TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CHI LĂNG

54 32 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:10

Sau bốn năm học tập tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội và hai tháng thực tập tại Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Chi Lăng. Được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của Quý thầy cô trong trường, của các bác, cô, chú, anh, chị trong Phòng Nội vụ, em đã hoàn thành đ ợt thực tập một cách tốt đẹp. Được sự giới thiệu của nhà trường, và sự tiếp nhận của phòng Nội vụ huyện Chi Lăng em đã được đến thực tập, tìm hiểu thực tế tại phòng Nội vụ Huyện Chi Lăng. Tạo điều kiện cho em đưa những lý thuyết đã học tại trường đem ra thực hành soi chiếu và áp dụng trong thực tế hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước nói chung, phòng Nội vụ nói riêng. Qua kỳ thực tập, em đã quan sát và học hỏi được nhiều điều về công việc, kỹ năng nghiệp vụ hành chính cũng như trách nhiệm trong công việc, tác phong, thái độ ứng xử làm việc nơi công sở. Giúp em thêm vững vàng, tự tin với nghề nghiệp mình đã chọn. Quá trình thực tập 2 tháng tại phòng Nội vụ, em đã được quý cơ quan tạo mọi điều kiện, hưỡng dẫn chỉ bảo tận tình. Bản thân em đã dần làm quen và tiếp xúc với môi trường làm việc công sở, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của người làm công tác văn thư- lưu trữ cho em biết được công việc của một cán bộ văn thư-lưu trữ và vai trò của cán bộ làm công tác trong hoạt động của cơ quan. Đó chính là cơ hội cho tôi vận dụng những kiến thức, lý luận đã được học vào thực tiễn công việc, giúp tôi được tiếp cận trực tiếp và được thực hiện các nghiệp vụ văn thư-lưu trữ một cách cụ thể, tích lũy cho tôi những bài học bổ ích và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, bổ sung cho bản thân những kiến thức còn thiếu sót để hoàn thiện chuyên môn, vận dụng vào công việc sau khi ra trường. Là sinh viên đang theo học chuyên ngành Văn thư-Lưu trữ trong thời gian học tập tại trường và thời gian thực tế thực tập tại phòng Nội vụ đã giúp em hiểu rõ hơn tầm quan trọng của người làm công tác văn thư-lưu trữ. Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn là lời chúc sức khỏe chân thành nhất đến cô Chu Thị Hậu , các Quý thầy cô trong khoa Văn thư –Lưu trữ trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội. Chúc cho trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội thành công trong sự nghiệp trồng người; khoa Văn thư –Lưu trữ đào tạo được nhiều hơn nữa những cán bộ, công chức giỏi cho tương lai; Nhân đây em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng dăc biệt là cô Phan Thị Phương trưởng Phòng Nội Vụ huyện Chi Lăng và cô Vy Thị Nga cán bộ chuyên viên của Phòng Nội Vụ huyện.Chúc các bác, cô, chú, anh, chị trong Phòng Nội Vụ cũng như các phòng ban của huyện Chi Lăng hoàn thành tốt nhiệm vụ và gặt hái được nhiều thành quả trong công việc của mình. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA VĂN THƯ - LƯU TRỮ ********* BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUN ĐỀ: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CƠNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CHI LĂNG Sinh viên Lớp Cán hướng dẫn : : : NÔNG MINH MẠNH ĐH-TLH13B VY THỊ NGA HÀ NỘI -2017 LỜI CẢM ƠN Sau bốn năm học tập Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội hai tháng thực tập Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng quan chuyên môn thuộc UBND huyện Chi Lăng Được giúp đỡ bảo tận tình Q thầy trường, bác, cơ, chú, anh, chị Phòng Nội vụ, em hoàn thành đ ợt thực tập cách tốt đẹp Được giới thiệu nhà trường, tiếp nhận phòng Nội vụ huyện Chi Lăng em đến thực tập, tìm hiểu thực tế phòng Nội vụ Huyện Chi Lăng Tạo điều kiện cho em đưa lý thuyết học trường đem thực hành soi chiếu áp dụng thực tế hoạt động quan quản lý hành nhà nước nói chung, phòng Nội vụ nói riêng Qua tập, em quan sát học hỏi nhiều điều công việc, kỹ nghiệp vụ hành trách nhiệm công việc, tác phong, thái độ ứng xử làm việc nơi công sở Giúp em thêm vững vàng, tự tin với nghề nghiệp chọn Quá trình thực tập tháng phòng Nội vụ, em quý quan tạo điều kiện, hưỡng dẫn bảo tận tình Bản thân em dần làm quen tiếp xúc với môi trường làm việc công sở, thực nghiệp vụ chuyên môn người làm công tác văn thư- lưu trữ cho em biết công việc cán văn thư-lưu trữ vai trò cán làm công tác hoạt động quan Đó hội cho tơi vận dụng kiến thức, lý luận học vào thực tiễn công việc, giúp tiếp cận trực tiếp thực nghiệp vụ văn thư-lưu trữ cách cụ thể, tích lũy cho tơi học bổ ích rút kinh nghiệm cho thân, bổ sung cho thân kiến thức thiếu sót để hồn thiện chun mơn, vận dụng vào công việc sau trường Là sinh viên theo học chuyên ngành Văn thư-Lưu trữ thời gian học tập trường thời gian thực tế thực tập phòng Nội vụ giúp em hiểu rõ tầm quan trọng người làm công tác văn thư-lưu trữ Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn lời chúc sức khỏe chân thành đến cô Chu Thị Hậu , Quý thầy cô khoa Văn thư –Lưu trữ trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội Chúc cho trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội thành công nghiệp trồng người; khoa Văn thư –Lưu trữ đào tạo nhiều cán bộ, công chức giỏi cho tương lai; Nhân em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng dăc biệt cô Phan Thị Phương trưởng Phòng Nội Vụ huyện Chi Lăng Vy Thị Nga cán chuyên viên Phòng Nội Vụ huyện.Chúc bác, cơ, chú, anh, chị Phòng Nội Vụ phòng ban huyện Chi Lăng hồn thành tốt nhiệm vụ gặt hái nhiều thành cơng việc LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân em Các số liệu viết cung cấp xác Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng nơi em thực tập Các kết chưa công bố nghiêm cứu khoa học DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT A PHẦN MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích ý nghĩa nhiệm vụ nghiên cứu 4, Phương pháp nghiên cứu .3 Cấu trúc đề tài B PHẦN NỘI DUNG .4 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ CƠ QUAN TỔ CHỨC 1.1 Lịch sử hình thành chức quyền hạn quan tổ chức 1.1.1 Lich sử hình thành 1.1.2 Chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức văn phòng HĐND & UBND huyện .5 1.2 Tình hình tổ chức ,chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn cấu tổ chức phận văn thư lưu trữ quan tổ chức .8 1.2.1 Vị trí, chức 1.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ ẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CHI LĂNG 14 2.1 Hoạt động quản lý 14 2.1.1 Xây dựng ban hành văn văn thư lưu trữ 14 2.2 Thực trạng công Văn thư 15 2.2.1.Công tác xây dựng ban hành văn .15 2.2.2 Quy trình tổ chức quản lý giải văn 17 2.2.3 Quy trình tổ chức quản lý văn đến 20 2.2.4 Công tác quản lý sử dụng dấu: 23 2.2.5 Công tác lập hồ sơ hành: .24 2.3 Thực trạng công tác lưu trữ .26 2.3.1 Thu thập bổ sung tài liệu vào lưu trữ 26 2.3.2 Xác định giá trị tài liệu 27 2.2.3 Chỉnh lý tài liệu 28 2.3.4 Thống kê,xây dựng cơng cụ tra tìm 30 2.3.5 Bảo quản tài liệu lưu trữ .31 CHƯƠNG BÁO CÁO KẾT CƠ QUAN VÀ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ QUẢ THỰC TẬP TẠI 35 3.1 Báo cáo tóm tắt cơng việc làm kết đạt 35 3.2 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác lưu trữ cho quan .35 3.3 Một số khuyến nghị 35 3.2.1 Đối với quan tổ chức .35 C PHẦN KẾT LUẬN 37 D PHỤC LỤC 39 A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Như biết đất nước ta nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Muốn đáp ứng nghiệp ngành, lĩnh vực phải tăng cường đổi phương pháp làm việc, cơng việc nhiều văn giấy tờ sản sinh lớn từ cơng tác văn thư-lưu trữ dần quan tâm chiều rộng lẫn chiều sâu cơng tác đảm bảo hoạt động hành thơng qua văn tài liệu đảm bảo thường xuyên cho máy quản lý quan mặt khác làm tốt cơng tác văn thư-lưu trữ góp phần nâng cao hiệu công việc quan, tổ chức để giải công việc hàng ngày Vì cơng tác văn thư-lưu trữ có ỹ nghĩa quan trọng công tác thường xuyên quan lĩnh vực quản lý hành nhà nước Là sinh viên theo học chuyên ngành văn thư-lưu trữ thời gian học tập trường thời gian thực tế thực tập phòng Nội vụ giúp em hiểu rõ tầm quan trọng người làm cơng tác văn thư-lưu trữ, nói cán làm cơng tác văn thư-lưu trữ cánh tay đắc lực tham mưu, trợ giúp cho thủ trưởng quan Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ngày phát triển quy mô đào tạo với nhiều ngành xã hội quan tâm như: ngành Hành học, Quản trị văn phòng, Quản lí nhân lực… đặc biệt ngành văn thư-lưu trữ trường đào tạo từ ngày đầu nhà trường thành lập với phương châm “Học thật thi thật đời làm thật”, “Học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn” nhà trường tạo điều kiện để sinh viên nắm vững kiến thức kể lý thuyết lẫn thực hành để vận dụng vào thực tiễn công tác nghiệp vụ sau thân.Vì vậy, Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội sau truyền đạt kiến thức sở lý thuyết cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm giúp cho sinh viên có đầy đủ kiến thức rèn luyện thêm kỹ tay nghề, nghiệp vụ để sau hồn thành chương trình học tập trường tự tin bước vào công tác, lĩnh vực, ngành đào tạo trường Dưới đạo nhà trường, hướng dẫn thầy,cô khoa văn thư-lưu trữ đồng ý tiếp nhận Phòng Nội vụ huyện Chi lăng tạo điều kiện cho tơi thực tập phòng từ ngày 10 tháng 01 đến ngày 10 tháng năm 2017 Quá trình thực tập tháng phòng Nội vụ, em quý quan tạo điều kiện, hưỡng dẫn bảo tận tình Tơi dần làm quen tiếp xúc với môi trường làm việc công sở, thực nghiệp vụ chuyên môn người làm công tác văn thư- lưu trữ cho biết công việc cán văn thư-lưu trữ vai trò cán làm công tác hoạt động quan thuận lợi khó khăn người cán làm lĩnh vực văn thư lưu trữ Đó hội cho em vận dụng kiến thức, lý luận học vào thực tiễn công việc, giúp tiếp cận trực tiếp thực nghiệp vụ văn thư-lưu trữ cách cụ thể, tích lũy cho tơi học bổ ích rút kinh nghiệm cho thân, bổ sung cho thân kiến thức thiếu sót để hồn thiện chun mơn, vận dụng vào công việc sau trường Qua thời gian hai tháng thực tập Phòng nội huyên Chi Lăng giúp cho tân thấy tầm quan trọng cơng tác văn thư lưu trữ em chọn đề tài “Tìm hiểu thực trạng cơng tác Văn thư - Lưu trữ Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu viết : công tác Văn thư lưu trữ Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng Phạm vi nghiên cứu : thực trạng công tác văn thư lưu trữ huyện Chi Lăng Mục đích ý nghĩa nhiệm vụ nghiên cứu Thấy tầm quan trọng công tác văn thư lưu trữ địa bàn huyện nói riêng tồn quốc nói chung Hiểu lịch sử hình thành quan, đơn vị chịu trách nhiệm trục tiếp lĩnh vực công tác văn thư lưu trữ Biết cách thực nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ : bảo quản sử dụng dấu ; lập hồ sơ; chỉnh lý khoa học tài liệu … Qua nghiên cứu thây thuận lợi khó khăn cơng tác văn thư lưu trữ qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ địa bàn huyện đưa số khuyến nghị nhắm nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ đói với trường Đại học Nội Vụ Hà Nội 4, Phương pháp nghiên cứu Bài viết em sử dụng số phương pháp : Phương pháp phân tích tổng hơp Phuơng pháp qua nạp diễn dịch Phương pháp quan sát Cấu trúc đề tài Ngoài phần lời cảm ơn lời cam đoan bảng chữ viết tắt nài viêt em có ba chương Chương Giới thiệu khái quát quan tổ chức phận văn thư lưu trữ quan Chương Thực trạng công tác văn thư lưu trữ quan Chương Báo cáo kết thực tập đề xuất khuyến nghị quan thực tập Đối với Phũng Ni V huyện Chi Lăng, tài liệu Lu trữ bảo quản kho đợc khai thác sử dụng có yêu cầu Thông thờng cá nhân quan có nhu cầu sử dụng tài liệu, cần có đồng ý quan đơn vị, cá nhân đến nghiên cứu bắt buộc phải có giấy giới thiệu quan địa phơng Khi công việc kết thúc báo cáo lại cho cán Lu trữ để họ đợc biết Cỏc hỡnh thc sử dụng tài liệu: Sử dụng tài liệu lưu trữ phòng đọc, cơng bố giới thiệu tài liệu, cấp chứng thực lưu trữ, bên cạnh có hình thức mượn tài liệu - Hình thức mượn tài liệu: Lưu trữ quan UBND huyện tổ chức sử dụng tài liệu việc thông báo tài liệu lưu trữ đưa vào sử dụng tra cứu Tài liệu cho mượn tài liệu gốc cán lưu trữ phải phơ tô lại đẻ phục vụ người mượn tránh c tht thoỏt ti liu Do nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu Lu trữ nhân dân cha cao, nên hầu hết ngời đến tìm đọc, nghiên cứu tài liệu Phũng Ni V huyện Chi Lăng chủ yếu cán nhân viên quan quan khác, phục vụ công việc cá nhân hay quan Số lợng ngời tìm đọc nghiên cứu hạn chế cú ch hn 200 lt người tới nghiên cứu tài liệu lưu trữ huyện chủ yếu cán quan c quan trờn a bn huyn Công tác tổ chức sử dụng tài liệu Lu trữ quan đem lại số hiệu quả, nâng cao đợc hiệu công việc cá nhân, đơn vị đến khai thác thông tin phụ vụ cho công việc 33 Công tác sử dụng tài liệu có hiệu đem lại lợi ích phục vụ cho xã hội động lực mạnh mẽ thúc đẩy công tác sử dụng tài liệu Lu trữ huyện Chi Lăng Công việc tổ chức sử dụng tài liệu Lu trữ Phũng Ni V huyện Chi Lăng cần đợc quan tâm tài liệu có giá trị đem phục vụ lợi ích xã hội, có nhiều ngời tìm đến đọc nghiên cứu công tác bảo quản tài liệu lu trữ tốt Phũng Ni V huyện Chi Lăng Tuy nhiên việc thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ nhiều hạn chế đơn vị quan không giao nộp tài liệu vào lưu trữ quan theo thời hạn, cơng tác chỉnh lí tài liệu gặp nhiều khó khăn thiếu nguồn nhân lực có trình độ chun mơn lĩnh vực lu tr Sự thiếu đồng quản lý, chế quản lý cha thông thoáng, thiếu thống khâu nghiệp vụ Trình độ quản lý hạn chế, cha đáp ứng đợc hết nhu cầu thực tế đặt iu kin t nhiờn cng l mt nhân tố gây ảnh hưởng mạnh tới công tác bảo quản tài liệu lưu trữ, số công cụ dụng cụ cũ khơng phù hợp với điều kiện nên công tác sử dụng tài liệu gp nhiu hn ch nht nh Qua đợt thực tập quan em thấy vấn đề thủ tục khai thác sử dụng tài liệu lu trữ có nhiều khâu nh giảm bớt đợc chắn có nhiều ngời đến khai thác sử dụng nh phát huy đợc hết giá trị tài liệu lu trữ Phũng Ni V huyện Nên có lịch kho lu trữ phục vụ cho việc khai thác nghiên cứu, sử dụng tài liệu lu trữ có nhu cầu 34 Những tài liệu có giá trị cần mang để phục vụ đáp ứng nhu cầu ngời sử dụng 35 Mẫu sổ theo dõi mợn tài liệu: BÌA SỔ PHỊNG NỘI VỤ HUYỆN CHI LĂNG Sỉ theo dõi mợn tài liệu Năm: 2016 Quyển số: 01 Phần đăng ký bên trong: Ngày Họ tên Đơn vị tháng ngời ngời mợn mợn công tác mợn Số, ký hiệu, tên loại trích Hộp yếu số nội dung 36 Ngày Ký tháng nhậ tr¶ n Ghi chó CHƯƠNG BÁO CÁO KẾT CƠ QUAN VÀ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ QUẢ THỰC TẬP TẠI 3.1 Báo cáo tóm tắt cơng việc làm kết đạt Trong hai tháng thực tập Phòng Nội Vụ huyện Chi Lăng thân em tìm hiểu trình hình thành UBND huyện Chi Lăng chức nhiệm vụ UBND huyện tìm hiểu chức nhiệm vụ quyền hạn Phòng Nội Vụ huyện Chi Lăng Thực tìm hiểu, nghiên cứu số kỹ nghiệp vụ văn thư lưu trữ Thực kỹ giao tiếp quan 3.2 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác lưu trữ cho quan Qua thời gian thực tập tháng Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng q trình khảo sát nghiên cứu lịch sử hình thành quan điều kiện kinh tế - xã hội vùng thân em xin đưa số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lưu trữ : - Cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp lĩnh vực lưu trữ Phòng Nội vụ cần xây dựng quy chế ngươì đến mượn tài liệu nội quy phòng đọc - Đầu tư thêm kinh phí cho vấn đề xây dựng kho trang thiết bị máy móc đại giá, tủ đựng tài liệu, hộp…phục vụ cho công tác văn thư lưu trữ giúp cho tài liệu bảo quản lâu dài -Mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán văn thư lưu trữ nhằm nâng cao chất lượnhg đội ngũ cán lĩnh vực lưu trữ quan 3.3 Một số khuyến nghị 3.2.1 Đối với quan tổ chức 3.2.1.1 Đối với quan chủ quản Cần quan tâm đến công tác văn thư lưu trữ cách triển khai, ban hành, thực đầy đủ chủ trương, chế, sách hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn thư tổ chức hội nghị chuyên đề tập huấn triển khai văn ban hành có hiệu lực 37 Tổ chức hội thảo trao đổi, thăm quan học tập đơn vị có kinh nghiệm tốt công tác văn thư, lưu trữ, đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quản lý nhà nước công tác văn thư lưu trữ Hiện nước ta có phần mềm quản lý văn đến tơi có ý kiến đề xuất với UBND huyện Chi Lăng nên cập nhật cài đặt, đưa vào sử dụng để văn tài liệu quản lý chặt chẽ giúp thuận tiện việc tra tìm giải cơng việc quan 3.2.2.2 Đối với quan chịu trách nhiệm trực tiếp công tác văn thư lưu trữ Sở Nội Vụ thường xuyên mở lớp tập huấn lĩnh vực văn thư lưu trữ cho cán văn thư lưu trữ nhằm nâng cao chất lượng cán lưu trữ tỉnh Ngoài càn ban hành thêm văn lĩnh vực công tác lưu trữ Phòng Nội vụ thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng cán làm công tác văn thư lưu trữ phòng Có đề nghị khen thưởng cán làm tốt lĩnh vực văn t lưu trữ Tiến hành kỉ luật xử phạt cá nhân làm thất thoát tài liệu lưu trữ Cần cung cấp thêm trang thiết bị để phù hợp với tiến khoa học giai đoạn để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá đại hoá đất nước C PHẦN KẾT LUẬN 38 Thực tập môn học trang bị kiến thức kỹ giao tiếp quan tạo điều kiện tìm việc làm thuận lợi cho sinh viên trường Qua hai tháng thực tập Phòng Nội Vụ huyện Chi Lăng quanchịu trách nhiệm lớn lĩnh vực văn thư – lưu trữ huyện thân em trực tiếp nghiên cứu lịch sử hình thành quan kỹ nghiệp vụ mơn văn thư – lưu trữ Trong q trình thực tập Phòng Nội Vụ huyện Chi Lăng thân em đ ãgặp thuận lợi khó khăn q trình thực tập nơi Từ thuận lợi khó khăn thực tập thân em thấy khó khăn cơng việc cán Phòng Nội Vụ nói chung cán làm cơng việc lưu trữ nói riêng Văn thư lưu trữ cơng việc hoạt động thầm lặng đầy ý nghĩa cho sau Nhờ có lưu trữ mà người biết thêm nhiều thơng tin có ý nghĩa khứ Người cán làm lĩnh vực văn thư lưu trữ người cống hiến thầm lặng vơ đáng khâm phục Nhờ có người cán làm việc lĩnh vực lưu trữ mà tài liệu phục vụ cho đời sống nghiên cứu, tài liệu biên giới tổ quốc lưu giữ ngày hôm Qua thời gian thực tập Phòng Nội Vụ huyện Chi Lăng thân em đưa số khuyến nghị quan chủ quản trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng công tác lưu trữ địa bàn huyện Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cán UBND huyện Chi lăng cán Phòng Nội Vụ huyện tạo điều kiện thuận lợi trình thực tập Chúc cán nơi ngày đạt nhiều thành tích cao cơng việc Một lần em xin gửi lời cảm ơn đến trường Đại học Nội Vụ Hà Nội nói chung Thầy khoa Văn Thư – Lưu trữ nói riêng trang bị 39 cho em kiến thức đẻ sau trường thân em gặp nhiều thuận lợi hội tìm kiếm việc làm tương lai Chúc thầy trường ngày đạt thành tích cao công việc Chúc cho nghiệp trồng người trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội ngày lớn mạnh Chúc cho khoa Văn thư – Lưu trữ ngày đào tạo nhiều nhân tài cống hiến cho đất nước ngày lớn mạnh 40 D PHỤC LỤC Thông tưsố 16/2014/TT-BNVcủa Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử cấp Thông tư số 06/2015/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, quan ngang Bộ Quyết định số 922/QĐ-BNVcủa Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực Đề án" Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, Việt Nam Việt Nam" từ năm 2012 đến năm 2020 Thông tư số 04/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ quan, tổ chức Văn liên quan đến công tác văn thư lưu trữ 41 42 43 44 45 46 47 ... tháng thực tập Phòng nội huyên Chi Lăng giúp cho tân thấy tầm quan trọng công tác văn thư lưu trữ em chọn đề tài Tìm hiểu thực trạng cơng tác Văn thư - Lưu trữ Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng Đối... : công tác Văn thư lưu trữ Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng Phạm vi nghiên cứu : thực trạng công tác văn thư lưu trữ huyện Chi Lăng Mục đích ý nghĩa nhiệm vụ nghiên cứu Thấy tầm quan trọng công tác. .. ngành văn th - lưu trữ thời gian học tập trường thời gian thực tế thực tập phòng Nội vụ giúp em hiểu rõ tầm quan trọng người làm cơng tác văn th - lưu trữ, nói cán làm công tác văn th - lưu trữ cánh
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CHI LĂNG, TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CHI LĂNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay