Bộ câu hỏi luyện thi Khi tôi 18

34 35 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 10:15

Tài liệu luyện thi Chương trình Khi tôi 18 cho học sinh cấp THPTTài liệu gồm các câu hỏi trả lời nhanh ở các lĩnh vực, Lịch sử, địa phương, nghiệp vụ Đoàn Đội, xử lý tình huống, hiến kế. Toàn bộ được soạn bằng Word thuận lợi cho các đồng chí cán bộ đoàn tổ chức các cuộc thi các cấp.Phù hợp để cán bộ đoàn ở trường THPT tổ chức để học sinh ôn luyện và tổ chức thi. 1 ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ TÀI LIỆU LUYỆN THI CHƯƠNG TRÌNH KHI TƠI 18 NĂM HỌC 2017 – 2018 Phần I: KIẾN THỨC LỊCH SỬ Phần II: BỘ CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG PHẦN III: KIẾN THỨC ĐOÀN-HỘI-ĐỘI PHẦN IV: KIẾN THỨC VĂN HOÁ-XÃ HỘI-PHÁP LUẬT PHẦN IV: KIẾN THỨC VĂN HOÁ-XÃ HỘI-PHÁP LUẬT PHẦN V: CÂU HỎI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG PHẦN VI: CÂU HỎI HIẾN KẾ: BỘ ĐỀ THI HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI NĂM HỌC 2017 – 2018 PHẦN I: KIẾN THỨC LỊCH SỬ -Câu 1: Chiến khu Ngọc Trạo Thạch Thành dây dựng vào thời gian nào? Đáp án: Kháng chiến chống thực dân Pháp( 1946- 1954) Câu 2: đền Sòng - Phố cát ( thạch Thành thờ tứ bật tử Việt Nam? Đáp án: Thờ chúa Liễu Hạnh Câu 3: Mở đầu công dậy Xuân 1975 quân ta công giành thắng lợi đâu ? Đáp án: Buôn mê thuật Câu 4: Thắng lợi củng cố thêm tâm giải phóng hồn toàn miền Nam hai năm ( 1975- 1976) Bộ trị TVV Đảng Cộng sản Việt nam? Đap án : Phước Long Câu 5: Ai người cắm cờ giải phóng lên dinh Độc lập mgày 30/ 04/ 1975? Đáp án : Bùi Quang Thuận Câu 6: Tư tưởng đạo chiến dịch Hồ Chí Minh gì? Đáp án: Thần tốc , táo bạo, bất ngờ , thắng”“ Câu 7: Để cho công Buôn mê thuật giành thắng quân ta đánh nghi binh đâu: Đáp án : Plâycu Câu 8: Chùa Cửa đặt ( Thường Xuân ) thờ vị anh hùng nào? Trả lời; Cầm Bá Thước Câu 9: Cuộc công chiến lược không quân Mĩ vào Hà Nội , Hải Phòng tháng 12/ 1975 có mật danh gì? Đáp án: Lai nơ bêch Câu 10: Vị tổng thống ngụy cuối quyền Cộng Hồ miền nam Việt Nam ai: Đáp án: Dương Văn Minh Câu 11: Hồ Chí Minh đặt mật danh cho chiến dịch Điện Biên Phủ gì? Đáp án : Trần Đình Câu 12: Thắng lợi chuyển khánh chiến chống Mĩ từ giai đoạn Tiến công chiến lược sang tổng tiến cơng chiến lược tồn miền Nam? Đáp án : Chiến dịch Tây Nguyên? Câu 13: Trong ngày quân dân Hà Nội chiến đấu giam chân địch thàng phố , trung đồn Liên khu I đời có tên giọi khác gì? Đáp án : Trung đồn thủ Câu 14: Ngày 25/ 04/1976 nước ta diễn kiện to lớn gì? Đáp án: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung nước Câu 15: Tên gọi “ Cộng hoà XHCN Việt Nam có từ ngày tháng năm ? Đáp án: 2/ 7/ 1976 Câu 16: Lê Lợi ( lãnh tụ khởi nghĩa Lam Sơn) 18 người bạn chiến đầu kết nghĩa anh em đâu? Đáp án: Lũng Nhai Câu 17: Cho biết tên vị anh hùng người dân tộc Thái lãng tụ khởi nghĩa Ba Đình? Đáp án: Cầm bá Thước Câu 18: Cho biết tên vị anh hùng người dân tộc Mường lãnh tụ khởi nghĩa Ba Đình? Đáp án: Hà văn Mao Câu 19: Na Nưa Phủ Như Xuân thờ vị nữ anh hùng ? Đáp án: Triệu thị Trinh Câu 20: Đảng Cộng sản Việt Nam ai? Đáp án : Trần Phú Câu 21: Một người sáng lập hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên người Thanh Hố , Ơng ai? Đáp án: Hồ Tùng Mậu ( Hậu Lộc ) Câu 22: Bà Triệu thị Trinh bắt đầu lãnh đạo khởi nghĩa chống Đông Ngô năm bà tuổi? Đáp án: 18 tuổi Câu 23: Di khảo cổ học tìm thấy hang Con Mơng ( mọ -Thách n Thách Thành ) thuộc văn hố Việt Nam? Đáp án: văn hoá Sơn Vi Câu 24: Truyền thuyết Đẻ đất Đẻ Nước đồng bào dân tộc Thanh Hoá ? Đáp án: Người Mường Câu 25: bên cạnh chèo đại, cư dân Thạch Thành có điệu chèo cổ gì? Đáp án: Chèo ma Câu 26: Trong chiến đấu chống Mĩ leo thang bắn phá Miền Bắc lần thứ nhất, cầu Hàm Rồng quân dân ta bắn rơi máy bay Mĩ? Đáp án: 47 Câu 26: Bác Hồ vào thăm Thanh Hoá lần? Đáp án: lần.( 20/ 1/ 47; 13/ 6/ 1957; 17/ 7/ 1960; 11/ 12/ 61) Câu 28: Cuộc tổng tiến công dậy tết mậu Thân 1968 quân dân ta công vào vị tri quân địch? Đáp án: vào đô thị Câu 29: Thắng lợi quân dân Miền Nam chống Mĩ - Nguỵ? Đáp án: Đồng Khởi Câu 30: Thắng lợi đánh dấu bước phát triển nhảy vọt quan dan ta kháng chiến chống Pháp ( 1946- 1954)? Đáp án: Biên giới thu – đông 1950 Câu 31: Thắng lợi quân dân ta kháng chiến chống Pháp ( 19461954)?Đáp án: Việt Bắc thu – đông 1947 Câu 32: Chiến dịch Biên Giới Thu – Đơng 1950 ại làm huy trưởng kiên uỷ mặt trận? A- Hồ Chí Minh B- Lê Duẩn C- Phạm văn Đồng D- Võ Nguyên Giáp Đáp án đúng: D - Võ Nguyên Giáp Câu 33: Trong cuốc kháng chiến chống quân xâm lược tần lãnh đạo Thục Phán giành thắng lợi vào năm nào? Sau thắng lợi ông thành lập nước nào? A – 209 TCN Nước Âu Lạc B- 208 TCN Nước Âu Lạc C - 207TCN Nước Ván Xuân D – 206 TCN Nước Văn Lang Đáp án đúng: B- 208 TCN - Nước Âu Lạc Câu 33: Ai người lãnh đạo khởi nghĩa chống quân xâm lược Lương giành thắng lợi dựng nên nước Van Xuân ? Sau lên vua ơng lấy hiệu gì? A – Khúc Thừ Dụ Hiệu Thiên Đức B- Khu Liêm Hiệu Thiên Đức C- Ngơ Quyền Hiệu Thiên Đức D- Lí Bí Hiệu Lý Nam Đến Đáp án đúng: D- Lí Bí Hiệu Lý Nam Đế Câu 34: Trong kháng chiến chống quân xâm lược Tống, người đưa chủ trương “ Ngồi yên chờ giặc không đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn giặc “ A- Lí Thường Kiện B- Trần Hưng đạo C- Lê Hồn D- Lí nhân Tơng Đáp án đúng: A- Lí Thường Kiện Câu 35: Tổ chức Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ? Do sáng lập? A- Cộng sản Đỏ Nguyễn Ái Quốc B- Thanh Niên Cứu Quốc Nguyễn Ái Quốc C- Cộng sản đoàn Nguyễn Ái Quốc D- Việt Nam Nghĩa Đoàn, Nguyễn Ái Quốc Đáp án : C - Cộng sản đoàn Nguyễn Ái Quốc Câu 36: Chi Cộng sản đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đâu A- Số nhà 13/I Phố Văn Minh – Quảng Châu – Trung Quốc B- Số nhà 5D Phố Hàn Long Hà Nội C- Số nhà 5D Phố Khâm Thiên - Hà Nội D- Số nhà 5D Phố Hàn Thuyên Hà Nội Đáp án đúng: B- Số nhà 5D Phố Hàn Long Hà Nội Câu 37: Thắng lợi quan quân , nhân dân miền Nam kháng chiến chống Mĩ – Diêm thắng lới / A- Thắng lợi Phước Long B- Thắng Lợi Xuân Lộc C- Thắng lợi ván Tường D- Thắng lợi Ấp Bắc Đáp án – D- Thắng lợi Ấp Bắc (1963) Câu 38: Thắng lợi quân quân, nhân dân miền Nam trức tiếp chiến đấu với quân xâm lược Mĩ thắng lới ? A- Thắng lợi Phước Long B -Thắng Lợi Xuân Lộc C- Thắng lợi Ván Tường D -Thắng lợi Ấp Bắc Đáp án – C- Thắng lợi Ván Tường (1965) Câu 39 Người thay mặt cho phủ nứoc Việt nam dân Chủ Cộng Hồ kí hiệp định Giơnevơ lập lại hồ bình Động Dương ai? A- Phạm văn Đồng B- Nguyễn thị Bình C- Tơn đức Thắng D- Hồ Chí Minh Đáp án đúng: A- Phạm văn Đồng Câu 40; Quyết định gọi tên nước ta Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày , tháng , năm nào? A- 24 - 6- 1976 B 2- 7- 1975 C 2- 7- 1976 Đáp án đúng: C- 2- 7- 1976 D 12- 7- 1976 Câu 41: Quyết định Quốc huy mang dòng chữ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày , tháng , năm nào? A B C D 24 - 6- 1976 2- 7- 1975 2- 7- 1976 12- 7- 1976 Đáp án đúng: C- 2- 7- 1976 Câu 42: đại hội định lấy tên Đảng lao động Việt Nam? A- Đại hội toàn Đảng lần thư I B- Đại hội toàn Đảng lần thư II C- Đại hội toàn Đảng lần thư III D- Đại hội toàn Đảng lần thư IV Đáp án đúng: B- Đại hội toàn Đảng lần thư II Câu 43: Cờ đỏ vàng năm cánh ( Quốc kì nước ta) xuất lần đâu? A- Trong khởi nghĩa Bẵc Sơn ( 9/ 1940) B- Trong khởi nghĩa Nam kì ( 23/11/ 1940) C- Trong Đại hội Quốc dân Tân Trào ( 8/ 1945) D- Ở Hà Nội, Tổng khởi nghĩa tháng Tám / 1945 Đáp án : B- Trong khởi nghĩa Nam kì ( 23/11/ 1940) Câu 44: Ngày 25/ 04/1976 nước ta diễn kiện to lớn gì? a Giải phóng Miền Nam b Tổng tuyển cử bầu quốc Hội lần c Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung nước d Đại hội Đảng toàn quốc Đáp án: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung nước Câu 45: Nữ anh hùng Triệu Thị Trinh dựng cờ khởi nghĩa bà tuổi a 16 b 17 c 18 d 19 Câu 46: Chiến thắng quân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp can thiệp Mĩ Tổng Bí thư TVV đảng CSviệt nam đánh giá: Như chiến thắng chi lăng , Đống đa , Bách đằng thời kì chống giặc Phương Bắc? đáp án: Điện Biên Phủ Câu 47: Luật nghĩa vụ quân quy định độ tuổi gọi công dân nhập ngũ? - Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (Quy định Luật Nghĩa vụ Quân (sửa đổi) Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thơng qua Kỳ họp thứ chín (ngày 19-6-2015) Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Lệnh công bố Luật vào ngày 3-7-2015) Câu 48: Luật nghĩa vụ quân quy định thời hạn phục vụ ngũ thời bình hạ sỹ quan binh sỹ? - 24 tháng Câu 49: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn vào thời gian nào? - Từ ngày 20 - 28/01/2016 (Đại hội diễn Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội; có 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên tham dự) Câu 50: Mười năm dương lịch liên tiếp có tối đa ngày? - 3653 ngày Câu 51: Chọn cụm từ thích hợp điền vào câu nói Bác Hồ: “Tuy lực công việc người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, giữ cao thượng” - Đạo đức Câu 52: Điền từ thiếu vào dấu … "Đảng Cộng sản Việt Nam lấy … làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động mình" - Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Câu 53: Việt Nam thành viên thứ tổ chức thương mại giới WTO? - Thành viên thứ 150 Câu 54: Năm 1010, vị vua ban chiếu dời đô từ Hoa Lư Thăng Long - Hà Nội ngày nay? - Lý Công Uẩn Câu 55: Nước Việt Nam có đường biên giới đất liền dài giáp với nước nào? - Lào (2.130km) Câu 56: Nước ta lấy tên nước CHXHCNVN vào năm nào? - Năm 1976 (kỳ họp Quốc hội nước Việt Nam thống họp vào tháng năm 1976 Sau thảo luận đề nghị Đoàn Chủ tịch kỳ họp Quốc hội, nghị:Việt Nam nước độc lập, thống xã hội chủ nghĩa lấy tên nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam) Câu 57: Lăng Bác Hồ khởi công xây dựng hồn thành vào năm nào? - Khởi cơng năm 1973 khánh thành năm 1975 Câu 58: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nước ta? 10 Quyết chí làm nên” Đây câu thơ Bác Hồ viết tặng lực lượng niên xung phong Hãy cho biết thời gian hoàn cảnh sáng tác thơ đó? - Ngày 20/3/1951, dịp Bác Hồ đến thăm liên phân đội TNXP 312 Nà Cù, Bắc Kạn Câu 130: Luật nghĩa vụ quân quy định độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân công dân nam? - Đủ 17 tuổi trở lên Câu 131: Độ tuổi người chưa thành niên quy định? - Từ đủ 14 tuổi đến 18 tuổi Câu 132: Nghĩa vụ lao động cơng ích nghĩa vụ công dân độ tuổi? - Nam từ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, nữ từ 18 tuổi đến hết 35 tuổi Câu 133: Trong thành phố, thị xã thị trấn, tốc độ tối đa xe mô tô 2–3 bánh là? - 40 km/h (quy định Luật giao thông đường bộ) Câu 134: Quy định tuổi người điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh 50cc là? - Trên 16 tuổi (quy định Luật giao thông đường bộ) Câu 135: Quy định tuổi người điều khiển mô tô, xe gắn máy có dung tích xi lanh 50cc là? - Đủ 18 tuổi trở lên Câu 136: Bảo đảm an tồn giao thơng đường trách nhiệm ai? - Trách nhiệm quan tổ chức cá nhân toàn xã hội Câu 137: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý phạt tù từ: - đến năm (Điều 253 Bộ luật hình năm 2015) 20 Câu 138: Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hình thức bị phạt tù từ: - đến năm (Điều 255 Bộ luật hình năm 2015) Câu 139: Tội lơi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy hình thức bị phạt tù từ: - đến năm (Điều 258 Bộ luật hình năm 2015) Câu 140: HIV/AIDS bệnh gây cho người: - Suy giảm miễn dịch vi rut HIV gây nên Câu 141: Thời gian dự phòng lây nhiễm HIV tốt thời gian nào? - Ngay sau 2-3 đầu Câu 142: Khi xét nghiệm máu, kết cho âm tính với vi rut HIV nghĩa là? - Không bị nhiễm HIV Câu 143: Khi bị bơm kim tiêm dính máu đâm vào tay, bạn cần làm sau đó? - Nặn máu, rửa tay xà phòng nhiều vòi nước chảy đến Trung tâm phòng, chống HIV/ AIDS Câu 144: Biểu tượng cho ngành luật pháp hình ảnh của? - Cái cân Câu 145: Ngày 4/10/2013 Viện quân y 108 (Hà Nội), vị Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam qua đời lúc 18h08 thọ 103 tuổi Lễ Quốc tang ông tổ chức vào 02 ngày 12/10 13/10/2013 Lễ an táng Đại tướng tổ chức quê nhà Quảng Bình Hãy cho biết vị Đại tướng nào? - Đại tướng Võ Nguyên Giáp Câu 146: Đời Trần có danh sĩ gọi “Lưỡng quốc Trạng nguyên” (trạng nguyên hai nước) ông ai? - Mạc Đĩnh Chi Câu 147: Cáp quang dây dẫn sáng ứng dụng tượng để truyền tín hiệu thơng tin? 21 - Phản xạ tồn phần Câu 148: 1m vuông centimet vuông? - 10.000 cm vuông Câu 148: Trong thơ "Độc Tiểu Thanh ký", có câu thơ "Chẳng biết ba trăm năm lẻ - thiên hạ khóc Tố Như chăng” Tố Như tên chữ nhà thơ nào? - Nguyễn Du Câu 150: Nhà thơ Trung Quốc mệnh danh “Thi tiên”? - Lý Bạch Câu 151: Nhà thơ Hoài Thanh nhận xét "Người nhà thơ mới"? - Xuân Diệu Câu 152: Địa danh "Cần Giuộc" "Văn Tế nghĩa Sĩ Cần Giuộc" nằm tỉnh nào? - Long An (Cần Giuộc huyện thuộc vùng hạ nằm phía Đơng Nam tỉnh Long An) Câu 153: Truyện Kiều Nguyễn Du có câu? - 3254 câu lục bát Câu 154: Trong số giải Nobel, giải đề xuất từ năm 1969 vốn khơng có di chúc Nobel? - Toán học Câu 155: Đối với quan khác, ngừng tuần hồn máu nhiều nhiều ngày đối với… khơng thể ngừng tuần hồn q phút - Não Câu 156: Trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ khơng" đập tan tập kích chiến lược đường không đế quốc Mỹ vào Thủ đô, diễn vào năm nào? - Năm 1972 (Diễn 12 ngày đêm, từ ngày 18 - 29/12/1972) 22 Câu 157: Dân gian thường gọi đợt rét cuối vào tháng miền Bắc gọi gì? - Rét nàng Bân Câu 158: Câu thơ “Khi trai tráng, bủng beo” đề cập đến việc khai thác loại thời thực dân Pháp? - Cao su (Bài thơ Cao su dễ khó về) Câu 159: Để nhân giống lan quý, nhà nghiên cứu cảnh áp dụng phương pháp gì? - Ni cấy tế bào, mơ thực vật Câu 160: Tỉnh nước ta vừa giáp biển Đông vừa giáp Trung Quốc? - Quảng Ninh Câu 161: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thực dân Pháp kí hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Việt Nam Đó hiệp định gì? - Hiệp định Giơ ne vơ (thời gian ký hiệp định ngày 20/7/1954) Câu 162: Kim loại dẫn nhiệt tốt nhất? - Bạc Câu 163: Kim loại dát mỏng tốt nhất? - Vàng Câu 164: Để bảo vệ vỏ tàu biển thép khỏi ăn mòn điện hóa, người ta gắn kim loại … phía ngồi vỏ tàu phần chìm nước biển? - Kẽm Câu 165: Chiến thắng “Ghi vào lịch sử dân tộc Bạch Đằng, Chi Lăng hay Đống Đa kỉ XX vào lịch sử giới chiến công hiển hách, báo hiệu thắng lợi nhân dân dân tộc bị áp bức, sụp đổ chủ nghĩa thực dân”? - Chiến thắng Điện Biên Phủ (Ngày 07/5/1954) Câu 166: Tỉnh nơi hội tụ ba sông: sông Đà, sông Hồng, sông Lô? 23 - Phú Thọ Câu 167: Lần người đặt chân lên mặt trăng vào năm nào? - Năm 1969 (Apollo 11 chuyến bay đưa người lên bề mặt Mặt Trăng Tàu vũ trụ Apollo 11 phóng lên khơng gian vào ngày 16/7/1969, đưa phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong, Michael Collins Buzz Aldrin bay vào quỹ đạo Mặt Trăng) Câu 168: “Nghề dạy học nghề cao quý nghề cao quý, nghề sáng tạo nghề sáng tạo” câu nói ai? - Thủ tướng Phạm Văn Đồng Câu169: Lương Định Của nhà khoa học có phát minh lớn lĩnh vực nào? - Giống trồng Câu 170: Theo truyền thuyết, An Dương Vương xây thành Cổ Loa, thần Kim Quy đưa cho nhà vua vật để làm nỏ chống giặc? - Vuốt (móng) Câu 171: Nhạc Quốc ca thức nước gọi gì? - Quốc Thiều Câu 172: Di sản văn hóa phi vật thể UNESCO cơng nhận vùng đất Nam Bộ gì? - Đờn ca tài tử Câu 173: Sự kiện “Earth Hour – Giờ Trái đất” khuyến khích hộ gia đình tắt đèn điện từ 20h30 – 21h30 (giờ địa phương) vào ngày thứ cuối tháng năm phát động tổ chức nào? - Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên Câu 174: Biển Đông Việt Nam thuộc Đại Dương nào? - Thái Bình Dương 24 Câu 175: Di tích hóa đá cổ sinh vật, vết tích sinh hoạt chúng tầng đất đá gọi gì? - Hóa thạch 25 Phần BỘ CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Câu 176: Sinh thời, Bác Hồ thăm Thanh Hóa lần? Lần cuối vào năm nào? - lần, lần cuối vào năm 1961 (từ ngày 10 đến ngày 12/12/1961) Câu 177: Chi Đảng huyện Thọ Xuân thành lập ngày tháng năm nào? Ở đâu? - Ngày 22/7/1930 Tại nhà đồng chí Lê Văn Sỹ, thôn Yên Trường, xã Thọ Lập Câu 178: Chi huyện Thọ Xuân gồm có đồng chí? Ai Bí thư chi đầu tiên? - Gồm đồng chí Đồng chí Lê Văn Sỹ - thôn Yên Trường, xã Thọ Lập Bí thư Chi Câu 179: Đảng huyện Thọ Xuân thành lập vào thời gian nào? - Tháng 10/1945 Câu 180: Năm 1966, Bác Hồ gửi thư khen cho đơn vị huyện Thọ Xuân thành tích sản xuất giỏi? - Hợp tác xã Thắng Lợi (xã Xuân Thành) hợp tác xã Đông Phương Hồng (xã Thọ Hải) Câu 181: Đơn vị thuộc huyện Thọ Xuân Bác Hồ tặng khen đạt nhiều thành tích phong trào thi đua sản xuất vụ mùa năm 1958? - Đơn vị xã Thọ Nguyên Câu 182: Thọ Xuân có di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia? - 06 di tích Gồm 01 di tích quốc gia đặc biệt (Khu di tích lịch sử Lam Kinh xã Xuân Lam thị trấn Lam Sơn), 05 di tích quốc gia (Khu di tích đền thờ Lê Hồn, xã Xn Lập; Đền thờ lăng mộ Thứ quốc công Nguyễn Nhữ Lãm, xã Thọ Diên; Chùa Hồi Long tự (chùa Tạu), xã Xuân Trường; Quần thể di tích cách mạng xã Xn Hòa Quần thể di tích cách mạng xã Xuân Minh) 26 Câu 183: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia huyện Thọ Xuân gì? - Trò diễn Xn Phả (xã Xn Trường) Câu 184: Trò diễn Xuân Phả bao gồm điệu múa nào? - điệu múa (Hoa Lang, Chiêm Thành, Ai Lao, Ngô Quốc, Lục Hồn Nhung) Câu 185: Con sông lớn chảy qua địa bàn huyện Thọ Xuân sơng gì? Còn có tên khác nào? - Sơng Chu Còn có tên khác sơng Lương (Lương Giang), sông Lam, sông Phủ, sông Lỗ… Câu 186: Thọ Xuân có tổng số xã, thị trấn? - Thọ Xuân có 38 xã thị trấn Câu 187: Thọ Xuân có xã miền núi Đó xã nào? - xã, gồm: Xuân Thắng, Xuân Phú, Thọ Lâm, Xuân Châu Quảng Phú Câu 188: Thọ Xuân có “bảo vật quốc gia nào”? Đó bảo vật nào? - Thọ Xuân có bảo vật quốc gia là: (1) Bia Vĩnh Lăng Lam Kinh: Bia lăng vua Lê Lợi (thời Lê, lưu giữ Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xn, tỉnh Thanh Hóa) Cơng nhận đợt (ký ngày 30/12/2013) (2) Bia "Khơn Ngun Chí Đức Chi Bi": Bia lăng Quang Thục Hồng Thái hậu Ngơ Thị Ngọc Dao (Niên đại: kỷ XV, lưu giữ Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa) Cơng nhận đợt (ký ngày 14/1/2015) (3) Bia "Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi": Bia lăng vua Lê Thánh Tông (Niên đại: Cuối kỷ XV, lưu giữ Khu di tích lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) Cơng nhận đợt (ký ngày 22/12/2016) (4) Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi” (Bia lăng Vua Lê Hiến Tông) (niên đại: cuối kỷ 15, lưu giữ Di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa) Cơng nhận đợt (ký ngày 25/12/2017) Câu 189: Thọ Xn có di tích cách mạng, di tích nào? 27 - Có di tích cách mạng (2 cấp quốc gia: Cụm di tích cách mạng xã Xn Hòa cụm di tích cách mạng xã Xuân Minh; cấp tỉnh: Cụm di tích cách mạng xã Thọ Lập cụm di tích cách mạng làng Long Linh Ngoại, xã Thọ Trường) Câu 190: Huyện Thọ Xuân kết nghĩa với huyện tỉnh Quảng Nam? - Huyện Quế Sơn (từ ngày 20/11/1968) Câu 191: Huyện Thọ Xuân phấn đấu trở thành huyện Nông thôn vào năm nào? - Vào trước năm 2020 Câu 192: Nơi huyện Thọ Xuân trọng điểm kinh tế tỉnh Thanh Hóa? - Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng Câu 193: Đảng tỉnh Thanh Hóa thành lập ngày tháng năm nào? Ở đâu? - Ngày 29/7/1930 Tại nhà đồng chí Lê Văn Sỹ, thôn Yên Trường, xã Thọ Lập Câu 194: Ai bí thư Đảng tỉnh Thanh Hóa? - Đồng chí Lê Thế Long Câu 195: Tỉnh Thanh Hóa có đơn vị hành trực thuộc? - 27 đơn vị hành (Gồm thành phố, thị xã 24 huyện) Câu 196: Danh xưng Thanh Hóa có từ bao giờ? - Năm 1029 (Tại hội thảo khoa học ngày 23-5-2017 thống xác định năm 1029 năm xuất sớm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách đơn vị hành trực thuộc Trung ương) 28 PHẦN III KIẾN THỨC ĐOÀN-HỘI-ĐỘI Câu 197: Hãy cho biết quan lãnh đạo cao Đoàn TNCS HCM? Câu 198: Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí bầu làm Bí thư thứ ? Câu 199: Ngày 26/3/1931 chọn ngày thành lập Đoàn Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy? diễn vào thời gian nào? Câu 200: Từ năm nào, tháng hàng năm chọn làm “Tháng niên”? Câu 201: Luật Thanh Niên Quốc hội Khố XI thơng qua kỳ họp thứ có hiệu lực từ ngày nào? Câu 202: Tác giả huy hiệu Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ai? Câu 203: Khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tồn quốc lần thứ IX năm 2007 gì? Câu 204: Điều lệ Đồn TNCS Hồ Chí Minh do? Câu 205: Câu nói: "Khơng có việc khó Chỉ sợ lòng khơng bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên" Bác Hồ nói hoàn cảnh nào? Câu 206: Hội LHTN Việt Nam tổ chức hoạt động theo nguyên tắc gì? Câu 207: Hội LHTN Việt Nam thành viên tổ chức nào? Câu 208: Bài ca thức Đội TNTP Hồ Chí Minh gì? Câu 209: Câu nói: “Đâu Đảng cần niên có, việc khó có niên” Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự dặn Đoàn viên niên Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ mấy? Câu 210: Quy chế Cán Đồn Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành vào ngày, tháng, năm nào? 29 Câu 211: Theo Quy chế Cán Đoàn quy định, cán Đoàn chuyên trách cấp sở giữ chức vụ không tuổi? Câu 212: Theo Quy chế cán Đoàn quy định, cán Đoàn chuyên trách gì? Câu 213: Cấp quyền định cơng nhận đồn viên danh dự? Câu 214: Đại hội Đoàn sở triệu tập 82 đại biểu, đến phần bầu cử có 80 đại biểu có mặt, số phiếu phát 80, số phiếu thu 78, số phiếu hợp lệ 76, số phiếu không hợp lệ 02 Người bầu cử Ban chấp hành khoá phải đạt tối thiểu phiếu bầu trúng cử ?” Câu 215: Đội Thiếu niên tiền phong thức mang tên Bác Hồ vĩ đại (Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh) vào thời gian nào? Câu 216: Đại hội Đồn cấp có Ban thẩm tra tư cách đại biểu? 30 PHẦN IV KIẾN THỨC VĂN HOÁ-XÃ HỘI-PHÁP LUẬT Câu 217: Di sản sau khơng phải Di sản văn hố Phi vật thể? Câu 218: Tại Việt Nam có di tích UNESCO cơng nhận Di sản giới? Câu 219: Kho mộc kinh phật (Mộc thư khố) nước ta Bộ Văn hóa cơng nhận di sản Lịch sử-Văn hóa cấp quốc gia lưu giữ đâu? Câu 220: Dân tộc đông dân số thứ Việt Nam ( sau dân tộc Kinh) dân tộc nào? Câu 221: Sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” nói chiến ác liệt xảy đâu? Câu 222: Vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên nước ta tiếng với nhiều đảo lớn nhỏ, với số lượng khoảng bao nhiêu? Câu 223: Trang phục truyền thống đặc trưng phụ nữ Bắc gì? Câu Hộ tịch gì? Câu 225: Chính phủ Việt Nam quan: Câu 226: Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam gồm có quan nào? Câu 227: Muốn khởi kiện vụ án dân phải làm trước tiên? Câu 228: Ở Việt Nam, cơng dân nam gọi thi hành nghĩa vụ quân (trong thời bình) độ tuổi nào? Câu 229: Vệ tinh Việt Nam phóng thành cơng vào vũ trụ tháng 5/2008 có tên gì? Câu 230: Cơng cụ tìm kiếm thơng tin mạng thường dùng gì? Câu 231: Mục đích vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Bộ Chính trị phát động gì? Câu 232: Cảng có lực bốc dỡ lớn nước ta nay? 31 PHẦN V CÂU HỎI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG Tình huống: Đồn viên chi đồn phàn nàn “vào Đồn chẳng lợi ích gì, thời gian họp, đóng đồn phí” Là Cán Bộ Đồn, đồng chí giải thích nào? Tình huống: Có đồn viên muốn xin khỏi tổ chức Đoàn Là Cán Bộ Đoàn, đồng chí làm gì? Tình huống: Trong đại hội đại biểu, có đại biểu thức dự ngày bị ốm nặng khơng dự tiếp đại hội được, đoàn chủ tịch đại hội định cho tổ chức đồn có đại biểu cử đại biểu dự khuyết thay Điều có khơng? Tình huống: Một đồn viên vi phạm kỷ luật với hình thức cảnh cáo chuyển đến sinh hoạt đồn sở Đồn viên bầu làm đại biểu thức dự đại hội đại biểu đoàn cấp Việc hay sai ? Tình huống: Tại đại hội đồn sở, bầu ban chấp hành khóa điều hành khơng tốt nên xảy tình trạng số phiếu thu vào nhiều số phiêú phát Đoàn chủ tịch đề nghị cử đại biểu rút sô phiếu số phiếu thừa hủy trước đại hội Sau ban kiểm phiếu kiểm số phiêú lại cơng bố kết bầu cử Cách làm hay sai ? Tình huống: Đồn viên A học sinh lớp 11 trường THPT nghỉ hè nên chuyển sinh hoạt tạm thời địa phương nơi cư trú tháng Trong thời gian chi đồn nơi đồn viên sinh hoạt tạm thời tổ chức Đại hội Đoàn viên A đề cử vào danh sách Ban Chấp hành khoá Đại hội trí đưa vào bầu, hay sai? Khi đoàn viên A chuyển sinh hoạt trường, đồn địa phương u cầu đóng đồn phí 03 tháng, hay sai? Tình huống: Đồn viên A đến công tác đơn vị mà chưa có tổ chức Đồn, đồn viên A khơng làm thủ tục chuyển sinh hoạt đồn đến sở mới, Như hay sai? Vì sao? 32 33 PHẦN VI CÂU HỎI HIẾN KẾ: Đồng chí chọn mơ hình sau viết hiến kế đồng chí mơ hình cho hoạt động Đồn phong trào niên trường? Hiến kế mơ hình cơng tác tập hợp niên; Hiến kế mơ hình hoạt động Đồn có hiệu quả; Hiến kế giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; Hiến kế giải pháp xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; Hiến kế giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội trường học * Tài liệu tham khảo: 1/ Tài liệu hỏi đáp dành cho cán ĐVTN Ban TTVH TW Đảng TW Đoàn Tuổi trẻ VN tích cực đấu tranh góp phần làm thất mại âm mưu “diễn biến hồ bình” lực thù địch 2/ Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn cấp Ban Tổ chức Trung ương Đoàn 3/ Điều lệ Đoàn hướng dẫn thực Điều lệ Đoàn Thanh niên 34 ... HỘI-PHÁP LUẬT PHẦN V: CÂU HỎI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG PHẦN VI: CÂU HỎI HIẾN KẾ: BỘ ĐỀ THI HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI NĂM HỌC 2017 – 2 018 PHẦN I: KIẾN THỨC LỊCH SỬ -Câu 1: Chiến khu Ngọc...ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ TÀI LIỆU LUYỆN THI CHƯƠNG TRÌNH KHI TƠI 18 NĂM HỌC 2017 – 2 018 Phần I: KIẾN THỨC LỊCH SỬ Phần II: BỘ CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG PHẦN III: KIẾN THỨC ĐOÀN-HỘI-ĐỘI... khoảng bao nhiêu? Câu 223: Trang phục truyền thống đặc trưng phụ nữ Bắc gì? Câu Hộ tịch gì? Câu 225: Chính phủ Việt Nam quan: Câu 226: Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam gồm có quan nào? Câu 227: Muốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi luyện thi Khi tôi 18, Bộ câu hỏi luyện thi Khi tôi 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay