LẬP QUY TRÌNH THỦ CÔNG bạc

42 78 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 21:58

cappuy trình thủ tục thành lập công ty cổ phầnquy trình thủ tục thành lập công tyquy trình thi công và nghiệm thu bấc thấmthiết kế và lập quy trình cong nghệ chế tạo dao phaylập quy trình công nghệlập quy trình công nghệlập quy trình công nghệbạc ` NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ` Hà Nội, ngày… tháng… năm 2017 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CAPP COMPUTER AIDED PROCESS PLANNING (CAPP) 1.1 KHÁI NIỆM CAPP .4 ` 1.2 LẬP QUY TRÌNH SẢN XUẤT (PROCESS PLANNING)-LẬP QUY TRÌNH THỦ CƠNG 1.3 LẬP QUY TRÌNH SẢN XUẤT CĨ SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY TÍNH (COMPUTER AIDED PROCESS PLANNING :CAPP) .5 1.4 CÁC LOẠI HÌNH CAPP 1.4.1 Lập quy trình sản xuất vòng lặp (Retrieval CAPP systems ) .5 1.4.2 Lập quy trình sản xuất (Generative Process Planning Systems) 1.5 TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP CAPP 1.6 ỨNG DỤNG CỦA CAPP .10 1.7 KẾT LUẬN 10 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH Q TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CƠNG NHĨM VÀ MƠ HÌNH HĨA CHI TIẾT 11 2.1 CƠNG NGHỆ NHĨM LÀ GÌ? .11 2.2 LỢI ÍCH CỦA CƠNG NGHỆ NHĨM 11 2.3 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG BẠC 12 2.3.1 Phôi mơ hình hố chi tiết 12 2.3.2 Quy trình cơng nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc 13 CHƯƠNG III: LẬP QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT ỨNG DỤNG CAPP 15 3.1 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT: 15 3.2 PHÂN TÍCH TÍNH CƠNG NGHỆ TRONG KẾT CẤU CỦA CHI TIẾT: .15 3.3 TÍNH LƯỢNG DƯ CHO MỘT BỀ MẶT 18 3.4 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ CHO TỪNG NGUYÊN CÔNG 19 3.4.1 Nguyên công I: Khỏa mặt đầu, tiện thô, tiện tinh .19 3.4.2 Nguyên công II: Tiện thơ mặt trụ ngồi 22 3.4.3 Nguyên công III: Tiện rãnh 23 3.4.4 Nguyên công IV: Khoan lỗ  25 3.4.5 Nguyên công V: Khoan lỗ  27 3.4.6 Nguyên công VI: Mài mặt trụ  30 .29 3.5 THIẾT KẾ ĐỒ GÁ GIA CÔNG 30 3.5.1.Ý nghĩa yêu cầu đồ gá 30 3.5.2 Thiết kế đồ gá cho nguyên công IV .31 ` 3.5.3 Tính lực kẹp gia cơng: 31 3.5.4 Xác định sai số chế tạo đồ gá: .31 3.5.5 Bản vẽ chi tiết đồ gá .33 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ .34 4.1 KIỂM NGHIỆM SỰ THAY ĐỔI TRONG QUI TRÌNH CƠNG NGHỆ 34 4.1.1.Khi yêu cầu đặt hàng khách hàng thay đổi 34 4.1.2 Khi thay đổi kích thước sản phẩm 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 LỜI NĨI ĐẦU Sang kỷ XX ngành khí giới ngày mạnh đạt nhiều thành tựu lớn, góp phần khơng nhỏ vào phát triển văn minh loài người Và sang năm đầu kỷ XXI vai trò vị ngành khí giới có vị quan trọng hơn, đòi hỏi bước tiến cao để đáp ứng nhu cầu, mục đích người giai đoạn phát triển thời đại Nằm vòng xốy giới ngành khí Việt Nam nói riêng khơng tách khỏi xu phát triển mạnh mẽ thời đại, mà mục tiêu cụ thể trước mắt “cơng nghiệp hố - đại hố” hồ nhập với cơng nghiệp giới Là sinh viên ngành khí giai đoạn cuối khoá học, đặc biệt sau thực tập làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ Đây chuyên ngành giúp em có nhìn tổng qốt toàn kiến thức học kiến thức máy, dao, chi tiết, nguyên lý, đồ gá, công nghệ v.v ` Với đề tài nhận là: "Lập kế hoạch sản xuất chi tiết Tay Biên với trợ giúp máy tính " đề tài mẻ chúng em Sau hai tháng làm việc nghiêm túc, khẩn trương với hướng dẫn tận tình thầy giáo: NGUYỄN HỒI SƠN thầy giáo môn Công nghệ Chế tạo máy môn khác, đến đồ án em hoàn thành Nhưng với kinh nghiệm kiến thức thực tế nhiều hạn chế nên đồ án em chắn tránh khỏi sai sót Nên em mong giúp đỡ, bảo góp ý thầy để đề tài em hồn thiện Em xin chân thành cản ơn tận tình hướng dẫn, bảo, đóng góp ý kiến thầy NGUYỄN HỒI SƠN thầy Ngày… tháng… năm 20017 Nhóm sinh viên Hà Văn Doanh Lê Huy Đơng Trịnh Đăng Đông Lưu Quang Dũng CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CAPP COMPUTER AIDED PROCESS PLANNING (CAPP) 1.1 Khái niệm CAPP Computer aided process planning (CAPP), tức kỹ thuật lập quy trình sản xuất có hỗ trợ máy tính,hay nói chi tiết việc lập kế hoạch chuyển thông tin thiết kết vào bước quy trình sản xuất hướng dẫn thực để đạt hiệu cao,cơng việc tiến hành với hỗ trợ máy tính giúp cho việc lập kế quy trình nhanh hiệu Sơ đồ quy trình sản xuất có hỗ trợ CAPP: ` Hình 1: Sơ đồ quy trình sản xuất có hỗ trợ CAPP 1.2 Lập quy trình sản xuất (PROCESS PLANNING)-Lập quy trình thủ cơng Lập quy trình sản xuất liên kết khâu thiết kế sản xuất môi trường sản xuất tự động có hỗ trợ máy tính (CIM),nó kỹ sư sản xuất sử dụng để phát triển sản phẩm dựa yếu tố xác định chi phí,thời gian giao hàng,các thiết bị sẵn có,khối lượng sản xuất,các nguyên liệu thay quy trình kiểm tra chất lượng Việc lập quy trình bao gồm cơng việc nhiệm vụ nhằm chuẩn bị thông tin hướng dẫn chi tiết cho việc sản xuất chi tiết hay sản phẩm Việc lập quy trình bắt đầu với vẽ kỹ thuật,các thông số kỹ thuật, linh kiện, vật liệu dự báo nhu cầu thị trường sản phẩm.Kết việc quy trình cho ta thông tin sau : ` +Quy trình cơng nghệ quy định hoạt động,trình tự hoạt động,trung tâm làm việc,các tiêu chuẩn,dụng cụ đồ gá.Chu trình cơng nghệ trở thành yếu tố quan trọng sản xuất giúp hoạch định nguồn lực,xác định nguồn lực cần thiết kiểm soát hoạt động sản xuất +Việc lập quy trình sản xuất xác định chi tiết công viêc cụ thể,từng bước hướng dẫn thực công việc,giám sát hoạt động phận,kiểm tra thông số gia công ,hướng dẫn thiết lập cách kiểm soát đảm bảo chất lượng sản phẩm +Xây dựng vẽ kỹ thuật lắp ghép chúng lại để hỗ trợ việc sản xuất Việc lập quy trình sản xuất thủ công chủ yếu dựa vào hiểu biết kỹ sư máy móc thiết bị,các quy trình chế tạo,thiết bị hỗ trỡ nên thời gian lập quy trình sản xuất phụ thuộc vào cá nhân lập quy trình 1.3 Lập quy trình sản xuất có hỗ trợ máy tính (Computer aided process planning :CAPP) Lập kế hoạch quy trình thiết kế,sản xuất hướng dẫn thực có hiệu quy trình có hỗ trợ cơng cụ máy tính nhằm đơn giản hóa quy trình,rút ngắn quy trình thực nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực sản xuất gọi việc lập kế hoạch có hỗ trợ máy tính (CAPP) 1.4 Các loại hình CAPP Dựa vào cách tiếp cận quy trình sản xuất ta có hai phương pháp lập quy trình sản xuất sau: 1.4.1 Lập quy trình sản xuất vòng lặp (Retrieval CAPP systems ) Trong phương pháp lập quy trình sản xuất vòng lặp chi tiết khác phân loại thành nhóm khác mã hóa,thơng số chi tiết nhóm lưu trữ máy tính.Các thơng số sau áp dụng cho sản phẩm mới.Việc lập quy trình sản xuất theo phương pháp có nhiều lợi ích xuất hàng loạt,hiệu chỉnh thay đổi thiết kế theo yêu cầu.Ví dụ :chúng ta cần số sản phẩm chai nhựa chai thủy tinh với thiết kế khác tương ứng với loại bước chúng cần phân loại quy trình sản xuất cho nhóm chai nhưa,tiếp nhóm chai thủy tinh,khi có điều chỉnh thiết kế sản phẩm đó,chúng ta cần xem thuộc nhóm sản phẩm hiệu chỉnh liệu đầu vào nhanh nhất,chúng ta cần hiệu chỉnh lần đầu,các sản phẩm theo chế tạo Phương pháp gồm bước sau: +Bước 1:Phân loại mã hóa nhóm sản phẩm +Bước 2:Hình thành phận sản xuất cho nhóm sản phẩm +Bước 3:Lập quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn cho nhóm Bước bước lặp lại với sản phẩm thiết kế Sơ đồ quy trình sản xuất theo vòng lặp: ` Hình 2: Quy trình sản xuất theo vòng lặp 1.4.2 Lập quy trình sản xuất (Generative Process Planning Systems) Lập quy trình sản xuất theo phương pháp thực tự động ngày từ đầu với trợ giúp máy tính.Các chương trình máy tính sử dụng tập hợp thuật toán cho phép thực số định kỹ thuật hợp lý để đạt quy trình sản xuất tối ưu.Người ta phải cung cấp thông tin đầu vào cho hệ thống mô tả chi tiết sản phẩm cần sản xuất,phương pháp dựa việc phần tích yếu tố hình học,vật liệu thơng số liên quan khác.Phương pháp thay lấy hiệu chỉnh sở dự liệu có sẵn máy tính lập quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất 1.5 Tài liệu phương pháp CAPP Các hệ thống CAPP phát triển bao gồm mô-đun nhận dạng đặc điểm,các mô-đun lựa chọn máy móc,các thơng số gia cơng mơ-đun tối ưu hóa.Các mơ-đun đặc điểm nhận dạng phát triển hãng Solidworks phần mềm mô tính biên dịch chương trình viết Visual Basic 6.0 ` Orcale 7.3 sử dụng để quản lý sở liệu.Đặc điểm bật hệ thống giao diện người dùng tuyệt vời mà người dùng tương tác hệ thống cấp độ khác trình lập kế hoạch Phương pháp CAPP Các mô-đun khác sử dụng để tạo quy trình lập kế hoạch mô tả sau : a Mô-đun chọn lọc đặc điểm Các phần mềm mơ hình rắn đóng vai trò quan trọng việc cung cấp liệu đặc điểm,đặc tích chi tiết.Phần mềm mơ hình rắn sử dụng trường hợp phần mềm Solidworks 98 plus.Phần mềm mã hóa đưa đặc điểm với thông số chi tiết vào Visual basic 6.0 sở liệu tạo Orcale 7.3.Sử dụng chương trình giao diện người dùng (API) solidworks 98 plus với tính bạn truy cập vào chức để mơ hình hóa chi tiết b Mô-đun lựa chọn phôi Sau lấy thông tin đặc điểm từ mô-đun chọn lọc đặc điểm,bước xác định kích thước tổng thể vật liệu thơ ban đầu.Kích thước tổng thể phận cấu thành cần thiết cho lựa chọn vật liệu thô ban đầu từ sở liệu vật liệu có Khi thành phần cấu thành thể phần mềm solidworks.Nó tìm kích thước tổng thể thành phần trực tiếp chương trình ứng dụng phần mềm solidworks.Hệ thống tự động cho thêm phần dung sai cho phép với bề mặt.Điều thực người dùng tùy chỉnh dung sai cho phép theo yêu cầu c Lập kế hoạch xếp Thêm chức xác nhận.Bước xếp nhóm đặc điểm.Lập kế hoạch xếp với lựa chọn chu trình cần thiết để tạo hình dạng hồn chỉnh chi tiết.Nó tập hợp nhiệm vụ phức tạp có liên quan đến nhau.Việc lập kế hoạch xếp bao gồm việc định hướng thành phần đặt vào khu vực làm việc phục vụ cho việc gia cơng.Nó bao gồm việc nắm giữ tiêu chí chất lượng sản phẩm d Phương pháp lập kế hoạch xếp Đầu vào mô-đun đặc biệt đến từ việc lựa chọn đặc điểm.Các đặc điểm xác định từ mơ hình CAD đưa đến cá mơ-đun để gia công tiếp.Ở đặc điểm khác có hướng dẫn cụ thể khác nhau.Một phương pháp sử dụng vng góc với bề mặt.Người sử dụng định cách giao tiếp với hệ thống nhập vào vị trí bề mặt chi tiết đặc điểm Các thư mục nắm giữ thơng tin nốt,kích thước,vị trí dung sai.Nếu người dùng lực chọn nốt cụ thể,sau thơng tin đặc điểm thể cụ thể.Các thuật toán phát triển để tìm kiếm tất đặc điểm kiểm tra bề ` mặt chi tiết gia công.Các bề mặt khả thi xếp vào nhóm phù hợp.Kế hoạch xếp đạt giá trị lớn đặc điểm dung sai,vị trí xác định tay trước việc thiết lập hồn thành e Quy trình cơng nghệ hay chu trình sản xuất Quy trình cơng nghệ việc định hướng giai đoạn khác để có đặc điểm ý muốn (tức việc định hướng bước gia cơng để có chi tiết cos đặc điểm yêu cầu).Trong vấn đề thơng tin sau tạo ra: +Xác định quy trình thực để tạo chi tiết mong muốn +Lựa chọn quy trình tối ưu +Tính tốn khâu trung gian cho quy trình lựa chọn f Xác định quy trình thực Quy trình lựa chọn có tính đến vấn đề sau : +Các thơng số hình học cơng nghệ chi tiết +Với chi tiết có yêu cầu khác độ xác chất lượng bề mặt chi tiết hoàn thành +Dựa yêu cầu độ xác chất lượng bề mặt mà quy trình đặt +Các vấn đề thông qua cho phép tùy chọn quy trình khác cho chi tiết.Một bảng danh sách quy trình riêng cho chi tiết sở liệu quy trình lựa chọn dựa độ xác u cầu đạt cách sử dụng quy trình cụ thể cho chi tiết +Một chi tiết có nhiều chu trình người dùng thay đổi chu trình theo yêu cầu đặt ra.Một quy trình chia thành nhiều bước nhỏ Ví dụ : Để phay khối có độ xác IT8 có hai sau : Phay thô ->phay bán tinh ->phay tinh (kết thúc) Phay thơ -> phay bán tinh ->mài (tạo độ bóng độ nhám theo yêu cầu) + Có nhiều quy trình giống chúng cần xem xét trước lựa chọn.Các thông số kỹ thuật liên quan chặt chẽ tới tính yêu cầu để hoạt động sản xuất xác hơn,xác định cơng cụ biện pháp hỗ trợ gia công g Lựa chọn cơng cụ cắt Các vấn đề việc lựa chọn công cụ cắt loại công cụ,vật liệu chế tạo,hình dáng hình học kích thước cơng cụ.Việc lựa chọn công cụ chủ yếu dựa vào hoạt động thực máy công cụ thực Các mơ-đun hệ thống CAPP định q trình thực để hồn thành chi tiết biện pháp q trình có liên quan.Căn vào quy trình có liên ` Hình 12: Gia cơng cho ngun cơng phần mềm NX Bảng 8: Tính tốn cho ngun cơng 3.4.4 Nguyên công IV: Khoan lỗ  a.Sơ đồ ngun cơng: ` Hình 13: Ngun cơng khoan lỗ 4 b Biện luận nguyên công: - Chọn máy dụng cụ cắt: Ta thực nguyên công máy khoan 2A55 Dựng mũi khoan lỗ làm thép gió P18 có d = mm, L = 75 mm, l = 45 mm (STCN–T1) - Định vị: Trong nguyên công ta sử dụng đồ gá chuyên dùng, đồ gá dùng nguyên công trục gá ngắn có vai rộng Trong trục ngắn hạn chế bậc tự do, then hạn chế thêm bậc tự do, vai rộng tơng đơng với mặt phẳng hạn chế bậc tự Tất la Tất hạn chế bậc tự Đồng thời có thêm chốt tỳ phụ điều chỉnh đợc để nâng cao độ cứng vững Chốt ỳ phụ mang tính tăng độ cứng vững khơng tham gia vào trình định vị - Kẹp chặt: Chi tiết đợc kẹp chặt đai ốc vặn lên trục gá (trục gá đầu nhỏ có ren để bắt đai ốc) Giữa đai ốc bề mặt chi tiết vòng đệm để tránh làm xớc bề mặt gia cơng ` Hình 14: Gia cơng cho ngun cơng phần mềm NX Bảng 9: Tính tốn cho nguyên công 3.4.5 Nguyên công V: Khoan lỗ  a.Sơ đồ ngun cơng: ` Hình 15: Ngun công khoan lỗ 5 b Biện luận nguyên công: - Chọn máy dụng cụ cắt: Ta thực nguyên công máy khoan 2A55 - Định vị Trong nguyên công ta sử dụng đồ gá chuyên dùng Trong trục ngắn hạn chế bậc tự do, vai rộng tương đương với mặt phẳng hạn chế bậc tự Tất la Tất hạn chế bậc tự kẹp chặt: Chi tiết kẹp chặt mặt tỳ ` Hình 16:Gia cơng cho ngun cơng phần mềm NX Bảng 10: Tính tốn cho ngun cơng 3.4.6 Nguyên công VI: Mài mặt trụ  30 a.Sơ đồ ngun cơng: Hình 17: Ngun cơng mài mặt trụ 30 ` Bảng 11 : Tính tốn cho nguyên công 3.5 Thiết kế đồ gá gia công 3.5.1.Ý nghĩa yêu cầu đồ gá a Ý nghĩa: - Nâng cao suất độ xác gia cơng - Mở rộng khả cơng nghệ máy móc thiết bị - Tạo điều kiện cải thiện khả gia công, qua gia cơng ngun cơng khó mà khơng có đồ gá khơng thể thực - Giảm nhẹ căng thẳng cải thiện điều kiện làm việc công nhân, không cần sử dụng thợ bậc cao Chính đồ gá trang thiết bị công nghệ thiếu q trình gia cơng máy cắt kim loại, trình lắp ráp, kiểm tra Sử dụng đồ gá loại, lúc mang lại hiệu kinh tế cao b Yêu cầu đồ gá: - Kết cấu đồ gá phải phù hợp với công dụng - Phải đảm bảo độ xác gia cơng u cầu gia cơng đặt - Kết cấu cho việc tháo lắp chi tiết gia cơng phải nhanh chóng, dễ dàng Việc sử dụng, thao tác phải thuận tiện an toàn cao ` 3.5.2 Thiết kế đồ gá cho nguyên cơng IV Hình 18: Dồ gá cho ngun cơng khoan lỗ 4 3.5.3 Tính lực kẹp gia cơng: Bảng 12: Tính lực kẹp 3.5.4 Xác định sai số chế tạo đồ gá: ` Bảng 13: Tính sai số chuẩn, sai số kẹp chặt, sai số mòn, sai số điều chỉnh Bảng 14: Sai số gá đặt, sai số chế tạo cho phép đồ gá ` Hệ số an toàn trường hợp Hệ số kể Hệ số tăng đến lượng lực cắt dư không dao mòn Hệ số kể đến cắt khơng lien tục Hệ số kể đến nguồn sinh lực không ổn định Hệ số kể đến vị trí tay quay cấu kẹp thuận tiện Hệ số tính đến momen làm lật phôi quanh điểm tựa 1,5 1 1,3 1,5 1,2 Bảng 15: Bảng tra hệ số an toàn 3.5.5 Bản vẽ chi tiết đồ gá Sử dụng phần mềm Autocad 2007 vẽ thiết kế vẽ đồ gá Hình 19: Bản vẽ đồ gá ngun cơng khoan lỗ 4 ` CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ 4.1 Kiểm nghiệm thay đổi qui trình cơng nghệ 4.1.1.Khi u cầu đặt hàng khách hàng thay đổi Khi với phần mềm Excel tạo sẵn ta tính tốn sản lượng cần sản xuất hàng năm kết luận dạng sản xuất Số lượng chi tiết/năm T Bảng 16: Xác định dạng sản xuất ` 4.1.2 Khi thay đổi kích thước sản phẩm Hình 20: Bản vẽ chi tiết Ví dụ khách hàng muốn thay đổi kích thước sản phẩm 25mm lên 30mm… Khi dựa vào phần mềm solids thay đổi chiều cao mong muốn ` Hình 21 : Mơ chi tiết thay đổi kích thước Dựa vào phần mềm Cimatron tính khối lượng, thời gian gia cơng, giá thành sản phẩm bạc lót Bạc lót CT Bảng 17 : Bảng tính tốn cho chi tiết ` Bạc lót CT2 Bảng 18 : Bảng tính cho chi tiết ` Bạc lót CT Bảng 19: Tính toán cho chi tiết ` TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hướng dẫn thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội [2] GS-TS Nguyễn Đắc Lộc, Hướng dẫn thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2009 [3] Nguyễn Ngọc Đào - Trần Thế San - Hồ Viết Bình, chế độ cắt gia cơng khí, Nhà xuất Đà Nẵng, 2002 [4] GS- TS Trần Văn Địch, Sổ tay Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại học Bách Khoa- Hà Nội, 2000 [5] Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt , Sổ tay Công nghệ chế tạo máy, Tập 1, 2, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [6]., Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai, Sổ tay Gia công cơ, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2002 [7] GS- TS Trần Văn Địch, Giáo trình Cơng nghệ Chế tạo máy Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2003 [8] Phạm Đắp, Tính tốn thiết kế máy căt kim loại [9] Trịnh Khắc Nghiêm , Nguyên lý dụng cụ cắt ... Sang kỷ XX ngành khí giới ngày mạnh đạt nhiều thành tựu lớn, góp phần khơng nhỏ vào phát triển văn minh loài người Và sang năm đầu kỷ XXI vai trò vị ngành khí giới có vị quan trọng hơn, đòi hỏi bước
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP QUY TRÌNH THỦ CÔNG bạc, LẬP QUY TRÌNH THỦ CÔNG bạc, Việc lập quy trình được bắt đầu với các bản vẽ kỹ thuật,các thông số kỹ thuật, linh kiện, vật liệu và dự báo nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm.Kết quả của việc quy trình sẽ cho ta các thông tin sau :, -Khi thực hiện việc phân loại và mã hóa các chi tiết thì hầu hết các công ty sẽ chọn mua một gói thương mại sẵn có chứ họ không phát triển riêng.Các yếu tố sau đây được coi là một phần trông việc lựa chọn hệ thống mã hóa và phân loại:, Trong khi nhiệt luyện cần chú ý đến biến dạng phôi. Khi nhiệt luyện cần đảm bảo chi tiết ở tư thế thẳng đứng., Các bề mặt gia công chính xác, để đảm bảo độ đồng tâm giữa mặt trụ trong và mặt trụ ngoài, độ vuông góc giữa mặt tỳ và đường tâm khi gia công ta cần chọn mặt trụ trong làm chuẩn tinh thống nhất trong quá trình gia công., 4 Quy trình công nghệ cho từng nguyên công, Bảng 9: Tính toán cho nguyên công 4, CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ, 1 Kiểm nghiệm sự thay đổi trong qui trình công nghệ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay