So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

43 21 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 10:43

So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp) ÐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ NGỌC THÂN Tên đề tài: SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG SẮN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thơng quy Chun ngành : Trồng trọt Khoa : Nơng học Lớp : K9LT - TT Khóa học : 2013 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Hoàng Kim Diệu THÁI NGUYÊN - 2014 ÐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ NGỌC THÂN Tên đề tài: SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG SẮN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thơng quy Chuyên ngành : Trồng trọt Khoa : Nông học Khóa học : 2013 - 2015 THÁI NGUYÊN - 2014 LỜI CẢM ƠN Bước chân vào giảng đường đại học em thấy thật may mắn Đặc biệt, khốc dòng chữ “Sinh viên trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun”, ngơi trường gắn bó với hệ trước, có bốn mươi năm kinh nghiệm giảng dạy đào tạo đội ngũ cán lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp cho tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc Việt Nam Thực tập tốt nghiệp khâu cuối tất sinh viên trước trường, trang giấy cuối tổng kết lại tất viết sách tổng kết lại trình học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ tư cách người sinh viên Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Nông học, em tiến hành thực đề tài ”So sánh số giống sắn trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên" Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới tồn thể thầy giáo, giáo nhà trường, gia đình, bạn bè em suốt chặng đường vừa qua Đặc biệt, em muốn cảm ơn tới giáo Th.s Hồng Kim Diệu Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên tận tình hướng dẫn suốt thời gian em thực tập trường Do kiến thức thời gian hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em hy vọng nhận ý kiến đóng góp chân thành từ thầy, cô bạn để khóa luận em ngày hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng 10 năm 2014 Sinh viên Hoàng Thị Ngọc Thân DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng hóa học số loại trồng dùng làm thức ăn cho gia súc Bảng 2.2: Diện tích, suất sản lượng sắn giới từ năm 2006 2012 Bảng 2.3: Diện tích, suất sản lượng sắn Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 - 2012 Bảng 2.4: Diện tích, suất sản lượng sắn vùng nước năm 2012 Bảng 2.5: Diện tích, suất sản lượng sắn Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2007 - 2012 10 Bảng 4.1 Đặc điểm khí hậu thời tiết Thái Nguyên năm 2014 21 Bảng 4.2: Tỷ lệ mọc mầm thời gian mọc mầm giống sắn tham gia thí nghiệm Trường Đại học Nông Lâm năm 2014 22 Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn tham gia thí nghiệm 24 Bảng 4.4: Tốc độ giống sắn tham gia thí nghiệm 26 Bảng 4.5: Tuổi thọ giống sắn tham gia thí nghiệm 28 Bảng 4.6: Đặc điểm nông sinh học giống sắn tham gia thí nghiệm 29 DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CIAT FAO : Trung tâm quốc tế nông nghiệp nhiệt đới : Tổ chức nông nghiệp lương thực giới IITA : Viện quốc tế nông nghiệp nhiệt đới MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa sản xuất PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng sắn 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Giá trị dinh dưỡng 2.2 Tình hình sản xuất sắn giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất sắn giới 2.2.2 Tình hình sản xuất sắn Việt Nam 2.2.3 Tình hình sản xuất sắn Thái Nguyên 10 2.3 Tình hình nghiên cứu, chọn tạo giống sắn giới Việt Nam 11 2.3.1 Tình hình nghiên cứu giống sắn giới 11 2.3.2 Tình hình nghiên cứu giống sắn Việt Nam 13 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 17 3.4.2 Quy trình kỹ thuật thí nghiệm 18 3.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 18 3.4.4 Phương pháp tính toán xử lý số liệu 19 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 20 4.1 Đặc điểm thời tiết khí hậu tỉnh Thái Nguyên 20 4.2 Tỷ lệ mọc mầm thời gian mọc mầm giống sắn tham gia thí nghiệm 22 4.3 Tốc độ sinh trưởng giống sắn tham gia thí nghiệm 23 4.3.1 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn tham gia thí nghiệm 24 4.3.2 Tốc độ giống sắn tham gia thí nghiệm 26 4.3.3 Tuổi thọ giống sắn tham gia thí nghiệm 27 4.4 Đặc điểm nông sinh học giống sắn tham gia thí nghiệm 29 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 31 5.1 Kết luận 31 5.2 Đề nghị 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngày với gia tăng dân số cách nhanh chóng nhu cầu lương thực thực phẩm ngày trở nên cấp thiết Để giải vấn đề cần phải có hệ thống trồng hợp lý, đa dạng chủng loại Cây sắn (Manihot esculenta Crantz) lương thực dễ trồng, có khả thích ứng rộng, trồng vùng đất nghèo, không yêu cầu cao điều kiện sinh thái, phân bón, chăm sóc Nó trồng rộng rãi 300 Bắc đến 300 Nam trồng 100 nước nhiệt đới thuộc ba châu lục lớn châu Phi, châu Mỹ châu Á (Phạm Văn Biên Hoàng Kim,1991)[1] Sắn lương thực quan trọng có giá trị lớn nhiều mặt Sắn nguồn lương thực đáng kể cho người, nhiều nước giới sử dụng sắn sản phẩm chế biến từ sắn làm nguồn lương thực chính, nước châu Phi Tinh bột sắn thành phần quan trọng chế độ ăn tỷ người giới Sắn thức ăn cho gia súc, gia cầm quan trọng nhiều nước giới, sắn hàng hóa xuất có giá trị để làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến bột ngọt, bánh kẹo, mì ăn liền, ván ép, bao bì, màng phủ sinh học phụ gia dược phẩm… Đặc biệt thời gian tới, sắn nguyên liệu cho cơng nghiệp chế biến nhiên liệu sinh học (ethanol) Ở Việt Nam, sắn lương thực quan trọng sau lúa ngơ Năm 2012 diện tích sắn tồn quốc 550,6 nghìn ha, suất bình quân 177,0 tạ/ha, sản lượng 9745,5 nghìn (FAOSTAT, 2013) Cả nước có 60 nhà máy chế biến tinh bột sắn, có 41 nhà máy vào hoạt động với tổng công suất 2,2 - 3,8 triệu sắn củ tươi/năm Tổng sản lượng tinh bột sắn Việt Nam đạt 600 - 800 nghìn tấn, có khoảng 70% dành cho xuất 30% tiêu thụ nước (Trần Ngọc Ngoạn, 2007) Cây sắn Việt Nam ngày có nhu cầu cao cơng nghiệp chế biến tinh bột, thức ăn gia súc, thực phẩm, dược liệu trở thành hàng hóa xuất nhiều tỉnh, cơng nghiệp chế biến ngày đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người dân ngày tốt Để đáp ứng nguồn nguyên liệu giống tốt cho suất cao, chất lượng tốt thích ứng rộng đóng vai trò quan trọng Chính vậy, nhà khoa học giới nước quan tâm đến công tác chọn lọc cải tạo giống sắn có suất cao, chất lượng tốt nhằm đáp ứng nhu cầu sau Xuất phát từ thực tế đó, em thực đề tài: “So sánh số giống sắn có triển vọng Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Chọn - giống sắn cho suất cao, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu sử dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồng thời phù hợp với điều kiện sinh thái Thái Nguyên tỉnh Trung du miền núi phía Bắc 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - So sánh số đặc điểm sinh trưởng, phát triển giống sắn tham gia thí nghiệm 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Giúp sinh viên củng cố hệ thống lại toàn kiến thức học, áp dụng vào thực tế tạo điều kiện cho sinh viên học hỏi thêm kiến thức kinh nghiệm sản xuất - Trên sở học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn giúp cho sinh viên nâng cao chuyên môn, nắm phương pháp tổ chức tiến hành nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất 1.4.2 Ý nghĩa sản xuất Góp phần tìm giống sắn có suất cao, chất lượng tốt đưa vào sản xuất đại trà nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất tỉnh Thái Nguyên tỉnh Trung du miền núi phía Bắc ...ÐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ NGỌC THÂN Tên đề tài: SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG SẮN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo :... người sinh viên Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Nông học, em tiến hành thực đề tài So sánh số giống sắn trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên" Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn... lượng tốt nhằm đáp ứng nhu cầu sau Xuất phát từ thực tế đó, em thực đề tài: So sánh số giống sắn có triển vọng Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Chọn - giống sắn
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp), So sánh một số giống sắn tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay