TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH NGHI THỨC ĐÓN KHÁCH CỦA NHÀ NƯỚC KHI ĐÓN KHÁCH QUỐC TẾ LÀ ĐOÀN CẤP CHÍNH PHỦ MỘT NƯỚC

63 32 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 09:01

MỤC LỤC PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU2 PHẦN II. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH NGHI THỨC ĐÓN KHÁCH QUỐC TẾ CẤP CHÍNH PHỦ3 1. Đón tại sân bay.3 2. Lễ đón.4 3. Hội đàm.5 4. Tiếp xúc.8 5. Chiêu đãi.11 6. Lễ tiễn12 PHẦN III. KẾT LUẬN13 PHỤ LỤC14 Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước MỤC LỤC Phạm Thị Nga Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước Lời mở đầu Như biết hoạt động quản lý nhà nước có vai trò quan trọng quốc gia, dân tộc Hoạt động cần phải có hình thức thể tương ứng Đó Nghi thức Nhà nước, bao gồm nghi lễ quy định phải thực hoạt động mang tính thức nhà nước Nội dung chúng liên quan đến vấn đề sử dụng quốc hiệu, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, lễ tân, khánh tiết, tiếp khách, chiêu đãi… Đặc biệt thời kỳ hội nhập kinh tế giới, Việt Nam ta ngày bạn bè quốc tế biết đến Nghi thức nhà nước khơng đóng vai trò quan trọng nội quốc gia mà đóng vai trò then chốt việc mở rộng quan hệ, nâng tầm đất nước ta trường quốc tế Nắm bắt tầm quan trọng trường Đại học Nội vụ Hà Nội mà đặc biệt khoa Quản trị Văn phòng đưa mơn Nghi thức Nhà nước vào giảng dậy Bộ môn giúp chúng em thêm hiểu biết nắm kiến thức Nghi thức nhà nước để áp dụng cách xác cho công việc tương lai Nhằm đáp ứng yêu cầu môn học thể thầy, truyền đạt em xinn trình bày tiểu luận với đề tài “ Khảo sát trình tự tiến hành nghi thức đón khách quốc tế Nhà nước đón khách quốc tế đồn cấp Chính phủ nước” Phạm Thị Nga 2Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: - Hiện Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế ngày có nhiều đồn khách quốc tế đồn cấp Chính phủ nước đến thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác hai nước Trong Nghi thức đón tiếp Nhà nước ta quan trọng - Trong thơng thường biết thấy thơng tin đón tiếp phương tiện thơng tin đại chúng mà chưa có hội tìm hiểu sâu trình tự tiến hành nghi thức Nhà nước đón đồn khách cấp Chính phủ nước - Đề tài mang tính thiết thực sinh viên đặc biệt sinh viên ngành quản trị văn phòng 2.Mục tiêu nghiên cứu Nhằm hiểu biết sâu rộng quy trình cụ thể để đón tiếp đồn khách quốc tế đồn cấp Chính phủ nước Nhà nước ta Từ áp dụng cho công việc thân tương lai Đối tượng nghiên cứu Trình tự nghi thức tiến hành đón tiếp đồn khách quốc tế cấp Chính phủ nước Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết (qua văn pháp luật, sách, báo, phương tiện thông tin đại chúng…) Tài liệu tham khảo: - Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 nghi lễ Nhà nước đón tiếp khách nước ngồi - Thơng tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngồi vào làm việc Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam chi tiêu tiếp khách nước - Đề cương giới thiệu công tác lễ tân ngoại giao Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao - Sổ tay công tác ngoại vụ, Bộ Ngoại giao 2008 Phạm Thị Nga 3Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước PHẦN NỘI DUNG I.KHÁI QUÁT VỀ NGHI THỨC NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm Nghi thức Nhà nước Nghi thức nhà nước là: Là phương thức giao tiếp hoạt động quản lý nhà nước nói chung quy định văn pháp luật nhà nước tập quán truyền thống dân tộc quốc tế mà bên quan hệ phải tham gia thực Bao gồm nội dung: - Biểu tượng quốc gia - Kỹ giao tiếp thi cử, lời ăn tiếng nói, trang phục công sở - Công tác lễ tân, tiếp khách - Công tác tổ chức hội nghị - Công tác vấn đề hình thức, nội thất 1.2 Đặc điểm vai trò Nghi thức nhà nước Nghi thức nhà nước có đặc điểm chính: -Được điều chỉnh pháp luật quốc gia công pháp quốc tế: + Phong tục, tập quán, dân tộc + Hệ thống VB pháp quy, quốc gia + Hệ thống VB luật quốc gia + Công pháp quốc tế -Thể chủ quyền quốc gia quan hệ quốc tế: + Là cơng cụ đảm bảo quyền bình đẳng quốc gia, mặt hình thức + Đây hội để quốc gia thể tiếng nói, lập trường vấn đề mà bên quan tâm + Thể sắc dân tộc quốc gia quan hệ quốc tế -Là điều chỉnh, kiểm soát Nhà nước hoạt động ngoại giao: + Ban hành hệ thống sách, pháp luật định hướng sách ngoại giao quốc gia quan hệ quốc tế + Thành lập hệ thống quan thực hoạt động ngoại giao chuyên trách để triển khai sách ngoại giao Phạm Thị Nga 4Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước + Thường xuyên có kiểm tra, giám sát hiệu hoạt động lĩnh vực ngoại giao II TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH NGHI THỨC ĐĨN KHÁCH CỦA NHÀ NƯỚC KHI ĐĨN KHÁCH QUỐC TẾ LÀ ĐỒN CẤP CHÍNH PHỦ MỘT NƯỚC Việc đón tiếp đồn khách quốc tế đồn cấp Chính phủ Nhà nước ta có vai trò to lớn Đây đón tiếp cấp cao, thể tơn trọng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước bạn Khơng thể mong muốn hợp tác, thiện chí, long hiếu khách u chuộng hòa bình dân tộc Việt Nam ta Từ đón tiếp mở hội hợp tác phát triển hai bên đặc biệt đất nước phát triển Việt Nam Đón tiếp đồn khách quốc tế cấp Chính phủ nước thành cơng tốt đẹp mở hội hợp tác với nước bạn, việc hợp tác có vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế, trị, văn hóa, xã hội… nước ta Để tạo hội hợp tác nghi thức đón tiếp đồn khách quốc cấp phủ nước vơ quan trọng Nó đóng vai trò then chốt cho hợp tác song phương lâu dài Nghi thức đón tiếp phải trọng thị phải tuân thủ theo công ước, luật pháp quốc tế luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phải đảm bảo quy tình, nghi thức thể tơn trọng, bình đẳng hai quốc gia Nghi thức đón khách quốc tế Nhà nước đón khách quốc tế đồn Chính phủ nước chia thành hai loại: - Đón đồn thăm thức - Đón đồn tới thăm, làm việc - Thăm cá nhân, cảnh tới Việt Nam 2.1 Trình tự tiến hành nghi thức đón khách quốc tế Nhà nước đón đồn khách quốc tế đồn cấp Chính phủ nước thăm thức Việc đón tiếp đồn khách cấp Chính phủ nước nước ta quy Phạm Thị Nga 5Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước định : - Nghị định số: 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 Chính phủ Nghi lễ nhà nước đón tiếp khách nước ngồi Trình tự tiến hành đón tiếp phải đầy đủ buớc: - Đón tiếp sân bay - Lễ đón - Hội đàm - Tiếp xúc - Chiêu đãi - Lễ viếng đặt vòng hoa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đài tưởng niệm - Lễ tiễn 2.1.1 Đón tiếp sân bay - Thành phần đón: + Chủ nhiệm phó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước + Thứ trưởng Bộ Ngoại giao + Đại sứ Việt Nam nước khách + Vụ trưởng Vụ đối ngoại Văn phòng chủ tịch nước Phạm Thị Nga 6Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước + Vụ trưởng vụ lễ tân – ngoại giao + Vụ trưởng vụ khu vực Bộ ngoại giao + Phó trưởng ban đối ngoại trung ương + Đoàn tháp tùng - Tại sân bay + Treo cờ hai nước trang trí cờ, hiệu chào mừng đồn + Đồn đón tiếp đứng cửa thang máy bay, giới thiệu nhữnng người đón tiếp (theo vị trí từ cao xuống thấp) + Tặng hoa trưởng đoàn phu nhân (nếu có) + Đưa đồn khách xe, xếp chỗ ngồi tơ (nhìn theo hướng nhìn người ngồi xe): • Khách người có chức vụ cao nhất, ngồi vào chỗ ngồi danh dự bên phải ghế sau xe (chếch với lái xe) Nếu treo cờ cờ nước khách treo bên phải, cờ nước chủ nhà treo bên trái • Vị trí chủ nhà sau lái xe Nếu có người ngồi chung ghế sau lái xe chỗ đựơc coi chỗ thứ tầm quan trọng • Bảo vệ, phiên dịch hay cán tháp tùng ngồi đằng trước cạnh lái xe Nếu cần phiên dịch bảo vệ nhường, xe trước • Nếu xe ơtơ có ghế phụ (ghế gấp), xếp người thứ ngồi ghế phụ Không nên xếp người ngồi ghế sau • Nếu đồn có vợ lẫn chồng, chủ khách lên xe đầu, xe xe vợ (hoặc chồng).Trường hợp theo yêu cầu khách vợ chồng ngồi xe vị trí vợ chồng khách vị trí thứ thứ ba Những điều cần lưu ý: • Khách có phu nhân cùng, xếp phu nhân ngồi bên phải xe đỗ, phu nhân xuống trước chồng bắt tay chủ nhà trước tiên Phạm Thị Nga 7Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước Chỗ ngồi xe ô tô: (trường hợp người) Chủ Lái xe Khách (bảo vệ/phiên dịch) (trường hợp người có ghế phụ) Chủ Lái xe Phiên dịch Khách (bảo vệ) Có xe tơ dẫn đường 08 xe mơ tơ hộ tống đồn Tại đường phố gần nơi đón tiếp đồn Chính phủ nước bạn treo dây cờ, biển cờ, biểu ngữ chào mừng tiếng Việt tiếng nước có đồn đến Việt Nam - Người tháp tùng không xuống xe trước khách, trừ người phiên dịch lái xe, bảo vệ phải nhanh chóng xuống xe để mở cửa cho khách - Người lái xe phải đỗ xe phía người khách ngồi, trước cửa nhà khách, cửa ga để khách xuống xe trực diện với chủ nhà đón khách người bắt tay chủ nhà trước tiên Phạm Thị Nga 8Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước 2.1.2 Lễ đón - Người chủ trì :Chủ tịch nước Tổng Bí thư Thủ tướng Chính phủ chủ trì lễ đón - Địa điểm đón: Đón Phủ Chủ tịch Phạm Thị Nga 9Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước Thành phần tham dự lễ đón có Phu nhân (hoặc phu quân) Nguyên thủ quốc gia, Phu nhân (hoặc phu quân) Người đứng đầu Chính phủ nước khách cùng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Người tháp tùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam nước khách, quan chức Việt Nam có chức vụ tương ứng với thành viên Đoàn khách, Đại sứ cán ngoại giao Đại sứ quán nước khách - Nghi thức đón: + Người đứng đầu Phu nhân (hoặc phụ quân) đón Người đứng đầu Phu nhân (hoặc phu quân) nước khách nơi đỗ xe Có hai hàng tiêu binh danh dự đứng trước thềm + Thiếu nhi tặng hoa Người đứng đầu Chính phủ nước khách Phu nhân (hoặc Phu quân) + Hai Nguyên thủ Quốc gia đứng bục danh dự + Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước ( Quốc thiều nước khách trước) + Đội trưởng Đội danh dự chào, báo cáo mời người đứng đầu Chính pgur nước khách duyệt đội danh dự + Đội danh dự chúc sức khỏe trưởng đoàn nước khách + Nguyên thủ quốc gia giới thiệu người đứng đầu Chính phủ nước khách quan chức Việt Nam Người đứng đầu Chính phủ nước khách giới thiệu với Nguyên thủ Quốc gia nước ta thành viên Đoàn khách 2.1.3 Hội đàm Mục đích Hội đàm: đàm thoại cấp cao Chính phủ hai nước, thơng qua buổi hội đàm Đại diện hai bên trao đổi thống hợp tác phủ hai nước ký kết hợp đồng cam kết hợp tác hai bên Qua hội đàm bộ, ngành, doanh nghiệp lớn quốc gia ký trao hợp đồng hợp tác lĩnh vực khác như: Công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục… Thành phần tham dự hội đàm +Hai người đứng đầu Chính phủ tham dự hội đàm Phạm Thị Nga 10 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngồi vào làm việc Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam chi tiêu tiếp khách nước BỘ TÀI CHÍNH _ Số: 01/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngồi vào làm việc Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam chi tiêu tiếp khách nước Căn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 Chính phủ nghi lễ Nhà nước đón tiếp khách nước ngồi; Căn Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001 Thủ tướng Chính phủ tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam; Căn Chỉ thị số 297-CT ngày 26/11/1986 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) việc chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài; Căn Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Để phù hợp với yêu cầu thực tế, Bộ Tài quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước vào làm việc Việt Nam; chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam; chế độ chi tiêu tiếp khách nước đến làm việc quan, đơn vị, tổ chức sau: Điều Quy định chung Các Bộ, ngành địa phương mời đoàn khách nước ngoài, tổ chức quốc tế đến thăm làm việc Việt Nam; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam thực theo quy định Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 Chính phủ nghi lễ Nhà nước đón tiếp khách nước ngoài; Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001 Thủ tướng Chính phủ tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam Các quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội tổ chức trị xã hội – Phạm Thị Nga 49 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ chuyển đổi theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 Chính phủ quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức khoa học cơng nghệ cơng lập, có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp (dưới gọi tắt quan, đơn vị) phải thực chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, tiếp khách nước đến công tác quan, đơn vị; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam theo quy định Thông tư Các quan, đơn vị địa phương tổ chức hội nghị giao ban biên giới thường theo mức chi quy định Thông tư Đối với hội nghị quốc tế tổ chức theo hình thức luân phiên nước mà Việt Nam đăng cai tổ chức Việt Nam (ASEAN, ASEM, APEC, AIPA…); Mức chi quy định Thông tư áp dụng cho việc tổ chức hội nghị thường niên từ cấp Bộ trưởng trở xuống Đối với Hội nghị cấp Thượng đỉnh Hội nghị cấp cao bên lề hội nghị Thượng đỉnh thực theo chế độ quy định riêng Cơ quan, đơn vị đón tiếp đoàn khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, tổ chức hội nghị giao ban biên giới thường kỳ cần tận dụng nhà khách, phương tiện lại sở vật chất sẵn có để phục vụ khách sau tận dụng trường hợp thiếu phải thuê dịch vụ bên Các quan, đơn vị phải thực hành tiết kiệm việc chi tiêu tiếp khách đến công tác, làm việc; khoản chi tiêu, tiếp khách đến làm việc phải theo chế độ, tiêu chuẩn quy định thực công khai Nghiêm cấm việc sử dụng loại rượu, bia ngoại để chiêu đãi, tiếp khách Người đứng đầu quan, đơn vị tổ chức tiếp khách phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật để xảy việc chi tiêu sai quy định Kinh phí đón tiếp khách nước ngồi; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam; chi tiêu tiếp khách nước đến công tác làm việc quan, đơn vị quan, đơn vị xếp dự toán ngân sách Nhà nước duyệt hàng năm để thực Cấp hạng khách quốc tế: Mức chi đón tiếp khách quốc tế phân biệt theo cấp hạng khách quốc tế theo quy định Chỉ thị số 297 – CT ngày 26/11/1986 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) việc chi tiêu đón tiếp khách nước ngồi nghi lễ nhà nước đón tiếp khách nước ngồi quy định Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 Chính phủ Quy định cụ thể cấp hạng khách quốc tế theo phụ lục đính kèm Điều Quy định tiêu chuẩn, khung mức chi tiếp khách nước vào làm việc Việt Nam Đối với đoàn khách nước vào làm việc Việt Nam Việt Nam đài thọ tồn chi phí ăn, ở, lại nước: a) Chi đón, tiễn khách sân bay: Phạm Thị Nga 50 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước - Chi tặng hoa: Tặng hoa cho thành viên đoàn khách hạng đặc biệt khách hạng A; tặng hoa cho trưởng đoàn đoàn viên nữ khách hạng B; tặng hoa cho trưởng đoàn nữ khách hạng C; Khung mức chi tặng hoa tối đa 200.000 đồng/1 người - Chi thuê phòng chờ sân bay: Chỉ áp dụng khách hạng đặc biệt, khách hạng A khách hạng B Giá th phòng chờ tốn theo hóa đơn thu tiền đơn vị có chức cung cấp dịch vụ sân bay b) Tiêu chuẩn xe ô tô: - Khách hạng đặc biệt: Sử dụng xe lễ tân Nhà nước theo quy chế Bộ Ngoại giao quy định hành có liên quan; - Đồn khách hạng A: Trưởng đồn bố trí xe riêng Phó đồn đồn viên người/một xe; riêng trường hợp Phó đồn đồn viên cấp Bộ trưởng bố trí 01 người/xe, phó đồn đồn viên cấp Thứ trưởng tương đương người/xe Đoàn tùy tùng xe nhiều chỗ ngồi; - Đoàn khách hạng B, hạng C: Trưởng đồn bố trí xe riêng; riêng trường hợp phó đồn cấp thứ trưởng cấp tương đương bố trí 02 người/xe; đồn viên đồn xe nhiều chỗ ngồi; Giá thuê xe toán vào hợp đồng thuê xe hóa đơn thu tiền đơn vị có chức cung cấp dịch vụ vận tải - Tiêu chuẩn xe hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường: Thực theo quy định Điều 26 Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 Chính phủ nghi lễ Nhà nước đón tiếp khách nước ngồi Bộ Cơng an chịu trách nhiệm bảo đảm phương tiện thực nhiệm vụ c) Tiêu chuẩn thuê chỗ ở: - Khách hạng đặc biệt: Tiêu chuẩn thuê phòng khách sạn Thủ trưởng quan giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt; - Đoàn khách hạng A: (giá thuê phòng có bao gồm bữa ăn sáng) + Trưởng đồn: Mức tối đa 5.500.000 đồng/người/ngày; + Phó đồn: Mức tối đa 4.500.000 đồng/người/ngày; + Đoàn viên: Mức tối đa 3.500.000 đồng/người/ngày; - Đoàn khách hạng B: (giá thuê phòng có bao gồm bữa ăn sáng) + Trưởng đồn, Phó đồn: Mức tối đa 4.500.000 đồng/người/ngày; + Đồn viên: Mức tối đa 2.800.000 đồng/người/ngày; - Đoàn khách hạng C: (giá th phòng có bao gồm bữa ăn sáng) + Trưởng đoàn: Mức tối đa 2.400.000 đồng/người/ngày; + Đoàn viên: Mức tối đa: 1.700.000 đồng/người/ngày; Phạm Thị Nga 51 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước - Khách mời quốc tế khác (giá th phòng có bao gồm bữa ăn sáng) Mức tối đa: 500.000 đồng/người/ngày Trường hợp yêu cầu đối ngoại đặc biệt cần thuê phòng theo tiêu chuẩn cao mức quy định tối đa nêu trên, Thủ trưởng quan, đơn vị chủ trì tiếp khách định mức chi thuê phòng tinh thần tiết kiệm phải tự xếp phạm vi dự tốn ngân sách cấp có thẩm quyền giao để thực Trường hợp nghỉ nhà khách quan, đơn vị mà khơng tính tiền phòng trường hợp thuê khách sạn không bao gồm tiền ăn sáng giá th phòng quan, đơn vị tiếp khách chi tiền ăn sáng tối đa 10% mức ăn ngày/người hạng khách Tổng mức tiền th phòng tiền ăn sáng khơng vượt mức chi thuê chỗ quy định nêu Chứng từ toán vào hợp đồng hóa đơn thu tiền đơn vị có chức cung cấp dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ d) Tiêu chuẩn ăn hàng ngày: (bao gồm bữa trưa, tối): - Khách hạng đặc biệt: Do Thủ trưởng quan giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt chương trình đón đồn; - Đồn khách hạng A: Mức tối đa 800.000 đồng/ngày/người; - Đoàn khách hạng B: Mức tối đa 540.000 đồng/ngày/người; - Đoàn khách hạng C: Mức tối đa 400.000 đồng/ngày/người; - Khách mời quốc tế khác: Mức tối đa 270.000 đồng/ngày/người; Mức chi ăn hàng ngày nêu bao gồm tiền đồ uống (rượu, bia, nước uống sản xuất Việt Nam), chưa bao gồm loại thuế phải trả nhà cung cấp dịch vụ theo quy định hành Trong trường hợp cần thiết phải có cán đơn vị đón tiếp ăn đồn tốn tiền ăn thành viên đồn đ) Tổ chức chiêu đãi: - Khách hạng đặc biệt: Do Thủ trưởng quan giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt chương trình đón đồn; - Đối với khách từ hạng A, hạng B, hạng C: Mỗi đoàn khách tổ chức chiêu đãi lần Mức chi chiêu đãi khách tối đa không vượt mức tiền ăn ngày khách theo quy định điểm d, khoản Điều 2; Mức chi chiêu đãi bao gồm tiền đồ uống (rượu, bia, nước uống sản xuất Việt Nam) áp dụng cho đại biểu phiên dịch phía Việt Nam tham gia tiếp khách (danh sách đại biểu phía Việt Nam theo đề án đón đồn cấp có thẩm quyền phê duyệt), chưa bao gồm loại thuế phải trả nhà cung cấp dịch vụ theo quy định hành e) Tiêu chuẩn tiếp xã giao buổi làm việc: Phạm Thị Nga 52 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước - Khách hạng đặc biệt: Do Thủ trưởng quan giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt chương trình đón đồn; - Đồn khách hạng A: Mức chi nước uống, hoa quả, bánh ngọt, tối đa không 220.000 đồng/người/ngày (2 buổi làm việc); - Đoàn khách hạng B: Mức chi nước uống, hoa quả, bánh ngọt, tối đa không 110.000 đồng/người/ngày (2 buổi làm việc); - Đoàn khách hạng C: Mức chi nước uống, hoa quả, bánh ngọt, tối đa không 70.000 đồng/người/ngày (2 buổi làm việc); Mức chi áp dụng cho đại biểu phiên dịch phía Việt Nam tham gia tiếp khách g) Chi dịch thuật: - Biên dịch: + Tiếng Anh tiếng nước thuộc EU sang Tiếng Việt: Tối đa không 120.000 đồng/trang (350 từ); + Tiếng Việt sang Tiếng Anh tiếng nước thuộc EU: Tối đa không 150.000 đồng/trang (350 từ); Đối với số ngôn ngữ không phổ thông mức chi biên dịch phép tăng tối đa 30% so với mức chi biên dịch nêu - Dịch nói: + Dịch nói thông thường: Tối đa không 150.000 đồng/giờ/người, tương đương không 1.200.000 đồng/ngày/người làm việc tiếng; + Dịch đuổi (dịch đồng thời): Tối đa không 400.000 đồng/giờ/người, tương đương 3.200.000 đồng/ngày/người làm việc tiếng; Trong trường hợp đặc biệt tổ chức hội nghị quốc tế có quy mơ lớn cần phải th phiên dịch có trình độ dịch đuổi cao để đảm bảo chất lượng hội nghị, Thủ trưởng quan, đơn vị chủ trì hội nghị định mức chi dịch nói cho phù hợp phải tự xếp phạm vi dự tốn ngân sách cấp có thẩm quyền giao để thực Định mức chi dịch thuật nêu áp dụng trường hợp quan người phiên dịch cần thiết phải thuê Trường hợp quan, đơn vị chưa bố trí người làm vị trí cơng tác biên, phiên dịch, khơng th bên ngồi, mà sử dụng cán quan, đơn vị để tham gia cơng tác biên, phiên dịch tốn tối đa không 50% mức biên, phiên dịch thuê Thủ trưởng quan, đơn vị chịu trách nhiệm định mức chi cụ thể trường hợp phải quy định quy chế chi tiêu nội quan, đơn vị; đồng thời phải chịu trách nhiệm việc giao thêm công việc nhiệm vụ thường xuyên giao cán phải quản lý chất lượng biên, phiên dịch bảo đảm tiết kiệm, hiệu Phạm Thị Nga 53 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước h) Chi văn hóa, văn nghệ tặng phẩm: Căn tính chất cơng việc, u cầu đối ngoại đoàn khách nước vào làm việc Việt Nam, Thủ trưởng quan, đơn vị chịu trách nhiệm đón đồn định chi văn hóa, văn nghệ tặng phẩm tinh thần tiết kiệm, khơng phơ trương hình thức; cụ thể sau: - Chi văn hóa, văn nghệ: + Đối với khách hạng đặc biệt: Do Thủ trưởng quan giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt chương trình đón đồn; + Đối với khách hạng A, B C: Tùy trường hợp cụ thể, Thủ trưởng quan giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt kế hoạch đón đồn, tối đa đồn chi xem biểu diễn nghệ thuật dân tộc lần theo giá vé rạp theo hợp đồng biểu diễn; - Chi tặng phẩm: Tặng phẩm sản phẩm Việt Nam sản xuất thể sắc văn hóa dân tộc, mức chi cụ thể sau: + Đối với khách hạng đặc biệt: Do Thủ trưởng quan giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt chương trình đón đồn; + Đối với khách hạng A: Trưởng đồn: Mức tối đa khơng q 1.000.000 đồng/người; Các đại biểu khác: Mức chi tối đa không 300.000 đồng/người; + Đối với khách hạng B: Trưởng đồn: Mức tối đa khơng q 600.000 đồng/người; Các đại biểu khác: Mức chi tối đa không 300.000 đồng/người; + Đối với khách hạng C: Trưởng đoàn: Mức tối đa không 400.000 đồng/người; Các đại biểu khác: Mức chi tối đa không 300.000 đồng/người i) Đi công tác địa phương sở: Trường hợp cần thiết phải đưa khách thăm, làm việc địa phương sở theo chương trình, kế hoạch cấp có thẩm quyền định tiêu chuẩn đón tiếp sau: - Cơ quan, đơn vị chủ trì đón tiếp khách chịu trách nhiệm chi tồn chi phí đưa đón khách từ nơi tới địa phương, sở chi phí ăn, nghỉ cho khách ngày khách làm việc địa phương, sở theo mức chi quy định điểm b, c, d, đ khoản Điều 2; - Cơ quan, đơn vị địa phương sở nơi khách đến thăm làm việc chi tiếp khách gồm nước uống, hoa quả, bánh Mức chi theo quy định điểm e khoản Điều 2; Phạm Thị Nga 54 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước - Trường hợp cán Việt Nam cử tham gia đoàn tháp tùng khách thăm làm việc địa phương th phòng nghỉ theo tiêu chuẩn người/phòng theo giá thực tế loại phòng tiêu chuẩn (Standard) khách sạn nơi đoàn khách quốc tế Trường hợp đồn có lẻ người khác giới người lẻ thuê người/phòng theo giá thực tế loại phòng tiêu chuẩn (Standard) khách sạn nơi đồn khách quốc tế Được tốn phụ cấp lưu trú theo chế độ hành công tác phí cán bộ, cơng chức nước công tác nước k) Chi đưa khách tham quan: Căn tính chất cơng việc, u cầu đối ngoại đoàn, Thủ trưởng quan, đơn vị chịu trách nhiệm đón đồn định kế hoạch đón đồn việc đưa khách tham quan tinh thần tiết kiệm, khơng phơ trương hình thức Mức chi đưa đón khách từ nơi đến điểm tham quan, chi ăn, nghỉ cho khách ngày tham quan theo mức chi quy định điểm b, c d khoản Điều áp dụng cho cán phía Việt Nam tham gia đưa đoàn đi; số lượng cán Việt Nam tham gia đoàn Thủ trưởng quan, đơn vị chủ trì đón đồn phê duyệt l) Trường hợp đoàn vào làm việc với nhiều quan, đơn vị: Trường hợp đoàn vào làm việc với nhiều quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt, quan, đơn vị chủ trì việc đón đồn chịu trách nhiệm chi phí đón, tiễn; tiền ăn, tiền th chỗ ở, lại đoàn theo mức chi quy định điểm a, b, c, d, đ khoản Điều Các quan, đơn vị có chương trình làm việc với đồn chịu trách nhiệm chi phí tiếp đồn thời gian đồn làm việc với quan, đơn vị theo kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt Mức chi tiếp khách áp dụng theo quy định điểm e, khoản Điều 2 Đối với đoàn khách nước vào làm việc Việt Nam khách tự túc ăn, ở; Việt Nam chi khoản chi phí lễ tân, chi phí lại nước: a) Đối với khách đặc biệt: Do Thủ trưởng quan giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt chương trình đón đồn b) Đối với khách hạng A, hạng B, hạng C: Cơ quan chủ trì đón tiếp đồn vào chi để đón tiếp đồn sau: Chi đón tiếp sân bay; chi phí phương tiện lại thời gian đồn làm việc Việt Nam; chi phí tiếp xã giao buổi làm việc; chi phí dịch thuật; chi văn hóa, văn nghệ tặng phẩm; trường hợp quan hệ đối ngoại xét thấy cần thiết Thủ trưởng quan giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt chi mời 01 bữa cơm thân mật Tiêu chuẩn chi đón tiếp mức chi theo hạng khách quy định điểm a, b, đ, e, g, h khoản Điều Phạm Thị Nga 55 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước c) Trường hợp cần thiết phải đưa khách thăm, làm việc địa phương sở theo chương trình, kế hoạch cấp có thẩm quyền định thực chi đón tiếp quy định điểm i, khoản Điều d) Trường hợp đoàn làm việc với nhiều quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt thực chi đón tiếp quy định điểm e, khoản Điều Đối với đại sứ, trưởng đại diện tổ chức quốc tế kết thúc nhiệm kỳ công tác Việt Nam: Cơ quan, đơn vị tổ chức mời cơm thân mật chia tay, tối đa không 700.000 đồng/người bao gồm đại diện phía Việt Nam, mức chi bao gồm tiền đồ uống (rượu, bia, nước uống sản xuất Việt Nam, chưa bao gồm loại thuế phải trả nhà cung cấp dịch vụ theo quy định hành) Chi mua tặng phẩm cho khách tối đa không 600.000 đồng/người Đối với đoàn khách nước vào làm việc Việt Nam khách tự túc chi phí: Cơ quan, đơn vị có đồn đến làm việc chi để tiếp xã giao buổi đoàn đến làm việc, mức chi quy định điểm e, khoản Điều Điều Quy định khung mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam Đối với hội nghị quốc tế tổ chức theo hình thức luân phiên nước mà Việt Nam đăng cai tổ chức Việt Nam (ASEAN, ASEM, APEC, AIPA…) a) Chi đón tiếp sân bay: Các hội nghị từ quan chức cấp cao trở lên có trưởng đồn đón cầu thang máy bay tặng hoa cho trưởng đoàn đoàn viên nữ Riêng đoàn hội nghị cấp Bộ trưởng có nghi lễ đón trọng thể có an ninh hộ tống b) Tiêu chuẩn xe ô tô: - Đối với hội nghị cấp Bộ trưởng: Trưởng đoàn quan chức cấp cao bố trí xe riêng để đưa, đón ngày dự hội nghị; đoàn viên, đoàn tùy tùng xe nhiều chỗ ngồi; - Đối với đoàn dự hội nghị quan chức cấp cao (SEOM, SOM): Trưởng đồn bố trí xe riêng để đưa, đón ngày dự hội nghị; đoàn viên đoàn thuê xe nhiều chỗ ngồi để đưa, đón; - Đối với họp nhóm cơng tác (SOM) cấp Vụ trưởng họp Ủy ban thường trực, cấp Tổng Vụ trưởng (DG): Trưởng đồn bố trí xe riêng để đưa, đón ngày làm việc; đồn viên đoàn thuê xe nhiều chỗ ngồi để đưa, đón c) Tiêu chuẩn thuê chỗ nghỉ: Phạm Thị Nga 56 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước Các đồn tự túc tiền thuê chỗ nghỉ, riêng hội nghị cấp Bộ trưởng, hội nghị SOM ta bố trí chỗ cho cấp Bộ trưởng; Trưởng đoàn đồn quan sát viên thức; Giám đốc Phó giám đốc điều hành Ban thư ký quốc tế Tiêu chuẩn thuê khách sạn: - Cấp Bộ trưởng, cấp trưởng đồn đồn quan sát viên thức: 01 phòng Suite; - Cấp SOM, SEOM: 01 phòng Deluxe d) Về chiêu đãi, chào mừng đại biểu: Mỗi hội nghị tổ chức chiêu đãi lần tổ chức bữa cơm tối chào mừng đại biểu, theo mức sau (kể đại diện phía Việt Nam): - Hội nghị cấp Bộ trưởng: Mức tối đa 900.000 đồng/suất; - Hội nghị quan chức cấp cao (SEOM, SOM), cấp Tổng vụ trưởng (DG): Mức tối đa 750.000 đồng/suất; - Hội nghị làm việc cấp chuyên viên: Mức tối đa 450.000 đồng/suất Đối với đoàn hội nghị cấp Bộ trưởng chi cho việc kết hợp biểu diễn giới thiệu văn hóa, văn nghệ dân tộc buổi chiêu đãi (nếu có) Mức chi bao gồm tiền đồ uống (rượu, bia, nước uống sản xuất Việt Nam, chưa bao gồm loại thuế phải trả nhà cung cấp dịch vụ theo quy định hành) áp dụng cho đại biểu phiên dịch phía Việt Nam tham gia tiếp khách đ) Tiêu chuẩn tiếp xã giao buổi làm việc: - Trong thời gian dự hội nghị đoàn tự túc tiền ăn, tùy theo tính chất cơng việc bố trí thêm số bữa ăn trưa ăn tối để trao đổi cơng việc trưởng đồn cho đại biểu khác nước tham dự hội nghị phải cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án tổ chức hội nghị Mức chi tối đa sau: + Ăn trưa ăn tối làm việc trưởng đoàn cấp Bộ trưởng: Mức tối đa 700.000 đồng/suất; + Ăn trưa ăn tối làm việc trưởng đoàn cấp hội nghị quan chức cấp cao (SEOM, SOM), cấp Tổng vụ trưởng (DG): Mức tối đa 500.000 đồng/suất; + Ăn trưa ăn tối cho đại biểu khác nước tham dự hội nghị: Mức tối đa 300.000 đồng/suất Mức chi bao gồm tiền đồ uống (rượu, bia, nước uống sản xuất Việt Nam, chưa bao gồm loại thuế phải trả nhà cung cấp dịch vụ theo quy định hành) - Các buổi làm việc lại chi giải khát giờ, mức chi tối đa 120.000 đồng/người/1 ngày (2 buổi làm việc) áp dụng cho đại biểu Việt Nam tham gia tiếp khách, làm việc e) Về tặng phẩm áo đồng phục cho trưởng đoàn: Phạm Thị Nga 57 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước - Chỉ tặng áo đồng phục cho trưởng đoàn cấp Bộ trưởng - Về tặng phẩm: Tặng phẩm sản phẩm Việt Nam sản xuất thể sắc văn hóa dân tộc, mức chi sau: Tối đa 1.000.000 đồng/người tặng phẩm cho trưởng đoàn cấp Bộ trưởng cho Chủ tịch hội nghị; tối đa 600.000 đồng/người cho quan chức Ban thư ký hội nghị; tối đa 300.000 đồng/người cho đại biểu dự hội nghị g) Ngoài tiêu chuẩn quy định trên, quan tổ chức hội nghị dự trù để chi thêm số khoản: Tiền giấy bút, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, tuyên truyền cho hội nghị, tiền trang trí, thuê hội trường phòng họp, tiền thuê thiết bị (nếu có), tiền làm cờ, phù hiệu hội nghị, tham quan, phiên dịch, bảo vệ, chi phí đưa đón phu nhân Bộ trưởng, thuốc y tế, khoản chi cần thiết khác phục vụ trực tiếp cho hội nghị Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế khác tổ chức Việt Nam: a) Hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức Việt Nam phía Việt Nam đài thọ tồn chi phí chi sau: - Đối với khách mời đại biểu quốc tế phía Việt Nam đài thọ áp dụng mức chi quy định khoản Điều nêu trên; - Chi giải khát (áp dụng cho đại biểu phiên dịch phía Việt Nam): Thực theo quy định điểm e khoản Điều nêu trên; - Đối với khoản chi phí khác như: Chi giấy bút, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, tuyên truyền, trang trí, thuê hội trường phòng họp, th thiết bị (nếu có), tiền làm cờ, phù hiệu hội nghị, chi thuê phiên dịch, bảo vệ, thuốc y tế, khoản chi cần thiết khác (nếu có) phải sở thực cần thiết dự tốn quan có thẩm quyền phê duyệt b) Hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức Việt Nam phía Việt Nam phía nước phối hợp tổ chức: Đối với hội nghị, hội thảo này, xây dựng dự toán cần làm rõ nội dung thuộc trách nhiệm phía nước ngồi chi, nội dung thuộc trách nhiệm phía Việt Nam chi để tránh chi trùng lắp Đối với nội dung chi thuộc trách nhiệm phía Việt Nam phải vào chế độ chi tiêu hành mức chi quy định điểm a, khoản 2, Điều nêu để thực c) Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức Việt Nam phía nước ngồi đài thọ tồn chi phí: Cơ quan, đơn vị nơi phối hợp với tổ chức quốc tế để tổ chức hội nghị, hội thảo không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để chi thêm cho hội nghị, hội thảo quốc tế Về chế độ cán Việt Nam tham gia đón, tiếp khách quốc tế, phục vụ hội nghị, hội thảo quốc tế; tham gia đoàn đàm phán: Phạm Thị Nga 58 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước a) Cán Việt Nam tham gia đón tiếp khách quốc tế, phục vụ hội nghị, hội thảo quốc tế, hưởng chế độ sau: - Trường hợp phải bố trí chỗ nghỉ tập trung cho cán Việt Nam tham gia đón tiếp khách quốc tế, phục vụ hội nghị, hội thảo, mức chi sau: Được thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn người/phòng theo giá thực tế loại phòng tiêu chuẩn (Standard) khách sạn nơi tổ chức đón tiếp khách quốc tế tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Trường hợp đồn có lẻ người khác giới người lẻ th người/phòng theo giá thực tế loại phòng tiêu chuẩn (Standard) khách sạn nơi tổ chức đón tiếp khách quốc tế tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - Trường hợp cán bộ, cơng chức cấp có thẩm quyền cử cơng tác phục vụ đón tiếp khách quốc tế tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phạm vi tỉnh nơi quan đóng trụ sở, tốn tiền tàu xe lại, phụ cấp lưu trú theo chế độ hành cơng tác phí cán bộ, cơng chức nước công tác nước - Riêng hội nghị cấp Bộ trưởng phép chi số khoản sau: + Nếu cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án tổ chức đón đồn, tổ chức hội nghị đồng ý cho phép bố trí ăn tập trung cho lực lượng phục vụ (an ninh, bảo vệ, y tế, phục vụ, lái xe, lễ tân, tình nguyện viên, sỹ quan liên lạc…) ngày diễn hội nghị thức, mức chi ăn tối đa khơng q 150.000 đồng/người/ngày (chưa tính loại thuế, phí dịch vụ) Khơng chi tiền khơng tổ chức ăn, nghỉ tập trung; + Chi bồi dưỡng: Đối với thành viên Tiểu ban, Tổ, nhóm cơng tác cấp có thẩm quyền định văn huy động phục vụ hội nghị cấp Bộ trưởng theo mức tối đa không 150.000 đồng/ngày/người; Nhân viên phục vụ (lực lượng an ninh, bảo vệ, lái xe, lễ tân, tình nguyện viên, sỹ quan liên lạc…) cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách theo mức tối đa không 70.000 đồng/ngày/người; Trường hợp người làm nhiều nhiệm vụ khác ngày, hưởng mức thù lao cao Số ngày hưởng tiền bồi dưỡng số ngày thức diễn Hội nghị Bộ trưởng Khi hưởng tiền bồi dưỡng khơng hưởng tiền làm thêm (nếu có); + Chi cho thành viên tham dự họp chuẩn bị Tiểu ban: 100.000 đồng/người/cuộc Trong trường hợp họp trùng với ngày thức diễn hội nghị Bộ trưởng hưởng khoản tiền chi thù lao bồi dưỡng cao Đối với hội nghị, hội thảo lại chi tốn làm thêm theo quy định hành (nếu có) Phạm Thị Nga 59 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước b) Đối với cán Việt Nam tham gia đoàn đàm phán công tác Biên giới lãnh thổ; đàm phán Việt Nam gia nhập Tổ chức Quốc tế; đàm phán ký kết Hiệp định song phương, đa phương (bao gồm đoàn đàm phán nước đoàn đàm phán ngồi nước), tốn: - Đối với đoàn đàm phán tổ chức nước: Trong trường hợp phải bố trí chỗ nghỉ tập trung cho cán Việt Nam tham gia đồn đàm phán, thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn người/phòng theo giá thực tế loại phòng tiêu chuẩn (Standard) khách sạn nơi tổ chức đàm phán Trường hợp đoàn có lẻ người khác giới người lẻ th người/phòng theo giá thực tế loại phòng tiêu chuẩn (Standard) khách sạn nơi tổ chức tổ chức đàm phán Tùy theo tính chất cơng việc khẩn trương, phức tạp đoàn đàm phán, Thủ trưởng quan, đơn vị chủ trì đàm phán định chi tối đa khơng q 150.000 đồng/người/buổi để bố trí ăn tập trung (hoặc chi tiền bồi dưỡng) cho thành viên cán tham gia phục vụ đoàn đàm phán ngày tham gia phiên họp chuẩn bị phiên đàm phán thức; - Đối với đoàn đàm phán tổ chức nước ngoài: Tùy theo tính chất cơng việc khẩn trương, phức tạp đoàn đàm phán, Thủ trưởng quan, đơn vị chủ trì đàm phán định chi bồi dưỡng cho thành viên trực tiếp tham gia đoàn đàm phán ngày tham gia phiên họp chuẩn bị tổ chức nước mức tối đa không 150.000 đồng/người/buổi Điều Quy định khung mức chi tiêu tiếp khách nước Các quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp phải thực hành tiết kiệm việc tiếp khách; việc tổ chức tiếp khách phải đơn giản, không phơ trương hình thức, thành phần tham dự người trực tiếp liên quan Không sử dụng ngân sách để mua quà tặng đoàn khách đến làm việc Mọi khoản chi tiêu tiếp khách phải chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định; phải công khai, minh bạch phải quy định quy chế chi tiêu nội quan, đơn vị Người đứng đầu quan, đơn vị tổ chức tiếp khách phải trực tiếp chịu trách nhiệm để xảy việc chi tiêu sai quy định Việc tổ chức chiêu đãi, tiếp khách nước đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Thủ trưởng quan giao nhiệm vụ tổ chức đón tiếp phê duyệt Mức chi tiếp khách: a) Đối với khách đến làm việc quan, đơn vị: Chi nước uống mức chi tối đa không 20.000 đồng/người/ngày b) Chi mời cơm: Các quan, đơn vị không tổ chức chi chiêu đãi khách nước đến làm việc quan, đơn vị mình; trường hợp xét thấy Phạm Thị Nga 60 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước cần thiết tổ chức mời cơm khách theo mức chi tiếp khách tối đa không 200.000 đồng/1 suất - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tình hình thực tế khả ngân sách địa phương quy định cụ thể đối tượng khách mời cơm loại hình quan thuộc tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước ban hành Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể đối tượng khách mời cơm, mức chi mời cơm cho phù hợp với đặc điểm hoạt động quan trực thuộc Bộ, ngành đảm bảo tiết kiệm, hiệu Trường hợp Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn quy định cụ thể Thủ trưởng quan khung mức chi quy định Thông tư quy định cụ thể đối tượng khách mời cơm, mức chi mời cơm cho phù hợp Các quan sử dụng từ nguồn kinh phí giao thực chế độ tự chủ nguồn thu hợp pháp khác để chi mời cơm khách phải quy định quy chế chi tiêu nội quan đảm bảo tiết kiệm, hiệu phù hợp với đặc điểm hoạt động quan; - Đối với đơn vị nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị tự bảo đảm phần chi phí hoạt động theo quy định Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập tổ chức khoa học công nghệ công lập thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 Chính phủ, đối tượng khách mời cơm, mức chi mời cơm Thủ trưởng đơn vị xem xét định phải quy định quy chế chi tiêu nội đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu phù hợp với đặc điểm hoạt động quan, đơn vị Điều Tổ chức thực Việc lập dự toán, phân bổ tốn kinh phí chi đón tiếp khách nước vào làm việc Việt Nam; chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam; chế độ chi tiêu tiếp khách nước đến làm việc quan, đơn vị thực theo quy định Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn, Thông tư quy định thêm sau: a) Việc kiểm sốt chi tốn kinh phí đón tiếp khách nước vào làm việc Việt Nam; chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam; chi tiêu tiếp khách nước đến làm việc quan, đơn vị phải thực kiểm sốt tốn theo đồn khách, hội nghị sở vào đề án đón đồn tổ chức hội nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt chứng từ chi tiêu hợp pháp theo quy định b) Việc lập dự tốn, phân bổ tốn kinh phí việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam: - Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán theo quy định Luật NSNN, quan, đơn vị giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam chế độ quy định Thông tư văn liên quan khác lập dự tốn kinh phí gửi quan chủ quản cấp Cơ quan Phạm Thị Nga 61 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước chủ quản tổng hợp dự tốn kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam vào dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm quan chủ quản gửi quan tài cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán theo quy định Cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam có trách nhiệm quản lý, sử dụng tốn kinh phí với NSNN theo quy định Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế từ cấp Bộ trưởng trở xuống, dự toán giao cho quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị, quan chủ trì thực ký hợp đồng công việc với quan, đơn vị có liên quan để thực hiện; - Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an có trách nhiệm chủ động lập dự tốn kinh phí bảo đảm cơng tác an ninh cho việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam dự toán ngân sách hàng năm Bộ Quốc phòng Bộ Cơng an (xây dựng phương án bảo vệ; phương tiện, trang thiết bị bảo vệ; xăng xe hộ tống, dẫn đường …); riêng hội nghị cấp Bộ trưởng quan, đơn vị chủ trì chi hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp bảo đảm công tác an ninh thời gian tổ chức hội nghị theo mức quy định điểm a khoản Điều Căn khả ngân sách giá thực tế: Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quy định mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam quan, đơn vị trực thuộc thực hiện; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực tế việc tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam quan, đơn vị thuộc địa phương thực cho phù hợp không vượt mức chi tối đa quy định Thông tư Trường hợp Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn quy định mức chi cụ thể, Thủ trưởng quan, đơn vị chủ trì đón đoàn mức chi tối đa quy định Thơng tư này; đề án đón đồn (thành phần đồn, địa điểm tổ chức đón đồn, khả tận dụng nhà khách, phương tiện lại sở vật chất sẵn có để phục vụ khách…) định mức chi thực tế (có hóa đơn hợp pháp, hợp lệ) không vượt mức chi tối đa quy định Thông tư này, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí phạm vi dự tốn ngân sách cấp có thẩm quyền giao Những khoản chi tiếp khách nước ngoài, hội nghị, hội thảo quốc tế, tiếp khách nước không quy định Thông tư kiểm tra phát quan quản lý cấp trên, quan tài cấp có quyền xuất tốn u cầu quan, đơn vị có trách nhiệm thu hồi nộp cho cơng quỹ Người lệnh chi sai phải bồi hoàn toàn số tiền chi sai cho quan, đơn vị, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật hành Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định Nghị 773/2009/NQ-UBTVQH12 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số chế độ chi tiêu tài phục vụ hoạt động Quốc hội, quan Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội, để ban hành Nghị áp dụng cho Hội đồng nhân dân cấp cho phù hợp với tình hình cụ thể địa Phạm Thị Nga 62 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước phương, bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân cấp thiết thực, hiệu nhiệm vụ có liên quan Các doanh nghiệp nhà nước vận dụng quy định Thông tư để thực chi tiếp khách nước ngoài, hội nghị, hội thảo quốc tế, tiếp khách nước phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh đơn vị Mức chi dịch thuật mức chi cán Việt Nam tham gia đoàn đàm phán quy định Thông tư áp dụng trường hợp chi dịch thuật chi bồi dưỡng cán Việt Nam tham gia đàm phán thực công tác điều ước quốc tế công tác thỏa thuận quốc tế Thơng tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký, thay Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 thay mục II Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 Bộ Tài Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngồi vào làm việc Việt Nam, chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam chi tiêu tiếp khách nước; thay quy định mức chi dịch thuật mức chi bồi dưỡng cán Việt Nam tham gia đàm phán gạch đầu dòng thứ gạch đầu dòng thứ năm điểm d khoản mục II Thông tư số 65/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008 Bộ Tài Hướng dẫn việc quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho cơng tác điều ước quốc tế công tác thỏa thuận quốc tế Trong q trình thực có vướng mắc đề nghị quan, đơn vị phản ánh Bộ Tài để hướng dẫn thực hiện./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Bí thư; - Thủ tướng Chính phủ, phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng TW Đảng ban Đảng; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - KTNN; VPBCĐTW PCTN; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan TW đồn thể; - HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; - Sở TC, KBNN tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra Văn – Bộ Tư pháp; - Cơng báo; - Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ; - Lưu: VT, Vụ HCSN Phạm Thị Nga (Đã ký) Phạm Sỹ Danh 63 Lớp: Quản trị Văn phòng K1C ... cảnh tới Việt Nam 2.1 Trình tự tiến hành nghi thức đón khách quốc tế Nhà nước đón đồn khách quốc tế đồn cấp Chính phủ nước thăm thức Việc đón tiếp đồn khách cấp Chính phủ nước nước ta quy Phạm Thị... khách quốc tế đồn cấp Chính phủ nước Nhà nước ta Từ áp dụng cho cơng việc thân tương lai Đối tượng nghi n cứu Trình tự nghi thức tiến hành đón tiếp đồn khách quốc tế cấp Chính phủ nước Nhà nước. .. Mơn: Nghi thức Nhà nước + Thường xuyên có kiểm tra, giám sát hiệu hoạt động lĩnh vực ngoại giao II TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH NGHI THỨC ĐĨN KHÁCH CỦA NHÀ NƯỚC KHI ĐĨN KHÁCH QUỐC TẾ LÀ ĐỒN CẤP CHÍNH PHỦ MỘT
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH NGHI THỨC ĐÓN KHÁCH CỦA NHÀ NƯỚC KHI ĐÓN KHÁCH QUỐC TẾ LÀ ĐOÀN CẤP CHÍNH PHỦ MỘT NƯỚC, TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH NGHI THỨC ĐÓN KHÁCH CỦA NHÀ NƯỚC KHI ĐÓN KHÁCH QUỐC TẾ LÀ ĐOÀN CẤP CHÍNH PHỦ MỘT NƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay