Bai 41 dien the sinh thai

4 70 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:11

Tiết 41 Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI  I/MỤC TIÊU: 1-Kiến thức: -Trình bày khái niệm diễn thế, giai đoạn loại diễn -Phân tích nguyên nhân diễn sinh thái, lấy ví dụ minh họa cho loại diễn 2-Kỹ năng: Lập sơ đồ loại diễn 3-Thái độ: -Nâng cao ý thức khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường II/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Tranh phóng to hình 42.1 -3 SGK Phiếu học tập III/PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Nêu vấn đề ( phần soạn giảng giáo án điện tử xemtrang 145 tài lệu hướng dẫn thực hiên chương trình, SGK lớp 12 Bộ.) IV/KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: -Khái niệm diễn sinh thái, khác loại diễn nguyên sinh diễn thứ sinh -Nguyên nhân bên nguyên nhân bên diễn V/TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC : 1-Ổn định tổ chức lớp:( ph ) 2-Kiểm tra cũ: ( ph )Thế quần xã sinh vật? Đặc trưng quần xã? 3-Giảng mới:( 35 ph )ĐVĐ: Khi ngoại cảnh thay đổi quần xã thay đổi tuân theo quy luật gì? HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ ?Đọc ví dụ SGK, quan sát tranh hình 41.1 phân tích thay đổi điều kiện tự nhiên qua giai đoạn ? HS -Giai đoạn tiên phong: Khí hậu khơ, nóng; đất khơng che phủ nên dễ nước xói mòn, khơ nghèo chất dinh dưỡng -Các giai đoạn giữa: mặt đất dần có thực vật che phủ nên tăng độ ẩm, xói mòn giảm dần lượng chất dinh dưỡng đất tăng cao dần… -Giai đoạn cuối: Độ ẩm đất khơng khí tăng cao ?Đọc ví dụ SGK; quan sát tranh hình 41.2 em có nhận xét thay đổi hệ sinh vật có đầm mơi trường sống qua giai đoạn điền vào bảng sau? GV phát phiếu học tập G BIẾN ĐỔI CỦA QX BIẾN ĐỔI Đ CỦA MT A NỘI DUNG I/KHÁI NIỆM VỀ DIỄN THẾ SINH THÁI : 1-Vi dụ : a.Ví dụ : Theo dõi trình biến đổi vùng đất thấy : -Giai đoạn khởi đầu : Vùng đất hoangcỏ mọc Trảng cỏ -Giai đoạn :Xuất nhiều bụi xen lẫn với gỗ nhỏ -Giai đoạn cuối : Rừng gỗ lớn với nhiều tầng b.Ví dụ 2: Q trình biến đổi đầm nước nông (SGK) B C D E Sau GV xác hóa bảng sau: G BIẾN ĐỔI CỦA QX BIẾN ĐỔI Đ CỦA MT A đầm nước xây hồ có nhiều dựng nước, đáy có mùn B Trong đầm có nhiều lồi Lượng mùn sinh vật sống tầng tăng lên nước khác : +Tảo, thực vật có hoa sống mặt nước +Cua ốc sống đáy đầm +Tôm, cá động vật tự bơi nước +Bò sát, lưỡng cư, thú sống xung quanh đầm +Các loài rong rêu cỏ mọc ven bờ đầm C Thành phần sinh vật thay Có thể nước đổi : loài sinh vật ngày đục sinh vật tự bơi xói mòn động vật có kích đem lượng dất thước lớn dần, hòa tan vào lồi thực vật chuyển vào nước sống lòng đầm lượng mùn ngày nhiều tiếp tục tăng D Cỏ bụi dần đến mùn sóng đầm nhiều, đáy hồ bị nâng cao hơn, nước cạn dần hồ  vùng đất trũng E Hình thành rừng bụi Điều kiện tự gỗ nhiên thay đổi, hồ nướcđất cạn ? Tai đến giai đoạn cuối(VD1) giai đoạn E(VD2) biến đổi dừng lại? GV: Quá trình biến đổi quần xã gọi diễn sinh thái 2-Khái niệm : Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi môi trường Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên mơi trường khí hậu, thổ nhưỡng, địa chất ?Vậy diễn sinh thái gì? ?Trong diễn sinh vật có vai trò quan trọng việc hình thành quần xã mới? GV thơng báo Hình 41.1 41.2 diễn nguyên sinh, có kiểu diễn khác II/ ?Diễn ngun sinh khởi đầu từ đâu? ? Ở diễn nguyên sinh quần xã biến đổi qua giai đoạn nào? ? Vì sau giai đoạn cuối quần xã ổn định tương đối? ?Vậy diễn nguyên sinh gì? GV vẽ Hình 41.3 Sơ đồ trình diễn thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thối rừng lim Hữu Lũng (Khơng ghi giai đoạn) ?Diễn thứ sinh khởi đầu từ đâu? ?Quá trình biến đổi quần xã diễn nào? ?Xu hướng diễn thứ sinh? ?Vậy diễn thứ sinh gì? ? Hãy lấy ví dụ minh họa kiểu diễn sinh thái ? ?Trồng gây rừng có phải diễn khơng ? ?Mơ tả q trình diễn ? ? Từ phân tích ví dụ em nêu nguyên nhân gây diễn thế? GVDiễn sinh thái xảy nhiều nguyên nhân : - Nguyên nhân bên ngồi : Đó tác động mạnh mẽ ngoại cảnh lên quần xã Sự thay đổi môi trường vật lí, thay đổi khí hậu, thường gây nên biến đổi sâu sắc cấu trúc quần xã Mưa bão, lũ lụt, hạn hán, núi lữa, nhân tố sinh thái ngoại cảnh gây nên chết hàng loạt loài sinh vật Trên vùng bị hủy diệt tự nhiên, quần xã sinh vật hình thành phát triển - Nguyên nhân bên : Bên cạnh tác động ngoại cảnh, cạnh tranh gay gắt loài quần xã nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật Trong số lồi sinh vật, nhóm lồi ưu đóng vai trò quan trọng diễn Tuy nhiên, hoạt động mạnh mẽ nhóm lồi ưu làm thay đổi điều kiện sống, từ tạo hội cho nhóm lồi khác có khả cạnh tranh cao trở thành lồi ưu Nói cách khác, diễn thế, nhóm lồi chiếm ưu « tự đào huyệt chơn » Hoạt động khai thác tài nguyên người II/CÁC LOẠI DIỄN THẾ 1-Diễn nguyên sinh : Diễn nguyên sinh diễn khởi đầu từ mơi trường chưa có sinh vật Các sinh vật phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong (giai đoạn tiên phong) Tiếp theo giai đoạn hỗn hợp (giai đoạn giữa) gồm quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay lẫn Giai đoạn cuối hình thành quần xã ổn định tương đối (giai đoạn đỉnh cực) 2-Diễn thứ sinh : Diễn thứ sinh diễn xuất mơi trường có quần xã sinh vật sống Quần xã thay đổi tự nhiên hoạt động người khai thác tới mức hủy diệt Một quần xã phục hồi thay quần xã bị hủy diệt Giai đoạn gồm quần xã biến đổi tuần tự, thay lẫn Giai đoạn cuối :Trong điều kiện thuận lợi qua trình biến đổi lâu dài, diễn thứ sinh hình thành nên quần xã tương đối ổn định Tuy nhiên, thực tế thường gặp nhiều quần xã có khả phục hồi thấp mà hình thành quần xã bị suy thoái III/ NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ SINH THÁI - Ngun nhân bên ngồi : Đó tác động mạnh mẽ ngoại cảnh lên quần xã - Nguyên nhân bên : Sự cạnh tranh gay gắt loài quần xã nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật Hoạt động khai thác tài nguyên người đóng vai trò quan trọng làm biến đổi nhiều dẫn tới suy thoái quần xã sinh vật Đồng thời, người góp phần cải tạo thiên nhiên làm cho quần xã sinh vật phong phú như chặt cây, đốt rừng, san lấp hồ nước, xây đập ngăn dòng sơng, đắp đầm ni tơm cá vùng ven biển, nguyên nhân bên đóng vai trò quan trọng làm biến đổi nhiều dẫn tới suy thoái quần xã sinh vật Đồng thời, người góp phần cải tạo thiên nhiên làm cho quần xã sinh vật phong phú ?Nhờ đâu người biết thời đại trước có sinh vật , tồn điều kiện khí hậu thổ nhưỡng địa chất nào, tương lai có sinh vật thay ? ?Vậy nghiên cứu diễn có ý nghĩa ? GV treo tranh rừng bị chặt phá, động vật bị IV/ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN săn bắn CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI ?Hậu phá rừng, săn bắn ? Nghiên cứu diễn sinh thái giúp ? Nắm quy luật diễn vận dụng hiểu biết quy luật phát triển quần xã sinh sản xuất ? vật, dự đoán quần xã tồn trước ? Để khắc phục biến đổi bất lợi môi quần xã thay tương lai Từ hiểu trường, người ta thường sử dụng biện pháp biết đó, ta chủ động xây dựng kế hoạch cải tạo đất, tăng cường chăm sóc trồng, việc sản xuất, bảo vệ khai thác hợp lí nguồn tài phòng trừ sâu bệnh, làm thủy lợi để điều tiết nguyên thiên nhiên Đồng thời, kịp thời đề xuất lượng nước, biện pháp khắc phục biến đổi bất lợi Em nêu ví dụ việc thực biện môi trường, sinh vật người pháp ? 4-Củng cố: ( ph ) * Hãy điền giai đoạn kiểu diễn sinh thái, ví dụ, nguyên nhân gây diễn vào bảng sau : Bảng 41 Các giai đoạn diễn sinh thái nguyên nhân diễn KIỂU DIỄN THẾ VÍ DỤ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA DIỄN THẾ NGUYÊN NHÂN KHỞI ĐẦU(TIÊN PHONG) GIỮA CUỐI CỦA DIỄN THẾ Diễn nguyên sinh Diễn thứ sinh *Trắc nghiệm ; 1/Diễn sinh thái diễn cách mạnh mẽ : a sinh vật b nhân tố vô sinh c người d thiên tai 2/Kết diễn sinh thái : a thay đổi cấu trúc quần xã b Thiết lập mối cân c tăng sinh khối d tăng số lượng quần thể 2/Ứng dụng việc nghiên cứu diễn : a nắm quy luật phát triển quần xã b Phát đoán quần xã tiên phong quần xã cuối c biết quần xã trước quần xã thay d chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ khai thác hợp lí 5-Dặn dò: ( ph ) - Trả lời câu hỏi cuối bài, tập 6,7 SBT trang132 -Xem trước  ... chất ?Vậy diễn sinh thái gì? ?Trong diễn sinh vật có vai trò quan trọng việc hình thành quần xã mới? GV thơng báo Hình 41. 1 41. 2 diễn ngun sinh, có kiểu diễn khác II/ ?Diễn nguyên sinh khởi đầu... CUỐI CỦA DIỄN THẾ Diễn nguyên sinh Diễn thứ sinh *Trắc nghiệm ; 1/Diễn sinh thái diễn cách mạnh mẽ : a sinh vật b nhân tố vô sinh c người d thiên tai 2/Kết diễn sinh thái : a thay đổi cấu trúc... THẾ 1-Diễn nguyên sinh : Diễn nguyên sinh diễn khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật Các sinh vật phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong (giai đoạn tiên phong) Tiếp theo giai đoạn hỗn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 41 dien the sinh thai, Bai 41 dien the sinh thai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay