỘI DUNG5 CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ5 1.1. Hệ thống các khái niệm5 1.1.1. Khái niệm văn hóa5 1.1.2. Khái niệm văn hóa công sở6 1.1.3. Khái niệm quy chế văn hóa công sở8 1.2. Vai trò, ý nghĩa của quy chế văn hóa công sở9 1.2.1. Vai trò9 1.2.1. Ý nghĩa10 1.3. Quy định của Nhà nước về văn hóa công sở11 Tiểu kết13 CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ14 2.1. Khái quát về tổ chức và hoạt động của UBND thành phố Cẩm Phả14 2.1.1. Lịch sử hình thành14 2.1.2. Cơ cấu tổ chức16 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn17 2.1.3.1. Chức năng17 2.1.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn17 2.2. Thực trạng tình hình triển khai các quy định của Nhà nước về văn hóa công sở tại UBND thành phố Cẩm Phả18 2.2.1. Trang phục, lễ phục, đồng phục và thẻ cán bộ công chức19 2.2.2. Giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức21 2.2.3. Bài trí công sở23 2.2.4. Môi trường làm việc24 2.2.5. Quy chế làm việc của UBND thành phố25 2.2.6. Sử dụng thời gian làm việc25 2.3. Nhận xét, đánh giá việc thực hiện văn hóa công sở tại UBND thành phố Cẩm Phả25 2.3.1. Ưu điểm25 2.3.2. Nhược điểm26 2.4. Xây dựng Quy chế văn hóa công sở tại UBND thành phố Cẩm Phả27 Tiểu kết36 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ37 3.1. Nâng cao nhận thức về văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan37 3.2. Tổ chức tuyên truyền, đào tạo về văn hóa công sở cho các cán bộ, công chức, viên chức và phổ biến quy chế văn hóa công sở38 3.3. Thường xuyên tổng kết, đánh giá khen thưởng, kỷ luật việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan39 3.4. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí cho việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở40 3.5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy chế41 Tiểu kết41 C. KẾT LUẬN42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO43 PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập nghiên cứu học phần Nghi thức Nhà nước, hướng dẫn, dạy tận tình giảng viên ThS Đinh Thị Hải Yến, tập lớn với đề tài: Xây dựng Quy chế văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả giải pháp triển khai thực hồn thành Lời đầu tiên, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên môn, thầy bạn nhiệt tình giúp đỡ trình thực tập Qua xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Quản trị văn phòng, Ban Giám hiệu cung cấp cho chúng tơi học phần lý thú bổ ích, giúp sinh viên trang bị kiến thức loại biểu tượng quốc gia, nghi thức cơng sở, nghi thức tổ chức buổi mít tinh, lễ kỷ niệm, lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, nghi thức giao tiếp quốc tế,… để qua ứng dụng kiến thức học vào thực tế Dựa vào kiến thức thân trình tự tìm hiểu, nghiên cứu nên chắn đề tài nhiều hạn chế, mong đóng góp ý kiến thầy để đề tài hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tập lớn cá nhân thực tham khảo số tài liệu, sách, báo chí vấn đề nghiên cứu Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nội dung, số liệu sử dụng khơng xác Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Người thực DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt HĐND UBND Ý nghĩa Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đối tượng, phạm vi, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .3 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Cấu trúc đề tài .4 B NỘI DUNG CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY CHẾ VĂN HĨA CƠNG SỞ .5 1.1 Hệ thống khái niệm 1.1.1 Khái niệm văn hóa 1.1.2 Khái niệm văn hóa cơng sở 1.1.3 Khái niệm quy chế văn hóa cơng sở 1.2 Vai trò, ý nghĩa quy chế văn hóa cơng sở 1.2.1 Vai trò 1.2.1 Ý nghĩa 10 1.3 Quy định Nhà nước văn hóa cơng sở 11 Tiểu kết 13 CHƯƠNG 14 XÂY DỰNG QUY CHẾ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI .14 UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 14 2.1 Khái quát tổ chức hoạt động UBND thành phố Cẩm Phả 14 2.1.1 Lịch sử hình thành .14 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .16 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 17 2.1.3.1 Chức 17 2.1.3.2 Nhiệm vụ quyền hạn 17 2.2 Thực trạng tình hình triển khai quy định Nhà nước văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả 18 2.2.1 Trang phục, lễ phục, đồng phục thẻ cán công chức 19 2.2.2 Giao tiếp, ứng xử cán bộ, công chức 21 2.2.3 Bài trí công sở 23 2.2.4 Môi trường làm việc 24 2.2.5 Quy chế làm việc UBND thành phố .25 2.2.6 Sử dụng thời gian làm việc 25 2.3 Nhận xét, đánh giá việc thực văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả 25 2.3.1 Ưu điểm .25 2.3.2 Nhược điểm 26 2.4 Xây dựng Quy chế văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả .27 Tiểu kết 36 CHƯƠNG 37 GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 37 3.1 Nâng cao nhận thức văn hóa cơng sở đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan 37 3.2 Tổ chức tun truyền, đào tạo văn hóa cơng sở cho cán bộ, công chức, viên chức phổ biến quy chế văn hóa cơng sở 38 3.3 Thường xuyên tổng kết, đánh giá khen thưởng, kỷ luật việc thực Quy chế văn hóa công sở quan 39 3.4 Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị kinh phí cho việc thực Quy chế văn hóa cơng sở .40 3.5 Tổ chức tra, kiểm tra thường xuyên việc thực quy chế 41 Tiểu kết 41 C KẾT LUẬN .42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC .44 A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời kỳ hội nhập phát triển quốc gia nay, việc khẳng định vai trò văn hóa cơng sở quan hành nhà nước vơ cần thiết Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế văn hóa cơng sở quan hành nhà nước nhằm đảm bảo tính trang nghiêm hiệu hoạt động công vụ, đảm bảo thực nghiêm túc nghi thức công sở như: phong cách ứng xử, giao tiếp chuẩn mực đội ngũ cán bộ, công chức; trang phục nơi công sở quy định trí cơng sở nhằm hướng đến chuẩn mực xây dựng quan hành phục vụ, đảm bảo minh bạch, chuyên nghiệp đại Trải trình 10 năm triển khai thực (2007 – 2017), quan hành địa bàn nước có chuyển biến tích cực Mơi trường làm việc, thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử đội ngũ cán bộ, công chức cải thiện, tăng thêm niềm tin tạo mối quan hệ tốt đẹp cán nhà nước nhân dân, đồng thời xây dựng, phát triển hành đại Ngồi kết tích cực đó, việc thực Quy chế văn hóa cơng sở tồn hạn chế định, cụ thể như: cơng tác trí cơng sở, đầu tư trang thiết bị vật chất chưa quan tâm mức; phận đội ngũ cơng sở chưa xây dựng cho tác phong làm việc nghiêm chỉnh, thiếu nhiệt tình trách nhiệm với người dân;… Cơng sở nơi gặp gỡ thường xuyên cán bộ, công chức nhân dân Từ hình ảnh, cảnh quan tới người làm công sở ảnh hưởng trực tiếp tới q trình giải cơng việc Với tồn đọng đó, cho thấy tầm quan trọng cần thiết phải xây dựng Quy chế văn hóa cơng sở cho quan, đơn vị Bản thân sau tiếp xúc trang bị kiến thức học phần Nghi thức Nhà nước nhận thấy cần thiết công tác xây dựng Quy chế văn hóa cơng sở địa phương Do vậy, tập lớn với đề tài Xây dựng Quy chế văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả giải pháp triển khai thực thực Lịch sử vấn đề nghiên cứu Vấn đề xây dựng văn hóa cơng sở đặt giai đoạn cải cách hành nước ta từ 2006 – 2010 Trên thực tế có khơng nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án tiến sĩ hay tiểu luận, viết sách báo, tạp chí đề cập đến vấn đề vai trò việc xây dựng văn hóa cơng sở quan tổ chức Có thể kể đến số tác phẩm tiêu biểu như: - Đề tài khoa học “Văn hóa cơng sở” Ban đạo Cải cách hành Chính Phủ năm 2006 - Nguyễn Trọng Điều, Đinh Văn Mậu (2012), “Giao tiếp ửng xử hành chính”, Nhà xuất Công an Nhân dân - Trần Thị Thanh Thủy (2006), “Văn hóa tổ chức số giải pháp phát triển văn hóa cơng sở”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước - Nguyễn Văn Thâm (2012), Giáo trình Kỹ thuật điều hành công sở, Nhà xuất Giáo dục - Một số viết khác sách báo, internet,… đề cập đến vấn đề xây dựng phát triển văn hóa cơng sở quan, tổ chức -………………… Những tác phẩm, tài liệu đề cập đến vấn đề chung văn hóa công sở khái niệm, quan điểm vai trò văn hóa cơng sở quan, tổ chức Các nhà nghiên cứu có đánh giá, nhận xét góc độ khác quan điểm cá nhân họ cần thiết phải xây dựng hình ảnh, văn hóa cơng sở từ tác phong làm việc đội ngũ cán bộ, công chức đến thái độ giao tiếp ứng xử cho chuẩn mực chuyên nghiệp, với việc làm để tạo dựng môi trường làm việc sạch, văn minh hình thức nội dung,… Có thể thấy rằng, cơng trình nghiên cứu, tác phẩm nêu khái quát điểm chung văn hóa cơng sở, nhiên việc gắn với quan cụ thể, trường hợp cụ thể chưa đề cập đến Bất kỳ quan, tổ chức muốn trì hoạt động ổn định, theo khuôn khổ phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Xây dựng quy chế văn hóa cơng sở cho quan nằm yêu cầu Đề tài nghiên cứu cá nhân việc xây dựng quy chế văn hóa cơng sở sở lý luận chung thực trạng việc áp dụng quy chế văn hóa cơng sở quan cụ thể để từ xây dựng quy chế áp dụng cho toàn quan đồng thời đưa giải pháp để triển khai, áp dụng có hiệu thực tế Đây đề tài hoàn toàn độc lập đề cập đến khía cạnh nghi thức cơng sở Đối tượng, phạm vi, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Xây dựng Quy chế văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả - Giới hạn phạm vi nghiên cứu: + Địa điểm: UBND thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh + Thời gian: Trong khoảng thời gian từ 2010 – - Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, khảo sát đánh giá việc ứng dụng sở lý luận, quy định nhà nước quy chế văn hóa cơng sở áp dụng thực tế UNND thành phố Cẩm Phả Từ xác định xây dựng quy chế văn hóa cơng sở riêng quan, với đưa hệ thống giải pháp triển khai thực quy chế tồn quan cách có hiệu - Nhiệm vụ nghiên cứu: Trên sở mục đích nghiên cứu vậy, tập lớn có nhiệm vụ nghiên cứu cần làm sáng tỏ cụ thể sau: + Cơ sở lý luận văn hóa cơng sở quy định nhà nước xây dựng quy chế văn hóa cơng sở + Nêu thực trạng triển khai thực quy chế văn hóa cơng sở quan đánh giá nhận xét vấn đề + Căn vào thực tế quan quy định Nhà nước, xây dựng Quy chế văn hóa cơng sở áp dụng cho tồn quan nêu giải pháp triển khai thực thực tế Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Áp dụng sở lý luận văn hóa cơng sở nghi thức Nhà nước phạm vi nghi thức công sở, có sử dụng phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập để cung cấp thông tin cách đầy đủ, tồn diện xác - Phương pháp phân tích: Qua tổng hợp tập trung, sâu tìm hiểu vấn đề trọng tâm nhằm đánh giá khoa học đầy đủ - Phương pháp thống kê: Tổng hợp hệ thống lại nguồn thông tin nhằm cung cấp cách đầy đủ xác - Phương pháp so sánh: So sánh số liệu, thông tin đối chiếu thông tin cần thiết phục vụ việc nghiên cứu - Phương pháp quan sát, tìm kiếm thơng tin (sách báo, internet, tài liệu,…); - Phương pháp điều tra, đánh giá nhằm công cấp thơng tin cách đầy đủ xác cho việc viết Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài - Ý nghĩa lý luận: Bài tập khảo sát, đánh giá vai trò Quy chế văn hóa cơng sở hoạt động quan hành nhà nước Góp phần bổ sung hoàn thiện kiến thức nghiên cứu học phần - Ý nghĩa thực tiễn: Quy chế văn hóa cơng sở xây dựng áp dụng vào hoạt động quan, tổ chức địa phương Các giải pháp triển khai quy chế thực tiễn sở để hoạch định, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện phương án nâng cao ý thức văn hóa cơng sở quan, đơn vị cá nhân Bài tập tham khảo thông tin phục vụ học phần Nghi thức Nhà nước cho người đọc Cấu trúc đề tài Cấu trúc Bài tập lớn phần mở đầu, mục lục, kết luận danh mục tài liệu tham khảo chia thành chương sau: Chương 1: Lý luận chung Quy chế văn hóa cơng sở Chương 2: Xây dựng Quy chế văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả Chương 3: Giải pháp triển khai thực Quy chế văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả B NỘI DUNG CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY CHẾ VĂN HĨA CƠNG SỞ 1.1 Hệ thống khái niệm 1.1.1 Khái niệm văn hóa Có nhiều quan điểm, định nghĩa khác văn hóa, khái niệm rộng liên quan đến mặt đời sống vật chất tinh thần người Ở thời kỳ, giai đoạn lịch sử, góc độ, phương diện khác cách định nghĩa văn hóa khác Vậy văn hóa gì? Văn hóa từ tiếng Hán, Lưu Hướng, người thời Tây Hán nêu Nhưng lúc hai chữ văn hóa hiểu theo nghĩa giáo hóa Chữ “văn hóa” tiếng Anh tiếng Pháp cultura, chữ có nguồn gốc từ chữ La tinh – cultura nghĩa trồng trọt, cư trú, luyện tập, lưu tâm,… có nhiều ý nghĩa Đến kỷ XIX, phát triển khoa nhân loại học, xã hội học, dân tộc học,… khái niệm văn hóa thay đổi Người đưa định nghĩa văn hóa Taylor – nhà nhân loại học nước Anh Ơng nói: “Văn hóa tổng thể phức tạp, bao gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, phong tục lực, thói quen mà người đạt xã hội” Tại nước phương Đơng, có Việt Nam chúng ta, văn hóa có nhiều khía cạnh, phương diện khác nhau: văn hóa vật chất; văn hóa tinh thần; văn hóa ứng xử; văn hóa giao tiếp; văn hóa kiến trúc; văn hóa ăn uống; văn hóa du lịch; văn hóa hội nhập; văn hóa hội họp;…Cũng chia văn hóa nhóm định nghĩa như: văn hóa theo lịch sử; văn hóa theo tâm lý; văn hóa vật thể; văn hóa phi vật thể; văn hóa theo pháp lý;…Văn hóa khu vực ln hiểu theo khía cạnh tích cực, tinh tế, cao, tốt đẹp đáng trân trọng Hiện đa số học giả, nhà nghiên cứu cho có hai cách tiếp cận để hiểu khái niệm văn hóa: Treo Quốc kỳ, Quốc huy; Ảnh tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phông nền, chữ; Sắp xếp bàn ghế cho phù hợp Điều 16 Khu vực để phương tiện giao thông Khu vực để phương tiện giao thông cán bộ, công chức, viên chức người đến giao dịch, làm việc với quan phải bố trí gọn gàng, ngăn nắp, khoa học đảm bảo thuận tiện việc lại Khơng thu phí gửi phương tiện giao thông người đến giao dịch, làm việc với quan Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 17 Trách nhiệm triển khai thực Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện; Các Thành viên Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng quan chuyên môn, quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã Thủ trưởng quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện; Các cán bộ, công chức, viên chức quan có trách nhiệm tuân thủ quy chế đóng góp ý kiến nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế Điều 18 Khen thưởng kỷ luật Khen thưởng: Việc thực tuân thủ nghiêm chỉnh quy chế làm để tính điểm thi đua tiêu chí xét khen thưởng cuối năm cán bộ, công chức, viên chức Kỷ luật: Các đơn vị, cá nhân không chấp hành cố tình vi phạm quy định quy chế phải chịu trách nhiệm kiểm điểm, giải trình trước quan Tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định Trong trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo qua Phòng Nội vụ để xem xét sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật tình hình thực tế thành phố./ 35 Tiểu kết Qua trình giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ UBND thành phố Cẩm Phả, đồng thời đánh giá thực trạng triển khai thực văn hóa cơng sở quan, người viết xây dựng mẫu Quy chế văn hóa cơng sở áp dụng vào thực tế UBND thành phố Cẩm Phả Việc triển khai văn thực tế đề cập đến nội dung chương sau 36 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 3.1 Nâng cao nhận thức văn hóa cơng sở đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan Việc xây dựng văn hóa cơng sở đòi hỏi nhà lãnh đạo, quản lý toàn thành viên công sở phải quan tâm đến hiệu hoạt động chung quan, cần nhận thức rõ vai trò văn hóa cơng sở việc xây dựng hình ảnh, tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm thân đơn vị Muốn cán phải tôn trọng kỷ luật quan, công sở, phải ý đến danh dự quan việc ứng xử với người, đoàn kết hợp tác nguyên tắc chung, chống lại bệnh quan liêu, hách dịch, hội Như niềm tin cán với công sở củng cố, phát triển với q trình xây dựng quan, cơng sở Đội ngũ lãnh đạo quan, đơn vị cần phải nâng cao trách nhiệm trình phổ biến, đạo cơng tác thực Quy chế văn hóa cơng sở quan Gương mẫu thực Quy chế, làm tốt công tác giáo dục trị, tư tưởng cho cơng chức ý thức trách nhiệm công việc, quản lý, bảo quản tài sản công; lễ tiết, tác phong, thái độ thực thi công vụ Làm cho cán bộ, công chức, viên chức có thêm niềm tin vào lãnh đạo quan, yên tâm công tác, yêu mến công việc giao quan hệ tốt với đồng nghiệp.Lãnh đạo cần không ngừng học tập, nghiên cứu, sáng tạo nhằm nâng cao hiểu biết chuyên môn, làm gương cho cán bộ, công chức, viên chức khác noi theo thực Khi thực quy chế phải tạo dựng thói quen, nề nếp cho thân Thực tế cho thấy rằng, không quy định, quy chế đưa áp dụng thực tốt Như phân tích, đặc trưng văn hóa hình thành, đúc kết qua trình lịch sử lâu dài, quy chế vậy, việc áp dụng thời gian đủ dài xuất tinh thần tự giác thực Sự tự giác đó, vơ hình chung tạo nên phát triển mạnh mẽ công sở, để đánh giá, so sánh công sở với cơng sở khác 37 Có thể khẳng định, nhận thức đắn vai trò văn hóa cơng sở tiền đề quan trọng việc tổ chức thực Quy chế văn hóa cơng sở cách có hiệu 3.2 Tổ chức tuyên truyền, đào tạo văn hóa cơng sở cho cán bộ, công chức, viên chức phổ biến quy chế văn hóa cơng sở Để văn quy phạm pháp luật nói chung Quy chế văn hố cơng sở nói riêng phát huy hiệu quả, thực vào sống cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục ý thức thực pháp luật giải pháp trọng Cụ thể nội dung sau: - Thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng (tivi, internet, sách, báo, ) nhằm phổ biến Quy chế văn hóa cơng sở tới cá nhan đơn vị - Lên kế hoạch tổ chức đợt tập huấn, đào tạo cơng tác văn hóa công sở nghi thức nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Tổ chức buổi tọa đàm, buổi họp, hội nghị chuyên đề cơng tác văn hóa cơng sở quan để cán bộ, công chức, viên chức quan có dịp chia sẻ, bày tỏ quan điểm cá nhân vấn đề thực Quy chế Từ nâng cao hiểu biết đề xuất biện pháp hồn thiện Quy chế văn hóa cơng sở quan Ngoài vấn đề tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật lại nắm vai trò vơ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới việc nâng cao hiệu thực quy chế văn hố cơng sở Thơng qua hợt động tổ chức tập huấn, nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề pháp luật văn hoá cơng sở (có thể lồng ghép sinh hoạt với đảng bộ, chi bộ, quan, đoàn thể; sinh hoạt ngày pháp luật quan, đơn vị); phương tiện thông tin đại chúng: Báo; Đài truyền thanh; Trang thông tin điện tử; Bản tin; Xây dựng chuyên trang, chun mục Xây dựng mơ hình điểm tun truyền, phổ biến pháp luật văn hố cơng sở; Ủy ban nhân dân thành phố cần đạo để quan có quy định văn hố công sở riêng cho quan nằm nâng cao tính thực tế cho quy định pháp luật Ngồi ra, cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải có 38 sở pháp lý vững cho việc triển khai hoạt động, đặc biệt hoạt động phố hợp quan, tổ chức hệ thống trị hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán Các hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật phải vào nề nếp theo kế hoạch, chương trình cụ thể với nhiều hình thức, biện pháp thực phù hợp với nhóm đối tượng giáo dục, phổ biến điều kiện địa bàn thực Các hình thức phổ biến giáo dục, tuyên truyền phải mang tính chất phong phú, đa dạng, tránh nhàm chán tuyên truyền, việc tun truyền có ý nghĩa lớn mang tính chất trực tiếp nhanh vào thực tiễn định hướng khác Tránh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục mang tính phong trào - Thơng báo cơng khai nội dung Quy chế văn hóa cơng sở quan lên trang tin tức tỉnh, lên internet để tồn người dân tiếp cận Hàng tháng, thơng qua buổi tiếp dân hòm thư góp ý đặt quan, làm để tổng hợp ý kiến phản hồi, đánh giá nhân dân văn hóa cơng sở quan, đơn vị Qua phát huy mạnh đơn vị phát huy quyền làm chủ nhân dân 3.3 Thường xuyên tổng kết, đánh giá khen thưởng, kỷ luật việc thực Quy chế văn hóa cơng sở quan - Định kỳ hàng quý quan, đơn vị phải có báo cáo kết đánh giá việc thực quy chế văn hố cơng sở quan đơn vị dựa số liệu cụ thể, khách quan qua xác định khó khăn, hạn chế trình triển khai tổ chức thực hiện; nêu gương, khen thưởng nhân, tổ chức thực tốt có sáng kiến hay cần nhân rộng; có hình thức kỷ luật cá nhân, tổ chức không thực hay thực không đầy đủ nội dung mà quy chế quy định quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm - Hàng năm nên tổ chức tôn vinh, lực lượng đầu nghiệp đổi mới, đại diện cho kinh tế tri thức thực tốt văn hố cơng sở thơng qua nhiều hình thức khác như: tổng kết công tác năm, thông qua thi, bình chọn phương tiện thơng tin đại chúng Đặc biệt, cần có sách khuyến khích 39 để động viên, thu hút nhân tài Lựa chọn cá nhân, đơn vị tiêu biểu để triển khai học tập cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời dự kiến tiêu chí để xây dựng quan văn hố coi tiêu chí đánh giá thi đua chất lượng công tác cán bộ, công chức quan Công tác phải trì thường xuyên, lâu dài tạo thành nội dung thiếu hoạt động công vụ cán bộ, cơng chức quan hành nhà nước Muốn vậy, đòi hỏi quan tâm đạo lãnh đạo quan, đồng tình hưởng ứng cán bộ, công chức, giám sát, động viên tầng lớp nhân dân Nên thành lập tổ tự quản để đôn đốc việc thực văn hố cơng sở giúp cho lãnh đạo quan nắm tình hình kết thực văn hố cơng sở 3.4 Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị kinh phí cho việc thực Quy chế văn hóa cơng sở Dựa vào điều kiện thực tế quan, đơn vị nay, để đầu tư sở vật chất cho phù hợp vấn đề dễ dàng đầu tư cách phù hợp, tiết kiệm, tránh lãng phí mang lại hiệu cao: - Trong khn viên trụ sở cần lắp đặt hệ thống camera khu vực quan trọng, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân Hệ thống truyền thông tin đến hệ thống trung tâm có khả lưu trữ đầy đủ liệu liên quan đến hoạt động suốt thời gian thực nhiệm vụ Trên sở tiêu chí Quy chế văn hố công sở quy định như: Phải niềm nở tiếp dân, phải hướng dẫn tận tình, trách nhiệm có cơng dân đến liên hệ cơng việc, trang phục thực thi công vụ, hành vi gây phiền hà, tiêu cực đòi hối lộ Kịp thời phát hiện, tiến hành lập biên áp dụng biện pháp xử lý phát sai phạm Qua đó, biết chất lượng cán bộ, cơng chức, viên chức thực nhiệm vụ - Chuẩn bị kinh phí cho hoạt động thi đua – khen thưởng vật chất, áp dụng chế tài xử phạt phù hợp có tác động định đến ý thức thực Quy chế văn hóa cơng sở cán bộ, công chức, viên chức Nếu không áp dụng biện pháp xử lý vi phạm vật chất cán bộ, cơng chức có 40 hành vi sai trái thực văn hố cơng sở làm cho tình trạng vi phạm tăng lên, hiệu lực quy chế bị hạn chế tác dụng - Đầu tư sở hạ tầng (mở rộng, thay đổi, xếp, ) cho phù hợp với kế hoạch phát triển công sở, thay trang thiết bị cũ hỏng khuôn viên công sở Biển tên quan cần thay biển có kích thước lớn hơn, tạo thuận lợi cho q trình quan sát 3.5 Tổ chức tra, kiểm tra thường xuyên việc thực quy chế Để nhanh chóng chấn chỉnh máy, ngăn chặn đẩy lùi việc vi phạm quy chế, yêu cầu đặt trước mắt phải tạo chuyển biến tích cực số việc cần chấn chỉnh máy hành chính, nhấn mạnh cần tăng cường tra, xử lý vi phạm việc thực chế độ công vụ công tác thanh, kiểm tra ý thức, trang phục, tác phong làm việc cán bộ, công chức, viên chức Đặt tra công vụ thành công tác thường xuyên chương trình làm việc cán lãnh đạo phải coi giải pháp định hướng chủ yếu chế, sách để thực mục tiêu kế hoạch đặt Kiểm tra định kỳ, đột xuất tác phong, thái độ làm việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (vấn đề trang phục, đồng phục, việc đeo thẻ, ) để từ có đánh giá khách quan việc tổ chức triển khai thực Quy chế văn hóa cơng sở quan Tiểu kết Nội dung Chương đề xuất giải pháp triển khai thực Quy chế văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả, cụ thể là: Nâng cao nhận thức văn hóa cơng sở đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan; Tổ chức tuyên truyền, đào tạo văn hóa cơng sở cho cán bộ, công chức, viên chức phổ biến quy chế văn hóa cơng sở; Thường xun tổng kết, đánh giá khen thưởng, kỷ luật; Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị kinh phí; Tổ chức tra, kiểm tra thường xuyên 41 C KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu, tập cá nhân thực nhiệm vụ nghiên cứu cách khách quan lý luận chung văn hóa cơng sở từ sâu phân tích, đánh giá thực trạng việc triển khai thực văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả, qua xây dựng nên Quy chế văn hóa cơng sở áp dụng cho quan Đồng thời đưa hệ thống giải pháp nhằm triển khai thực văn thực tế Đề tài cho thấy vai trò, ý nghĩa quan trọng việc thực Quy chế văn hóa cơng sở hoạt động quan, tổ chức Trước thực trạng việc văn hóa cơng sở chưa thực tốt quan hành nhà nước ta nay, tình trạng cán bộ, cơng chức nhà nước có thái độ làm việc quan liêu, hách dịch, sách nhiễu nhân dân, sử dụng thời gian nhà nước vào việc cá nhân, thái độ làm việc không nghiêm túc, đùn đẩy trách nhiệm, tồn tương đối phổ biến việc ban hành Quy chế văn hóa cơng sở cho quan, đơn vị việc làm thiết thực vô cần thiết nhằm chấn chỉnh thái độ làm việc, tác phong người cán nhà nước Đồng thời, việc đưa định quy chế văn hóa cơng sở có tác dụng việc thúc đẩy, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi thân, tự giác rèn luyện, qua tạo dựng hình ảnh đẹp quan nhà nước mắt nhân dân Việc ban hành Quy chế văn hóa cơng sở cách công khai, minh bạch hội để nhân dân thực quyền giám sát hoạt động quan hành nhà nước, thể quyền làm chủ Trong thời gian nghiên cứu ngắn ngủi, với vốn kiến thức hạn chế, chắn đề tài nhiều thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến thầy, bạn đọc để tập hồn thiện 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số: 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng năm 2007 việc ban hành Quy chế văn hóa cơng sở quan hành nhà nước 2.TS Lưu Kiến Thanh (2001), Giáo trình Nghi thức Nhà nước, Nhà xuất Thống Kê Trần Ngọc Thêm (2000), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nhà xuất Giáo dục ThS Đinh Thị Hải Yến (2015), Tập giảng Nghi thức Nhà nước 43 PHỤ LỤC Phụ lục số 01: Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 08 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hố cơng sở quan hành nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 129/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế văn hố cơng sở quan hành nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng năm 2000 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng năm 2003; Căn Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2006 - 2010; Xét đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế văn hoá cơng sở quan hành nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Những quy định trước trái với Quyết định bãi bỏ Điều Căn Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp ban hành Quy chế văn hố quan, địa phương mình./ THỦ TƯỚNG (Đã ký) Nguyễn Tấn Dũng QUY CHẾ Văn hố cơng sở quan hành nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày02 tháng8 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng điều chỉnh Quy chế quy định trang phục, giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ, trí cơng sở quan hành nhà nước bao gồm: Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp Quy chế không áp dụng quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước ngồi Điều Ngun tắc thực văn hố cơng sở Việc thực văn hố cơng sở tn thủ nguyên tắc sau đây: Phù hợp với truyền thống, sắc văn hoá dân tộc điều kiện kinh tế - xã hội; Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đại; Phù hợp với quy định pháp luật mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương đại hố hành nhà nước Điều Mục đích Việc thực văn hố cơng sở nhằm mục đích sau đây: Bảo đảm tính trang nghiêm hiệu hoạt động quan hành nhà nước; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực cán bộ, công chức, viên chức hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Điều Các hành vi bị cấm Hút thuốc phòng làm việc; Sử dụng đồ uống có cồn cơng sở, trừ trường hợp đồng ý lãnh đạo quan vào dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao; Quảng cáo thương mại công sở Chương II TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Mục TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Điều Trang phục Khi thực nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch Cán bộ, công chức, viên chức có trang phục riêng thực theo quy định pháp luật Điều Lễ phục Lễ phục cán bộ, công chức, viên chức trang phục thức sử dụng buổi lễ, họp trọng thể, tiếp khách nước ngồi Lễ phục nam cán bộ, cơng chức, viên chức: comple, áo sơ mi, cravat Lễ phục nữ cán bộ, công chức, viên chức: áo dài truyền thống, comple nữ Đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, trang phục ngày hội dân tộc coi lễ phục Điều Thẻ cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ thực nhiệm vụ Thẻ cán bộ, cơng chức, viên chức phải có tên quan, ảnh, họ tên, chức danh, số hiệu cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ hướng dẫn thống mẫu thẻ cách đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức Mục GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Điều Giao tiếp ứng xử Cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ phải thực quy định việc phải làm việc không làm theo quy định pháp luật Trong giao tiếp ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tơn trọng Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; khơng nói tục, nói tiếng lóng, qt nạt Điều Giao tiếp ứng xử với nhân dân Trong giao tiếp ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể quy định liên quan đến giải công việc Cán bộ, cơng chức, viên chức khơng có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà thực nhiệm vụ Điều 10 Giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp Trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác Điều 11 Giao tiếp qua điện thoại Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; khơng ngắt điện thoại đột ngột Chương III BÀI TRÍ CÔNG SỞ Mục QUỐC HUY, QUỐC KỲ Điều 12 Treo Quốc huy Quốc huy treo trang trọng phía cổng tồ nhà Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không gian treo Không treo Quốc huy cũ bị hư hỏng Điều 13 Treo Quốc kỳ Quốc kỳ treo nơi trang trọng trước cơng sở tồ nhà Quốc kỳ phải tiêu chuẩn kích thước, màu sắc Hiến pháp quy định Việc treo Quốc kỳ buổi lễ, đón tiếp khách nước ngồi lễ tang tuân theo quy định nghi lễ nhà nước đón tiếp khách nước ngồi, tổ chức lễ tang MỤC BÀI TRÍ KHN VIÊN CƠNG SỞ Điều 14 Biển tên quan Cơ quan phải có biển tên đặt cổng chính, ghi rõ tên gọi đầy đủ tiếng Việt địa quan Bộ Nội vụ hướng dẫn thống cách thể biển tên quan Điều 15 Phòng làm việc Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ tên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức Việc xếp, trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý Không lập bàn thờ, thắp hương, khơng đun, nấu phòng làm việc Điều 16 Khu vực để phương tiện giao thơng Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông cán bộ, công chức, viên chức người đến giao dịch, làm việc Khơng thu phí gửi phương tiện giao thơng người đến giao dịch, làm việc./ Phụ lục số 02: Một số hình ảnh hoạt động văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả ... chia thành chương sau: Chương 1: Lý luận chung Quy chế văn hóa cơng sở Chương 2: Xây dựng Quy chế văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả Chương 3: Giải pháp triển khai thực Quy chế văn hóa cơng sở. .. hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả chương sau 13 CHƯƠNG XÂY DỰNG QUY CHẾ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 2.1 Khái quát tổ chức hoạt động UBND thành phố Cẩm Phả 2.1.1 Lịch sử hình thành. .. vậy, tập lớn với đề tài Xây dựng Quy chế văn hóa cơng sở UBND thành phố Cẩm Phả giải pháp triển khai thực thực Lịch sử vấn đề nghiên cứu Vấn đề xây dựng văn hóa công sở đặt giai đoạn cải cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng quy chế văn hóa công sở tại UBND thành phố cẩm phả và giải pháp triển khai thực hiện, Xây dựng quy chế văn hóa công sở tại UBND thành phố cẩm phả và giải pháp triển khai thực hiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay