THUC TAP TOT NGHIEP KE TOAN TIEN LUONG VA KHOAN TRICH THEO LUONG UBND XA MINH LOC

64 20 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 11:25

LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, với phát triển không ngừng kinh tế thị trường đơn vị hành nghiệp quản lý nhà nước bước vào phát triển ổn định vững góp phần khơng nhỏ vào công đổi kinh tế - xã hội đất nước Các đơn vị hành nghiệp đơn vị quản lý hành nhà nước đơn vị nghiệp y tế, giáo dục, văn hố, thơng tin, nghiệp khoa học cơng nghệ, nghiệp kinh tế hoạt động nguồn kinh phí nhà nước cấp, cấp nguồn kinh phí khác thu nghiệp,phí, lệ phí, thu từ kết hoạt động kinh doanh hay nhận viện trợ biếu tặng theo nguyên tắc không bồi hàon trực tiếp để thực nhiệm vụ Đảng nhà nước giao cho Trong trình hoạt động đơn vị hành nghiệp quản lý Đảng nhà nước phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh luật ngân sách nhà nước, tiêu chuẩn định mức, quy định chế độ kế tốn hành nghiệp nhà nước ban hành Điều nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài tăng cườn quản lý chi quỹ ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công, nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn hiệu quản lý đơn vị hành nghiệp Chính vậy, cơng việc kế tốn đơn vị hành nghiệp có thu phải tốt chức thông tin số liệu để quản lý kiểm sốt nguồn kinh phí, tình hình sử dụng tốn kinh phí, tình hình quản lý sử dụng loại vật tư tài sản cơng; tình hình chấp hành dự toán thu, chi thực tiêu chuẩn định mức nhà nước đơn vị Đồng thời kế tốn hành nghiệp với chức thơng tin hoạt động kinh tế phát sinh trình chấp hành ngân sách nhà nước đơn vị hành nghiệp nhà nước sử dụng công cụ sắc bén việc quản lý ngân sách nhà nước, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn cách tiết kiệm hiệu cao Nhận thức rõ tầm quan trọng kế toán hành nghiệp đơn vị hành nghiệp hoạt động quản lý nhà nước nên em tâm học hỏi, nghiên cứu để nâng cao hiểu biết vị trí vai trò cơng tác quản lý tài - kế tốn đơn vị hành nghiệp Đồng thời qua em củng cố thêm kiến thức học trường để từ gắn lý luận với thực tế cơng tác đơn vị Chính vị vậy, trình thực tập đơn vị "UBND xã Đăk choong" nằm quản lý UBND huyện ĐăkGlei, em tâm học hỏi tìm hiểu để củng cố kiến thức học trường Mặt khác, thơng qua khố thực tập em bồi dưỡng thêm lòng say mê, nhiệt tình cơng tác, rèn luyện tác phong phương pháp công tác người cán tài - kế tốn CHUN ĐỀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CỦA EM GỒM NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU SAU: Chương I: Các vấn đề chung kế tốn hành nghiệp Chương II: Thực tế cơng tác kế tốn hành nghiệp UBND xã Đăk choong Chương III: Lý luận chung tình hình thực cơng tác kế tốn UBND xã Đăk choong CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP I KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Khái niệm Kế tốn hành nghiệp cơng việc tổ chức hệ thống thông tin số liệu để quản lý kiểm sốt nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, tốn k inh phí, tình hình sử dụng quản lý loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự tốn thu, chi thực tiêu chuẩn, định mức đơn vị Nhiệm vụ - Thu nhập, phản ánh, xử lý tổng hợp thơng tin nguồn kinh phí cấp, tài trợ, hình thành tình hình sử dụng khoản kinh phí, sử dụng khoản thu phát sinh đơn vị - Thực kiểm tra, kiểm sốt tình hình chấp hành tốn thu, chi, tình hình thực tiêu kinh tế, tài tiêu chuẩn định mức nhà nước, kiểm tra việc quản lý, sử dụng loại vật tư tài sản cơng đơn vị; kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp Ngân sách, chấp hành kỷ luật tốn chế độ sách nhà nước - Theo dõi kiểm sốt tình hình phân phối kinh phí cho đơn vị dự tốn cấp dưới, tình hình chấp hành dự tốn thu, chi toán đơn vị cấp - Lập nộp hạn báo cáo tài cho quan quản lý cấp quan tài theo quy định Cung cấp thơng tin tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng định mức tiêu, phân tích đánh giá hiệu sử dụng nguồn kinh phí, vỗn, quỹ đơn vị Yêu cầu cơng tác kế tốn đơn vị hành chinh nghiệp Để thực tốt nhiệm vụ mình, kế tốn đơn vị hành nghiệp phải đáp ứng yêu cầu sau: - Phản ánh kịp thời, đầy đủ, xác tồn diện khoản vốn, quỹ, kinh phí, tài sản hoạt động kinh tế, tài phát sinh đơn vị - Chỉ tiêu kinh tế phản ánh phái thống với dự toán nội dung phương pháp tính tốn - Số liệu báo cáo tài phải rõ ràng, dể hiểu, đảm bảo cho nhà quản lý có thơng tin cần thiết tình hình tài đơn vị - Tổ chức cơng tác kế tốn gọn nhẹ, tiết kiệm có hiệuquả Nội dung cơng tác kế tốn hành nghiệp - Kế toán vốn tiền - Kế toán vật tư, tài sản - Kế toán toán - Kế tốn nguồn kinh phí, quỹ vỗn - Kế toán khoản thu ngân sách - Kế toán khoản chi ngân sách - Lập báo cáo tài phân tích tốn đơn vị II TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Tổ chức công tác ghi chép ban đầu Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh việc sử dụng kinh phí thu, chi ngân sách đơn vị kế tốn hành nghiệp phải lập chứng từ kế toán đẩy đủ, kịp thời, sách Kế tốn phải vào chế độ chứng từ nhà nước ban hành chế độ chứng từ kế tốn hành nghiệp nội dung hoạt động kinh tế tài yêu cầu quản lý hoạt động để quy định cụ thể việc sử dụng mẫu chứng từ phù hợp quy định người chịu trách nhiệm ghi nhận nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh vào chứng tự cụ thể xác định trình tự luân chuyển cho loại chứng từ cách khoa học, hợp lý, phục vụ cho việc ghi sổ kế toán, tổng hợp số liệu thông tin kinh tế đáp ứng yêu cầu quản lý đơn vị Trong trình vận dụng chế độ chứng từ kế tốn hành nghiệp, đơn vị không sửa đổi biểu mẫu quy\\ định Mọi hành vi vi phạm chế độ chứng từ tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm, xử lý theo quy định pháp lệnh kế toán thống kê, pháp lệnh xử lý vi phạm hành văn pháp quy khác nhà nước Tổ chứcvận dụng hệ thống tài khoản kế toán Ban hành theo quy định 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 02 tháng 11 năm 1996 sửa đổi bổ sung theo thông tư số 184/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998, thông tư số 185/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998, thông tư số 109/2001/TT-BTC ngày 31/12/2002 Bộ tài Tài khoản kế tốn phương tiện dùng để tập hợp, hệ thống hoá nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh theo nội dung kinh tế Tài khoản kế toán sử dụng đơn vị hành nghiepẹ dùng để phản ánh kiểm sốt thường xun, liên tục, có hệ thống tình hình vận động kinh phí sử dụng kinh phí đơn vị hành nghiệp Nhà nước Việt Nam quy định thống hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị hành nghiệp nước báo gồm tài khoản bảng cân đối tài khoản tài khoản bảng cân đối tài khoản Trong hệ thống tài khoản kế tốn thống có quy định tài khoản kế toán dùng chùn cho đơn vị thuộc loại hình hành nghiệp tài khoản kế toán dùng riêng cho đơn vị thuộc số loại hình quy định rõ tài khoản cấp số tài khoản có tính chất phổ biến loại hình đơn vị hành nghiệp Các đơn vị hành nghiệp vào hệ thống tài khoản thống quy định chế độ kế toán đơn vị hành nghiệp, đồng thời phải vào đặc điểm hoạt động đơn vị yêu cầu quản lý hoạt động đó, đơn vị quy định tài khoản kế toán cấp 1, cấp 2, cấp quy định số tài khoản cấp 2, cấp có tính chất riêng loại hành nghiệp đơn vị Việc xác định đắn đầy đủ, hợp lý số lượng tài khoản cấp 1, cấp 2, cấp để sử dụng đảm bảo phản ánh đầy đủ hoạt động kinh tế tài hính đơn vị, đáp ứng nhu cầu thông tin kiểm tra, phục vụ công tác quản lý nhà nước đơn vị hoạt động kinh tế, tài đơn vị Tổ chức vận dụng hình thức kế tốn Theo chế độ kế tốn hành nghiệp hình thức kế tốn áp dụng cho đơn vị hành nghiệp gồm: - Hình thức kế tốn Nhật kýchung - Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ - Hình thức kế toán nhật ký - số Tuỳ thuộc vào quy mơ, đặc điểm hoạt động, u cầu trình độ quản lý, điều kiện trang thiết bị tính tốn, đơn vị phép lựa chọn hình thức kế tốn phù hợp với đơn vị nhằm đảm bảo cho kế tốn thực tốt nhiệm vụ thu nhận, xử lý cung cấp đầy đủ, kịp thời, xác tài liệu thơng tin kinh tế phục vụ cho công tác lãnh đạo điều hành va quản lý hoạt động kinh tế tài đơn vị 3.1 Hình thức nhật ký sổ * Trình tự phương pháp ghi sổ: Hàng ngày vào chứng từ gốc (bảng tổng hợp chứng từ gốc), kế toán tiến hành định khoản ghi vào Nhật ký - Sổ Mỗi chứng từ (bảng tổng hợp chứng từ) ghi vào Nhật ký sổ dòng, đồng thời phần: phần Nhật ký (ngày, tháng), Sổ (số liệu ngày tháng chứng từ); diễn giải số phát sinh) phần sổ (ghi nợ, ghi có tài khoản liên quan) Cuối kỳ (tháng, quý, năm), tiến hành khoá sổ tài khoản, tính đối chiếu số liệu bảo đảm quan hệ cân đối sau: Tổng cộng số tiền phần nhật = ký (cột SPS) Tổng số phát nợ tài khoản phát sinh (phần sổ cái) Tổng cộng số dư nợ cuối kỳ tài khoản = Tổng số phát sinh có tài khoản (phần sổ cái) Tổng số phát dự có cuối lý tất tài khoản = Ngoài ra, để có thơng tin chi tiết cụ thể tình hình tài sản vật tư, tiền vốn, tình hình kết hoạt động kinh tế tài chính, kế tốn sử dụng sổ, thẻ kế tốn cho tiết Tuỳ theo yêu cầu quản lý đơn vị hành nghiệp mở lựa chọn mẫu sổ kế toán chi tiết cần thiết phù hợp Hàng ngày, vào chứng từ kế toán ghi vào sổ, thẻ chi tiết liên quan, cuối tháng (quý), phải tổng hợp số liệu, khoá sổ thẻ ci tiết lập bảng tổng hợp chi tiết Thơng thường kế tốn mở sổ, thẻ chi tiết sau: Sổ tài sản cố định Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hoá Thẻ kho Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Sổ chi tiết tốn (vói người bán, người mua, với nhân sách, với nội bộ) Sổ chi tiết nguồn kinh phí Sổ chi tiết hoạt động * Có thể khái quát trình tự ghi sổư theo hình thức Nhật ký - Sổ qua sơ đồ: Sơ đồ trình tự kế tốn cua rhình thức nhật lý - số Sổ quỹ Chứng từ gốc Bảng tổng hợp chứng từ gốc Nhật ký - Sổ Báo cáo TC Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Sổ, thẻ KT chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết 3.2 Hình thức chứng từ ghi sổ * Trình tự phương pháp ghi sổ thể sơ đồ sau: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn hình thức chứng từ ghi sổ Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Sổ Bảng cân đối tài khoản Báo cáo TC Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Sổ, thẻ KT chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết 3.3 Hình thức nhật ký chung - Trình tự phương pháp ghi sổ thể qua sơ đồ Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế tốn nhật ký chung Sổ, thẻ KT chi tiết Chứng từ gốc Sổ nhật ký chung Bảng tổng hợp chi tiết Sổ Bảng cân đối TK Báo cáo tài Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Lập gửi báo cáo tài Việc lập báo cáo tài khâu cuối q trình cơng tác kế tốn Số liệu báo cáo tài mang tính tổng qt, tồn diện tình hình tài sản, tình hình cấp phát, tiếp nhận kinh phí nhà nước, kinh phí việc trợ tình thình sử dụng loại kinh phí theo tiêu kinh tế tài phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm sốt khoản chi quản lý tài sản nhà nước, tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động đơn vị Việc lập báo cáo tài đơn vị hành nghiệp có tác dụng ý nghĩa lớn việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý ngân sách nhà nước cấp ngân sách Vì đòi hỏi đơn vị hành nghiệp phải lập nộp đầy đủ, kịp thời báo cáo tài theo biểu mẫu quy định thời hạn lập, nộp nơi gửi báo cáo Tuy nhiên, trình lập báo cáo, số đơn vị hành nghiệp thuộc lĩnh vực mang tính chất đặc thù bổ sung, sửa đổi chi tiết tiêu cho phù hợp với đặc điểm hoạt động yêu cầu quản lý phải quan chủ quản chấp thuận Kế toán trưởng thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm số liệu báo cáo Vì cần phải kiểm tra chặt chẽ báo cáo tài trước ký, đóng dấu gửi Tổ chức kiểm tra kế toán Kiểm tra kế toán biểu pháp đảm bảo cho nguyên tắc, quy định kế toán chấp hành nghiêm chỉnh, số liệu kế tốn xác, trung thực khách quan Các đơn vị hành nghiệp khơng chịu kiểm tra kế toán đơn vị kiểm toán cấp quan tài mà thân đơn vị phải tự tổ chức kiểm tra cơng tác kế tốn Cơng việc kiểm tra kế tốn phải thực thường xuyên, liên tục Đơn vị kế toán cấp quan tài chính, năm lần phải thực kiểm tra kế toán xét duyệt toán năm cho đơn vị Nội dung kiểm tra kế toán kiểm tra việc ghi chép chứng từ kế toán, sổ kế toán báo cáo tài chính, kiểm tra việc nhận sử dụng nguồn kinh phí, kiểm tra việc thực khoản thu, kiểm tra việc chấp hành chế độ thể lệ tài chính, kế tốn thu nộp ngân sách Thủ trưởng đơn vị kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán phải chấp hành lệnh kiểm tra kế toán đơn vị kế tốn cấp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ số liệu cần thiết cho công tác kiểm tra kế tốn thuận lợi Kiểm tra cơng tác kiểm kê tài sản Kiểm kê tài sản phương pháp xác định chỗ có thực tài sản, vật, tiền, quỹ, công nợ đơn vị thời điểm định Cuối niên độ kế toán trước khoá sổ kế toán, đơn vị phải thực kliểm kê tài sản, vật tư, hàng hoá, tiền quỹ đối chiếu xác nhận cơng nợ có để đảm bảo cho số liệu số kế toán khớp với thực tế 2.Rút HMKP số 01 2/4 nhập quỹ tiền mặt, số tiền 23.000.000 đ Kế tốn ghi: Nợ TK 111: 23.000.000 Có TK 461: 23.000.000 Đồng thời ghi: Có TK 008: 23.000.000 Phiếu thu số 04, ngày 7/4, rút HMKP nhập quỹ tiền mặt, số tiền: 5.019 đ Kế toán ghi: Nợ TK 111: 5.019.279 Có TK 461: 5.019.279 Đồng thời ghi: có TK 008: 5.019.279 Ngày 3/4 Rút HMKP chuyển số 05 toán BHXH (5%), BHYT (1%) số tiền: 1.038.449 đ Kế toán ghi: Nợ TK 332: 1.038.449 đ Có TK 461: 1.038.449 đ Đồng thời ghi: Có TK 008: 1.038.449 đ Ngày 30/4 rút HMKP nằng chuyển số 06 nộp BHXH, BHYT, số tiền: 2.942.272 đ Kế tốn ghi: Nợ TK 332: 2.942.272 đ Có TK 461: 2.942.272 đ Đồng thời ghi: Có TK 008: 2.942.272 đ Sau định khoản, kế toán vào lập sổ TK 461 nguồn kinh phí hoạt động Bảng 12: SỔ CÁI Tên TK: nguồn kinh phí hoạt động Số hiệu: 461 ĐVT: VNĐ NT Diễn giải NKC TK Số phát sinh đối ứng Trang 2/4 Số dư đầu kỳ Rút hạn mức kinh phí nhập 7/4 quỹ tiền mặt Rút HMKP nhập quỹ tiền 30/4 mặt Rút HMKP thánh toán 30/4 BHXH, BHYT Rút HMKP nộp BHXH, Dòng Nợ Có 111 23.000.000 111 5.019.279 332 1.038.449 332 BHYT Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ 2.942.272 32.000.000 32.000.000 Bảng 13: SỔ CÁI Tên TK: hạn mức kinh phí Số hiệu: 008 ĐVT: VNĐ NT NKC Diễn giải Trang 2/4 Rút hạn mức kinh phí nhập 7/4 quỹ tiền mặt Rút HMKP nhập quỹ tiền 30/4 mặt Rút HMKP thánh toán 30/4 BHXH, BHYT (5%, 1%) Rút HMKP nộp BHXH, đối ứng Dòng Số dư đầu kỳ Nhận HMKP tháng 2/4 TK Số phát sinh Nợ 008 Có 32.000.00 008 23.000.000 008 5.019.279 008 1.038.449 008 BHYT (15%, 2%) Cộng phát sinh 2.942.272 23.000.00 32.000.000 0 32.000.000 Số dư cuối kỳ 3.5 Kế toán khoản chi * Tài khoản kế toán sử dụng TK 661: chi hoạt động TK 661: có tài khoản cấp TK 6611: cho hoạt động năm trước TK 6612: Chi hoạt động năm TK 6613: Chi hoạt động năm sau * Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị - Các khoản chi phí tiền mặt cho hoạt động đơn vị, kế toán ghi: Nợ TK 661: Chi hoạt động Có TK 111: Tiền mặt - Khi mua TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng, kế tốn ghi nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Nợ TK 661: Chi hoạt động Có TK 466: nguồn kinh phí hình thành TSCĐ - Xác định tiền lương phụ cấp lương, cơng tác phí phải trả cho cán viên chức đối tượng khác, kế toán ghi Nợ TK 661: Chi hoạt động Có TK 334: Phải trả viên chức - Hàng tháng trích BHXH, BHYT tính vào chi phí hoạt động, kế toán ghi: Nợ TK 661: Chi hoạt động Có TK 332: Các khoản phải nộp theo lương * VD: Trích số liệu tháng năm 2008 Phiếu cho số 01, 02 ngày 3/4 chi họp Đảng ủy chi mua bóng đèn, số tiền: 860.000 Kế tốn ghi: Nợ TK 661: 860.000 Có TK 111: 860.000 Phiếu chi số 03, 04, ngày 5/4, chi mua văn phòng phẩm, mua sách tài liệu, số tiền: 800.000 Kế tốn ghi: Nợ TK 661: 800.000 Có TK 111: 800.000 Phiếu chi số 05, 06 ngày 15/4 báo quỹ II, chi photo, số tiền: 710.000 Kế toán ghi: Nợ TK 661: 710.000 Có TK: 710.000 Phiếu chi số 07, 08, ngày 22/4 chi in phong bì, giấy khen, chi photo, số tiền: 680.000 Kế toán ghi: Nợ TK 661: 680.000 Có TK 111: 680.000 Phiếu chi số 09, ngày 24/4 chi mua máy tính: 18.000.000 Kế tốn ghi: Nợ TK 661: 18.000.000 Có TK 466: 18.000.000 Phiếu chi số 10, 11, ngày 15/4, Chi tiền điện, photo, số tiền: 800.000 Kế toán ghi: Nợ TK 661: 800.000 Có TK 111: 800.000 Phiếu chi số 12, 13, 14, 15, ngày 27/4 chi khoản chi nghiệp, số tiền: 4.450.000 Kế toán ghi: Nợ TK 661: 4.450.000 Có TK 111: 4.450.000 Chứng từ số 01 ngày 28/4, tính lương phụ cấp lương phải trả cho cán viên chức, số tiền: 24.121.829 đ Kế tốn ghi: Nợ TK 661: 24.121.000 Có TK 334: 24.121.829 Chứng từ số 02 ngày 28/4, trích BHXH, BHYT tính vào chi hoạt động, số tiền: 2.942.272 Kế tốn ghi: Nợ TK 661: 2.942.272 Có TK 332: 2.942.272 Sau định khoản, kế toán vào lập sổ TK 661 Bảng 14: SỔ CÁI Tên TK: hạn mức kinh phí Số hiệu: 008 ĐVT: VNĐ NT NKC Diễn giải Trang 3/4 5/4 15/4 22/4 24/4 Dư đầu kỳ Chi họp Đảng ủy, mua bóng đèn Chi họp VPP, sách tài liệu Chi mua báo quỹ 2, photo Chi in phong bì, giấy khen Mua TSCĐ hữu hình 25/4 27/4 28/4 Chi tiền điện, photo Chi khoản chi nghiệp Tính tiền lương phải trả 28/4 TK đối ứng Dòng Nợ 111 111 111 111 466 111 111 334 Trích BHXH, BHYT (15%, 2%) Cộng phát sinh Số phát sinh 332 Co 860.000 800.000 710.000 680.000 18.000.00 800.000 4.450.000 24.121.27 2.942.272 53.364.10 53.364.10 Số dư cuối kỳ 3.6 Báo cáo tài Báo cáo tài bao gồm biểu mẫu sau: * Sổ nhật ký - sổ * Bảng cân đối tài khoản * Tổng hợp kinh phí tốn kinh phí sử dụng Phụ lục 3: Nhật ký sổ Phụ lục 4: Bảng cân đối tài khoản Phụ lục 5: Tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng 5 CHƯƠNG III KẾT LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI UBND XÃ ĐĂKCHOONG Nhìn vào bảng tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí ta đưa nhận xét ý kiến sau: - Mục 100: Việc toán tổng tiền lương cho cán viên chức đơn vị kịp thời nhanh gọn - Mục 102: Phụ cấp lương kế toán đơn vị thực chế độ nhà nước ban hành việc tính tiểu mục 01 08 Tiểu mục 08 đơn vị thực đắn thể quan tâm lãnh đạo cấp UBND xã Đăkchoong cán công nhân viên chức Uỷ ban - Mục 106: Theo chế độ tài quy định việc trích BHXH, BHYT tính tổng số lương cộng khoản phụ cấp chức vụ riêng phụ cấp ưu đãi ngành kế tốn khơng trích BHXH, BHYT Vì kế toán đơn vị thực quy định cách đắn khơng sai sót, khơng ảnh hưởng đến số lượng mà cán viên chức nhận - Mục 109: Thanh tốn dịch vụ cơng cộng số tiền mà đơn vị dùng để trả khoản toán tiền điện, tiền photo so với tổng số chi kinh phí đơn vị chưa phù hợp vượt q nguồn kinh phí cấp cấp, việc chi cho mục không phù hợp với chế độ tài cho phép đơn vị - Mục 110: Vật tư văn phòng: việc đầu tư mua sắm dụng cụ văn phòng cao chưa phù hợp với điều kiện cho phép đơn vị - Mục 119: Chi phí nghiệp vụ chun mơn: Số tiền đơn vị tài chi cho in c ấn, đánh máy khơng phù hợp với chế độ tài cho phép đơn vị, đồng thời vượt nguồn ngân sách cấp cấp cho đơn vị Do làm ảnh hưởng đến hoạt động khác đơn vị - Mục 134: Các khoản chi khác Đơn vị thực mục phù hợp với chế độ tài cho phép - Mục 145: Mua sắm TSCĐ Việc đầu rư mua sắm TSCĐ dùng cho công tác chuyên môn đơn vị phù hợp, thể quan tâm lãnh đạo hoạt động công tác Uỷ Ban Nhận xét ưu điểm nhược điểm * Ưu điểm: - Kế toán đơn vị nắm vững chế độ trích BHXH, BHYT theo quy định - Việc phản ánh số liệu báo cáo tài đơn vị rõ ràng trung thực với chế độ tài cho phép - Số liệu phản ánh mục, tiểu mục phụ lục ngân sách phù hợp với số liệu phản ánh sổ chi tiết hoạt động đơn vị Vì đảm bảo việc tốn đầy đủ kịp thời khoản chi thường cuyên phát sinh đơn vị - Việc thực chế độ chi thường xuyên taị đơn vị phù hợp với luật ngân sách nhà nước quy định - Việc thực chi thường xuyên quỹ đơn vị phù hợp với dự toán chi duyệt theo tiểu mục * Nhược điểm: - Việc toán khoản tiền điện, photo vượt mức cho phép chưa phù hợp với điều kiện tài đơn vị - Đối với việc mua sắm dụng cụ văn phòng cao khơng phù hợp với chế đodọ tài cho phép đơn vị làm ảnh hưởng đến mục chi khác - Chi phí nghiệp vụ chun mơn đơn vị cao gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước cấp dẫn đến việc sử dụng kinh phí khơng hiệu Phương hướng hoạt động kỳ tới Căn vào số liệu phân tích đơn vị cần phát huy cao độ ưư điểm trình quản lý tiền vốn mà đơn vị thực tốt quý II Đồng thời khắc phục nhược điểm mà đơn vị mắc phải q II từ ngày hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị PHỤ LỤC 1: SỔ THEO DÕI HẠN MỨC KINH PHÍ SỔ THEO DÕI HẠN MỨC KINH PHÍ Loại: Hạn mức kinh phí hoạt động Loại:: 14 Khoản: Nhom: Tiểu nhom ĐVT: Đồng Chứng từ số NT ghi sổ Tình hình hoạt động hiệu NT TB Sổ Diễn giải SUNC HMKP chuyển dụng sang 2/4 2/4 30/4 15 30/4 30/4 30/4 NHận giấy PP HMKP tháng Rút HMKP chi lương, phụ cấp lương Rút HMKP toán BHXH, BHYT Rút HMKP nộp BHXH, BHYT Số sử 30.000.00 kỳ 30.000.00 0 Số rút Số nộp Số thực rút lại kho bạc Số dư cuối kỳ 28.102.55 28.102.55 24.121.82 24.121.82 9 1.038.449 1.038.449 2.942.272 2.942.272 1.897.450 PHỤ LỤC 2:CHI TI ẾT THEO MỤC MỤC 100 - TIỀN LƯƠNG HMKP phân phối kỳ HMKP kỳ trước chuyển sang 20.000.000 HMKP phân phối kỳ phối kỳ dụng kỳ HMKP rút Số nộp khơi HMKP thực rút HMKP dư phục HMKP kho bạc cuối kỳ 18.613.190 1.38681 Số nộp khơi HMKP thực rút HMKP dư phục HMKP kho bạc cuối kỳ 20.000.000 18.613.190 MỤC 102 - PHỤ CẤP LƯƠNG HMKP kỳ trước chuyển sang 6.000.000 HMKP phân HMKP kỳ sử HMKP kỳ trước chuyển sang 4.000.000 HMKP sử dụng kỳ HMKP rút 6.000.000 5.508.639 MỤC 106 - CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP 5.508.639 491.361 HMKP sử dụng Số nộp khôi HMKP thực rút HMKP dư phục HMKP kho bạc cuối kỳ 3.980.721 1.038.449 2.942.272 19.279 kỳ 4.000.000 HMKP rút 3.980.721 1.038.449 2.942.272 PHỤ LỤC 3: NHẬT KÝ - SỔ CÁI Năm 2018 NT Diễn giải S TT SHTK dư Nợ Co Cộng phát sinh TK 111 Nợ TK 112 Co Nợ TK 334 Co Nợ TK 332 Co Nợ Co N TK 461 Co ợ 2/4 HMKP cấp T.4 008 2/4 Rút HMKP nhập quỹ tiền mặt 111 Đồng thời ghi Rút HMKP nhập quỹ tiền mặt Đồng thời ghi Chuyển 5% BHXH, 1% BHYT Đồng thời ghi Chuyển 15% BHXH, 1% BHYT Đồng thời ghi Cộng HMKP tháng MANG SANG 10 Rút TGKB nhập quỹ tiền mặt 11 111 112 27.000.000 PC số 10, mục 109 PC số 03, 04 mục 110 PC số 07, 09, 13 mục 119 PC số 01, 02, 05, 06, 11, 12.Mục 12 13 14 661 661 661 661 111 111 111 800 800 930 111 5.770.000 16 17 221 661 111 446 18.000.000 18.000.000 Nộp tiền lên kho bạc 18 112 111 27.000.000 Tính lương phải trả, trích BHXH, BHYT (15%, 2%) Chi lương phụ cấp lương T.4 BHXH, BHYT khấu trừ vào lương 19 20 21 22 661 661 334 334 334 332 111 332 24.121.824 2.942.272 Cộng NS 23 176.485.930 Tổng cộng 24 208.485.930 Số dư cuối kỳ 25 7/4 30/4 3/4 134 PC số 09 Mục 145 Đồng thời 27/4 28/4 30/4 15 111 332 332 332 32.000.000 461 23.000.000 008 461 008 461 008 461 008 23.000.000 5.019.279 5.019.279 1.038.449 1.038.449 2.942.272 2.942.272 32.000.000 32.000.000 23.000.00 23.000.000 5.019.279 5.019.279 28.019.279 28.019.279 1.038.449 1.038.449 2.942.272 2.942.272 3.980.721 3.980.721 32.000.000 32.000.000 27.000.00 800 800 930 5.770.000 18.000.000 27.000.000 27.000.00 24.121.829 23.083.380 23.083.380 1.038.449 54.000.00 76.383.380 27.000.00 27.000.00 23.083.380 1.038.449 24.121.829 76.383.380 27.000.00 27.000.00 24.121.829 0 0 82.019.279 5.635.899 24.121.829 24.121.829 3.980.721 3.980.721 3.980.721 3.980.721 32.000.000 32.000.000 Mã chương Đơn vị: UBND xã Đăkchoong SHT K A 111 112 211 332 334 461 466 511 661 PHỤ LỤC: BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Quỹ II: Năm 2018 SDĐK Tên tài khoản B Tiền mặt TG kho bạc TSCĐ hữu hình CK phải nộp theo lương Phải trả viên chức NKP hoạt động Năm NKP HTTSCĐ Các khoản thu Chi hoạt động Năm Tổng cộng BTK ngồi bảng Hạn mức kinh phí Nợ Co Số phát sinh Kỳ Nợ Co 246.057.837 229.150.140 81.000.000 81.000.000 54.000.000 11.942.163 11.942.163 72.365.487 72.365.487 96.000.000 96.000.000 54.000.000 81.000.000 160.092.303 160.092.303 625.457.790 625.457.790 96.000.000 96.000.000 Số dư cuối kỳ Luỹ kế từ đầu năm Nợ Co 246.057.837 229.150.140 81.000.000 81.000.000 54.000.000 11.942.163 11.942.163 72.365.487 72.365.487 96.000.000 96.000.000 54.000.000 81.000.000 160.092.303 160.092.303 625.457.790 625.457.790 96.000.000 96.000.000 Nợ 16.907.697 54.000.000 Co 0 96.000.000 96.000.000 54.000.000 81.000.000 160.092.303 160.092.303 231.000.000 231.000.000 0 PHỤ LỤC 5: Tổng hợp tình hình kinh phí tốn đã xsử dụng Đơn vị: UBND xã Đăkchoong ĐVT: Đồng STT A Chỉ tiêu B KP chưa xin QT kỳ trước chuyển sang KP từ năm trước chuyển sang Kinh phí kỳ Kinh phí phân phối kỳ Kinh phí thực kỳ Tổng kinh phí sử dụng kỳ Số chi đề nghị tốn kỳ Kinh phí giảm kỳ Kinh phí toán chuyển kỳ Mã số C Chia Ngân sách Tài TW ĐP trợ Tổng số Nguồn khác 5 177.000.00 96.000.00 177.000.00 96.000.00 177.000.00 96.000.00 163.207.65 90.307.65 0 13.792.350 5.692.350 8.100.000 81.000.000 81.000.000 81.000.000 72.900.00 Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng đề nghị tốn Chia Mục Tiểu mục Nội dung Mã số Tổng số Ngân sách Cấp A B 100 100 106 109 110 119 134 145 C I Chi hoạt động Tiền lương Tiền lương Ngạch bậc Lương hợp đồng Phụ cấp lương Phụ cấp chức vụ Phụ cấp ưu đãi Các khoản đóng góp BHXH BHYT Thanh tốn dịch vụ cơng cộng Thanh tốn tiền điện Thanh tốn tiền vệ sinh mơi trường Vật tư, văn phòng Văn phòng phẩm Sách, tài liệu dùng cho công tác CF nghiệp vụ chuyên môn In ấn Các khoản chi khác Mua sắm TSCĐ Tổng số D 2 55.839.570 51.339.570 10 11 12 4.500.000 16.525.917 582.9 15.943.017 11.942.163 10.384.488 1.557.675 2.400.000 1.800.000 13 600 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2.400.000 600 1.800.000 2.790.000 2.040.000 750 17.310.000 54.000.000 163.207.650 MỤC LỤC Nguồn khác Viện trợ 55.839.570 16.525.917 11.942.163 2.100.000 300 1.800.000 600 1.200.000 1.590.000 900 16.410.000 54.000.000 72.900.000 90.307.650 DANH MỤC BẢNG BIỂU ... 765.00 65. 94 + 5.00 + 0.66 80 4. 880.60 4. 743 .60 72.80 64. 20 2.168.07 7 84. 64 567.50 6 .46 41 .91 97.20 1.50 1.31 18.63 6.75 4. 88 80.00 4. 926.12 4. 743 .60 118.32 64. 20 2.188.91 789. 34 543 .50 6.39 42 .33... 6.39 42 .33 96.30 2 .41 1.31 18.81 6.79 4. 67 0.00 + 45 .32 0.00 + 45 .32 0.00 + 20. 84 +4. 72 - 24. 00 0.00 + 0. 94 0.00 + 62.53 0.00 + 0.97 + 0.61 - 4. 23 1.996.78 17.16 1.936.50 16. 64 - 66.28 - 3.02 Trong... dụng TK 41 1 - Nguồn vốn kinh doanh TK 46 1 - Nguồn kinh phí hoạt động TK 46 2 - Nguồn kinh phí dự án TK 44 1 - nguồn kinh phí ĐTXDCB TK 46 6 - Nguồn kinh phí HTTSCDD TK 43 1 - Quỹ quan TK 42 1 - Chênh
- Xem thêm -

Xem thêm: THUC TAP TOT NGHIEP KE TOAN TIEN LUONG VA KHOAN TRICH THEO LUONG UBND XA MINH LOC, THUC TAP TOT NGHIEP KE TOAN TIEN LUONG VA KHOAN TRICH THEO LUONG UBND XA MINH LOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay