Công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đìn

62 17 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 11:30

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đề tài1 2. Đối tượng nghiên cứu2 3. Mục tiêu nghiên cứu2 4. Lịch sử nghiên cứu2 5. Phạm vi nghiên cứu2 6. Phương pháp nghiên cứu2 7. Mục đích nghiên cứu2 8. Cấu trúc đề tài3 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH4 1.1. Một số khái niệm4 1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực4 1.1.2. Khái niệm tuyển mộ nhân lực4 1.1.3.Khái niệm tuyển chọn nhân lực4 1.2. Quy trình tuyển dụng nhân lực5 1.2.1 Quy trình tuyển mộ5 1.2.1.1. Xây dựng chiến lược tuyểngmộ5 1.2.1.2. Lập kế hoạch tuyển mộ5 1.2.1.3. Xác định nguồn và phương pháp tuyển mộ5 1.2.1.4. Xác định nơi tuyển mộ và thời gian tuyển mộ5 1.2.1.5. Tìm kiếm người xin việc5 1.2.1.6. Đánh giá quá trình tuyểngmộ và đưa ra các phương án thay thế6 1.2.2. Quy trình tuyển chọn6 1.2.2.1. Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ.6 1.2.2.2. Sàng lọc qua đơn xin việc6 1.2.2.3. Trắc nghiệm tuyển chọn6 1.2.2.4. Phỏng vấn tuyển chọn7 1.2.2.5. Khám sức khỏe7 1.2.2.6. Phỏng vấn bởi lãnh đạo7 1.2.2.7. Kiểm tra thông tin7 1.2.2.8. Tham quan công việc7 1.2.2.9. Ra quyết định tuyển chọn8 1.3. Vai trò của quản trị nhân lực8 1.3.1. Đối với tổ chức8 1.3.2. Đối với người lao động8 1.3.3. Đối với xã hội8 1.4. Khái quát về công ty CADISUN9 1.4.1. Quá trình hình thành và phát triển9 1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty9 1.4.2.1. Chức năng9 1.4.2.2. Nhiệm vụ10 Tiểu kết10 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH11 2.1. Quy trình tuyển dụng tại công ty CADISUN11 2.1.1. Quy trình tuyển mộ11 2.1.1.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ11 2.1.1.2. Lập kế hoạch tuyển mộ11 2.1.1.3. Xác định phương pháp và nguồn tuyển mộ12 2.1.2. Công tác tuyển chọn14 2.1.2.1. Sàng lọc hồ sơ14 2.1.2.2. Trắc nghiệm tuyển chọn14 2.1.2.3. Phỏng vấn15 2.1.2.4. Lựa chọn ứng viên và xác minh thông tin ứng viên16 2.1.2.5. Thử việc16 2.1.2.6. Ra quyết định tuyển dụng18 2.2. Chi phí tuyển dụng nhân sự tại công ty CADISUN19 2.3. Đánh giá công tác tuyểngdụng của công ty CADISUN20 2.3.1. Những thành tích đạt được20 2.3.2. Hạn chế20 Tiểu kết21 Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH22 3.1. Hoàn thiện hoạt động phân tích công việc22 3.2. Mở rộng nguồn nhằm thu hút ứng viên22 3.3. Đào tạo chuyên môn cho cán bộ chuyên trách tuyển dụng23 3.4. Sử dụng phần mềm nhân sự23 3.5. Cần chú trọng hơn chính sách lương và phúc lợi24 Tiểu kết24 KẾT LUẬN25 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO26 PHỤ LỤC   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TÊN ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học Giảng viên giảng dạy: TS Lương Thị Tâm Uyên Mã phách: HÀ NỘI - 2017 PHIẾU LÀM PHÁCH HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Mã phách Họ tên sinh viên: Vi Hà My Ngày sinh: 07/09/1994 Mã sinh viên: 1607QTNA027 Lớp: ĐHLT.QTNL 16A Khoa: Tổ chức Quản lý nhân lực Tên đề tài: Công tác tuyển dụng Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Thượng Đình Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học Giảng viên hướng dẫn: TS Lương Thị Tâm Uyên Sinh viên kí tên Vi Hà My PHIẾU CHẤM ĐIỂM HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Điểm, Chữ kí (Ghi rõ họ tên) Điểm thống Chữ ký xác cán chấm thi CB chấm thi CB chấm thi thi nhận số số Bằng số Bằng chữ cán nhận thi LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu Số liệu công ty cung cấp phòng tổ chức hành công ty chấp nhận cho sinh viên sử dụng vào mục đích thực đề tài nghiên cứu môn học Đề tài trung thực không thực chép từ kết nghiên cứu người khác LỜI CẢM ƠN Đề tài “Công tác tuyển dụng Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Thượng Đình” hồn thành Trong q trình nghiên cứu hồn thiện, tơi nhận hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình từ phía nhà trường, thầy cô giáo công ty Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới nhà trường, Khoa Tổ chức Quản lý nhân lực tận tình bảo, góp ý tạo điều kiện cho tơi hồn thành đề tài nghiên cứu cách tốt Tôi xin cảm ơn Lương Thị Tâm Un nhiệt tình hướng dẫn tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn tới phía cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Thượng Đình phòng Hành chính- nhân sự- pháp chế anh chị đồng nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ Đồng cảm ơn anh chị công nhân xí nghiệp giúp đỡ tơi hồn thành tài liệu khảo sát đề tài nghiên cứu Trong q trình thực nghiên cứu, tơi cố gắng nỗ lực, nhiên khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận góp ý thầy giáo, phía cơng ty để ngiên cứu tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày 10 tháng 08 năm 2017 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Đối tượng nghiên cứu .2 Mục tiêu nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Cấu trúc đề tài Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH .4 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm tuyển mộ nhân lực .4 1.1.3.Khái niệm tuyển chọn nhân lực 1.2 Quy trình tuyển dụng nhân lực .5 1.2.1 Quy trình tuyển mộ 1.2.1.1 Xây dựng chiến lược tuyểngmộ .5 1.2.1.2 Lập kế hoạch tuyển mộ 1.2.1.3 Xác định nguồn phương pháp tuyển mộ .5 1.2.1.4 Xác định nơi tuyển mộ thời gian tuyển mộ 1.2.1.5 Tìm kiếm người xin việc 1.2.1.6 Đánh giá trình tuyểngmộ đưa phương án thay .6 1.2.2 Quy trình tuyển chọn 1.2.2.1 Tiếp đón ban đầu vấn sơ 1.2.2.2 Sàng lọc qua đơn xin việc 1.2.2.3 Trắc nghiệm tuyển chọn 1.2.2.4 Phỏng vấn tuyển chọn 1.2.2.5 Khám sức khỏe 1.2.2.6 Phỏng vấn lãnh đạo 1.2.2.7 Kiểm tra thông tin 1.2.2.8 Tham quan công việc .7 1.2.2.9 Ra định tuyển chọn 1.3 Vai trò quản trị nhân lực 1.3.1 Đối với tổ chức 1.3.2 Đối với người lao động .8 1.3.3 Đối với xã hội 1.4 Khái quát công ty CADISUN 1.4.1 Quá trình hình thành phát triển 1.4.2 Chức nhiệm vụ công ty 1.4.2.1 Chức 1.4.2.2 Nhiệm vụ 10 Tiểu kết .10 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH 11 2.1 Quy trình tuyển dụng cơng ty CADISUN .11 2.1.1 Quy trình tuyển mộ 11 2.1.1.1 Xây dựng chiến lược tuyển mộ 11 2.1.1.2 Lập kế hoạch tuyển mộ 11 2.1.1.3 Xác định phương pháp nguồn tuyển mộ 12 2.1.2 Công tác tuyển chọn 14 2.1.2.1 Sàng lọc hồ sơ 14 2.1.2.2 Trắc nghiệm tuyển chọn 14 2.1.2.3 Phỏng vấn .15 2.1.2.4 Lựa chọn ứng viên xác minh thông tin ứng viên .16 2.1.2.5 Thử việc 16 2.1.2.6 Ra định tuyển dụng 18 2.2 Chi phí tuyển dụng nhân công ty CADISUN .19 2.3 Đánh giá công tác tuyểngdụng công ty CADISUN .20 2.3.1 Những thành tích đạt 20 2.3.2 Hạn chế .20 Tiểu kết 21 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH .22 3.1 Hoàn thiện hoạt động phân tích cơng việc 22 3.2 Mở rộng nguồn nhằm thu hút ứng viên 22 3.3 Đào tạo chuyên môn cho cán chuyên trách tuyển dụng 23 3.4 Sử dụng phần mềm nhân 23 3.5 Cần trọng sách lương phúc lợi 24 Tiểu kết 24 KẾT LUẬN 25 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .26 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CADISUN HCNSPC HCNS NLĐ Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Thượng Đình Hành – nhânsự - pháp chế Hành – Nhân Người lao động PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Có nhiều yếu tố tạo nên thành công doanh nghiệp, nguồnglực yếu tố đó: nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… nguồn lực quangtrọng hỗ trợ cho tạo nên thành công doanh nghiệp Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài phong phú lớn mạnh trở nên vô nghĩa thiếu yếu tố người Việc “Tuyển người, việc” trở thành vấn đề mà phận nhân nói riêng, hay tất doanh nghiệp nói chung coi trọng đặt lên hàng đầu Ở nhiều công ty nay, diễn tình trạng tuyển dụng ạt, khơng theo quy trình , tuyển dụng sai mục đích, điều gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nhà tuyển dụng mắt ứng viên tìm việc Khi công nghệ phát triển, đặc biệt công nghê thơng tin, theo mạng xã hội, trở thành kênh tuyểngdụng vô hiệu nhà tuyển dụng biết sử dụng mục đích Tuy nhiên, nay, cơng ty đặc điểm riêng việc áp dụng điều lại khác Cái quan trọng, cơng ty cần đến người, cần đến người, bắt buộc công ty phải tiếnghành công tác tuyểngdụng Nhưng để công tác tuyểngdụng diễn cách hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí mà mang lại hiệu tuyển dụng tốt chất lượng số lượng công việc vô quan trọng Với công ty Cổ phần Dây Cáp điện Thượng Đình, cơng ty sản xuất phân phối sản phẩm thành lập trải qua thời gian với thay đổi nên kinh tế trưởng thành gặt hái nhiều thành công Công ty tập trung đầu tư nhiều vào hoạt động quản trị nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất thúc đẩy công ty phát triển Tại công ty Cổ phần Dây Cáp điện Thượng Đình, tơi tìm hiểu quan sát công tác tuyểngdụng công ty Tôi tiến hành thu thập phân tích tài liệu để làm rõ ưu nhược điểm công tác tuyển dụng công ty Do vậy, định sâu nghiên cứu đề tài “ Công tác Nếu tuyển dụng, anh/chị vui lòng chọn thứ tự ưu tiên yếu tố sau: □ Quyền lợi, lương, thưởng cá nhân □ Sự thăng tiến nghề nghiệp □ Môi trường làm việc lý tưởng □ Học hỏi thêm lĩnh vực □ Tích luỹ kinh nghiệm □ Phát huy khả cá nhân Khác: Anh/chị biết thơng tin tuyển dụng qua(vui lòng điền cụ thể): Báo chí: Website: Người quen: Nguồn khác: Anh/chị làm ngồi giờ? Có □ Anh/chị sẵn sàng cơng tác? Khơng □ Phụ lục CƠNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH Địa chỉ: 320 Khương Đình – Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại: (04)38588565 – Fax: (04)38588566 Tôiail: thuongdinh@cadisun.com.vn – Website: www.cadisun.com.vn PHIẾU ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN Họ & tên ứng viên: Ngày sinh: / _/ Vị trí ứng tuyển: _ Ngày kiểm tra, vấn: _/ _/ _ I ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ PHẬN PHỎNG VẤN A - PHÒNG BAN CHUYÊN MƠN B - PHỊNG HC-NS-PC Họ tên Họ tên Người Chức vụ vấn Người Chức vụ vấn TIÊU CHUẨN Kết điểm đánh giá vào tiêu chí sau: (Điểm -10 =Tốt; Điểm 7-8 = Khá; Điểm 5-6 =Trung bình; Điểm 3-4 = Yếu; Điểm 1-2 = Kém) ĐIỂM ĐG Hình thức Tác phong XẾP LOẠI ĐIỂM ĐG XẾP LOẠI ĐG ĐG - - - - - - - - Kiến thức chuyên môn Kinh nghiệm làm việc Kỹ giao tiếp Sự tự tin Tính trung thực Khả phối hợp Ngoại ngữ 10 Khả gắn bó Tổng điểm: - - - - - - - - - - - - - - Điểm bình quân (=Tổng - - - - - - điểm/10) Điểm trung bình (=Tổng A+B(/)2) Nhận xét chung: (Kinh nghiệm làm việc; ưu/nhược điểm, thành tích, kỹ cơng việc…) Kết luận: Loại Chờ xét Tuyển Loại Chờ xét Tuyển II- Mức lương đề nghị: Mức lương đề nghị: _ Ngày đề nghị làm: Ngày đề nghị làm: _/ _/ / _/ Ngày: / _/ Chữ ký: Ngày: / _/ _Chữ ký: Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN: Nhận xét (phê duyệt phạm vi thẩm quyền): Kết luận: Loại Chờ xét Hợp đồng lao động: Tuyển Thử việc Mức lương: Thời vụ Ngắn hạn Chính thức Thời hạn hợp đồng: _tháng, từ ngày _/ _/ _ đến ngày _/ _/ Ngày: / / _Họ tên giám đốc: _Chữ ký: III- PHÊ DUYỆT CỦA TỒNG GIÁM ĐỐC (NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN) Mức lương phê duyệt: Ngày duyệt: / _/ _ Chữ ký: Khơng □ Có: tuần □ tuần □ tuần □ tháng □ tháng □ Thu nhập đề nghị cho vị trí dự tuyển: ……………… …Ngày bắt đầu làm: … /… / _ngày tháng năm Ứng viên ký tên Phụ lục 5: Kế hoạch triển khai cơng việc CƠNG TY CP DÂY & CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH Địa chỉ: 320 Đường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Điện thoại : (84 4) 38588565 Fax: (84 4) 38588566 Tôiail: info@cadisun.com.vn Website: www.cadisun.com.vn KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC (áp dụng thời gian thử việc với đối tượng làm việc văn phòng) Người thực hiện: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Người Quản lý/ Hướng dẫn: ………………………………………………………………………… ……………………………………………… Nội dung công việc Tài liệu tham khảo Tiến độ thực Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Phụ lục 6: Báo cáo kết thử việc BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC (Dành cho người lao động làm việc văn phòng) Họ tên nhânviên: .Đơn vị Trình độ : Vị trí cơng việc giao: Thời gian thử việc: .ngày (Từ ngày / / đến hết ngày / / …… ) Mức lương thử việc: A NỘI DUNG BÁO CÁO: Báo cáo kết thực công việc thời gian thử việc: Thời gian Công việc thực Kết thực Đề xuất / kiến nghị công việc giao: Đề xuất / kiến nghị sách công ty: Đề xuất / kiến nghị nhu cầu đào tạo: 5) Nguyện vọng tiếp tục làm việc công ty hay không 6) Mong muốn mức lương ấn định mới: NGƯỜI LÀM BÁO CÁO (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục 7: Bảng chi phí tuyển dụng cơng ty CADISUN Năm 2014 2015 Chi phí (Triệu) 8,3 84 15 174 98.8 86,2 Số lao đông (Người) Chi phí/người (nghìn/Người) Phụ lục 8: bảng thống kê số lượng lao đông tuyển vào khối năm 2014 T T ĐƠN VỊ SỐ LĐ SỐ LAO ĐÔNG SO SÁNH TUYỂN SO SÁNH HIỆN TẠI (người ) (%) DỤNG (%) (người) T12/201 T12/201 % tăng (giảm )  TỔNG TOÀN C.TY 496 441 12.47 Khối HC+ TGĐ 30 30 0.00 Khối Kinh doanh 65 72 -9.72 NM Đại 101 Dương 84 20.24 NM Bắc Dương 179 151 18.54 D.A Đông Dương 31 25 24.00 D.A Hoàng Dương 43 34 26.47 C.ty Trường Dương 5 0.00 Số LĐ tăng (giảm ) 55 (7 0) 17 28 - Số % LĐ tăng tăng (giảm) (giảm ) 201 201 174 118 47.5 56.0 400.0 4.0 10 14 -28.6 (4.0) 44 36 22.2 8.0 87 49 77.6 38.0 13 1200 12.0 10 13 -23.1 (3.0) 0 - Nhânlự c ký HĐ 42 khoán việc 40 5.00 25.0 1.0 Phụ lục 9: Bản yêu cầu cơng việc đề xuất sau : Vị trí Cán kinh doanh dự án Kiến thức, kỹ Biết lập kế hoach,đề án, chiến lược hoạt động kinh doanh, thị rường Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Có mối quanghệ rộng, khả đàm phán, thiết lập trì mối quanghệ với đối tác Trìnhđộ, kinh nghiệm Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing Có năm kinh nghiệm làm kinh doanh dự án Yếu tố cá nhân Nam giới Có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc Có sức khỏe tốt, hình thức ưa nhìn, nhanh nhẹng Có khả chịu áp lực công việc tốt ... người tổ chức hay xã hội (kể thành vi n ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức tất thành vi n doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử giá trị đạo đức để thành lập, trì phát triển doanh... thử vi c - Ký hợp đồng thử vi c Phòng HCNSPC Cơng ty làm thủ tục ký hợp đồng thử vi c với người lao động khối Hành chính, Kinh doanh Phòng HCNS Nhà máy làm thủ tục ký hợp đồng thử vi c NLĐ Nhà... hoạch đào tạo giao vi c theo quy trình đào tạo Vi c lập kế hoạch, giao vi c triển khai công vi c áp dụng với NLĐ thử vi c làm vi c văn phòng thực mẫu ( phụ lục ) Cơng tác phòng hành phòng ban liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đìn, Công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đìn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay