Vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ thông tin việt tiến mạnh

38 35 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 09:54

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN PHẦN MỞ ĐẦU1 1.Lý do chọn đề tài1 2.Lịch sử nghiên cứu đề tài1 3.Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu2 4.Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu2 5.Phương pháp nghiên cứu2 6.Ý nghĩa đóng góp đề tài3 7.Cấu trúc của đề tài3 PHẦN NỘI DUNG4 Chương 1: Khái quát về tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du Lịch và Truyền thông Màu Xanh Việt4 1.1.Lịch sử hình thành4 1.2.Cơ cấu tổ chức6 1.3. Chức năng, nhiệm vụ6 1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ chung6 1.3.2. Chức năng nhiêm vụ của phòng hành chính nhân sự tại Công ty CP Du Lịch và Truyền thông Màu Xanh Việt7 Tiểu kết8 Chương 2. Vai trò của Nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại Công ty CP Du Lịch và Truyền thông Màu Xanh Việt9 2.1. Vai trò trong công tác thu thập các căn cứ9 2.2. Vai trò trong công tác xác định mục tiêu10 2.3. Vai trò trong công tác xây dựng các giải pháp10 2.3.1. Công tác tuyển dụng nhân sự10 2.3.2. Đào tạo, phát triển nhân sự12 2.3.3. Bố trí sử dụng nhân sự13 2.3.4. Đãi ngộ nhân sự15 2.3.5. Kiểm tra, đánh giá nhân sự16 2.4. Vai trò trong công tác tổ chức thực hiện mục tiêu17 Tiểu kết19 Chương 3. Giải pháp nâng cao vai trò của nhà quản trị văn phòng tại công ty CP Du lịch và Truyền thông Màu Xanh20 3.1. Nhận xét, đánh giá20 3.1.1. Ưu điểm20 3.1.2. Nhược điểm21 3.1.2. Nguyên nhân22 3.2. Các giải pháp nâng cao vai trò nhà quản trị văn phòng trong công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty CP Du lịch và Truyền thông Màu Xanh23 Tiểu kết24 PHẦN KẾT LUẬN25 TÀI LIỆU THAM KHẢO26 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Vai trò nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định nhân Công ty Cổ Phần Công Nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh” thực sở số liệu thu thập thân thời gian qua Tôi xin chịu hồn tồn trách nhiệm có khơng trung thực thông tin sử dụng tiểu luận Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017 Sinh viên thực LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ths Lâm Thu Hằng - Giảng viên học phần Kỹ Hoạch định quản trị văn phòng tận tình dạy giúp tơi hồn thành tốt đề tài nghiên cứu thân Đồng thời tơi xin cảm ơn đến lãnh đạo văn phòng Công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh tạo điều kiện cho tơi tìm hiểu, thu thập tài liệu cách thuận lợi Trong q trình khảo sát nghiên cứu, tơi nhận giúp đỡ tận tình lãnh đạo cơng ty, giúp tơi có thêm kiến thức để hồn chỉnh nội dung hình thức Tuy nhiên, trình độ nghiên cứu thân hạn chế đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy nhà trường góp ý kiến để tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh Việt Nam thức gia nhập kinh tế Quốc tế, kinh tế Việt Nam chuyển mạnh mẽ Khi xã hội ngày văn minh, phát triển, đời sống người ngày nâng cao hơn, kéo theo xuất nhiều tổ chức kinh doanh tổ chức xã hội Nhưng để trì phát triển doanh nghiệp môi trường cạnh tranh, không nhắc đến quản lý nhân Bởi lẽ nhân vấn đề mấu chốt cho thành công doanh nghiệp Dù môi trường bên trong, yếu tố bên ngồi có thay đổi nhân vấn đề cốt lõi tổ chức Bởi kinh tế ngày có bước phát triển mạnh mẽ vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực quan, tổ chức phải trọng đầu tư Nguồn nhân lực định thành cơng thất bại doanh nghiệp Vì vậy, xây dựng đội ngũ nhân phù hợp với phát triển doanh nghiệp điều quan trọng Hơn nữa, doanh nghiệp lại thường có thay đổi, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thêm sản phẩm hay áp dụng công nghệ Khi thay đổi diễn nhu cầu nhân lực doanh nghiệp thay đổi theo Vậy doanh nghiệp phải làm để xây dựng đội ngũ nhân phù hợp với tổ chức để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhân sự? Để giải vấn đề đó, doanh nghiệp cần nhận thức rõ vai trò vạch trình hoạch định nguồn nhân lực cách hiệu Là sinh viên lớp Đại học liên thông Quản trị văn phòng 15A thời gian học tập, rèn luyện trang bị kiến thức chuyên môn Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Tôi có kiến thức định cơng tác hoạch định nhân Nhưng học phải đôi với hành, kiến thức lý thuyết học lớp phải áp dụng vào thực tế Tuy nhiên giới hạn thời gian lực cá nhân nên Tôi tập trung nghiên cứu “Công tác hoạch định nhân Công ty Cổ Phần Công Nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh” Đây vấn đề quan tâm có vai trò quan trọng công tác quản lý, điều hành Công ty Cổ Phần Công Nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác Hoạch định nguồn nhân - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh + Thời gian: từ năm 2015 đến năm 2016 Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp quan sát, khảo sát - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu - Phương pháp thu thập thông tin - Phương pháp điều tra, phân tích - Phương pháp thống kê - Phương pháp so sánh - Phương pháp tổng hợp kết luận chung Lịch sử nghiên cứu Có nhiều cơng trình nghiên cứu vai trò nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định nguồn nhân Tuy nhiên chưa có đề tài nghiên cứu cách toàn diện vai trò nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định nguồn nhân Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát, đánh giá công tác hoạch định nhân công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Nghiên cứu sở lý luận công tác hoạch định nhân công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Quản trị nguồn nhân nghiên cứu vấn đề quản trị người tổ chức tầm vi mô nhằm tới mục tiêu Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao vai trò nhà quản trị Giả thuyết nghiên cứu Nếu Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh nâng cao trình độ chun mơn như: - Sử dụng có hiệu nguồn nhân lực nhằm tăng suất lao động nâng cao tính hiệu tổ chức - Đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa lực cá nhân, kích thích động viên nhiều nơi làm việc trung thành tận tâm với doanh nghiệp - Đảm bảo đủ số lượng người lao động với mức trình độ kỹ phù hợp, bố trí họ vào công việc, thời điểm để đạt mục tiêu doanh nghiệp Đóng góp đề tài Kết đạt đề tài trở thành tư liệu nghiên cứu tham khảo công tác hoạch định nguồn nhân Cơng ty cổ phần cơng nghệ thơng tin nói riêng quan doanh nghiệp nói chung Những giải pháp nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn góp phần đem lại hiệu cao công tác hoạch định nguồn nhân 8.Cấu trúc đề tài Ngồi phần mở đầu ra, đề tài có cấu trúc 03 chương Kết luận: Chương Cơ sở lý luận công tác hoạch định nguồn nhân tổng quan Công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Chương Vai trò nhà quản trị văn phòng hoạch định nhân Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Chương Giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản trị nguồn nhân văn phòng KẾT LUẬN Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN SỰ VÀ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÔNG TIN VIỆT TIẾN MẠNH 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực trình xem xét nhu cầu nguồn nhân doanh nghiệp, để từ vạch kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hợp lý, hiệu cho doanh nghiệp Hoạch định nguồn nhân lực thường cụ thể hóa kế hoạch ngắn hạn điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thay đổi doanh nghiệp Hiệu trình hoạch định nguồn nhân lực phụ thuộc vào mức độ phù hợp chiến lược nguồn nhân lực với chiến lược tổng thể khác Doanh nghiệp đặc trưng lực doanh nghiệp Vì vậy, thực hiện hoạch định nguồn nhân lực phải quan tâm tới chiến lược khác doanh nghiệp chiến lược thị trường, chiến lược sản phẩm Hoạch định nguồn nhân lực trình dự đoán, xác định nhu cầu nhân sự, đề sách triển khai thực nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ số lượng nhân kỹ năng, phẩm chất cần thiết phù hợp với giai đoạn hoạt động đem lại hiệu cao cho tổ chức 1.1.2 Vai trò Hoạch định nhân Hoạch định nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm quản trị nguồn nhân lực, có ảnh hưởng lớn tới hiệu cơng việc doanh nghiệp Vì hoạch định nguồn nhân lực hiệu góp phần tạo nên thành cơng doanh nghiệp 1.1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm quản trị nguồn nhân lực - Hoạch định nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp chủ động thấy trước biến động nhân sự, thực trạng nguồn nhân sự, từ có điều chỉnh phù hợp Chẳng hạn doanh nghiệp cần nhân viên nào? Khi doanh nghiệp cần họ? họ cần phải có kỹ nào? Doanh nghiệp có sắn người thích hợp chưa? Hoạch định nguồn nhân lực sở cho hoạt động tuyển dụng, đào tạo, phát triển trì nguồn lực 1.1.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực ảnh hưởng lớn tới hiệu công việc doanh nghiệp - Để thực chiến lược kinh doanh, sản xuất, doanh nghiệp phải có nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ cần thiết Hoạch định nguồn nhân lực tốt giúp doanh nghiệp có đội ngũ nhân phù hợp Khi khơng có hoạch định nguồn nhân lực hay hoạch định nguồn nhân lực không hiệu quả, doanh nghiệp đánh giá đội ngũ nhân Điều ảnh hưởng lớn tới kết công việc chung doanh nghiệp 1.2Tổng quan Công ty cổ phần công nghệ thông tinViệt Tiến Mạnh 1.2.1 Địa chỉ, chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh 1.2.1.1 Địa Công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Tên công ty: Công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Tên Viết tắt: VTM-IT., JSC Lĩnh vực kinh doanh: công nghệ thông tin, quảng cáo trực tuyến, Truyền thông, quản lý tài sản… Người đại diện pháp luật: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Hoàng Việt Điện thoại: (04) 259 5281 – (04) 259 5374 Trụ sở: - Trụ sở chính: 35 Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội Website: http://vtmgroup.com.vn Email: info@vtmgroup.com.vn 1.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh - Cung cấp dịch vụ lưu trữ bao gồm: Web hosting, email hosting, VPS, Server… Dịch vụ thiết kế website Dịch vụ đăng ký, quản lý tên miền ( Domain) Dịch vụ quảng bá website: Seo, Google adwords, Google banner, facebook… Cung cấp dịch vụ, giải pháp phần mềm, triển khai hệ thống dựa theo tiều chuẩn Nhật Bản – thị trường đòi hỏi khắt khe, chặt chẽ chất lượng sản phẩm quy trình làm việc chuyên nghiệp công tác quản lý dự án - Xây dựng, vận hành hệ thống thương mại điện tử, cổng thơng tin điện tử, chứng khốn, bất động sản… 1.2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh - Công ty Cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh gồm: HĐQT, giám đốc phó giám đốc, phòng chức Các phòng có chức chung tham mưu, giúp việc cho ban Giám đốc quản lý, điều hành khâu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty - Các trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc thực nhiệm vụ giao cho phòng phụ trách thực Được Giám đốc uỷ nhiệm giao dịch với quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương, cấp cá nhân theo nhiệm vụ phân công (Sơ đồ tổ chức máy Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Phụ lục 1) 1.2.2 Văn phòng cơng ty cổ phần cơng nghệ thơng tin Việt Tiến Mạnh  Chức Văn phòng - Văn phòng phận giúp việc cho Giám đốc cơng tác tổng hợp hành chính, quản trị văn phòng, nơi thu thập, xử lý thơng tin hỗ trợ cho hoạt động quản lý đồng thời đảm bảo điều kiện sở vật chất kỹ thuật cho tồn hoạt động Cơng ty; thực công tác đối nội đối ngoại Công ty;  Nhiệm vụ Văn phòng - Tổ chức thực công tác văn thư, lưu trữ theo quy định Cơng ty - Tổng hợp tình hình hoạt động mặt cơng ty báo cáo giám đốc xử lý kịp thời Xây dựng chương trình công tác hàng tuần cho Giám đốc, Chuẩn bị điều kiện cần thiết (Thành phần, nội dung, số liệu, phòng họp,…) phối hợp với phòng chun mơn để giúp việc cho Giám đốc tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết cơng tác SXKD tháng, q, năm, hội nghị chuyên đề Ghi chép nội dung (hoặc biên bản, thông báo kết luận) họp theo dõi, tổng hợp kết quả, tiến độ thực - Quản lý quan văn phòng; Thực việc quản trị văn phòng bao gồm cơng tác vệ sinh, điện thoại, điện, nước, thiết bị, phòng làm việc, phương tiện làm việc - Thực công tác đối nội, đối ngoại, nếp sống văn hố, văn minh nơi cơng sở - Quản lý công tác công nghệ thông tin: Mạng máy tính nội bộ, mạng internet, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra sửa chữa mạng máy tính máy tính sử dụng; Quản lý tổ giám sát, ứng dụng hệ thống GPS, Camera ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tin học vào việc quản lý, điều hành công ty - Thực nhiệm vụ khác Giám đốc phân công Tiểu kết: chương 1: Tơi trình bày hai vấn đề lớn sở lý luận công tác hoạch định nguồn nhân tổng quan công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh có vấn đề khái niệm hoạch định, khái niệm vai trò hoạch định, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh để phần giúp người đọc hiểu khái qt cơng tác hoạch định nhân công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Chương VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TRONG HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT TIẾN MẠNH 10 - Đánh giá nhân viên hay gọi đánh giá hiệu làm việc nhân viên “Quy trình chuẩn hóa để thu thập thông tin từ cấp bậc quản lý hành động ứng xử chuyên môn nghiệp vụ toàn nhân sự” - Đánh giá hiệu làm việc nhân viên hiểu hệ thống thức duyệt xét hồn thành công tác cá nhân theo định kỳ - Các quản trị gia thường gặp phải khó khăn việc đánh giá so sánh lực thực công việc nhân viên khác nhau, nhân viên hưởng lương theo thời gian 2.3.5.2 Mục đích Kiểm tra đánh giá nhân  Kiểm tra - Làm sáng tỏ xác mục tiêu kế hoạch - Xác định dự đốn chiều hướng thay đổi cần thiết liên quan đến hoạt động doanh nghiệp như: thị trường, sản phẩm, tài nguyên,… - Phát kịp thời vấn đề sai đơn vị chịu trách nhiệm để sửa sai - Làm đơn giản hoá vấn đề uỷ quyền huy, quyền hành trách nhiệm - Phát thảo tiêu chuẩn tường trình báo cáo để loại bớt khơng cần thiết - Phổ biến dẫn cần thiết cách liên tục, điều chỉnh kịp thời hoạt động nhằm cải tiến hồn tất cơng tác tiết kiệm công sức người để gia tăng suất lợi nhuận cao  Đánh giá - Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên biết mức độ thực công việc họ so với tiêu chuẩn mẫu so với nhân viên khác 24 - Giúp nhân viên điều chỉnh, sữa chữa sai lầm q trình làm việc - Kích thích, động viên nhân viên thơng qua điều khoản đánh giá, ghi nhận hỗ trợ - Cung cấp thông tin làm sở cho vấn đề đào tạo, trả lương, khen thưởng, thuyên chuyển nhân viên, cải tiến cấu tổ chức,v.v - Phát triển hiểu biết Công ty thông qua đàm thoại hội hoạch định nghề nghiệp - Tăng cường quan hệ tốt đẹp cấp cấp 2.3.5.3 Nội dung kiểm tra đánh giá: Nhiệm vụ chung kiểm tra doanh nghiệp thông qua kiểm tra phải phát sai lệch thực tế so với mục tiêu, từ đề biện pháp thích hợp kịp thời để cải tiến, hồn thiện q trình xây dựng kế hoạch tổ chức thực kế hoạch Về mặt cụ thể, công tác kiểm tra phải đạt mục đích sau: • Bảo đảm kết đạt phù hợp với mục tiêu tổ chức • Bảo đảm nguồn lực tổ chức sử dụng cách hữu hiệu • Làm sáng tỏ đề kết mong muốn xác theo thứ tự quan trọng Xác định dự đốn chiều hướng thay đổi cần • thiết vấn đề như: Thị trường, sản phẩm, tài nguyên, tiện nghi, sở vật chất • Phát kịp thời vấn đề đơn vị phận chịu trách nhiệm để sửa sai 25 Làm đơn giản hoá vấn đề uỷ quyền, huy, quyền hành trách • nhiệm • Phác thảo tiêu chuẩn tường trình báo cáo để loại bớt quan trọng hay khơng cần thiết • Phổ biến dẫn cần thiết cách lien tục để cải tiến hồn tất cơng tác tiết kiệm thời gian, công sức người để gia tăng suất lại lợi nhuân cao • Các điểm kiểm tra thiết yếu điểm thường xảy thiếu sót, hạn chế xảy thường có ảnh hưởng lớn tới kết hoạt động doanh nghiệp  Qúa trình đánh giá, kiểm tra nhân viên công ty Việt Tiến Mạnh: - Đối với nhân viên kinh doanh đánh giá thông qua tiêu doanh số đưa ra, đạt % đạt Doanh thu tiêu thụ; chi phí bán hàng; chi phí quảng cáo, mức độ hài lòng người tiêu dùng, kết bán hàng nhân viên - Nhân viên Hành nhân sự: Năng suất lao động; mối quan hệ người lao động; cá nhân, tập thể điển hình; phát triển lực lượng quản trị viên; số lượng nhân viên vấn, thời gian làm việc phát triển ứng tuyển tuyển dụng - Hàng q có kiểm tra thi: chứng google adwords, chứng bán hàng kỹ thuật số, chứng Annalytics - Đối với kỹ thuật: đánh giá theo hiệu chiến dịch, tối ưu chiến dịch chạy cho khách hàng 26 27 Chương GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRỊ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN SỰ CƠNG TY 3.1 Đánh giá chung Nhìn chung cơng tác hoạch định nhân Công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh tương đối xác, nhanh chóng, xác định số lượng, cấu trình độ, kỹ kinh nghiệm, lực thái độ làm việc, phẩm chất cá nhân, chế độ đãi ngộ tương đối tốt Tuy nhiên tồn số hạn chế việc xác định lương, dư thừa nhân sự, phàn nàn sách, suất lao động Do Cơng ty chưa hoạch định nhân cách triệt để chưa khai thác hết nguồn lực nhân viên, để nhiều nhân viên nghỉ việc Sau đánh giá, nhận xét ưu điểm hạn chế q trình khảo sát tơi tìm hiểu 3.1.1 Ưu điểm - Là công ty hoạt động lâu năm lĩnh vực truyền thông quảng cáo Google Do Việt Tiến Mạnh có nhiều thuận lợi ưu điểm công tác hoạch định nguồn nhân lực - Thu thập thông tin dự báo nhu cầu nguồn nhân lực: xác định dự báo đúng, kịp thời, xác vấn đề Sử dụng phương pháp dự báo cách xác nhanh chóng nhất, sử dụng nhuần nhuyễn xác thông tin khứ để xác định điều kiện mà công ty mong đợi tương lai - Phân tích thực trạng nguồn nhân lực xác định số lượng, cấu, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, lực làm việc, thái độ làm việc phẩm chất cá nhân làm việc cơng ty sách đãi ngộ cơng ty thỏa mãn chưa thỏa mãn gì, mục tiêu mà doanh nghiệp đặt với nguồn nhân lực có từ đưa kế hoạch tăng giảm nhu cầu nguồn nhân lực tương lai để đáp ứng nhu cầu phát triển công ty - Đánh giá công việc thực kế hoạch: Công tác đánh giá công ty tương đối xác, cơng tác hoạch định từ phát kịp thời so 28 với u cầu cơng ty từ đề phương pháp để khắc phục sai lệch không cần thiết 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm công tác hoạch định nguồn nhân lực, Việt Tiến Mạnh tồn khơng nhược điểm sau: - Thường xuyên gặp phải phàn nàn sách lương, thưởng Đôi gặp phải trường hợp dư thừa nhân lực thiếu hụt nhân lực Năng suất lao động nhân viên chưa cao Tỉ lệ làm muộn nghỉ việc tràn lan tiếp diễn Tỉ lệ người xin chuyển công tác cao Khó khăn việc tuyển dụng, cất nhắc xắp xếp lại lao động 3.2 Giải pháp  Tăng cường gửi cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ, kỹ chun mơn, kỹ hoạch định  Nâng cao nhận thức cán bộ, chuyên viên văn phòng tầm quan trọng trách nhiệm công tác hoạch định Công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Bản thân cán bộ, chuyên viên văn phòng cần thường xuyên trau dồi kiến thức, tham gia đào tạo lớp đào tạo kỹ cho nhà quản lý để hồn thiện thân Trong q trình quản lý nhân cần có q trình rõ ràng, xác phận nhân phải có mối quan hệ tốt với phòng ban khác doanh nghiệp để nắm bắt khả làm việc nhân viên, từ đưa hoạch định nhân cách khách quan, phù hợp  Đưa dự báo nhân sở thực tế Dự báo nhu cầu nhân giúp doanh nghiệp xá định số lượng nhân viên với phẩm chất, lực cần thiết cho công việc tương lai làm sở cho việc phân cơng bố trí lại cấu tổ chức, tinh giảm biên chế tuyển dụng nhân viên Do việc dự báo phải dựa sau: - Khối lượng công việc cần phải thực Sự thay đổi hành làm tặng suất lao động Cơ cấu ngành nghề theo yêu cầu công việc 29 - Khả nâng cao chất lượng nhân viên Tỷ lệ nghỉ việc nhân viên Khả tài chính, đãi ngộ doanh nghiệp để thu hút lao động lành nghề từ bên ngồi Nếu doanh nghiệp dự báo sai, dự báo khơng sát với thực tiễn gây hậu nghiêm trọng cho doanh nghiệp Việc thừa nhân viên gây lãng phí, gia tăng chi phí kinh doanh, làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp Việc thiếu nhân viên làm doanh nghiệp hội kinh doanh, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh doanh nghiệp Tiểu kết Nhìn chung, vai trò nhà quản trị văng phòng hoạch định nhân Cơng ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ Tuy nhiên, bên cạnh nhiều mặt ưu điểm đạt tồn điểm yếu nhận thức lãnh đạo cơng ty thân cán bộ, chuyên viên thực công tác Để làm tốt vai trò nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định văn phòng cần phải tổ chức thực biện pháp nhằm nâng cao vai trò giúp quan, tổ chức có kế hoạch cách thành cơng hiêu Nâng cao vai trò văn phòng cụ thể qua việc tổ chức thực mục tiêu thật hiểu , xác định nội dung kế hoạch công việc cần phải làm kế hoạch 30 KẾT LUẬN Như vậy, hoạch định nhân có vai trò cốt lõi khơng thể thiếu cơng tác nhân nói riêng vận hành doanh nghiệp nói chung Và song song với vai trò nhà quản trị hoạch định nhân Trong trình làm báo cáo, thời gian tiếp xúc, va chạm qua thực tế chưa nhiều khiến trình độ nhận thức tơi hạn chế, số vấn đề nêu mang tính chất đánh giá chủ quan Vì vậy, mong quan tâm góp ý quý thầy cô để giúp báo cáo tơi thêm hồn thiện Xin chân thành cảm ơn!\ 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề tài có tham khảo thông tin tại: ThS Nguyễn Khoa Điềm – PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2013), Quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Giáo trình trình Quản trị Học TG- Nguyễn Hải Sản Ths.Đồng Thị Vân Hồng, Quản Trị Học, Nhà xuất Lao Động, Hà Nội GS.TS Nguyễn Thành Độ, 2005 Giáo trình Quản trị văn phòng Hà Nội, NXB Lao động - Xã hội; http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-thuc-trang-hoach-dinh-nguon-nhan-luc-taicong-ty-may-10-31099/ 32 PHỤ LỤC Phụ lục Sơ đồ tổ chức máy Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC P HỊNG KẾ HOẠCH TÀI PHĨ GIÁM ĐỐC PH P P P ÒNG HÒNG HÒNG HÒNG HÀNH KĨ KINH TRUYỀN CHÍNH THUẬT DOANH THƠNG NHÂN SỰ 33 Phụ lục 2: Quản lý trình tuyển dụng nhân lực 34 Phụ lục Hình ảnh hoạt động cơng ty 35 36 37 38 ... giá công tác hoạch định nhân công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Nghiên cứu sở lý luận công tác hoạch định nhân công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Quản trị nguồn nhân. .. thông tin Việt Tiến Mạnh để phần giúp người đọc hiểu khái quát công tác hoạch định nhân công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Chương VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TRONG HOẠCH ĐỊNH... tin Việt Tiến Mạnh Chương Vai trò nhà quản trị văn phòng hoạch định nhân Cơng ty cổ phần Công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh Chương Giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản trị nguồn nhân văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ thông tin việt tiến mạnh, Vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ thông tin việt tiến mạnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay