giao trinh phay bao mặt phẳng bac ranh cat dut

98 554 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 06:09

GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: PHAY, BÀO MẶT PHẲNG BẬC RÃNH CẮT ĐỨT TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG MỤC LỤC TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN LỜI GIỚI THIỆU MỤC LỤC Bài 11 DAO BÀO XÉN - MÀI DAO BÀO 11 1.Cấu tạo dao bào .11 2.Các thơng số hình học dao bào trạng thái tĩnh 13 3.Sự thay đổi thơng số hình học dao bào gá dao 14 Ảnh hưởng thơng số hình học dao bào đến trình cắt 14 Mài dao bào 15 5.1 Các bước bào dao bào phá phía: .15 5.2 Các bước mài dao bào cắt: 15 6.Vệ sinh công nghiệp .18 Bài 20 CÁC LOẠI DAO PHAY MẶT PHẲNG BẬC 20 1.Cấu tạo loại dao phay mặt phẳng .20 Các thơng số hình học dao phay .23 3.Ảnh hưởng thơng số hình học dao phay đến q trình cắt 24 4.Cơng dụng loại dao phay mặt phẳng 25 Bài 28 PHAY BÀO MẶT PHẲNG BẬC .28 1.Yêu cầu kỹ thuật phay bào mặt phẳng bậc .28 2.Phương pháp gia công 28 2.1.Gá lắp, điều chỉnh êtô 28 2.2.Gá lắp, điều chỉnh phôi .28 2.3Gá lắp, điều chỉnh dao 29 2.4.Điều chỉnh máy 30 2.5.Cắt thử đo .31 2.6.Tiến hành gia công 31 3.Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng Chiều dài lưỡi cắt lớn làm ảnh hưởng đến độ xác Sai kích thước điều chỉnh sai 36 4.Kiểm tra sản phẩm 37 5.Vệ sinh công nghiệp .37 Bài 39 DAO BÀO RÃNH - MÀI DAO BÀO 39 1.Cấu tạo dao bào rãnh .39 2.Các thông số hình học dao bào rãnh trạng thái tĩnh 40 3.Sự thay đổi thông số hình học dao bào gá dao 40 4.Ảnh hưởng thông số hình học dao bào đến trình cắt 40 5.Mài dao bào 41 6.Vệ sinh công nghiệp .42 Bài 45 CÁC LOẠI DAO PHAY RÃNH .45 1.Cấu tạo loại dao phay rãnh, cắt đứt 45 2.Các thông số hình học dao rãnh, cắt đứt 47 3.Ảnh hưởng thông số hình học dao phay đến trình cắt 48 4.Công dụng loại dao phay rãnh, cắt đứt 48 Câu 1: Trình bày Cơng dụng loại dao phay mặt phẳng? .49 Bài 50 PHAY RÃNH 50 1.Yêu cầu kỹ thuật phay rãnh 50 2.Phương pháp gia công 51 2.1.Phay rãnh dao phay đĩa .53 2.2.Phay rãnh dao phay ngón 58 2.3.Phay rãnh then bán nguyệt trục dao phay đĩa 60 2.4.Phay rãnh then suốt trục dao phay đĩa 61 2.5.Phay rãnh then hở, then kín trục dao phay ngón 63 2.6.Phay rãnh then kín dao phay ngón 65 2.7.Phay trục máy phay rãnh then chuyên dùng 66 2.8.Cắt thử đo .66 2.9.Tiến hành gia công 67 3.Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng 68 4.Kiểm tra sản phẩm 69 5.Vệ sinh công nghiệp .70 Bài 73 PHAY CẮT ĐỨT 73 1.Yêu cầu kỹ thuật phay cắt đứt 73 2.Phương pháp gia công 73 2.1.Gá lắp, điều chỉnh êtô 75 2.2.Gá lắp, điều chỉnh phôi .76 2.3.Gá lắp, điều chỉnh dao 77 2.4.Điều chỉnh máy 78 2.5.Cắt thử đo .78 2.6.Tiến hành gia công 78 3.Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng 79 4.Kiểm tra sản phẩm 80 5.Vệ sinh công nghiệp .81 Bài 83 BÀO RÃNH 83 1.Yêu cầu kỹ thuật bào rãnh 83 2.Phương pháp gia công 83 2.1 Lắp ê tô lên bàn máy 83 2.2.Gá lắp, điều chỉnh phôi .84 2.3.Gá lắp, điều chỉnh dao 85 2.4.Điều chỉnh máy 85 2.5.Cắt thử đo .86 2.6.Tiến hành gia công 86 3.Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng 86 3.1 Sai số kích thước 86 4.Kiểm tra sản phẩm 88 5.Vệ sinh công nghiệp .88 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Nội dung tổng quát phân bổ thời gian .8 Bảng 2: QUY TRÌNH MÀI DAO BÀO XÉN 16 Bảng 3: Thông số dao cầu 20 Bảng 4: Dao thép gió 21 Bảng 5: Dao hợp kim 21 Bảng 6: Thông số dao phay phá 22 Bảng 7: Đặc điểm phay .25 Bảng 8: Bảng quan hệ đường kính moayơ đường kính dao phay 56 Bảng 9: Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng 68 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Các thông số dao bào .11 Hình 2: Dao bào trái dao bào phải 12 Hình 3: Các thơng số hình học dao bào 13 Hình 4: Sự thay đổi thơng số hình học 14 Hình 5: Các bước mài dao bào cắt 15 Hình 6: Dao Cầu Me 20 Hình 7: Dao Phay Hss .20 Hình 8: Dao Phay Hợp Kim 21 Hình 9: Dao Phay Rãnh Su X's 21 Hình 10: Dao phay rãnh then tin "g" 22 Hình 11: Dao Phay Pha .22 Hình 12: Tổ hợp dao phay 23 Hình 13: Dao phay trụ thưa 23 Hình 14: Dao phay trụ .24 Hình 15: Dao phay chắp mảnh hợp 24 Hình 16: Dao phay mặt đầu liền 24 Hình 17: Phương pháp phay nghịch: 24 Hình 18: phay thuận 25 Hình 19: Cơng dụng loại dao phay .26 Hình 20: Yêu cầu kỹ thuật phay 28 Hình 21: Rà gá đồng hồ so .29 Hình 22: Gá lắp, điều chỉnh dao 30 Hình 23: Dao bào xén .31 Hình 24: Tiến hành gia cơng .31 Hình 25: Kiểm tra độ khơng thẳng 37 Hình 26: Cấu tạo dao bào rãnh 39 Hình 27: Thơng số hình học dao bào cắt 40 Hình 28: Cấu tạo loại dao phay rãnh, cắt đứt 45 Hình 29: Dao phay đĩa lưỡi cắt 46 Hình 30: Dao phay ngón có hình trụ 46 Hình 31: Thơng số hình học dao phay đĩa 47 Hình 32: Các góc dao phay .48 Hình 33: Các loại rãnh then trục 50 Hình 34: Phương pháp phay thuận, phay nghịch .51 Hình 35: Phay rãnh dao phay rãnh ba mặt cắt 56 Hình 36: Chọn đường kính dao phay đĩa tương ứng với chiều rộng chiều sâu rãnh 57 Hình 37: Sử dụng loại cữ so dao để phay rãnh dao phay ba mặt cắt 57 Hình 38: Bạc lót 58 Hình 39: Cắt rãnh dao phay ngón .59 Hình 40: Sử dụng cữ thị để phay rãnh dao phay đĩa ba mặt cắt 59 Hình 41: Phay rãnh then bán nguyệt 60 Hình 42: Chọn dao phay cắt để phay rãnh bán nguyệt 61 Hình 43: Sử dụng dao phay đĩa để phay rãnh suốt trục 61 Hình 44: Dạng rãnh then trục .64 Hình 45: Dao phay ngón tiêu chuẩn 64 Hình 46: Gá trụ khối V để phay rãnh then bàn máy 65 Hình 47: Cắt đứt dao phay đĩa 75 Hình 48: Rà gá đồng hồ so .76 Hình 49: Kiểm tra rãnh calíp 88 CHƯƠNG TRÌNH MƠ ĐUN Tên mô đun: Phay, Bào Mặt Phẳng Bậc, Rãnh, Cắt Đứt Mã mơ đun: CG451304 Vị trí, tính chất mơ đun -Vị trí: Mơ đun phay bào mặt phẳng bậc bố trí sau sinh viên học xong mơ đun sở bắt buộc - Tính chất: + Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun, mô đun đào tạo nghề bắt buộc + Là mơ đun tiên để học tiếp mô đun sau Mục tiêu mô đun - Về kiến thức: + Trình bày các thơng số hình học dao bào xén + Trình bày các thơng số hình học dao phay mặt phẳng bậc + Nhận dạng bề mặt, lưỡi cắt, thơng số hình học dao bào, dao phay mặt phẳng bậc + Trình bày yêu cầu kỹ thuật phay, bào mặt phẳng bậc + Giải thích dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục - Về kỹ năng: + Mài dao bào xén đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, góc độ, yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người máy + Vận hành thành thạo máy phay, bào để gia cơng mặt phẳng bậc qui trình qui phạm, đạt cấp xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người máy - Về lực tự chủ trách nhiệm: Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực sáng tạo học tập Nội dung môn đun: Bảng 1: Nội dung tổng quát phân bổ thời gian Số Tên chương, mục Thời gian Tổng số TT Bài 1: Dao bào xén – Mài dao bào xén Cấu tạo dao bào Các thơng số hình học dao bào trạng thái tĩnh Sự thay đổi thông số hình học dao bào gá dao Ảnh hưởng thơng số hình học dao bào đến trình cắt Mài dao bào Vệ sinh công nghiệp Bài 2: Các loại dao phay mặt phẳng bậc Cấu tạo loại dao phay mặt phẳng Các thơng số hình học dao phay mặt phẳng Ảnh hưởng thông số hình học dao phay đến trình cắt Công dụng loại dao phay mặt phẳng Bài 3: Phay, bào mặt phẳng bậc Yêu cầu kỹ thuật phay bào mặt phẳng bậc Phương pháp gia công 2.1 Gá lắp, điều chỉnh êtô 2.2 Gá lắp, điều chỉnh phôi 2.3 Gá lắp, điều chỉnh dao 2.4 Điều chỉnh máy 2.5 Cắt thử đo 2.6 Tiến hành gia công Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng Kiểm tra sản phẩm Vệ sinh công nghiệp Bài 4: Dao bào rãnh – mài dao bào rãnh Cấu tạo dao bào rãnh Các thơng số hình học dao bào rãnh trạng thái tĩnh Sự thay đổi thơng số hình học dao bào gá dao Ảnh hưởng thơng số hình học dao bào đến trình cắt Thực hành, thí Lý nghiệm, thuyết thảo luận, tập Kiểm tra 1 23 18 8 Mài dao bào Vệ sinh công nghiệp Bài 5: Các loại dao phay rãnh Cấu tạo loại dao phay rãnh, cắt đứt Các thông số hình học dao rãnh, cắt đứt Ảnh hưởng thơng số hình học dao phay đến q trình cắt Cơng dụng loại dao phay rãnh, cắt đứt Bài 6: Phay rãnh Yêu cầu kỹ thuật phay rãnh Phương pháp gia công 2.1 Gá lắp, điều chỉnh êtô 2.2 Gá lắp, điều chỉnh phôi 2.3 Gá lắp, điều chỉnh dao 2.4 Điều chỉnh máy 2.5 Cắt thử đo 2.6 Tiến hành gia công Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng Kiểm tra sản phẩm Vệ sinh công nghiệp Bài 7: Phay cắt đứt Yêu cầu kỹ thuật phay cắt đứt Phương pháp gia công 2.1 Gá lắp, điều chỉnh êtô 2.2 Gá lắp, điều chỉnh phôi 2.3 Gá lắp, điều chỉnh dao 2.4 Điều chỉnh máy 2.5 Cắt thử đo 2.6 Tiến hành gia công Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng Kiểm tra sản phẩm Vệ sinh công nghiệp Bài 8: Bào rãnh Yêu cầu kỹ thuật bào rãnh Phương pháp gia công 2.1 Gá lắp, điều chỉnh êtô 2.2 Gá lắp, điều chỉnh phôi 2.3 Gá lắp, điều chỉnh dao 2.4 Điều chỉnh máy 2.5 Cắt thử đo 2.6 Tiến hành gia công Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng 1 12 12 10 12 10 Kiểm tra sản phẩm Vệ sinh công nghiệp Cộng 75 15 58 10 2.3 Gá lắp, điều chỉnh dao Trong phương pháp gia công bào mặt bậc, thường sử dụng dao bào xén trái dao bào xén phải Dao bào xén thường có góc cắt φ = 70 ÷ 80 Dao bào tinh có góc mũi dao có r = 0,1 ÷ 0,5mm Dao bào gá lên giá bắt dao Tâm dao ln ln vng góc với mặt phẳng ngang để tránh tượng trình bào dao bị xơ lệch Trình tự thực hiện: B1 Nới lỏng bu lơng hãm trục B2 Nới lỏng bu lông hãm giá đỡ, tháo giá đỡ khỏi truch B3 Tháo bu lơng hãm khỏi trục chính, lắp bạc chặn dao phù hợp với kích thước gia cơng B4 Lắp giá đỡ, siết chặc bu lông chắn B5 Siết chặc bu lông hãm trục 2.4 Điều chỉnh máy Điều chỉnh máy để đạt kích thước: Điều chỉnh vị trí dao đạt kích thước B cách theo vạch dấu; phương pháp rà chạm dao; hay phương pháp cắt thử Đo điều chỉnh để đạt chiều sâu cắt (t) bậc Cắt dần lớp mỏng 1÷2mm, lát cắt tinh khoảng 0,5mm 2.5 Cắt thử đo Cho dao cắt mỏng bề mặt chi tiết, dừng máy kiểm tra kích thước đặt u cầu tiếp tục cắt đứt 2.6 Tiến hành gia công Dao phay cắt đứt dao phay rãnh có đường kính D = 32 250mm kẹp trục gá với đường kính d = 8, 10, 13, 16, 22, 27 32mm Cắt phơi thành đoạn Ví dụ: cần phải cắt thép góc có chiều dài 315 mm thành đoạn với kích thước đoạn 60 1,0mm Chọn loại kích thước dao phay đường kính dao phay cắt đứt cần chọn nhỏ tốt, độ cứng nhỏ độ cứng vững khả chống rung động cao Vì cắt chi tiết dao phay có đường kính nhỏ sử dụng lượng chạy dao lớn chất lượng bề mặt gia công tốt cắt chi tiết băng dao phay có đường kính lớn Tuổi bền dao có đường kính lớn thấp hơn, giá thành cao so với dao có đường kính nhỏ Đường kính tối ưu dao phay cắt đứt giống dao phay đĩa xác định theo cơng thức (5) Khi kẹp chi tiết gia công dao phải đặc biệt ý tới độ cứng vững kẹp chặt Hãy gá kẹp chi tiết êtơ máy (hình 30.16) Bàn máy chi tiết đưa vào gần thân máy tốt Dao phay không chạm vào êtô gần trục tốt quai treo sát vào vai để tăng độ cứng vững dao Để dao không hất chi tiết khỏi êtô mà áp sát vào êtơ người ta dùng sơ đồ phay thuận Song, ghép trục vít mũ ốc hành trình dọc bàn máy phải khơng có khe hở Cắt đứt phân chia vật liệu mỏng Để tiến hành công việc này, tốt hết dùng phương pháp phay thuận, lực cắt trường hợp luôn ép chi tiết chặt xuống bàn Tuy vậy, nói, phương pháp phay thuận dùng khơng có khe hở cấu chạy dao dọc bàn máy Nếu chi tiết kẹp trực tiếp bàn máy mà khơng có miếng đệm dao phải gá đối diện với rãnh hình chữ T bàn máy (để dao khỏi cắt vào bàn máy) Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng TT Dạng sai hỏng Nguyên nhân Cách phòng ngừa khắc phục Sai số kích thước - Sai số dịch chuyển bàn máy - Hiệu chỉnh chiều sâu cắt sai - Chọn dao không chiều rộng dao phay cắt đường kính dao phay ngón - Độ đảo dao q lớn, khơng thường xuyên kiểm tra trình phay - Sử dụng chuẩn gá, gá kẹp lấy dấu xác lượng dịch chuyển bàn máy - Kiểm tra chiều rộng dao phay đĩa, đường kính dao phay ngón - Độ đảo mặt đầu dao phay đĩa độ đảo hướng kính dao phay ngón - Tiến hành cắt thử, đo thử gia công rãnh - Nếu chiều rộng rãnh nhỏ kích thước u cầu để sửa lại kích thước phải tiến hành thêm bước phụ với việc dịch chuyển bàn máy khoảng đại lượng sai số kích thước chiều rộng rãnh - Sử dụng dụng cụ đo kiểm phương pháp kiểm tra xác Sai số vị trí tương quan rãnh bề mặt chi tiết - Gá dao khơng vị trí trục - Gá kẹp khơng xác, khơng cứng vững - Lấy dấu, xác định vị trí đặt dao sai - Khơng làm mặt gá trước gá - Sử dụng dụng cụ đo đo khơng xác - Điều chỉnh độ côn gá kẹp phôi ê - Chọn chuẩn gá phương pháp gá kỹ thuat, kẹp phôi đủ chặt - Làm bề mặt trước gá - Thường xun kiểm tra vị trí khơng đầu dao, phải kiểm tra cẩn thận độ xác dao chọn độ xác gá đặt tơ dụng cụ gá khơng xác Sai số hình dạng bề mặt gia cơng - Sai hỏng q trình gá đặt - Sự rung động lớn phay - Dao khơng hình dạng, khơng kỹ thuật - Chọn chuẩn gá gá phơi xác - Hạn chế rung động máy, phôi dụng cụ cắt - Chọn dao hình dạng, chủng loại - Chọn dao có prơfin gia cơng phù hợp với prơfin thiết kế Độ bóng bề mặt gia cơng không đạt so với yêu cầu vẽ - Mài dao khơng xác, độ đảo dao, mòn tróc mẻ lưỡi cắt - Chọn chế độ cắt, sử dụng dung dịch trơn nguội không hợp lý, chi tiết kẹp khơng cứng vững,… - Mài dao xác, khử độ đảo dao, - Chọn chế độ cắt, sử dụng dung dịch trơn nguội hợp lý, chi tiết kẹp cứng vững,… Kiểm tra sản phẩm Dùng thước cặp, thước kiểm tra kích thước chiều dài Vệ sinh công nghiệp Nơi làm việc : – Cần thống mát, sáng sủa, ln giữ sẽ, ngăn nắp thuận tiện cho thao tác – Cần thơng gió tốt, có ánh sáng đầy đủ, tốt ánh sáng thiên nhiên Thân thể quần áo : – Quần áo phải gọn gàng, vừa cỡ người giữ sẽ, khô – Thân thể, tay chân phải giữ cho sẽ, khô Hết ca làm việc phải rửa tay xà phòng cẩn thận, tắm rửa kỹ – Trong giải lao, ca làm việc, nên vận động thân thể chỗ thống khí – Ngồi làm việc cần nghỉ ngơi đầy đủ hoạt động để phục hồi sức khỏe Cần cố gắng giữ mức ăn uống điều hòa đủ chất cần thiết cho thể Câu hỏi Trình bày dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng? Trình bày phương pháp điều chỉnh máy? Bài BÀO RÃNH Mục tiêu: - Trình bày yêu cầu kỹ thuật bào rãnh - Vận hành thành thạo máy bào để bào rãnh qui trình qui phạm, đạt cấp xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người máy - Giải thích dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực sáng tạo học tập Nội dung: Yêu cầu kỹ thuật bào rãnh Đúng kích thước: Kích thước thực tế với kích thước kích thước vẽ Sai lệch hình dạng hình học rãnh Sai lệch vị trí tương quan rãnh: độ khơng song song mặt phẳng đáy với mặt trên, độ không vuông góc rãnh kế tiếp, độ khơng đối xứng, độ không sai lệch rãnh, độ đồng rãnh Độ nhám Phương pháp gia công 2.1 Gá lắp, điều chỉnh êtô Lắp ê tô lên bàn máy - Bước 1: Lau bề mặt bàn máy, bề mặt đáy Êtô - Bước 2: Gá êtô lên bàn máy: Đặt then định vị vào rãnh chữ T - Bước 3: Gá bu lông vào rãnh chữ T bàn máy êtô - Bước 4: Rà má tĩnh êtô song song với phương chạy dao bàn máy: Dùng đồng hồ so để rà, rà cần siết nhẹ bu lông kẹp dùng búa cao su để gõ điều chỉnh Rà ê tô đầu bào: Gá rà phôi ê tô: 2.2 Gá lắp, điều chỉnh phơi Trong q trình bào rãnh người ta thường sử dụng dụng cụ gá phù hợp với kích thước vật gia cơng, mặt khác người ta phụ thuộc vào tính chất, độ xác, độ nhám chi tiết Các loại đồ gá thường dùng để kẹp chặt định vị chi tiết gồm: Các loại vấu kẹp, phiến gá, mỏ kẹp Trong trình thực hành người ta thường sử dụng loại êtô vạn loại êtô thường sử dụng dễ dàng thường có mặt phân xưởng thực hành học sinh Trong công việc bào rãnh suốt trục tròn, nguời ta xác định có rãnh để tìm phương pháp xác định vị trí cắt Để thực cơng việc ngồi yếu tố về kích thước rãnh, ta trọng đến rãnh có vị trí tương quan để chọn dụng cụ gá phù hợp có độ xác cao loại rãnh, loại rãnh đối xứng Khi bào mặt phẳng ngang ta phải chọn chuẩn gá cho phù hợp sử dụng chuẩn thô mặt phẳng chưa gia công chọn chuẩn tinh cho phơi có mặt gia công Khi chọn mặt chuẩn thô tinh mặt chuẩn gá vào hàm êtơ cố định Các mặt phẳng gá mặt hàm di động gá thêm lõi sắt tròn nhằm mục đích tăng độ tiếp xúc bề mặt so với hàm cố định Mặt đáy phôi phải cao hàm êtô từ  10mm Trong trường hợp vật cắt có kích thước mỏng có độ cứng vững thấp, thiết phải kẹp phôi vấu kẹp Mặt phẳng đáy tỳ sát vào bàn máy Trong trường hợp có vị trí rãnh hình 28.3 Ta phải sử dụng dụng cụ gá có khối V 2.3 Gá lắp, điều chỉnh dao Trong trường hợp bào, xọc rãnh suốt ta nên sử dụng dao bào cắt có kích thước chiều rộng lưỡi nhỏ chiều rộng rãnh trường hợp rãnh lớn 8mm Dao bào gá lên giá bắt dao Tâm dao ln ln vng góc với mặt phẳng ngang để tránh tượng trình bào, dao bị xơ lệch Đối với loại rãnh có hình dạng khác việc lựa chọn dạng dao, có hình dạng kích thước phù hợp với kích thước hình dạng rãnh gia cơng 2.4 Điều chỉnh máy Việc điều chỉnh khoảng chạy cho xác trường hợp cần thiết mang tính xác cao Việc ảnh hưởng đến chất lượng công việc điều kiện kỹ thuật rãnh Đối với dạng rãnh có đầu kín đầu hở, việc xác định khoảng chạy điểm cuối quan trọng Vì trước gia công, phải sử dụng hệ thống tay quay tay đầu dao dịch chuyển nhiều lần, cho khoảng chạy ln cố định cho máy chạy động điện Hình 28.6 minh họa cho việc điều chỉnh khoảng chạy Đối với vật gia công máy bào ngang việc điều chỉnh máy chia hai bước: Một xác định khoảng chạy đầu bào xác định theo công thức: L hành trình = chiều dài phơi + 3.5 chiều rộng cán dao Hai điều chỉnh đầu bào vào cho phù hợp với khoảng chạy dao nghĩa là: Phần dao chiều rộng dao, phần dao 1.5 chiều rộng cán dao Tốc độ đầu bào xác định theo bảng tốc độ đầu bào tương ứng với chiều dài vật gia công Nhưng trường hợp bào rãnh vuông, ta thường chủ động lựa chọn tốc độ cho phép (tức chọn tốc độ chậm so với bào mặt phẳng) 2.5 Cắt thử đo Cho dao cắt đường mờ bề mặt chi tiết, dừng kiểm tra đo thử nếnđạt kích thước theo vẽ tiếp tục gia cơng 2.6 Tiến hành gia công Để gia công rãnh vuông suốt (bước thứ nhất), bước thực giống hoàn toàn với bước thực bào rãnh suốt mà học áp dụng Đầu tiên ta phải xác định vị trí rãnh đặt dao với tâm rãnh kích thước rãnh nhỏ (hẹp) Cho dao tiếp xúc với phôi, tiến hành bào lớp vào vị trí lấy dấu Sau dịch chuyển bàn máy theo phương ngang để dao cắt hết chiều rộng rãnh, chiều sâu cắt chiều cao rãnh Khi bào tùy theo tính chất vật liệu, độ xác chi tiết, độ phức tạp mà ta phải chọn chế độ cắt cho hợp lý Đọc vẽ phải xác định số lần gá, số lần cắt, phương pháp kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật Đối với phương pháp bào rãnh vuông, lượng tiến dao xác định lượng dịch chuyển đầu dao Còn chiều sâu cắt thực lượng tiến bàn máy Đối với rãnh có kích thước > ta cắt từ từ lớp hết chiều rộng rãnh Kiểm tra kích thước, vị trí rãnh suốt mà ta xác định Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng 3.1 Sai số kích thước Nguyên nhân - Sai số dịch chuyển bàn máy - Hiệu chỉnh chiều sâu cắt sai - Chọn dao có chiều rộng lớn chiều rộng rãnh - Khơng thường xun kiểm tra q trình bào xọc - Sai số trình kiểm tra Biện pháp khắc phục - Sai số kích thước chiều rộng, chiều sâu rãnh Để tránh sai số này, gia công cần phải kiểm tra chiều rộng dao - Khi chọn dao ý chiều rộng dao nhỏ chiều rộng rãnh, cần phải mở mạch - Để đề phòng sai số kích thước rãnh theo chiều rộng ta nên tiến hành đo thử cắt thử - Nếu chiều rộng rãnh nhỏ kích thước u cầu để sửa lại kích thước phải tiến hành thêm bước phụ với việc dịch chuyển bàn máy (theo phương pháp thực kích thước) khoảng đại lượng sai số kích thước chiều rộng rãnh - Xác định xác lượng dịch chuyển bàn máy vành chia độ - Kiểm tra trình bào, xọc - Hiệu chỉnh dụng cụ kiểm tra trước dùng 3.2 Sai số vị trí tương quan Nguyên nhân Biện pháp khắc phục - Gá dao không đối - Gá dao kỹ thuật xứng hai mặt cắt - Gá rà phôi yêu cầu kỹ thuật đồ gá, êtô - Sai số lắp đặt chi bàn máy tiết đồ gá, - Đảm bảo độ cứng vững công nghệ, êtô - Làm đồ gá dụng cụ gá trước gá phôi bàn máy, rà gá không kỹ thuật - Chi tiết không vững, bị nghiêng, xô lệch trình bào, xọc 3.3 Sai số hình dạng, hình học bề mặt gia cơng Ngun nhân Biện pháp khắc phục - Chọn dao không - Chọn dao có lưỡi cắt phù hợp với rãnh thiết kế khơng hình - Thường xun kiểm tra vị trí dao Dạng phế phẩm dạng, mài dao sửa lại sinh phế phẩm Để đề phòng định hình khơng khả gây phế phẩm gia cơng rãnh định hình xác (góc rãnh đặc biệt trước hết phải kiểm tra cẩn thận độ xác trước bị thay đổi) dao chọn, mài sửa độ xác gá đặt - Gá dao khơng xác Gá kẹp chi tiết khơng xác, khơng cứng vững 3.4 Độ nhám bề mặt chưa đạt Nguyên nhân Biện pháp khắc phục - Dao bị mòn, - Mài kiểm tra chất lượng lưỡi cắt góc dao không - Sử dụng chế độ cắt hợp lý đúng, điểm - Gá dao kỹ thuật, Tăng cường cứng vững hệ thống tiếp xúc lưỡi công nghệ dao lớn với mặt cắt sinh gằn - Chế độ cắt không hợp lý - Hệ thống công nghệ cứng vững Kiểm tra sản phẩm Kích thước rãnh kiểm tra dụng cụ đo thước cặp thước đo độ sâu calíp Việc đo tính kích thước rãnh dụng đo vạn ngun tắc khơng khác khác việc đo tính kích thước khác Hình 49: Kiểm tra rãnh calíp Ví dụ: Chiều dày, chiều rộng, chiều dài, đường kính Để kiểm tra chiều rộng rãnh, dùng calíp nút giới hạn tròn Hình 28.07 sơ đồ kiểm tra kích thước chiều rộng, cách kiểm tra chiều sâu rãnh Độ đối xứng vị trí rãnh then hoa đường tâm trục kiểm tra dưỡng đồ gá chuyên dùng Vệ sinh công nghiệp Nơi làm việc : – Cần thống mát, sáng sủa, ln giữ sẽ, ngăn nắp thuận tiện cho thao tác – Cần thơng gió tốt, có ánh sáng đầy đủ, tốt ánh sáng thiên nhiên Thân thể quần áo : – Quần áo phải gọn gàng, vừa cỡ người giữ sẽ, khô – Thân thể, tay chân phải giữ cho sẽ, khô Hết ca làm việc phải rửa tay xà phòng cẩn thận, tắm rửa kỹ – Trong giải lao, ca làm việc, nên vận động thân thể chỗ thống khí – Ngồi làm việc cần nghỉ ngơi đầy đủ hoạt động để phục hồi sức khỏe Cần cố gắng giữ mức ăn uống điều hòa đủ chất cần thiết cho thể Câu hỏi BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN Lớp: Bài tập: Sử dụng dao phay Hạng mục Ý thức+ Chuẩn bị Thao tác gá lắp dao phay trụ Thao tác gá lắp dao phay mặt đầu 2,5đ 2,5đ 2,5đ Điểm STT Họ tên HS Báo cáo thực tập 2,5đ Cộng Ghi 10đ Câu 1: Máy phay gia cơng bề mặt nào? Phân biệt máy phay đứng máy phay nằm Câu 2: Nêu chức phận máy phay vạn Câu 3: Nêu đặc điểm công dụng loại đồ gá thường dùng phay rãnh Câu 4: Nêu đặc điểm sử dụng loại dao phay rãnh, cắt đứt thường dùng Câu 5: Nêu định nghĩa đặc điểm sử dụng phương pháp phay thuận, phay nghịch Câu 6: Trình bày thứ tự bước gá lắp dao phay mặt đầu, dao phay trụ TÀI LIỆU THAM KHẢO: [1].Trần Phương Hiệp - Kỹ thuật bào- Nhà xuất Lao động [2].Trần Thế San, Hồng Trí, Nguyễn Thế Hùng - Thực hành khí Tiện Phay Bào - Mài nhà xuất Đà nẵng - 2000 ... 2.1 .Phay rãnh dao phay đĩa .53 2.2 .Phay rãnh dao phay ngón 58 2.3 .Phay rãnh then bán nguyệt trục dao phay đĩa 60 2.4 .Phay rãnh then suốt trục dao phay đĩa 61 2.5 .Phay. .. dao phay .… Hình 14: Dao phay trụ Dao phay mặt đầu: Dùng phay mặt phẳng, mặt bậc Hình 16: Dao phay mặt đầu liền Hình 15: Dao phay chắp mảnh hợp Dao phay ngón: dùng phay mặt phẳng nhỏ, hẹp, phay. .. Phương pháp phay thuận: Là trình phay chiều quay dao chiều tiến bàn máy chiều Hình 18: phay thuận 3.3 Đặc điểm phay thuận phay nghịch: Bảng 7: Đặc điểm phay Đặc điểm phay thuận -Phay thuận hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh phay bao mặt phẳng bac ranh cat dut, giao trinh phay bao mặt phẳng bac ranh cat dut, Cấu tạo của các loại dao phay mặt phẳng, Công dụng của các loại dao phay mặt phẳng, Phương pháp gia công, Kiểm tra sản phẩm., Các thông số hình học của dao bào rãnh ở trạng thái tĩnh, Cấu tạo của các loại dao phay rãnh, cắt đứt, Các thông số hình học của dao rãnh, cắt đứt, Yêu cầu kỹ thuật khi phay rãnh, a. Chọn loại và kích thước dao phay đĩa., c. Phay rãnh bằng tổ hợp dao phay đĩa., Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng, Yêu cầu kỹ thuật khi phay cắt đứt, Yêu cầu kỹ thuật khi bào rãnh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay