Chương 5 Sơ đồ mạch điện thang máy

18 73 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 12:22

.Các ứng dụng của xăng dầu khí đốtXăng dầu là nhiên liệu dùng cho các động cơ nhiệt của ô tô,tàu,xe máy và các máy móc thực hiện chuyển động khácĐộng cơ nhiệt là những động cơ trong đó một phần năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy và chuyển hóa thành cơ năngTrong quá trình biến đổi năng lượng,động cơ nhiệt không thể chuyển đổi hòan toàn nhiệt lượng đốt cháy nhiên liệu thành công cơ học.Một phần nhiệt lượng này được chuyển cho các bộ phận của động cơ nhiệt làm cho các bộ phận này nóng lên.Trong thực tế,có 3040% nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra thành công có ích Khái quát nội dung học : Nội Dung ứng dụng xăngdầu- khí đốt với đời sống Hiện trạng sử dụng xăngdầu-khí đốt THẾ GiỚI ViỆT NAM Chương IV : SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU TIẾP KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 4.1 Sử dụng xăng dầu – khí đốt tiếp kiệm hiệu : 4.1.2 Sử dụng xăng dầu – khí đốt 4.1.2.1 Các ứng dụng xăng dầu – khí đốt (1) Xăng dầu nhiên liệu dùng cho chuyển động oto, xe máy chuyển động khác Động nhiệt hoạt động ,trong phần NL nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hóa thành Và chuyển hóa khơng hồn tồn nên sinh nhiệt Quá trình đốt cháy nhiên liệu xi -lanh (2) Xăng dầu khí đốt nhiên liệu dùng để cung cấp nhiệt , điện sản xuất Các nhà máy nhiệt điện , luyện kim, chế biến thủy sản … có lò đốt sử dụng than , dầu, khí đốt Điều gây lãng phí tài ngun ảnh hưởng tới mơi trường Vì hầu hết lò thải khí CO2 Nước thải, rác thải Làm trái đất nóng lên (3) Xăng dầu – khí đốt nhiên liệu dùng chiếu sáng Hầu hết sinh hoạt ngày sử dụng lượng điện , để chiếu sáng , đun nấu, sưởi ấm … Điện Nhiên liệu Chiếu sáng ,tạo gió,sưởi ấm … than Tạo lửa , tạo nhiệt, … Xăng dầu Làm nhiêu liệu cho xe,chiếu sáng, … Nếu không dùng cách lẵng phí, gây nhiễm MT, … CHIẾU SÁNG Ở CẦU BÃI CHÁY – HẠ LONG (4) Các sản phẩm dãn xuất từ xăng dầu – khí đốt khác Được thể theo sơ đồ: Xăng dầu – khí đốt Cơng nghiệp hóa chất Dẫn xuất hydro cacbon Sản xuất nông nghiệp Công nghiệp sản xuất chất dẻo 4.1.2.2 Hiện trạng sử dụng xăng dầu – khí đốt giới Việt Nam * Trên giới Xăng dầu – khí đốt nhiên liệu người sử dụng chủ yếu hoạt động - Lượng tiêu thụ giới tăng : Năm Sản lượng (triệu/thùng/năm) 2004 83 2006 84,9 2007 85,7 2030 118 Trong 2/3 lượng tăng trường dành cho khu vực vận tải Phân bố tiêu thụ Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4824370-thuyet-trinh-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-hieu-qua-1.htm Nam châm lấy tảI mc-50 _ + cd k1 r3 nc r2 r1 k2 k1 ct k1 1rth k1 1rth 2rth 2rth k2 k2 cd a b c Mạch điện pa lăng cd cc n1 k3 k4 k1 n2 k2 k1 k2 n3 n4 k3 k4 Nc® ® ® k2 k1 k4 k3 hc M¹ch lùc a b c cd cc Đ1: Động nâng hạ tải trọng Đ2: Động di chuyển tải trọng NCĐ: Nam châm điện k3 k4 k1 k2 Ncđ đ đ Mạch điều khiển n1 n2 K1; K2: Công tắc tơ điều khiển nâng, hạ tải trọng k1 k2 n3 n4 k3 k4 k2 k1 hc  K3, K4: Công tắc tơ điều khiển di chuyển tải träng  HC: H·m cuèi  N1, N2, N3, N4: Các nút bấm điều khiển kiểu nhắp k4 k3 a b c Mạch điện pa lăng cd cc n1 k3 k4 k1 n2 k2 k1 k2 n3 n4 k3 k4 Nc® ® ® k2 k1 k4 k3 hc A B C A 1CD B KL 2CD 1CC 2CC 1 KCL 1D CT1 CT4 17 11 15 CT2 KX CT3 KL 21 KBT 23 2KN 2D 25 GT1 NCH ĐT2 ĐT3 ĐT4 R3 3G R2 2G R1 1G 30 KL 27 1KN 3G 2CD 2CC 2G 3G 10 CĐT1 29 GT2 12 14 RT2 R RT1 RT2 16 RT3 RT3 CĐT4 18 RT4 GT3 RT3 GT4 RT4 KL KX RT2 CĐT3 31 RT1 RT1 KC ĐT1 Đ KX CĐT2 19 3G 13 KX KBH 1G 2G KX KL 1G RT4 20 22 24 26 28 Mạch điện thang máy chạy chậm dùng cho nhà tầng 3G A B C 1CD 1CC KCL KX KL NCH Đ R3 3G R2 2G R1 1G M¹ch lùc A B KL 2CD 2CC 1 KX 1G 2G 1D CT1 CT4 17 11 15 CT2 CT3 KL KX KL 27 10 KBT 21 23 2KN ĐT3 ĐT4 30 1KN 3G 29 RT1 25 GT1 12 GT2 R RT1 RT2 16 RT3 RT3 CĐT4 18 RT4 GT3 RT3 GT4 RT4 KL KX RT2 CĐT3 31 RT1 14 RT2 ĐT1 ĐT2 2CC 2G KC 2D 2CD CĐT1 CĐT2 19 3G 3G 13 KX KBH 1G RT4 20 22 24 26 28 3G A B C A 1CD 2CD 1CC 2CC B KL 1 KCL 1D CT1 CT4 17 11 15 CT2 KX CT3 KL 21 KBT 23 2KN 2D 25 GT1 NCH ĐT2 ĐT3 ĐT4 R3 3G R2 2G R1 1G 30 KL 27 1KN 3G 2CD 2CC 2G 3G 10 CĐT1 29 GT2 12 14 RT2 R RT1 RT2 16 RT3 RT3 CĐT4 18 RT4 GT3 RT3 GT4 RT4 KL KX RT2 CĐT3 31 RT1 RT1 KC ĐT1 Đ KX CĐT2 19 3G 13 KX KBH 1G 2G KX KL 1G RT4 20 22 24 26 28 3G A B C A 1CD B KL 2CD 1CC 2CC 1 KCL 1G KX 1G 2G 1D CT1 CT4 17 11 15 CT2 CT3 KL KX KBH 21 KBT 23 2KN 2D 25 GT1 NCH ĐT2 ĐT3 ĐT4 R3 3G R2 2G R1 1G 30 KL 27 1KN 2CD 2CC 2G 3G 10 CĐT1 29 GT2 12 14 RT2 R RT1 RT2 16 RT3 RT3 CĐT4 18 RT4 GT3 RT3 GT4 RT4 KL KX RT2 CĐT3 31 RT1 RT1 KC ĐT1 Đ KX CĐT2 19 3G 3G 13 KX KL RT4 20 22 24 26 28 3G A B C A 1CD B KL 2CD 1CC 2CC 1 KCL 1D 17 KX 1G 2G CT1 CT4 CT5 11 15 CT2 CT3 KL KX KX KL 27 10 21 KBT 19 23 2KN 25 GT1 NCH Đ ĐT3 ĐT4 R3 3G R2 2G R1 1G ĐT5 30 1KN 3G 29 RT1 12 GT2 R RT1 RT2 16 RT3 RT3 CĐT4 18 RT4 GT3 RT3 GT4 RT4 GT5 RT5 KL KX RT2 CĐT3 31 RT1 14 RT2 ĐT1 ĐT2 2CC 2G KC 2D 2CD CĐT1 CĐT2 KBH 3G 3G 13 KX KL 1G RT4 CĐT5 20 RT5 RT5 20 22 24 26 28 3G 2F 2Đ T 2V 6H  1Đ 3F 1   2H 3Đ T N 6V 1K Đ 1 3V HCN  3H 4F 4Đ T 4V  4H 5F 5ĐT 10 5V   5H 1GT 1H 10 H 1F 1 2Đ   10 2K Đ 1V HCH Hệ trục điệnmáy biến tần quay động cấp kéo 3 đb t bt đ1 ĐBT: Động kéo biến tần BT: Máy biến tần Đ1, Đ2: Động kéo máy sản xuất MSX1, MSX2: Máy sản xuất msx1 ®2 msx2 1cc 3® g rm 1® g 2® g cd1 cd4 cd3 a b c cd5 rn ® 3g 2g 1g 2cc rn r3 r2 r1 rn bt rn 21 rtr 2® g 2® g 1d 3® g cd2 rn cd6 1rtr 2rtr 3rtr 11 15 16 1® 23 g 2® 25 1® g g 3® 27 2® g 1cb 31 29 g 2d 1rtr 33 3d 1rth 2rth 3rth 41 43 45 1g ® ® ® 2cb 35 2rtr 37 42 cd7 cd8 m 19 17 d rtr rtr 1rtr 1® 2rtr 1® 3cb 39 3rtr 3rtr 1® 47 2g cl 3g 3® g 44 1rth 51 1g 53 2rth 2g 55 3rth 2cc a b c S¬ đồ mạch lực lò hồ quang ac-05 m1 Vị trí tay g¹t x3 w1 1-2 m2  cd4 y 3-4 5–6 7–8 – 10 w2 11 - 12 Lªn Tù ®éng Xuèn g + _ _ + _ _ _ + _ _ + _ _ _ + _ _ + đồ điều khiển điện cực lò hồ quang ac-05 BA 1CD TI R1 1CL _ + 3CL R8 4CL R10 CFA § M§K§ R4 + H N RA RD 5-6 R3 R5 T§ R7 RD RTh KT§ C§C1 F1 T§ 7-8 R6 2K 2CD 2CL H R2 1K + RA 1-2 N 9-10 - F2 11-12 R9 H 3-4 N RTh CĐC2 + _ Đại lợng không điện Biến đổi không điện thành điện Biến đổi A/D Gia công sử lý tín hiệu số Chỉ thị thị đặt nhiệt độ GiảI mã +e a/d Khuếch đại u So sánh Cảm biến nhiệt đồ khối hệ thống điều khiển nhiệt dộ kỹ thuật tơng tự thị đặt nhiệt độ GiảI mã +e a/d Khuếch đại So sánh u t Cảm biến nhiệt ... RT4 CĐT5 20 RT5 RT5 20 22 24 26 28 3G 2F 2Đ T 2V 6H  1Đ 3F 1   2H 3Đ T N 6V 1K Đ 1 3V HCN  3H 4F 4Đ T 4V  4H 5F 5 T 10 5V   5H 1GT 1H 10 H 1F 1 2Đ   10 2K 1V HCH Hệ trục điện có máy biến... 39 3rtr 3rtr 1® 47 2g cl 3g 3® g 44 1rth 51 1g 53 2rth 2g 55 3rth 2cc a b c Sơ đồ mạch lực lò hồ quang ac- 05 m1 Vị trí tay gạt x3 w1 1-2 m2  cd4 y 3-4 5 6 7–8 – 10 w2 11 - 12 Lên Tự động Xuốn... CT1 CT4 CT5 11 15 CT2 CT3 KL KX KX KL 27 10 21 KBT 19 23 2KN 25 GT1 NCH Đ ĐT3 ĐT4 R3 3G R2 2G R1 1G ĐT5 30 1KN 3G 29 RT1 12 GT2 R RT1 RT2 16 RT3 RT3 CĐT4 18 RT4 GT3 RT3 GT4 RT4 GT5 RT5 KL KX RT2
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 5 Sơ đồ mạch điện thang máy, Chương 5 Sơ đồ mạch điện thang máy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay