Vai trò của NQT văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự

33 85 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 11:29

LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tập này, tơi nhận giúp đỡ tận tình từ giảng viên môn Kỹ hoạch định Quản trị văn phòng, cán Trung tâm thơng tin thư viện suốt q trình tìm hiểu mơn, thu thập thông tin kiến thức chuyên sâu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Giảng viên hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành tập này! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tập khảo sát nghiên cứu thời gian qua Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm có khơng trung thực thơng tin sử dụng tập Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt NQT QTVP UBND Nghĩa Nhà quản trị Quản trị văn phòng Ủy ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Với xu phát triển kinh tế tri thức, công tác QTVP ngày có vai trò quan trọng xã hội, xác định hoạt động nghề nghiệp phổ biến xã hội Ở quan, đơn vị cần đến văn phòng cơng tác QTVP, văn phòng xã hội ngày coi trung tâm kết nối hoạt động, tương tác, quản lý điều hành cấp, phận tổ chức, đơn vị NQT văn phòng người nắm linh hồn hoạt động cơng tác QTVP Họ có tinh thần thép, linh hoạt, nhạy bén, người có vai trò quan trọng công tác QTVP Đặc biệt NQT văn phòng có vai trò quan trọng cơng tác hoạch định nhân quan, doanh nghiệp có quy mô lớn Xuất phát từ nhu cầu vai trò NQT văn phòng cơng tác hoạch định quan, doanh nghiệp cần đến Tổng cơng ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC không ngoại lệ NQT văn phòng giúp Tổng cơng ty khơng công tác tham mưu tổng hợp, hậu cần mà có vai trò lớn cơng tác hoạch định nhân Là sinh viên chuyên ngành QTVP, mạnh dạn sâu tìm hiểu vể vai trò NQT văn phòng cơng tác hoạch định nhân Đối tượng, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài a) Đối tượng nghiên cứu Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC b) Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu vai trò NQT văn phòng cơng tác hoạch định nhân Tơi tìm hiểu khái qt q cơng ty, nghiên cứu vai trò NQT văn phòng cơng tác hoạch định nhân sự, đồng thời đưa đánh giá, giải pháp cụ thể c) Nhiệm vụ nghiên cứu Xác định vai trọng NQT văn phòng việc tổ chức thu thập thông tin làm hoạch định tổ chức thiết lập mục tiêu Xác định vai trò NQT văn phòng việc tổ chức xây dựng thực giải pháp hoạch định nhân Nhận xét, đánh giá ưu, nhược điểm nguyên nhân Đưa giải pháp cụ thể để nâng cao vai trò NQT văn phòng công tác hoạch định nhân Cơ sở lý luận nghiên cứu sử dụng Để hoàn thành đề tài này, sử dụng phương pháp nghiên cứu như: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Kế thừa thông tin, tài liệu, công trình nghiên cứu có - Phương pháp phân tích tổng hợp: Là phương pháp sử dụng suốt trình thực đề tài Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Qua việc tìm hiểu, khảo sát cơng tác hoạch định nhân Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, nêu khái quát q cơng ty, nêu vai trò NQT văn phòng cơng tác hoạch định nhân sự, đưa ưu nhược điểm giải pháp Đây nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên khóa sau Cấu trúc đề tài Chương 1: Khái quát tổ chức hoạt động Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC Chương 2: Vai trò NQT văn phòng cơng tác hoạch định nhân Chương 3: Giải pháp nâng cao vai trò NQT văn phòng cơng tác hoạch định nhân CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC 1.1 Lịch sử hình thành Tổng cơng ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên tiền thân Công ty San trực thuộc Sở Xây Dựng Hà Nội thành lập từ ngày 06/10/1971 theo Quyết định số 1639/QĐ-UB UBND Thành phố Hà Nội Ngày 13/04/1990 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1740/QĐ-TC, đổi tên Công ty San thành Cơng ty Xây dựng Cơng trình Kỹ thuật Hạ tầng Sau năm hoạt động, công ty tiếp tục đổi tên thành công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị Theo Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 20/07/2004 UBND Thành phố Hà Nội Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị thành lập theo mơ hình Cơng ty Mẹ - Công ty Con sở tổ chức lại công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị với thành viên (Công ty Con) doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cổ phần, Công ty Liên doanh thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Giao thơng Cơng chính, Sở Cơng nghiệp Liên hiệp Cơng ty Xuất nhập Khẩu Đầu tư Hà Nội (UNIMEX) Tại Quyết định Số 3462/QĐ-UBND ngày 13/07/2010 UBND Thành phố Hà Nội Giấy chungs nhận đăng ký kinh doanh số 0100106323 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp 04/07/2011, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị đổi tên là: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên Tên giao dịch quốc tế Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC là: URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION Tên viết tắt UDIC 1.2 Cơ cấu tổ chức SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔNG CÔNG TY CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY - UDIC HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHĨ TỔNG GĐ KIỂM SỐT VIÊN CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TỐN PHỤ THUỘC Xí nghiệp ây dựng số Xí nghiệp ây dựng số Xí nghiệp ây dựng số KHỐI PHỊNG BAN Xí nghiệp ây dựng số Văn phòng tổ chức hành Xí nghiệp ây dựng số Phòng Kế hoạch – Tổng hợp Xí nghiệp ây dựng số Phòng Đầu tư Phát triển Xí nghiệp ây dựng số Phòng Tài – Kế tốn Xí nghiệp ây dựng số CÁC DOANH NGHIỆP NGỒI Phòng Kỹ thuật – Cơng LIÊN nghệ DOANH NƯỚC Xí nghiệp ây dựng số 10 ty TNHH Thăng Long Công Ban Quản lý dựPhát án I triển khu đô thị Nam 10 Xí nghiệp Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Công Ban Quản ty Phát lý triển dự ánHà II Nội – Cali Hữu hạn 11 Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng số Cơng Văn phòng Đảng ủy triển – Cơng ty TNHH phát Nộiđoàn Bài 12 Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng số Công ty TNHH Tháp Trung tâm Hà Nội 13 Trung tâm Thương mại Hợp tác Quốc tế CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN Công ty CP ÁUTNAM I – xây Khối ĐầuHà tưNội xâyBắc lắp Kinh II – Khối sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng Công ty liên doanh dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng dân dụng Hà Nội Cơng ty CP Khóa Việt – Tiệp Công ty CP Đầu tư Xây dựng số Hà Nội Công ty CP Cầu Đuống Công ty CP Đầu tư Xây dựng công nghiệp Công ty CP Đại La Công ty CP Đầu tư Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Công ty CP Vật liệu xây dựng Phúc Thịnh Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển cơng trình hạ tầng Cơng ty CP đầu tư Bê tông Thịnh Liệt Công ty CP Đầu tư Xây lắp giao thơng cơng Công ty CP Đầu tư Xây dujngwj Bê tông Vĩnh Tuy Công ty CP Đầu tư Xây lắp kinh doanh thiết bị Hà Nội Công ty CP Vật liệu xây dựng xuất nhập Hồng hà Công ty CP Xây dựng số Hà nội Công ty sản xuất công nghiệp xây lắp Hà Nội Công ty CP Đầu tư xây dựng đô thị Hà Nội Công ty CP Xi măng Kiện Khê 10 Công ty CP Đầu tư xây dựng Hà Thành – UDIC 10 Công ty CP may Đức Hạnh 11 Công ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh – UDIC 12 Công ty CP Thảo Viên Xanh – UDIC 12.Công ty CP Bình Mỹ 13 Cơng ty CP Nam Kính 13.Cơng ty CP đầu tư quản lý bất động sán UDIC III – Khối Tư vấn thiết kế Công nghệ 14.Công ty CP đầu tư – UDIC Công ty CP Tư vấn Kiến trúc đô thị HN – UAC 15 Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản – HBA Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng CCIC – Hà Nội 16 Công ty CP Đầu tư Xây lắp Hưng VIệt –UDIC Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng – CDCC 17 Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nam Công ty CP giải pháp công nghệ UDIC 18 Công ty CP Đầu tư Phú Gia Phú Quốc 19 Công ty CP đầu tư viễn thông hạ tầng đô thị (ITC) 20 Công ty CP đầu tư xây dựng UDIC 1.3 Chức năng, nhiệm vụ a) Chức UDIC - Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước Tổng công ty chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội việc bảo toàn phát triển số vốn giao - Giữ vai trò chủ đạo tập trung, chi phối liên kết hoạt động công ty con, công ty luên kết nhằm đạt hiệu sản xuất kinh doanh UIDC - Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, chế độ sách điểu hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thành viên theo quy định Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động công ty đơn vị phụ thuộc - Tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh đa ngành nghề, ngành nghề đầu tư phát triển thị, xây dụng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị b) Nhiệm vụ UDIC - Tham gia với quan chức để xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị theo hướng phát triển chung Thành phố - Xây dựng định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch SXKD dài hạn, ngắn hạn năm đầu tư, xâu dựng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, Sản xuất kinh doanh chủng loại VLXD - Lập quản lý tổ chức triển khai thực dự án đầu tư xây dựng, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng, bưu điện, thủy lợi Khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, tư vấn đầu tư xây dựng cho chủ đầu tư nước nước ngồi Tổng cơng ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC không ngừng vươn lên kinh tế thị trường hội nhập Quốc tê, trở thành Tổng Công ty phát triển ổn định, bền vững, đủ sức mạnh cạnh tranh nước Quốc tế, thỏa mãn cao yêu cầu khách hàng thị trường Phấn đầu để UDIC trở thành thương hiệu phổ biến có uy tín thị trường đầu tư xây dựng Thủ đô nước ‘T’ tôn Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC: Tuân thủ nghiêm túc văn pháp luật, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm Nhà nước Thành phố hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Triển khai đồng bộ, có hệ thống cơng tác đào tạo, tạo điều kiện tốt cho CBCNV không ngừng học tập, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh: Đủ số lượng – Giỏi chuyên môn – Khoa học tổ chức – Chuyên nghiệp phong cách Tiếp cận, áp dụng kịp thời, có hiệu tiến kỹ thuật, cơng nghệ hoạt động Tổng Công ty, trọng đầu tư chiều sâu cải thiện môi trường làm việc người lao động Thiết lập quan hệ gắn bó với khách hàng thị trường, trọng mở rộng quan hệ với đối tác nước lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Thực đối không ngừng hoạt động quản lý, đưa việc áp dụng có hiệu hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, tiên tiến (ISO 9001:2000, ISO 1400, TMQ ) triwr thành thân trình hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa chất lượng Tổng Công ty Tuyển dụng nhân khâu quan trọng để tìm người tài, người phù hợp với vị trí cơng việc cho cơng ty Vì vậy, để q trình tuyển dụng nhân thành cơng, mang lại kết quả, NQT Văn phòng cần chuẩn bị kỹ lưỡng khâu: - Chuẩn bị tuyển dụng Muống tìm ứng viên xuất sắc, phù hợp, đòi hỏi cần kế hoạch tuyển dụng hợp lý thời gian, yêu cầu, nội dung thông báo - Thông báo tuyển dụng: Đăng báo, web, truyền thơng nhờ đó, ứng viên biết cơng việc có phù hợp với hay khơng nộp đơn ứng tuyển - Thu nhận chọn lọc hồ sơ: NQT văn phòng lựa chọn hồ sơ phù hợp cho vị trí cơng việc, sau lên kế hoạch vấn Điều giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm nhiều thời gian trình tuyển dụng - Phỏng vấn sơ bộ: Sau nhận lựa chọn hồ sơ ứng viên, bước hẹn lịch vấn, giúp xác định lại thông tin hồ sơ ứng viên, đồng thời cách loại ứng viên không đạt yêu cầu - Kiểm tra, trắc nghiệm: Đánh giá lực thực tế ứng viên chuyên môn, ngoại ngữ, giúp NQT tiếp tục loại bỏ ứng viên không đủ tiêu chuẩn - Phỏng vấn tuyển chọn: Sử dụng phân tích phù hợp ứng viên mới: Bước 1: Kinh nghiệm khứ Bước 2: Phong cách làm việc Bước 3: Kịch công việc - Quyết định tuyển dụng: Sau tuyển dụng, công việc cuối ký hợp đồng, giải thích trả lời câu hỏi ứng viên chế độ công ty để ứng viên hiểu rõ 2.3.2 Đào tạo phát triển nhân - Đào tạo trình cung cấp kỹ cụ thể cho mục tiêu cụ thể Đào tạo cố gắng tổ chức đưa nhằm thay đổi hành vi thái độ nhân viên để đáp ứng yêu cầu hiệu công việc Phát triển bao gồm hoạt động nhằm chuẩn bị cho nhân viên theo kịp với cấu tổ chức thay đổi phát triển - Vai trò: Đào tạo phát triển nhân biện pháp tích cực tăng khả thích ứng doanh nghiệp trước thay đổi môi trường Cung cấp cho doanh nghiệp nguồn vốn nhân chất lượng cao khả cạnh tranh Được coi vũ khí chiến lược tổ chức nhằm nâng cao khả cạnh tranh trước đối thủ Góp phần thực tốt chiến lược chung nhân Công ty - Sự cần thiết: Là tất yếu khách quan phát triển khoa học, kỹ thuật Sự biến đổi xã hội diễn nhanh chóng Nhu cầu tồn phát triển - Các bước thực quán trình đào tạo: Bước 1: Xác định nhu cầu đào tạo Bước 2: Lập kế hoạch đào tạo Bước 3: Thực đào tạo Bước 4: Đánh giá đào tạo - Các hình thức đào tạo: Theo định hướng nội dung đào tạo, định hướng phát triển công ty, phát triển nguồn nhân theo hướng phát triển cơng ty Theo mục đích nội dung đào tạo: hưỡng dẫn công việc, huấn luyện kỹ năng, an tồn lao động, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, phát triển lực quản lý Theo tổ chức hình thức đào tạo: quy, chức, kèm cặp, bồi dưỡng nơi làm việc khác Theo đối tượng nhân sự: mới, cũ - Thực trình đào tạo phải tìm hình thức phương pháp thích hợp nhằm tối ưu hóa q trình đào tạo Có nhiều hình thức đào tạo phân chia theo tiêu thức khác -Một số phương pháp đào tạo phát triển sử dụng như: Đào tạo nơi làm việc: Kèm cặp chỗ, phương pháp đào tạo trực tiếp, người học học kiến thức, kỹ cần thiết thông qua thực tế hướng dẫn người lao động lành nghề Bằng cách kèm cặp người lãnh đạo trực tiếp, cố vấn, người quản lý có kinh nghiệm Ưu điểm đơn giản, dễ tổ chức, đào tạo nhiều người lúc, tiết kiệm chi phí, sát với thực tế nhanh có kết đào tạo Tuy nhiên việc hướng dẫn bị cản trở không bản, bị gián đoạn sản xuất, e ngại Luân chuyển công việc: giúp học viên đào tạo đa kỹ năng, tránh tình trạng trì trệ, dễ dàng thích nghi với cơng việc, tăng tích lũy kinh nghiệm giảm nhàm chán công việc Tuy nhiên, dễ gây xáo trộn bất ổn tâm lý, khơng hình thành phương pháp luận thực công việc, thời gian ngắn cản trở việc tì, hiểu sâu cơng việc Đào tạo xa nơi làm việc: phương pháp người học tách khỏi thực công việc thực tế để giành thời gian cho việc học, như: lớp bồi dưỡng, phương pháp nghiên cứu tình huống, trò chơi quản trị 2.3.3 Bố trí sử dụng nhân Việc doanh nghiệp hoạt động có hiệu hay khơng phụ thuộc vào cơng tác bố trí sử dụng nhân vào công việc, thời điểm Công tác bố trí sử dụng nhân liên quan đến đội ngũ nhân tuyển dụng đội ngũ nhân đảm nhận công việc Bố trí sử dụng nhân q trình đặt nhân vào vị trí cơng việc tổ chức Sử dụng nhân trình khai thác phát huy lực làm việc người lao động cách tối đa, nhằm đạt hiệu cơng việc Bố trí sử dụng nhân liên quan đến cấu tổ chức doanh nghiệp mang tính ổn định Vậy nên, NQT văn phòng đưa mục tiêu cần đạt bố trí sử dụng nhân là: Đảm bảo số lượng: đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tránh tình trạng thừa, thiếu nhân Đảm bảo người: với lực, sở trường nguyện vọng người lao động Nhằm tạo động lực cho trình lao động Đảm bảo nơi, chỗ: theo nhu cầu phận Đảm bảo thời hạn: đảm bảo tính mềm dẻo linh hoạt sử dụng lao động Các nguyên tắc bố trí sử dụng nhân sự: Bố trí sử dụng nhân phải có trù tính trước, phải có quy hoạch cụ thể để đảm bảo bố trí người việc Đa phần tiến hành ngầm, không công khai NQT quy hoạch cán bộ, nhân viên phải tính tốn số lượng chất lượng Ngồi lực chun mơn cần coi trọng phẩm chất đạo đức, thái độ làm việc Bố trí sử dụng nhân theo logic hiệu suất, đảm bảo tính khoa học tổ chức Đảm bảo tính chun mơn hóa, thống quy trình tồn hệ thống; đảm bảo hợp tác cá nhân nhóm; đảm bảo có tầm hạn quản trị phù hợp Bố trí sử dụng nhân theo logic tâm lú xã hội hay tạo nhóm làm việc hiệu Giao cho người lao động nhiều việc phức tạp để tạo thách thức, khích lệ nhu cầu thành đạt, luân chuyển công việc, tạo niềm vui công việc Bố trí nhân phải đảm bảo phát triển cho cá nhân làm giàu công việc 2.3.4 Đãi ngộ nhân Đãi ngộ nhân trình chăm lo đời sống vật chất tinh thần người lao động để họ hồn thành tốt nhiệm vụ giao qua góp phần hồn thành mục tiêu doanh nghiệp - Đãi ngộ nhân có vai trò quan trọng: Đối với người lao động: tạo điều kiện để họ nâng cao đời sống vật chất tinh thần, từ tạo động lực kích thích người lao động làm việc hiệu Đối với doanh nghiệp: điều kiện đủ để nâng cao chất lượng hiệu hoạt động doanh nghiệp, góp phần trì nguồn nhân lực ổn định, có chất lượng cho doanh nhiệp, giúp nâng cao hiệu chức quản trị nhân khác doanh nghiệp Đối với xã hội: trì nguồn nhân lực ổn định có chất lượng xã hội - Các hình thức đãi ngộ nhân sự: Đãi ngộ phi tài chính: cơng việc hay phù hợp, hội đảm nhận cơng việc có trọng trách, tham gia trình định, quan hệ đồng nghiệp cởi mở Đãi ngộ tài chính: lương bản, phụ cấp lương, phúc lợi, trợ cấp - Tổ chức công tác đãi ngộ nhân sự: Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc: tập trung dân chủ; kết hợp khoa học thực tiễn; cân đối, hài hòa; dựa chủ yếu; yêu cầu với sách đãi ngộ - Một số sách đãi ngộ nhân chủ yếu: Chính sách tiền lương: tối thiếu dựa vào lĩnh vực, khả tài chính, quan điểm NQT Xây dựng hệ thống bảng lương: NQT, nhân viên Thiết lập quy chế trả lương: hình thức trả lương, chế nâng bậc lương, Các sách khác: sách thưởng, phúc lợi, trợ cấp, thi đua - Thiết lập quy tắc, quy định, thủ tục hỗ trợ cho việc thực sách đãi ngộ nhân Đối với sách khác: cần xác định rõ: quy định nghỉ phép, lễ, Tết, hiếu hỷ chế độ bảo hiểm y tế, xã hội; thủ tục thăng chức, thuyên chuyển công tác, tham quan nghỉ mát chế độ phúc lợi khác 2.3.5 Kiểm tra đánh giá nhân Kiểm tra đánh giá nhân hệ thống thức xét duyệt đánh giá hoàn thành cơng tác cá nhân theo định kỳ Nó bao gồm tiến trình đánh giá khoa học, có tính hệ thống phải thực theo định kỳ tùy theo tính chất cơng việc quy mơ kinh doanh doanh nghiệp NQT văn phòng hiểu công việc quan trọng công tác quản trị nhân sự, giúp doanh nghiệp có sở để hoạch định, tuyển chon đào tạo phát triển nhân sự, giúp doanh nghiệp có sở để hoạch định, tuyển chọn, đào tạo phát triển nhân - Mục đích việc kiểm tra đánh giá nhân sự: Nâng cao khả thực công việc cung cấp thông tin phải hồi cho nhân viên biết mức độ thực cơng việc, từ có biện pháp nâng cao hồn thiện suất cơng tác Giúp doanh nghiệp có dự liệu cho biết khả thăng tiến nhân viên Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa sai lầm quan trọng trình làm việc, đồng thời làm sở để khuyến khích, động viên Giúp doanh nghiệp dự báo nhân tương lai, từ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân Điều chỉnh việc bố trí sử dụng nhân viên phù hợp với cơng việc, phát triển tiềm ẩn dáu nhân viên giúp họ phát triển - Các phương pháp đánh giá thực công việc nhân viên tùy thuộc vào loại hình sản xuất kinh doanh, chiến lược doanh nghiệp NQT văn phòng Tổng cơng ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC sử dụng phương pháp quản trị theo mục tiêu (Management by Objectives – BMO): Theo phương pháp quản trị mục tiêu, trọng tâm việc đánh giá là: Các đặc tính cá nhân qua hồn thành cơng việc Vai trò NQT chuyển từ vai trò người trọng tài phân xử, cố vấn Nhân viên từ thụ động chuyển sang tham gia tích cực Chương trình đánh giá thực công việc theo vấn đề sau: Sự phối hợp lãnh đạo nhân viên việc xếp đặt mục tiêu cho nhân viên khoảng thời gian định Trên sở thảo luận mô tả công việc nội dung công việc, trách nhiệm báo cáo việc Định kỳ xem xét kết đạt Cấp cấp gặp cuối giai đoạnh đánh giá để thảo luận kết cấp có đạt mục tiêu đề trước hay không TIỂU KẾT NQT văn phòng có vai trò to lớn cơng tác hoạch định nhân Lê-nin nói rằng: “Những người nơng dân khơng tổ chức giống củ khoai túi” Vì vậy, tổ chức cần đến nguồn nhân sự, NQT văn phòng người có vai trò gắn kết thành hệ thống, phát huy sức mạnh cá nhân việc thực mục tiêu tổ chức Và việc xếp đặt cá nhân theo trật tự công ty, nhằm tránh lãng phí thời gian, cơng sức, tiền bạc Đòi hỏi NQT văn phòng cần có chiến lược, sách, thực kế hoạch công tác hoạch định nhân CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 3.1 Nhận xét, đánh giá 3.1.1 Ưu điểm - NQT văn phòng đề cao cơng tác kế hoạch công tác hoạch định nhân Đây nét đặc trưng cách mạng quản lý giới Bởi hoạch định nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp nên phận, thành viên tập trung ý vào việc đạt mục tiêu thống hoạt động tương tác phận tổ chức - NQT văn phòng thiết lập sở định hướng cho việc thực thi chức tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra - Thiết lập mục tiêu hoạch định nhân tổ chức Giúp NQT đối phó bất ổn tương lai liên quan đến nội bộ, môi trường bên nguồn nhân - Tổ chức thu thập thông tin làm cho công tác hoạch định nhân sự, chủ trương, sách Đảng Nhà nước, vào chương trình kế hoạch dài hạn, ngắn hạn công ty, vào tình hình thực tế, nguồn lực sẵn có tác động ảnh hưởng đến công tác hoạch định nhân - Tổ chức thực chuẩn yêu cầu tuyển dụng nhân sự, đội ngũ nhân đạt trình độ chun mơn kỹ thuật tốt - Các sách đào tạo phát triển nhân sự, đãi ngộ nhân tốt - Việc bố trí, xếp tổ chức nhân khoa học, hợp lý 3.1.2 Nhược điểm - Chưa thực thu hút nhiều nguồn nhân đặc biệt - Công tác triển khai tuyển dụng nhân nhiều thụt lùi so với cơng ty khác - Các chương trình đãi ngộ, thu hút nguồn nhân trầm lắng - Cơng tác quản lý đơi thiếu chun nghiệp Trong công tác tổ chức kiểm tra đánh giá nhân sử dụng đơn lẻ hình thức - Chưa có đầu tư trọng vào nguồn nhân lực - Hiệu suất kết quản lý nhân chưa đạt tối đa 3.1.2 Nguyên nhân - Các hoạt động tổ chức chịu ảnh hưởng lớn mơi trường bên bên ngồi, tác động lực lượng tạo chững đe dọa, ảnh hưởng nguồn nhân - Phong trào nhân lực ạt đổ doanh nghiệp nước ngoài, thu hút lượng lớn nguồn nhân lực 3.2 Giải pháp 3.2.1 Xây dựng văn hóa làm việc hiệu suất cao - Ln truyền thơng tầm nhìn – sứ mệnh tới nhân viên Tạo môi trường mà người tài làm việc họ cách tốt - Đề giá trị cho nguồn nhân sự: Liêm chính, trung thực Cởi mở, tơn trọng Sẵn sàng chấp nhận thách thức Niềm đam mê Trách nhiệm (Cam kết, chất lượng, kết quả) Phát triển thân - NQT văn phòng cần truyền đạt giá trị tới nhân viên để mang lại hiệu công việc cao 3.2.2 Hoạch định cam kết mục tiêu công ty với mục tiêu nhân viên - Quản lý performance nhân viên - Đánh giá khen thưởng - Phát triển nghiệp công ty - Xây dựng mơi trường làm việc NQT văn phòng cần đưa mục tiêu, khuyến khích họ thực mục tiêu có tính thách thức Đưa lời thuyết phục khả thi, thực 3.2.3 Hoàn thiện chất hoạch định nhân sự, vai trò hoạch định nhân với doanh nghiệp Hiểu rõ chất hoạch định nhân nhà quản trị có nhìn đắn, xây dựng nguồn nhân lực tốt hơn, nhìn nhận ăn khớp phận doanh nghiệp Gắn kết nguồn nhân lực dễ dàng Xây dụng đội ngũ nhân viên hùng mạnh, tạo thành lợi so sánh cho doanh nghiệp 3.2.4 Nâng cao hiệu hoạch định nguồn nhân lực phải hoàn thành việc xây dựng mục tiêu hoạch định nguồn nhân lực - Hoàn thiện mục tiêu hoạch định nguồn nhân lực làm cho việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực đạt hiệu tốt - Hoàn thiện việc sử dụng nguyên tắc hoạch định nguồn nhân lực - Hồn thiện nội dung, hình thức phương pháp hoạch định nguồn nhân lực - Hồn thiện quy trình hoạch định nguồn nhân lực, tức phải hoàn thiện bước quy trình hoạch định nguồn nhân lực, phân tích mơi trường, xác định mục tiêu KẾT LUẬN Trong q trình nghiên cứu, tơi nghiên cứu về: Vai trò NQT văn phòng việc tổ chức thu thập thông tin làm hoạch định tổ chức thiết lập mục tiêu Vai trò NQT văn phòng việc tổ chức xây dựng thực giải pháp hoạch định nhân Nhận xét, đánh giá ưu, nhược điểm nguyên nhân Đưa giải pháp cụ thể để nâng cao vai trò NQT văn phòng cơng tác hoạch định nhân PHỤ LỤC Một số hình ảnh Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC (Đ/c Nguyễn Minh Quang - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Tổng công ty ôn lại chặng đường 45 xây dựng phát triển vô vẻ vang đỗi tự hào hệ UDIC) (Đ/c Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao Bằng khen Thủ tưởng phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc) (Hình ảnh dự án đầu tư xây dựng) ... động Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC Chương 2: Vai trò NQT văn phòng cơng tác hoạch định nhân Chương 3: Giải pháp nâng cao vai trò NQT văn phòng cơng tác hoạch định nhân CHƯƠNG... TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TRONG CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 2.1 Khái quát hoạch định, hoạch định nhân tổ chức thu thập thông tin làm hoạch định 2.1.1 Khái quát hoạch định, hoạch định nhân. .. NQT văn phòng giúp Tổng cơng ty khơng công tác tham mưu tổng hợp, hậu cần mà có vai trò lớn cơng tác hoạch định nhân Là sinh viên chuyên ngành QTVP, mạnh dạn sâu tìm hiểu vể vai trò NQT văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của NQT văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự , Vai trò của NQT văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay