Chương 2 phân tích tình hình tài chính công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình

54 19 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 14:08

Chương Phân tích tình hình tài cơng ty tư vấn giám sát xây dựng cơng trình 2.1 Giới thiệu chung công ty tư vấn giám sát xây dựng cơng trình 2.1.1 Q trình hình thành phát triển công ty tư vấn giám sát xây dựng cơng trình - Trong năm 1980 -1995 ban quản lý dự án Thăng Long ban lớn Bộ Giao Thông Vận Tải Sau hồn thành số cơng trình lớn cầu Thăng Long, cầu Chương Dương, cầu Việt Trì, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, lúc ban bước vào giai đoạn khó khăn cơng việc Do hết việc làm, tồn ban tình trạng: Người tồn đọng nhiều, thiếu kinh phí trả lương, quan lâm vào tình trạng túng thiếu khó khăn - Trước tình hình trên, đồng chí tổng giám đốc ban Thăng Long báo cáo Bộ giao thông vận tảI việc tạo hội để cán chủ yếu: Kỹ Sư Cầu Đường, Kỹ Sư Xây Dựng phát huy tính động, tự chủ, tự cứu đồng thời giảm bớt khó khăn trước mắt lâu dài cho ban Bộ đồng ý định thành lập công ty Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng Công Trình Quyết định số 2901 QĐ/ TCCB ngày 31 tháng 10 năm 1996 số 2992/ 1998/QĐ/ BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 1998 việc cho phép ban quản lý dự án Thăng Long thành lập “ công ty tư vấn giám sát xây dựng cơng trình”, Với nhiệm vụ chủ yếu: + Giám sát thiết kế cơng trình đường thuỷ, đường + Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng + Xây dựng cơng trình giao thơng khơng cơng ty thiết kế trừ hợp đồng theo hình thức chìa khố trao tay 2.1.2 Q trình phát triển cơng ty: Tháng 12/ 1998 Công ty ổn định gồm ông: Phạm Văn Khánh làm giám đốc, bốn phó giám đốc,… phòng nghiệp vụ Mở tài khoản có dấu trụ sở làm việc địa số 33- Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội Cơng ty có đủ tư cách pháp nhân, bước vào hoạt động Cuối năm 2000 đồng chí Phạm Văn Khánh giám đốc ốm, không đủ sức khoẻ để đạo công ty Tháng năm 2001 Đồng chí Phạm Mạnh Lưu phó giám đốc lên làm giám đốc Cơng việc bước vào ổn định phát triển Từ đến cấu tổ chức bố trí sau: Lãnh đạo: Giám đốc phó giám đốc Các phòng nghiệp vụ: + Phòng tổ chức hành + phòng tài kế tốn + Phòng thí nghiệm + Phòng giám sát + Phòng kinh tế thị trường + Phòng kỹ thuật thi cơng + Phòng đầu tư Với tổng số cơng nhân viên 578 người Trong nhân viên quản lý 55 người 2.1.3 Chức nhiệm vụ công ty: Căn định số 26/ BXD-CSXD ngày tháng năm 1999 trưởng Xây Dựng Cấp chứng hành nghề tư vấn giám sát xây dựng cho công ty Với nội dung chủ yếu: Thí nghiệm tiêu kỹ thuật vật liệu xây dựng đất, bê tông tiêu vật liệu khác Giám sát kỹ thuật xây dựng, kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng Khảo sát thiết kế lập dự tốn cơng trình xây dựng Thi cơng xây dựng cơng trình xây dựng 2.1.4 Tổ chức máy quản lý công ty tư vấn giám sát xây dựng cơng trình Cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo kiểu cấu trực tuyến chức bao gồm thành phần sau: Giám đốc cơng ty: Là người có quyền lực cao công ty, định chiến lược phương án kinh doanh, bổ nhiệm miễn nhiệm phó giám đốc, trưởng phòng cỏc vị trí quan trọng khác Phó giám đốc: Là người cộng đắc lực giám đốc, giám đốc uỷ quyền để thực chức năng, nhiệm vụ quản lý lĩnh vực giao Cơng ty có phó giám đốc Kế tốn trưởng: Có vai trò tham mưu cho giám đốc lĩnh vực kinh tế tài – kế tốn Các phòng ban chức tổ chức theo yêu cầu công tác kinh doanh bao gồm: Phòng tổ chức hành chính, phòng kỹ thuật thi cơng, phòng kinh tế thị trường, phòng tài kế tốn, phòng đầu tư, phòng giám sát, phòng thí nghiệm… Cơ cấu tổ chức chức hoạt động phòng ban chức trình bày mục sau: + Phòng tổ chức hành chính: Biên chế: Gồm trưởng phòng, phó phòng nhân viên Chức năng: Tham mưu tư vấn cho giám đốc mặt công tác, bố trí tuyển dụng đào tạo lao động, đảm bảo đời sống cho người lao động Nhiệm vụ: Ban hành điều lệ, quy chế, quy định , nội quy hoạt động phận công ty Tuyển dụng lao động cho cơng ty cần thiết Bố trí lao động công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ,công nhân Công tác quản lý hồ sơ cán công nhân công ty Lập sổ bảo hiểm xã hội, sổ lao động, sổ hưu trí cho cán công nhân viên đến tuổi hưu Thăm hỏi cán công nhân viên diện công ty quản lý ốm đau, qua đời Kiểm tra theo dõi tổng hợp báo cáo quan liên quan theo định kỳ đột xuất: Về chất lượng cán bộ, sách cán bộ, lao động thu nhập, bảo hiểm lao động, an toàn lao động + Phòng kế tốn tài chính: Biên chế: biên chế nhân phòng kế tốn có người thể theo sơ đồ tổ chức sau: Sơ đồ t ổc hức má y k ế t oá n t i đơn vị kếtoán tr ởng kếtoán tài sản cố định kếtoán ngân hàng vàthanh toán công nợ kếtoán lao động tiền l ơng vàtiền mặ t Thủ quỹ kếtoán tổ ng hợ p Chức năng: Vì đặc điểm ngành xây dựng sản phẩm gắn liền với đất đai không tập trung nơi cố định nên công tác kế tốn đòi hỏi phức tạp… Cơng ty áp dụng hình thức nhật ký chung để hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị Phòng kế tốn sử dụng m tính với phần mềm kế tốn chun dụng cơng tác hạch tốn Nhiệm vụ: Kế tốn trưởng: Có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra việc thực cơng tác kế tốn công ty đội sản xuất Kế toán tổng hợp: Chịu trách nhiệm tổng hợp, hạch toán chi tiết giá thành, tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sản xuất, theo dõi biến động vật tư Ngồi kế tốn tổng hợp phảI báo cáo tài phân tích hoạt động kinh doanh cơng ty Kế tốn TSCĐ: Có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu tình hình tăng giảm tài sản cố định, tình hình khấu hao tài sản Kế tốn lao động tiền lương tiền mặt: Theo dõi nghiệp vụ liên quan đến tính trả lương, thưởng cho người lao động Căn vào bảng chấm cơng, kế tốn lập bảng tốn lương trích nộp quỹ, theo dõi nghiệp vụ thu chi tiền mặt qua nghiệp lập phiếu chi Kế toán ngân hàng tốn cơng nợ: Có trách nhiệm theo dõi quan hệ với ngân hàng tiền gửi, tiền vay ngân hàng đơn vị kinh tế khác Thủ quỹ: Làm nhiệm vụ thu chi tiền mặt quản lý tiền mặt quỹ, với kế toán lao động tiền lương tiền mặt, kế toán toán tiến hành thu chi tiền mặt đơn vị +Phòng kinh tế thị trường: Biên chế: Gồm 12 người: Một trưởng phòng, phó phòng, 10 nhân viên chia thành phận sau: Bộ phận quản lý kỹ thuật phận đấu thầu Các phận ch?u quản lý trưởng phòng Nhân phận thay đổi cho phù hợp với tình hình sản xuất công ty * Chức năng: Giúp giám đốc việc đấu thầu, lập kế hoạch đấu thầu kế hoạch thi công cụ thể, đồng thời phụ trách kỹ thuật thi công * Nhiệm vụ: Lập kế hoạch tuần, tháng, quý, năm, báo cáo tình hình thực kế hoạch Cuối năm trước năm kế hoạch, phòng kế hoạch lập kế hoạch năm để trình lên ban giám đốc công ty duyệt, lập hồ sơ đăng ký dự thầu + Phòng tư vấn giám sát chất lượng: Biên chế: Gồm trưởng phòng, phó phòng 20 nhân viên Thực chức nhiệm vụ theo định 1562/1999/QĐ - BGTVT ngày 26 tháng năm 1999 trưởng GTVT thực số nhiệm vụ chủ yếu sau: +Quản lý chất lượng nhiệm vụ hàng đầu, chủ yếu đồng thời trách nhiệm cao tư vấn giám sát +Kiểm tra đồ án thiết kế kỹ thuật, vẽ thi công duyệt, đối chiếu trường, đề xuất với chủ đầu tư phương án giảI tồn hồ sơ thiết kế cho phù hợp thực tế +Thẩm tra ký chấp thuận vẽ thi cơng cơng trình, trình chủ đầu tư phê duyệt Căn hồ sơ thiết kế, dẫn kỹ thuật duyệt hồ sơ thầu: Các quy trình quy phạm, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam hành để triển khai cơng tác q trình thi công Kiểm tra đánh giá kịp thời phận hạng mục cơng trình, nghiệm thu trước chuyển giai đoạn thi cơng Phát sai sót, hư hỏng, khuyết tật, cố phận cơng trình, lập biên theo quy định trình cấp có thẩm quyền giảI Khi cơng trình hồn thành đơn đốc nhà thầu lập hồ sơ hồn thành cơng trình, tham gia vào hội đồng nghiệm thu cơng trình hồn thành đưa cơng trình vào khai thác Kiểm tra xúc tiến tiến độ tổng thể chi tiết nhà thầu lập, kiểm tra đôn đốc nhà thầu thực tiến độ, tiến độ bị vỡ hướng dẫn nhà thầu lập lại cho phù hợp với thực tế Lập báo cáo tháng, quý, năm tiến độ, chất lượng, khối lượng toán giảI ngân vấn đề vướng mắc cho chủ đầu tư Đình thi công thiết bị thi công không chủng loại theo hồ sơ mời thầu Những cơng trình thi cơng khơng quy trình, quy phạm khơng với thiết kế Lập văn đình báo cáo chủ đầu tư có biện pháp xử lý yêu cầu nhà thầu thực Tư vấn giỏm sát chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư có biện pháp xử lý yêu cầu nhà thầu thực Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư pháp luật tiến độ, chất lượng giá thành theo hợp đồng Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư lỗi tư vấn giám sát gây nên Thực nghiêm chỉnh quy định: Trách nhiệm hình thức xử lý với cá nhân vi phạm quản lý đảm bảo chất lượng dự án xây dựng số 4391/2002/QĐ Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải +Phòng kỹ thuật thi cơng: Bao gồm 10 người Trưởng phòng: người, phó phòng người, phụ trách kỹ thuật chung người ,kế toán vật tư người, kế toán toán người, kỹ sư thi công gười *Nhiệm vụ: Nghiên cứu tài liệu thiết kế, thi cơng điều kiện có liên quan Phõn tích tổ hợp cơng tác xác định cơng việc tổ hợp Tính khối lượng công tác Lựa chọn phương pháp thi công Tính nhu cầu lao động xe máy thi cơng Tính tốn thời hạn thực quy trình xác định mối liên hệ thời gian q trình Vạch tiến độ cơng tác, biểu đồ nhân lực điều chỉnh kế hoạch tiến độ Lập biểu đồ chi phí vận chuyển dự trữ vật liệu Đánh giá phương án tổ chức kế hoạch tiến độ thi công 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn lực tài cơng ty tư vấn giám sát xây dựng cơng trình : 2.1.5.1 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức cơng tác kế toán nửa tập chung nửa phân tán theo chế độ kế tốn hành Hình thức sổ kế tốn áp dụng: Chứng từ ghi sổ Dưới đội sản xuất có nhân viên kế tốn thống kê thu nhập chứng từ ban đầu, cuối tháng chuyển chứng từ phòng tài kế tốn Vì cơng ty thực giao khốn đến đội thi cơng, nên đội cơng trình, việc nhập xuất vật tư đội phảI cân đo cụ thể, từ nhập chứng từ chuyển phòng vật tư để viết phiếu nhập kho, phiếu xuất kho Các phiếu chuyển tới phòng tài kế toán để tiến hành hạch toán lưu giữ lại để làm sở cho việc kiểm kê năm quản lý tình hình tốn với người bán Các đội trưởng, tổ trưởng sản xuất quản lý theo dõi tình hình lao động đội, tổ, lập bảng chấm cơng, chi phí nhân viên quản lý đội Các chứng từ ban đầu đội công trình sau tập hợp, phân lao đính kèm với “ giấy đề nghị tốn” đội trưởng kế tốn đội lập có xác nhận khối lượng giao nhận cán kỹ thuật công ty gửi lên phòng kế tốn xin tốn cho đối tượng tốn Ở phòng tài chính, kế toán, sau nhận đầy đủ loại chứng từ, tổng hợp ghi sổ, hệ thống hoá số liệu cung cấp thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý Đồng thời dựa báo cáo này, kế tốn tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh giúp lãnh đạo việc quản lý, định điều hành sản xuất kinh doanh cơng ty 2.1.5.2 phương pháp kế tốn tài sản cố định (tài sản cố định) Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định Theo giá vốn( giá mua cộng với chi phí có liên quan đến mua tài sản cố định) Phương pháp khấu hao áp dụng: Theo phương pháp tuyến tính với mức khấu hao quy định định số 166/199/QĐ- BTC ngày 30 tháng 12 năm 1997 Bộ Tài Chính Các trường hợp khấu hao đặc biệt: khơng Phương pháp kế tốn hàng tồn kho: Nguyên tắc đánh giá: Theo trị giá thực tế(bao gồm giá mua+ chi phí có liên quan) Phương pháp giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bằng giá trị thực tế Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xun Phương pháp tính khoản dự cầu: Khơng áp dụng 2.1.5.3 Năng lực tài cơng ty: Qua bảng cân đối kế tốn cơng ty năm tài vừa qua Ta có số liệu tài cơng ty: + Tóm tắt tài sản có tài sản nợ năm tài vừa qua Đơn vị : Đồng Tài sản 1-Tổng tài sản -Tài sản lưu động - Tài sản cố định 2-Nợ phải trả -Nợ ngắn hạn 3-Nguồn vốn chủ sở hữu 4-Lợi nhuận trước thuế Năm 2003 133.882.824.075 105.428.583.447 26.506.315.698 127.653.093.980 120.607.380.036 6.229.730.095 Năm 2004 116.986.82.726 86.859.500.851 30.127.31.875 113.459.094.23 103.377.560.075 3.527.748.483 Năm 2005 169.723.034.667 139.130.925.550 30.592.109.117 163.931.507.765 144.641.944.136 5.791.526.902 2.694.327.972 1.088.980.074 3.479.130.184 Năng lực đội ngũ lao động công ty Số TT Trình độ Kỹ sư Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Cán khác Công nhân kỹ Số lượng 120 22 41 215 Ghi Có hợp đồng lao động dài hạn -nt-nt-nt-nt-nt- thuật Lao động phổ 17 -nt- thông HĐ lao động thời 154 Hợp đồng lao động ngắn hạn/thời vụ vụ Tổng số 578 Bảng kê máy móc thiết bị có doanh nghiệp TT Tên máy móc thiết bị Cơng suất Số lượng Tình trạng Máy phát điện AD 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Máy xúc bánh xích gầu nghịch Máy xúc bánh lốp gầu nghịch Máy ủi Máy lu bánh thép Máy san gạt Máy phát hàn Máy hàn HQ 24 Máy cắt uốn thép Máy trộn BT Pháp ,Đức Máy trộn BT Việt Nam Máy trộn BT Trung Quốc Máy trộn vữa 80 l Máy đầm Máy đầm bàn loại Máy đầm dùi loại Ơ tơ tự đổ Vận thăng chở hàng Vận thăng chở người Cần trục bánh lốp Cần cẩu tháp RAIMONDI Cần cẩu tháp POTAIN Máy ép cọc Máy bơm nước loại Máy cưa Máy bào Máy thuỷ bình SOKKIA Máy kinh vĩ NIKON Máy thiên đỉnh Laser Máy tính Máy siêu âm CHA Máy khoan lấy mẫu bê tông XY-100 Máy nén cường độ bê tơng Máy thí nghiệm xác định tiêu LosAngeles Tủ sấy Máy thí nghiệm xác định tiêu CBR Cối Procto tiêu chuẩn Súng bắn bê tông Cân điện tử 33 34 35 36 37 38 39 10 30 KVA 0,9m3/g 0,6m3/g 125CV 180CV 180CV 10,2 kw 24 kw 1-3 kw 165 l 250 l 350 l 1,5 kw 1,5-2,8kw 1,5 kw 1-1,5 kw 5-7T 300-500kg 1000kg 9T 10T 08 T 60-150T - 1 1 5 30 12 1 10 5 02 02 01 15 Còn hoạt động tốt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 12 nt nt nt Đơn vị : Đồng Chỉ tiêu Năm 2003 Tài sản lu động đầu 105.428.583 t ngắn hạn Tổng số nợ ngắn hạn Hệ số toán nợ ngắn hạn Năm 2004 86.859.500 Năm 2005 139.130.92 447 120.607.380 851 103.377.56 5.550 144.641.94 036 0.075 4.136 0.87 0.84 0.96 Hệ số đánh giá khả toán tạm thời khoản nợ ngắn hạn công ty kỳ báo cáo Hệ số toán nợ ngắn hạn cho thấy khả đáp ứng khoản nợ ngắn hạn công ty cao hay thấp Nếu tiêu xấp xỉ cơng ty có khả tốn khoản nợ ngắn hạn tình hình tài cơng ty bình thường khả quan Ngược lại, hệ số toán nợ ngắn hạn nhỏ khả tốn nợ ngắn hạn công ty thấp Qua bảng ta thấy hệ số tốn nợ ngắn hạn cơng ty nhỏ Phản ánh khả toán khoản nợ ngắn hạn công ty thấp Năm 2005 hệ số toán nợ ngắn hạn đạt tốt 0.96 Điều có năm cơng ty mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng quy mô vốn lưu động đầu tư ngắn hạn phân tích phần trước 2.4.4 Hệ số toán nhanh Bên cạnh hệ số toán nợ ngắn hạn, để nắm khả tốn tức thời cơng ty, ta tính so sánh tiêu “ hệ số toán nhanh” Chỉ tiêu dùng để đánh giá khả tốn nhanh khoản nợ ngắn hạn cơng ty Thực tế, hệ số toán nhanh >0.5 khả tốn nhanh cơng ty tốt, nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 2 phân tích tình hình tài chính công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình , Chương 2 phân tích tình hình tài chính công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay