Vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự

39 7 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 11:29

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đề tài1 2. Mục đích nghiên cứu2 3. Lịch sử nghiên cứu2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu2 5. Phương pháp nghiên cứu2 6. Ý nghĩa của đề tài3 7. Cấu trúc đề tài3 CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL TELECOM)4 1.1. Lịch sử hình thành của Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Viettel Telecom4 1.1.1. Tập đoàn Viễn thông Quân đội4 1.1.2. Viettel Telecom6 1.1.4. Giá trị cốt lõi của văn hóa Viettel7 1.2. Cơ cấu tổ chức7 1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty7 1.3.1. Chức năng7 1.3.2. Nhiệm vụ8 CHƯƠNG 2. VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI9 2.1. Tổ chức thu thập thông tin làm căn cứ hoạch định9 2.1.1. Môi trường bên ngoài9 2.1.2. Môi trường bên trong13 2.2. Tổ chức thiết lập ra các mục tiêu18 2.3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp19 2.3.1. Tuyển dụng nhân sự19 2.3.2. Đào tạo phát triển nhân sự23 2.3.3. Bố trí sử dụng nhân sự25 2.3.4. Đãi ngộ nhân sự26 2.3.5. Kiểm tra đánh giá nhân sự28 CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL31 3.1. Nhận xét, đánh giá31 3.1.1. Ưu điểm31 3.1.2. Nhược điểm32 3.1.3. Nguyên nhân32 3.2. Giải pháp33 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU36 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu .2 Lịch sử nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Cấu trúc đề tài CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL TELECOM) 1.1 Lịch sử hình thành Tập đồn Viễn thơng Quân đội Viettel Telecom .4 1.1.1 Tập đồn Viễn thơng Qn đội 1.1.2 Viettel Telecom 1.1.4 Giá trị cốt lõi văn hóa Viettel 1.2 Cơ cấu tổ chức 1.3 Chức nhiệm vụ công ty 1.3.1 Chức 1.3.2 Nhiệm vụ CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TRONG CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 2.1 Tổ chức thu thập thông tin làm hoạch định 2.1.1 Mơi trường bên ngồi 2.1.2 Môi trường bên 13 2.2 Tổ chức thiết lập mục tiêu 18 2.3 Tổ chức xây dựng thực giải pháp 19 2.3.1 Tuyển dụng nhân 19 2.3.2 Đào tạo phát triển nhân .23 2.3.3 Bố trí sử dụng nhân .25 2.3.4 Đãi ngộ nhân .26 2.3.5 Kiểm tra đánh giá nhân .28 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TRONG CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ CỦA TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI VIETTEL 31 3.1 Nhận xét, đánh giá 31 3.1.1 Ưu điểm 31 3.1.2 Nhược điểm .32 3.1.3 Nguyên nhân 32 3.2 Giải pháp 33 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bước sang kỷ XXI, kỷ khoa học kỹ thuật, từ Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO), hội mà thách thức cho doanh nghiệp nước Đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, ngành dịch vụ coi huyết mạch kinh tế Phát triển dịch vụ viễn thông tạo điều kiện thuận lợi cho ngành kinh tế khác phát triển Đến nay, ngành dịch vụ viễn thông Việt Nam có bước phát triển vượt bậc với hệ thống sở hạ tầng công nghệ kỹ thuật đại Hiện nay, Việt Nam có vài doanh nghiệp cấp phép hoạt động, khai thác cung cấp dịch vụ viễn thơng; đó, bật lên Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel nói cụ thể cơng ty viễn thông quân đội (Viettel Telecom) Là tên trở nên quen thuộc khách hàng yêu thích, sử dụng nhiều Viettel đạt nhiều thành công lớn nước giới qua 27 năm phấn đấu nỗ lực hoạt động Viettel bình chọn 20 doanh nghiệp viễn thơng có tốc độ phát triển nhanh giới Để có thành cơng vậy, khơng thể khơng kể đến lực lượng lòng cốt công ty, từ cố gắng làm việc nhân viên bậc thấp ban lãnh đạo quản trị cấp cao Công ty phát triển lớn mạnh phải có ban lãnh đạo, nhà quản trị giỏi, linh hoạt, tinh tế khéo léo việc quản lý công việc quản trị nhân Việc quản lý nhân hoạch định nhân vấn đề vô quan trọng hoạt động quan, tổ chức hay doanh nghiệp Bởi nguồn nhân lực tất thành viên tổ chức sử dụng kiến thức, kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm, hành vi đạo đức… để thành lập, phát triển trì doanh nghiệp Chính thế, vai trò hay trách nhiệm người quản trị quan trọng việc hoạch định nhân cho linh hoạt hợp lý Là sinh viên chuyên ngành quản trị văn phòng, tơi nhận thấy Viettel telecom có mơi trường làm việc tốt để tơi học hỏi, trau dồi thêm kiến thức thực tế phục vụ cho cơng việc Mục đích nghiên cứu Sau nghiên cứu đề tài này, ta hiểu vai trò tầm quan trọng nhà quản trị công tác hoạch định nhân nói riềng quan hay doanh nghiệp nói chung Đồng thời biết hoạch định nhân nào, cần phải làm tác động doanh nghiệp Từ đó, tìm giải pháp nhằm nâng cao vai trò nhà quản trị công tác hoạch định nhân để cơng việc đạt hiệu cao Ngồi ra, biết thêm nhiều điều mới, có thêm kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công việc sau Lịch sử nghiên cứu Thực tế có nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia viết vấn đề hoạch định nhân sự, quản trị nguồn nhân quản trị văn phòng… vấn đề chưa tác giả nói tới vai trò nhà quản trị văn phòng công tác hoạch định quan, tổ chức hay doanh nghiệp Chính vậy, tơi chọn đề tài để nghiên cứu làm rõ vấn đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng ngiên cứu: vai trò nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định nhân - Phạm vi nghiên cứu: Công ty viễn thông quân đội (Viettel telecom) Phương pháp nghiên cứu Do tính chất đề tài nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn đề tài này, việc khảo sát thực tế q trình hoạt động Cơng ty viễn thông quân đội (Viettel telecom), mặt hoạt động cơng ty, em sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp khảo sát, điều tra; - Phương pháp thu thập thông tin, liệu; - Phương pháp phân tích tổng hợp Từ đó, đem so sánh lý thuyết học với thực tiễn đưa số đề xuất với hy vọng tài liệu tham khảo hữu ích Ý nghĩa đề tài Kết nghiên cứu giúp ích phần cho cơng ty việc phát triển trì nguồn nhân lực Kết nghiên cứu tài liệu tham khảo phục vụ cho số nhà quản trị văn phòng, người quản lý hay người muốn làm nhà quản trị văn phòng, quản trị nhân biết cần làm trách nhiệm họ vị trí Kết nghiên cứu tài liệu q báu đóng góp vào kho tàng tư liệu cho người đọc Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết nghiên cứu đề tài có phần nội dung gồm chương: Chương 1: Khái quát hoạt động tổ chức Công ty Viễn thông quân đội Chương 2: Vai trò nhà quản trị văn phòng hoạch định nhân Công ty Viễn thông quân đội Chương 3: Các giải pháp nâng cao vai trò nhà quản trị văn phòng CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY VIỄN THƠNG QN ĐỘI (VIETTEL TELECOM) 1.1 Lịch sử hình thành Tập đồn Viễn thơng Qn đội Viettel Telecom 1.1.1 Tập đồn Viễn thơng Qn đội Tổng cơng ty Viễn thông Quân đội (Viettel) doanh nghiệp Nhà nước, thành lập từ ngày tháng năm 1989 theo Quyết định số 58/ HĐBT Hội đồng Bộ trưởng (do đồng chí Võ Văn Kiệt - Phó chủ tịch HĐBT ký) Tổng công ty thành lập với hai nhiệm vụ là: Phục vụ quốc phòng tham gia phát triển kinh tế Quá trình hình thành Tổng công ty Viễn thông Quân đội tóm tắt sau: [6;Tr4] Năm 1989: Tổng cơng ty điện tử thiết bị thông tin, tiền thân tổng công ty Viễn thông Quân Đội thành sở sát nhập doanh nghiệp: Công ty điện tử viễn thông quân đội, Công ty điện tử thiết bị thông tin Công ty điện tử thiết bị thông tin Năm 1995: Công ty điện tử thiết bị thông tin đổi tên thành công ty điện tử Viễn thông Quân Đội ( tên giao dịch Viettel) trở thành nhà cung cấp viễn thông thứ hai Việt Nam Năm 1998: Thiết lập mạng bưu cơng cộng dịch vụ chuyển tiền nước Thiết lập cung cấp dịch vụ trung kế vơ tuyến Năm 2000: Viettel có giấy phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ điện thoại đường dài sử dụng cơng nghệ VoIP tuyến Hà Nội – Hồ Chí Minh với thương hiệu 178 triển khai thành công Sự kiện đánh dấu lần Việt Nam, có thêm doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông giúp khách hàng hội lựa chọn Đây bước có tính đột phá mở đường cho giai đoạn phát triển đầy động tổng công ty viễn thông quân đội Viettel Telecom Năm 2001: Chính thức cung cấp rộng rãi dịch vụ điện thoại đường dài nước quốc tế sử dụng công nghệ VoIP Cung cấp dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn nội hạt đường dài nước Năm 2003: Thực chủ trương đầu tư vào dịch vụ viễn thông bản, tổ chức lắp đặt tổng đài đưa dịch vụ điện thoại cố định vào hoạt động kinh doanh thị trường Viettel thực phổ cập điện thoại cố định tới tất vùng miền nước với chất lượng phục vụ ngày cao Năm 2004: Viettel thức cung cấp dịch vụ thơng tin di động 098 Mạng di động Viettel đánh giá mạng di động có tốc độ phát triển thuê bao mạng lưới nhanh với sách, chiến lược kinh doanh táo bạo khách hàng quan tâm chờ đón ủng hộ Năm 2005: Ngày tháng năm 2005 Thủ tướng Chính phủ ký định thành lập Tổng công ty Viễn thơng Qn Đội, trực thuộc Bộ Quốc phòng Năm 2007: Năm thống người chiến lược kinh doanh viễn thông Trong xu hướng hội nhập tham vọng phát triển thành Tập đồn Viễn thơng, Viettel Telecom (thuộc Tổng Công ty Viễn thông quân đội Viettel) thành lập kinh doanh đa dịch vụ lĩnh vực viễn thông sở sát nhập Công ty: Internet Viettel, Điện thoại cố định Viettel Điện thoại di động Viettel Cơng ty mẹ - Tập đồn Viễn thông Quân đội (tên viết tắt VIETTEL) thành lập theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 14/12/2009 sở tổ chức lại phòng ban chức Tổng cơng ty Viễn thông Quân đội, Công ty Viễn thông Viettel Công ty Truyền dẫn Viettel Là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước với số vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng, có tư cách pháp nhân, có dấu, biểu tượng điều lệ tổ chức riêng [3;Tr6] 1.1.2 Viettel Telecom Tên giao dịch quốc tế: Vietteltelecom Corporation Trụ sở cơng ty tại: Tòa nhà K2 – Phạm Hùng – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại: 04.6.2691119 Fax: 046.2663538 Email: gopy@viettel.com.vn Website: http:// www.vietteltelecom.vn [4;Tr6] Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel Telecom) công ty mạnh Tổng công ty Viễn thông Quân Đội với lĩnh vực kinh doanh đa dịch vụ viễn thông đặc biệt di động, điện thoại cố định internet Lịch sử hình thành phát triển công ty gắn liền với lịch sử hình thành phát triển tổng cơng ty Năm 2004 đánh dấu cho đời mạng di động 098 Viettel tiền thân Viettel Telecom Viettel Telecom trực thuộc Tổng Công ty Viễn thơng Qn đội (Viettel) thức thành lập ngày 05/4/2007, sở sát nhập Công ty Internet Viettel, điện thoại cố định Viettel Điện thoại di động Viettel Đến Viettel Telecom ghi dấu ấn quan trọng có vị lớn thị trường lựa chọn khách hàng than thiết: - Dịch vụ điện thoại đường dài nước quốc tế 178 triển khai khắp 64/64 tỉnh, thành phố nước hầu khắp quốc gia, vùng lãnh thổ giới - Dịch vụ điện thoại cố định, dịch vụ Internet…phổ cập rộng rãi đến tầng lớp dân cư, vùng miền đất nước với 1,5 triệu thuê bao - Dịch vụ điện thoại di động vượt số 20 triệu thuê bao, trở thành nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động số Việt Nam Viettel Telecom nghiên cứu, thử nghiệm triển khai cung cấp nhiều dịch vụ với chất lượng ngày cao cấp, đa dạng có mức giá phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng, vùng miền… để Viettel người bạn đồng hành tin cậy khách hàng dù nơi đâu 1.1.4 Giá trị cốt lõi văn hóa Viettel Tập đồn ln coi vấn đề người vấn đề cốt lõi cho phát triển Do đó, Viettel khơng ngừng quan tâm đến sách tuyển dụng, đào tạo, tập huấn cho cán nhân viên, đặc biệt nhân viên trẻ thiếu kinh nghiệm thực tế; đồng thời xây dựng văn hóa ngơi nhà chung Tháng năm 2006, tập đồn thức truyền thông giá trị cốt lõi sau: [3;Tr7] Thực tiễn tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý Trưởng thành qua thách thức thất bại Thích ứng nhanh sức mạnh cạnh tranh Sáng tạo sức sống Tư hệ thống Kết hợp Đông – Tây Truyền thống cách làm người lính Viettel ngơi nhà chung 1.2 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức công ty Viettel Telecom: [Phụ lục 1] 1.3 Chức nhiệm vụ công ty 1.3.1 Chức Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng công ty định hướng chiến lược kinh doanh loại dịch vụ truyền thông Đề xuất giải pháp thực chiến lược kinh doanh có hiệu mang lại doanh thu lợi nhuận lớn cho công ty Tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát tồn hoạt động kinh doanh cơng ty Thực tốt nhiệm vụ kinh doanh phục vụ quốc phòng 1.3.2 Nhiệm vụ Tổ chức nghiên cứu thị trường, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ty Phát triển quản lý bán hàng, hỗ trợ đại lý, quản lý hệ thống cửa hàng giao dịch, đại lý, điểm bán, cộng tác viên Tổ chức hoạt động bán hàng trực tiếp Xây dựng máy, tổ chức kinh doanh, phát triển thuê bao dịch vụ nước nước Xây dựng quản lý sở liệu khách hàng, chăm sóc khách hàng, giải khiếu nại đáp ứng nhu cầu khách hàng Thực hoạt động quảng cáo xây dựng hình ảnh cơng ty theo hướng dẫn Tổng công ty Công ty dịch vụ có liên quan Phân tích đánh giá báo cáo kết triển khai thực kế hoạch kinh doanh công ty quy định tổng công ty Quản lý lĩnh vực: Tài - Kế tốn, kế hoạch tiền lương, lao động, … theo quy định Giáo dục trị tư tưởng cho cán cơng nhân viên, tổ chức hoạt động đoàn thể công ty Xây dựng chi Đảng vững mạnh, có nề nếp tác phong làm việc quy, kỷ luật tốt, hoàn thành nhiệm vụ giao Tiểu kết: Viettel Telecom đà phát triển mạnh mẽ vượt bậc công nghệ đại Công ty doanh nghiệp phát triển mạnh ngành viễn thơng khách hàng u thích Chính mà cạnh tranh cơng nghệ kỹ thuật, cạnh tranh tìm kiếm nhân tài, nguồn nhân lực ngày gay gắt gặp nhiều khó khăn việc phát triển cơng ty sau Danh sách câu hỏi nhà tuyển dụng chuẩn bị sẵn câu trả lời nhà tuyển dụng đánh giá cao Qua câu trả lời ứng viên nhà tuyển dụng xác định lực kỹ ứng viên Từ nhà tuyển dụng có đánh giá cho ứng viên Qua xác định ứng viên xuất sắc, đạt kết cao nhất, vào kết công ty định lựa chọn ứng viên phù hợp với công việc công ty Việc định trách nhiệm nhà quản trị, họ chọn dựa vào tiêu chí, mắt nhìn người timd nhân viên ưu tú giúp cho công ty phát triển 23 2.3.2 Đào tạo phát triển nhân Nhận thức vai trò to lớn cơng tác đào tạo, phát triển người tồn phát triển doanh nghiệp Trong năm gần đây, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đơn vị đặc biệt trọng Đào tạo hoạt động tiến hành thường xuyên nhằm bổ sung kiến thức ngành nghề, cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ theo u cầu cơng tác, tạo đội ngũ lao động có cấu hợp lý Mỗi nhân viên tuyển dụng phải qua đào tạo theo yêu cầu chức danh nhiệm vụ giao Trình tự thực cơng tác đào tạo tiến hành sau: *Xác định nhu cầu đào tạo Nhu cầu đào tạo lập theo hướng dẫn hàng năm Tổng công ty, Viettel Telecom vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để xác định nhu cầu đào tạo trình Tập đồn phê duyệt * Chọn người cử đào tạo - Đối tượng: Việc lựa chọn cử người đào tạo xuất phát từ quy hoạch đào tạo Viettel Telecom, với định hướng tập trung vào trình độ cao, chun mơn sâu, chun đề có tính cấp thiết, khuyến khích đào tạo quy tập trung, bồi dưỡng nâng cao thành thạo nghề nghiệp Đối tượng cử đào tạo CBCNV công ty thuộc diện nằm quy hoạch sử dụng lao động đơn vị, người theo yêu cầu bố trí vào chức danh phải đào tạo bổ sung kiến thức thiếu so với tiêu chuẩn; người theo yêu cầu chuyển đổi chức danh đơn vị chuyển nghề Ngồi ra, đối tượng bao gồm người đào tạo theo nguyện vọng riêng Tuy nhiên trường hợp ràng buộc định đối tượng - Điều kiện tiêu chuẩn: Những người cử đào tạo phải có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy chế cử người đào tạo công ty 24 * Thực đào tạo - Đào tạo quy: Chủ yếu đào tạo trường ngành nhu Học viện Bưu Viễn thông Ưu điểm: chất lượng đào tạo cao Nhược điểm: đầu vào khó, thời gian đào tạo dài Mặc dù, cơng ty Viettel Telecom xây dựng nhiều sách nhằm khuyến khích cán bộ, cơng nhân viên đào tạo theo hình thức như: đài thọ kinh phí, tốn cơng tác phí, hưởng 100% lương sách, hỗ trợ theo kết học tập, hưởng 50% mức thưởng lợi nhuận chưa đủ động lực so với loại hình chức nên số lượng đăng ký đào tạo tập trung hạn chế Thực tế, từ năm 2000 trở lại khơng có trường hợp đào tạo tập trung hệ đại học, cao đẳng chí trung cấp - Đào tạo chức: trường ngành, đối tượng cử đào tạo đào tạo trường ngành khác Ưu điểm: thời gian đào tạo gián đoạn (thường chia làm kỳ/năm), ảnh hưởng tới việc xếp bố trí lao động thay Nhược điểm: chất lượng đào tạo khơng cao, chi phí đào tạo lớn, Chế độ: đài thọ kinh phí đào tạo, hưởng chế độ ăn ca, chế độ phân phối thu thập thời gian làm việc; tốn chế độ cơng tác phí Chính sách có nhiều ưu đãi nên số lượng người đăng ký đào tạo theo loại hình ngày phổ biến Ngồi hình thức đào tạo trên, Viettel Telecom áp dụng hình thức đào tạo theo nguyện vọng riêng Các đối tượng đào tạo theo loại hình công ty hỗ trợ thủ tục nhập học, hưởng lương sách, cá nhân tự lo kinh phí đào tạo Loại hình áp dụng cho trường hợp đào tạo theo nhu cầu cá nhân - Đối với lớp bồi dưỡng ngắn hạn: 25 Viettel Telecom quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên, để họ có điều kiện nâng cao tay nghề, kịp thời cập nhật kiến thức đủ khả làm chủ cơng nghệ, máy móc ngày đại Ngồi lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý, chun mơn nghiệp vụ, cơng tác đồn thể, Viettel Telecom trọng chăm lo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên trưởng thành phẩm chất trị, trang bị cho họ đầy đủ kiến thức pháp luật, để cán bộ, cơng nhân viên phải biết viết, nói làm theo pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân viên cạnh tranh, hội nhập, tạo động lực để họ biết vươn lên phấn đấu cống hiến tài trí tuệ cho doanh nghiệp, điều gắn với quyền lợi cá nhân thân họ Việc đào tọ bồi dưỡng cán thiếu trách nhiệm nhà quản tri, họ quan sát đánh giá lực nhân, biết nhân viên họ thiếu cần bổ sung kiến thức để phục vục cho công việc hiểu cao 2.3.3 Bố trí sử dụng nhân Viettel Telecom có lập kế hoạch sử dụng nhân theo giai đoạn, để bố trí cho nhân viên việc làm hợp lý, chỗ người, tránh tình trạng thừa tiếu nhân * Phân công lao động Hiện nay, Viettel Telecom áp dụng hình thức phân cơng lao động theo chức gồm có ba nhóm: - Nhóm lao động quản lý bao gồm: Ban Giám đốc công ty, Giám đốc chi nhánh, trưởng, phó phòng văn phòng; trưởng, phó cán chun trách Đảng, đồn thể phòng ban - Nhóm lao động cơng nghệ: giao dịch viên, nhân viên kế toán, kĩ sư kỹ thuật viên… - Nhóm lao động phục vụ: nhân viên bán hàng, cộng tác viên, thu ngân, nhân viên tuyên truyền quảng bá sản phẩm, nhân viên bảo vệ, lái xe… 26 * Kinh nghiệm dùng người Viettel - Tuyển người đãi cát tìm vàng - Luân chuyển cán - Không số - Tâm tố chất quan trọng cấp Trang bị nơi làm việc: Viettel Telecom, phòng ban chức trang bị hệ thống máy tính tốt, nối mạng Internet, có điều hòa nhiệt đọ, quạt thơng gió, ánh sang đảm bảo chống tiếng ồn trang thiết bị phục vụ công việc đầy đủ đại Bố trí nơi làm việc: chỗ làm việc bố trí cách hợp lý, khơng gian thống, diện tích rộng rãi, trang thiết bị bày trí gọn gàng, ngăn nắp, khoa học tạo cho người lao động dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng Qua đó, cho ta thấy, người quản trị phải người có nhìn tinh tế, sắc sảo để biết cách sử dụng nhân viên, xếp công viêc hợp lý, “đúng người chỗ vị trí” Do vậy, vai trò người quản trị khơng đơn giản quản lý nhân viên mà phải hiểu nắm rõ lực nhân viên để nhân viên tránh tình trạng ngồi nhầm vị trí 2.3.4 Đãi ngộ nhân Viettel Telecom thực chế trả lương “hai chóp” theo Tổng cơng ty Một chóp dành cho quản lý – chức danh công việc mang tính chất quản lý, kinh doanh Chóp lại dành cho chuyên gia, kỹ sư (tức người tập trung vào chuyên môn) Dựa vào chế này, nhân viên lo ngại việc cống hiến nhiều, sáng tạo kỹ thuật nhiều mà lương thấp khơng có chức vụ công ty trả lương theo lực, thành lao động thực tế Một chuyên viên giỏi coi chuyên gia có mức lương tương đương với người quản lý Bên cạnh đó, chế độ bảo hiểm đảm bảo theo quy định pháp luật 27 - Tiền lương: Viettel Telecom đảm bảo tiền lương trung bình cán bộ, công nhân viên tương đương với mặt chung ngành viễn thông, phù hợp với tăng trưởng quy mô nhiệm vụ công ty, chi nhánh trực thuộc Giữ gìn, thu hút người lao động có trình độ chun mơn giỏi n tâm công tác công ty điều kiện cạnh tranh gay gắt nguồn nhân lực doanh nghiệp viễn thông + Lương nhân viên = hệ số lương bình quân chung + hệ số lương bình quân x (hệ số thành tích A,B,C,D,E) x (mức lương tối thiểu định cho doanh nghiệp + khoản phụ cấp có) + Lương thêm = mức lương theo x số làm thêm x 150% (nếu làm thêm ngày thường) x 200% (nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần) x 300% (nếu làm thêm vào ngày lễ tết) Một năm không làm thêm 200 + Hình thức trả lương: trả tiền mặt thông qua thẻ ATM + Khen thưởng: cuối năm công ty vào kết tổng hợp thành tích nhân viên hàng tháng phận để làm sở khen thưởng nhân viên Tiêu chuẩn phân loại thành tích để khen thưởng thể bảng sau: [Phụ lục 7] Khen thưởng hình thức trao tặng danh hiệu kèm theo tiền thưởng - Đãi ngộ trực tiếp: + Được khám sức khỏe tổng thể định kỳ năm lần + Cơng ty mua bảo hiểm y tế đóng bảo hiểm y tế xã hội cho nhân viên + Các chế độ ngày nghỉ, nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định Nhà nước Ngày nghỉ hưởng lương ngày làm theo luật Bộ Lao động + Công ty mở thêm số lớp ngoại ngữ để nâng cao trình độ cho nhân viên 28 + Có nhiều hỗ trợ khuyến khích cho nhân viên như: làm thẻ ATM miễn phí, tặng giảm giá sim tài khoản dùng mạng Viettel… + Thường xuyên tổ chức chương trình văn nghệ, hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe tạo tinh thần phấn khởi cho nhân viên + Động viên tinh thần vật chất có thành tích, kết tốt hay gặp khó khăn sống Các sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội thường xuyên nhà quản trị đổi mới, phù hợp với thực tiễn; đó, họ ln ln trọng thực sách ưu đãi đặc biệt cho lao động có chất lượng cao chuyên gia giỏi họ biết động lực thu hút thúc đẩy nhân viên nâng cao trình độ, tay nghề, khơng ngừng sáng tạo để xây dựng công ty 2.3.5 Kiểm tra đánh giá nhân Mục đích kiểm tra, đánh giá hướng dẫn hoạt động hoạch định nguồn nhân lực, xác định kế hoạch thực hiện, nguyên nhân dẫn đến sai lệch đề biện pháp hoàn thiện Các đánh giá định lượng thường có tính khách quan giúp cho doanh nghiệp thấy sai lệch kế hoạch thực cách rõ ràng lĩnh vực sau: số lượng chất lượng nhân viên; suất lao động; tỉ lệ thuyên chuyển nhân viên, đặc biệt nhân viên Tiêu chuẩn đánh giá nhân viên Viettel Telecom sử dụng dùng phương pháp tự đánh giá theo thang điểm Mỗi cá nhân tự đánh giá thân theo bảng đánh giá mức độ hồn thành cơng việc cuối nhà quản lý kiểm tra lại Phương pháp có tính tự giác cao, tiết kiệm thời gian, có khả đánh giá xác, vậy, phương pháp thường sử dụng Các tiêu chuẩn công ty dùng để đánh giá bao gồm: khối lượng công việc thực hiện, chất lượng công việc thực hiện, chấp hành nội quy, quy chế, có sáng tạo, sáng kiến Mỗi tiêu chuẩn đánh giá điểm sau quy 29 loại A, B, C, D Từ hoạt động đánh giá cơng việc ngồi việc cơng ty nhận biết trình độ khả làm việc cơng nhân viên từ đề biện pháp thích hợp nâng cao tay nghề mà hoạt động đánh giá định kỳ yếu tố thúc đẩy nhân viên nỗ lực làm việc để cuối kì đánh giá mức cao Bởi, đánh giá mức độ cao nhân viên xét thi đua khen thưởng, xét bổ nhiệm hay điều chuyển xét nâng lương trước thời hạn Có thể nói cơng ty thực hoạt động tốt đạt hiệu Kết đánh giá sử dụng cho mục đích trả lương: hàng năm vào kết sản xuất kinh doanh chi nhánh xây dựng hệ số lương bình quân tồn cơng ty để làm sở trả lương Chỉ thơng báo kết cho phận có trách nhiệm chi nhánh, phòng ban cá nhân nhân viên… làm để tính lương hàng tháng xét thi đua khên thưởng đề nghị sa thải… Kết đánh giá thành tích xếp loại nhân viên theo mức độ thành tích A,B,C,D,E sau: Loại A: có hệ số (Ki) = 1,09 Loại B: có hệ số (Ki) = 1,05 Loại C: có hệ số (Ki) = 1,00 Loại D: có hệ số (Ki) = 0,95 Loại E: có hệ số (Ki) = 0,85 Công tác kiểm tra đánh giá nhân viên công việc nhà quản trị đặc biệt quan tâm, nhiệm vụ họ đánh giá lực nhân viên để hiểu nhân viên đào tạo cho nhân viên thiếu sót họ Qua đó, người quản trị tìm biện pháp để nâng cao chất lượng nhân lực công ty suất lao động 30 Tiểu kết: Qua tất nhiệm vụ trên, ta thấy rõ vai trò nhà quản trị văn phòng quan công ty công tác hoạch định nhân sự, nguồn lao động công ty nên nhà quản trị phải trọng đến giải pháp hay phương pháp để nâng cao chất lượng công việc nhằm hướng tới phát triển Viettel Telecom 31 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TRONG CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ CỦA TẬP ĐỒN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL 3.1 Nhận xét, đánh giá 3.1.1 Ưu điểm - Trong công tác tuyển dụng, nhà quản trị lên kế hoạch chặt chẽ, nghiêm túc, công khai, khách quan khoa học trình thực Hồn thành tiêu số lượng nhân viên đáp ứng đủ nhu cầu nhân cho cơng ty - Các hình thức đào tạo đa dạng, kết hợp hài hòa, phù hợp với điều kiện tổ chức lao động công ty mà đảm bảo việc kinh doanh sản xuất Chương trình đào tạo phong phú, thiết thực, nhân viên co thể tự chọn hình thức khác cho hợp lý, đảm bảo nâng cao chất lượng công việc cán bộ, công nhân viên Các sách khuyến khích nhân viên đào tạo theo quy định nhà nước, Viettel Telecom đưa ưu đãi khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động yên tâm học tập phấn đấu vươn lên Sau đào tạo, trình độ nhân viên có thay đổi rõ rệt chất lượng cơng việc tốt lên Vì thế, tình trạng vi phạm kỷ luật lao động, chất lượng hay vi phạm pháp luật giảm nhiều so với năm trước Khách hàng khiếu nại cơng tác tiếp thị hay dịch vụ chăm sóc khách hàng không tốt; hầu hết cán bộ, công nhân viên đáp ứng yêu cầu công việc giao - Vấn đề tiền lương đãi ngộ Viettel Telecom thực đầy đủ theo quy định Bộ Luật lao động, đảm bảo công bằng, công khai minh bạc Viettel Telecom thực nguyên tắc “ làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, khơng làm khơng hưởng”, làm việc hưởng theo thành tích cá nhân, ngồi ra, cơng ty có thêm nhiều sách đãi ngộ thể quan tâm công ty đến người lao động 32 3.1.2 Nhược điểm - Chính sách ưu tiên em ngành gây khó khăn việc tuyển dụng, bỏ lỡ ứng viên có lực tốt trình độ thực nhà quản trị cần xem xét lại sách này, tạo áp lực tâm lý khơng tốt cho ứng viên khác điều thể khơng cơng việc tuyển dụng ảnh hưởng tới chất lượng lao động hiệu công việc công ty - Công tác đánh giá thành tích nhiều thiếu sót nên dẫn tới tình trạng chọn sai người cử đào tạo Một số cán bộ, công nhân viên đào tạo xong đủ cấp mà khơng đủ lực làm việc chức danh, số muốn lương cao nên muốn đào tạo lấy cấp để tăng lương, thăng chức Còn số trường hợp chưa đủ lực lên chức danh khác, sau học lấy để đủ điều kiện trình độ sau; ngồi ra, có nhân viên sau đào tạo xong làm cơng việc cũ mà cấp nâng cao Điều thực cần chỉnh đốn lại vừa làm lãng phí chi phí đào tạo, chi phí nhân cơng mà chi phí Tơng cơng ty cung cấp, vừa gây bất đồng nhân viên công ty - Tuy thực nguyên tắc đánh giá lực, mức độ hồn thành cơng việc sai dẫn đến kết tiền lương, tiền thưởng trả cho nhân viên khơng xác Từ đó, việc trả lương không công gây mâu thuẫn tập thể người lao động, dẫn tới ảnh hưởng xấu đến chất lượng công việc 3.1.3 Nguyên nhân Hiện nay, xu tồn cầu hố hội nhập kinh tế giới diễn ngày mạnh mẽ, sâu rộng; cạnh tranh gay gắt hơn, lĩnh vực hoạt động Tập đoàn Vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quan trọng, định doanh nghiệp - Viettel Telecom phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp ngành khác như: VNPT, FPT Đây chiến lâu dài, cần có chiến lược để tìm kiếm nhân tài đem tài tới cho công ty… 33 - Viettel Telecom đơn vị hạch tốn phụ thuộc Tập đồn nên hoạt động quản trị nhân công ty phải chịu quản lý Tập đoàn Các nội dung liên quan đến quản trị nhân lực phải thực theo hướng dẫn Tổng công ty phải có đồng ý Tổng cơng ty - Do chế bao cấp mặt tài chính, khoản chi phí cho quan trị nhân lự thuyển dụng, đào tạo… Tập đồn phê duyệt, có điều chỉnh khơng đáng kể Vì vậy, việc đánh giá hiệu tuyển dụng, đào tạo, thực sách đãi ngộ chưa cơng ty trọng mức - Đội ngũ nhân lực công ty có mặt trình độ thấp, chưa có kinh nghiệm nhiều Việc bố trí, xếp cơng việc phù hợp với lực, sở trường người lao động nhiều bất cập, làm nhân viên chán nản làm việc khơng hồn thành tốt cơng việc 3.2 Giải pháp Như phần trên, ta thấy ưu điểm nhược điểm công ty Viettel Telecom nói chung vai trò nhà quản trị văn phòng nói riêng cơng tác hoạch định nhân công ty Sau số giải pháp nhăm nâng cao vai trò nhà quản trị văn phòng sau: - Viettel Telecom nhà quản trị văn phòng cần lập kế hoạch chi tiết để làm nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác kế hoạch từ phòng ban, trung tâm để đáp ứng yêu cầu công việc, không cán lập kế hoạch nguồn nhân lực mà cán lập kế hoạch kinh doanh - Cần lập kế hoạch nhân lực vào kết dự báo nhu cầu nhân lực Việc dự báo nhân lực cần tiến hành có hệ thống vào nhu cầu sản xuất kinh doanh Hiện nay, việc dự báo nhu cầu lao động hàng năm công ty thực chủ yếu ước lượng theo xu hướng theo kinh nghiệm, Viettel Telecom cần áp dụng phương pháp dự báo khoa học như: phương pháp phân tích xu hướng, phương pháp phân tích tương quan, phương pháp chuyên gia 34 - Nắm vững định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty Viettel Telecom, năm vững kế hoạch phát triển mạng lưới, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn năm, 10 năm Bởi xuất phát quan trọng cho hoạt động xây dựng kế hoạch nhân lực, kế hoạch nhân lực bước chuẩn bị lực lượng lao động để thực mục tiêu chiến lược kinh doanh đề - Nhà quản trị cần quan tâm thường xuyên thực việc đánh giá chất lượng số lượng lao động có Cơng việc đánh giá xác định điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn doanh nghiệp nhân Bởi vậy, để hoạch định nhân tốt, cơng ty điều tra, đánh giá lao động theo tiêu thức như: quy mơ lao động, cấu lao động theo trình độ, chức năng, độ tuổi, kỹ nghề nghiệp, khả hồn thành nhiệm vụ, thâm niên cơng tác, lực, sở trường… - Để tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao, cơng ty cần thu hút lao động từ nhiều nguồn xây dựng thêm sách, chế độ đãi ngộ tốt để tìm giữ nhân tài cho cơng ty, ngồi ra, cần đăng tải thông tin tuyển dụng rộng rãi khắp trang mạng xã hội, báo chí để ứng viên biết đăng ký - Đối với nhu cầu tuyển lao động nội cơng ty cần tuyển vào vị trí trống, cơng ty niêm yết tuyển cách công khai bảng tin phòng ban, trung tâm nhằm thông báo cho tất người biết, ghi rõ nội dung tuyển trình độ, lực yêu cầu khác nhằm tìm người phù hợp chức danh - Tình trạng ưu tiên em nhân viên ngành gây khó khăn cơng tác tuyển dụng người có lực hay trình độ thực Hiện nay, cơng ty khơng thể bãi bỏ sách này, để giải vấn đề cơng ty cần đặt yếu tố lực lên hàng đầu số tiêu chí tuyển chọn Như vậy, cơng ty đảm bảo tuyển chọn đội ngũ chất lượng cao 35 - Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ lành nghề cho nguồn nhân lực thông qua lớp tập huấn ngắn hạn đảm bảo cơng tác đào tạo ứng dụng vào thực tế Cuối cùng, Viettel Telecom cần đổi công nghệ việc quản trị nguồn nhân lực, sử dụng phần mềm hỗ trợ để quản lý nhân viên, quản lý tuyển dụng, đào tạo, đánh giá… thuận tiện nhanh nhiều Tiểu kết: Trên số giải pháp để nâng cao vai trò nhà quản trị văn phòng giúp nhà quản trị giải khó khăn việc hoạch định nhân lực công ty Viễn thơng Viettel Telecom Qua đó, ta hiểu cơng việc vai trò quan trọng nhà quản trị văn phòng, nhà quản lý doanh nghiệp Cơng tác hoạch định quản lý nguồn nhân lực có tầm quan trọng doanh nghiệp hay quan tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển quan 36 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đầu tư vào nguồn nhân lực đầu tư mng tính chiến lược lâu dài, có ảnh hưởng lớn đến tồn phát triển doanh nghiệp bối cảnh tồn cầu hóa Nguồn nhân lực lực lượng lao động góp phần làm nên tổ chức hoạt động Để hoạt động có hiệu cao cân có nhà quản trị văn phòng để hoạch định nhân sự, để quản lý nguồn nhân lực, để công ty ngày phát triển mạnh mẽ Viettel Telecom công ty Tập đồn Viễn thơng Viettel chịu trách nhiệm kinh doanh sản phẩm công nghệ, viễn thông, dịch vụ điện thoại… đại công ty mạnh công ty Viettel Ngay từ thành lập, Viettel Telecom đặc biệt trọng xây dựng, phát triển nguồn nhân lực xác định nhân tố tảng, then chốt, giúp tạo khác biệt, mang lại lợi lực cạnh tranh, định tồn phát triển nhanh, bền vững cơng ty Chính vậy, muốn cạnh tranh thị trường nước quốc tế Viettel Viettel Telecom cần có người lãnh đạo, người quản trị có lực, có trình độ chun mơn giỏi lĩnh thương trường khốc liệt Điều chứng tỏ, vai trò người quản trị cơng tác hoạch định nhân phần thiếu nhiệm vụ nhà quản trị doanh nghiệp lớn Viettel Telecom hay Viettel Từ đó, ta thấy mức độ quan trọng vai trò đạo, giám sát, đơn đốc tầm nhìn xa trơng rộng nhà quản trị 37 ... có nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia viết vấn đề hoạch định nhân sự, quản trị nguồn nhân quản trị văn phòng vấn đề chưa tác giả nói tới vai trò nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định quan,... động tổ chức Công ty Viễn thơng qn đội Chương 2: Vai trò nhà quản trị văn phòng hoạch định nhân Công ty Viễn thông quân đội Chương 3: Các giải pháp nâng cao vai trò nhà quản trị văn phòng CHƯƠNG... tranh công nghệ kỹ thuật, cạnh tranh tìm kiếm nhân tài, nguồn nhân lực ngày gay gắt gặp nhiều khó khăn việc phát triển công ty sau CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự, Vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay