câu hỏi ôn tập đường lối của trường đh ngân hàng

22 10 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 22:10

gaseous fuel, especially methane, produced by the fermentation of organic matter.But Indias government may not have a choice but to keep pushing for the wider use of biogas and other alternative fuels.gaseous fuel, especially methane, produced by the fermentation of organic matter.But Indias government may not have a choice but to keep pushing for the wider use of biogas and other alternative fuels.gaseous fuel, especially methane, produced by the fermentation of organic matter.But Indias government may not have a choice but to keep pushing for the wider use of biogas and other alternative fuels. MỤC LỤC Câu 1: Đêm ngày 9/3/1945 nhật tiến hành đảo pháp nhằm độc chiếm Đơng Dương Hãy nêu chủ trương đường lối mà Đảng đưa bối cảnh Cho biết ý nghĩa chủ trương, sách việc thành công cách mạng tháng tám 1945? Câu 2: Công nghiệp hóa, đại hóa gì? Tại thời kì đổi đảng ta lại chủ trương cơng nghiệp hóa mặt trận hàng đầu? Anh chị phân tích mặt tích cực hạn chế đường lối này? Tại đảng ta lại đưa chủ trương" nước ta cần rút ngắn thời gian cơng nghiệp hố " Để rút ngắn thời gian, cần đảm bảo điều kiện ? Câu 3: Một quan điểm Đảng ta trình CNH-HĐH là: phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững; tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến công xã hội; bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học Câu 4: Kinh tế tri thức gì? Tại bối cảnh nay, để thực mục tiên CNH phải thực CNH-HĐH gắn với kinh tế tri thức? Câu 5: Tại nói nước ta sau cách mạng tháng rơi vào tình ngàn cân treo sợi tóc? Phân tích chủ trường, sách đối nội đối ngoại Đảng giúp giải khó khăn? Câu 6: Bài học kinh nghiệm cách mạng tháng 8? vận dụng học công xây dựng đất nước hôm nay? 10 Câu 7: Phân tích mặt tích cực hạn chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp? Kinh tế thị trường gì? Hãy nêu ưu điểm khuyết tật kinh tế thị trường? Thế kinh tế thị trường định hướng Xã Hội chủ nghĩa (lấy quan điểm đại hội XII nhe, trước cũ hết bỏ)? Kinh tế thị trường định hướng XHCN có đặc điểm riêng biệt gì? Làm rõ tính định hướng XHCN? Anh Chị phân tích tính định hướng XHCN mơ hình kinh tế VN? Ưu khuyết điểm mơ hình kinh tế TT định hướng XHCN thời kì suy thối kinh tế toàn cầu nay? 11 Câu 8: Bối cảnh quốc nước tác động ntn đến đường lối đối ngoại đảng năm cuối kỉ XX đầu tk XXI? Đặc trưng đường lối đối ngoại Việt Nam thời kì đổi mới? Chứng Minh nhận định Qua 25 năm thực đường lối quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế nước ta đạt được thành tựu to lớn? Để có được thành tựu trên, Đảng ta phát triển đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động tích cực nào? 14 Câu 9: Vì thuật ngữ hệ thống trị khơng xuất xã hội trước chủ nghĩa Tư Bản? Hệ thống trị gì? Người ta xây dựng hệ thống trị để làm đặc trưng hệ thống trị thời kì ttrước đổi mới? Nêu cấu trúc hệ thống trị nước ta vai trò thành tố hệ thống? 14 Câu 10: So sánh cương lĩnh trị Đảng (2/1930) luận cương trị (10/1930) rút nhận xét? 15 Câu 11: Tại trình tìm đường cứu nước (1911-1920) Nguyễn Ái Quốc lại lựa chọn đường CM vô sản? Ý nghĩa lựa chọn phong trào cách mạng Việt Nam đầu kỉ XX trình xây dựng đất nước nay? 16 Câu 12: Phân tích quan điểm Đảng “gắn kết tăng trường kinh tế đôi với tiến bộ, công xã hội bước sách phát triển”? (có câu giống nhe, lấy lại thêm) 17 Câu 13: Thế văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc? Vai trò niên việc xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc? 18 Câu 14: Chủ trương chuyển hướng đạo Đảng giai đoạn 1939-1945 có ý nghĩa định tới phát triển thành công Cách mạng tháng Tám 1945 Anh chị phân tích nhận định 19 TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN Câu 15: Hãy nêu vắn tắt quy luật thành lập Đảng? ý nghĩa quy luật vào vấn đề xây dựng phát triển Đảng nay? 20 Câu 16: Cơ sở ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1945-1946 Chủ trương kháng chiến kiến quốc Đảng? 21 Câu 1: Đêm ngày 9/3/1945 nhật tiến hành đảo pháp nhằm độc chiếm Đông Dương Hãy nêu chủ trương đường lối mà Đảng đưa bối cảnh Cho biết ý nghĩa chủ trương, sách việc thành công cách mạng tháng tám 1945? SHD/106,107; sách mới/101,102 + Chỉ thị thể nhận định sáng suốt, có chủ trương kiên quyết, kịp thời Đảng ta, nhờ dấy lên cao cách mạng, thúc đẩy tình cách mạng mau chóng chín muồi + Là kim nam cho hành động toàn Đảng, toàn dân để thực khởi nghĩa vũ trang phần, tiến tới tổng khởi nghĩa + Thể lực Đảng, nắm bắt thời đưa đường lỗi phù hợp Câu 2: Cơng nghiệp hóa, đại hóa gì? Tại thời kì đổi đảng ta lại chủ trương cơng nghiệp hóa mặt trận hàng đầu? Anh chị phân tích mặt tích cực hạn chế đường lối này? Tại đảng ta lại đưa chủ trương" nước ta cần rút ngắn thời gian cơng nghiệp hố " Để rút ngắn thời gian, cần đảm bảo điều kiện ? Cơng nghiệp hóa, đại hóa gì? Cơng nghiệp hóa q trình nâng cao tỷ trọng cơng nghiệp toàn ngành kinh tế vùng hay kinh tế Hiện đại hóa q trình cải biến xã hội cổ truyền thành xã hội đại có trình độ văn minh cao góp phần thực triệt để giá trị chung nhân loại vào sống Cơng nghiệp hóa, đại hóa q trình chuyển đổi bản, tồn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế- xã hội, từ sử dụng sức lao động thủ cơng sang sử dụng cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến đại, tạo suất lao động xã hội cao Tại thời kì đổi đảng ta lại chủ trương cơng nghiệp hóa mặt trận hàng đầu? Nước ta phải tiến hành CNH, HĐH để tạo ra: - Trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Tránh nguy tụt hậu xa so với nước, Có điều kiện củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định trị, Bảo vệ độc lập chủ quyền Tổ quốc TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN Anh chị phân tích mặt tích cực hạn chế đường lối này? _ Tích cực hạn chế: Sách hướng dẫn tr.38,39., 165 Sách mới/141 Tại đảng ta lại đưa chủ trương" nước ta cần rút ngắn thời gian cơng nghiệp hố " Để rút ngắn thời gian, cần đảm bảo điều kiện ? _ Ta cần rút ngắn thời gian vì: Con đường cơng nghiệp hóa nước ta cần rút ngắn thời gian so với nước trước Đây yêu cầu cấp thiết nước ta nhằm sớm thu hẹp khoảng cách trình độ phát triển so với nhiều nước khu vực giới Một nước sau có điều kiện tận dụng kinh nghiệm kỹ thuật, công nghệ thành nước trước, tận dụng xu thời đại qua hội nhập quốc tế để rút ngăn thời gian + Trên giới, cách mạng khoa học công nghệ phát triển ngày cao, thúc đẩy trình chuyển dịch kinh tế giới, quốc tế hoá kinh tế đời sống xã hội Đây hội thuận lợi cho phép khai thác nguồn lực bên đất nước có hiệu quả, thực CNH rút ngắn, kết hợp bước với nhảy vọt, vừa trước đón đầu + Là nước tiến hành cơng nghiệp hố đại hố sau, chúng ta có lợi người sau Khơng tiếp nhận được cơng nghệ đại, mà rút được nhiều học nước trước, kinh nghiệm thành công không thành công bổ ích + Nước ta có vị trí thuận lợi cho việc phát triển giao lưu kinh tế Nằm bán đảo Đông Dương gần trung tâm Đông Nam Á, Việt Nam cửa ngõ, đầu mối giao thông tuyến đường quốc tế quan trọng Do chúng ta co điều kiện để mở rộng điều kiện kinh tế đối ngoại + Về tài nguyên người, nước ta có ngồn lao động dồidào; đặc biệt, nước ta có nguồn nhân lực trẻ lớn, cần cù chăm chỉ, ham học hỏi Đây nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước, cầu nối Việt Nam với giới chuyển giao trí thức, cơng nghệ, quan hệ quốc + Việt Nam có quan hệ rộng rãi với nước giới (đặc biệt nước xã hội chủ nghĩa), vị thế, độc lập dân tộc được công nhận ngày nâng cao khu vực Nước ta nhận được nguồn viện trợ (khơng hồn lại) lớn từ nước XHCN, Liên Xô _ Để rút ngắn thời gian, ta cần: 1) Cơng nghiệp hóa gắn với đại hóa, cơng nghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức 2) Cơng nghiệp hóa đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 3) Cơng nghiệp hóa, đại hóa phải lấy nguồn lực người yếu tố cho phát triển nhanh, bền vững 4) Khoa học, công nghệ tảng động lực cơng nghiệp hóa, đại hóa TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN 5) Phát triển nhanh, hiệu bền vững, tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến công xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học    Tuy nhiên, tiến hành cơng nghiệp hóa theo lối rút ngắn so với nước trước, cần thực yêu cầu như: Phát triển kinh tế công nghệ phải vừa có bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt; phát huy lợi đất nước, gắn cơng nghiệp hóa với đại hóa, bước phát triển kinh tế tri thức; phát huy nguồn lực trí tuệ tinh thần người Việt Nam, đặc biệt coi trọng phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xem tảng động lực cho CNH, HDH Hướng công nghiệp hóa, đại hóa nước ta phải phát triển nhanh có hiệu sản phẩm, ngành, lĩnh vực có lợi thế, đáp ứng nhu cầu nước xuất Cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước phải bảo đảm xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tức phải tiến hành cơng nghiệp hóa kinh tế mở, hướng ngoại Câu 3: Một quan điểm Đảng ta trình CNH-HĐH là: phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững; tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến công xã hội; bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học Anh chị phân tích nhận định Theo Hội nghị thượng đỉnh Môi trường Phát triển Liên hợp quốc năm 1992, phát triển bền vững được xác định là: “Một phát triển thỏa mãn nhu cầu hệ mà không làm hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai” _ Phát triển nhanh, hiệu bền vững: phát triển đáp ứng nhu cầu mà không làm ảnh hưởng đến khả đáp ứng đầy đu rnhu cầu hệ tương lai Phát triển bền vững phải bảo đảm có phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội cơng mơi trường được bảo vệ, gìn giữ Để đạt được điều này, tất thành phần kinh tế - xã hội, nhà cầm quyền, tổ chức xã hội phải bắt tay thực nhằm mục đích dung hòa lĩnh vực chính: Kinh tế - xã hội – môi trường _ Công xã hội: Theo quan điểm nhà kinh điển Mác-Lenin, công xã hội ngang người người xã hội chủ yếu phương diện phân phối sản phẩm xã hội theo nguyên tắc: cống hiến lao động ngang hưởng thụ ngang Công xã hội giá trị định hướng cho việc giải mối quan hệ người với người tất lĩnh vực đời sống xã hội theo nguyên tắc: cống hiến vật chất tinh thần ngang cho phát triển xã hội được hưởng ngang giá trị vật chất tinh thần xã hội tạo ra, phù hợp với khả thực đất nước _ Tiến xã hội: Là khái niệm phản ánh vận động xã hội từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, vận động lồi người từ hình thái kinh tế - xã hội lên tới hình thái kinh tế - xã hội khác cao hơn, hoàn thiện hơn, sở hạ tầng kinh tế đên kiến trúc thượng tầng pháp lý, trị hình thái ý thức xã hội Một xã hội vận động theo hướng lên chủ nghĩa xã hội phải xã TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN hội ngày giàu có thể chất, đem lại cho người sống ngày đầy đủ, sung túc Cái đích hướng tới tiến xã hội phải người, phát triển toàn diện người _ Tại phải “phát triển nhanh, hiệu bền vững, tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến công xã hội, bảo vệ MTTN bảo tồn đa dạng sinh học” : Đại hội VII nhấn mạnh “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến công xã hội, phát triển văn hố, bảo vệ mơi trường” Xây dựng xã hội nước ta thực chất nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ, văn minh.Để thực hện mục tiêu đó, trước hết kinh tế phải phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững có có khả xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, rút ngắn khoảng cách chênh lệch vùng với Mặt khác, tăng trưởng kinh tế tiến bộ, cơng xã hội có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn Mỗi bước tăng trưởng kinh tế lại tạo điều kiện để thực tiến công xã hội cao Trong tăng trưởng kinh tế, người được hưởng thụ đúng với thành lao động, khơng có áp bốc lộc sức lao động Mục tiêu thể phát triển người, người được hưởng thành phát triển Vì cần “thực tiến công xã hội bước sách phát triển” điều đòi hỏi phải kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội phạm vi nước, từn lĩnh vực, địa phương, thực tốt sách xã hội sở phát triển kinh tế, gắn quyền lợi nghĩa vụ, cống hiến, hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ bền vững cho phát triển kinh tế xã hội Sự phát triển nhanh, hiệu bền vững có quan hệ chặt chẽ với bảo vệ môi trường tự nhiên bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường tự nhiên đa dạng sinh học môi trường sống hoạt động kinh tế người Bảo vệ môi trường tự nhiên bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ điều kiện sống người nội dung phát triển bền vững Nếu môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên bị cạn kiệt, rừng bị tàn phá, đất bị xói mòn tình trạng sa mạc hố, biến đổi khí hậu, nguy nước biển dâng… làm thu hẹp không gian sinh tồn người tác động tiêu cực đến sống mà đe doạ phát triển hệ tương lai Đối với nước ta, tình trạng nhiễm mơi trường nguy biến đổi khí hậu nước biển dâng thách thức to lớn Vì vậy, phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ cải thiện môi trường; chủ động đối phó với hiểm họa nước biển dâng; sử dụng cơng nghệ tiết kiệm nguyên liệu, lượng, phát triển kinh tế xanh nội dung có tác động mạnh đến phát triển bền vững, phải được thể toàn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nước lĩnh vực, địa phương, đơn vị Mặt khác bước vào thời kỳ đổi mới, điều kiện nước có nhiều thay đổi Trong nước, chúng ta tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực hai khủng hoảng tài - kinh tế khu vực toàn cầu, đạt được thành tựu to lớn quan trọng, đất nước khỏi tình trạng phát triển, bước vào nhóm nước phát triển có thu nhập trung bình Diện mạo đất nước có nhiều thay đổi Thế lực nước ta vững mạnh thêm nhiều; vị Việt Nam trường quốc tế được nâng lên, tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh cơng nghiệp hóa, đại hóa nâng cao chất lượng sống nhân dân Thực tiễn cho thấy, số đông nước dừng mức nước phát triển với mức thu nhập thấp; tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng xã hội, suất thấp, nhiễm mơi trường, nguồn tài nguyên quốc gia khai thác cạn kiệt; chất lượng tăng trưởng, chất lượng sống người dân thấp, lạc hậu Một số quốc gia điều kiện lịch sử, có điểm xuất phát cao trải qua thời kỳ phát triển TBCN; nhiên, mâu thuẫn bất ổn xã hội thường xuyên diễn Bên cạnh đó, nhiều quốc gia loay TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN hoay lựa chọn mơ hình phát triển; có số nước phát triển đạt được số tiêu chí chất lượng sống, chất lượng tăng trưởng, phải trả giá khơng nhỏ q trình phát triển Bởi vậy, PTN gắn với PTBV mơ hình mà nhiều quốc gia lựa chọn bối cảnh giới ngày nay, nước phát triển Nếu trình CNH, HĐH gắn với phát triển nhanh bền vững giúp khai thác tốt nguồn lực kinh tế; đồng thời, giữ được nguồn tài nguyên, nguồn lực cho phát triển tương lai, tơn trọng cơng xã hội Điều giúp trình CNH, HĐH được thực nhanh hơn, vững vàng Ngoài ra, CNH, HĐH trình lâu dài, phát triển bền vững giúp bảo vệ giá trị tốt đẹp cho tương lai, đặc biệt vấn đề tài ngun mơi trường Ngồi ra, phát triển bền vững nâng cao tri thức, giúp cho trình CNH, HĐH được thực hiệu hơn, chất lượng Hơn nữa, phát triển nhanh bền vững tăng khả xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, công xã hội, giảm bớt chênh lệch vùng…Từ đó, giúp người phát triển hơn, tận dụng được nguồn tri thức gắn liền với phát triển kinh tế tri thức Tăng trưởng kinh tế phạm trù kinh tế học, phản ánh gia tăng mặt lượng kinh tế Nó được đo nhiều số khác nhau, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng sản phẩm quốc dân (GNP) hay thu nhập bình quân đầu người năm (GNP/người/năm, GDP/người/năm) Công xã hội khái niệm mang tính chuẩn tắc phụ thuộc vào quan niệm khác giai cấp, quốc gia Công xã hội công quyền lợi nghĩa vụ công dân, công phân phối thu nhập, hội phát triển điều kiện thực hội Một là, tăng trưởng kinh tế điều kiện vật chất bảo đảm tiến công xã hội; tiến bộ, công xã hội động lực cho tăng trưởng kinh tế cao, ổn định Hai là, tăng trưởng kinh tế tiến bộ, công xã hội hai nhân tố chủ lực phát triển bền vững Ba là, tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quyền người bảo vệ môi trường Bốn là, cơng tuyệt đối cần phải xóa bỏ chủ nghĩa cào bằng, bình quân Nhờ đổi tư mối quan hệ tăng trưởng kinh tế tiến bộ, công xã hội nên kinh tế tăng trưởng nhanh liên tục nhiều năm Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2007 - 2008, Việt Nam nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nước có tăng trưởng kinh tế dương năm 2009 Câu 4: Kinh tế tri thức gì? Tại bối cảnh nay, để thực mục tiên CNH phải thực CNH-HĐH gắn với kinh tế tri thức? SHD/143 sách mới/136 _ Kinh tế tri thức kinh tế sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò định phát triển kinh tế, tạo cải, nâng cao chất lượng sống Đặc điểm: TRẦN HOÀNG SƠN UEH-K41-KHÔNG BÁN   Tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, vốn; Trong kinh tế tri thức, cấu sản xuất dựa ngày nhiều vào việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt );  Cơ cấu lao động kinh tế tri thức có biến đổi như: Lao động tri thức chiếm tỷ trọng cao (70-90%), nguồn nhân lực nhanh chóng được tri thức hóa, sáng tạo, đổi mới, học tập trở thành nhu cầu thường xuyên người đỉnh cao nó, xã hội kinh tế tri thức trở thành xã hội học tập;  Trong kinh tế tri thức, quyền sở hữu tri thức trở nên quan trọng;  Mọi hoạt động kinh tế tri thức liên quan đến vấn đề tồn cầu hóa _ Vì: Nước ta thực CNH, HDN giới KTTT ( Kinh tế tri thức) phát triển, Chính khơng cần trải qua bước phát triền nước trước mà đẩy mạnh CNH, HDN gắn với KTTT, coi KTTT yếu tố quan trọng kinh tế Muốn vậy, phải đồng thời tiếp thu công nghệ cao phát triển kinh tế tri thức vận dụng vào cơng nghiệp hóa, đại hóa lĩnh vực cần thiết Ví dụ phát triển phần mềm hệ điều hành máy, đem ứng dụng với điều chỉnh hợp lý, vào máy công nghiệp hóa, đại hóa Thực tế cho thấy phát triển công nghệ thông tin truyền thông, in-tơ-nét, mạng viễn thông kỹ thuật số, điện thoại di động , tức phát triển số phận kinh tế tri thức thúc đẩy đại hóa, trình độ cao, nhiều lĩnh vực công nghiệp xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ Do việc kết hợp cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức vừa hội, vừa yêu cầu đổi Nghị Đại hội lần thứ X Đảng rõ: Tranh thủ thời thuận lợi bối cảnh quốc tế tạo tiềm năng, lợi nước ta để rút ngắn q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức yếu tố quan trọng kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức, kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức người Việt Nam với tri thức nhân loại Như vậy, lý luận thực tiễn vững để xây dựng đường lối đúng đắn, tranh thủ thời cơ, rút ngắn thời gian cơng nghiệp hóa, đại hóa sớm đưa nước ta trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại  Các ý bổ sung cần xài:  Theo kinh nghiệm nhiều nước, phát triển kinh tế tri thức phải tập trung nguồn lực vào bốn hướng sau đây: _ Thứ nhất, Nhà nước phải xây dựng thể chế xã hội sách kinh tế động, rộng mở, khuyến khích sáng tạo ứng dụng có hiệu tri thức Thúc đẩy kinh doanh, tác động cho nở rộ doanh nghiệp làm ăn phát đạt Phải tạo dựng hành có hiệu quả, tránh phiền hà, tham nhũng Giảm mạnh chi phí hành chính, góp phần tăng sức cạnh tranh _ Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực tài sáng tạo, biết phối hợp chia sẻ ứng dụng thông tin, tri thức thành sản phẩm có sức cạnh tranh cao _ Thứ ba, xây dựng hệ thống đổi hiệu bao gồm: doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tư vấn tổ chức khác liên kết, trao đổi thông tin, tri thức với theo mục tiêu xác định Họ phải thường trực tiếp cận kho thông tin, tri thức TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN giới được liên tục chất đầy, để tích cực "tiêu hóa" chúng thích nghi hóa cho nhu cầu từ sáng tạo cơng nghệ cao _ Thứ tư, tích cực xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng phát triển ngành công nghệ cao dẫn đầu Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá, phổ biến sáng tạo tri thức Bốn hướng thường được xem bốn trụ cột xây dựng kinh tế tri thức mà lãnh đạo nhà nước phải đạo thành cơng  Các giải pháp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức: _ Vấn đề quan trọng hàng đầu là, phải chủ động phát huy lực sáng tạo tri thức nước, đồng thời phải biết tranh thủ hội tiếp thu tri thức giới tồn cầu hóa _ Để cơng nghiệp hóa, đại hóa nhanh, nơng nghiệp phải gắn kết với phát triển ứng dụng tri sáng tạo mới, cụ thể là: phải chuyển giao tri thức công nghệ sinh học, tri thức giống cây, chất lượng suất cao, canh tác chăn nuôi đại cho nông dân Đồng thời phải cung cấp tri thức tổ chức sản xuất gắn với thị trường xây dựng nông thôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông hoạt động đại hóa nơng nghiệp _ Trong cơng nghiệp xây dựng cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn kết thuận lợi với phát triển kinh tế tri thức cơng nghiệp kinh tế thị trường đại dựa vào công nghệ cao Trước hết công việc thiết kế công nghiệp xây dựng cấp phải chuyển nhanh từ thiết kế thủ cơng sang thiết kế dùng máy tính xác nhanh chóng, tranh thủ khai thác phần mềm thiết kế thư viện thiết kế sẵn có Ngành chế tạo phải chuyển nhanh sang sử dụng máy thơng minh có "nhúng" máy điện tốn tự động hóa hồn tồn robot, dây chuyền máy tự động hóa tồn phần _ Dịch vụ lĩnh vực lớn kinh tế tri thức, có chiếm đến 70% GDP, gắn kết với phát triển kinh tế tri thức có thuận lợi đẩy mạnh đại hóa nhanh dịch vụ nước ta Các ngành dịch vụ quan trọng thương mại, tài chính, ngân hàng, du lịch, y tế, giáo dục, pháp luật bắt buộc phải nhanh chóng chuyển sang ứng dụng cơng nghệ thơng tin, mạng in-tơ-nét, viễn thơng tồn cầu Thời gian qua số ngành dịch vụ nước ta có tiến đáng kể đại hóa, nhìn chung chưa khai thác hết tiềm năng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế nhiều _ Về mặt xã hội có nhiều loại dịch vụ quan trọng cần đại hóa theo hướng kinh tế tri thức Tuy nhiên, nước phát triển nước ta, có định hướng xã hội chủ nghĩa, cần tập trung vào dịch vụ hành điện tử (hoặc phủ điện tử) Đây cách mạng thực hướng tới chủ nghĩa xã hội, nó, được xây dựng đúng đắn đầy đủ, khách quan bảo đảm được công khai, minh bạch, không tham nhũng, công bằng, dân chủ, văn minh Đáng tiếc thời gian qua có tâm cao, dùng người chưa đúng nên kết yếu kém, cần rút kinh nghiệm để tới làm tốt Khi có hành điện tử được đại hóa nhanh dẫn tới rút ngắn được thời kỳ độ Thời đại thời đại độ lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới khoảng đầu kỷ XX (1917) Cũng ngẫu nhiên mà cách mạng khoa học công nghệ bùng lên từ khoảng kỷ XX dẫn đến khởi đầu kinh tế tri thức trở thành đặc trưng thời đại Phải TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN phản ánh mối quan hệ biện chứng tất yếu khoa học cách mạng, tương tự lần biến động thay đổi hình thái kinh tế - xã hội trước đây, phức tạp dội nhiều Câu 5: Tại nói nước ta sau cách mạng tháng rơi vào tình ngàn cân treo sợi tóc? Phân tích chủ trường, sách đối nội đối ngoại Đảng giúp giải khó khăn? TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN Câu 6: Bài học kinh nghiệm cách mạng tháng 8? vận dụng học công xây dựng đất nước hôm nay? _ Bài học kinh nghiệm: Sách hướng dẫn tr.19.,110, sách mới/105 _ Vận dụng:  Bài học phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại: Trong hoàn cảnh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, nắm vững thời thế, phát huy sức mạnh tổng lực dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại được Đảng vận dụng linh hoạt để đưa đất nước tiến lên, đổi hội nhập Đó nắm bắt xu phát triển thời đại, kịp thời định đổi mới, đổi tư duy, đổi mạnh mẽ kinh tế sở đổi bước trị; vừa tranh thủ phát huy sức mạnh nội lực, vừa tranh thủ, tận dụng hội giới, thời đại mang lại, để không đưa đất nước chuyển theo hướng tích cực, dần vượt khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế phát triển nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, mà góp phần nâng cao vị đất nước khu vực trường quốc tế 10 TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN  Vận dụng học thời CMT8/1945 để tạo ch ớp th ời c hoàn cảnh hnay Những thời cơ, thuận lợi lớn được Đảng nhân dân nhận th ức đầy đủ, kịp thời Đó là: Hòa bình, hợp tác phát triển cách mạng khoa học- cơng nghệ, kinh tế tri thức, q trình tồn cầu hố t ạo ều ki ện ch ưa có cho quốc gia xích lại gần nhau, tăng cường hội nhập, phát huy lợi thế; xu hướng dân chủ hoá đời sống xã hội, đời sống quốc t ế t ạo hành lang rộng mở cho chủ thể, quốc gia khẳng định vai trò, vị trí Để tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy tình hình mới, ph ải quán triệt sâu sắc phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề Vận dụng “bất biến” tức khơng quy ền lợi hay l ợi ích thời, cục tổ chức, cá nhân mà bất ch ấp nguyên t ắc, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, tập thể Phải ệt đ ối đ ặt l ợi ích quốc gia, dân tộc, phát triển chủ nghĩa xã hội lên hết Th ực phát huy nội lực, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế phải “ứng vạn biến”, biết phân tích, dự đốn mau lẹ chớp lấy thời cơ, n ắm ch ắc t ận dụng có hiệu thời để mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia, cộng đồng, góp phần đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đó thước đo lĩnh cách mạng, mẫn cảm nguyên tắc lãnh đ ạo c Đảng ta thời kỳ chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nước ta Chúng ta phải chuẩn bị cách đầy đủ yếu tố, điều kiện để tận dụng được thời cơ, vượt qua được thách thức Câu 7: Phân tích mặt tích cực hạn chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp? Kinh tế thị trường gì? Hãy nêu ưu điểm khuyết tật kinh tế thị trường? Thế kinh tế thị trường định hướng Xã Hội chủ nghĩa (lấy quan điểm đại hội XII nhe, trước cũ hết bỏ)? Kinh tế thị trường định hướng XHCN có đặc điểm riêng biệt gì? Làm rõ tính định hướng XHCN? Anh Chị phân tích tính định hướng XHCN mơ hình kinh tế VN? Ưu khuyết điểm mơ hình kinh tế TT định hướng XHCN thời kì suy thối kinh tế tồn cầu nay? Phân tích mặt tích cực hạn chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp? -Ưu điểm: Thời kì tang trưởng chủ yếu theo chiều rộng chế có số ưu điểm định +Nó cho phép tập trung tối đa ngườn lực kinh tế vào mục tiêu kinh tế giai đoạn điều kiện cụ thể, đặc biệt tập trung vào ngành công nghiệp nặng +Đáp ứng được nhu cầu thời chiến, mục tiêu nước giải phóng dân tộc nên thực kế hoạch hóa tập trung huy động tối đa nguồn lực nhân dân xây dựng phát triển kinh tế để thực mục tiêu đó, nhiệm vụ chung không riêng +Nhà nước thực bao cấp hoàn toàn, giúp cho người chiến sĩ chiến trường yên tâm chiến đấu, họ khơng lo đến chuyện gia đình, vợ con,… chuyện được nhà nước bao cấp -Nhược điểm: mang nhiều hạn chế khuyết tật thời chiến chưa bộc lộ gay gắt, chế bộc lộ rõ sau năm 1975, sau nhà nước tập trung xây dựng phát triển kinh tê kinh tế +Thủ tiêu cạnh tranh, kìm hãm phát triển tiến khoa học kỹ thuật 11 TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN +Triệt tiêu động lực kinh tế người lao động, không kích thích tính sang tạo đơn vị sản xuất +Làm cho cán trở nên quan liêu, lộng quyền, hách dịch +Khi mà kinh tế chuyển qua giai đoạn phát triển theo chiều sâu dựa tiến khoa học kỹ thuật chế kế hoạch hóa tập trung bộc lộ khiếm khuyết nó, làm cho kinh tế nước xã hội chủ nghĩa trở nên trì trệ , khủng hoảng Kinh tế thị trường gì? Hãy nêu ưu điểm khuyết tật kinh tế thị trường? *Kinh tế thị trường gì: Kinh tế thị trường kinh tế mà người mua người bán tác động với theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá số lượng hàng hoá, dịch vụ thị trường * Hãy nêu ưu điểm khuyết tật kinh tế thị trường -Ưu điểm: Trong kinh tế thị trường, lượng cầu hàng hóa cao lượng cung, giá hàng hóa tăng lên, mức lợi nhuận tăng khuyến khích người sản xuất tăng lượng cung Người sản xuất có chế sản xuất hiệu hơn, có tỷ suất lợi nhuận cao cho phép tăng quy mơ sản xuất, nguồn lực sản xuất chảy phía người sản xuất hiệu Những người sản xuất có chế sản xuất hiệu có tỷ suất lợi nhuận thấp, khả mua nguồn lực sản xuất thấp, sức cạnh tranh bị đào thải -Nhược điểm: Cơ chế phân bổ nguồn lực kinh tế thị trường dẫn tới bất bình đẳng Đấy chưa kể vấn đề thơng tin khơng hồn hảo dẫn tới việc phân bổ nguồn lực không hiệu Do số nguyên nhân, giá khơng linh hoạt khoảng thời gian ngắn hạn khiến cho việc điều chỉnh cung cầu không suôn sẻ, dẫn tới khoảng cách tổng cung tổng cầu Đây nguyên nhân tượng thất nghiệp, lạm phát Trong thực tế nay, kinh tế thị trường hồn hảo, khơng có kinh tế kế hoạch hóa tập trung hoàn toàn (trừ kinh tế Bắc Triều Tiên) Thay vào kinh tế hỗn hợp Tùy nước mà yếu tố thị trường nhiều hay Trong thương mại quốc tế, mức độ thị trường hóa kinh tế được sử dụng làm tiêu chí xác định điều kiện thương mại hai Thế kinh tế thị trường định hướng Xã Hội chủ nghĩa SHD 155, mới/147 * Kinh tế thị trường định hướng Xã Hội chủ nghĩa tên gọi chế quản lý kinh tế được Đảng Cộng sản Việt Nam tạo triển khai Việt Nam, kinh tế vận hành theo chế thị trường có quản lý chặt chẽ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh * Phân tích tính định hướng XHCN mơ hình kinh tế VN -Thống nhận thức KTTT định hướng XHCN Việt Nam kinh tế vận hành đầy đủ, đồng theo quy luật kinh tế thị trường; đồng thời, bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước Đó kinh tế thị trường đại hội nhập quốc tế; có quản lý Nhà nước pháp quyền XHCN, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 12 TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN - Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng hồn thiện thể chế kinh tế, tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch lành mạnh; sử dụng cơng cụ, sách nguồn lực Nhà nước để định hướng điều tiết kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh bảo vệ môi trường; thực tiến bộ, công xã hội bước, sách phát triển Phát huy vai trò làm chủ nhân dân phát triển kinh tế-xã hội - Nếu tính KTTT kinh tế Việt Nam được thống khẳng định KTTT đại hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng theo quy luật tn thủ đúng quy trình KTTT, tính định hướng XHCN phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước lại được thể mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” được bảo đảm quản lý Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo - Sự kết hợp hiệu tính KTTT tính định hướng XHCN đáp ứng xu hướng mang tầm vóc thời đại, đòi hỏi có kết hợp tất yếu bàn tay thị trường với bàn tay nhà nước mơ hình quản lý xã hội dần định hình giới, từ sau khủng hoảng kinh tế-xã hội liên tiếp xảy thập niên cuối kỷ XX, đầu kỷ XXI quy mơ tồn giới bối cảnh tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Sự kết hợp bàn tay thị trường với bàn tay nhà nước việc lựa chọn kết hợp để tạo hiệu ứng tổng hợp tích cực điểm tốt cách thức quản lý kinh tế, đồng thời góp phần giảm tác động mặt trái chúng, tạo động lực mạnh mẽ, kiểm soát chặt chẽ rủi ro nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng, hài hòa mục tiêu, củng cố định hướng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội môi trường * Ưu khuyết điểm mơ hình kinh tế TT định hướng XHCN thời kì suy thối kinh tế toàn cầu -Ưu điểm: + Ưu khuyết điểm mơ hình kinh tế TT định hướng XHCN thời kì suy thối kinh tế tồn cầu + Sự tác động chế thị trường đưa đến thích ứng tự phát khối lượng cấu sản xuất (tổng cung) với khối lượng cấu nhu cầu xã hội (tổng cầu) + chế thị trường kích thích đổi kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất Sức ép cạnh tranh buộc người sản xuất phải giảm chi phí sản xuất cá biệt đến mức tối thiểu cách áp dụng phương pháp sản xuất tốt không ngừng đổi kỹ thuật công nghệ sản xuất, đổi sản phẩm, đổi tổ chức sản xuất quản lý kinh doanh, nâng cao hiệu + chế thị trường thực phân phối nguồn lực kinh tế cách tối ưu Trong kinh tế thị trường, việc lưu động, di chuyển, phân phối yếu tố sản xuất, vốn tuân theo nguyên tắc thị trường; chúng chuyển đến nơi được sử dụng với hiệu cao nhất, nguồn lực kinh tế được phân bố cách tối ưu + điều tiết chế thị trường mềm dẻo điều chỉnh quan nhà nước có khả thích nghi cao trước điều kiện kinh tế biến đổi, làm thích ứng kịp thời sản xuất xã hội với nhu cầu xã hội -Nhược điểm: 13 TRẦN HOÀNG SƠN UEH-K41-KHÔNG BÁN + chế thị trường phát huy tác dụng đầy đủ có cạnh tranh hồn hảo, xuất cạnh tranh khơng hồn hảo, hiệu lực chế thị trường bị giảm Chẳng hạn xuất độc quyền, nhà độc quyền giảm sản lượng, tăng giá để thu lợi nhuận cao, mặt khác, xuất độc quyền, khơng có sức ép cạnh tranh việc đổi kỹ thuật + mục đích hoạt động doanh nghiệp lợi nhuận tối đa, họ lạm dụng tài nguyên xã hội, gây ô nhiễm mơi trường sống người, hiệu kinh tế - xã hội không được bảo đảm + phân phối thu nhập khơng cơng bằng, tác động chế thị trường dẫn đến phân hoá giàu nghèo, phân cực cải, tác động xấu đến đạo đức tình người + kinh tế chế thị trường tuý điều tiết khó tránh khỏi thăng trầm, khủng hoảng kinh tế có tính chu kỳ thất nghiệp Câu 8: Bối cảnh quốc nước tác động ntn đến đường lối đối ngoại đảng năm cuối kỉ XX đầu tk XXI? Đặc trưng đường lối đối ngoại Việt Nam thời kì đổi mới? Chứng Minh nhận định Qua 25 năm thực đường lối quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế nước ta đạt được thành tựu to lớn? Để có được thành tựu trên, Đảng ta phát triển đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động tích cực nào? Bối cảnh quốc tế nước năm cuối kỉ XX đầu tk XXI, tác động đến đường lối đối ngoại đảng: Câu 63 (T202) – HDOT cũ, mới/189 Đảng ta phát triển đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động tích cực nào? SHD mới/191 Thành tựu: câu 68 (T211)-HDOT cũ Đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động tích cực: câu 65 (T206) – HDOT cũ + phần bổ sung Đại hội lần thứ XI Đảng đề đường lối đối ngoại Việt Nam thời kỳ phát triển mới, có chủ trương quan trọng “chủ động tích cực hội nhập quốc tế” Từ “hội nhập kinh tế quốc tế” kỳ đại hội trước, chuyển sang “hội nhập quốc tế” cách toàn diện phát triển quan trọng tư đối ngoại Đảng ta Đại hội XI Đại hội XII Đảng đặt yêu cầu nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững mơi trường hòa bình tạo điều thuận lợi để phát triển đất nước Đảng ta xác định giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 – 2020; đồng thời thể nhận thức, đánh giá Đảng ta vai trò to lớn cơng tác đối ngoại tình hình Câu 9: Vì thuật ngữ hệ thống trị khơng xuất xã hội trước chủ nghĩa Tư Bản? Hệ thống trị gì? Người ta xây dựng hệ thống trị để làm đặc trưng hệ thống 14 TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN trị thời kì ttrước đổi mới? Nêu cấu trúc hệ thống trị nước ta vai trò thành tố hệ thống? Vì thuật ngữ hệ thống trị khơng xuất xã hội trước TBCN: Câu 46 khổ (“Trước người cai trị tối cao”) (Tr167)- HDOT cũ Hệ thống trị, cấu trúc hệ thống trị nước ta nay: câu 46 (t167) – HDOT cũ Xây dựng hệ thống trị để làm gì: Vai trò thành tố hệ thống: Giáo trình cũ tr169-170 (khổ 2+3) Đặc trưng hệ thống trị thời kì ttrước đổi mới: Giai đoạn 45-54: câu 47 (tr169) – HDOT cũ Giai đoạn 54-75: khổ 1-2-3 câu 48 (tr170) – HDOT cũ Giai đoạn 75-85: câu 49 (tr172) – HDOT cũ Câu 10: So sánh cương lĩnh trị Đảng (2/1930) luận cương trị (10/1930) rút nhận xét? Nhận xét/SHD/95 SO SÁNH CL 2/1930 LCCT 10/1930 Phương hướng ch.lược CMTSDQ&TĐCM -> CMXHCN CMTSDQ&TĐCM -> CMXHCN Nh.vụ Chống ĐQ & chống PK Chống ĐQ & chống PK Chống ĐQ hàng đầu Chống PK hàng đầu Công, nông, TTs, trí thức, TS dt, ĐC u nước Cơng, nơng, phần tử lao khổ thành thị LLCM 15 TRẦN HOÀNG SƠN UEH-K41-KHÔNG BÁN Lđ CM ĐCS đội tiên phong g/c VS ĐCS với đường lối đúng đắn, có kỷ luật tập trung, l.hệ mật thiết với q.chúng PPCM Bạo lực CM Bạo lực CM QHQT l.hệ mật thiết với dt bị áp g/c VSTG, VS Pháp l.hệ mật thiết với VSTG, VS Pháp dt bị áp Mâu thuẫn chủ yếu Dt VN >< ĐQ Pháp xl Thợ Thuyền, dân cày, p.tử lao khổ >< đc PK, TBĐQ Câu 11: Tại trình tìm đường cứu nước (1911-1920) Nguyễn Ái Quốc lại lựa chọn đường CM vô sản? Ý nghĩa lựa chọn phong trào cách mạng Việt Nam đầu kỉ XX trình xây dựng đất nước nay? * - Sau thực dân Pháp xâm lược nước ta, với truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống giặc khắp nơi Tuy nhiên phong trào đấu tranh thất bại, nguyên nhân chủ yếu chưa tìm được đường cứu nước đúng đắn, chưa có lực lượng xã hội, giai cấp tiên tiến tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong trào Cách mạng Việt Nam đứng trước bế tắc khủng hoảng đường lối cứu nước - Nguyễn Ái Quốc, nhà yêu nước vĩ đại, sau bao năm bôn ba khắp năm châu bốn biển gặp được Chủ nghĩa Mác-Lênin tìm được đường cứu nước đúng đắn : “ Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, khơng có đường khác đường cách mạng vô sản” Đây bước ngoặt đánh dấu chuyển biến mở đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam Nguyễn Ái Quốc truyền bá Chủ nghĩa Mác -Lênin Việt Nam, sáng lập trực tiếp huấn luyện cho Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, chuẩn bị tư tưởng tổ chức cho việc thành lập Đảng Do đó, cách mạng muốn thành cơng phải có đảng cách mạng chân lãnh đạo Đảng phải có hệ tiên tiến , cách mạng khoa học dẫn đường Đảng khơng có lí luận giống người khơng có trí khơn, tàu khơng có nam Lí luận “ chân nhất, chắn nhất, cách mênh chủ nghĩa MácLênin Trong Đảng ai phải hiểu, phải theo lí luận ấy” *Ý nghĩa SHD/80/sách 77 16 TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN Câu 12: Phân tích quan điểm Đảng “gắn kết tăng trường kinh tế đôi với tiến bộ, công xã hội bước sách phát triển”? (có câu giống nhe, lấy lại thêm) SHD/38 Trong q trình phát triển, xã hội ln nảy sinh mâu thuẫn Khi lớp mâu thuẫn được giải dịu lớp mâu thuẫn khác xuất hiện, lớp lớp đòi hỏi giải Giải mâu thuẫn động lực phát triển phải đạt mục tiêu hài hòa lợi ích nhóm, giai tầng xã hội khơng phải triệt tiêu lợi ích nhóm, giai tầng Lợi ích tất nhóm, giai tầng xã hội cần được tơn trọng bảo vệ lợi ích dân tộc phải được đặt lên hết Trong tiến trình đổi mới, với đổi tư kinh tế, Đảng ta có nhiều đổi nhận thức vấn đề xã hội, thực sách xã hội Nổi bật quan điểm: phát triển kinh tế gắn liền với thực tiến công xã hội bước sách phát triển; thống sách kinh tế với sách xã hội, xem trình độ phát triển kinh tế điều kiện vật chất để thực sách xã hội; thực tốt sách xã hội động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế Trong kinh tế thị trường với nhiều thành phần xuất nhiều giai tầng, nhiều nhóm cư dân, xã hội khác Lợi ích nhóm có chung riêng Chúng ta có thay đổi quan điểm vấn đề giàu nghèo Từ chỗ khơng chấp nhận có phân hóa giàu-nghèo đến khuyến khích người làm giàu hợp pháp đơi với tích cực xóa đói giảm nghèo, coi việc phận dân cư giàu trước cần thiết cho phát triển Chúng ta thay đổi quan điểm cấu xã hội: Từ chỗ muốn nhanh chóng xây dựng cấu xã hội “thuần nhất” có giai cấp cơng nhân, nơng dân tập thể tầng lớp trí thức, đến quan niệm việc xây dựng cộng đồng xã hội đa dạng giai cấp, tầng lớp dân cư có nghĩa vụ, quyền lợi đáng, đồn kết chặt chẽ, góp phần xây dựng nước VN giàu mạnh Điều có nghĩa có thống nhất, có đồng thuận thành phần dân cư, giai tầng xã hội Nhưng, từ nhận thức đến thực tiễn đơn giản, giải sớm chiều Rõ ràng thời gian qua, qua 30 năm đổi mới, bên cạnh thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử Đảng ta khẳng định, có nhiều vấn đề xã hội xúc chưa giải tốt Bài toán phát triển kinh tế gắn liền với thực công xã hội; nhu cầu phát triển xã hội đại với lợi ích người dân, cộng đồng… chưa có lời giải tốt Nếu giải tốt mâu thuẫn khơng đối kháng xã hội phát triển, giải khơng tốt mâu thuẫn trở thành đối kháng dẫn xã hội tới thối hóa, chí suy sụp Giải tốt mâu thuẫn làm tăng thống hài hòa lợi ích đối lập đến đỉnh, triệt giảm xung đột đấu tranh chúng đến mức nhỏ Cơ sở để giải tốt mâu thuẫn xã hội văn hóa biện pháp dân chủ thích hợp hiệu Từ thực kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, bên cạnh thành tựu quan trọng đạt được, chủ trương sách kinh tế để lại số vấn đề công 17 TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN xã hội mà khơng giải cách thỏa đáng, chúng biến thành mâu thuẫn tầng lớp khác xã hội Trước hết xu hướng gia tăng phân hóa giàu nghèo tầng lớp có thu nhập cao tầng lớp có thu nhập thấp nước… Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo ngày gia tăng hội thành tăng trưởng kinh tế không được chia sẻ cách đồng mà lại theo hướng có lợi cho nhóm người vốn có sống dư dật, giả hơn… Thứ hai phân hóa thu nhập có xu hướng gia tăng vùng miền khác nhau, đặc biệt thành thị nông thôn, vùng đồng với vùng sâu, vùng xa, vùng núi, vùng dân tộc thiểu số… Thứ ba xu hướng gia tăng khoảng cách giàu nghèo, 20% số hộ thu nhập cao xuất ngày nhiều biểu làm giàu bất tham nhũng, bn lậu, làm ăn phi pháp, gây ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế, thực cơng xã hội, gây bất bình, phẫn nộ quần chúng… Thứ tư đầu tư hưởng thụ giáo dục, sức khỏe dịch vụ khác ngày nghiêng phía người có nhiều tiền sống thành thị… Để giải gia tăng phân hóa giàu nghèo tầng lớp dân cư, cần nhiều biện pháp đồng bộ: Thực chiến lược xóa đói giảm nghèo, chú trọng việc tạo hội lực cho người nghèo; đẩy mạnh đầu tư giáo dục, y tế cơng trình cơng cộng, đầu tư sở hạ tầng cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh chống tham nhũng, thực tiết kiệm, chống lãng phí, tinh giảm biên chế, cấu lại tổ chức máy quản lý hành nhà nước, thực cải cách tiền lương Câu 13: Thế văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc? Vai trò niên việc xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc? 18 TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN Câu 14: Chủ trương chuyển hướng đạo Đảng giai đoạn 1939-1945 có ý nghĩa định tới phát triển thành công Cách mạng tháng Tám 1945 Anh chị phân tích nhận định SHD/106; SGK/63,64,65 Chủ trương chuyển hướng đạo chiến lược Đảng trình bày phản ánh lĩnh hội phát triển luận điểm chiến lược, sách lược cách mạng giải phóng dân tộc đại đồn kết dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Cương lĩnh trị Từ thấy rõ giá trị to lớn quý báu tư tưởng Người thêm ngời sáng qua kiểm nghiệm thực tiễn cách mạng Tóm lại, Hội nghị Trung ương tám, tháng 5/1941 phát triển, hoàn chỉnh chủ trương được đề Hội nghị trung ương sáu (11/1939) bảy (11/1940) Nghị Hội nghị Trung ương tháng 5/1941 phát triển sáng tạo lý luận cách mạng vô sản điều kiện cơng giải phóng dân tộc nước ta Hội nghị Trung ương tám chủ trương đặt nhiệm vụ đấu tranh giành độc lập lên hàng đầu, lấy quyền lợi dân tộc làm tối cao, Đảng bắt mạch đúng nguyện vọng thiêng liêng, cấp bách toàn dân tộc Nhờ vậy, lời kêu gọi cứu nước sách Đảng tập hợp, đồn kết tổ chức quần chúng đấu tranh nhanh chóng được nhân dân hưởng ứng thực Mặt trận Việt Minh, đoàn thể cứu quốc lực lượng vũ trang kết tụ, phát huy được sức mạnh to lớn toàn diện nhân dân nước hướng vào thực mục tiêu giành độc lập dân tộc Cho dù tiến trình Cách mạng Tháng tám, kể từ tháng 11/1939 đến Tổng khởi nghĩa, hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, đảng viên quần chúng cách mạng bị địch bắt, sát hại, nhân dân ta gửi trọn niềm tin lãnh đạo Đảng, sức chuẩn bị lực lượng 19 TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN khởi nghĩa giành quyền Khi thời Tổng khởi nghĩa xuất hiện, hưởng ứng lời kêu gọi Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tồn dân đứng dậy khởi nghĩa theo tinh thần mang sức ta mà tự giải phóng cho ta, đưa Cách mạng tháng Tám 1945 đến thắng lợi Câu 15: Hãy nêu vắn tắt quy luật thành lập Đảng? ý nghĩa quy luật vào vấn đề xây dựng phát triển Đảng nay? SHD/90 Thứ nhất, Đảng cộng sản Việt Nam đời sản phầm kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam Học thuyết Mác - Lênin khẳng định rằng, Đảng công sản sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân Quy luật chung được đồng chí Nguyễn Quốc vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam, nơi giai cấp cơng nhân số lượng, người vơ sản bị áp bức, bóc lột đồng Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nông phong trào yêu nước dẫn đến đời Đảng cộng sản Việt Nam Muốn xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, phải coi trọng đầy đủ ba yếu tố Thứ hai, Đảng cộng sản Việt Nam đời kết phát triền cao thống phong trào công nhân phong trào yêu nước Đảng ta đẻ phong trào cách mạng công nhân, nông dân tầng lớp lao động trưởng thành thông qua đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến Muốn củng cố phát triển Đảng, đòi hỏi phải củng cố phát triển phong trào cách mạng quần chúng Đảng mật thiết liên hệ với quần chúng, hướng dẫn, lãnh đạo phong trào quần chúng, thông qua thực tiễn phong trào cách mạng mà củng cố phát triển Đảng Thứ ba, Đảng cộng sản Việt Nam đời kết thống phong trào cách mạng nước, đồng tâm trí chiến sĩ tiên phong Những người cộng sản Việt Nam dù Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng hay Đơng Dương cộng sản liên đồn, lúc có vấn đề bất đồng, biết đề cao trách nhiệm đội tiên phong, đặt lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp lên hết nên sớm thống vào đảng để lãnh đạo cách mạng Việt Nam Thứ tư, đường lối chiến lược sách lược cách mạng Đảng được thể Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tãt phù hợp với yêu cầu tồn Đảng tồn dân 20 TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHÔNG BÁN Cương lĩnh đâu tiên trở thành cờ tập hợp, đoàn kết lực lượng lãnh đạo phong trào cách mạng từ Đảng được thành lập Thực tiễn cách mạng nước ta ngày khẳng định đúng đắn sáng tạo tư tưởng chiến lược sách lược đồng chí Nguyễn Quốc Đại hội đại biểu tồn quốc lân thứ VII Đảng khẳng định: "lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động" toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta giai đoạn Câu 16: Cơ sở ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1945-1946 Chủ trương kháng chiến kiến quốc Đảng? K/C kiến quốc: SHD/114, 20 Cơ sở giao: Trong hoàn cảnh thù giặc ngồi để giữ gìn, củng cố quyền cách mạng, hạn chế đẩy lùi hoạt động chống phá kẻ thù mở rộng quan hệ với nước khu vực toàn giới, phá vỡ bao vây lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh Ban Thường vụ Trung ương chủ trương “Kiên trì ngoại giao với nước theo nguyên tắc “Bình đẳng tương trợ” Phải đặc biệt chú ý đến điều này: Một ngoại giao làm cho nước kẻ thù nhiều bạn đồng minh hết; hai muốn ngoại giao thắng phải biểu dương thực lực” Nguyên tắc xuyên suốt ngoại giao “Thêm bạn bớt thù”, Tưởng ta chủ trương “Hoa – Việt thân thiện” với Pháp “thực hành độc lập trị, nhân nhượng kinh tế”; phạm vi toàn giới “Đoàn kết với giai cấp vô sản nhân dân dân tộc”, tích cực ủng hộ Liên Xơ mục tiêu hòa bình, dân chủ độc lập tự dân tộc Trên sở phân tích âm mưu thủ đoạn kẻ thù với CMVN, từ tháng 9-1945 đến tháng 3-1946 đảng phủ ta đac thực sách lược “hòa hỗn nhân nhượng với qn đội Tưởng tay sai chung miền bắc để tập trung chống Pháp miền nam” Trên sở chủ trương chung có tính chiến lược thời kì 1945-1946, TW Đảng Chính phủ cách mạng đề chủ trương cụ thể với đối tượng Đối với Trung Hoa dân Quốc, vào nước ta danh nghĩa lực lượng Đồng Minh làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật nên quân Tưởng không dám công khai chống phá cách mạng Hơn nữa, lúc Tưởng gặp khó khăn việc tập trung lực lượng đối phó với phong trào cách mạng nước Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo Do đó, với quân Tưởng, Đảng ta chủ trương “ Hoa Việt thân thiện, coi Hoa kiều dân tối huệ quốc”; Nhân nhượng kinh tế với Trung Hoa Dân Quốc nhân nhượng trị với tay sai chúng Đối với thực dân Pháp, có 80 năm thống trị Việt Nam, hiểu rõ nguồn lợi mặt nơi nên ý chí quay trở lại xâm lược lớn Với hành động khiêu khích trắng trợn, tiêu biểu kiện ngày 2/9 ngày 23/9/1945, mặt xâm lược Pháp lộ rõ Trong thị kháng chiến kiến quốc (25/11/1945) Đảng ta xác định: “kẻ thù ta lúc thực dân pháp xâm lược, phải tập trung lửa đấu tranh vào chúng”, từ đó, chủ trương ngoại giao Pháp “độc lập trị, nhân nhượng kinh tế” Đối với Kiều dân Pháp Việt Nam Chính phủ Pháp: Với Chính phủ Pháp, chủ trương thống trị ta kiên chống lại” Kiều dân Pháp “nếu họ yên tĩnh làm ăn tôn trọng độc lập Việt Nam sinh mệnh tài sản họ được bảo vệ theo pháp luật quốc tế” 21 TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN Đối với Lào Campuchia: Lấy dân tộc tự làm tảng lại phải chặt chẽ Ba nước Đơng Dương có nhiều mối liên hệ kinh tế nên giúp đỡ lẫn sánh vai ngang hàng mà tiến hố Đối với Liên Xơ nước lớn, nước đồng minh chống Phát xít: Liên Xơ bạn đồng minh cách mạng Việt Nam, người bạn đáng tin cậy “Việt Nam thân thiện thành thực hợp tác lập trường bình đẳng tương ái” Đối với nước khác giới: Bạn thân ta bên dân tộc thuộc địa bán thuộc địa tranh đấu quyền tự do, độc lập Bạn dân tộc Việt Nam lực lượng dân chủ tiến khắp giới 22 TRẦN HỒNG SƠN UEH-K41-KHƠNG BÁN ... công không thành cơng bổ ích + Nước ta có vị trí thuận lợi cho việc phát triển giao lưu kinh tế Nằm bán đảo Đông Dương gần trung tâm Đông Nam Á, Việt Nam cửa ngõ, đầu mối giao thông tuyến đường. .. Đảng ta phát triển đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động tích cực nào? SHD mới/191 Thành tựu: câu 68 (T211)-HDOT cũ Đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động tích cực: câu 65 (T206) –... 21 Câu 1: Đêm ngày 9/3/1945 nhật tiến hành đảo pháp nhằm độc chiếm Đông Dương Hãy nêu chủ trương đường lối mà Đảng đưa bối cảnh Cho biết ý nghĩa chủ trương, sách việc thành công cách mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi ôn tập đường lối của trường đh ngân hàng, câu hỏi ôn tập đường lối của trường đh ngân hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay