Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng

90 130 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 08:55

Luận văn " Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng" Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để đánh giá trình độ quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp người ta thường sử dụng thước đo hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đây phạm trù phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực doanh nghiệp để đạt kết cao với chi phí hợp lý Do vậy, nguồn lực kinh tế đặc biệt nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp tác động lớn tới hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc nâng cao hiệu sử dụng vốn yêu cầu mang tính thường xuyên bắt buộc doanh nghiệp kinh tế thị trường Đánh giá hiệu sử dụng vốn giúp ta thấy hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung trình độ quản lý sử dụng vốn nói riêng Để tồn phát triển , doanh nghiệp phải ln tìm cách bảo tồn, sử dụng vốn hiệu phải biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Đây vấn đề không đơn giản doanh nghiệp làm được, điều kiện kinh tế chưa ổn định Hiệu sử dụng vốn lượng hóa thơng qua tiêu hiệu suất, hiệu sử dụng vốn cố định, vốn lưu động, mức sinh lời tốc độ chu chuyển vốn lưu động Nó phản ánh mối quan hệ đầu đầu vào trình sản xuất kinh doanh thông qua thước đo tiền tệ hay cụ thể mối tương quan kết thu với chi phí bỏ Kết thu cao so với chi phí bỏ hiệu sử dụng vốn cao Do đó, nâng cao hiệu sử dụng vốn điều kiện quan trọng để doanh nghiệp phát triển vững mạnh Tóm lại, việc nâng cao hiệu sử dụng vốn tất yếu khách quan ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung, đặc biệt chế Nâng cao hiệu sử dụng vốn đảm bảo tính an tồn tài cho doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển doanh Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp nghiệp Qua đó, doanh nghiệp đủ vốn đảm bảo khả toán, khắc phục giảm bớt rủi ro kinh doanh Tầm quan trọng vốn kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh, qua thời gian thực tập đơn vị thực tập, qua kết điều tra sơ phát tồn tình hình sử dụng vốn kinh doanh Công ty CPTM Thái Hưng ta thấy việc sử dụng vốn kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh vấn đề cấp bách tầm quan trọng doanh nghiệp, ta thấy tất yếu khách quan đặt lúc cần phải cơng trình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh cơng ty Đứng trước thách thức đó, sau q trình thực tập cơng ty cổ phần thương mại Thái Hưng, em chọn đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm hệ thống hóa mặt lý luận hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp, thơng qua lý luận để phân tích, đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty CPTM Thái Hưng Từ đó, sở thành côngcông ty đạt hạn chế tồn đề xuất giải pháp đưa kiến nghị cụ thể, hợp lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty Phạm vi nghiên cứu đề tài - Phạm vi nội dung : đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty CPTM Thái Hưng - Phạm vi không gian nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu Công ty CPTM Thái Hưng - Phạm vi thời gian nghiên cứu: liệu thu thập năm 2009, 2010 Kết cấu báo cáo Đại học KT&QTKD Thái Ngun Khóa luận tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu mục lục, báo cáo gồm chương: Chương 1: sở khoa học vốn hiệu sử dụng vốn Chương 2: Phương pháp nghiên cứu giới thiệu chung Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng Chương 3: Kết nghiên cứu vấn đề hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần thương mại Thái Hưng Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG SỞ KHOA HỌC VỀ VỐNHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 1.1Cơ sở lý luận vốn hiệu sử dụng vốn 1.1.1 Vốn vai trò vốn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm vốn Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần phải nguồn tài đủ mạnh, ba yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trì hoạt động Chủ thể kinh doanh khơng vốn mà phải biết vận động khơng ngừng phát triển đồng vốn Vốn khối lượng tiền tệ đưa vào lưu thơng nhằm mục đích kiếm lời Nhưng suy cho để mua sắm tư liệu sản xuất trả công cho người lao động, nhằm hồn thành cơng việc sản xuất kinh doanh hay dịch vụ với mục đích thu số tiền lớn ban đầu Do vốn mang lại giá trị thặng dư cho doanh nghiệp Nếu gạt bỏ nguồn gốc bóc lột tư chủ nghĩa công thức T- HSX- H’-T’ CMac xem cơng thức kinh doanh, chủ thể kinh doanh dùng vốn hình thức tiền tệ mua tư liệu sản xuất để tiến hành trình sản xuất sản phẩm, hàng hóa theo nhu cầu thị trường đem thành phẩm hàng hóa bán cho khách hàng thị trường để thu lượng tiền tệ lớn số ban đầu bỏ Theo quan điểm Mark, vốn giá trị đem lại giá trị thặng dư, đầu vào trình sản xuất Định nghĩa mang tầm khái quát lớn, bị hạn chế điều kiện khách quan lúc nên Mark quan niệm khu vực sản xuất vật chất tạo giá trị thặng dư cho kinh tế Cùng với phát triển kinh tế, nhà khoa học đại diện cho trường phái khác bổ sung thêm yếu tố coi vốn Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp Theo Paul A Samuelson nhà kinh tế học trường phái “tân cổ điển” thừa kế quan điểm trường phái cổ điển, yếu tố sản xuất để phân chia yếu tố đầu vào trình sản xuất thành ba phận là: đất đai- lao động- vốn Theo ông vốn hàng hóa sản xuất để phục vụ cho q trình sản xuất Sau David Beeg bổ sung thêm định nghĩa vốn, theo ông vốn bao gồm vốn vật ( tiền, giấy tờ giá trị doanh nghiệp) Nhìn chung Samuelson Beeg chung thống vốn yếu tố đầu vào phục vụ cho q trình sản xuất kinh doanh Ngồi số nhà kinh tế khác đưa khái niệm vốn vật vốn tài doanh nghiệp Theo khái niệm vốn tài tiền giấy tờ giá doanh nghiệp, vốn vật dự trữ loại hàng hóa sản xuất hàng hóa khác Theo lý luận ta thấy nhà kinh tế tiến dần đến gần chất vốn Vốn tài với chất phần tài sản lưu động, vốn vật dự trữ nguyên vật liệu Các lý luận vốn cho thấy phần chất vốn nhiên hạn chế điều kiện lịch sử đồng vốn với tài sản doanh nghiệp Thực chất vốn biểu tiền giá trị tài sản mà doanh nghiệp nắm giữ Vốn tài sản hai mặt giá trị vật nguồn lực sản xuất mà doanh nghiệp đưa vào trình sản xuất kinh doanh Vốn toàn giá trị ứng ban đầu trình doanh nghiệp Vì thế, vốn khơng yếu tố đầu vào mà tham gia suốt trình sản xuất tái sản xuất, trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.2 Đặc trưng vốn Vì khái niệm vốn mang tính chất trừu tượng, nên để hiểu sâu vốn ta cần tìm hiểu đặc trưng vốn:  Thứ nhất: Vốn phải đại diện cho lượng giá trị tài sản định, điều nghĩa vốn biểu tài sản hữu hình vơ hình như: nguyên Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp vật liệu, máy móc, thiết bị, nhà xưởng, quyền sử dụng đất… vốn đưa vào sản phẩm sản xuất quay lại với nhà sản xuất tiêu thụ sản phẩm  Thứ hai: Vốn phải tích tụ, tập trung đến lượng định phát huy tác dụng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh Lượng vốn tối thiểu phải vốn pháp định, phải tập trung đủ lớn để mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng, sở sản xuất, đảm bảo nguyên vật liệu đầu vào cần thiết cho việc sản xuất sản phẩm Tuy nhiên lượng vốn số cố định mà ngành nghề khác mức khác tùy thuộc vào đặc trưng ngành nghề hoạt động kinh doanh Vì thế, muốn đảm bảo vốn tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải chủ động phương án sản xuất kinh doanh Làm điều doanh nghiệp không dựa vào vốn sẵn mà cần tìm kiếm, thu hút khai thác vốn từ nhiều nguồn khác như: vay, phát hành trái phiếu, cổ phiếu, góp vốn liên doanh…  Thứ ba: Vốn giá trị mặt thời gian, giá trị đồng vốn ngày hôm khác với ngày mai Điều vốn biểu tiền tài sản, mà tiền giá trị mặt thời gian Một đồng tiền bỏ hơm giá trị khác với ngày mai, giá trị động tiền chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, cần cân nhắc kỹ lưỡng quản lý vốn doanh nghiệp Cần xem xét cần mạo hiểu đầu tư, cần giữ vốn lại để đảm bảo khả toán Trong điều kiện kinh tế thị trường phải xem xét giá trị thời gian tiền ảnh hưởng giá cả, lạm phát nên giá trị đồng tiền thời điểm khác khác  Thứ tư: Vốn phải gắn với chủ sở hữu định Cần rõ ràng quyền sở hữu vốn quyền sử dụng vốn Tùy theo hình thức đầu tư mà người sở hữu người sử dụng vốn đồng nhất, tách rời Việc xác định rõ quyền sở hữu quyền sử dụng vốn ý nghĩa to lớn, nguyên tắc quan trọng quản lý, huy động sử dụng vốn Khi gắn quyền lợi trách nhiệm cụ thể cho cá nhân hay tổ chức sử dụng hay sở hữu vốn, điều nâng cao tính trách nhiệm nhằm đảm bảo quản lý sử dụng vốn tốt Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp  Thứ năm: Trong kinh tế thị trường, vốn quan niệm loại hàng hóa đặc biệt Những người nguồn vốn nhàn rỗi đưa vốn vào thị trường với tư cách người cho vay người cần vốn tham gia thị trường với tư cách người vay Thông qua thị trường với quan hệ cung cầu, người cần vốn quyền sử dụng vốn phải khoản phí cho khoản vốn Người thừa vốn khoản phí quyền sử dụng vốn Nói vốn hàng hóa đặc biệt bán bán quyền sử dụng mà không bán quyền sở hữu, mua mua quyền sử dụng mà không mua quyền sở hữu  Thứ sáu: Vốn phải vận động sinh lời Vốn biểu tiền tiền dạng tiềm vốn, để tiền biến thành vốn đồng tiền phải vận động sinh lời Một vốn bị ứ đọng, tài sản cố định không cần dùng, tài nguyên sức lao động không sử dụng, tiền cất giữ… đồng vốn chết Nó làm ảnh hưởng đến chu kỳ vận động vốn, điều làm cho sản xuất bị đình trệ Xuất phát từ lý luận, đặc trưng vốn ta hiểu cách khái quát vốn là: Vốn phạm trù kinh tế bản, vốn toàn giá trị ứng ban đầu trình sản xuất tiếp theo, vốn giá trị tạo giá trị thặng dư 1.1.1.3 Phân loại vốn Vốn doanh nghiệp thường chia thành nhiều phần khác theo cách chia khác tùy thuộc vào mục đích, thời hạn, tính chất sử dụng vốn mà người ta phân chia thành loại khác nhau: 1.1.1.3.1 Theo nguồn hình thành vốn Căn theo nguồn hình thành vốn, vốn chia làm loại: nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay, nguồn vốn liên doanh liên kết  Nguồn vốn chủ sở hữu Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp Đối với loại hình doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp bao gồm phận chủ yếu: vốn góp ban đầu, vốn bổ sung từ lợi nhuận không chia, vốn bổ sung phát hành cổ phiếu - Vốn góp ban đầu Một doanh nghiệp hay nhiều chủ sở hữu vốn, điều phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp người tham gia thành lập doanh nghiệp Khi doanh nghiệp thành lập, chủ doanh nghiệp phải số vốn ban đầu định cổ đơng – chủ sở hữu góp vốn Đối với doanh nghiệp Nhà nước, vốn góp ban đầu vốn đầu tư Nhà nước, hay nói cách khác chủ sở hữu Nhà nước Đối với doanh nghiệp, theo luật doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải số vốn ban đầu cần thiết để xin đăng ký thành lập doanh nghiệp Vốn góp ban đầu sở vật chất cho việc kinh doanh doanh nghiệp, vừa đảm bảo khả tốn doanh nghiệp Tùy thuộc vào loại hình sở hữu mà nguồn vốn hay nhiều chủ đầu tư khác Trong điều kiện kinh tế thị trường đại, phần lớn doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm nguồn vốn hoạt động cho mình, nhà nước khơng thể bao cấp hồn tồn cho doanh nghiệp trước nữa, để mở rộng khả cung ứng vốn hạn chế rủi ro doanh nghiệp hướng tới hình thức cổ phần Xu hướng xuất phát từ tính ưu việt loại hình doanh nghiệp này, là: + Khi doanh nghiệp cổ phần hóa tạo khả huy động vốn nhanh chóng, kịp thời với quy mơ lớn cho hoạt động kinh doanh điều kiện mở rộng nhanh quy mô kinh doanh, đổi công nghệ nâng cao hiệu kinh doanh sức cạnh tranh doanh nghiệp Đây ưu điểm bật loại hình so với loại hình khác + Trong loại hình này, người lao động người chủ thực tài sản mà họ bỏ ra, nâng cao trách nhiệm người lao động với cơng việc Phương thức quản lý cơng ty cổ phần tạo ràng buộc Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp giám sát lẫn phận quản lý doanh nghiệp Mọi vấn đề quan trọng công ty định đại hội cổ đơng Vì lợi ích thành viên gắn với lợi ích doanh nghiệp, tạo động lực quản lý sản xuất + Vốn chuyển dịch nhà đầu tư, tạo nên hiệu sử dụng vốn giảm rủi ro với nhà đầu tư - Vốn bổ sung từ lợi nhuận khơng chia Vốn góp ban đầu nguồn vốn quan trọng doanh nghiệp, nhiên quy mô số vốn thường không lớn Thông thường số vốn tăng theo quy mô phát triển doanh nghiệp Trong trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động hiệu tích lũy để tăng trưởng nguồn vốn Nguồn vốn tích lũy từ lợi nhuận khơng chia phận lợi nhuận sử dụng tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tăng trưởng nguồn vốn lợi nhuận không chia phương thức tạo nguồn tài quan trọng hấp dẫn doanh nghiệp doanh nghiệp giảm chi phí, giảm bớt phụ thuộc vào bên ngồi Nguồn vốn tái đầu tư từ lợi nhuận để lại thực doanh nghiệp hoạt động lợi nhuận, phép tiếp tục đầu tư Sau chu kỳ kinh doanh, phần lợi nhuận sau thuế chia cho đối tượng: Ngân sách Nhà nước, với công ty cổ phần chia lợi tức cho cổ đơng… phần trích vào vốn chủ sở hữu doanh nghiệp - Vốn bổ sung phát hành cổ phiếu Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tăng vốn chủ sở hữu cách phát hành cổ phiếu Một nguồn tài dài hạn quan trọng phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho doanh nghiệp Phát hành cổ phiều gọi hoạt động tài trợ dài hạn doanh nghiệp Khi phát hành cổ phiểu doanh nghiệp lựa chọn phát hành cổ phiểu thường cổ phiểu ưu đãi Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp Như vậy, vốn chủ sở hữu phần vốn quan trọng doanh nghiệp Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu cấu nguồn vốn cao chứng tỏ mức độ an tồn vốn, mức độ tự chủ vốn kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, tỷ lệ cao tốt nhất, mà phụ thuộc vào thời kỳ, mục tiêu doanh nghiệp  Nguồn vốn vay Trong thực tiễn sản xuất kinh doanh, thiếu vốn tình trạng hay gặp doanh nghiệp Nguồn vốn chủ sở hữu hạn, khơng thể đáp ứng hết nhu cầu sản xuất kinh doanh Để bổ sung nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp phải tìm nguồn tài trợ từ nguồn vay vốn Nguồn vốn vay đa dạng vay từ ngân hàng, tổ chức tín dụng, tư nhân… với hình thức khác như: tín dụng, chấp, cho thuê, cầm cố… Vốn vay ngân hàng quan trọng việc tạo lập nguồn vốn cho doanh nghiệp Nguồn vốn vay từ ngân hàng, tổ chức tín dụng vai trò quan trọng, đáp ứng yêu cầu toán cho doanh nghiệp, dùng để đầu tư vào tài sản, vào dự trữ hàng hóa tùy thuộc vào thời hạn khoản tín dụng Đối với doanh nghiệp lớn ưu doanh nghiệp nhỏ việc vay ngân hàng danh tiếng doanh nghiệp lớn phần tài sản đảm bảo giá trị Dù hình thức vay nào, từ nguồn doanh nghiệp phải đảm bảo yếu tố trả đủ gốc lãi, trả hạn Vì thế, trước vay phải tính đến khả toán gốc lãi Vấn đề đặt yêu cầu người quản lý vốn phải lựa chọn vay vào thời điểm nào, vay từ nguồn nào, vay cho phù hợp để đáp ứng tối đa nhu cầu vốn doanh nghiệp vừa để đảm bảo tài cơng ty  Nguồn vốn liên doanh liên kết Trước đây, kinh tế tập trung bao cấp nguồn vốn coi khơng thật Nhưng nay, điều kiện kinh tế thị 10 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp - Lợi nhuận phân đấu đạt:150 tỷ đồng - Nộp ngân sách phấn đấu đạt: 470 tỷ đồng - Phấn đấu mức lương trung bình cán cơng nhân viên đạt: 4.500.000 đồng 3.2.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 3.2.2.1 Tăng cường tích lũy, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu Vì mục tiêu lâu dài, cơng ty nên cố gắng làm tăng lượng vốn chủ sở hữu cách góp bổ sung trích từ lợi nhuận với tỷ lệ lớn Tăng vốn chủ sở hữu giúp cơng ty vốn để kinh doanh đồng thời làm tăng sức mạnh tài cơng ty Bổ sung vốn góp thực cách thành viên cũ góp thêm làm tăng thêm lượng vốn góp lớn ngược lại dẫn đến xáo trộn, bất đồng quan điểm việc hoạch định chiến lược phát triển công ty Chính định bổ sung thành viên cần cân nhắc kỹ lưỡng nên ưu tiên người tham gia lãnh đạo công ty 3.2.2.2 Cải tiến phương pháp khấu hao tài sản cố định Trong giai đoạn nay, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, nhiều loại máy móc thiết bị đời làm giá biến động mạnh, tài sản cố định dễ bị hao mòn vơ hình Do để đảm bảo quỹ khấu hao thực tái đầu tư tài sản cố định nhanh chóng đổi máy móc thiết bị tin học, đưa kỹ thuật vào sản xuất cơng tác khấu hao tài sản cố định cần tính đến yếu tố : phát triển khấu hao kỹ thuật, giá biến động Trong phần này, em xin đưa phương pháp khấu hao cho trích khấu hao tài sản cố định cơng ty, phương pháp khấu hao nhanh theo tỷ lệ giảm dần 76 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên 3.2.2.3 Khóa luận tốt nghiệp Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng - Với khách hàng mua lẻ với khối lượng nhỏ, cơng ty tiếp tục thực sách “ mua đứt bán đoạn”, không để nợ cung cấp chiết khấu mức thấp với khách hàng nhỏ thường xuyên - Với khách hàng lớn, trước ký hợp đồng công ty cần phân loại khách hàng, tìm hiểu kỹ khả tốn họ Hợp đồng ln phải quy định chặt chẽ thời gian, phương thức tốn hình thức phạt vi phạm hợp đồng - Mở sổ theo dõi chi tiết khoản nợ, tiến hành xếp khoản phải thu theo tuổi Như vậy, công ty biết cách dễ dàng khoản đến hạn để cỏ thể biện pháp hối thúc khách hàng trả tiền Định ky công ty cần tổng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra khách hàng nợ số lượng thời gian tốn, tránh tình trạng để khoản thu rơi vào tình trạng nợ khó đòi - Cơng ty nên áp dụng biện pháp tài thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hạn chế vốn bị chiếm dụng chiết khấu toán phạt vi phạm thời hạn toán - Nếu khách hàng toán chậm cơng ty cần xem xét cụ thể để đưa sách phù hợp thời gian hạn nợ, giảm nợ nhằm giữ gìn mối quan hệ sẵn nhờ quan chức can thiệp áp dụng biện pháp không mang lại kết - Khi mua hàng toán trước, toán đủ phải yêu cầu người lập hợp đồng bảo hiểm tài sản mua sắm nhằm tránh thất thốt, hỏng hóc hàng hóa dựa ngun tắc “ giao đủ, trả đủ” hay chế tài áp dụng ký kết hợp đồng 77 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên 3.2.2.4 Khóa luận tốt nghiệp Tăng cường việc đầu tư đổi mới, bổ sung tìm nguồn tài trợ cho TSCĐ Trong doanh nghiệp nhạy cảm việc đầu tư đổi mới, bổ sung tài sản cố định nhân tố quan trọng để nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định thông qua giảm chi phí sửa chữa, tăng suất lao động…mặt khác giải phóng lao động thủ cơng đảm bảo an tồn cho người lao động Cơng ty cần thường xun đổi thay tài sản cố định cũ, hư hỏng đặc biệt phần máy móc thiết bị văn phòng chúng đọ hao mòn cao 3.2.2.5 Tăng cường công tác mở rộng thị trường Đây giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty nên mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện tỉnh tình hình kinh tế phát triển Nam Định, Vĩnh Phúc… Cơng ty đặt thêm chi nhánh tỉnh thành phố phía nam mở văn phòng đại diện tỉnh phía bắc ( gần trụ sở công ty) Việc thực tạo điều kiện cho công ty tiếp cận, nắm bắt thông tin cơng trình xây dựng tỉnh thành phố từ kế hoạch cụ thể để thực cung ứng sắt thép 3.2.2.6 Quản lý vốn đầu tư tài Trong kinh tế thị trường tồn yếu tố rủi ro, hướng đầu tư cơng ty khơng nên khép kín, giới hạn phạm vi nội mà nên đầu tư phận vốn kinh doanh bên ngồi với mục đích tìm kiếm lợi nhuận đảm bảo an tồn vốn Các hình thức đầu tư bên ngồi mà cơng ty thực mua cổ phiếu, trái phiếu, liên doanh liên kết Đây giải pháp để kéo dài chu kỳ sống cơng ty, phân tán độ rủi ro, bảo tồn phát triển vốn 78 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên 3.2.2.7 Khóa luận tốt nghiệp biện pháp sử dụng hiệu vốn tiền tạm thời nhàn rỗi Thực phân tích cho thấy, vốn tiền cơng ty chiếm tỷ trọng tương đối lớn việc tổ chức quản lý sử dụng vốn tiền ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh cơng ty nói chung hiệu sử dụng vốn nói riêng Trong năm 2009, lượng tiền công ty tập trung chủ yếu ngân hàng với số tiền gửi ngân hàng lớn vậy, công ty đánh hội đầu tư cho hoạt động khác hứa hẹn nhiều lợi nhuận nhu kinh doanh tài chính, bất động sản 3.2.2.8 Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho Việc hàng tồn kho năm nhiều tỷ trọng tương đối cao tổng vốn lưu động cho thấy lượng hàng hóa mua gửi đại lý nhiều Việc hàng tồn kho q trình chưa đến tay người tiêu dùng nhu cầu chuyển giao quyền sở hữu việc mát, hỏng hóc, thất vốn khơng tránh khỏi - Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh sở tình hình năm báo cáo, chi tiết số lượng theo tháng quý Kiểm tra chất lượng số hàng hóa nhập hàng phẩm chất phải đề nghị người bán đền bù tránh thiệt hại cho công ty - Bảo quản tốt hàng tồn kho: hàng tháng, kế tốn hàng hóa cần đối chiếu sổ sách, phát sơ hàng tồn đọng để xử lý tìm biện pháp để giải phóng số hàng hóa tồn đọng đê nhanh chóng thu hồi vốn - Thường xuyên theo dõi biến động thị trường hàng hóa Từ dự đoán định điều chỉnh kịp thời việc nhập lượng hàng hóa kho trước biến động thị trường biện pháp quan trọng để bảo tồn vốn cơng ty 79 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên 3.2.2.9 Khóa luận tốt nghiệp Huy động đầy đủ, kịp thời chủ động vốn kinh doanh Công ty cần phải thực biện pháp sau: - Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với thực trạng thị trường môi trường kinh doanh thời kỳ - Tạo niềm tin cho nơi cung ứng vốn cách đưa kết kinh doanh hiệu vòng quay vốn năm qua triển vọng năm tới - Chứng minh mục đích sử dụng vốn cách đưa kết kinh doanh hiệu vòng quay vốn năm qua triển vọng năm tới Đối với công tác sử dụng vốn: thực công ty phải vào kế hoạch huy động sử dụng vốn kinh doanh lập làm sở để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế công ty Nếu phát sinh nhu cầu bất thường, cơng ty cần kế hoạch chủ động cung ứng kịp thời đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn liên tục, tránh tình trạng phải ngừng sản xuất thiếu vốn kinh doanh Nếu thừa vốn cơng ty phải biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo phát huy mạnh, khả sinh lời vốn 3.2.2.10 Một số giải pháp khác - Nâng cao hiệu sử dụng vốn đảm bảo an tồn tài cho doanh nghiệp Hoạt động chế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải ln đề cao tính an tồn, đặc biệt an tồn tài Đây vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển doanh nghiệp Việc sử dụng vốn hiệu giúp doanh nghiệp nâng cao khả huy động vốn, khả toán doanh nghiệp đảm bảo, doanh nghiệp đủ tiềm lực để khắc phục khó khăn rủi ro kinh doanh, Mặt khác tránh việc lãng phí nguồn vốn sử dụng khơng hiệu 80 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp - Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh, xúc tiến nhanh trình tiêu thụ sản phẩm Thực tăng doanh thu phải đơi với tiết kiệm chi phí - Thanh lý bớt số tài sản cũ không phù hợp với u cầu q trình kinh doanh Định kỳ phải xem xét đánh giá đánh giá lại tài sản cố đinh Điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với giá thị trường Đánh giá tài sản cố định thấp giá trị thực khơng thực tái sản xuất tài sản cố định, ngược lại đánh giá cao giá trị thực nâng cao giá thành sản xuất, sản phẩm tạo định giá cao tính cạnh tranh khó tiêu thụ Đánh giá đánh giá lại tài sản cố định giúp cho nhà quản lý nắm bắt tình hình biến động vốn cơng ty để giải pháp đắn loại vốn lập kế hoạch khấu hao, lý nhượng bán số tài sản cố định không cần thiết, tài sản sử dụng khơng hiệu góp phần bổ sung nguồn vốn lưu động - Dự báo tốt nhu cầu vốn cho thời kỳ Đây phận chiến lược tài nhiều phương pháp dự báo khác phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu phương pháp dự báp phù hợp mà cơng ty vận dụng phương pháp dự báp tài ngắn hạn, đơn giản dễ thực nội dung dự báo sau: Bước 1: tính số dư tiêu bảng cân đối kế toán năm báo cáo Bước 2: chọn khoản chịu biến động trực tiếp quan hệ chặt chẽ với doanh thu Tính tỷ lệ phần trăm khoản so với doanh thu Bước 3: dùng tỷ lệ phần trăm tiêu tính bước để ước tính nhu cầu vốn kinh doanh, dựa vào tiêu doanh thu dự tính kỳ sau Bước 4: định hướng nguồn trang trải nhu cầu tăng vốn kinh doanh kết kịnh doanh thực tế 81 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp - Quản lý tốt khoản phải thu, đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ Khoản phải thu phần quan trọng cấu tài sản lưu động, cơng ty thương mại giá trị khoản phải thu lớn Đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vốn lưu động chế thị trường bán hàng trả chậm tất yếu cần phải quản lý chặt chẽ khoản nợ phát sinh Nếu để khách hàng chiếm dụng vốn lớn cơng ty vừa thiếu vốn kinh doanh vừa phải chịu thiệt hại chi phí vốn Do mà thu hồi nợ nhanh tốt Tóm lại, ta thấy việc nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp mang lại hiệu thiết thực cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà giúp cải thiện đời sống người lao động, ngồi ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội Vì vậy, doanh nghiệp phải ln tìm biện pháp thích hợp với điều kiện hoạt động, sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 82 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Như vốn thực cần thiết để doanh nghiệp bắt đầu trì hoạt động kinh doanh Muốn tồn phát triển hoạt động doanh nghiệp phải tiến hành cách hiệu Vì việc quản lý vốn khơng thể thiếu Nó vấn đề sống cho doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp đạt mục tiêu đề Sau thời gian tiếp xúc thực tế Công ty cổ phân thương mại Thái Hưng, giúp đỡ tận tình cán cơng nhân viên cơng ty, đặc biệt phòng tài kế tốn, với bảo cặn kẽ giáo Phạm Thị Ngọc Vân, sở kiến thức tiếp thu trình học tập, em hoàn thành báo cáo thực tập  Một số kiến nghị: Qua xem xét tình hình sử dụng hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần thương mại Thái Hưng năm vừa qua cho thấy Mặc dù hoạt động điều kiện gặp nhiều khó khăn cố gắng tập thể cán công nhân viên công ty việc tổ chức sản xuất kinh doanh nên đạt kết đáng khích lệ Hoạt động sản xuất kinh doanh ngày lãi mở rộng, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, đồng thời đời sống cán công nhân viên ngày nâng cao Tuy nhiên bên cạnh kết đạt cơng ty bộc lộ số vấn đề tồn trình kinh doanh, trình sử dụng vốn - Về phía cơng ty: + Xác định xác nhu cầu vốn lưu động cơng ty: 83 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp Cơng ty cần phải phân tích xác tiêu tài kỳ trước, biến động chủ yếu vốn lưu động, mức chênh lệch kế hoạch thực nhu cầu vốn lưu động kỳ trước Dựa tên nhu cầu vốn lưu động xác định, huy động kế hoạch huy động vốn: Xác định khả tài cơng ty, số vốn thiếu, so sánh chi phí huy động vốn từ nguồn tài trợ để tài trợ, để lựa chọng kênh huy động vốn phù hợp, kịp thời, tránh tình trạng thừa vốn, gây lãng phí thiếu vốn làm gián đoạn hoạt động kinh doanh công ty, đồng thời hạn chế rủi ro xảy Khi lập kế hoạch vốn lưu động phải vào kế hoạch vốn kinh doanh đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế thơng qua việc phân tích, tinh tốn tiêu kinh tế, tài kỳ trước với dự đốn tình hình hoạt động kinh doanh, khả tăng trưởng năm tới dự kiến biến động thị trường Chủ động khai thác sử dụng nguồn vốn kinh doanh nói chung vốn lưu động nói riêng cách hợp lý linh hoạt Trong điều kiện doanh nghiêp hoạt động chủ yếu nguồn vốn huy động từ bên ngồi để giảm thiểu chi phí sử dụng vốn, cơng ty nên linh hoạt tìm nguồn tài trợ với lãi suất phù hợp + Cần đẩy mạnh hàng bán thu hút nhiều khách hàng sở chất lượng hàng hóa tốt, giá số lượng đảm bảo Trong thị trường cạnh tranh lành mạnh yếu tố vơ quan trọng, khơng ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh trước mắt mà ảnh hưởng lâu dài Đặc biệt công ty thành lập công ty cần trọng vấn đề để bước tạo uy tín thị trường Với tư cách nhà trung gian phân phối, công ty cần chủ động hướng tới kinh doanh mặt hàng uy tín chất lượng giá Đối với nhà cung ứng lớn uy tín cơng ty cần 84 Đại học KT&QTKD Thái Ngun Khóa luận tốt nghiệp phải trung thành, trở thành nhà phân phối đáng tin cậy họ Như vừa hàng hóa dễ tiêu thụ vừa đảm bảo khả mua hàng dễ dàng thuận tiện Với mặt hàng mà công ty giữ độc quyền phân phối cần phải chiến lược giá phù hợp, đảm bảo mức giá hợp lý để kích thích nhu cầu tiêu dùng Bên cạnh mặt hàng chất lượng cao giá đắt cơng ty cần kinh doanh sản phẩm giá rẻ để phục vụ khách hàng thu nhập thấp thị trường việt nam phần lớn người thu nhập thấp hay nói cách khác thị trường sản phẩm giá rẻ rộng lớn, công ty cần đẩy mạnh khai thác + Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng truyền thống Bên cạnh tìm thị trường - Về phía Nhà nước: + Môi trường pháp luật: tiền đề cho ổn định xã hội phát triển kinh tế Một hệ thống pháp luật đầy đủ chặt chẽ, thống ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế đất nước bước hòa nhập với kinh tế giới Trong kinh tế đa thành phần nước ta nay, Nhà nước chủ trương thực bình đẳng thành phần kinh tế nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh, làm động lực thúc đầy kinh tế phát triển Do vậy, Nhà nước phải khơng ngừng hồn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt luật kinh tế để đảm bảo bình đằng quốc doanh ngồi quốc doanh, doanh nghiệp tổ chức kinh tế nước với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngồi Đồng thời, Nhà nước cần biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ công ty thu hồi khoản nợ khó đòi, khoản phải thu q hạn tốn Những việc giúp ích cho công ty lớn việc bổ sung quay vòn vốn cách hiệu 85 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp + chế sách quản lý: Tạo điều kiện cho việc huy động vốn sử dụng vốn doanh nghiệp Nhà nước người nắm vai trò quan sát cần thực số công việc: triển khai việc đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp từ áp dụng ưu đãi với mức độ khác doanh nghiệp, doanh nghiệp hệ số tín nhiệm cao ưu tiên vay vốn, vay số lượng lớn trường hợp cần thiết lấy uy tín làm yếu tố đảm bảo để vay vốn đầu tư cho kinh doanh Hệ số tính nhiệm đánh giá dựa hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tính khả thi hiệu dự án vay vốn Đối với Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng qua phân tích cho thấy, hiệu sản xuất kinh doanh năm gần tốt Cơng ty nhu cầu mở rộng vào năm 2011-2012, chuyển đơei thành tập đồn kinh tế nên việc nhà nước tạo điều kiện vốn đầu tư hữu ích cho cơng ty thời gian tới Việc xem xét tính hiệu khả chi trả doanh nghiệp dự án vay vốn cần thiết Tăng cường công tác tra, giám sát để kịp thời phát sai phậm việc huy động vốn, lập đề án sử dụng vốn doanh nghiệp biện pháp hữu hiệu để nhà nước tránh thất thoát vốn mà giúp doanh nghiệp phát triển Các quan chủ quản cần xây dựng nguyên tắc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên báo cáo tài doanh nghiệp cấp Cần chế độ giám sát tình hình huy động vốn sử dụng vốn doanh nghiệp biện pháp, quy chế gắn trách nhiệm quyền lợi cán quản lý doanh nghiệp trước tăng giảm thất thoát tài sản, vốn doanh nghiệp Ngồi , vai trò nhà nước việc cải cách thủ tục hành cho đơn giản mà chặt chẽ, giúp công ty giảm chi phí thuận lợi kinh doanh 86 Đại học KT&QTKD Thái Ngun Khóa luận tốt nghiệp Em khơng tham vọng báo cáo thực tập đưa giải pháp hoàn toàn đắn, đem lại hiệu trực tiếp, tức quản lý tài Cơng ty cổ phần thương mại Thái Hưng mà so sánh đối chiếu thực tế kiến thức học để đưa nhận xét, gợi ý hướng giải để hoàn thiện việc quản lý sử dụng vốn Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng Hơn hạn chế thời gian tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức, hiểu biết chuyên môn, chắn báo cáo thực tập không tránh khỏi sai sót Em mong thầy cơ, bạn bè, cán viên Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng bảo đưa nhận xét, góp ý, để em hoàn thiện báo cáo thực tập kiến thức thân Một lần em xin chân thành cảm ơn giáo Phạm Thị Ngọc Vân cán Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng tận tình bảo em suốt thời gian thực tập hoàn thành báo cáo thực tập 87 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp Các ký hiệu viết tắt sử dụng TSCĐ Tài sản cố định b/q Bình quân VLĐ Vốn lưu động VCĐ Vốn cố định ĐTTC Đầu tư tài nh Nhanh tq Tổng quát ht Hiện thời vcsh Vốn chủ sở hữu CPTM Cổ phần thương mại 88 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp Các bảng biểu sử dụng Bảng số Tên bảng Trang Bảng 01 Tình hình trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật công ty 42 Bảng 02 Tình hình chung lao động công ty 43 Bảng 03 Bảng cân đối kế tốn cơng ty 48 Bảng 04 Kết sản xuất kinh doanh công ty 49 Bảng 05 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 50 Bảng 06 cấu vốn công ty 51 Bảng 07 Nguồn hình thành tài sản cố định cơng ty 52 Bảng 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty 54 Bảng 09 Chỉ tiêu phản ánh tài sản nguồn vốn công ty 57 Bảng 10 Chỉ tiêu phản ánh khả toán công ty 58 Bảng 11 Tổng hợp hiệu sử dụng vốn cố định công ty 60 Bảng 12 Vốn lưu động công ty 63 Bảng 13 Tổng hợp tiêu hiệu sử dụng VLĐ công ty 64 Bảng 14 Tình hình hoạt động tài công ty 66 89 Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp Tài liệu tham khảo - Tạp chí kinh tế - Quy chế tài cơng ty cổ phần thương mại Thái Hưng - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần thương mại Thái Hưng - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty cổ phần thương mại Thái Hưng - Giáo trình kinh tế đầu tư – ĐH kinh tế quốc dân - Giáo trình tài doanh nghiệp-Trường Đại học Kinh tế qc dân - Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp – khoa ngân hàng – tài trường Đại học kinh tế quốc dân - Quản trị tài – trường ĐH tài kế tốn - Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh – Chủ biên PGS PTS Phạm Thị Gái – Khoa kế toán Đại học KTQD, nhà xuất Giáo dục, 1997 - Giáo trình Tài doanh nghiệp – Chủ biên PTS Lưu Thị Hương – Nhà xuất Giáo dục, 1998 90 ... cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Đứng trước thách thức đó, sau q trình thực tập công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, em chọn đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần thương mại. .. pháp nghiên cứu giới thiệu chung Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng Chương 3: Kết nghiên cứu vấn đề hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần thương mại Thái Hưng Đại học KT&QTKD Thái Nguyên Khóa luận... cứu hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 1.1.2 Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 1.1.2.1 Quan niệm hiệu sử dụng vốn Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp phạm trù kinh tế phản ánh trình độ, lực khai thác sử dụng vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, Kết cấu báo cáo., 1 Cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn., 2 Cơ sở thực tiến về vốn và hiệu quả sử dụng vốn, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ, 1 Phương pháp nghiên cứu., 2 Giới thiệu chung về công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG., 1 Thực trạng sử dụng vốn cuả Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng., 2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty CPTM Thái Hưng., KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay