Chương 5 Sơ đồ mạch điện thang máy

18 46 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 12:22

.Các ứng dụng của xăng dầu khí đốtXăng dầu là nhiên liệu dùng cho các động cơ nhiệt của ô tô,tàu,xe máy và các máy móc thực hiện chuyển động khácĐộng cơ nhiệt là những động cơ trong đó một phần năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy và chuyển hóa thành cơ năngTrong quá trình biến đổi năng lượng,động cơ nhiệt không thể chuyển đổi hòan toàn nhiệt lượng đốt cháy nhiên liệu thành công cơ học.Một phần nhiệt lượng này được chuyển cho các bộ phận của động cơ nhiệt làm cho các bộ phận này nóng lên.Trong thực tế,có 3040% nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra thành công có ích Khái quát nội dung học : Nội Dung ứng dụng xăngdầu- khí đốt với đời sống Hiện trạng sử dụng xăngdầu-khí đốt THẾ GiỚI ViỆT NAM Chương IV : SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU TIẾP KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 4.1 Sử dụng xăng dầu – khí đốt tiếp kiệm hiệu : 4.1.2 Sử dụng xăng dầu – khí đốt 4.1.2.1 Các ứng dụng xăng dầu – khí đốt (1) Xăng dầu nhiên liệu dùng cho chuyển động oto, xe máy chuyển động khác Động nhiệt hoạt động ,trong phần NL nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hóa thành Và chuyển hóa khơng hồn tồn nên sinh nhiệt Quá trình đốt cháy nhiên liệu xi -lanh (2) Xăng dầu khí đốt nhiên liệu dùng để cung cấp nhiệt , điện sản xuất Các nhà máy nhiệt điện , luyện kim, chế biến thủy sản … có lò đốt sử dụng than , dầu, khí đốt Điều gây lãng phí tài ngun ảnh hưởng tới mơi trường Vì hầu hết lò thải khí CO2 Nước thải, rác thải Làm trái đất nóng lên (3) Xăng dầu – khí đốt nhiên liệu dùng chiếu sáng Hầu hết sinh hoạt ngày sử dụng lượng điện , để chiếu sáng , đun nấu, sưởi ấm … Điện Nhiên liệu Chiếu sáng ,tạo gió,sưởi ấm … than Tạo lửa , tạo nhiệt, … Xăng dầu Làm nhiêu liệu cho xe,chiếu sáng, … Nếu không dùng cách lẵng phí, gây nhiễm MT, … CHIẾU SÁNG Ở CẦU BÃI CHÁY – HẠ LONG (4) Các sản phẩm dãn xuất từ xăng dầu – khí đốt khác Được thể theo sơ đồ: Xăng dầu – khí đốt Cơng nghiệp hóa chất Dẫn xuất hydro cacbon Sản xuất nông nghiệp Công nghiệp sản xuất chất dẻo 4.1.2.2 Hiện trạng sử dụng xăng dầu – khí đốt giới Việt Nam * Trên giới Xăng dầu – khí đốt nhiên liệu người sử dụng chủ yếu hoạt động - Lượng tiêu thụ giới tăng : Năm Sản lượng (triệu/thùng/năm) 2004 83 2006 84,9 2007 85,7 2030 118 Trong 2/3 lượng tăng trường dành cho khu vực vận tải Phân bố tiêu thụ Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4824370-thuyet-trinh-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-hieu-qua-1.htm ... RT4 CĐT5 20 RT5 RT5 20 22 24 26 28 3G 2F 2Đ T 2V 6H  1Đ 3F 1   2H 3Đ T N 6V 1K Đ 1 3V HCN  3H 4F 4Đ T 4V  4H 5F 5 T 10 5V   5H 1GT 1H 10 H 1F 1 2Đ   10 2K 1V HCH Hệ trục điện có máy biến... 39 3rtr 3rtr 1® 47 2g cl 3g 3® g 44 1rth 51 1g 53 2rth 2g 55 3rth 2cc a b c Sơ đồ mạch lực lò hồ quang ac- 05 m1 Vị trí tay gạt x3 w1 1-2 m2  cd4 y 3-4 5 6 7–8 – 10 w2 11 - 12 Lên Tự động Xuốn... CT1 CT4 CT5 11 15 CT2 CT3 KL KX KX KL 27 10 21 KBT 19 23 2KN 25 GT1 NCH Đ ĐT3 ĐT4 R3 3G R2 2G R1 1G ĐT5 30 1KN 3G 29 RT1 12 GT2 R RT1 RT2 16 RT3 RT3 CĐT4 18 RT4 GT3 RT3 GT4 RT4 GT5 RT5 KL KX RT2
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 5 Sơ đồ mạch điện thang máy, Chương 5 Sơ đồ mạch điện thang máy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay