XÂY DỰNG QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

32 13 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 11:30

Văn hóa công sở được hình thành theo tính kế thừa và tiếp thu có sáng tạo, có chọn lọc qua các giai đoạn, do đó văn hóa công sở không ngừng được bổ sung và ngày càng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại. Để tạo nét văn hóa riêng cho mỗi công sở đòi hỏi phải có sự đồng thuận và cố gắng trên tinh thần tự giác của các cá nhân trong từng tổ chức nói riêng và toàn hệ thống nói chung. Xây dựng quy chế văn hóa công sở thực chất là xây dựng con người mới. Hoàn thiện xây dựng văn hóa công sở có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn vì nó thể hiện chất lượng và hiệu quả khi xử lý, giải quyết công việc, xây dựng lề lối làm việc khoa học của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên. Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, emvă thấy được tầm quan trọng của văn hóa công sở đối với sự phát triển của TTXVN nên em chọn đề tài “ XÂY DỰNG QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM” 2. Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ thực trạng văn hóa công sở tại Thông tấn xã Việt Nam - Xây dựng quy chế văn hóa công sở tại Thông tấn xã Việt Nam - Đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng về văn hóa công sở tại Thông tấn xã Việt Nam. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Văn hóa công sở - Phạm vi nghiên cứu: Văn hóa công sở tại Thông tấn xã Việt Nam 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp phân tích, Phương pháp quan sát; Phương pháp điều tra, phân tích;... 5. Cấu trúc của đề tài Đề tài được kết cấu gồm 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa công sở và vai trò của văn hóa công sở đến sự phát triển môi trường công sở - Chương 2: Khái quát về Thông tấn xã Việt Nam, thực trạng và xây dựng quy chế văn hóa công sở tại Thông tấn xã Việt Nam - Chương 3: Giải pháp nâng chất lượng thực hiện quy chế Văn hóa công sở tại Thông tấn xã Việt Nam LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tiểu luận em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ThS Đinh Hải Yến- giảng viên học phần môn Nghi thức Nhà nước dạy giúp em hoàn thành tốt tiểu luận Em xin gửi lời cảm ơn đến Thông xã Việt Nam(TTXVN) tạo điều kiện cho em tìm hiểu, thu thập tài liệu cách thuận lợi Trong trình khảo sát em nhận giúp đỡ Cơ quan đóng góp ý kiến, giúp em có thêm kiến thức để hồn chỉnh nội dung hình thức Tuy nhiên, trình độ nhiều hạn chế thiếu sót định, mong q thầy đóng góp ý kiến để tiểu luận hồn thiện LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết tiểu luận trung thực nội dung chưa khác công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 08 tháng năm 2017 Sinh viên Mở đầu Lý chọn đề tài Văn hóa cơng sở hình thành theo tính kế thừa tiếp thu có sáng tạo, có chọn lọc qua giai đoạn, văn hóa cơng sở khơng ngừng bổ sung ngày hoàn thiện đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội đại Để tạo nét văn hóa riêng cho cơng sở đòi hỏi phải có đồng thuận cố gắng tinh thần tự giác cá nhân tổ chức nói riêng tồn hệ thống nói chung Xây dựng quy chế văn hóa cơng sở thực chất xây dựng người Hoàn thiện xây dựng văn hóa cơng sở có ý nghĩa tầm quan trọng to lớn thể chất lượng hiệu xử lý, giải công việc, xây dựng lề lối làm việc khoa học đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên Qua trình tìm hiểu nghiên cứu, emvă thấy tầm quan trọng văn hóa cơng sở phát triển TTXVN nên em chọn đề tài “ XÂY DỰNG QUY CHẾ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI THƠNG TẤN XÃ VIỆT NAM” Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ thực trạng văn hóa cơng sở Thơng xã Việt Nam - Xây dựng quy chế văn hóa cơng sở Thông xã Việt Nam - Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng văn hóa cơng sở Thơng xã Việt Nam Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Văn hóa cơng sở - Phạm vi nghiên cứu: Văn hóa cơng sở Thơng xã Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp phân tích, Phương pháp quan sát; Phương pháp điều tra, phân tích; Cấu trúc đề tài Đề tài kết cấu gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận văn hóa cơng sở vai trò văn hóa công sở đến phát triển môi trường công sở - Chương 2: Khái quát Thông xã Việt Nam, thực trạng xây dựng quy chế văn hóa cơng sở Thơng xã Việt Nam - Chương 3: Giải pháp nâng chất lượng thực quy chế Văn hóa cơng sở Thơng xã Việt Nam Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA CƠNG SỞ VÀ VAI TRỊ CỦA VĂN HĨA CƠNG SỞ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MÔI TRƯỜNG CÔNG SỞ 1.1 Cơ sở lý luận văn hóa cơng sở 1.1.1 Khái niệm văn hóa Văn hố tồn hoạt động sáng tạo giá trị nhân dân nước, dân tộc mặt sản xuất vật chất tinh thần nghiệp dựng nước giữ nước Văn hố tất làm cho dân tộc khác với dân tộc khác, từ sản phẩm tinh vi đại tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống lao động Văn hóa điều khó thấy, khó nhận biết, tiềm ẩn, phải thừa nhậ diện Bất tơt chức có thừa nhận, hiểu biết ngầm, ngun tắc vơ hình tác động tới ứng xử hàng ngày nơi làm việc… Điều biểu rõ nét thành viên gia nhập tổ chức từ đầu họ không chấp nhận thành viên cũ, họ phải học nguyên tắc tổ chức Sự vi phạm nguyên tắc vơ hình ngày cán bộ, hay nhân viên thực thi dẫn đến kết khó người chấp nhận chí bị loại khỏi tổ chức Văn hóa tổ chức xem nhận thức tồm tổ chức khơng phải cá nhân Vì vậy, cá nhân có tảng văn hóa, lối sống, nhận thức khác nhau, vị trí làm việc khác tổ chức, có khuynh hướng hiển thị văn hóa tổ chức theo cách có mẫu số chung Văn hóa tổ chức có liên quan đến cách nhận thức lối hành xử thành viên bên ngồi bên tổ chức Đồng thời, văn hóa cu tổ chức diện sinh động cụ thể tổ chức mà người dễ dàng nhận Hình ảnh nhiều yếu tố cấu thành nên Vì thế, cần yếu tố có thay đổi, lý thuyết, hình ảnh tơt chức bị khác Do đó, phương diện lý thuyết, khơng có tổ chức có văn hóa giống tổ chức kia, dù họ giống nhiều điểm 1.1.2 Khái niệm văn hóa cơng sở Công sở tổ chức đặt quản lý trực tiếp nhà nước để tiến hành công việc chuyên ngành nhà nước Công sở tổ chức thực chế điều hành, kiểm sốt cơng việc hành chính, nơi soạn thảo văn để thực công vụ, đảm bảo thông tin cho hoạt động máy quản lý nhà nước, nơi phối hợp hoạt động thực nhiệm vụ nhà nước giao Là nơi tiếp nhận yêu cầu, đề nghị, khiếu nại cơng dân Do đó, công sở phận hợp thành tất yếu thiết chế máy quản lý nhà nước Là tổ chức hệ thống máy nhà nước tổ chức cơng ích Nhà nước cơng nhận, bao gồm cán bộ, công chức tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy chế công chức theo thể thức hợp đồng để thực công vụ nhà nước Công sở có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có cấu tổ chức pháp luật quy định, sử dụng công quyền để tổ chức công việc Nhà nước dịch vụ cơng lợi ích chung xã hội, cộng đồng Theo Quy chế văn hóa cơng sở quan hành nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 191/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Thủ tướng Chính phủ quy định thực nội dung Văn hóa cơng sở trang phục, giao tiếp ứng xử xã hội cán công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ, cách trí cơng sở quan hành nhà nước Đây nội dung quan trọng phạm vi điều quy chế “Văn hóa cơng sở (VHCS) hiểu quy tắc, chuẩn mực ứng xử cán công chức (CBCC) nhà nước với với đối tượng giao tiếp công dân nhằm phát huy tối đa lực người tham gia giao tiếp để đạt hiệu cao công việc công sở.” Khi văn hóa cơng sở CBCC nâng cao nấc thang văn hóa ứng xử cơng dân đến công sở làm việc chắn nâng cao Văn hóa cơng sở biểu bật xã hội văn minh, hoạt động cơng vụ có nếp, kỷ cương; người cơng chức thấy rõ trách nhiệm ln tự nguyện làm tròn nhiệm vụ, hồn thành tốt phần việc giao VHCS chịu ảnh hưởng nét chung văn hóa dân tộc đặc điêm văn hóa riêng địa bàn lãnh thổ, đồng thời vừa phải tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Trong cơng sở có nét riêng cơng sở thành viên lại có phương thức làm việc riêng, tạo nét văn hóa riêng cá nhân cơng sở 1.2 Vai trò, ý nghĩa văn hóa cơng sở 1.2.1 Vai trò văn hóa cơng sở Văn hóa gắn liền với phát triển, chìa khóa phát triển tiến xã hội Tạo tình đồn kết chống lại bệnh quan liêu, cửa quyền Mơi trường văn hóa cơng sở tốt đẹp tạo niềm tin cán cơng chức với quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu hoạt động cơng sở Tính tự giác cán công chức công việc đưa công sở phát triển vượt lên so với cơng sở khác Văn hố cơng sở có vai trò to lớn việc xây dựng nề nếp làm việc khoa học, kỷ cương dân chủ Nó đòi hỏi thành viên quan hành nhà nước phải quan tâm đến hiệu công việc chung công sở, giúp chomỗi cán bộ, cơng chức tự nhìn lại, đánh giá mình, chống lại biểu thiếu văn hố như: tham ơ, móc ngoặc, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, hội Bên cạnh đó, yếu tố văn hố giúp cho thành viên công sở phải tôn trọng kỷ luật, danh dự công sở, quan hệ thân ái, đồn kết, hợp tác nghiệp chung cơng sở Văn hóa cơng sở có kế thừa tiếp thu có chọn lọc tính văn hóa từ bên bên ngồi cơng sở, từ q khứ đến tương lai chừng mực giúp cơng sở tạo nên chuẩn mực, phá tính cục bộ, đối lập có tính thể thành viên Hướng cán công chức đến giá trị chung, tôn trọng nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực văn hóa cơng sở Đó làm cho cán cơng chức hồn thiện Vai trò văn hóa cơng sở mục tiêu phát triển, có vai trò quan trọng lẻ, người sáng tạo ra, chi phối toàn hoạt động người, hoạt động sản xuất nhằm cung cấp lượng tinh thần cho người, làm cho người ngày hoàn thiện 1.2.2 Ý nghĩa văn hóa cơng sở Có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt, thể đến chất lượng,hiệu xử lý giải công việc, xây dựng lề lối làm việc khoa học đội ngủ cán bộ, cơng chức nhằm góp phần vào q trình cải cách hành nhà nước Khơi dậy, phát huy nhân lực, tạo nét văn hóa riêng cho cơng sở, có đồng thuận chung cá nhân tổ, nhóm nói riêng tồn tổ chức nói chung Nâng cao hiệu làm việc cho nhân viên, mặt khác tạo nên bầu khơng khí làm việc khoa học, cơng minh, tránh để thành viên tổ chức nghi kị, không phục cấp trên, khiếu kiện… Ngăn nắp công việc tạo môi trường làm việc sẽ, tạo nhu cầu cho nhân viên, tập thể, hoạt động giao lưu cá nhân, tổ, nhóm với với mục tiêu tăng cường hợp tác, trao đổi sáng kiến, kinh nghiệm…để hoàn thành nhiệm vụ chức tổ chức Qua đó, tạo hội để thành viên khẳng định vị thăng tiến tổ chức Tiểu kết Trong Chương làm rõ số vấn đề văn hóa cơng sở: Khái niệm văn hóa, văn hóa cơng sở, vai trò văn hóa Những vấn đề chương sở lý luận, tảng để triển khai nội dung có hiệu chương Chương KHÁI QUÁT VỀ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM VÀ XÂY DỰNG QUY CHẾ VĂN HĨA CƠNG SỞ 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Tên quan: Thông xã Việt Nam Tên nước ngoài: Tiếng Anh – VietNam News Agency Tiếng Pháp – Agence Vietnamienne d’ information Ngày 15/9/1945, Việt Nam thông xã, với ký hiệu viết tắt VNTTX, VNA AVI phát toàn giới 03 thứ tiếng: Việt, Anh Pháp Bản tuyên ngôn độc lập lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Quảng trường Ba Đình cách 13 ngày, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Từ đó, ngày 15/9 trở thành Ngày truyền thống Việt Nam Thông xã ( tức Thông xã Việt Nam ngày nay) Sau ngày đất nước thống nhất, Thông xã Giải phóng ( thành lập ngày 12/10/1960) – quan thơng tin thức Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam – hợp vơi Việt Nam Thông xã Theo Nghị số 84/UBTVQH ngày 12/5/1977 Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Việt Nam Thông xã (VNTTX) đổi thành tên Thông xã Việt Nam (TTXVN) 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ TTXVN: Vị trí chức Là quan nghiệp thuộc Chính phủ, TTXVN thực chức thơng Nhà nước việc phát hành tin, văn kiện thức Đảng Nhà nước, cung cấp thơng tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin loại hình báo chí phục vụ đối tượng có nhu cầu ngồi nước theo quy định pháp luật Chức năng, nhiệm vụ TTXVN quy định Nghị đinh số 88/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2013 Chính phủ Nhiệm vụ quyền hạn Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thông xã Việt Nam Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm hàng năm dự án, đề án quan trọng khác Thông xã Việt Nam; tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án sau phê duyệt Thống phát văn kiện, thơng tin thức Đảng Nhà nước; thu nhập, biên soạn tin, ảnh, sản phẩm nghe nhìn, tư liệu sách loại hình thơng tin tham khảo, phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo Đảng nhà nước quản lý Công bố quan điểm thống Nhà nước vấn đề thời sự; chỉnh hướng thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia; cải thông tin sai lệch; cần thiết tuyên bố bác bỏ thơng tin có dụng ý xun tạc Thu thập, biên soạn, xuất phổ biến, phát hành sản phẩm thông tin để cung cấp cho qua thông tin đại chúng, công chúng đối tượng có nhu cầu ngồi nước; sản xuất phát kênh truyền hình thơng phục vụ nhiệm vụ trị, thơng tin tun truyền thiết yếu quốc gia Thực nhiệm vụ thông tin đối ngoại Đảng Nhà nước giao, thu thập phổ biến thông tin Việt Nam ngôn ngữ khác cho quan, tổ chức nước, hãng thông quan báo chí nước ngồi, người ngồi nước người Việt Nam nước Thực nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tiếng nói chữ viết dân tộc thiểu số Thực lưu trữ tài liệu thông tin; xây dựng ngân hàng liệu thông tin quản lý tư liệu ảnh quốc gia Phối hợp với quan có liên quan thực nhiệm vụ thông tin phục vụ công tác quốc phòng, an ninh 10 Tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học, công nghệ lĩnh vực truyền thông, thông 11 Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thông xã Việt Nam 12 Được thực quyền chủ sở hữu nhà nước doanh nghiệp nhà nước thuộc Thông xã Việt Nam theo quy định pháp luật 13 Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật 14 Tham gia xây dựng chương trình, đề án, dự án chiến lược liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Thông xã Việt Nam theo quy định pháp luật 15 Quyết định đạo thực chương trình cải cách hành Thơng xã Việt Nam theo mục tiêu nội dung chương trình cải cách hành nhà nước Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 16 Quản lý tổ chức, máy, biên chế công chức, vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập; định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật; thực chế độ sách, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thông xã Việt Nam 10 người khác Người sợ trách nhiệm thường làm việc cầm chừng, cốt không để phạm phải khuyết điểm Vì ln ln lo sợ phải chịu trách nhiệm nên không muốn cải tiến công tác, không dám thay đổi điều chưa hợp lý, làm theo nếp cũ dẫn tới bảo thủ, trì trệ Đây kiểu người nói đằng làm nẻo, nói khơng đơi với làm; đặt lợi ích cá nhân, lợi ích cục lên lợi ích tồn thể, lợi ích trước mắt mà qn lợi ích lâu dài, không lắng nghe ý kiến người chung quanh Người cán lãnh đạo, quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm thường không phân công, phân cấp rõ ràng; khơng chủ động, sáng tạo, có làm trái, làm qua loa, hình thức khiến cho hiệu công việc bị hạn chế 2.2.5 Việc quản lý sử dụng thời gian nơi công sở Để sử dụng quỹ thời gian làm việc 8h/ngày quan phát huy hết hiệu quả, việc quản lý sử dụng thời gian khoa học điều làm Lãnh đạo TTXVN đưa biện pháp để cán áp dụng nhằm phát huy tối đa thời gian làm việc Ngăn nắp học học để quản lý thời gian hiệu xếp lại đồ đạc phòng làm việc cách thuận tiện ln để chúng vị trí cố định Điều quan trọng sau sử dụng để chúng lại vị trí quy định Dọn dẹp bàn làm việc mình, để đồ đạc, tài liệu cách khoa học Mỗi cặp tài liệu ghi tên để vào ô Điều giúp nhân viên tiết kiệm nhiều thời gian Ghi lịch làm việc tuần, tháng, hay năm hay hẹn quan trọng, việc cần làm ngày Tuy nhiên, thời gian làm việc thức nhân viên văn phòng tiếng ngày có nhiều người sử dụng thời gian làm việc cách bất hợp lí Những hoạt động khiến nhân viên TTXVN lãng phí thời gian nhiều là: tham gia mạng xã hội, tán gẫu với đồng nghiệp công việc làm thêm bên Trong hoạt động trên, việc tham gia mạng xã hội đặc biệt facebook 18 tiêu tốn khơng thời gian khơng công sức nhân viên Thậm chí nhiều người nghiện facebook sử dụng tới 50% thời gian làm việc truy cập trang để cập nhật trạng thái cá nhân, xem thông tin bạn bè chơi game 2.3 Xây dựng quy chế Văn hóa cơng sở Thơng xã Việt Nam THƠNG TẤN XÃ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: /QĐ-TTX Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế văn hố cơng sở quan Thơng xã Việt Nam TỔNG GIÁM ĐỐC THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM Căn Nghị định số 24/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thông xã Việt Nam; Căn Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Văn hố cơng sở quan hành nhà nước; Căn Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cơng sở quan hành nhà nước; Theo đề nghị Chánh Văn phòng Thơng xã Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: 19 Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế Văn hố cơng sở quan Thông xã Việt Nam Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức cán Thủ trưởng đơn vị thuộc Thông xã Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như điều 3; - TGĐ phó TGĐ; - Lưu VT, VP (PC) Nguyễn Đức Lợi 20 THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Văn hoá công sở quan Thông xã Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TTX ngày tháng năm Tổng giám đốc Thông xã Việt Nam) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Quy chế quy định trang phục, thời gian làm việc, giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức thi hành nhiệm vụ, trí cơng sở trụ sở Thông xã Việt Nam (TTXVN) Quy chế không áp dụng phân xã TTXVN nước Điều Đối tượng áp dụng Quy chế áp dụng tất cán bộ, viên chức nhân viên TTXVN, kể người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động Cán bộ, công nhân viên doanh nghiệp TTXVN tham gia hoạt động chung ngành phải thực theo quy định liên quan Quy chế Điều Nguyên tắc thực văn hố cơng sở Việc thực văn hố công sở phải tuân thủ nguyên tắc sau: Phù hợp với truyền thống, sắc văn hoá dân tộc điều kiện kinh tế - xã hội; 21 Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức chuyên nghiệp, đại; Phù hợp với quy định pháp luật mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương đại hố hành nhà nước Điều Mục đích Việc thực văn hố cơng sở nhằm mục đích sau đây: Bảo đảm tính trang nghiêm hiệu hoạt động TTXVN; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực cán bộ, viên chức hoạt động quan, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Điều Các hành vi bị cấm Hút thuốc phòng làm việc nơi có biển cấm hút thuốc lá; Sử dụng đồ uống có cồn trụ sở, trừ trường hợp đồng ý lãnh đạo quan vào dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao; Lập bàn thờ, thắp hương, đốt vàng mã, đun nấu, tổ chức ăn uống phòng làm việc Chương II TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC Điều Trang phục Cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc trụ sở quan phải mặc gọn gàng, lịch sự, không dép lê Cán bộ, viên chức, nhân viên quan có trang phục quan trang bị riêng phải mặc trang phục thực nhiệm vụ Lễ phục cán bộ, viên chức quy định sau: - Nam cán bộ, viên chức, nhân viên: comple, áo sơ mi thắt cravat , ký giả - Nữ cán bộ, viên chức, nhân viên: áo dài truyền thống, comple nữ 22 Lễ phục cán bộ, viên chức, nhân viên quy định mặc trường hợp sau đây: - Các tiếp đón khách quốc tế; - Các buổi lễ trọng thể ngành, đại hội tổ chức đảng đoàn thể quần chúng thuộc TTXVN; - Các buổi lễ kỷ niệm gặp mặt đơn vị đơn vị thuộc TTXVN quy định áp dụng cán bộ, viên chức, nhân viên đơn vị Việc quy định mặc trang phục phải ghi rõ giấy mời thông báo, giấy triệu tập đến dự họp, hội nghị, tiếp khách Điều Thẻ cán bộ, viên chức, nhân viên Cán bộ, viên chức, nhân viên phải đeo thẻ thực nhiệm vụ Thẻ cán bộ, viên chức, nhân viên phải có tên quan, ảnh, họ tên, chức danh, số hiệu cán bộ, viên chức Mẫu thẻ cách đeo thẻ cán bộ, viên thực theo hướng dẫn Bộ Nội vụ Điều Giao tiếp ứng xử Trong giao tiếp ứng xử: cán bộ, viên chức, nhân viên TTXVN phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác tôn trọng lẫn Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; khơng nói tục, khơng dùng tiếng lóng Không uống rượu, bia để ảnh hưởng đến tác phong làm việc Cán bộ, viên chức, nhân viên tiếp xúc với nhân dân cán bộ, viên chức ngồi ngành đến giải cơng việc phải nhã nhặn, niềm nở, lắng nghe ý kiến giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, trách nhiệm vấn đề liên quan đến chức trách, thẩm quyền mình; khơng có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà thực nhiệm vụ Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, viên chức, nhân viên phải xưng tên, quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung 23 công việc; không ngắt điện thoại đột ngột Phóng viên, biên tập viên TTXVN việc thực quy định giao tiếp ứng xử Chương này, phải chấp hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhà báo theo quy định Hội Nhà báo Việt Nam Chương III BÀI TRÍ TẠI CÁC TRỤ SỞ CƠ QUAN Điều Treo Quốc kỳ Quốc kỳ treo nơi trang trọng phía cổng trụ sở TTXVN Quốc kỳ phải tiêu chuẩn kích thước, màu sắc Hiến pháp quy định Không treo Quốc kỳ cũ rách, bị nhàu Quốc kỳ treo tất ngày tuần Việc treo Quốc kỳ hội trường lớn tuân thủ theo quy định Chính phủ Điều Treo Quốc huy Quốc huy treo nơi trang trọng phía ngồi mặt trụ sở TTXVN Các trụ sở khác TTXVN không treo quốc huy Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không gian treo Không treo Quốc huy cũ bị hư hỏng Điều 10 Biển tên quan Các trụ sở TTXVN phải có biển tên đặt cổng chính, ghi rõ tên gọi đầy đủ tiếng Việt (và tiếng Anh có) địa quan Văn phòng quan chịu trách nhiệm thiết kế mẫu biển tên thống theo quy định Bộ Nội vụ phổ biến, hướng dẫn quan đại diện TTXVN thành phố Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng, phân xã nước làm biển tên cách gắn biển thống tồn ngành Văn phòng chịu trách nhiệm làm gắn biển tên trụ sở TTXVN Hà Nội Điều 11 Phòng làm việc Phòng làm việc phải có biển ghi tên đơn vị, tên phòng Đối với 24 chức danh lãnh đạo từ Phó Trưởng ban tương đương trở lên có phòng riêng phải gắn biển ghi rõ họ tên, chức danh cán Văn phòng quan có trách nhiệm thiết kế mẫu biển tên phòng làm việc hướng dẫn cách gắn biển để thống toàn ngành Việc xếp, trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý, thuận lợi cho việc thực nhiệm vụ chung thành viên phòng Tại tòa nhà làm việc có nhiều tầng, sảnh tầng phải có biển dẫn vị trí đơn vị tòa nhà Điều 12 Khu vực để phương tiện giao thông Tại trụ sở quan phải bố trí riêng chỗ để phương tiện giao thông cho cán bộ, viên chức, nhân viên quan người đến giao dịch, làm việc (trừ phương tiện ô tô phải tự lo chỗ đỗ) Khu vực để phương tiện giao thông bố trí thuận tiện, khơng vi phạm trật tự cơng cộng địa phương Khơng thu phí gửi phương tiện giao thông người đến giao dịch, làm việc Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 13 Trách nhiệm thực Cán bộ, viên chức, nhân viên quan có trách nhiệm thực quy định Quy chế Thủ trưởng đơn vị ngành có trách nhiệm quán triệt Quy chế đến cán bộ, viên chức đơn vị để biết thực hiện; chủ động đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc chấp hành Quy chế cán bộ, viên chức đơn vị mình; chịu trách nhiệm để xảy vi phạm Quy chế đơn vị Văn phòng quan có trách nhiệm triển khai, thực nhiệm vụ cụ thể giao Quy chế giúp lãnh đạo quan kiểm tra, đôn đốc việc thực Quy chế; định kỳ báo cáo lãnh đạo quan tình hình chấp hành quy chế đơn vị ngành Điều 14 Khen thưởng xử lý vi phạm 25 Đơn vị, cá nhân thực tốt Quy chế biểu dương xem xét khen thưởng vào dịp cuối năm Đơn vị, cá nhân vi phạm Quy chế tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định./ TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức Lợi Tiểu kết Trong phạm vi chương 2, em khái quát lịch sử hình thành phát triển Thông xã Việt Nam, chức nhiệm vụ, cấu tổ chức, thực trạng xây dựng quy chế văn hóa cơng sở Thông xã Việt Nam Chương GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUY CHẾ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI THƠNG TẤN XÃ VIỆT NAM 3.1 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức văn hóa cơng sở Văn hố cơng sở vấn đề nhạy cảm; yếu tố nhận thức vấn đề then chốt để cán lãnh đạo, đội ngũ CBCC hiểu vai trò, trách nhiệm từ nâng cao hành vi văn hố cơng sở điều kiện cần đủ để đội ngũ CBCC thay đổi quan niệm, cung cách làm việc tiến dần đến chuẩn “Chuyên nghiệp đại” Đối với người cán lãnh đạo cần phải tạo chế tốt để nhân viên có điều kiện phát triển, mơi trường hòa đồng, thân thiện có tính đồn kết cao hiệu cơng tác cao; quan trọng việc cần thay đổi 26 nhận thức, suy nghĩ số CBCC thái độ, hành vi ứng xử với kháchtừ việc làm nhỏ bố trí người giữ xe; cảnh trí nơi làm việc, ghế, bàn, nước uống nhằm góp phần xây dựng hình ảnh người CBCC “Trung thành – Tận tụy – Sáng tạo – Gương mẫu”, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân ngày sạch, vững mạnh TTXVN thường xuyên tổ chức lớp học Văn hóa cơng sở Đây hội để cán bộ, nhân viên đưa ý kiến đóng góp thân để xây dựng mặt quan ngày hoàn thiện, chuẩn mực 3.2 Ban hành sửa đổi Quy chế văn hóa cơng sở với tính khả thi cao, cam kết thực cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị Để quy chế văn hóa cơng sở đạt hiệu cao trước hết cần phải xây dựng quy chế cách cụ thể, chi tiết, rõ ràng phải phù hợp với điều kiện quan để người phấn đấu; cần có quy định thưởng, phạt mức CBCC làm tốt chưa tốt Xây dựng công sở văn minh hướng đúng, có tính tất yếu song cần vào thực chất không nên dừng lại hình thức, chạy theo thành tích Quy chế văn hóa cơng sở khơng thể đạt kết cao biết hô hiệu quy định bỏ Vì vậy, ngồi việc thường xun giáo dục nâng cao văn hóa cho đối tượng giao tiếp cơng sở cần phải tăng cường chế kiểm tra, giám sát cán lãnh đạo, đồng thời phải biết quan tâm đến ý kiến người dân có tham gia vào lĩnh vực phụ trách để có điều chỉnh kịp thời 3.3 Xây dựng ý thức thực CBCC số việc sau Đến công sở làm việc ăn mặc phải gọn gàng, phù hợp, đứng nhẹ nhàng, đặcbiệt tránh giầy dép tạo tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc chung; Luôn ý thức giữ gìn vệ sinh sẽ, xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc, phòng làm việc, giữ vệ sinh công sở giữ vệ sinh nhà mình; Khơng lạm dụng máy tính quan vào trò tiêu khiển làm 27 việc, vừa ảnh hưởng đến suất công việc, vừa tạo thói quen xấu cho thân; Điện thoại nên để chế độ rung im lặng, tránh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đồng nghiệp ảnh hưởng đến khơng khí làm việc n tĩnh quan; Gõ cửa trước vào phòng sếp hay phòng khác; Trong công việc, trả lời điện thoại cần nói mạch lạc, rõ ràng Tuyệt đối tránh dùng ngôn từ tục tĩu nơi làm việc q trình giao tiếp, khơng nói q nhanh, q chậm, nhỏ lớn, không xen vào chuyện người khác, khơng cướp lời người khác nói; Cần thực hành văn hóa bắt tay cơng sở; Trong công sở nên xưng hô theo chức danh người có chức vụ, xưng hơ tên người trang lứa, người lớn tuổi nên dùng đại từ nhân xưng, không nên xưng hô theo kiểu gia đình; Khơng bn chuyện; Cần trồng nhiều xanh xung quanh khu vực làm việc nhằm tạo không môi trường, cảnh quan đẹp 3.4 Nâng cao điều kiện sở vật chất phục vụ hoạt động TTVN TTXVN thực hoạt động xử lí thông tin, lưu trữ truyền thông phạm vi quan, địa phương, ngành, nước quốc gia với cách nhanh chóng, thuận lợi, xác vân dụng vào văn phòng nhằm tối ưu hóa mẫu thiết bị, mơi trường văn phòng, làm cho người làm văn phòng làm việc thỏa mãi, đõ hao tốn lao động mà đạt hiệu công tác cao với việc cải tiến bàn làm việc hình chữ nhật thành bàn hình chữ L hoậc chữ U với ghế xoay, nhân viên văn phong ngồi chỗ mà thao tác thuận lợi làm công việc sử lý giấy tờ, sử dụng thiết bị văn phòng để soạn thao văn bản, dánh máy văn bản, truyền văn bản, thiết bị viễn thơng… thích hợp Mặt văn phòng cải tiến từ phòng khép kín với nhiều nhược điểm sang mơ hình văn phòng mặt mở (open plan office) với diện tích khoảng 60-80m2, đủ chỗ cho khoảng 20 vị trí làm việc Văn phòng mặt mở có nhiều ưu điểm tạo điều kiện cho dây chuyền công việc, liên kết thông tin khâu xử lý thơng tin 28 văn phòng liên tục; nhà quản trị văn phòng, kiểm sốt cơng việc văn phòng dễ dàng; giảm kinh phí đầu tư xây dựng mặt trang thiết bị cho văn phòng; dễ bố trí lại vị trí làm việc văn phòng nhà quản trị văn phòng có sáng kiến v.v… Trong xã hội ngày tiến bộ, người ngày văn minh văn hóa cơng sở đòi hỏi ngày phải tôn trọng thực thi làm cho suất, hiệu cơng tác cải thiện Cải cách hành có nhiều việc phải làm, trước hết phải xố bỏ tư tưởng, thói quen, phong cách làm việc, ứng xử lỗi thời, lạc hậu hiệu cải cách hành chắn nâng cao TIỂU KÊT Trên sở đánh giá thực trạng văn hóa cơng sở TTXVN, phân tích ưu điểm hạn chế công tác thực chương Trong chương đưa giải pháp nhằm phát huy ưu điểm đặc biệt khắc phục hạn chế tồn q trình triển khai quy chế văn hóa cơng sở TTXVN 29 KẾT LUẬN Văn hóa cơng sở khái niệm rộng bao hàm nhiều yếu tố phân tích Hiện nay, tiêu chí cụ thể văn hóa cơng sở TTXVN dần cải cách hoàn thiện để phù hợp với mục đích, vai trò TTXVN phát triển chung đất nước Văn hố nơi cơng sở khơng thể đạo đức, phẩm chất cán bộ, công nhân viên chức thực thi nhiệm vụ mà thể trình độ văn hố người Để bảo đảm tính 30 trang nghiêm hiệu hoạt động qua nhà nước Việc xây dựng thực quy chế văn hóa cơng sở TTXVN thực tốt Tuy nhiên cần phải có quản lý chặt chẽ trình thực Đồng thời cần áp dụng biện pháp, tiêu chí rõ ràng nêu để đưa vào công tác giám sát, kiểm tra theo dõi cụ thể tháng, quý nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh đơn vị Thông điểm thi đua khen thưởng cuối năm Trong trình thực đề tài này, em trang bị thêm cho kiến thức, kinh nghiệm văn hóa cơng sở Đây hành trang hữu ích cho em để góp phần nêu lên ý kiến thân việc cải thiện môi trường văn hóa cơng sở quan Mặc dù em cố gắng việc xây dựng quy chế văn hóa cơng sở TTXVN, nhiên ý kiến chủ quan thân em nên chắn nhiều thiếu sót.Em mong nhận giúp đỡ bảo cô TTXVN để em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hồng Linh Chi, Văn hóa cơng sở quan hành Sách ứng xử nơi cơng sở NXB Văn hóa thơng tin; Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển tiếng Việt Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Việt Nam , NXB Văn hóa -Thơng tin; Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 ban hành Quy chế văn hóa cơng sở quan hành nhà nước 5 www.tailieu123.vn 31 32 ... Cơ sở lý luận văn hóa cơng sở vai trò văn hóa cơng sở đến phát triển môi trường công sở - Chương 2: Khái quát Thông xã Việt Nam, thực trạng xây dựng quy chế văn hóa cơng sở Thông xã Việt Nam. .. quy chế văn hóa cơng sở Thơng xã Việt Nam Chương GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 3.1 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức văn hóa cơng sở Văn hố cơng sở vấn... văn hóa cơng sở phát triển TTXVN nên em chọn đề tài “ XÂY DỰNG QUY CHẾ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI THƠNG TẤN XÃ VIỆT NAM Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ thực trạng văn hóa cơng sở Thơng xã Việt Nam - Xây
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM, XÂY DỰNG QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay