GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH CƠ CẦU TỔ CHỨC TẠI HUYỆN ỦY THANH SƠN – PHÚ THỌ

14 30 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 15:31

MỤC LỤC PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG1 1.1.Khái quát chung về quản trị học1 1.2.Bản chất của quản trị học2 1.3.Chức năng và vai trò của quản trị học2 1.3.1.Chức năng của quản trị học2 1.3.2.Vai trò của quản trị3 1.4.Cơ cấu tổ chức3 1.4.1.Khái niệm3 1.4.2.Vai trò của cơ cấu tổ chức3 1.4.3.Mô hình cơ cấu tổ chức4 PHẦN 2: MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI HUYỆN ỦY THANH SƠN – PHÚ THỌ7 2.1. Giới thiệu chung về Thanh Sơn và Huyện ủy Thanh Sơn – Phú Thọ7 2.1.1. Vài nét sơ lược về huyện Thanh Sơn7 2.1.2. Giới thiệu về Huyện ủy Thanh Sơn7 2.2. Thực trạng mô hình cơ cấu tổ chức tại Huyện ủy Thanh Sơn – Phú Thọ9 2.2.1. Cơ cấu tổ chức của Huyện ủy Thanh Sơn9 2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban theo mô hình cơ cấu tổ chức của Huyện ủy Thanh Sơn9 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH CƠ CẦU TỔ CHỨC TẠI HUYỆN ỦY THANH SƠN – PHÚ THỌ13 3.1. Đánh giá mô hình cơ cấu tổ chức tại Huyện ủy Thanh Sơn - Phú Thọ13 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức tại Huyện ủy ThanhSơn – Phú Thọ13 MỤC LỤC PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG 1.1 Khái quát chung quản trị học 1.2 Bản chất quản trị học 1.3 Chức vai trò quản trị học .2 1.3.1 Chức quản trị học .2 1.3.2 Vai trò quản trị 1.4 Cơ cấu tổ chức 1.4.1 Khái niệm 1.4.2 Vai trò cấu tổ chức 1.4.3 Mô hình cấu tổ chức PHẦN 2: MƠ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI HUYỆN ỦY THANH SƠN – PHÚ THỌ 2.1 Giới thiệu chung Thanh Sơn Huyện ủy Thanh Sơn – Phú Thọ7 2.1.1 Vài nét sơ lược huyện Thanh Sơn 2.1.2 Giới thiệu Huyện ủy Thanh Sơn 2.2 Thực trạng mơ hình cấu tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn – Phú Thọ 2.2.1 Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn .9 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban theo mơ hình cấu tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN MƠ HÌNH CƠ CẦU TỔ CHỨC TẠI HUYỆN ỦY THANH SƠN – PHÚ THỌ .13 3.1 Đánh giá mơ hình cấu tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn - Phú Thọ 13 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện mơ hình cấu tổ chức Huyện ủy ThanhSơn – Phú Thọ 13 PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG 1.1 Khái quát chung quản trị học Khái niệm Thuật ngữ quản trị có nghĩa phương thức hoạt động hướng đến mục tiêu hồn thành với hiệu cao, thơng qua người khác Hoạt động quản trị hoạt động tất yếu phát sinh người kết hợp với để hoàn thiện mục tiêu Trong tư bản, Mác có đưa hình ảnh hoạt động quản trị, hoạt động người huy dàn nhạc, người không chơi thứ nhạc cụ mà đứng huy nhạc công tạo nên giao hưởng Ngày nay, nội dung, thuật ngữ quản trị có nhiều cách hiểu khác nhau, sau vài cách hiểu: - Quản trị trình hay nhiều người thực nhằm phối hợp hoạt động người khác để đạt kết mà người hoạt động riêng rẽ làm được.Với cách hiểu này, hoạt động quản trị phát sinh người kết hợp với tạo thành tổ chức - Quản trị tác động chủ thể quản trị đến đối tượng quản trị nhằm thực mục tiêu vạch cách tối ưu điều kiện biến động môi trường Với cách hiểu này, quản trị trình chủ thể quản trị tác nhân tạo hoạt động quản trị; đối tượng quản trị tiếp nhận tác động chủ thể quản trị tạo ra; mục tiêu quản trị phải đặt cho chủ thể quản trị đối tượng trị, xác định trước thực tác động quản trị - Quản trị trình hoạch định, tổ chức, điều khiển kiểm sốt cơng việc nỗ lực người, đồng thời vận dụng cách có hiệu tài nguyên để hoàn thành mục tiêu định Tuy nhiên theo thuyết quản trị đại “ Quản trị trình làm việc với người khác thông qua người khác để thực mục tiêu chung tổ chức môi trường biến động 1.2 Bản chất quản trị học Mục tiêu quản trị tạo giá trị thặng dư tức tìm phương thức thích hợp để thực công việc nhằm đạt hiệu cao với chi phí nguồn lực Nói chung quản trị q trình phức tạp mà nhà quản trị phải tiến hành nhiều hoạt động từ khâu đầu đến khâu cuối chu kì sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, thực chất quản trị quản trị yếu tố đầu vào, trình sản xuất yếu tố đầu theo chu trình trình hoạt động tổ chức, doanh nghiệp 1.3 Chức vai trò quản trị học 1.3.1 Chức quản trị học Chức quản trị nhóm cơng việc chung, tổng quát mà nhà quản trị cấp bậc thực Nói cụ thể hơn, chức quản trị hiểu loại hoạt động quản trị, tách riêng q trình phân cơng chun mơn hóa lao động quản trị, thể phương hướng hay giai đoạn tiến hành mục tiêu chung tổ chức Hiện có nhiều cách phân loại chức quản trị, nhìn chung, nhà khoa học tương đối có thống bốn chức quản trị là: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra - Chức hoạch định: chức trình quản trị Hoạt động bao gồm việc xác định rõ hệ thống mục tiêu tổ chức, xây dựng lựa chọn chiến lược tổng thể để thực mục tiêu thiết lập hệ thống kế hoạch để phối hợp hoạt động tổ chức Đồng thời đưa biện pháp để thực mục tiêu, kế hoạch tổ chức - Chức tổ chức: chủ yếu thiết kế cấu tổ chức, bao gồm xác định việc phải làm, quan hệ phân công phối hợp trách nhiệm phận xác lập hệ thống quyền hành tổ chức - Chức lãnh đạo: chức thể kích thích, động viên, huy, phối hợp người, thực mục tiêu quản trị giải xung đột tập thể nhằm đưa tổ chức theo quỹ đạo dự kiến tổ chức - Chức kiểm tra: để đảm bảo công việc thực kế hoạch dự kiến, nhà quản trị cần theo dõi toàn hoạt động thành viê, phận tổ chức Hoạt động kiểm tra thường việc thu thập thông tin kết thực thực tế, so sánh kết thực thực tế với mục tiêu đặt tiến hành điều chỉnh có sai lệch, nhằm đưa tổ chức quỹ đạo đến mục tiêu 1.3.2 Vai trò quản trị Quản trị định tồn phát triển tổ chức Khơng có hoạt động quản trị người tập thể phải làm gì, lúc cơng việc diễn cách lộn xộn Quản trị giúp tổ chức hoạt động hiệu quả, đạt mục tiêu đề cách hoạch định công việc, hướng người phối hợp hoạt động, hướng mục tiêu chung Quản trị giúp tổ chức điều khiển kiểm sốt trình hoạt động, tạo hệ thống, quy trình phối hợp hợp lí nhằm đạt tối đa hiệu suất, giúp tổ chức sử dụng tốt nguồn lực để trì hoạt động đạt mục tiêu với chi phí thấp 1.4 Cơ cấu tổ chức 1.4.1 Khái niệm Cơ cấu tổ chức hệ thống mối quan hệ hoạt động thức bao gồm nhiều cơng việc riêng rẽ, công việc cụ thể Sự phân chia công việc bao gồm nhiều công việc cụ thể nhằm rõ cho người thấy họ phải làm việc 1.4.2 Vai trò cấu tổ chức Xây dựng cấu tổ chức có tác dụng phân bố nguồn lực hợp lí cho cơng việc cụ thể, từ tiết kiệm nguồn lực, hạ thấp chi phí nhân công, hạ giá thành sản phẩm Mặt khác, cấu tổ chức có chức xác định rõ trách nhiệm cách thức thể vai trò thành viên theo quy chế mô tả công việc, sơ đồ tổ chức hệ thống phân cấp quyền hạn tổ chức Khi cấu tổ chức hoàn chỉnh, cho nhân viên hiểu rõ kì vọng tổ chức họ thơng qua quy tắc, quy trình làm việc Ngồi ra, cấu tổ chức góp phần xác định quy chế thu thập, xử lí thơng tin để định giải vấn đề tổ chức 1.4.3 Mơ hình cấu tổ chức Mơ hình cấu trực tiếp: - Đặc điểm: Quan hệ nhân viên tổ chức thực theo đường thẳng, từ xuống Quyền hành phân định rõ ràng với cấp trực tiếp - Ưu điểm: Tuân thủ nguyên tắc thủ trưởng nên trách nhiệm rõ ràng Cấp phải chịu trách nhiệm kết hoạt động cấp Có thống nhất, tập trung cao - Nhược điểm: Đòi hỏi người lãnh đạo phải có kiến thức tồn diện, tổng hợp Điều khó đáp ứng quy mơ tổ chức tăng lên số lượng vấn đề chuyên môn lớn Hạn chế việc sử dụng chuyên gia có trình độ cao mặt cần phối hợp hợp tác công việc hai đơn vị hay hai cá nhân ngang quyền thuộc tuyến khác việc báo cáo thơng tin phải theo đường vòng theo kênh định Mơ hình thường phù hợp với tổ chức có quy mơ nhỏ Khi tổ chức phát triển rộng lớn mơ hình khơng thích hợp Mơ hình cấu chức - Đặc điểm: Việc quản trị thực theo chức năng, không theo tuyến, người cấp có nhiều cấp trực tiếp - Ưu điểm: Người lãnh đạo tổ chức giúp đỡ chuyên gia nên giải vấn đề chun mơn tốt Khơng đòi hỏi người lãnh đạo phải có kiến thức tồn diện chun sâu nhiều lĩnh vực - Nhược điểm: Trách nhiệm không rõ ràng Khi khối lượng vấn đề chuyên mơn tăng lên phối hợp hoạt động người lãnh đạo tổ chức với người lãnh đạo tổ chức với người lãnh đạo chức ngày khó khăn Mơ hình cấu trực tuyến- chức - Đặc điểm: Người lãnh đạo tổ chức giúp đỡ phòng, ban chức Những người lãnh đạo tuyến chịu trách nhiệm đơn vị phụ trách Những lãnh đạo chức khơng có quyền đạo đơn vị trực tuyến - Ưu điểm: Lợi dụng ưu điểm hai kiểu cấu trực tuyến chức - Nhược điểm: Người lãnh đạo tổ chức phải thường xuyên giải mối quan hệ phận trực tuyến với phận chức Ngồi có nhiều phận chức thường dẫn đến phải họp hành nhiều gây lãng phí thời gian Vì cần tránh lập q nhiều phòng ban Mơ hình cấu tổ chức ma trận - Đặc điểm: Mơ hình chủ yếu kết hợp đơn vị chức với đơn vị thành lập theo sản phẩm ( hay theo khách hàng ) Chẳng hạn, công ty đầu tư có hai dự án theo hai loại sản phẩm A B hồn tồn khác Thay tổ chức dự án có đầy đủ phận để thực công việc như: nghiên cứu Marketing, lập luận chứng kinh tế- kỹ thuật… sử dụng đơn vị chức có sẵn công ty để thực công việc cho tất dự án - Ưu điểm: Đây hình thức tổ chức linh động, sử dụng nhân lực có hiệu quả, việc hình thành giải thể dễ dàng, nhanh chóng - Nhược điểm: Dễ xảy tranh chấp ảnh hưởng người lãnh đạo phận Đòi hỏi nhà quản trị phải có ảnh hưởng lớn Phạm vi sử dụng hạn chế đòi hỏi trình độ định Cơ cấu tổ chức theo địa lí - Đặc điểm: Mơ hình phân chia hoạt động theo khu vực địa lí nhằm khai thác ưu hoạt động địa phương Mặt khác, sử dụng doanh nghiệp hoạt động phạm vi rộng, gộp theo nhóm giao cho nhà quản trị lãnh đạo khu vực - Ưu điểm: Tận dụng thị trường ưu điểm địa phương, tăng kết hợp theo vùng - Nhược điểm: Cần nhiều người làm cơng việc quản lí khu vực Cơ chế kiểm soát phức tạp, cấp cao Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm - Đặc điểm: Mơ hình lấy sở dãy sản phẩm để thành lập phận hoạt động Bộ phận phụ trách sản phẩm có trách nhiệm hoạt động nhiều thị trường khác sản phẩm - Ưu điểm: Có thể phát triển tốt sản phẩm với tầm nhìn tổng quát thị trường riêng sản phẩm - Nhược điểm: Khả hợp tác phận kém, dễ dẫn tới tính cục phận, từ quan tâm đến phát triển tồn diện tổ chức Cơ cấu đòi hỏi trình độ quản lí khác với dãy sản phẩm phí quản lí cao Việc phát triển đào tạo nhân tổ chức hạn chế Kết luận Có nhiều loại cấu tổ chức khác nhau, cấu có ưu nhược điểm riêng phù hợp trường hợp định, gồm mơ hình sau: trực tuyến, chức năng, trực tuyến- chức năng, ma trận, tổ chức theo địa lí tổ chức theo sản phẩm Để chọn lựa cấu tổ chức hợp lí cần tuân thủ nguyên tắc tổ chức, ý yếu tố ảnh hưởng đặc biệt phải bảo đảm thực xác quy trình xây dựng cấu tổ chức PHẦN 2: MƠ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI HUYỆN ỦY THANH SƠN – PHÚ THỌ 2.1 Giới thiệu chung Thanh Sơn Huyện ủy Thanh Sơn – Phú Thọ 2.1.1 Vài nét sơ lược huyện Thanh Sơn Thanh Sơn huyện miền núi nằm phía Nam tỉnh Phú Thọ, sau điều chỉnh địa giới hành chính, huyện có 62.110,04 diện tích đất tự nhiên, phía đơng giáp huyện Thanh Thủy Kỳ Sơn Phía tây giáp huyện Yên Lập Tân Sơn Phía bắc giáp huyện Tam Nơng Phía nam giáp huyện thành phố tỉnh Hòa Bình Đà Bắc, Hòa Bình Huyện có 23 đơn vị hành trực thuộc bao gồm thị trấn thị trấn Thanh Sơn 22 xã: Cự Đồng, Cự Thắng, Địch Quả , Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu, Giáp Lai, Hương Cần, Lương Nha, Sơn Hùng, Tân Lập, Tân Minh, Tất Thắng, Thạch Khoán, Thắng Sơn, Thục Luyện, Tinh Nhuệ, Văn Miếu, Võ Miếu, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn Đảng huyện có truyền thống đồn kết, Nhân dân cần cù sáng tạo lao động, đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, ý thức tốt, tiên phong phong trào Trong năm qua lãnh đạo, đạo sát Ban Chấp hành Đảng huyện cấp ủy sở, với nỗ lực tầng lớp Nhân dân huyện, kinh tế - xã hội huyện liên tục có bước phát triển rõ rệt, đời sống Nhân dân không ngừng cải thiện, nâng cao Nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước 2.1.2 Giới thiệu Huyện ủy Thanh Sơn Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Điện thoại: 02103873218 – Fax: 02103874224 Email: ubthanhson@phutho.gov.vn THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Phan Trọng Tấn Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; Chủ trì hội nghị thường vụ ; Chỉ đạo tổ chức thực tổng kết mặt công tác trọng yếu huyện Trực tiếp nắm bắt vấn đề quan trọng quốc phòng an ninh Phụ trách công tác đối ngoại, nắm đạo cơng tác tư tưởng, tổ chức cán Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Nguyễn Quang Sỹ Lĩnh vực phụ trách: Cơng tác xây dựng Đảng, đồn thể Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Văn Mạnh Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn hoạt động UBND huyện Huyện ủy Thanh Sơn gồm lãnh đạo phòng ban tham mưu giúp việc Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn bao gồm: Lãnh đạo: 01 Bí thư 01 Phó Bí thư Thường trực 01 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Các phòng ban giúp việc: Ban Tổ chức: Trưởng ban: Đinh Thị Hường HUV – Phó Trưởng ban Thường trực: Nguyễn Cơng Chiến Phó trưởng ban: Phí Đình Hưng Ủy ban kiểm tra: UVBTV – Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Long HUV – Phó chủ nhiệm Thường trực: Trần Văn Hoan Phó chủ nhiệm: Đinh Thị Thanh Ban tuyên giáo: UVBTV – Trưởng ban: Hà Quang Hào HUV – Phó trưởng ban Thường trực: Tạ Văn Thịnh Phó trưởng ban: Trần Thị Quy Ban Dân vận: UVBTV – Trưởng ban: Lương Thị Thanh Nhàn Phó trưởng ban: Trần Danh Tùng Phó trưởng ban: Ngơ Đức Thiện Văn phòng: HUV – Chánh văn phòng: Nguyễn Quang Hải Phó chánh văn phòng: Nguyễn Trọng Quang Phó chánh văn phòng: Hà Thị Thanh 2.2 Thực trạng mơ hình cấu tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn – Phú Thọ 2.2.1 Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn Mô hình cấu tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn mơ hình cấu tổ chức trực tuyến Quan hệ nhân viên Huyện ủy thực theo đường thẳng, từ xuống Quyền hành phân định rõ ràng Mỗi phòng, ban Huyện ủy rõ chức nhiệm vụ quyền hạn 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban theo mơ hình cấu tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn Ban Thường vụ Tổ chức đạo thực kiểm tra việc thực nghị Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy việc lãnh đạo, đạo, tổ chức thực nghị quyết, chủ trương, sách Trung ương, Tỉnh, Huyện Quyết định triệu tập chuẩn bị nội dung hội nghị Ban chấp hành Đảng Tổ chức đạo phối hợp tổ chức Đảng, quyền, đồn thể mặt cơng tác địa Quyết định vấn đề chủ trương, tổ chức cán theo quy chế đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, quy định phân cấp cán Báo cáo tình hình mặt Đảng lên Tỉnh ủy Xây dựng chương trình cơng tác năm, xem xét định kết nạp Đảng viên Thường trực Huyện ủy Thanh Sơn Điều hành máy Đảng, giải công việc cụ thể công tác Đảng viên Chỉ đạo, kiểm tra việc thực thi thị, Nghị cấp ủy, Ban Thường vụ Giải công việc hàng ngày Đảng Quyết định triệu tập chuẩn bị nội dung kì họp Ban Thường vụ Bí thư Huyện ủy Giữ vai trò trung tâm đồn kết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Nắm vững chủ trương, đường lối sách cấp trên, Nghị Đại hội Đảng Ban chấp hành, Ban Thường vụ Kiểm tra thực nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban Thường vụ đồng chí Bí thư việc điều hành hàng ngày theo định ban thường vụ Tổ chức kiểm tra thực Nghị cuả Ban chấp hành, ban thường vụ Trực tiếp phụ trách Văn phòng Huyện ủy, Phụ trách khối Đảng, khối Dân vận Tham gia thường vụ Đảng ủy công an huyện Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban thường vụ cơng tác quyền Qn triệt nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ, cụ thể hóa thành kế hoạch, đề án, triển khai thực hiện, phát huy kết chức quản lí nhà nước địa bàn huyện Cùng ủy viên Ban Chấp hành chăm lo văn kiện tồn bộ máy quyền cấp huyện Ban tổ chức Huyện ủy Ban tổ chức Huyện ủy quan tham mưu huyện ủy, trực tiếp thường xuyên ban thường vụ, thường trực huyện ủy công tác xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên,bảo vệ trị nội hệ thống trị huyện Là quan chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ trị nội huyện ủy Thực số nhiệm vụ ban thường vụ, thường trực huyện ủy giao: Cụ thể hóa triển khai văn cấp trên, huyện ủy ban 10 thường vụ huyện ủy công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ trị nội Tham mưu, giải vấn đề đảng tịch Quản lí hồ sơ cán bộ, cơng chức diện Ban thường vụ, Huyện ủy quản lí; Quản lí hồ sơ cán bộ, cơng chức, viên chức, đảng viên có vấn đề trị theo quy định Được cử cán bộ, công chức dự phiên họp bàn công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, cơng chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ trị nội ban đảng Là quan thường trực công tác thi đua khen thưởng huyện ủy Thống kê công tác xây dựng chi bộ, đảng Ủy ban kiểm tra Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cơng tác kiểm tra, giám sát nhiệm kì, hàng tháng, sáu tháng; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra giám sát theo quy định Kiểm tra đảng viên, kể cấp ủy viên cấp có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy việc thực nhiệm vụ đảng viên Kiểm tra tổ chức đảng cấp có dấu hiệu vi phạm việc chấp hành cương lĩnh trị, Điều lệ đảng… Giải tố cáo tổ chức đảng cấp đảng viên thuộc diện Huyện ủy quản lí Thông qua giải tố cáo, bảo vệ tổ chức cá nhân làm đúng, xử lí nghiêm tổ chức, cá nhân có sai phạm Kiểm tra tài cấp ủy cấp cơng tác tài Văn phòng Huyện ủy Ban Dân vận Ban dân vận Huyện ủy quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng huyện mà trực tiếp Ban thường vụ Huyện ủy công tác vận động quần chúng Đảng; có trách nhiệm giúp ban thường vụ huyện ủy đạo, thực thị, Nghị Trung ương, Tỉnh ủy Huyện ủy công tác 11 dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc người Hoa địa bàn huyện Ban Tuyên giáo Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân dư luận xã hội Tổ chức thực công tác tuyên truyền, giáo dục theo đạo cấp ủy hướng dẫn Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thường trực huyện ủy Giúp cấp ủy kiểm tra thực chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế , dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo chăm sóc trẻ em, hoạt động khoa học – công nghệ môi trường địa bàn huyện Xây dựng kế hoạch sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng huyện Thực nghiêm túc chế độ báo cáo với Thường trực huyện ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy nội dung công tác thuộc nhiệm vụ ban tuyên giáo đảm nhận Văn phòng Huyện ủy Văn phòng huyện ủy quan thuộc hệ thống ban đảng, có chức tham mưu giúp huyện ủy mà trực tiếp Ban Thường vụ, thường trực huyện ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo huyện ủy, phối hợp, điều hòa hoạt động ban đảng phục vụ cho hoạt động chung cuả cấp ủy Làm công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo cấp ủy Xử lí đơn thư giúp Thường trực huyện ủy Thực công tác văn thư lưu trữ hệ thống quan Đảng đồn thể trị - xã hội theo quy định hành Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ lãnh đạo cấp ủy Quản lí tài chính, tài sản Đảng hiệu pháp luật Tổ chức bảo vệ an toàn trụ sở Huyện ủy Tổ chức đón tiếp, phục vụ đoàn khách đến làm việc với Huyện ủy 12 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MƠ HÌNH CƠ CẦU TỔ CHỨC TẠI HUYỆN ỦY THANH SƠN – PHÚ THỌ 3.1 Đánh giá mơ hình cấu tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn - Phú Thọ Đặc điểm: Mơ hình cấu tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn mơ hình cấu trực tuyến có đặc điểm như: - Các cấp quản lí bên có thủ trưởng - Mối quan hệ đạo theo chiều dọc - Thủ trưởng cấp Huyện ủy tự điều hành - Thơng tin quản lí Huyện ủy truyền dẫn theo chiều từ xuống qua cấp Ưu điểm: - Hiệu lực điều hành lãnh đạo đảm bảo - Thông tin, mệnh lệnh chuyền theo chiều dọc cấu nên có sai xót bỏ qua thông tin - Phân công cán quản lí cấp cao phù hợp với trình độ nghiệp vụ Huyện ủy - Thủ trưởng có điều kiện sâu vào nghiệp vụ Nhược điểm: - Thủ trưởng quan dễ gây tính cục bộ, thiếu nhìn nhận cách tồn diện - Dễ hình thành phong cách lãnh đạo độc đốn 3.2 Một số giải pháp hồn thiện mơ hình cấu tổ chức Huyện ủy ThanhSơn – Phú Thọ Phát huy lực tài nguyên, nhân sự, kỹ thuật, chuyên môn Phân chia công việc, trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng cho cấp, phận, cá nhân Sắp xếp, bố trí nâng cao trình độ đội ngũ cán phòng ban Tối ưu hóa máy tổ chức quản lí, giảm nhẹ áp lực Lãnh đạo huyện ủy, xây dựng thêm ngành chức Tăng cường kiểm tra, thực định lãnh đạo 13 ...PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG 1.1 Khái quát chung quản trị học Khái niệm Thuật ngữ quản trị có nghĩa phương thức hoạt... hoàn toàn khác Thay tổ chức dự án có đầy đủ phận để thực công việc như: nghiên cứu Marketing, lập luận chứng kinh tế- kỹ thuật… sử dụng đơn vị chức có sẵn cơng ty để thực cơng việc cho tất dự án... quản lí khác với dãy sản phẩm phí quản lí cao Việc phát triển đào tạo nhân tổ chức hạn chế Kết luận Có nhiều loại cấu tổ chức khác nhau, cấu có ưu nhược điểm riêng phù hợp trường hợp định, gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH CƠ CẦU TỔ CHỨC TẠI HUYỆN ỦY THANH SƠN – PHÚ THỌ, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH CƠ CẦU TỔ CHỨC TẠI HUYỆN ỦY THANH SƠN – PHÚ THỌ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay