TÌM HIỂU BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM

43 14 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:10

Để hoàn thành đề tài này, trong quá trình khảo sát và thu thập, tổng hợp thông tin tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình từ Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô trong khoa, cán bộ thư viện Trung tâm thông tin thư viện đại học Nội Vụ Hà Nội. Nhân đây, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành với các thầy cô. Đặc biệt, đối với cô Đinh Thị Hải Yến. Bởi cô đã hướng dẫn giúp đỡ tận tình trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu tôi gặp khá nhiều khó khăn, mặt khác do trình độ nghiên cứu còn hạn chế và những nguyên nhân khác nên dù cố gắng song đề tài của tôi không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót. Vì thế, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô trong Hội đồng bảo vệ đề tài, các thầy cô trong trường cũng như các bạn đọc. Những ý kiến đóng góp của mọi người sẽ giúp tôi nhận ra hạn chế và qua đó tôi có thêm những nguồn tư liệu mới trên con đường học tập cũng như nghiên cứu sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn!   TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ CÁC BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM.GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài này, q trình khảo sát thu thập, tổng hợp thông tin nhận giúp đỡ tận tình từ Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô khoa, cán thư viện Trung tâm thông tin thư viện đại học Nội Vụ Hà Nội Nhân đây, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn chân thành với thầy cô Đặc biệt, cô Đinh Thị Hải Yến Bởi cô hướng dẫn giúp đỡ tận tình suốt trình thực đề tài Trong trình khảo sát nghiên cứu tơi gặp nhiều khó khăn, mặt khác trình độ nghiên cứu hạn chế nguyên nhân khác nên dù cố gắng song đề tài tơi khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót Vì thế, tơi mong nhận góp ý thầy cô Hội đồng bảo vệ đề tài, thầy cô trường bạn đọc Những ý kiến đóng góp người giúp tơi nhận hạn chế qua tơi có thêm nguồn tư liệu đường học tập nghiên cứu sau Tôi xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tiểu luận độc lâp thân nghiên cứu tìm tòi, tài liệu chưa qua hình thức cơng bố nào, tài liệu sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, phân tích trung thực khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên MỞ ĐẦU Mỗi quốc gia dân tộc giới có hình thức đại diện riêng biệt có ý nghĩa đặc trưng riêng Và hình thức đại diện biểu tượng quốc gia Những biểu tượng mang phong cách phong tục tập quán quốc gia cần nhìn thấy biều tượng ta biết quốc gia Biểu tượng quốc gia ẩn chứa ý nghĩa cốt lõi văn hóa, lịch sử, tự nhiên, tơn giáo niềm tự hào dân tộc Những biểu tượng quốc gia mang ý nghĩa bề dày lịch sử dân tộc, thể tính trang trọng trang nghiêm dấu ấn đẹp đẽ văn minh Biểu tượng Quốc gia Việt Nam mang dấu ấn lịch sử sâu sắc, qua triều đại biểu tượng thay đổi theo thời gian, việc hiểu rõ sâu sắc lịch sử biểu tượng bổ ích, Bác Hồ nói “ Dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, hệ trẻ ngày phải hiểu biết lịch sử để giúp ích cho xã hội giúp ích cho nước nhà góp phần xây dựng đất nước Việt Nam sau ngày tươi đẹp 1.Lý chọn đề tài: Xuyên suốt bề dài lịch sử biểu tượng gắn liền với lịch sử, biểu tượng quốc gia không mang ý nghĩa dân tộc có ý nghĩa to lớn cơng trình nghiên cứu tìm hiểu nhà khoa học, liệu , chứng lịch sử tồn trường tồn, thể chủ quyền quốc gia dân tộc Để làm tăng thêm hiểu biết kiến thức lịch sử biểu tượng quốc gia Việt Nam, trang bị cho thân kiến thức cần thiết trang bị cho chuyến kiến tập tới, hiểu tính trang nghiêm của biểu tượng làm tăng thêm niềm tự hào nước nhà 2.Lịch sử nghiên cứu: Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, đất nước ta trải qua đời dựng nước công bảo vệ đất nước triều đại phong kiến vua chúa đền nghiệp đánh tan giặc ngoại xâm bọn đến quốc thực dân nhân dân anh liệt sĩ Trên thực tế có nhiều đề tài nghiên cứu đề tài có liên quan như: Biểu tượng đá truyền thuyết dân gian Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Hương 3.Đối tượng nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài: Đối tượng: Tìm hiểu sở lý luận biểu tượng quốc gia, nghiên cứu biểu tượng quốc gia Việt Nam vàm tìm hiểu biểu tượng quốc gia số nước giới qua nhận xét đánh giá Phạm vi nghiên cứu: Các biểu tượng quốc gia, lịch sử biểu tượng quốc gia 4.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu Trang bị cho thân kiến thức cần thiết cho môn nghi thức nhà nước ngành học Làm tăng thểm hiểu biết sâu sắc biểu tượng quốc gia dân tộc Đóng góp cho đối tượng nghiên cứu đề tài làm dày thêm công trình nghiên cứu biểu tượng quốc gia Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu thời kỳ lịch sử biểu tượng quốc gia Hệ thống biểu tượng quốc gia số nước giới Ý nghĩa nhận xét 5.Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu sử dụng: Từ biểu tượng có lịch sử ta tiến hành nghiên cứu Đây đề tài rộng nên có nhiều tài liệu nghiên cứu khác vấn đề nên phải phân tích chọn lọc tài liệu chi theo nguồn lịch sử Đề tai sử dụng phương pháp như: Phương pháp lịch sử, phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, từ phân tích chứng minh ý nghĩa 6.Giả thuyết khoa học: Hiểu rõ nguồn gốc trình lich sử biểu tượng quốc gia Biết biểu tượng quốc gia giới 7.Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài: Là tài liệu để cơng trình sau tham khảo nghiên cứu, đóng góp phần cho đê tài nghiên cứu có liên quan 8.Cấu trúc đề tài: Đề tài gồm có chương Chương Cơ sở lý luận Chương Lịch sử biểu tượng quốc gia Việt Nam Giới thiệu hệ thống biểu tượng quốc gia số nước giới Chương 3.Ý nghĩa biểu tượng quốc gia Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.Các khái niệm 1.1.1.Biểu tượng Biểu tượng thuật ngữ quen thuộc đời sống thường ngày đời sống học thuật Tính đa nghĩa biểu tượng tạo sức hút nhà nghiên cứu, vậy, ngành khoa học lại gửi gắm nội hàm riêng cho thuật ngữ Theo Từ điển Tiếng Việt, biểu tượng “hình ảnh tượng trưng”, “hình thức nhận thức, cao cảm giác, cho ta hình ảnh vật giữ lại đầu óc tác động vật vào giác quan ta chấm dứt” [70, tr 26] Từ điển Biểu tượng văn hóa giới lại cho “những gọi biểu tượng nhóm người đồng ý có nhiều ý nghĩa đại diện cho thân nó” [21, tr 25] Tổng kết định nghĩa thuật ngữ biểu tượng từ điển giới, Đinh Hồng Hải, tác giả có nhiều cơng trình nghiên cứu biểu tượng năm gần đây, tóm lược: “Biểu tượng có tính đa nghĩa chia làm hai nghĩa biểu hình biểu ý Trên giới, thuật ngữ symbology nhiều từ điển giải thích với ý nghĩa: 1- Việc nghiên cứu sử dụng biểu tượng 2- Tập hợp biểu tượng (1: the study or use of symbols 2: symbols collectively) Các từ điển nghệ thuật có thêm ý nghĩa là: 3- Nghệ thuật sử dụng biểu tượng để nhắc đến trào lưu nghệ thuật thịnh hành Châu Âu vào kỷ XIX Như vậy, thuật ngữ symbology tiếng Anh tương đương với nghiên cứu biểu tượng (hoặc biểu tượng học) tiếng Việt” [34, tr.128] Đinh Hồng Hải khẳng định “Nghiên cứu biểu tượng khoa học có chức giải mã thành tố văn hóa sản sinh đời sống người” [34, tr.30] Từ liệu rút khái niệm chung là: biểu tượng biểu cho ý tưởng, thực thể vật chất q trình Mục đích biểu tượng để truyền thông điệp ý nghĩa 1.1.2.Biểu tượng quốc gia Biểu tượng Quốc gia hình ảnh tượng trưng đại diện cho quốc gia Ngoài thể với hình thức phong phú đa dạng Những loại hình biểu tượng quốc gia gồm: Quốc hiệu, Quốc kỳ, Quốc huy,Quốc ca, Quốc thiều, Quốc phục, Quốc hoa,… 1.1.2.1 Biểu tượng thức: Quốc hiệu Quốc hiệu tên thức quốc gia, khơng có ý nghĩa biểu thị chủ quyền lãnh thổ mà danh xưng thức dùng ngoại giao; biểu thị thể chế mục tiêu trị nước Dù thể dạng tiếng nói hay chữ viết, công dân, quốc hiệu lòng tự hào dân tộc Quốc kỳ Quốc kỳ loại cờ dùng làm biểu trưng cho mộtquốc gia Những cơng trình cơng cộng tư nhân trường học quan phủ thường treo quốc kỳ Ở vài nước, quốc kỳ treo cơng trình phi qn vào ngày treo cờ cụ thể Quốc ca Quốc ca nói chung hát quốc khơi gợi tán dương lịch sử, truyền thống đấu tranh nhân dân quốc gia đó, phủ đất nước cơng nhận hát thức quốc gia, người dân sử dụng nhiều thành thông lệ Quốc huy Quốc huy biểu tượng quốc gia; bên cạnh quốc kỳ vàquốc ca Quốc huy biểu tượng thể chế độ, hình ảnh đặc trưng củaquốc gia Quốc huy thường sử dụng ấn phẩm quốc gia tiền tệ, hộ chiếu, giấy tờ, 1.1.2.2.Biểu tượng không thức: Quốc hoa Quốc hoa lồi hoa biểu trưng cho nước, người dân yêu thích Ngồi lồi hoa có lồi cây, cỏ Được cho bắt nguồn từ biểu tượng nhà vua thời Trung cổ châu Âu Mỗi nước có quy định quốc hoakhác Quốc điểu Quốc điểu loài chim biểu tượng cho đất nước, người lựa chọn Quốc phục Quốc phục quần áo trang phục truyền thống quốc gia, địa phương, dân tộc, có thời kỳ lịch sử nhóm người Mặc quốc phục thường mang ý niệm củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng hay đồn thể 1.2.Vai trò biểu tượng quốc gia: Đánh dấu chủ quyền lãnh thổ dân tộc, mang sắc thái đại diện đặc trưng cho cộng đồng quốc gia dân tộc Giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội đất nước Trong tín ngưỡng nơng nghiệp, hình ảnh trâu thể nhiều lĩnh vực Chiếc sừng trâu gợi lên hình ảnh trăng lưỡi liềm biểu tượng nước tín ngưỡng nơng nghiệp Cây tre Cây tre xem biểu tượng Việt Nam Cây tre tượng trưng "cho tính chất, sắc riêng người Việt Nam, dân tộc Việt Nam" tính kiên cường, bất khuất đối mặt với nhiều khó khăn gian khổ người Việt Cây tre biểu tượng cho tâm hồn Việt Trong thơ ca, tre nhắc đến "Cây tre Việt Nam" tác giả Nguyễn Duy Tre xanh xanh tự chuyện có bờ tre xanh? Thân gày guộc, mong manh mà nên lũy nên thành tre ơi? đâu tre xanh tươi cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu? Linh vật Rùa xem vật thiêng liêng mang lại nhiều điềm lành tài lộc Rùa biểu tượng trường thọ Mọi người hưởng lợi ích từ hữu rùa Ngồi ra, rùa vật bảo vệ hướng Bắc, hướng chủ đề tài lộc Rùa biểu tượng linh vật Việt Nam Rồng Rồng đứng đầu tất giống linh thú, thần thú, trời, biển, mặt đất, sông hồ Rồng đứng đầu Tứ linh : Long - Lân - Quy - Phượng Ba giống sau tượng trưng cho quyền loài thú mặt đất (Lân), loài thủy tộc (Quy), loài chim trời (Phượng), Rồng bao gồm Rồng loài vật linh thiêng theo truyền thuyết từ xa xưa người phương Đơng, coi lồi thú tượng trưng cho điều tốt lành Mình rồng dài, thân có nhiều vảy, đầu có sừng sừng hươu, chân có móngỊ vuốt, rồng có nhiều tài bay trời, bơi nưóc Rồng biểu tượng linh vật thiêng liêng Việt Nam Con rồng Việt Nam trang trí kiến trúc, điêu khắc hội họa hình rồng mang sắc riêng, theo trí tưởng tượng người Việt Rồng thằn lằn Nó khác với rồng trang trí kiến trúc hội họa Trung Hoa quốc gia khác Con rồng Việt Nam tùy theo thời kỳ Như hình rồng thời Lý, thể nhẹ nhàng Còn rồng thời Trần mạnh mẽ hơn, thân hình to khoẻ khoắn, thời Trần lần chống quân Nguyên-Mông Thường tạc vào đá biểu tượng linh thiêng canh giữ chùa chiền, lâu đài 2.2.Giới thiệu hệ thống số biểu tượng quốc gia giới 2.2.1.Ấn Độ: Quốc hiệu Ấn Độ có tên gọi đầy đủ "nước Cộng hoà Ấn Độ", nằm bán đảo Ấn Độ tiểu lục địa Nam Á; tây, đơng, nam ba mặt giáp biển Tên nước có nguồn gốc từ sông Ấn Ấn Độ nguyên quốc gia Veda, vương triều Veda kiến lập thời cổ đại Người Ấn Độ cổ lấy chữ "Hindu" để dòng sơng, bắt nguồn từ tên sống Indus (sơng Ấn), sau mở rộng tiểu lục địa Nam Á, sau Ấn Độ Pakistan phân thành hai quốc gia khác Hindus quốc gia Ấn Độ Tiếng Ba Tư cổ đem Hindu chuyển thànhIndu, nguời cổ Hy Lạp lại biến Indu thành Indi, người La Mã gọi Indus người Anh ngày gọi thành India Trong thư tịch Trung Quốc, thời Hán gọi Ấn Độ "Thân Độc", "Thiên Trúc", tên gọi Ấn Độ sách "Đại Đường Tây Vực Ký" Đường Huyền Trang Thế kỷ IV TCN, Ấn Độ hình thành quốc gia thống Bắt đầu từ kỷ XVI, theo sau bọn thống trị Bồ Đào Nha, người Hà Lan, Anh, Pháp xâm lược Ấn Độ, thực sách áp bóc lột Ấn Độ, xây dựng điểm quân ven biển Năm 1849, Anh chiếm toàn Ấn Độ Ngày 15/8/1947, theo phương án người Anh, Ấn Độ Pakistan bị chia hai, ngày 26/1/1950, nước Cộng hồ Ấn Độ thức thành lập Quốc kỳ Do ba hình chữ nhật màu cam, trắng lục nằm ngang song song hợp thành Chính cờ màu trắng có bánh xe Phật pháp màu xanh lam với 24 nan hoa Hình bánh xe đồ án đầu sư tử đầu trụ đá Thánh địa Phật giáo đời vua Asoka thuộc vương triều Khổng tước (vương triều Maurya Dynasty) Ấn Độ Màu cam tượng trưng cho lòng dũng cảm, hiến thân tinh thần hy sinh thân mình, đồng thời màu pháp y giáo đồ Phật giáo; màu trắng tượng trưng cho khiết chân lý; màu lục biểu thị lòng tin, đại diện cho sức sinh sản mà sống nhân loại dựa vào để sinh tồn Bánh xe Phật pháp bánh xe linh thiêng nhân dân Ấn Độ, bánh xe chân lý, bánh xe chuyển động tiến phía trước, bánh xe quay trời xanh Đồ án quốc kỳ đời năm 1921, cờ bánh xe quay tượng trưng cho văn minh cần lao nhân dân Ấn Độ Ngày 22/7/1947, định đổi bánh xe quay sợi thành bánh xe Phật pháp, thức xem quốc kỳ Ấn Độ Ngày 26/1/1950, Ấn Độ tuyên bố nước Cộng hòa sử dụng quốc kỳ Quốc huy Đồ án trung tâm bốn sư tử đực đứng châu lưng lại với hợp thành, chúng đứng vững bệ đài hình tròn, mặt hướng bốn phía Sư tử tượng trưng cho lòng tin, uy nghiêm, dũng khí sức mạnh Chung quanh bệ đài có bốn thú canh giữ: hướng tây bò, hướng bắc sư tử, hướng đông voi, hướng nam ngựa Giữa bốn thú có bánh xe Phật pháp Quốc huy Ấn Độ chế định theo hình tượng điêu khắc đầu sư tử đầu trụ đá vườn thánh địa Phật giáo đời vua Asoka (324-187 TCN), vương triều Maurya Dynasty tiếng lịch sử Ấn Độ Những cột đá khắc tín điều thống trị dùng để kỷ niệm Phật tổ Thích Ca Mâu Ni lần truyền giáo lý đạo Phật khắp thiên hạ Đồ án quốc huy Ấn Độ phản ánh Ấn Độ nước có văn minh cổ xưa lịch sử lâu đời 2.1.2.Myanmar (Miến điện) Quốc hiệu Myanmar có tên đầy đủ "Liên bang Myanmar", nằm phía tây bán đảo Trung Nam, có hai cách giải thích nguồn gốc tên này: Tên gọi Trung Quốc vào thời nhà Tống Năm 1160, sứ giả nước đến thăm Tống, nhà Tống thấy đường xa, núi non cách trở gọi nước Miến (ý xa xôi), lại tên gọi dải rừng biên giới hai nước Điện, hợp lại thành Miến Điện (ý vùng rừng núi xa xôi) Bắt nguồn từ tên dân tộc, sau trở thành tên nước Dân tộc Myanmar chiếm 2/3 dân số toàn quốc, thân người Myanmar cho nguồn gốc tên gọi họ kết hợp Myan thêm vào hậu tố mar biểu thị tơn kính Ở có ý "nhanh nhẹn cường tráng, nguồn gốc ngơn ngữ nước có liên quan đến tiếng Phạn đạo Bà La Môn, Phật giáo từ ý người cư trú địa Ngoài ra, người Myanmar gọi nước Bumar (ý người khoẻ mạnh) Năm 1044, sau hình thành quốc gia thống nhất,đã trải qua ba vương triều phong kiến: Pagan, Toungoo Konbaung Từ 1824-1885, thực dân Anh qua ba lần chiến tranh xâm lược dần chiếm lĩnh Myanmar, khiến Myanmar trở thành thuộc địa Anh 5/1942, bị Nhật Bản xâm chiếm, năm 1945 lại bị Anh thống trị 4/1/1948, tách khỏi liên bang Anh, tuyên bố độc lập, thành lập Liên bang Myanmar 3/1/1974, đổi thành "nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Myanmar" 23/9/1988, đổi tên nước thành "Liên bang Myanmar" Quốc Kỳ Hình chữ nhật, cờ màu đỏ, góc bên trái cờ có hình chữ nhật nhỏ màu lam sậm, hình vẽ màu trắng Hình vẽ trung tâm hai lúa nước, xung quanh lúa nước bánh có 14 răng, xung quanh bánh có 14 ngơi năm cánh Bông lúa bánh tượng trưng cho nông nghiệp công nghiệp, 14 năm cánh tượng trưng cho 14 tỉnh bang Liên bang Myanmar Màu đỏ quốc kỳ tượng trưng cho lòng dũng cảm đoán, màu trắng tượng trưng cho khiết đức tính tốt đẹp, màu lam sậm tượng trưng cho hòa bình thống Quốc kỳ công bố Hội nghị nhân dân Myanmar lần thứ năm 1974 Quốc huy Hình vẽ trung tâm hoa văn hình tròn gồm có bánh 14 đồ nước Myanmar, bao quanh vòng tròn bơng lúa vàng Bánh tượng trưng cho công nghiệp, 14 tượng trưng cho 14 tỉnh bang, đồ biểu thị hình dạng biên giới Myanmar, lúa tượng trưng Myanmar đất nước có nơng nghiệp trồng lúa nucớ Hai bên hình tròn có hai thánh sư màu vàng cảnh giác canh gác Myanmar quốc gia tín ngưỡng Phật giáo, Phật giáo, thánh sư biểu tượng tốt lành, hố thân thần bảo hộ, tượng trưng cho việc bảo vệ quốc gia, bảo vệ tổ quốc Trên đỉnh quốc huy có ngơi màu vàng năm cánh, tượng trưng cho độc lập đất nước Phía quốc huy dải trang trí màu vàng, có dòng chữ "Liên băng Myanmar" tiếng Myanmar Quốc huy chế định đồng thời với quốc kỳ năm 1974 Khi dòng chữ dải trang trí phía quốc huy "nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa liên bang Myanmar" Ngày 23/9/1988, đổi tên thành "Liên bang Myanmar", tên nước quốc huy thay đổi theo 2.1.3.Indonesia Quốc hiệu Indonesia có tên đầy đủ "Cộng hồ Indonesia", nằm Đơng Nam Á, có vị trí vắt ngang qua xích đạo, 13667 đảo lớn nhỏ Thái Bình Dương Ấn Độ Dương hợp thành, gọi "đất nước ngàn đảo" Trong thư tịch Ấn Độ cổ, gọi Indonesia Nusantara, mang nghĩa "nước nhiều quần đảo" Nghe nói, tên nước Indonesia bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, hai chữ Indo(nước) nesos (đảo) hợp thành, mang nghĩa đảo quốc biển Một cách giải thích khác cho rằng: trước kỷ XVI, Indonesia bị nhiều vương quốc phong kiến chia cắt lâu dài, chưa có tên gọi thống Cuối kỷ XVI, sau Hà Lan xâm chiếm, gọi chung đảo "Đông Ấn thuộc Hà Lan" Đây tên thống sớm vùng Năm 1884, nhà địa lý dân tộc người Đức Bastin, theo kết nghiên cứu ngôn ngữ nhân chủng ông, lần gọi đảo "Indonesia", mang nghĩa "nước quần đảo Ấn Độ" Năm 1922, nhóm lưu học sinh Indonesia sang Hà Lan học tập, thức đề xướng lấy tên "Indonesia" làm tên nước, lấy tên cho tổ chức chủ nghĩa dân tộc "HIỆP HỘI INDONESIA" Năm 1928, đại hội đại biểu niên INDONESIA định: Indonesia nước, dân tộc, ngơn ngữ Từ đó, tên "Indonesia" sử dụng thức làm tên nước Ngày 17/8/1945, thành lập "Cộng hoà Indonesia" Tháng 11/1949, đổi thành "Cộng hòa liên bang Indonesia", thuộc liên minh Hà Lan-Indonesia Tháng 8/1950, tuyên bố độc lập lấy tên Quốc kỳ Do hai hình chữ nhật màu đỏ trắng tạo thành Màu đỏ tượng trưng cho dũng cảm nghĩa, màu trắng tượng trưng cho tự do, công khiết Lá cờ hai màu đỏ trắng Indonesia có lịch sử lâu đời, gọi thánh kỳ (cờ thánh) Khi vương triều phong kiến Madjapahit hùng mạnh lịch sử dựng lập Đông Java (1293-1478), bắt đầu sử dụng cờ hai màu đỏ trắng Sau này, nhân dân Indonesia tiến hành chiến tranh chống thực dân Hà Lan lấy cờ đỏ trắng làm cờ chiến đấu Ngày 17/8/1945, nước Cộng hoà Indonesia thành lập, cờ đỏ trắng thức thành quốc kỳ Indonesia Quốc huy Chế định năm 1950, đồ án trung tâm quốc huy thần ưng vàng dang rộng hai cánh, hai chân doạng Phần ức chim ưng có chắn Thần ưng tượng trưng cho vinh quang thắng lợi, chắn tượng trưng cho sức mạnh tự vệ Tấm chắn có hai màu đỏ trắng, giống với màu quốc kỳ Trên mặt chắn có hình vẽ, tượng trưng tảng xây dựng đất nước Sao vàng tượng trưng cho thần đạo, trâu tượng trưng cho dân quyền, đa xanh lục tượng trưng cho chủ nghĩa dân tộc, vòng dây vàng tượng trưng cho chủ nghĩa nhân đạo, lúa tượng trưng cho phúc lợi ăn, mặc nhân dân nghĩa xã hội Đường ngang màu đen chắn tượng trưng cho xích đạo, qua đất nước nghìn đảo Tám lơng thần ưng biểu thị tháng 8, 17 lông bên cánh chim biểu thị ngày 17, nghĩa ngày 17 tháng 8, ngày độc lập Indonesia Hai chân thần ưng quắp dải trang trí, viết câu cách ngôn cổ văn Indonesia, nghĩa khác đường đích CHƯƠNG Ý NGHĨA CÁC BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1.Quốc hiệu Ý nghĩa mặt trị Khẳng định nhà nước Việt Nam có hình thức chỉnh thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa có chế độ trị dân chủ nhà nước đơn nhất, quyền lực thuộc tay nhân dân quản lý nhà nước lãnh đạo Đảng cộng sản Ví dụ việc sửa đổi Hiến Pháp Đại hội Đảng lần thứ XIII Đảng nhà nước thực trưng cầu ý kiến người dân, xem xét để đưa định sửa đổi phù hợp Ý nghĩa mặt chất Là nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân dân Nhà nước thể trực tiếp sức mạnh hệ thống trị lãnh đạo Đảng Cộng sản Đảm bảo quyền lực thuộc tay nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân, nông dân đội ngũ tri thức làm tảng Là nhà nước thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam, nhà nước thực sách phát triển mặt, bước nâng cao đời sống vật chât tinh thần đồng bào dân tộc Đảm bảo quyền lực nhân dân nhà nước, thực theo nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng phát huy quyền làm chủ nhân dân mặt Ý nghĩa mặt pháp lý Quốc hiệu nước ta thể chế hóa Hiến pháp năm 1992, cụ thể hóa Hiến pháp Thơng tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BNV hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn việc ghi quốc hiệu ý nghĩa pháp lý quan trọng, tôn trọng Hiến pháp pháp luật Thể chủ quyền đất nước Việt Nam theo thể chế trị độc lập, dân chủ, khẳng định với nước giới trị thể chế Việt Nam theo chủ nghĩa xã hội, nước độc lập tự chủ, có chủ quyền thống tồn ven lãnh thổ Ý nghĩa mặt ngoại giao Đảm bảo cho việc hòa bình hợp tác phát triển Theo điều 14 Hiến pháp “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sách hòa bình hữu nghị mở rộng giao lưu hợp tác giới, khơng phân biệt chế độ trị xã hội khác nhau, sở tôn trọng độc lập chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ nhau, khơng can thiệp vào nội nhau, bình đẳng bên có lợi, tăng cường tình đồn kết hữu nghị, hợp tác nước xã hội chủ nghĩa với nước láng giềng, tích cực góp phần ủng hộ vào việc đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội” Với mục đích dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh cần giúp đỡ an hem bạn bè giới Ý nghĩa mặt thẩm mỹ Bắt buộc văn cẩn phải có quôc hiệu, thiếu quốc hiệu văn không thiếu tính trang trọng mà văn quản lý nhà nước trở thành bất hợp pháp 3.2Quốc kỳ Lá cờ đỏ vàng Ý nghĩa cờ thể đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam , năm cánh tượng trưng cho năm tầng lớp sĩ , nông công , thương , binh đoàn kết Ngày tháng năm 1945 , Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh ký sắc lệnh định quốc kỳ Việt Nam cờ đỏ vàng Trong họp Quốc hội khóa I quy định cụ thể quốc kỳ ngày tháng năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Lá cờ đỏ vàng thấm máu đồng bào ta Nam Kỳ khởi nghĩa 1940 Chính cờ phái đồn Chính phủ từ châu Á sang châu Âu, từ châu Âu châu Á; cờ có mặt khắp đất nước Việt Nam Vậy trừ 25 triệu đồng bào, khơng có quyền thay đổi quốc kỳ quốc ca" 3.3Quốc ca Bài “tiến quân ca” vào lịch sử hào hùng Việt Nam suốt gần 70 năm qua Quốc ca ca vĩ đại, biểu tượng quốc gia, gắn với lịch sử đặc biệt, vận mệnh thiêng liêng ý chí, khát vọng dân tộc Chào cờ hát Quốc ca nghi lễ thiêng liêng, nghi thức quan trọng thể tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc trách nhiệm công dân đất nước, với nhân dân Do vậy, nhiều nước giới, việc hát Quốc ca coi nghĩa vụ, quyền lợi công dân, quy định nghiêm túc theo thời gian trở thành nét đẹp văn hóa người dân tồn xã hội "Đồn qn Việt Nam đi/ chung lòng cứu quốc/ Bước chân dồn vang đường gập ghềnh xa " Tiếng hát "Tiến quân ca" vang lên Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày khai sinh đất nước Việt Nam "Tiến quân ca" mang theo ước vọng dân tộc qua trường chinh vệ quốc để non sông ca khúc khải hoàn Máu người nước Việt tô thắm màu cờ đỏ vàng, để người dân hát vang hát vĩ đại dân tộc Việt Nam q hương hòa bình, thống Nhiều hệ người Việt Nam hát Quốc ca với nhiệt huyết từ trái tim cho dân tộc đất nước, cho khứ, tương lai 3.4Quốc huy Tượng trưng cho tiền đồ sáng lạn lịch sử hào hùng bi tráng dân tộc, tinh thần bất khuất cho thời kỳ, tính trang nghiêm, niềm tự hào dân tộc Việt Nam, đại diện cho sản xuất nông nghiệp, văn minh lúa nước rực rỡ 3.5Quốc hoa Hoa sen mọc lên từ bùn lầy song tinh khiết, tao, không bị ô nhiễm bùn lầy mà có khả làm nước đục đầm lắng Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa nhận xét sen có hương lẫn sắc, hương sen dịu, gợi tinh thần cao thượng Sắc sen kín đáo, đằm thắm, cánh trắng phớt hồng, nhụy vàng Trong Phật giáo, hoa sen biểu trưng cho giá trị đạo đức, khiết thánh thiện, trì phát triển Phật pháp… Hoa sen vừa biểu trưng cho khiết thánh thiện, với nhị vàng xanh vừa thể sức sống mạnh mẽ, ngoan cường bất khuất dân tộc Việt, ln giữ chất văn hố dân tộc trước ngoại cảnh Hoa sen -Biểu tượng Quốc hoa Việt Nam thể đầy đủ đặc điểm tính cách dân tộc Việt ta từ xưa đến Xứng đáng biểu tượng cho Việt Nam trường quốc tế 3.6.Quốc phục Áo dài chuyển tiếp quảng bá văn hóa ngàn năm vô quý giá Việt Nam cha ông ta để lại mà hệ ngày phải có trách nhiệm hồn thiện phát triển để “Gìn Giữ Cho Muôn Đời Sau” Từ trở đi, tất công dân Việt Nam xuất nơi đâu, quốc gia tự hào mang Quốc Phục Việt Nam tất chung màu cờ sắc áo để thể Việt Nam hòa bình, phát triển đầy tính nhân văn 3.7.Các biểu tượng khác Cây tre, trâu , chim lạc, biểu tượng có ý nghĩa thể cần cù, chịu thương chịu khó dân tộc Việt Nam Những sinh hoạt hàng ngày chân chất giản dị, tinh thần đoàn kết, tinh hoa văn hóa dân tộc từ bao ngàn đời =>Tiểu kết: Các biểu tượng quốc gia dân tộc mang tính chất thiêng liêng cao quý cần gìn giữ bảo vệ phát huy, nhiệm vụ người dân Việt Nam KẾT LUẬN Qua đề tài cho thấy biểu tượng quốc gia nước ta phong phú, biểu tượng thức khơng thức Hiểu rõ q trình hình thành biểu tượng quốc gia bề dày lịch sử nghìn năm, biểu tượng cho thấy màu sắc dân tộc, tinh thần anh hùng bất khuất, tinh thần đoàn kết dân tộc ta từ xưa đến nay, đề cập đến biểu tượng cho thấy tâm hồn lạc quan yêu đời dân tộc Việt dù có trải qua bao đấu tranh gian khổ hi sinh mát họ đứng vững xây dựng nên đất nước Việt Nam tươi đẹp Qua thấy bểu tượng giới phong phú da dạng hinh thức lẫn nội dung, quố gia mang ý nghĩa riêng biệt tao nên sắc độc đáo biểu tượng quốc gia DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO -Giáo trình “Nghi thức nhà nước” Lưu kiếm Thanh -https://vi.wikipedia.org/wiki/bieutuongquocgia -http://123doc.org/quochieuvietnamquacacthoiky PHỤ LỤC -Quốc phục áo dài qua thời kỳ -Quốc ca Việt Nam ... Đối tượng: Tìm hiểu sở lý luận biểu tượng quốc gia, nghiên cứu biểu tượng quốc gia Việt Nam vàm tìm hiểu biểu tượng quốc gia số nước giới qua nhận xét đánh giá Phạm vi nghiên cứu: Các biểu tượng. .. Chương Lịch sử biểu tượng quốc gia Việt Nam Giới thiệu hệ thống biểu tượng quốc gia số nước giới Chương 3.Ý nghĩa biểu tượng quốc gia Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 .Các khái niệm 1.1.1 .Biểu tượng. .. loại hình biểu tượng quốc gia gồm: Quốc hiệu, Quốc kỳ, Quốc huy ,Quốc ca, Quốc thiều, Quốc phục, Quốc hoa,… 1.1.2.1 Biểu tượng thức: Quốc hiệu Quốc hiệu tên thức quốc gia, khơng có ý nghĩa biểu thị
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM, TÌM HIỂU BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay