Tìm hiểu về Lịch sử Quốc Ca Việt Nam

33 14 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:10

MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU1 B. NỘI DUNG2 Chương 1. Lịch Sử Quốc Ca Việt Nam2 I.Quá trình thay đổi và Lịch sử Quốc Ca Việt Nam2 II. Sự ra đời của Tiến Quân Ca của Tác giả Văn Cao4 III.Đôi nét về Tác giả và Tác phẩm:10 1. Tác giả:10 2. Tác phẩm:12 IV.Ý nghĩa của Quốc Ca Việt Nam15 V.Đôi nét suy ngẫm về Sử dụng Quốc ca hiện nay:17 Chương 2. Quy định hiện hành về Chào cờ, Hát Quốc ca, Hát Quốc tế ca19 I. Chào cờ19 1. Nghi lễ chào cờ:19 2. Các hình thức nghi lễ trong chào cờ:20 3. Các tư thế của cờ:21 4. Các hình thức rước cờ:22 5. Nghiêm túc thực hiện nghi lễ chào cờ trong các sự kiện quan trọng23 II. Hát Quốc Ca24 III. Quốc Tế Ca26 1. Khái niệm26 2. Nội dung Quốc Tế Ca:26 3. Quy định Hát Quốc tế ca:29 KẾT LUẬN31 TÀI LIỆU THAM KHẢO32   Đại học Nội Vụ Hà Nội- Khoa Quản Trị Văn Phòng 2015 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG Chương Lịch Sử Quốc Ca Việt Nam I Quá trình thay đổi Lịch sử Quốc Ca Việt Nam II Sự đời Tiến Quân Ca Tác giả Văn Cao III.Đôi nét Tác giả Tác phẩm: 10 Tác giả: 10 Tác phẩm: 12 IV.Ý nghĩa Quốc Ca Việt Nam 15 V.Đôi nét suy ngẫm Sử dụng Quốc ca nay: 17 Chương Quy định hành Chào cờ, Hát Quốc ca, Hát Quốc tế ca 19 I Chào cờ .19 Nghi lễ chào cờ: .19 Các hình thức nghi lễ chào cờ: .20 Các tư cờ: 21 Các hình thức rước cờ: 22 Nghiêm túc thực nghi lễ chào cờ kiện quan trọng .23 II Hát Quốc Ca 24 III Quốc Tế Ca 26 Khái niệm 26 Nội dung Quốc Tế Ca: 26 Quy định Hát Quốc tế ca: 29 KẾT LUẬN 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B A MỞ ĐẦU Nghi Thức Nhà Nước phương thức giao tiếp hoạt động quản lý nhà nước nói chung quy định VBPL nhà nước tập quán truyền thống dân tộc quốc tế mà bên quan hệ phải tham gia thực Bao gồm nội dung: + Biểu tượng quốc gia + Kỹ giao tiếp thi cử, lời ăn tiếng nói, trang phục cơng sở + Cơng tác lễ tân, tiếp khách + Công tác tổ chức hội nghị + Cơng tác vấn đề hình thức, nội thất Trong Biểu tượng quốc gia khái niệm dùng để yếu tố cấu thành mang tính chất tượng trưng cho quốc gia bao gồm: quốc kỳ, quốc ca, quốc hiệu, quốc huy Biểu tượng Quốc Gia có đặc điểm chính: - Là kết tinh giá trị văn hóa, trị, xã hội quốc gia khái qt hóa thơng qua phương âm nhạc, hội họa hay ngôn ngữ Quốc Ca biểu tượng quan trọng Quốc gia Là hát thừa nhận thức quốc gia Mang âm hưởng hào hùng khí Là ca khúc hát vào dịp nghi thức quan trọng, ca khúc toàn dân Việt Nam thuộc tự hòa cất lên tiếng hát Với đề tài nghiên cứu Tìm hiểu Lịch sử Quốc Ca Việt Nam,chúng ta hiểu thêm Ca khúc hào hùng hoàn cảnh đời ca khúc Ngoài tìm hiểu thêm quy định hành Chào cờ, hát Quốc Ca, sử dụng Quốc tế ca B NỘI DUNG Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page Chương Lịch Sử Quốc Ca Việt Nam Quốc ca Việt Nam Tiến Quân Ca Văn Cao sáng tác, bắt nguồn từ lúc phong trào Việt Minh sử dụng hát trở thành quốc ca Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau sử dụng cho toàn nước Việt Nam sau Quốc hội Việt Nam họp thức thống năm 1976 Bài quốc ca đem lại khơng khí hào hùng, sơi nổi, vẻ vang năm nhân dân ta anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương I Quá trình thay đổi Lịch sử Quốc Ca Việt Nam Năm 1945, Nhật đảo Pháp, quyền Nhật tuyên bố "trao trả độc lập" cho Việt Nam Chính phủ Đế quốc Việt Nam thành lập, tuyên bố độc lập danh nghĩa, đổi quốc kỳ cờ Quẻ Ly giữ quốc ca Đăng đàn cung Đồng thời, Nam kỳ, sau Nhật đảo Pháp dấy lên Đồn Thanh niên Tiền phong, quy tụ niên yêu nước muốn giành độc lập thật Nhiều người sinh viên Viện đại học Hà Nội, đại học cho tồn cõi Đơng Dương Tại đây, họ quen với Sinh viên hành khúc hay Tiếng gọi sinh viên, nhạc tranh đấu Tổng hội sinh viên Bài nhạc có lời (cả tiếng Pháp tên Marche des étudiants tiếng Việt) nhóm sinh viên soạn, gồm Đặng Ngọc Tốt, Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiểng, Phan Thanh Hòa, Hồng Xn Nhị, nhạc Lưu Hữu Phước soạn Do đó, phong trào Thanh niên Tiền phong lấy Tiếng gọi sinh viên, đổi chữ "sinh viên" thành "thanh niên," dùng làm đoàn ca Đoàn kỳ cờ vàng đỏ Đoàn Thanh niên Tiền phong sau gia nhập Việt Minh để chống Pháp lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương Sau Cách mạng tháng Tám, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tiến quân ca chọn làm quốc ca Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Điều ghi vào hiến pháp ngày tháng 11 năm 1946 Trong đó, năm 1946, Nam kỳ, Pháp thành lập Nam Kỳ quốc Chính phủ Nam kỳ Cộng hòa quốc thành lập ngày 23 tháng Nguyễn Văn Thinh lãnh đạo Chính phủ dùng quốc ca hát Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page giáo sư Võ Văn Lúa, lời dựa đoạn đầu Chinh phụ ngâm khúc Chính phủ tồn hai năm Năm 1948, phủ Quốc gia Việt Nam đời, với Bảo Đại làm quốc trưởng tướng Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng Chính phủ sau chọn Tiếng gọi niên, đồng thời thay chữ "thanh niên" chữ "công dân", thành Tiếng gọi công dân, làm quốc ca Năm 1954, hiệp định Genève chia đất nước hai vùng tập kết quân Tại miền Bắc, phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp tục dùng Tiến quân ca làm quốc ca Tại miền Nam, phủ Quốc gia Việt Nam Bảo Đại làm quốc trưởng tiếp tục sử dụng Tiếng gọi công dân Năm 1956, Quốc Hội Lập Hiến miền Nam lập nên chế độ cộng hòa, hiến pháp 1956 thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa, Tiếng gọi cơng dân giữ làm quốc ca Năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam thành lập Năm 1969, mặt trận thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để đối chọi với Hoa Kỳ phủ Việt Nam Cộng Hòa Chính phủ sử dụng quốc ca Giải phóng miền Nam, Lưu Hữu Phước viết bút hiệu Huỳnh Minh Siêng, Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng Sau ngày 30 tháng năm 1975, phủ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, Giải phóng miền Nam trở thành quốc ca cho miền Nam nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam Cho tới hai miền thống ngày tháng năm 1976 thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quốc ca Tiến quân ca Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page II Sự đời Tiến Quân Ca Tác giả Văn Cao Mùa đông năm 1944, Văn Cao gặp Vũ Quý, cán Việt minh, ga Hàng Cỏ Vũ Quý người quen biết Văn Cao động viên ông viết hát yêu nước Đống Đa, Thăng Long hành khúc ca… Vũ Quý đề nghị Văn Cao thoát ly hoạt động cách mạng, nhiệm vụ sáng tác hành khúc cho đội quân Việt Minh Văn Cao viết hát nhiều ngày gác số 45 Nguyễn Thượng Hiền Ơng có viết lại ghi chép tháng năm 1976 sau: “…Tôi làm hát Tôi chưa biết chiến khu, biết đường Phố Ga, đường Hàng Bơng, đường Bờ Hồ theo thói quen Tôi chưa gặp chiến sĩ cách mạng chúng ta, khóa qn ấy, biết họ hát Ở nghĩ cách viết hát thật giản dị cho họ hát được…” Văn Cao nói rằng, tên hát lời ca tiếp tục từ ca khúc Thăng Long hành khúc ca trước đó: “Cùng tiến bước phương Thăng Long thành cao đứng” Đống Đa: “Tiến quân hành khúc ca, thét vang rừng núi xa”… Và ông rút lại ca từ hát thành Tiến quân ca Bài hát viết xong, Văn Cao gặp hát cho Vũ Quý nghe Vũ Quý hài lòng, giao cho Văn Cao tự tay viết hát lên đá in Và lần Tiến quân ca in trang văn nghệ báo Độc Lập tháng 11 năm 1944 in đá Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page Văn Cao viết Nguyễn Đình Thi nghe Văn Cao hát hát này, xúc động thật sự, đề nghị người viết hát mặt trận Việt Minh Sau Nguyễn Đình Thi viết Diệt phát xít, Văn Cao viết thêm Chiến sĩ Việt Nam, hai hát phổ biến rộng Với tất lòng nhiệt huyết chàng trai trẻ yêu nước, gác nhỏ phố Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội, Văn Cao thấy “sống khu rừng kia, Việt Bắc”, ông viết nên giai điệu ca từ Tiến quân ca Ông Ph.D - người chứng kiến đời Tiến quân ca, ông Vũ Quý người biết đến hát ơng Nguyễn Đình Thi - người xướng âm ca khúc, vô xúc động Họ tiếp thêm lòng tin ý chí Văn Cao kể lại kỷ niệm buổi hơm đó: “Bài Tiến qn ca nổ trái bom Nước mắt trào Chung quanh tôi, hàng ngàn giọng hát cất vang lên theo đoạn sôi Ở cánh tay áo người, băng cờ đỏ vàng thay băng vàng phủ Trần Trọng Kim Trong lúc, tờ bướm in Tiến quân ca phát cho người hàng ngũ cơng chức dự mít-tinh Tôi đứng lẫn vào đám đông quần chúng trước cửa Nhà hát Lớn Tôi nghe giọng hát quen thuộc bạn tơi, anh Ph.D qua loa phóng Anh người buông cờ đỏ vàng xuống cướp loa phóng hát Con người trầm lặng có sức hát hấp dẫn hàng vạn quần chúng ngày hơm đó, người hát trước quần chúng lần đầu tiên, lần nhất”.Bài hát Tiến quân ca Văn Cao đời thế, thời đại lịch sử đánh dấu “buổi bình minh mới” dân tộc, đất nước Đích thân Bác Hồ chọn “Tiến quân ca” làm Quốc ca Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân chọn Quốc ca cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 16/8/1945, dịp Đại hội Quốc dân đồng bào họp Tân Trào chuẩn bị tổng khởi nghĩa Giữa ca khúc: Tiến quân ca, Chiến sĩ Việt Minh (sau đổi thành chiến sĩ Việt Nam) nhạc sĩ Văn Cao ca Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page khúc Diệt phát xít Nguyễn Đình Thi; Bác Hồ chọn Tiến quân ca “Bác nói rằng, lời Diệt phát xít ngắn gọn, dễ hát, dễ phổ cập, nhiên chế độ phát xít tan rã, lấy Diệt phát xít làm quốc ca khơng hợp thời Bác nói, bác thích Chiến sĩ Việt Minh nhất, đặc biệt đoạn cuối:…Hận thù bao năm căm lòng đất nước tan tác /Xương máu khơi ngòi/Tiếng than nơi nơi/Tháng năm dần trơi/Thề phục quốc Tiến lên Việt Nam!/Lập quyền dân Tiến lên Việt Nam! Nhưng Bác không chọn ca khúc làm Quốc ca cho lời dài, khó hát Bác nói vui rằng, chọn ca khúc làm Quốc ca để hát chào cờ nhân dân…đứng mỏi chân Theo Bác, đưa Tiến quân ca trở thành Quốc ca phù hợp Ca khúc thể ý chí, khát vọng dân tộc lại gắn gọn, dễ thuộc lời, đầy đủ ý nghĩa, giai điệu lại hùng tráng…”, nhà thơ, họa sĩ Văn Thao kể Dù khơng chọn làm Quốc ca sau đó, Diệt phát xít Chiến sĩ Việt Minh yêu thích phổ biến rộng rãi cơng chúng Con trai trưởng cố nhạc sĩ tài hoa Văn Cao nhớ xúc động thật xen lẫn niềm hạnh phúc gương mặt người cha Tiến quân ca vang lên ngóc ngách đường phố cờ đỏ vàng bay phấp phới Ông nhớ lại, ngày 2/9/1945, ca khúc Tiến quân ca thức cử hành ngày Tun ngơn độc lập Quảng trường Ba Đình ban nhạc Giải phóng quân nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên huy Trước ngày biểu diễn, với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên trao đổi với Văn Cao thống sửa hai chữ Tiến quân ca, cụ thể rút ngắn độ dài nốt rê chữ "Đoàn" nốt mi chữ "xác" giúp cho nhạc hào sảng Từ đích thân Bác Hồ chọn năm 1955, Quốc ca giữ nguyên lời Tiến quân ca Sau năm 1955, Quốc hội mời nhạc sĩ Văn Cao tham gia sửa chữa số chỗ phần lời trở thành Quốc ca Tuy nhiên, lúc sinh thời nhiều lần Văn Cao cảm thấy luyến tiếc số chữ bị sửa làm vơi khí hào hùng ca khúc Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page Ngày 13/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thức duyệt Tiến quân ca làm Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Ngày 17/8/1945, mít tinh nhân dân Hà Nội trước Nhà hát lớn, Tiến quân ca lần cất lên trước đông đảo quần chúng nhân dân Hai ngày sau, Quảng trường Nhà hát lớn, ngày 19/8/1945, khí long trời lở đất Tổng khởi nghĩa giành quyền tay nhân dân, cờ đỏ vàng, dàn đồng ca Đội Thiếu niên Tiền phong hát vang Tiến quân ca Đặc biệt, ngày 2/9/1945, Tiến quân ca thức cử hành Ban nhạc Giải phóng quân Đinh Ngọc Liên huy Trước ngày biểu diễn, nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu bàn với Văn Cao thống sửa hai chữ Tiến quân ca, cụ thể rút ngắn độ dài nốt rê chữ “Đoàn” nốt mi chữ “xác” làm cho nhạc khoẻ khoắn trọng thể Lễ Tuyên ngôn độc lập Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Năm 1945, lần đầu tiên, Tiến quân ca cất lên hoạt động đối ngoại nước ta đồng chí Võ Nguyên Giáp chủ trì lúc tổ chức lễ đón phái đồn Mỹ Đại tá Patti dẫn đầu trung tâm Hà Nội Ngày tháng năm 1945, Tiến quân ca thức cử hành ngày Tun ngơn độc lập Quảng trường Ba Đình Năm 1946, Quốc hội khóa I định chọn Tiến quân ca làm Quốc ca Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến hôm sau, Tiến quân ca Quốc ca Việt Nam Tại Quốc hội khóa 1, lúc thông qua Quốc kỳ, Quốc hội trí lấy hát Tiến quân ca Văn Cao làm Quốc ca việt nam thức Theo lời nhạc sĩ Văn Cao, Tiến quân ca hoàn thành vào cuối tháng 101944 Nhà văn Vũ Bằng nhớ lại viết sau: " 19-8 ngày khởi nghĩa nước vùng lên mở hội, từ thôn quê đến thành thị, từ ngõ hẻm đến hang cùng, cuồn cuộn sóng gớm ghê, vang âm tiếng hát "Tiến quân ca" "Diệt phát xít"" Trước sáng tác Tiến quân ca, Văn Cao viết hát yêu nước Đống Đa, Thăng Long hành khúc ca Được giác ngộ cách mạng, ông tâm sáng tác nhiều hát động viên nhân dân đấu tranh Tiến quân Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page ca viết cuối năm 1944 gác hẹp nhà số 45 phố Nguyễn Thượng Hiền (Hà Nội) Đó thời kỳ tiền khởi nghĩa, khí cách mạng sôi sục, tin chiến thắng Võ Nhai lan truyền Hà Nội khiến tầng lớp đồng bào phấn chấn Sau này, nhạc sĩ Văn Cao nhớ lại: "Trước mắt tôi, mảnh trời xám lùm Hà Nội khơng Tơi sống khu rừng kia, Việt Bắc Có nhiều mây nhiều hy vọng Và hát xong Nhạc sĩ viết tiếp: "Quốc ca hình thành nhiều năm kinh nghiệm thời gian dài trăn trở Khi viết, nghĩ đáp ứng nhu cầu quần chúng, để họ dễ thuộc, dễ nhớ Tháng 11-1944, sàn gác nhà ông Văn Lang làng Bát Tràng, địa bí mật cách mạng lúc giờ, tự tay viết Tiến quân ca lên đá in trang văn nghệ tờ báo Độc lập Năm 1946, Quốc hội khóa I định chọn Tiến quân ca làm quốc ca Trong Hiến pháp nước Việt Nam, điều ghi rõ: “Quốc ca Tiến quân ca” Năm 1955, kỳ họp thứ Quốc hội khoá I định mời tác giả tham gia sửa số chỗ phần lời quốc ca Văn Cao luyến tiếc số chữ sửa làm khí hùng tráng ca khúc Sau năm 1975, phủ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, ngày tháng năm 1976, hai miền Nam Bắc thống thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quốc ca Tiến quân ca Năm 1981, Việt Nam tổ chức thay đổi quốc ca Một thi mở sau năm, thi không nhắc tới khơng có tun bố thức kết Tiến quân ca quốc ca Việt Nam ngày Lời hát Quốc Ca Việt Nam: Lời Đoàn quân Việt Nam Chung lòng cứu quốc, Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page Bước chân dồn vang đường gập ghềnh xa, Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, Súng xa chen khúc quân hành ca, Đường vinh quang xây xác quân thù, Thắng gian lao lập chiến khu, Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, Tiến mau sa trường Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta vững bền Lời Đoàn Quân Việt Nam Sao vàng phấp phới Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than Cùng chung sức phấn đấu xây đời Đứng lên gơng xích ta đập tan Từ ta nuốt căm hờn Quyết hy sinh đời ta tươi thắm Vì nhân dân chiến đấu khơng ngừng Tiến mau sa trường Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta vững bền Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page hát tiếng nước ngồi, hát trọn ca thiêng liêng đất nước Trong đó, huấn luyện viên tuyển nữ Việt Nam người Nhật Bản- ông Norimatsu Takashi- sánh vai ban huấn luyện học trò hát vang Quốc ca Việt Nam trước diễn trận đấu tranh hạng 3-4 Giải vơ địch bóng đá nữ Đơng Nam Á 2015 nữ Việt Nam U20 Australia Hình ảnh khiến khơng người Việt Nam cảm thấy xúc động Chúng ta chứng kiến lễ khai mạc Đại hội thể thao lớn, hay thi đấu bóng đá quốc tế, khán đài sân vận động Mỹ Đình, hàng vạn người hát Quốc ca để thể lòng yêu nước, cỗ vũ cầu thủ đội nhà thi đấu, hát lỗ chỗ, kẻ trước người sau, khán đài hát xong mà sân đội quân nhạc thổi đến phần cuối nhạc Nếu so sánh với việc hát Quốc ca sân vận động lớn giới, thấy họ hát Quốc ca với chất lượng khác hẳn, lòng u nước người Việt Nam ta không thua quốc gia Đó điều đáng suy ngẫm Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 18 Chương Quy định hành Chào cờ, Hát Quốc ca, Hát Quốc tế ca I Chào cờ Chào cờ nghi lễ quan trọng, thể tính trang nghiêm, hùng dũng tổ chức hay cá nhân Chào cờ có tác dụng giáo dục người biết tôn trọng yêu mến Tổ quốc, nguyện theo lý tưởng Bác Hồ vĩ đại, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh Tất tổ chức, cá nhân phải thực chào quốc kỳ vào sáng thứ hạ quốc kỳ hàng tuần vào chiều thứ Khi hành lễ phải ăn mặc sẽ, gọn gàng, nơi có đồng phục phải mặc đồng phục Người chọn kéo cờ buổi lễ phải người có đóng góp lớn, phải hướng dẫn động tác kéo cờ cho quốc ca kết thúc việc kéo lên hạ quốc kỳ vứa xong Trong buổi lễ không lại lộn xộn, có mặt nơi làm lễ phải đứng nghiêm làm lễ xong Và thực trình tự sau: Nghi lễ chào cờ: - Sau ổn định, người điều khiển hô to: “Nghiêm ! Chào cờ ! Chào” (chỉ thực động tác theo Nghi thức mặc đồng phục có đeo huy hiệu) Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 19 - Người điều khiển hô : “Quốc ca” (Tất hội viên - niên bỏ tay xuống hát Quốc ca) * Ghi chú: - Người điều khiển đọc lời mặc niệm trước hơ hiệu tùy tính chất buổi lễ - Phút sinh hoạt truyền thống (có thể thay cho phút mặc niệm): thực sau hô hiệu - Chào cờ tổ chức hội trường trời, cần ý việc rước cờ Tổ quốc đến vị trí sân lễ: cờ cầm tay có cán, cờ kéo lên cột cờ, cờ treo sẵn - Tổ chức hướng dẫn lễ rước cờ, cầm cờ, kéo cờ (thống thực hành cụ thể) Các hình thức nghi lễ chào cờ: a Nghi lễ chào cờ hội trường, sân khấu ngồi trời - Nếu có sẵn cờ nước, cờ mang biểu trưng Hội: thực nghi lễ chào cờ hướng dẫn (không thực nghi lễ rước cờ) - Nếu khơng có sẵn cờ nước, cờ mang biểu trưng Hội: thực nghi lễ rước cờ trước thực nghi lễ chào cờ hướng dẫn b Nghi lễ chào cờ đội hình chữ U - Trước tiến hành nghi lễ chào cờ cần có phân cơng thành viên chi hội tham gia thực nội dung đội hình cờ - Chỉ huy sau triển khai đội hình xong, di chuyển đội hình so cự ly, sau bước xuống 2/3 đội hình, quay đằng sau hướng phía cờ điều khiển phần nghi lễ chào cờ hướng dẫn với nghi lễ rước cờ hướng dẫn mục sau c Nghi lễ chào cờ đội hình hàng dọc nhiều đơn vị, chi hội - Trước tiến hành nghi lễ chào cờ cần có phân công thành viên chi hội tham gia thực nội dung đội hình cờ (nếu có) - Chỉ huy sau triển khai đội hình xong, di chuyển đội hình, sau quay đằng sau hướng phía cờ điều khiển phần nghi lễ chào cờ Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 20 hướng dẫn với nghi lễ rước cờ hướng dẫn mục sau Các tư cờ: - Tư nghiêm: người tư nghiêm, tay phải nắm cán cờ, khoảng ngang thắt lưng, lòng bàn tay áp sát vào thắt lưng Tay trái, chân, người tư nghiêm - Tư nghỉ: chân trái khụy, tay phải (tay cầm cờ) đưa trước, chếch phải khoảng 45 độ - Tư vác cờ: cờ đặt vai phải, phần cờ tính từ đỉnh cờ đến hết cờ nằm sau lưng người vác cờ, cờ bng ngược xuống đất Phần cán cờ lại, tính từ đót cờ lên đến mí cờ nằm phía trước, vai phải Tay phải gần thẳng, nắm sát đót cờ, tay trái tạo thành góc vng trước mặt nắm cán cờ Thân cờ chúi xuống đất (so với vai khoảng 15 đến 30 độ) - Tư chào cờ: tay phải nắm đót cờ, lòng nắm tay áp sát thắt lưng, vai phải thẳng Tay trái tạo thành góc vng trước mặt nắm thân cờ, nắm bàn tay ngửa Tư nghiêm Đỉnh cờ hướng trước, thân cờ so với thân khoảng 45 độ, hướng lên Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 21 - Chuyển từ tư nghiêm lên tư chào cờ : + Cờ tư nghiêm, dùng tay phải đưa thẳng cờ trước mặt (thế cờ đứng), tay phải ngang vai + Tay trái nắm cán cờ, phía tay phải + Rút tay phải xuống nắm lấy đót cờ, rút tay phải áp sát vào thắt lưng + Tay trái tạo thành góc vng trước mặt (theo tư cờ chào) - Chuyển từ tư chào cờ sang tư vác cờ: + Tay phải đẩy đót cờ trước bụng đẩy dần cờ lên ngang vai, theo hướng qua trái, tay phải thẳng + Tay trái thẳng, đánh ngược qua phải, đưa cờ lên vai, trở tư góc vng trước mặt - Chuyển từ vác cờ sang tư chào cờ : ngược lại với tư từ chào cờ sang vác cờ - Chuyển từ tư vác cờ tư nghiêm: từ vác cờ phải chuyển qua tư chào cờ, tư nghiêm - Chuyển từ tư chào cờ tư nghiêm: + Cả tay đồng thời đưa thẳng trước, tạo thân cờ đứng trước mặt + Tay phải đưa lên nắm cán cờ phía tay trái + Tay trái bng tư nghiêm, tay phải rút cờ tư nghiêm Các hình thức rước cờ: a Rước cờ (cờ khiêng): số lượng người khiêng cờ hội viên tuỳ kích thước cờ, số lượng hội viên tính chất buổi lễ - Người điều khiển hô: Nghiêm, rước cờ - Đội cờ đều, song song đội hình, thành viên đội cờ làm động tác quay bên phải (trái) đối diện với đội hình chào cờ - Người điều khiển hô: Chào cờ, chào - Những thành viên hàng phía trước thực động tác ngồi gót đứng, nhiên cờ phải để vai người đứng trước Những thành viên phía sau bước lên bước thực động tác đưa thẳng tay qua khỏi đầu, mặt che khuất cờ Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 22 - Sau đó, trình tự buổi lễ theo hướng dẫn - Kết thúc buổi lễ, người điều khiển hô: Thôi, đội cờ di chuyển vào theo động tác cá nhân nghi thức * Lưu ý: Phải quy định đội cờ xếp đội hình sau chào cờ xong, phía sau lùi bước, phía trước đứng lên, quay bên phải (trái), thành viên phía sau sang phải(trái) bước, cờ đưa ngang vai vào b Rước cờ (có cán cờ): - Người điều khiển hơ: Nghiêm, rước cờ - Người cầm cờ di chuyển vị trí tư vác cờ, đến vị trí, người cầm cờ chuyển qua tư giương cờ - Người điều khiển hô: Chào cờ, chào - Sau đó, trình tự buổi lễ hướng dẫn - Kết thúc buổi lễ, người điều khiển hô: Thôi, người cầm cờ chuyển tư vác cờ di chuyển ngồi đội hình * Lưu ý: - Trường hợp có cờ nước: thực hướng dẫn - Trường hợp có cờ nước cờ mang biểu trưng Hội: cờ nước trước, cờ mang biểu trưng Hội sau - Khi vào đến đội hình cờ thực động tác quay bên Phải (trái), người cầm cờ nước bước lên phía bước, đồng thời chuyển cờ sang tư chào cờ 5) Nghiêm túc thực nghi lễ chào cờ kiện quan trọng Thực Nghị định 145/2013/NĐ-CP Chính phủ tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại đón, tiếp khách nước ngồi; có quy định việc đại biểu, người tham dự lễ chào cờ phải hát Quốc ca, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị cấp ủy Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị-xã hội đạo, đôn đốc, kiểm tra quan, đơn vị, địa phương hệ thống thực nghiêm việc hát Quốc ca lễ chào cờ theo quy định; hát Quốc ca Quốc tế ca tiến hành nghi thức chào cờ sinh hoạt Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 23 Đảng như: mít-tinh kỷ niệm ngày thành lập Đảng, đại hội Đảng, trao Huy hiệu Đảng, kết nạp Đảng… Khi tiến hành nghi thức chào cờ sinh hoạt mang tính thường xun hát Quốc ca, Quốc tế ca kết hợp với hát ghi âm sẵn (có lời khơng lời) Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca; đồng thời tổ chức học hát Quốc ca, Quốc tế ca (đối với đảng viên) cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên tầng lớp nhân dân bảo đảm lời nhạc Đối với trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, THCS, tiểu học sở giáo dục đào tạo khác, lễ chào cờ đầu tuần buổi lễ kỷ niệm, yêu cầu tất giáo viên, cán bộ, nhân viên học sinh, sinh viên thực hát Quốc ca (có khơng có nhạc đệm) để trở thành nếp hệ thống giáo dục Khuyến khích quan, đơn vị điều kiện thực tế để tổ chức nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai tuần Các quan báo, đài thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca; kịp thời phản ánh kết triển khai thực nội dung công tác địa bàn thành phố II Hát Quốc Ca Quốc ca hát thức thừa nhận hát thức quốc gia Theo quy định Điều 143 Hiến pháp nươc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992: ”Quốc ca nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhạc lời Tiến quân ca” Về việc sử dụng Quốc ca theo quy định điều lệ số 975/TTg thủ tướng phủ ngày 21 thang năm 1956 thông báo Chính phủ số 31-TB ngày 15 tháng 02 năm 1993 việc treo treo Quốc kì, Chào cờ hát quốc ca với nội dung sau: Quốc ca hát lời cử nhạc khi: a Làm lễ chào cờ b Khai mạc bế mạc buổi họp long trọng quyền Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 24 đoàn thể tổ chức c Hàng ngày bắt đầu buổi phát thứ kết thúc buổi phát cuối Đài tiếng nói Việt Nam Lưu ý: Nếu hát khai mạc hát đoạn 1, bế mạc hát đoạn Khi kỉ niệm ngày 01 – 05, khai mạc cử Quốc ca, bế mạc cử Quốc tế ca Khi cử Quốc ca, người phải bỏ mũ, đứng nghiêm (ở phòng họp, có treo quốc kỳ sau chủ tịch đồn, chào cờ, chủ tịch đồn đứng nhìn phía trước mình, khơng quay mặt vào quốc kỳ Còn người khác đứng nhìn phía Quốc kỳ) Cử Quốc ca ta Quốc ca nước ngoài: cử Quốc ca nước trước, Quốc ca ta sau Không dùng băng ghi âm hệ thống phóng thay cho việc hát Quốc ca chào cờ tổ chức vào sáng thứ hai đầu tuần, trước buổi học đơn vị vũ trang, trường phổ thông, trường dạy nghề trung học chuyên nghiệp, học viện, trường đại học Lễ chào cờ buổi lễ lớn Nhà nước buổi đón tiếp mang nghi thức Nhà nước, buổi lễ kỉ niệm ngành, địa phương sử dụng băng ghi âm quân nhạc thay cho hát Quốc ca Ngoài ra, Trong buổi lễ trang trọng Đại Hội Đảng cấp, hết nạp Đảng viên, quy định phải hát Quốc ca Quốc tế ca Chào cờ hát Quốc ca ( Tiến quân ca) hát hát hết hai lời ( lời lời 2) Hơn lời Quốc ca ( Tiến quân ca ) thể tinh thần chiến thằng thể tinh thần dân tộc ta nghiệp chống giặc ngoại xâm Còn lời thể bao gồm tinh thần vừa chiến đầu bảo vệ Tổ quốc ,vừa xây dựng đất nước Do Quốc ca buổi lễ trang trọng phải hát hết Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 25 III Quốc Tế Ca Khái niệm Quốc tế ca (tiếng Pháp: L'Internationale) ca tranh đấu tiếng người công nhân theo xã hội chủ nghĩa hát nhiều người biết đến giới Nguyên tiếng Pháp sáng tác năm 1870 Eugène Pottier (1816–1887), sau thành viên trongCông xã Paris) Pierre Degeyter (1848–1932) phổ thơ thành nhạc năm 1888 (Lúc ban đầu họ dự định hát theo điệu nhạc La Marseillaise.) Nội dung Quốc Tế Ca: Quốc tế ca trở thành hát quen thuộc thành phần cách mạng xã hội chủ nghĩa Tác phẩm dịch nhiều ngôn ngữ, kể tiếng Việt Người ta thường hát với tay phải nắm chặt giơ lên Tại nhiều quốc gia châu Âu, hát bị cấm vào đầu kỷ 20 liên hệ với chủ nghĩa cộng sản có thơng điệp lật đổ phủ tư Phiên tiếng Nga chọn làm quốc ca Liên Xô từ 1917 đến 1944; Liên Xô chọn quốc ca khác ("Quốc ca Liên bang Xô viết") "Quốc tế ca" trở thành đảng ca Đảng Cộng sản Liên Xô Lời tiếng Nga Aron Kots (Arkadiy Yakolevich Kots) soạn vào năm 1902 phổ biến nguyệt san tiếng Nga in Luân Đôn Quốc tế ca hát L’internationale (Lanh – tec – na – xi – ô – na – lơ ), thơ Eugène Pottier (1816 – 1887), nhà thơ lớn người Pháp Năm 1888, thơ nhạc sĩ tài người Pháp Pierre Degayter phổ nhạc Có lẽ tác giả người Pháp nơi quê hương Công xã Pari – 1871 – cách mạng vô sản giới Bài hát từ sau Cách mạng tháng Mười, năm 1918 đến 1943 dùng làm quốc ca Liên Xô Năm 1944, Liên Xơ thức có quốc ca L’internationale trở thành Đảng ca Đảng CS Liên xô trở thành Đảng ca đảng cộng sản, có Đảng cộng sản Việt Nam Lời L’internationale dịch tiếng Việt (dịch giả cụ Hồ Chí Minh) Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 26 “Vùng lên nô lệ gian, vùng lên cực khổ bần hàn Sục sôi nhiệt huyết tâm đầy chứa Quyết phen sống chết mà Chế độ xưa ta mau phá tan tành Tồn nơ lệ vùng đứng lên Nay mai đời toàn dân khác xưa, lợi quyền tất qua tay Đấu tranh trận cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai “L’in – ter – na – ti – o – na - le xã hội tương lai” Nội dung thơ/ hát lời hiệu triệu giai cấp cần lao, bị áp bức, bóc lột toàn giới đoàn kết lại, vùng lên chiến đấu đến cùng, lật đổ xã hội cũ, xã hội phân cực giai cấp - người bóc lột người, để thiết lập nên xã hội tương lai tươi đẹp Xã hội tương lai phải trải qua hai giai đoạn: giai đoạn đầu Đảng ta xác định thực mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; giai đoạn hai xã hội L’internationale, tạm dịch ‘thế giới đại đồng’ Chữ L’intrernationale có hai thành tố: national quốc gia dân tộc, inter liên kết, liên hợp Như vậy, international nghĩa liên hợp quốc gia - ‘quốc tế’, L’internationale giới khơng biên giới, giới đại đồng Đó mơ hình xã hội mà Marx tiên đoán phát triển đến đỉnh cao xã hội lồi người Đến đó, khơng áp bóc lột, khơng cảnh ‘người với người chó sói’, khơng cảnh ‘kẻ ăn khơng hết, người lần khơng ra’, khơng nhà nước, khơng biên giới quốc gia hành tinh này… Con người “bước từ vương quốc tất yếu sang vương quốc tự do” (K Marx), “làm theo lực, hưởng theo nhu cầu”… Đó xã hội lý tưởng đólà lý tưởng Đảng cộng sản, lý tưởng đảng viên Đảng Cộng sản phấn đấu cho xã hội khơng “nơ lệ” vốn sản phẩm xã hội có giai cấp Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 27 Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thông quy QTVP_K14B Page 28 Lời hát:QUỐC TẾ CA Nhạc: P Degeyter Lời: Eugène Pottier Vùng lên nô lệ gian! Vùng lên cực khổ bần hàn! Sục sôi nhiệt huyết tâm đầy chứa Quyết phen sống chết mà Chế độ xưa ta mau phá tan tành Tồn nơ lệ vùng đứng lên Nay mai đời toàn dân khác xưa Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay Đấu tranh trận cuối Kết đoàn lại để ngày mai L'Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ Sẽ xã hội tương lai Đấu tranh trận cuối Kết đoàn lại để ngày mai L'Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ xã hội tương lai Quy định Hát Quốc tế ca: Ở trụ sở nhà nước treo cờ nước (cờ đỏ vàng), trụ sở Đảng treo cờ: cờ nước cờ đảng (cờ đỏ búa liềm) Tương tự vậy, nghi lễ long trọng Đảng (như Đại hội đảng cấp) chào cờ hát gồm quốc ca quốc tế ca.Thời gian đại hội đảng cấp diễn ra, tiến tới đại hội lần thứ XII Đảng tiến hành vào đầu năm 2016 Khai mạc bế mạc đại hội chào cờ sau cử quốc ca quốc tế ca Khi kỉ niệm ngày 01/05, khai mạc cử Quốc ca, bế mạc cử Quốc tế ca Trong buổi lễ trang trọng Đại Hội Đảng cấp, hết nạp Đảng viên, quy định phải hát Quốc ca Quốc tế ca Chào cờ hát Quốc ca ( Tiến quân ca) hát hát hết hai lời ( lời lời 2) Hơn lời Quốc ca ( Tiến Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 29 quân ca ) thể tinh thần chiến thằng thể tinh thần dân tộc ta nghiệp chống giặc ngoại xâm Còn lời thể bao gồm tinh thần vừa chiến đầu bảo vệ Tổ quốc ,vừa xây dựng đất nước Do Quốc ca buổi lễ trang trọng phải hát hết Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 30 KẾT LUẬN Qua tiểu luận môn nghi thức nhà nước cho em hiểu them nguồn gốc lịch sử đời và quy định hành chào cờ , hát Quốc ca ,Quốc tế ca nước ta qua thời kì giai đoạn có nhiều thay đổi , cho thấy trang nghiêm , “ văn hóa cuả người việt ” mơt dân tộc Việt nam sử dụng nghi thức coi Quốc Gia tổ chức cá nhân tổ chức hát quốc ca vào sáng thứ hai tuần làm cho gười Việt Nam gợi nhớ đến truyền thống yêu nước dân tộc thể tinh thần đại đoàn kết một tầng lớp tri thức hệ trẻ hiểu rõ nguồn gốc đời nghi thức chào cờ hát quốc ca, quốc tế ca đặc biệt ban trẻ học sinh , sinh viên cần phải biết giữ truyền thống yêu nước mà cá ông cha ta để lại phát huy gìn giữ tốt lọai bỏ tẩy chay thói hư tật xấu người việt từ chúng em vận dụng vào thực tiễn để làm tiểu luận tốt , nhà nước, cần tuyên truyền vận động người học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Lấy l tưởng Hồ Chí Minh làm tảng , định hướng cho hoạt động ngiên cứu khoa học … tổ chức hoạt động tình nguyện giúp đỡ đồng bào dân tộc khó khăn giúp họ hiểu biết nghi thức nhà nước , để người tránh xa hoạt động chống phá cách mạng lực thù địch đất nước ta trở thành quốc gia độc lập, tự cường sánh vai với cường quốc năm châu giới Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình Nghi thức nhà nước- Tác giả: TS Lưu Kiếm Thanh – Nhà xuất Thống kê - Điều lệ số 975/TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 21 – – 1956 việc sử dụng Quốc ca nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Thơng báo Chính Phủ số 31 – TB ngày 15 – 02 – 1993 việc treo Quốc kỳ, Chào cờ, hát Quốc ca - Wikipedia, Bách khoa toàn thư mở ( wed: https://vi.wikipedia.org ) Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page 32 ... hành Chào cờ, hát Quốc Ca, sử dụng Quốc tế ca B NỘI DUNG Nguyễn Trà My _ Lớp Liên thơng quy QTVP_K14B Page Chương Lịch Sử Quốc Ca Việt Nam Quốc ca Việt Nam Tiến Quân Ca Văn Cao sáng tác, bắt... trọng, ca khúc tồn dân Việt Nam thuộc tự hòa cất lên tiếng hát Với đề tài nghiên cứu Tìm hiểu Lịch sử Quốc Ca Việt Nam, chúng ta hiểu thêm Ca khúc hào hùng hoàn cảnh đời ca khúc Ngoài tìm hiểu thêm... từ lúc phong trào Việt Minh sử dụng hát trở thành quốc ca Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau sử dụng cho toàn nước Việt Nam sau Quốc hội Việt Nam họp thức thống năm 1976 Bài quốc ca đem lại khơng khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về Lịch sử Quốc Ca Việt Nam, Tìm hiểu về Lịch sử Quốc Ca Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay