TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THỂ THAO HUYỆN SÓC SƠN

41 55 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 09:02

Trong quá trình phát triển xã hội, ngoài việc con người cần đáp ứng các nhu cầu vật chất thì nhu cầu văn hóa cũng ngày một tăng lên để thỏa mãn nhu cầu tinh thần của nhân dân. Theo đường lối tư tưởng của Đảng thì chính văn hoá, văn nghệ là sự nghiệp của toàn xã hội. Phát triển các hoạt động văn hoá văn nghệ của nhà nước, tập thể và cá nhân theo đường lối của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Khắc phục tình trạng "hành chính hoá" các tổ chức văn hoá, nghệ thuật và xu hướng "thương mại hoá" trong lĩnh vực này. Nhiệm vụ trung tâm của văn hoá, văn nghệ nước ta là góp phần xây dựng con người Việt Nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng ngang tầm sự nghiệp đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh.Trong những năm trước mắt, các hoạt động văn hoá, văn nghệ phải được phát triển lành mạnh, phong phú, đa dạng, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu về đời sống tinh thần của nhân dân; phấn đấu có nhiều tác phẩm tốt về công cuộc đổi mới, phản ánh những hiện tượng, những nhân tố, những xu hướng tích cực trong cuộc sống; lấy việc xây dựng và sáng tạo những giá trị mới, việc bồi dưỡng, bảo vệ và phát huy mọi tài năng làm mục tiêu lớn nhất. Mặt khác, kiên quyết phê phán những hiện tượng tiêu cực, những khuynh hướng lệch lạc, đấu tranh chống mọi hành động và luận điệu thù địch với Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội đang phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc. Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc của trường Đại học Nội Vụ, khoa văn hóa- thông tin và xã hội, thực hiện chủ trương và kế hoạch của trường với phương châm “học đi đôi với hành, gắn lí thuyết vào thực tiễn”. Để đảm bảo chất lượng đào tạo trường đã tổ chức cho sinh viên kiến tập tại các cơ quan. Thực hiện quy chế đào tạo của nhà trường, kể từ ngày 05/06/2017-16/06/2017 tôi về thực tập tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Sóc Sơn. Là một sinh viên khoa văn hóa, ngành quản lí văn hóa thì việc tìm hiểu về lĩnh vực thông tin truyền thông MỞ ĐẦU Trong q trình phát triển xã hội, ngồi việc người cần đáp ứng nhu cầu vật chất nhu cầu văn hóa ngày tăng lên để thỏa mãn nhu cầu tinh thần nhân dân Theo đường lối tư tưởng Đảng văn hố, văn nghệ nghiệp tồn xã hội Phát triển hoạt động văn hoá văn nghệ nhà nước, tập thể cá nhân theo đường lối Đảng quản lý Nhà nước Khắc phục tình trạng "hành hố" tổ chức văn hoá, nghệ thuật xu hướng "thương mại hoá" lĩnh vực Nhiệm vụ trung tâm văn hố, văn nghệ nước ta góp phần xây dựng người Việt Nam trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có lĩnh vững vàng ngang tầm nghiệp đổi dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh.Trong năm trước mắt, hoạt động văn hoá, văn nghệ phải phát triển lành mạnh, phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu đời sống tinh thần nhân dân; phấn đấu có nhiều tác phẩm tốt công đổi mới, phản ánh tượng, nhân tố, xu hướng tích cực sống; lấy việc xây dựng sáng tạo giá trị mới, việc bồi dưỡng, bảo vệ phát huy tài làm mục tiêu lớn Mặt khác, kiên phê phán tượng tiêu cực, khuynh hướng lệch lạc, đấu tranh chống hành động luận điệu thù địch với Tổ quốc chủ nghĩa xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội phá hoại phong mỹ tục dân tộc Được quan tâm đạo sâu sắc trường Đại học Nội Vụ, khoa văn hóa- thơng tin xã hội, thực chủ trương kế hoạch trường với phương châm “học đơi với hành, gắn lí thuyết vào thực tiễn” Để đảm bảo chất lượng đào tạo trường tổ chức cho sinh viên kiến tập quan Thực quy chế đào tạo nhà trường, kể từ ngày 05/06/2017-16/06/2017 thực tập Trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao huyện Sóc Sơn Là sinh viên khoa văn hóa, ngành quản lí văn hóa việc tìm hiểu lĩnh vực thơng tin truyền thơng khơng thể thiếu, tơi chọn đề tài: “ Tìm hiểu cơng tác văn hóa văn nghệ Trung tâm văn hóa- thơng tin thể thao Sóc Sơn” làm báo cáo kiến tập PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM VĂN HĨA THƠNG TIN VÀ THỂ THAO SĨC SƠN 1.1 Vị trí điạ lý, kinh tế- xã hội huyện Sóc Sơn 1.1.1 Vị trí địa lý Ngày 5/7/1977, Huyện Sóc Sơn thành lập sở hợp hai huyện Đa Phúc Kim Anh thuộc tỉnh Vĩnh Phú (nay tách thành hai tỉnh Vĩnh Phúc Phú Thọ ) với 32 xã, thị trấn Sau xã, thị trấn Mê Linh Phúc Yên Ngày 1/4/1979, huyện Sóc Sơn chuyển thành phố Hà Nội quản lý Sóc Sơn huyện nằm cửa ngõ phía Bắc Thủ Hà Nội, phía Bắc giáp huyện Phổ n (Thái Ngun), phía Đơng Bắc giáp huyện Hiệp Hồ (Bắc Giang), phía Đơng Nam giáp huyện n Phong (Bắc Ninh), phía Nam giáp huyện Đơng Anh, phía Tây giáp huyện Mê Linh thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) Diện tích đất tự nhiên 306,5 km2 , đó: đất sản xuất nông nghiệp 13.559 ha, đất lâm nghiệp 4.557 Tồn huyện có 25 xã, thị trấn chia thành khu vực: xã đồi gò, xã vùng trũng xã vùng Dân số huyện 32 vạn người Sóc Sơn đầu mối giao thơng quan trọng phía bắc Thủ đô Hà Nội với nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: Quốc lộ 2; Quốc lộ 3; Quốc lộ 18, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Quốc lộ Hà nội – Thái Nguyên, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai,… đặc biệt Sóc Sơn có Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đầu mối giao thông lớn, quan trọng quốc gia Huyện chia thành 26 đơn vị bao gồm thị trấn Sóc sơn 25 xã gồm thị trấn (Sóc Sơn - huyện lị), 25 xã (Tân Dân, Thanh Xuân, Minh Trí, Minh Phú, Hiền Ninh, Quang Tiến, Phú Cường, Phú Minh, Mai Đình, Phù Lỗ, Đơng Xn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, Trung Giã, Tân Hưng, Bắc Phú, Việt Long, Xuân Giang, Đức Hoà, Xuân Thu, Kim Lũ, Phù Linh, Tân Minh, Tiên Dược), 199 thơn làng Trên tồn huyện có 77 đơn vị quan xí nghiệp, trường học, đơn vị vũ trang trung ương (Phụ lục- Ảnh 1) 1.1.2 Kinh tế- xã hội - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Với sở hạ tầng ngày hoàn thiện, xuất trung tâm công nghiệp (Trung tâm công nghiệp Nội Bài), cụm công nghiệp, làng nghề đầu tư phát triển, biến Sóc Sơn từ huyện nơng, với nơng nghiệp chủ yếu đây, cấu kinh tế Sóc Sơn chuyển dịch theo hướng tiến Phát triển Sóc Sơn trở thành trung tâm công nghiệp Thủ đô Phát triển công nghiệp sạch, nhiễm Hình thành khu, cụm cơng nghiệp cơng nghệ cao Công nghiệp - dịch vụ- nông nghiệp chiếm tỷ trọng tương ứng 41.4%_33.5%_24.1% Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10.43%/năm giai đoạn 2001- 2005, cao mức bình quân nước (7.5%/năm) - Thương mại – dịch vụ: Phát triển số trung tâm thương mại hệ thống siêu thị nhỏ, cửa hàng tiện ích khu vực thị Phát triển hệ thống dịch vụ phụ trợ: Kho vận, giao nhận, hậu cần; đào tạo nghề; bưu viễn thông; nhà cho công nhân - Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghệ gắn với cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng thơn Với mạnh có nhiều diện tích rừng núi, huyện Sóc Sơn có nhiều mạnh xây dựng phát triển lâm nghiệp bền vững phát triển cao du lịch sinh thái Tuy vấn đề bảo vệ mơi trường huyện Sóc Sơn đặc biệt hệ sinh thái rừng gặp nhiều khó khăn Dân số sở hình thành nguồn nhân lực, đồng thời dân số nguồn nhân lực lại tảng quy hoạch ngành, lĩnh vực lãnh thổ tính tốn nhu cầu dân sinh - Giáo dục – Đào tạo: Phát triển Cụm trường đào tạo cao đẳng, đại học tập trung xã Đơng Xn, Đức Hòa; phát triển hệ thống trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề - Y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Xây dựng tổ hợp y tế Sóc Sơn thành cụm trung tâm y tế chuyên sâu tổ hợp nghiên cứu, khám chữa bệnh Thành phố - Du lịch: Đẩy mạnh phát triển du lịch- dịch vụ thành ngành kinh tế trọng điểm huyện Lấy khu vực núi Sóc – hồ Đồng Quan làm hạt nhân phát triển du lịch kết hợp với cơng trình văn hóa lịch sử địa bàn để tạo thành mạng lưới du lịch hấp dẫn 1.2 Lịch sử hình thành Trung tâm Văn hóa, Thơng tin Thể thao Sóc Sơn Theo Quyết định việc thành lập Trung tâm văn hóa- Thơng tin Thể thao Sóc Sơn, số: 426/QĐ- UBND Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn ban hành ngày 06 tháng 02 năm 2017 định thành lập Trung tâm Văn hóa- Thơng tin Thể thao Sóc Sơn sở sáp nhập Nhà văn hóa, Trung tâm thể dục thể thao, Đài phát huyện Sóc Sơn (Phụ lục- Ảnh 2) 1.3 Thông tin chung Trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao Sóc Sơn Trung tâm Văn hóa – Thơng tin Thể thao huyện Sóc Sơn đơn vị nghiệp cơng lập trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, mở tài khoản Kho bạc Nhà nước ngân hàng theo quy định pháp luật, chịu quản lý trực tiếp toàn diện UBND huyện Sóc Sơn Trung tâm Văn hóa – Thơng tin Thể thao huyện Sóc Sơn nơi tổ chức thường xuyên hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa nhân dân địa phương , tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa – xã hội theo đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán làm cơng tác văn hóa thông tin sở, tổ chức dịch vụ văn hóa, thơng tin (Phụ lục- Ảnh 3) Trung tâm Văn hóa – Thơng tin Thể thao huyện Sóc Sơn xây dựng sở sát nhập đơn vị hành Nhà văn hóa, Đài phát huyện Trung tâm thể dục thể thao Trụ sở chính: Tổ 7, Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Số điện thoại: 04.35951008 FAX: 35951008 Trang web: sovhtt.hanoi.gov.vn/don-vi/trung- tam-tdtt- thi-tran- soc-son 1.4 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu Trung tâm văn hóa, Thơng tin Thể thao Sóc Sơn 1.4.1 Ví trí, chức Trung tâm Văn hóa, Thơng tin Thể thao Sóc Sơn - Trung tâm Văn hóa, Thơng tin Thể thao Sóc Sơn dơn vị nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) quận, huyện, thị xã; có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, mở tài khoản Kho bạc Nhà nước Ngân hàng theo quy định củ pháp luật - Trung tâm Văn hóa, Thơng tin Thể thao chịu quản lý trục tiếp, toàn diện UBND quận huyện, thị xã; chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn sở Văn hóa Thể thao, sở Thơng tin Truyền thơng - Trung tâm Văn hóa, Thơng tin Thể thao có chức phát triển nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, thực nhiệm vụ trị kinh tế, văn hóa- xã hội địa phương Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán làm cơng tác văn hóa, thơng tin,thể thao cấp xã, phường, thị trấn Tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thơng tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo hưởng thụ văn hóa nhân dân địa bàn 1.4.2 Nhiệm vụ, quyền hạn - Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm tổ chức thực sau Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt chương trình phát triển kinh tế- xã hội hàng năm; - Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp khiếu nghệ thuật; Tổ chức họt động thể dục, thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phuơng pháp điều kiện tập luyện cho tổ chức cá nhân; - Biên tập thực chương trình phát thanh, truyền thanh; tổ chức phối hợp tổ chức chiến dịch tuyên truyền, cổ động điạ bàn quận, huyện, thị xã; - Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu hướng dẫn phong trào văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao địa bàn Phát bồi dưỡng khiếu văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; - Sưu tầm, bảo tồn hướng dẫn loại hình nghệ thuật dân gian, môn thể thao truyền thống; - Tổ chức hoạt động tác nghiệp chuyên môn, hoạt động dịch vụ văn hóa , thê thao đáp ứng nhu cầu người dân địa phương đảm bảo quy định pháp luật phù hợp với điều kiện sở vật chất đơn vị; - Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao với đơn vị, tổ chức ngòi phạm vị thành phố; - Quản lý viên chức, tài tài sản theo quy định pháp luật; - Thực chế đọ bapos cáo định kì đột xuất theo quy định; - Thực nhiệm vụ quyền hạn khác UBND quận, huyện, thị xã giao theo quy định pháp luật; 1.4.3 Cơ cấu tổ chức biên chế * Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa- Thơng tin Thể thao gồm: 01 Giám đốc, 04 Phó giám đốc Tổ chun mơn nghiệp vụ: Tổ Hành chínhTổng hợp, Tổ Văn hóa- Văn nghệ, Tổ Thể dục- Thể thao, Tổ Thông tin tuyên truyền - Giám đốc quản lý (Ngô Văn Anh ); Giám đốc trực tiếp đạo điều hành toàn hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thơng tin Thể thao Giám đốc trực tiếp đạo lĩnh vực tổ chức – cán bộ, thi đua – khen thưởng, tài – kế tốn, văn phòng - Phó giám đốc phụ trách Thơng tin Tun truyền (Đồn Thị Hạnh ); Có nhiệm vụ tham mưu, điều hành giúp đồng chí Giám đốc mảng thơng tin tun truyền, có trách nhiệm kiểm duyệt, phê duyệt tin Tổ trưởng tổ Thông tin Tuyên truyền báo cáo trước tổ chức thu âm phát sóng; chịu trách nhiệm trước pháp luật Giám đốc nội dung phê duyệt mình; Thay mặt Giám đốc ký văn Giám đốc ủy quyền mảng công việc phụ trách; Thay mặt Giám đốc điều hành quan ủy quyền - Phó giám đốc phụ trách Văn hóa Văn nghệ (Trần Anh Hưng); Có nhiệm vụ tham mưu, điều hành giúp đồng chí Giám đốc mảng Văn hóa – Văn nghệ; Phụ trách Tổ Văn hóa – Văn nghệ, câu lạc Dân ca Chèo, âm nhạc Safia, khiêu vũ, trang âm, loa máy, ánh sáng phục vụ nhiệm vụ trị liên hoan, hội thi hội diễn; Phụ trách Thư viện Nhà truyền thống; phụ trách câu lạc văn học nhiếp ảnh; Thay mặt Giám độc ký văn Giám đốc ủy quyền mảng công việc phân công; Tham gia ban đạo, ban tổ chức chương trình, hội thi hội diễn liên hoan mảng phân công; Thay mặt Giám đốc điều hành quan ủy quyền - Phó giám đốc phụ trách Thể dục - Thể thao (Đào Hải Hà ); Tham mưu cho Giám đốc hoạt động Thể dục – Thể Thao; Phụ trách Tổ thể thao, câu lạc thể thao trực thuộc trung tâm; Thay mặt Giám độc ký văn Giám đốc ủy quyền mảng công việc phân công; Tham gia ban đạo, ban tổ chức chương trình thể thao thuộc mảng cơng việc phân công; Thay mặt Giám đốc điều hành quan Giám đốc ủy quyền - Phó giám đốc phụ trách cơng tác hành tổng hợp Tham mưu cho Giám đốc hoạt động đối nội, đối ngoại, cơng tác kế tốn, tài vụ, tài sản, văn phòng, cơng tác bảo vệ, dịch vụ tạp vụ, phụ trách cơng tác an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy; Điều hành quan hệ phối hợp tổ; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc trước pháp luật phần việc phân công; Thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động quan, chủ trì họp quan, tham dự họp huyện ngành, đơn vị tổ chức Giám đốc ủy quyền; Ký văn quan ủy quyền; Khi công tác vắng mặt phải báo cáo cho Giám đốc để có hướng phân cơng giải phù hợp với tình hình thực tế quan *Biên chế Biên chế Trung tâm Văn hóa- Thơng tin Thể thao biên chế nghiệp UBND Thành phố phân bổ hàng năm Trước mắt, biên chế Trung tâm Văn hóa- Thơng tin Thể thao tổng số biên chế giao cho đơn vị Trong trình hoạt động, nhu cầu cơng việc thực tế khả tài cính, Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thơng tin Thể thao quyền ký hợp đồng lao động, hợp đồng th, khốn cơng việc để đáp ứng yêu cầu chuyên môn đơn vị theo quy định hành Nhà nước Thành phố 1.5 Chức năng, nhiệm vụ phận 1.5.1 Nhóm cơng tác thơng tin tun truyền Vị trí việc làm thuộc hoạt động phóng viên, biên tập, tuyên truyền viên, quay phim, phát viên, kĩ thuật viên phát sở dựa hình thức báo nói, tiếng nói truyền thơng cho huyện a, Chức - Sản xuất phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình thực nhiệm vụ tị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sóc Sơn giao; - Cung cấp tin, bài, âm hình ảnh tuyên truyền nhiệm vụ trị cổng thông tin điện tử huyện đảm bảo quy định; - Quay hình, ghi âm hoạt động trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để làm tư liệu phục vụ nhiệm vụ trị theo đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sóc Sơn; - Tiếp sóng tin thời sự, phát Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát Truyền hình Hà Nội phục vụ cho nhu cầu tiếp cận thông tin nhân dân; - Phối hợp với Đài Phát Truyền hình Hà Nội sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng Đài Phát Truyền hình Hà Nội; - Trực tiếp quản lý hệ thống kĩ thuật chuyên ngành để thực việc thu, tiếp, phát sóng chương trình phát theo quy định pháp luật; - Phối hợp với văn phòng UBND huyện tiếp quản, quản lý khai thác bảng thông tin điện tử huyện; - Phối hợp với UBND xã, thị trấn quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ thuật đài truyền sở cán làm công tác truyền sở b, Nhiệm vụ - Tổ chức thực nhiệm vụ Ban Giám đốc giao thuộc lĩnh vực; - Sản xuất báo hình (Phát sóng Đài Phát & Truyền hình Hà Nội) phản ánh thời hàng ngày thực chuyên trang, chuyên đề truyền hình địa phương - Sản xuất chương trình phát (Mỗi ngày chương trình, thời lượng 30 phút/chương trình, phát sóng lượt/ngày) - Sản xuất Phim truyền hình phục vụ tuyên truyền nội bộ, sản xuất báo điện tử, thông tin truyên truyền Bảng điện tử - Các hoạt động kỹ thuật: Quản lý, khai thác thiết bị kỹ thuật phát thanh, truyền thanh, truyền hình, tin học - Quản lý 26 Đài truyền xã, thị trấn theo ngành dọc (Tư vấn, hướng dẫn xã, thị trấn trì hoạt động, mở rộng mạng lưới truyền sở, tổ chức hoạt động hiệu quả; hướng dẫn bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật) 1.5.2 Nhóm cơng tác lĩnh vực thể dục thể thao Vị trí xây dựng thể dục thể thao phong trào quần chúng, tổ chức hoạt động thi đấu Vị trí đào tạo, huấn luyện vận động viên, trọng tài, vận động viên có khiếu thi đấu thể thao chuyên nghiệp có thành tích cao a, Chức - Hướng dẫn tổ chức, đơn vị nhân dân phương pháp nghiệp vụ Phú Thọ; Câu lạc thơ lạc Hồng ( Phú Thọ), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định, Câu lạc thơ đường Hiệp Hoà ( Bắc Giang), Câu lạc thơ Tân Bình ( Tuyên Quang); Câu lạc thơ Tầm Xuân; Câu lạc thơ Thành Loa ( Đông Anh); Câu lạc thơ Ngọc Hà ( Ba Đình); Hội âm nhạc Hà Nội; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn…Tổ chức đêm thơ – nhạc kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội, Ngày thơ Việt Nam rằm tháng giêng…Tổ chức cho hội viên thăm quan danh lam thắng cảnh đất nước tạo nguồn cảm hứng sáng tác cho hội viên Hàng năm cử hội viên tham gia lớp bồi dưỡng sáng tác thành phố Trung ương tổ chức Có thể khẳng định 20 năm qua Câu lạc Văn học Nghệ thuật huyện Sóc Sơn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa quan trọng, bước phát triển, Câu lạc thực trở thành sân chơi văn hố trí tuệ, giữ gìn phát huy truyền thống văn hoá tiên tiến đậm đà sắc dân tộc tạo sản phẩm văn hố có giá trị, góp phần khơng ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân Đặc biệt phản ánh kịp thời thành tựu phát triển kinh tế, xã hội huyện đường đổi theo hướng CNH – HĐH phong trào chung sức xây dựng nơng thơn Thay mặt cho Nhà văn hố huyện Sóc Sơn xin ghi nhận biểu dương kết buổi gặp mặt kỷ niệm tri ân tưởng nhớ đến hội viên Câu lạc qua đời, đặc biệt cố Chủ nhiệm Nguyễn Thạch cố Chủ nhiệm Tạ Văn Hoạt nhiều hội viên khác như: Nguyễn Linh, Tạ Minh Tâm, Hoàng Quang Thơ, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Trọng Bảo, Nguyễn Thị Tuyết Vinh, Lê Đình Mùi, Đặng Trần Tuỵ, Nguyễn Thị Thanh Minh…là người có nhiều đóng góp xây dựng phát triển Câu lạc ngày hôm Thực Nghị Đại hội Đảng huyện Sóc Sơn lần thứ XI Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Sóc Sơn ( 5/7/1977 – 5/7/2017), xây dựng phát huy truyền thống văn hoá – người Sóc Sơn văn minh lịch đại, khắc phục khó khăn vươn lên hồn cảnh, cần cù, sáng tạo xây dựng sống Câu lạc cần tập trung làm tốt nhiệm vụ sau đây: Phát huy kết đạt hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật thời gian qua Củng cố kiện toàn lại Ban chủ nhiệm CLB, tiếp tục trì CLB sinh hoạt có nề nếp Đổi nội dung hình thức sinh hoạt ngày đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu Phát huy đồng thể loại sáng tác Tập trung khai thác đề tài: Xây dựng người Hà Nội, người Sóc Sơn văn minh lịch, chung sức xây dựng nông thôn Tiếp tục học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mịnh Góp phần xây dựng Thủ Sóc Sơn ngày giàu đẹp, văn minh, đại, xứng đáng Thủ đô anh hùng, thành phố hồ bình giữ vững truyền thống huyện Sóc Sơn anh hùng Thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Sóc Sơn Phản ánh gương người tốt, việc tốt lĩnh vực kinh tế, văn hố, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, chống tượng tham nhũng tiêu cực, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường lành mạnh, gắn kết văn hoá truyền thống đại Các tác phẩm văn học nghệ thuật phải gắn với đời sống xã hội, lấy người lịch văn minh làm nhân vật trung tâm Phản ánh sâu sắc tầm cao, chiều sâu sáng tạo, trí tuệ Thủ Sóc Sơn Phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu có giá trị cao tư tưởng nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày cao tầng lớp nhân dân 3.3.4 Kết đạt Hoạt động văn hóa nghệ thuật ln cấp ủy Đảng, quyền đồn thể từ huyện đến sở quan tâm tạo điều kiện, người dân hưởng ứng tích cực, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng khắp Công tác bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống địa bàn huyện trì có bước chuyển biến quan trọng * Về hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng: Tồn huyện có 32 đội văn nghệ quần chúng đơn vị sở quản lý, có 26 đội xã, thị trấn quản lý, đội quan, đơn vị đóng quân địa bàn quản lý, không kể đội văn nghệ cấp thôn (làng) thành lập Hiện nay, 26/26 xã 193 thơn, làng có đội văn nghệ quần chúng Các hoạt động văn nghệ quần chúng phát triển rộng có chất lượng, hội diễn, liên hoan văn nghệ tổ chức với mật độ dày, phong trào lan toả đến với đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực, trở thành ăn tinh thần phận lớn nhân dân, đặc biệt vào dịp lễ hội, tết, ngày kỷ niệm lớn Các hoạt động xã hội hóa cao, hầu hết thi, hội diễn sở tổ chức, cá nhân đóng góp Trung bình năm, huyện sở tổ chức hàng trăm hội diễn giao lưu văn nghệ, 30 chương trình văn nghệ xung kích phục vụ ngày lễ lớn, thu hút hàng chục nghìn lượt người xem, có nhiều thôn, làng tổ chức tốt như: thôn Dược Thượng Dược Hạ (xã Tiên Dược), thôn Lạc Nông (xã Mai Đình), thơn Phù Mã (xã Phù Linh)… Các xã có phong trào văn hóa văn nghệ sơi là: xã Tiên Dược, Phú Cường, Phù Linh, Mai Đình, Tân Hưng, Đức Hòa, Đơng Xn Thị trấn Sóc Sơn * Về hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật: Bên cạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật huyện quan tâm Huyện thành lập câu lạc văn hóa, nghệ thuật huyện Sóc Sơn, câu lạc hoạt động quản lý trực tiếp Nhà Văn hóa huyện Hoạt động Câu lạc văn hoá, nghệ thuật trì thường xuyên, nâng cao hiệu sáng tác Từ thành lập đến nay, bám sát nhiệm vụ trị huyện thành phố, câu lạc sáng tác hàng nghìn thơ, hàng trăm truyện ngắn, ký hàng trăm tác phẩm âm nhạc; xuất Tuyển tập “Núi Đôi” 1,2,3, “Theo bước chân Phù Đổng”; “Núi Sóc” 1, số tập san nội Nhiều hội viên xuất tác phẩm riêng nhiều thể loại; có hội viên có tác phẩm in ấn, xuất tuyển tập văn học quốc gia, phát Đài truyền hình, Đài phát thanh, Báo chí Trung ương địa phương, nhận số giải thưởng văn học (có hội viên đạt giải ba quốc gia thi viết gương điển hình Học tập làm theo gương Bác), có tác phẩm chuyển thể thành phim (bộ phim Núi Đôi) Các tác phẩm sáng tác tập trung nhiều ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Hồ Chủ tịch vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước, đặc biệt ca ngợi quê hương Sóc Sơn đường đổi phát triển Cụ thể, báo cáo tổng kết cuối năm hoạt động văn hóa năm 2016 nhiệm vụ cơng tác văn hóa 2017 trình bày kết hoạt động văn hóa văn nghệ huyện sau: Tổ chức Tổng kết hoạt động Câu lạc năm 2015 triển khai phương hướng hoạt động năm 2016 Tập trung sáng tác 650 thơ, 15 truyện ngắn, 20 ca khúc âm nhạc Tổ chức Giao lưu với Câu lạc bạn: lần, Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Câu lạc Văn học Nghệ thuật huyện - Tập luyện chương trình văn nghệ tham gia Liên hoan Ca Múa nhạc: “ Đảng – Mùa xuân – Dân tộc” thành phố Hà Nội 2016 chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng 3/2 đạt giải chương trình A1, tiết mục A1, tiết mục A2 - Dàn dựng tập luyện chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ trị địa phương Tập luyện chương trình văn nghệ biểu diễn đêm giao thừa Bính Thân 2016 phục vụ nhân dân, Lễ giao nhận quân năm 2016, Tổng kết Hội Nông dân, Lớp đào tạo nghề huyện, Lễ quân năm trật tự văn minh đô thị 2016, Kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam 27/3, 55 năm ngày thành lập LL cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, 70 năm ngày truyền thống LLVT Thủ đô (19/10/1946 – 19/10/2016)… - Triển khai kế hoạch thia hát Quốc ca Liên hoan Dân ca Dân vũ huyện Sóc Sơn năm 2016 cho 26 xã; thị trấn đơn vị Công an huyện, Cơ quan Huyện uỷ - Kiểm tra, giúp đỡ đơn vị xã, thị trấn tổ chức Liên hoan cấp sở chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống đất nước 30/4 Quốc tế lao động 1/5 Các đơn vị tổ chức Liên hoan cấp sở là: xã Bắc Phú, Phù Lỗ, Đơng Xn, Đức Hồ - Tổ chức Chung khảo thi hát Quốc ca Liên hoan Dân ca Dân vũ cấp huyện năm 2016 có 15 đơn vị tham gia: Thị trấn Sóc Sơn, xã Phù Linh, Bắc Phú, Tiên Dược, Minh Phú, Đông Xuân, Hiền Ninh, Quang Tiến, Trung Giã, Việt Long, Mai Đình, Tân Hưng, Phù Lỗ, Cơng an huyện, quan Huyện uỷ Ban tổ chức trao thưởng cho đơn vị có chương trình xuất sắc: Thị trấn, Phù Linh, Tiên Dược, Mai Đình, Tân Hưng , Công an huyện, Cơ quan Huyện uỷ chương trình tốt cho xã: Minh Phú, Phù Lỗ, Bắc Phú, Việt Long, Quang Tiến, Trung Giã, Hiền Ninh, Đông Xuân Trao tặng 32 giải A1 19 giải A2; Trao thưởng giải phong trào cho đơn vị tổ chức tốt liên hoan cấp sở tham gia cấp huyện: Đông Xuân, Bắc Phú, Phù Lỗ Liên hoan thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đến xem cổ vũ động viên Một số đơn vị tổ chức liên hoan cấp sở khơng tham gia cấp huyện là: xã Đức Hoà, Phú Cường, Phú Minh, Xuân Giang - Tập luyện chương trình tham gia Liên hoan Dân ca Dân vũ TP.Hà Nội 2016 giành giải A1, 01 giải A2, Sở Văn hoá Thể thao tặng Giấy khen đơn vị có phong trào Xuất sắc Liên hoan Dân ca Dân vũ hà Nội 2016 - Tổ chức Chung khảo Liên hoan Múa hát tập thể Ca khúc măng non thiếu nhi cấp huyện năm 2016: có 13/26 đơn vị tham gia gồm: Thị trấn, Tiên Dược, Phù Linh, Quang Tiến, Minh Phú, Minh Trí, Phú Minh, Tân Minh, Thanh Xuân, Đơng Xn, Đức Hồ, Xn Giang, Phú Cường Ban tổ chức trao 07 giải chương trình Xuất sắc 06 giải chương trình Tốt cho đơn vị tham gia trao 17 giải tiết mục đạt A1, 41 giải tiết mục đạt A2 02 giải phong trào cho xã Đức Hồ Thị trấn Sóc Sơn - Tổ chức tập luyện chương trình tham gia Liên hoan Múa hát tập thể Và Ca khúc măng non thiếu nhi cấp thành phố đạt giải A1, giải A2 - Tổ chức tập luyện tham gia Liên hoan Sân khấu truyền thống Hà Nội 2016 - Mở lớp tập huấn Nghệ thuật truyền thống cho 60 hạt nhân văn hoá sở xã Tiên Dược 3.4 Nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2017 cơng tác văn hóa văn nghệ huyện - Duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ; - Tập huấn sáng tác văn học cho hội viên câu lạc bộ; - Tham gia Liên hoan Thông tin lưu động Thành phố Hà Nội năm 2017 - Triển khai kế hoạch tổ chức liên hoan múa hát tập thể, ca khúc măng nong tổ chức cấp: sở, huyện, thành phố hè năm 2017 - Tổ chức Liên hoan Giọng hát hay huyện Sóc Sơn năm 2017 - Tập luyện chương trình văn nghệ phục vụ lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Sóc Sơn - Tham gia liên hoan sân khấu khơng chuyên Hà Nội 2017 - Phục vụ nhiệm vụ trị, xã hội khác địa phương … 3.5 Nhận xét cơng tác văn hóa văn nghệ Những hoạt động văn hóa văn nghệ, chương trình cộng đồng buổi biểu diễn nghệ thuật, chương trình giao lưu nghệ thuật văn hóa huyện Sóc Sơn cho ta thấy nhà văn hóa thực tốt chức kết nối cộng đồng, chí thnahf viên gia đình, truyền bá văn hóa tới nhân dân theo cách gần gũi hiệu Chính tính đa dạng giao lưu văn hóa tổ chức chương trình nghệ thuật giúp người dân bước tiếp thu văn hóa mà tạo hứng thú không nhàm chán cho người (Phụ lục- Ảnh 9) Các cán thuộc tổ văn hóa văn nghệ tạo điều kiện để tập huấn, học hỏi thêm kiên thức Đội ngũ cán trẻ động chất lượng làm việc đạt kết tốt Quần chúng nhân dân thuộc lứa tuổi hăng hái tham gia xây dựng hoạt động, chương trình văn nghệ quần chúng trung tâm phát động Các chương trình ngày hồn thiện, tốt chất lượng quy mô, tạo thu hút Ngoài ra, đơn vị huyện đạt nhiều thành tích cao thi trung ương tổ chức Nhà văn hóa triển khai hoạt động chương trình văn hóa văn nghệ cụ thể cho xã, thị trấn,… có kế hoạch chặt chẽ tổ chức nhiều đợt tập luyện, tập huấn văn hóa cho cán văn hóa Hơn liên tục kiểm tra đánh giá kết tập huấn khơng ngừng khắc phục điểm yếu điều đem lại cho hoạt động văn hóa nhiều danh hiệu, huân chương Các hoạt động VHVN đổi nội dung, phong phú hình thức thể hiện, phù hợp với điều kiện địa phương tạo khơng khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua u nước Nhìn chung cơng tác quản lý họat động văn hóa văn nghệ huyện Sóc Sơn thực tốt chức Bên cạnh đội ngũ văn hóa đào tạo theo chương trình tốt để phục vụ cho cơng tác tun truyền văn hóa văn nghệ nơi 3.6 Một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác văn hóa văn nghệ địa bàn huyện Sóc Sơn - Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán + Tăng cường đội ngũ cán để đảm bảo nâng cao chất lượng chương trình phát tốt + Tạo điều kiện kinh phí để cán cơng nhân viên tích cực tham gia học tập đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chun mơn Bên cạnh tự thân cán công nhân viên phải tự nghiên cứu tìm tòi, học hỏi để nâng cao hiểu biết trình độ chun mơn nghiệp vụ thân + Có sách bồi dưỡng, khuyến khích, tăng lương, tạo việc làm cho cán cơng nhân viên để tăng thu nhập, ổn định sống nhằm nâng cao trách nhiệm cán công nhân viên chức quan… - Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ phải bám sát phục vụ đắc lực việc thực nhiệm vụ trị địa phương - Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng cơng tác văn hóa, văn nghệ để địa phương giúp nhân dân xác định rõ trách nhiệm, tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm xây dựng tư tưởng, đạo đức cách mạng; nhân cách, lối sống lành mạnh văn hóa ứng xử, góp phần nâng cao hình ảnh đẹp người dân huyện Sóc Sơn - Xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh; đơn vị, tổ chức đồn thể quần chúng phải mơi trường văn hóa tốt, giáo dục lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống Gắn việc xây dựng mơi trường văn hóa với việc bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan, thông tin cổ động có tính thẩm mỹ trụ sở, nơi làm việc doanh trại công an đơn vị, địa phương - Thường xuyên phối hợp với quan báo, đài địa phương, hệ thống truyền sở đưa tin phản ánh kết thực phong trào văn hóa, văn nghệ - Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cá nhân có khiếu, tài để góp phần phục vụ cơng tác văn hóa văn nghệ huyện - Phối hợp với đài phát thanh, báo chí để đưa tin, tuyên, vận động nhân dân tham gia tích cực hoạt động thơng báo thành tích văn hóa văn nghệ mà cá nhân đoàn thể huyện đạt cấp - Tăng cường vai trò tự quản cộng đồng dân cư; phát huy vai trò tổ chức kinh tế, xã hội hơc trợ phát triển văn hóa văn nghệ Tăng cường tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ chuyên nghiệp hướng sở, nâng cao chất lượng phong trào quần chúng hoạt động văn hóa, nghệ thuật - Đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng Ban đạo cấp ngành liên quan thường xuyên đôn đốc kiểm tra đánh giá việc thực nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” Kết phong trào phải coi tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng tổ chức Đảng, quyền, đồn thể - Tổ chức khai thác vốn văn hoá, nghệ thuật dân gian truyền thống địa phương để kế thừa phát huy nhằm giữ gìn phát triển vốn văn hố mang đậm sắc văn hoá địa phương KẾT LUẬN Sau tuần kiến tập Trung tâm Văn hóa – Thơng tin Thể thao Sóc Sơn trực tiếp tiếp cận với công việc, biết vất vả, khó khăn cơng tác văn hóa văn nghệ Đợt kiến tập tạo cho hoàn thiện rèn luyện lực làm việc thân, nhận thiếu xót hạn chế thơng qua q trình làm việc Qua đây, tơi củng cố kiến thức lý thuyết học trường vận dụng kiến thức q trình làm việc Trung tâm văn hóa – thông tin thể thao môi trường tốt để tơi hồn thiện thân, trau dồi kiến thức kinh nghiệm kĩ quan trọng cho trình làm việc sau PHỤ LỤC Ảnh 1: Bản đồ huyện Sóc Sơn Ảnh 2: Quyết định việc thành lập Trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao SócSơn Ảnh 3: Cổng Trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao Sóc Sơn Ảnh 4: Hoạt động thể dục, thể thao huyện Sóc Sơn Ảnh 5: Cuộc thi “Chúng em mầm non Đảng” Ảnh 6: Cuộc thi hát quốc ca liên hoan dân ca dân vũ huyện Sóc Sơn 2016 Ảnh 7: Chương trình thi hát quốc ca liên hoan văn nghệ “Nghĩ Bác lòng ta sáng hơn” Ảnh 8: Chương trình thi hát quốc ca liên hoan văn nghệ “Nghĩ Bác lòng ta sáng hơn” Ảnh 9: Cuộc thi liên hoan tiếng hát gia đình huyện Sóc Sơn lần thứ ... tâm Văn hóa- Thơng tin Thể thao Sóc Sơn sở sáp nhập Nhà văn hóa, Trung tâm thể dục thể thao, Đài phát huyện Sóc Sơn (Phụ lục- Ảnh 2) 1.3 Thông tin chung Trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao Sóc. .. sinh viên Trung tâm Tìm hiểu thiết Văn hóa Thơng chế trung tâm Văn Quốc Khánh Trương 08/0 tin Thể thao hóa Thơng tin Thể 6/2017 Thứ Sóc Sơn thao Sóc Sơn Trung tâm Tham dự buổi Văn hóa Thơng tập... thể thiếu, tơi chọn đề tài: “ Tìm hiểu cơng tác văn hóa văn nghệ Trung tâm văn hóa- thơng tin thể thao Sóc Sơn làm báo cáo kiến tập PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM VĂN HĨA THƠNG TIN VÀ THỂ THAO
- Xem thêm -

Xem thêm: TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THỂ THAO HUYỆN SÓC SƠN, TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THỂ THAO HUYỆN SÓC SƠN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay