Lịch sử hình thành của các biểu tượng quốc gia Việt Nam

31 24 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:10

Để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, trước hết xin chân thành cảm ơn cô ThS. Đinh Thị Hải Yến – Giảng viên bộ môn Nghi thức nhà nước đã tận tình truyền đạt kiến thức, hướng dẫn em làm đề tài trong thời gian qua. Tuy nhiên do còn hạn chế về thời gian, phương tiện và kinh nghiệm nên còn rất nhiều thiếu sót về nội dung, hình thức. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, cô và các bạn sinh viên. Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, trước hết xin chân thành cảm ơn cô ThS Đinh Thị Hải Yến – Giảng viên mơn Nghi thức nhà nước tận tình truyền đạt kiến thức, hướng dẫn em làm đề tài thời gian qua Tuy nhiên hạn chế thời gian, phương tiện kinh nghiệm nên nhiều thiếu sót nội dung, hình thức Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy, bạn sinh viên Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Em cam đoan đề tài nghiên cứu em thời gian qua Các tư liệu, nghiên cứu đề tài trung thực, tham khảo đề tài nghiên cứu trích dẫn nguồn vào danh mục tài liệu tham khảo Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước tiếng gọi thiêng liêng muôn thửa, muôn nơi bao triệu trái tim người Đất nước vào lòng qua lời ru ngào êm dịu, qua điệu dân ca mượt mà vần thơ sâu lắng, thiết tha đỗi tự hào bao lớp thi nhân Đất nước vào trái tim người Việt Nam từ điều bình dị lũy tre làng, ao sen, cánh đồng, đặc biệt hình ảnh cờ đỏ vàng bay phấp phới, hình ảnh lúa vàng, bánh cưa, lời ca hùng tráng “Tiến quân ca”… Trải qua 4000 năm lịch sử dựng nước giữ nước, người Việt Nam tự hào quê hương, đất nước mảnh đất nơi sinh Bởi nơi trang sử hào hùng, truyền thống dân tộc ghi dấu lại, dân chủ, văn minh văn hóa kết trình dài gây dựng, tồn phát triển lớp anh hùng ngã xuống Xuyên suốt chiều dài lịch sử, biểu tượng quốc gia Việt Nam gắn bó chặt chẽ với lịch sử Nếu hỏi: “ Nghĩ đến đất nước, bạn nghĩ đến biểu tượng đất nước mình” Con người Việt Nam không ngần ngại mà trả lời rằng: “Đó Quốc kỳ tươi thắm, Quốc huy tồn diện, Quốc hiệu, Quốc ca hùng tráng.” Đó biểu tượng thiêng liêng, cao quý tự hào đất nước Việt Nam.” Những biểu tượng vào lòng người Việt Nam theo lẽ tự nhiên Như biết, đất nước giới có biểu tượng quốc gia riêng Chính em chọn đề tài: “Tìm hiểu lịch sử biểu tượng quốc gia Việt Nam Giới thiệu hệ thống biểu tượng quốc gia số nước toàn giới.” Lịch sử nghiên cứu Trải qua 4000 năm lịch sử, đất nước Việt Nam phải đời dựng nước giữ nước: công dựng nước vua Hùng , công bảo vệ xây dựng đất nước triều đại phong kiến Đinh – Lê – Trần – Nguyễn,… đến nghiệp đánh tan giặc ngoại xâm, bọn đế quốc, thực dân nhân dân anh hùng liệt sỹ Tính theo thời gian lịch sử biểu tượng quốc gia Việt Nam bắt đầu xuất từ thời Văn Lang – Âu Lạc, mở đầu nhà nước Văn Lang (690 TCN) công đánh đuổi đế quốc Mỹ giải phóng hồn tồn miền Nam Việt Nam, thống đất nước năm 1976 Bài viết “Quốc kỳ Quốc ca Việt Nam” cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy ( 1924 – 1990 ) nghiên cứu lịch sử hình thành phát triển Quốc kỳ Quốc ca Việt Nam đưa số ý nghĩa Quốc kỳ Quốc ca Việt Nam… số tác giả khác nghiên cứu biểu tượng quốc gia Việt Nam Đối tượng nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu biểu tượng quốc gia Việt Nam 3.2.Phạm vi nghiên cứu Nước Việt Nam số nước giới Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu lịch sử ý nghĩa biểu tượng quốc gia Việt Nam, qua làm rõ biểu tượng quốc gia yếu tố khẳng định vị chủ quyền nước, tìm hiểu theo chiều dài lịch sử dựng nước cứu nước Bên cạnh tìm hiểu hệ thống biểu tượng quốc gia số nước giới (Lào, Mỹ) 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận biểu tượng quốc gia giới thiệu khái quát biểu tượng quốc gia Việt Nam Lịch sử hình thành biểu tượng quốc gia Việt Nam Giới thiệu hệ thống biểu tượng quốc gia số nước giới (Lào, Mỹ) Phương pháp nghiên cứu Tìm hiểu, phân tích chọn lọc theo nguồn lịch sử sách, tác phẩm nghiên cứu nhà sử học biểu tượng quốc gia chủ đề rộng có nhiều tài liệu khác nói chủ đề Sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh, phương pháp logic, phương pháp tổng hợp Từ phân tích, chứng minh lịch sử hình thành, ý nghĩa biểu tượng quốc gia Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài - Ý nghĩa mặt lý luận: Giúp hiểu rõ lịch sử hình thành phát triển, ý nghĩa biểu tượng quốc gia Việt Nam biết thêm số biểu tượng quốc gia giới - Ý nghĩa mặt thực tiễn: Có thể tổ chức hoạt động thực tế, buổi giao lưu, tham quan đề biết hệ thống biểu tượng quốc gia Cấu trúc đề tài Gồm chương: Chương Cơ sở lý luận biểu tượng quốc gia giới thiệu khái quát biểu tượng quốc gia Việt Nam Chương Lịch sử hình thành biểu tượng quốc gia Việt Nam Chương Giới thiệu hệ thống biểu tượng quốc gia số nước giới (Lào, Mỹ) PHẦN NỘI DUNG Chương Cơ sở lý luận biểu tượng quốc gia giới thiệu khái quát biểu tượng quốc gia Việt Nam 1.1 Biểu tượng quốc gia 1.1.1 Khái niệm Biểu tượng quốc gia hình ảnh tượng trưng đại diện cho quốc gia Ngồi thể với hình thức phong phú đa dạng Những loại hình biểu tượng quốc gia gồm: Quốc hiệu (thường kèm theo hiệu tiêu ngữ), Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Quốc thiều, Quốc phục, Quốc hoa, Quốc thú Quốc điểu biểu tượng khơng thức khác 1.1.2 Đặc điểm Biểu tượng quốc gia có đặc điểm chính: - Là kết tinh giá trị văn hóa, trị, xã hội quốc gia khái qt hóa thơng qua phương âm nhạc, hội họa hay ngôn ngữ - Là biểu tượng đặc trưng quốc gia, thể tinh thần tự tôn dân tộc sắc văn hóa đặc trưng quốc gia - Là hình ảnh đại diện quốc gia quan hệ quốc tế, biểu tính thức quan hệ nhà nước với công dân tổ chức 1.1.3 Khái niệm biểu tượng quốc gia 1.1.3.1 Quốc hiệu Quốc hiệu tên thức quốc gia, khơng có ý nghĩa biểu thị chủ quyền lãnh thổ mà danh xưng thức dùng ngoại giao, biểu thị thể chế mục tiêu trị nước Dù thể dạng tiếng nói hay chữ viết, cơng dân, quốc hiệu ln lòng tự hào dân tộc 1.1.3.2 Quốc kỳ Quốc kỳ loại cờ dùng làm biểu trưng cho 1quốc gia Những cơng trình cơng cộng tư nhân trường học quan phủ thường treo quốc kỳ Ở vài nước, quốc kỳ treo cơng trình phi quân vào ngày treo cờ cụ thể Có ba loại quốc kỳ phân biệt để sử dụng đất liền, ba loại để sử dụng biển, nhiều nước sử dụng kiểu thiết kế cho vài loại cờ 1.1.3.3 Quốc huy Quốc huy biểu tượng quốc gia Quốc huy biểu tượng thể chế độ, hình ảnh đặc trưng quốc gia Quốc huy thường sử dụng ấn phẩm quốc gia %tiền tệ, hộ chiếu, giấy tờ, 1.1.3.4 Quốc ca Quốc ca nói chung hát 1ái quốc khơi gợi tán dương lịch sử, truyền thống đấu tranh nhân dân quốc gia đó, phủ đất nước cơng nhận hát thức quốc gia, người dân sử dụng nhiều thành thông lệ 1.2 Khái quát biểu tượng quốc gia Việt Nam 1.2.1 Quốc hiệu Việt Nam qua thời kỳ lịch sử dùng nhiều quốc hiệu khác Bên cạnh đó, có danh xưng dùng thức hay khơng thức để vùng lãnh thổ thuộc quốc gia Việt Nam Danh sách quốc hiệu thức Việt Nam theo dòng lịch sử bao gồm: - Văn lang - Âu lạc - Vạn Xuân - Đại Cồ Việt - Đại Việt - Đại Ngu - Việt Nam - Đại Nam - Việt Nam Dân chủ cộng hòa Các quốc hiệu ghi chép sách sử Việt Nam, thức sử dụng nghi thức ngoại giao quốc tế 1.2.2 Quốc kỳ Hình 1.2.2 Quốc kỳ Việt Nam Quốc kỳ Việt Nam cơng nhận thức từ 1976, cờ đại diện cho nước Việt Nam thống Lá cờ có hình chữ nhật, chiều rộng 2/3 chiều dài, đỏ, có ngơi vàng năm cánh Ý nghĩa cờ thể đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng màu truyền thống tượng trưng cho 2dân tộc Việt Nam Tuy nhiên, có ý kiến khác cho màu đỏ cờ tượng trưng dòng máu đỏ, màu vàng ngơi tượng trưng da vàng, năm cánh tượng trưng cho đoàn kết tầng lớp bao gồm sĩ , 4nơng, 4cơng, thương, binh đại gia đình 2dân tộc Việt Nam 1.2.3 Quốc huy Hình 1.2.3 Quốc huy Việt Nam Quốc huy biểu tượng cho quốc gia, cho độc lập, chủ quyền, cho sắc dân tộc Tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khoá I (15 – 20/9/1955), sau xem xét, cân nhắc nhiều mẫu, Tiểu ban Nghiên cứu ba vấn đề Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy định trình mẫu Quốc huy Chính phủ đề nghị đa số đại biểu Quốc hội tán thành Mẫu Quốc huy danh hoạ Bùi Trang Chước Trần Văn Cẩn đồng sáng tác (họa sĩ Bùi Trang Chước vẽ mẫu Quốc huy để làm sở lựa chọn họa sĩ Trần Văn Cẩn chỉnh sửa hoàn thiện mẫu Quốc huy theo ý kiến đạo lãnh đạo để trình Quốc hội phê duyệt) 1.2.4 Quốc ca Hình 1.2.4 Hình ảnh hát Tiến quân ca Nếu Quốc kỳ, Quốc huy biểu trưng cho quốc gia hình ảnh đặc thù Quốc ca lại biểu trưng âm thanh, nhạc lời Quốc hội khoá I nước ta định lấy Tiến quân ca nhạc sĩ Văn Cao sáng tác làm Quốc ca Việt Nam Hiến pháp nước Việt Nam (1946), điều ghi rõ: “Quốc ca Tiến quân ca” Kỳ họp thứ năm Quốc hội khoá I định tác giả sửa số chỗ lời Quốc ca 10 1945, đứng đầu học giả Trần Trọng Kim Quốc hiệu đổi thành Đế quốc Việt Nam và, ngày %18 tháng năm 1945, quốc kỳ chọn gọi cờ quẻ Ly Cờ vàng, có quẻ Ly màu đỏ Quẻ Ly quẻ 11bát quái gồm vạch liền, vạch đứt vạch liền; bề rộng vạch phần bề rộng chung cờ + Cờ quẻ Ly danh nghĩa cờ nước Việt Nam, thực tế Nhật cai trị Nam kỳ Sau Nhật đầu hàng quân Đồng Minh, Nam Kỳ trao trả ngày %114 tháng năm 1945, 16 ngày sau Hồng đế Bảo Đại thoái vị (chiều ngày 30/8/1945) Nam Kỳ, thực tế, chưa dùng cờ quẻ Ly - Liên bang Đông Dương (1945 - 1975) + Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 - 1976) Quốc kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lấy mẫu từ hiệu kỳ Cờ đỏ vàng (hay gọi cờ mai) Mặt trận Việt Minh Bắc kỳ từ trước 1%tháng năm 1945 Lá cờ đỏ vàng lực lượng Việt Minh sử dụng hiệu triệu nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc Tháng năm 1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào nghị lấy cờ đỏ vàng làm quốc kỳ nước Việt Nam độc lập Trong thời gian 11Cách mạng tháng 8, Bắc Bộ Trung Bộ, nhân dân hầu hết nơi lãnh đạo Việt Minh sử dụng cờ Riêng số nơi Nam Bộ, Thanh niên Tiền phong tổ chức tham gia giành quyền, lúc gia nhập Việt Minh nên tùy nơi sử dụng cờ đỏ vàng, hay sử dụng hai cờ (của Việt Minh lực lượng Thanh niên tiền phong) hay sử dụng cờ vàng đỏ Thanh niên tiền phong, kết hợp với cờ búa liềm 4Đảng Cộng sản Đông Dương Sau giành quyền, cờ Việt Minh sử dụng biểu tượng nước Việt Nam Ngày %12 tháng năm 1945, cờ đỏ vàng thức xuất buổi lễ Tuyên bố độc lập quảng trường Ba Đình Ngày %15 tháng năm 1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời 22Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 13Hồ Chí Minh ký sắc lệnh định quốc kỳ Việt Nam cờ đỏ 17 vàng Kỳ họp thứ I, 122Quốc hội khoá I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày %12 tháng năm 1946 biểu trí cờ đỏ vàng quốc kỳ thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận %122Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 Sau năm 1954, 122Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1959 xác nhận lại cờ đỏ vàng cờ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Sau Việt Nam thống năm 1976, cờ sử dụng làm quốc kỳ thể 23Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tận ngày + 2Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ (1946 - 1948) Lá cờ tồn hai năm quyền Nam kỳ quốc giải thể sáp nhập vào Quốc gia Việt Nam Quốc trưởng Bảo Đại đứng đầu (ngày tháng năm 1948) + Liên bang Thái tự trị (1948 - 1955) Quốc kỳ Liên bang Thái tự trị ấn định vào ngày tháng năm 1948, tỉ lệ 2:3 với sọc trắng chen hai sọc lam, sọc trắng có thêm ngơi đỏ 16 cánh (ban đầu 12 cánh) Kết cấu cờ dựa quốc kỳ Cộng hòa Pháp, màu sắc lấy từ trang phục lễ hội phụ nữ Thái Đen (Táy Đăm), 16 cánh tượng trưng cho 16 châu liên minh Trong khoảng từ 1946 đến 1949, cờ sử dụng làm chiến kỳ binh sĩ người Thái quân đội Pháp Năm 1950 thể Quốc gia Việt Nam Quốc trưởng Bảo Đại, chiếu theo Dụ số ký ngày 15 Tháng Tư Khu tự trị Thái gom vào với tỉnh Hải Ninh Xứ Thượng Nam Đơng Dương Cao ngun Trung phần để thành Hồng triều Cương thổ (tiếng Pháp: Domaine de la Couronne) Theo xứ Thái có vị khâm mạng cai trị nhân danh hoàng đế Bảo Đại Khi người Pháp thất trận Đơng Dương thực thể tan rã - Quốc gia Việt Nam Việt Nam cộng hòa (1949 – 1975) Vua 01Thành Thái thay cờ Đại Nam cờ 0quẻ Càn có vàng ba sọc đỏ việc ủng hộ phong trào chấn hưng quốc gia chống Pháp 18 Lá cờ sử dụng từ 1890 tới 1920 thời 0Nhà Nguyễn coi tiền thân cho cờ vàng ba sọc đỏ sau Nhiều nguồn cho cờ họa sĩ %Lê Văn Đệ vẽ trình cho vua Bảo Đại chọn phiên họp 4Hồng Kông năm 1947, với ý nghĩa màu vàng đỏ cờ người Việt Nam "da vàng máu đỏ" ba sọc tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung, Nam Cờ có vàng với ba sọc đỏ hai sọc vàng chen nằm vắt ngang giữa, tượng trưng cho 0quẻ Càn 11Bát Quái, màu vàng thuộc 0hành thổ vị trí trung ương thể cho chủ quyền quốc gia, màu đỏ thuộc 0hành hỏa phương Nam Bề ngang sọc đỏ vàng bề ngang chung năm sọc phần ba bề ngang chung cờ Ngày %12 tháng năm 1948, 2Chính phủ lâm thời Quốc gia Việt Nam Thủ tướng 2Nguyễn Văn Xuân thức dùng cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ Lá cờ vàng ba sọc đỏ sau tiếp tục quốc kỳ thời Quốc gia Việt Nam (1949-1955), sau quốc kỳ cho suốt thời Đệ Nhất Đệ Nhị 2Việt Nam Cộng hòa (1955-1975) - Cộng hòa miền Nam Việt Nam ( 1969 – 1976) Khi 23Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam thành lập vào ngày %%120 tháng 12 năm 1960, với thành phần chủ chốt lực lượng Việt Minh hoạt động miền Nam Việt Nam, với mục tiêu đấu tranh trị vũ trang, chống Mỹ tiến tới thống đất nước, sử dụng hiệu kỳ cờ có gồm nửa màu đỏ, nửa màu xanh, vàng Theo số văn Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ngày 30 tháng năm 1975 sau năm 1975 Qn giải phóng tiến vào Sài Gòn sử dụng cờ Chính phủ CMLT, ngày mừng chiến thắng sử dụng hai cờ CPCMLT VNDCCH; ngày lễ sau miền sử dụng treo hai cờ, miền bắc cờ Mặt trận treo cơng sở, quan, ngày thường miền Nam sử dụng cờ MT - Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 1976 đến nay) Năm 1976, sau Việt Nam thống nhất, Quốc hội Việt Nam khóa VI 19 lấy quốc kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm quốc kỳ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với vài thay đổi nhỏ so với mẫu cờ nguyên thủy Đây quốc kỳ thức đại diện cho nước Việt Nam thống từ 1976 đến 2.1.2.2 Ý nghĩa quốc kỳ việt nam Mỗi dân tộc, quốc gia có Quốc kỳ riêng Việt Nam dân tộc độc lập, thống toàn vẹn lãnh thổ, Quốc kỳ Việt Nam cờ đỏ vàng, biểu tượng hồn nước, lòng dân, tình đồn kết đời đời bền vững đại gia đình dân tộc Việt Nam biểu tượng thiêng liêng nhất, thể nhiệt huyết cách mạng, hy sinh anh dũng toàn thể nhân dân Việt Nam chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Lá cờ đỏ vàng, biểu tượng chung dân tộc Việt Nam, khắc sâu vào tâm khảm người dân Việt Nam cộng đồng quốc tế công nhận tôn trọng Lá cờ đỏ vàng minh chứng khẳng định thống nhất, độc lập, tự chủ hòa bình dân tộc Việt Nam Điều Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định lịch sử kiểm chứng gần kỷ qua, là: "Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam Sơng cạn, núi mòn chân lý khơng thay đổi" Lịch sử ý nghĩa cờ đỏ vàng Việt Nam gắn liền với năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất, đổ máu hy sinh anh dũng nhân dân Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược khỏi bờ cõi Tổ quốc, giành quyền, thống đất nước, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mn vàn khó khăn để có sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc ngày Lá cờ đỏ vàng Quốc kỳ đại diện cho dân tộc Việt Nam, điều khắc sâu vào tâm khảm người dân Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu dân tộc Việt Nam khẳng định họp Quốc hội khóa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946: "Lá cờ đỏ vàng thấm máu đồng bào ta Nam kỳ khởi nghĩa năm 1940 Chính cờ phái đồn phủ từ châu sang châu 20 Âu, từ châu Âu châu á; cờ có mặt khắp đất nước Việt Nam Vậy trừ 25 triệu đồng bào, khơng có quyền đòi thay đổi Quốc kỳ Quốc ca " Đó hồn nước, niềm tự hào, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm sắc dân tộc Việt Nam 2.1.3 Quốc huy 2.1.3.1 Lịch sử hình thành quốc huy Quốc huy biểu tượng cho quốc gia, cho độc lập, chủ quyền, cho sắc dân tộc Tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khoá I (15 – 20/9/1955), sau xem xét, cân nhắc nhiều mẫu, Tiểu ban Nghiên cứu ba vấn đề Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy định trình mẫu Quốc huy Chính phủ đề nghị đa số đại biểu Quốc hội tán thành Mẫu Quốc huy danh hoạ Bùi Trang Chước Trần Văn Cẩn đồng sáng tác (họa sĩ Bùi Trang Chước vẽ mẫu Quốc huy để làm sở lựa chọn họa sĩ Trần Văn Cẩn chỉnh sửa hoàn thiện mẫu Quốc huy theo ý kiến đạo lãnh đạo để trình Quốc hội phê duyệt) Năm 1976, Việt Nam thống nhất, mẫu Quốc huy sửa đổi phần quốc hiệu (theo phê chuẩn Quốc hội Việt Nam khóa VI) 2.1.3.2 Ý nghĩa quốc huy Quốc huy Việt Nam hình tròn với đỏ tươi, có ngơi vàng năm cánh tượng trưng cho lịch sử cách mạng, tinh thần đồn kết dân tộc ta; bơng lúa vàng bao quanh tượng trưng cho nông nghiệp vững chắc; dòng chữ tên nước phía bánh xe cưa tượng trưng cho nông nghiệp xu hướng cơng nghiệp hố, đại hố Quốc huy Việt Nam thường sử dụng nhiều văn bản, tài liệu huân - huy chương, khen, chứng chỉ, sách, báo chí, hộ chiếu, trang thông tin điện tử, trụ sở quan nhà nước trung ương địa phương Quốc huy biểu tượng đọng, súc tích đầy đủ đất nước người Việt Nam, hàm chứa khát vọng tha thiết dân tộc u chuộng hòa bình khẳng định chủ quyền thiêng liêng dân tộc Việt Nam 2.1.4 Quốc ca 21 2.1.4.1 Lịch sử hình thành quốc ca - Bản quốc ca Theo Nguyễn Ngọc Huy, đến thời Chiến tranh giới thứ hai, hoàng đế Bảo Đại xuống chiếu chọn quốc kỳ quốc ca Quốc kỳ cờ long tinh quốc ca 0Đăng đàn cung Bài Đăng đàn cung dùng cho nước Đại Nam, gồm Trung kỳ Bắc kỳ, khơng dùng cho Nam kỳ Nam kỳ đất thuộc địa, lãnh thổ hải ngoại Pháp Khi chọn làm quốc ca, Đăng đàn cung có lời bắt đầu với: Bên núi sơng hùng vĩ trời Nam Đã bao đời vết anh hùng chưa tan Vì đâu máu ghi ngàn thu Còn tỏ tường bên núi sơng Xác thân tan tành Vì nước quên - Giai đoạn 1945- 1954 Năm 1945, Nhật đảo 1Pháp, quyền Nhật tuyên bố "trao trả độc lập" cho Việt Nam Chính phủ Đế quốc Việt Nam thành lập, tuyên bố độc lập danh nghĩa, đổi quốc kỳ cờ Quẻ Ly giữ quốc ca Đăng đàn cung Đồng thời, Nam kỳ, sau Nhật đảo Pháp dấy lên 0Đồn Thanh niên Tiền phong, quy tụ niên yêu nước muốn giành độc lập thật Nhiều người sinh viên Viện đại học Hà Nội, đại học cho tồn cõi Đơng Dương Tại đây, họ quen với “Sinh viên hành khúc” hay “Tiếng gọi sinh viên”, nhạc tranh đấu Tổng hội sinh viên Do đó, phong trào Thanh niên Tiền phong lấy “Tiếng gọi sinh viên”, đổi chữ "sinh viên" thành "thanh niên," dùng làm 0đoàn ca 0Đoàn kỳ cờ vàng đỏ Đoàn Thanh niên Tiền phong sau gia nhập Việt Minh để chống Pháp lãnh đạo 4Đảng Cộng sản Đông Dương Sau 111Cách mạng tháng Tám, thành lập nước Việt Nam Dân chủ 22 Cộng hòa “Tiến qn ca” chọn làm quốc ca Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Điều ghi vào hiến pháp ngày tháng 11 năm 1946 Trong đó, năm 1946, Nam kỳ, Pháp thành lập Nam Kỳ quốc Chính phủ 2Nam kỳ Cộng hòa quốc thành lập ngày 23 tháng Nguyễn Văn Thinh lãnh đạo Chính phủ dùng quốc ca hát giáo sư Võ Văn Lúa, lời dựa đoạn đầu 2Chinh phụ ngâm khúc Chính phủ tồn hai năm Năm 1948, phủ Quốc gia Việt Nam đời, với Bảo Đại làm quốc trưởng tướng 2Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng Chính phủ sau chọn “Tiếng gọi niên”, đồng thời thay chữ "thanh niên" chữ "công dân", thành “42Tiếng gọi công dân”, làm quốc ca - Giai đoạn 1954 – 1976 Năm 1956, Quốc hội Lập Hiến miền Nam lập nên chế độ cộng hòa, hiến pháp 1956 thành lập nước 2Việt Nam Cộng Hòa, “Tiếng gọi cơng dân” giữ làm quốc ca Sau ngày 30 tháng năm 1975, phủ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, “Giải phóng miền Nam” trở thành quốc ca cho miền Nam nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam Cho tới hai miền thống ngày tháng năm 1976 thành nước 23Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quốc ca Tiến quân ca 2.1.4.2 Ý nghĩa quốc ca Mỗi nhiều lần nghe hát Quốc ca chào cờ, nhạc hồn đất nước Đó “Tiến qn ca” Nhạc sỹ Văn Cao Quốc ca Việt Nam niềm tự hào người dân Việt Nam, tiếng hát “Tiến quân ca” cất lên từ trái tim người Việt Nam lúc niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trào dâng mạnh mẽ Và vậy, lần hát Quốc ca lần người Việt Nam tự bồi đắp tinh thần yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc để nhận thức rõ trách nhiệm công dân đất nước, nâng cao ý thức phụng Tổ quốc, phúng nhân dân qua 23 việc làm cụ thể vị trí cơng việc cụ thể Nguyện vọng dân tộc chất chứa “Tiến quân ca” phải chuyển thành hành động để “Nước non Việt Nam vững bền” Quốc ca sử dụng buổi lễ chào công sở nhà nước, trường học, nghi lễ sinh hoạt trị đất nước, đồn thể, lễ hội quốc gia,… 2.2 Biểu tượng khơng thức 2.2.1 Quốc phục Người Việt Nam thường tự hào áo dài, chí nâng lên thành quốc phục, mang sắc văn hố, hương vị dân tộc thể giá trị thẩm mỹ, đẹp bảo lưu đổi theo suốt chiều dài lịch sử dân tộc Áo dài Việt Nam từ lâu thu hút ý hệ nghệ sỹ Việt Nam Tà áo dài mỏng manh, gợi cảm thế, giữ nét kín đáo dun dáng tôn nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam, thu hút mắt nghệ thuật biết họa sỹ, 24 nguồn cảm hứng cho nhiều hát, thơ ca ngợi quê hương người Việt Nam 2.2.2 Quốc hoa - Trong sống ngày, người ta tặng đóa hoa sen để bày tỏ lòng tơn kính, để tán dương phẩm chất sáng, khiết đối phương Và giống loài hoa khác, màu sắc hoa sen lại bày tỏ ý nghĩa sâu sắc riêng, nhã, mộc mạc ban đầu - Với Sen Trắng: người ta dễ dàng cảm nhận nét bình dị, cao, khiết, phảng phất nét tôn nghiêm Màu trắng hoa sen, mang lại cho ta bình yên cho tâm hồn "Yêu thương sen trắng tươi màu Sống đời đức hạnh cao tâm hồn" - Với Sen Xanh - loài hoa đặc biệt, thực chất, hoa sen xanh sen trắng, vốn có màu hồng nhạt, phần cánh có màu trắng, phần có màu hồng nhạt Và hoa sen trắng nở, cánh hoa bên có màu xanh nên người ta gọi sen xanh Tuy vậy, sen trắng sen xanh lại có ý nghĩa khác mà người gửi gắm Nếu bên biết sen trắng tượng trưng cho sáng tuyệt đói, 25 khiết tâm hồn Thì sen xanh lại mang đến ý nghĩa sức mạnh ý chí, nghị lực kiên cường niềm tin bất diệt Nó biểu tượng tự do, bình đẳng bác - Và, với sen hồng - loài hoa bình chọn trở thành quốc hoa nước ta, ý nghĩa bao qt tất điều trên, nữa, lại loài hoa phổ biến, gần gũi với người Việt Nam 26 Chương 3: Hệ thống biểu tượng quốc gia số nước giới 3.1 Biểu tượng quốc gia Lào - Quốc phục Lào Từ xa xưa, trông làng, người dân Lào tự túc loại chăn vải Khi chưa có thuốc nhuộm, họ lấy loại loại củ núi rừng để tạo màu sắc Các gái Lào thích mặc vải hoa, vải kẻ có màu đậm, tươi tắn màu hóa tự nhiên núi rừng quê Tuy thế, kiểu áo, kiểu quần họ lựa chọn cho tiện lợi, cho phù hợp với mùa, với hồn cảnh cụ thế, có trang phục lễ hội có trang phục lao động, ma chay, cưới hỏi vậy… Tại đất nước này, niên Lào thường cắt tóc ngắn, họ mặc áo cổ tròn 27 tay ngắn, qn đùi bên ngồi quấn khăn phạ xà rông màu kẻ ô vng Nếu họ làm ruộng, làm nương rẫy họ mặc quần đùi quần dài nhuộm màu chàm Còn vào ngày lễ trang trọng họ mặc y phụ dân tộc áo sơ mi cổ tròn, khuy vải cài phía tay trái Bên quấn đùi, chàng trai quấn thêm khăn rộng màu sắc sỡ, người Lào gọi phạ nhạo nếp tiêu, mặc họ qua háng nhét vào cạp sau Ngoài số niên quàng loại khăn màu chéo qua ngực gọi phạ biềng Với người dân Lào, lễ hội niên mặc đồ cũ khơng phép mặc quần áo ngắn thiếu tôn trọng đồi với cộng đồng truyền thống dân tộc Bình thường có lễ hội, nam giới Lào hay đeo nhẫn, số địa phương Nam Lào đeo dây chuyền Khi lao động, người Lào thường dùng loại khăn giống khăn rằn niềm Nam Loại khăn trang nhã thường làm khăn tắm, trùm dầu che sương… dùng phổ biến lứa tuổi 3.2 Biểu tượng quốc gia Mỹ - Quốc kỳ Mỹ Quốc kỳ Hoa Kỳ trở thành biểu tượng tự do, cờ nói lên hy sinh hệ để giành lấy độc lập Lá cờ Hoa Kỳ gồm có 13 13 sọc tượng trưng cho 13 tiểu bang thuộc địa thời Quốc kỳ Hoa Kỳ có hai phần Một phần nhỏ góc trái có hình ảnh 50 ngơi màu xanh dương, tượng trưng cho 50 tiểu bang Phần gồm sọc đỏ sọc trắng, tượng trưng cho 13 tiểu bang sơ khai Ý nghĩa ba màu xanh, trắng, đỏ cờ Hoa Kỳ không thay đổi Màu đỏ tượng trưng cho lòng dũng cảm nhiệt huyết, 28 màu trắng nói lên niềm hy vọng sáng, nét tinh khiết sống tinh thần kỷ luật, màu xanh thân màu sắc thiên đàng, biểu tượng Thượng đế, lòng trung thành, niềm chân thành, công lý, chân lý Ngôi sao, theo biểu tượng xa xưa văn hóa Ấn Ðộ, Ba Tư, Ai Cập, tượng trưng cho chủ quyền Trên cờ Hoa Kỳ, tượng trưng cho chủ quyền tiểu bang, ngày cờ Mỹ gồm có 50 tượng trưng cho 50 tiểu bang, số sọc cờ giữ số 13, tượng trưng cho 13 tiểu bang ngày lập quốc Lễ chào cờ có ý nghĩa quan trọng cho cơng dân Hoa Kỳ nói lên lòng trung thành với tổ quốc 29 PHẦN KẾT LUẬN Trên phân tích, đánh giá tổng quát lịch sử hình thành phát triển, ý nghĩa biểu tượng quốc gia Việt Nam giới thiệu hệ thống biểu tượng quốc gia số nước giới (Lào, Mỹ), từ giúp sinh viên hiểu rõ hệ thống biểu tượng quốc gia Quốc hiệu, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca biểu tượng thiêng liêng, cao quý tự hào dân tộc Tuy nhiên hạn chế thời gian, phương tiện kinh nghiệm nên nghiên cứu nhiều thiếu sót nội dung, hình thức Rất mong đóng góp ý kiến thầy, bạn sinh viên 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83u_t%C6%B0%E1%BB %A3ng_qu%E1%BB%91c_gia https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Vi %E1%BB%87t_Nam_qua_c%C3%A1c_th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3 http://thanhnien.vn/thoi-su/quoc-huy-viet-nam-ngay-ay-va-bay-gio196173.html http://text.123doc.org/document/2270198-y-nghia-cua-quoc-hieu-vietnam-qua-cac-thoi-ky-lich-su.htm 31 ... biết, đất nước giới có biểu tượng quốc gia riêng Chính em chọn đề tài: Tìm hiểu lịch sử biểu tượng quốc gia Việt Nam Giới thiệu hệ thống biểu tượng quốc gia số nước toàn giới. ” Lịch sử nghiên... cứu sở lý luận biểu tượng quốc gia giới thiệu khái quát biểu tượng quốc gia Việt Nam Lịch sử hình thành biểu tượng quốc gia Việt Nam Giới thiệu hệ thống biểu tượng quốc gia số nước giới (Lào, Mỹ)... luận biểu tượng quốc gia giới thiệu khái quát biểu tượng quốc gia Việt Nam Chương Lịch sử hình thành biểu tượng quốc gia Việt Nam Chương Giới thiệu hệ thống biểu tượng quốc gia số nước giới (Lào,
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử hình thành của các biểu tượng quốc gia Việt Nam, Lịch sử hình thành của các biểu tượng quốc gia Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay