Giáo trình quản lí dự án phần mềm

124 101 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 20:43

GIỚI THIỆU Học phần Quản lý dự án phần mềm cung cấp cho sinh viên loại hình cơng việc khác người tập thể chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý triển khai dự án Đồng thời, học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức khía cạnh khác việc quản lý dự án phần mềm Qua môn học này, sinh viên rèn luyện kỹ làm việc nhóm, kỹ giải vấn đề, kỹ quản lý thuyết trình Sinh viên cần hồn thành mơn học: Ngơn ngữ lập trình C++, Cơ sở liệu, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Nhập môn công nghệ phần mềm trước tham gia học môn học Đây mơn học tính điểm trung bình sau kết thúc cuối kỳ học, kiểm tra cuối kỳ chiếm 60%, tập lớn làm theo nhóm (khoảng người/nhóm) chiếm 30%, q trình tham dự lớp chiếm 10% Tổng số gồm đơn vị học trình 33 tiết lý thuyết giảng lớp, tiết cho việc giảng viên giải đáp thắc mắc tập lớn tiết cuối dùng để sinh viên thuyết trình tập lớn lớp trao đổi với giảng viên Yêu cầu đọc sách để chuẩn bị làm tập lớn theo hướng dẫn giảng viên trước buổi tham gia lớp học Mơn học trình bày yếu tố quản lý dự án phần mềm, đồng thời tập trung vào vấn đề thực tế phương pháp giải nhanh vấn đề, số tình quản lý dự án thực tế Nói chung sinh viên khuyến khích đặt câu hỏi phát biểu ý kiến riêng với vấn đề đặt trình phát triển dự án phần mềm, tránh thái độ thụ động ngồi nghe Lĩnh vực quản lý dự án phần mềm mẻ Việt nam giáo trình tiếng Việt chưa phong phú đầy đủ Trên giới, tổ chức chuyên nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực có tên viện quản lý dự án (PMI) Hoa Kỳ, viện công nghệ phần mềm (SEI), nhóm phát triển cơng nghệ phần mềm IEEE viện PMI có cấp chứng quản trị dự án quốc tế, có tên PMP Chúng ta tuân thủ theo kiến thức chuẩn quốc tế PMI để tiến hành việc quản trị dự án, yêu cầu sinh viên đọc làm theo hướng dẫn PMBook, việc cung cấp kiến thức lĩnh vực này, cung cấp thông tin cần thiết chuẩn bị trước phần cho sinh viên sau trường có ý định làm quản lý dự án, có khả tham gia thi lấy PMP viện PMI Công cụ sử dụng môn học ứng dụng Microsoft Project Sinh viên yêu cầu tự tìm hiểu cơng cụ để làm tập lớn theo nhóm Nội dung mơn học trình bày 11 học với nội dung Bài 1: Mở đầu Giới thiệu chung quản lý dự án, quản lý dự án phần mềm; Những khái niệm bản; Những lỗi truyền thống thường gặp quản lý dự án Bài 2: Các tiến trình xử lý tổ chức dự án Giới thiệu kiến thức cách tổ chức dự án Bài 4: Chuẩn bị, Khởi tạo Kế hoạch dự án Nhắc lại giai đoạn phát triển hệ thống; Quá trình chuẩn bị; Khởi tạo dự án; Lập kế hoạch Bài 5: Cấu trúc phân rã cơng việc, Ước lượng Tóm tắt quản lý phạm vi; Cấu trúc phân rã công việc; Công việc ước lượng quản lý dự án; Phân tích tài cho dự án Bài 6: Lập lịch thực dự án Các kiến thức bản; Các kỹ thuật lập lịch; Sơ đồ mạng; Các kỹ thuật nén Bài 7: Quản lý rủi ro thay đổi Quản lý rủi ro: Kiểm soát thay đổi; Quản lý cấu hình Bài 8: Quản lý tài nguyên người dự án Các vị trí nhóm thực dự án; Cấu trúc nhóm dự án; Phát triển nhóm làm việc cho dự án; Phương pháp lãnh đạo Bài 9: Một số vấn đề giao tiếp liên quan tới q trình phát triển kiểm sốt dự án Kiểm sốt dự án; Phân tích giá trị thu Bài 10: Quản lý chất lượng dự án Đảm bảo chất lượng dự án Bài 11: Kết thúc dự án Chuyển sang hệ thống mới; Họp tổng kết kết thúc dự án MỤC LỤC GIỚI THIỆU Bài số 1: Mở đầu .8 Giới thiệu chung quản lý dự án phần mềm Các kỹ quản lý dự án trình bày theo thứ tự độ quan trọng giảm dần Các vị trí quản lý dự án Định nghĩa quản lý dự án PMI Định nghĩa việc quản lý dự án 10 Các công cụ phần mềm dùng quản lý dự án 11 Các khái niệm 13 Các lĩnh vực tri thức cần quan tâm việc quản lý dự án .13 Định nghĩa thành công dự án 14 Quản lý việc tích hợp dự án .15 Các chiến lược cần có để quản lý dự án hiệu 17 Các tảng trình quản lý dự án .18 Các lỗi truyền thống 19 Liên quan tới người .19 Liên quan tới tiến trình 20 Liên quan tới sản phẩm 20 Liên quan tới công nghệ .20 Bài 2: Các tiến trình xử lý tổ chức 21 Các kiến thức 21 Giới thiệu sách PMBOK .21 Các tiến trình xử lý 21 Nội dung quản lý dự án 22 Năm nhóm tiến trình quản lý .22 Tổ chức dự án theo cách sau 26 Sơ đồ theo cấu trúc 26 Sơ đồ theo trị 27 Sơ đồ theo biểu tượng 27 Cấu trúc tổ chức .27 Việc lựa chọn dự án phù hợp ban đầu 30 Phát biểu toán (Statement of Work- SOW) 30 Tôn dự án 31 Bài 3: Chuẩn bị, Khởi tạo kế hoạch dự án 34 Nhắc lại giai đoạn phát triển hệ thống 34 Quá trình chuẩn bị 36 Quá trình khởi tạo dự án 36 Một số khái niệm cần biết cho trình khởi tạo .37 Quá trình lập kế hoạch .38 Tài liệu kế hoạch dự án 39 Bài số 4,5: Cấu trúc phân rã công việc (WBS), Ước lượng lập lịch 41 Tóm tắt quản lý phạm vi 41 Cấu trúc phân rã công việc (WBS) 44 Định nghĩa thức: 45 Hai loại cấu trúc phân rã công việc WBS 45 Các gói cơng việc (work package) 50 Phương pháp luận để xác định WBS 50 Các kỹ thuật tạo WBS 51 Một số hướng dẫn tạo WBS 51 Công việc ước lượng quản lý dự án .52 Công việc ước lượng cho dự án bao gồm trình sau 53 Các phương pháp luận cho việc ước lượng 54 Ước lượng trường hợp dự án dùng lại mã nguồn .56 Các vấn đề trình ước lượng nói chung 57 Nhận thức mốc thời gian cần hoàn thành 57 Việc thể ước lượng tài liệu 57 Các yếu tố khác ảnh hưởng đến trình ước lượng 58 Phân tích tài cho dự án 58 Phân tích NPV .58 Phân tích ROI 59 Phân tích Payback 59 Ví dụ NPV, ROI, giai đoạn Payback 60 Ví dụ NPV, ROI, giai đoạn Payback 60 Lựa chọn dự án dựa mơ hình đánh trọng số tính điểm 60 Bài 6: Lập lịch thực công việc dự án 62 Nội dung học 62 Các kiến thức 62 Khái niệm chung 62 Bốn loại phụ thuộc công việc 64 Các kỹ thuật lập lịch 65 Chia làm hai loại kỹ thuật 65 Sơ đồ mạng 66 Thuật tốn tính theo hướng truyền (Forward) 69 Thuật tốn tính tốn theo hướng truyền ngược lại (Backward) 70 Nhận xét thời gian trễ (Slack) thời gian dự trù (Reserve) 71 Các loại phương pháp khác không sử dụng sơ đồ mạng: 72 Các kỹ thuật nén .74 Kỹ thuật rút ngắn (Crashing) 74 Kỹ thuật đường nhanh .74 Bài số 7: Quản lý rủi ro thay đổi 75 Quản lý rủi ro 75 Định nghĩa rủi ro 75 Các đặc trưng Rủi ro dự án .75 Phân loại rủi ro 75 Định nghĩa việc quản lý rủi ro .76 Các bước cho việc quản lý rủi ro 76 Những thời điểm cần đánh giá lại rủi ro trình phát triển dự án 82 Giới thiệu thêm kỹ thuật làm giảm rủi ro- tối thiểu hóa mốc milestone 82 Kiểm soát thay đổi 83 Định nghĩa kế hoạch tức thời (baseline) .83 Định nghĩa thay đổi 83 Mục đích việc quản lý thay đổi 84 Q trình kiểm sốt thay đổi 84 Tóm tắt q trình kiểm sốt thay đổi phạm vi dự án .85 Quản lý cấu hình .85 Kiểm soát cấu hình .85 Một số thuật ngữ dùng kiểm sốt cấu hình 86 Các công việc cần thiết giám đốc dự án quản lý cấu hình 86 Bài số 8: Quản lý tài nguyên người dự án 88 Các vị trí nhóm thực dự án .88 Cấu trúc nhóm dự án 90 Mơ hình nhóm làm việc dự án 90 Phát triển nhóm làm việc cho dự án 92 Định nghĩa đội dự án 93 Các giai đoạn phát triển đội dự án .93 Những khó khăn ngăn cản việc phát triển đội dự án 97 Đội dự án ảo 97 Phương pháp lãnh đạo .98 Khái niệm lãnh đạo .98 Các kiểu lãnh đạo 99 Động thúc đẩy (motivation) 100 Sức mạnh 101 Bài số 9: Một số vấn đề giao tiếp liên quan tới trình phát triển kiểm soát dự án 102 Kiểm soát dự án 102 Các hoạt động việc kiểm sốt dự án 102 Nguyên tắc việc kiểm soát 102 Theo dõi tiến độ thực công việc dự án .103 Phân tích giá trị thu (earned value analysis) 104 Các thuật ngữ liên quan tới việc phân tích giá trị đạt (earned value analysis) 105 Một ví dụ phân tích giá trị thu được: số liệu dự án thể bảng 108 Một số luật sử dụng phân tích giá trị thu 109 Bài số 10: Quản lý chất lượng dự án 110 Đảm bảo chất lượng dự án 110 Tài liệu kiểm thử 111 Khái niệm kiểm thử .112 Quá trình kiểm thử phân chia thành cơng việc 113 Các loại kiểm thử 113 Các mốc kiểm tra người dự án 114 Nội dung kiểm thử gọi test script 115 Một số loại công cụ kiểm thử .116 Tiêu chí công suất hệ thống 116 Một số lưu ý thực công việc kiểm thử .117 Những tiêu chí kiểm thử 117 Những thông số cần thiết để đo lỗi 117 Việc kiểm soát thực sửa lỗi (Defect tracking) 118 Các thông số lỗi 118 Môi trường kiểm thử 119 Các vị trí đội ngũ cán đảm bảo chất lượng dự án (QA) 119 Bài 11: Kết thúc dự án 120 Chuyển người sử dụng sang hệ thống 120 Các chiến lược chuyển người sử dụng sang hệ thống .120 Triển khai hệ thống cho khách hàng 121 Khôi phục dự án 121 Họp tổng kết kết thúc dự án 122 Các tiêu chí để xác định thành cơng dự án gồm tiêu chí 123 Bài số 1: Mở đầu Nội dung gồm phần sau: Giới thiệu chung quản lý dự án, quản lý dự án phần mềm Những khái niệm Những lỗi truyền thống thường gặp quản lý dự án Giới thiệu chung quản lý dự án phần mềm Quản lý dự án phần mềm cơng việc đòi hỏi nhiều kỹ kiến thức tổng hợp Trên thực tế, lương trung bình giám đốc dự án Mỹ tính đến thời điểm năm 2008 khoảng $81,000/năm Tỉ lệ hợp đồng với vị trí giám đốc dự án cao năm gần đây, khơng giới mà Việt nam Thêm nữa, giám đốc dự án có chứng PMP viện quản lý dự án quốc tế lương bình quân tăng 14% Số lượng chứng PMI năm 1993 la 1000 bản, năm 2002 la 40.000 Sự tăng đáng kể số lượng chứng PMP đủ cho thấy tầm quan trọng lĩnh vực phát triển phần mềm Các tảng cần thiết tìm hiểu lĩnh vực quản lý dự án bao gồm kỹ cần thiết, vị trí vai trò quản lý dự án tiến trình thực trình quản lý dự án Chúng ta tìm hiểu vấn đề để có nhìn ban đầu tổng thể cho lĩnh vực quản lý dự án Các kỹ quản lý dự án trình bày theo thứ tự độ quan trọng giảm dần Khả lãnh đạo kỹ quan trọng người giám đốc dự án Nó bao gồm lãnh đạo nhóm làm việc, khả tổng hợp bao quát vấn đề, đạo điều hành công việc Khả thứ hai kỹ giao tiếp với người khác nhóm, kỹ truyền tải ý tưởng, thông tin tới người đội dự án cách nhanh chóng hiệu Kỹ thứ ba khả giải vấn đề đặt cho dự án Giám đốc dự án người biết cách phân nhỏ vấn đề khó khăn để với người hỗ trợ cho dự án giải cách triệt để Ngoài kỹ trên, kỹ quan trọng khả thương lượng Trong trình thực dự án, thương lượng cần thiết bất đồng hay mâu thuẫn xảy (có thể q trình giao việc cho thành viên đôi dự án, bàn bạc thống yêu cầu với khách hàng hay chí giai đoạn đề xuất giải pháp, lựa chọn dự án ký hợp đồng) Kỹ cần thiết khả ảnh hưởng tới tổ chức người giám đốc dự án Mức độ ảnh hưởng mạnh việc điều hành tổ chức dễ dàng Ngoài kỹ lãnh đạo điều hành tổ chức, người giám đốc dự án cần phải có kỹ hướng dẫn giảng dạy kiến thức thực tế cần thiết cho thành viên đội dự án, cặp thành viên chưa có kinh nghiệm để thực tốt nhiệm vụ giao Kỹ có tầm quan trọng cuối hiểu biết tri thức tiến trình quản lý thông thạo kỹ thuật công nghệ sử dụng trình phát triển dự án Các vị trí quản lý dự án Người đứng đầu điều hành dự án người quản trị dự án hay người giám đốc dự án Nhiều cơng ty có them chức danh khác la điều phối dự án Người giúp đỡ hỗ trợ thực công việc quản lý dự án gọi trợ lý dự án Nếu chương trình có nhiều dự án người đứng đầu dự án Giám đốc dự án, đứng đầu điều hành chịu trách nhiệm cho tồn chương trình giám đốc chương trình Người quán xuyến hoạt động điều hành chúng giám đốc điều hành chương trình Người phụ trách phần công việc cho giám đốc điều hành gọi phó giám đốc phát triển chương trình Một số khái niệm liên quan tới quản lý dự án mà sinh viên thường hay nhầm lẫn quản lý dự án, quản lý nói chung quản lý dự án phần mềm Mối quan hệ chúng thể hình vẽ Hình vẽ cho thấy quản lý dự án lĩnh vực quản lý nói chung quản lý dự án phần mềm lĩnh vực quản lý dự án Môn học cung cấp kiến thức tập trung vào quản lý dự án phần mềm Định nghĩa quản lý dự án PMI Một dự án nhiệm vụ tạm thời thực để tạo sản phẩm dịch vụ Một dự án hoạt động thường kèm với khái niệm tiến độ dự án: Mức độ hoàn thành dự án Quá trình phát triển dự án q trình lặp lặp lại số cơng việc hay gọi tiến trình Người điều hành chịu trách nhiệm cho dự án giám đốc dự án Đơi người ta gọi giám đốc dự án người thuyền trưởng, huấn luyện viên hay trưởng nhóm tất vai trò cơng việc giám đốc dự án thời điểm cụ thể Định nghĩa dự án thể số đặc tính cụ thể Thứ dự án cơng việc tạm thời việc phát triển dự án khơng kéo dài vô hạn mà khoảng thời gian định Khi hết khoảng thời gian đó, tổ chức đội dự án thay đổi, tan rã chuyển sang trạng thái khác Thứu hai, dự án làm sản phẩm, dịch vụ , không giống với sản phẩm trước Thứ ba, dự án thực người với trợ giúp công cụ máy tính, khơng tạo cách tự động máy móc Thứ tư điều kiện làm việc sản xuất sản phẩm dự án bị hạn chế tài nguyên ngân sách tài chính, thời gian lực lượng nhân công Thứ năm, dự án công việc cần lập kế hoạch cẩn thận từ trước, thực thi kiểm sốt cách chặt chẽ, có đêm lại thành công cho dự án Cuối dự án phải có tổ chức riêng, đặc thù cho dự án cụ thể, có đôi ngũ thành viên người quản lý riêng Cần phân biệt hoạt động dự án bao gồm hai loại chính: hoạt động để xây dựng sản phẩm cho dự án (phát triển dự án) hoạt động quản lý dự án Nhóm hoạt động quản lý tổ chức hướng dẫn công việc xây dựng đáp ứng yêu cầu dự án Đây nội dung mơn học Còn hoạt động nhóm xây dựng đề cập đến mơn học Phân tích thiết kế hệ thống Định nghĩa việc quản lý dự án Quản lý dự án việc áp dụng tri thức, kỹ năng, công cụ kỹ thuật tới hoạt động dự án để đạt yêu cầu dự án Nhắc lại hoạt động điển hình dự án cơng nghệ thơng tin nói chung hệ thống phần mềm nói riêng • Thiết kế giao diên đồ hoạ với người sử dụng • Cài đặt mạng địa phương • Kiểm thử tích hợp thành phần hệ thống • Huấn luyện người sử dụng dùng ứng dụng • Cài đặt tập lớp java • Lập tài liệu định thiết kế mã nguồn • Giao tiếp với đội dự án, khách hàng đội ngũ quản lý 10 Bài số 10: Quản lý chất lượng dự án Nội dung bao gồm phần Đảm bảo chất lượng dự án Các vấn đề liên quan tới kiểm thử hệ thống Đảm bảo chất lượng dự án 7% 29% Requirements 16% Preliminary Design Detailed Design Code & Unit Test 24% 24% Integration & System Test Chi phí cho q trình kiểm thử tích hợp hệ thống dự án phần mềm chiếm khoảng 29% tổng kinh phí dự án, nhiều số q trình lại bao gồm thiết kế ban đầu, thiết kế chi tiết, viết mã chương trình kiểm thử chức năng, xác định yêu cầu Quá trình kiểm thử tích hợp hệ thống thực chiếm vai trò quan trọng qui trình phát triển phần mềm cần thiết để đảm bảo chất lượng dự án, đảm bảo dòng mã chương trình thực yêu cầu hệ thống đặt ban đầu Ba hoạt động xây dựng mã chương trình cho hệ thống, tích hợp chức với kiểm thử hệ thống thường có số cơng việc lịch thực giao nhau, đơi tích hợp hệ thống kiểm thử coi giai đoạn phát triển Trong q trình tính hệ thống tích hợp với dần dần, cán đảm bảo chất lượng dự án (quality assurance) thường xuyên phải làm việc song song với đội ngũ lập trình viên để chạy kiểm tra đoạn mã chương trình tạo liên tục dự án Hai cách để tích hợp hệ thống theo kiểu lắp ghép từ xuống (top-down) theo kiểu ghép từ lên (bottom-up), đề cập môn học công nghệ phần mềm trước đây, không đề cập môn học Vấn đề là người thực việc kiểm tra xem hệ thống có tích hợp hay khơng, câu trả lời lập trình viên nhóm đảm bảo chất lượng dự án kiểm tra việc Thời điểm giai đoạn cần nhiều nhân lực kinh phí 110 q trình phát triển dự án, thời điểm có nhiều vấn đề lúc áp lực lớn ngày giao sản phẩm cuối cho khách hàng đến chương trình nhiều lỗi khơng mong đợi chạy thử Ngoài ra, vấn đề việc tạo động thúc đẩy cho đội dự án cần đặt kết thúc vấn đề giải tranh cãi để người sử dụng chấp nhận sản phẩm đội dự án cần thiết Quá trình kiểm thử nhằm mục đích kiểm tra tích đắn kết đạt (verification) đồng thời xác định xem cơng việc thực có với u cầu ban đầu dự án không (validation) Các công việc trình bao gồm kiểm tra sản phẩm, rá sốt lại cơng việc kết quả, phân tích kết số liên quan Còn việc đảm bảo chất lượng dự án trình dài hơn, bao gồm trình kiểm thử, q trình kiểm sốt qui trình thực giai đoạn khác tồn trình phát triển dự án phần mềm, kể từ trình tìm hiểu yêu cầu ban đầu khách hàng, đến trình triển khai bàn giao bảo trì sản phẩm Đảm bảo chất lượng dự án nội dung chuẩn CMM mức 2, chuẩn nhiều công ty áp dụng để phát triển qui trình quản lý Có thể nói việc đảm bảo chất lượng dự án cách tốt để nhìn vào bên dự án để kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo dự án phát triển tốt Tài liệu kiểm thử Kế hoạch kiểm thử dự án hay kế hoạch đảm bảo chất lượng dự án mô tả giai đoạn cuối trình tìm hiểu yêu cầu hệ thống Tài liệu bao gồm phần sau: + Mục đích đảm bảo chất lượng dự án; tài liệu liên quan tham khảo tới; việc quản lý chất lượng dự án tiến hành nào; Các tài liệu liên quan; + Các chuẩn, thực tế, luật đặt cho việc lập trình kiểm thử, cấu hình, đơn vị đo lường cho chất lượng việc thực kiểm thử + Việc kiểm tra (reviews) duyệt lại (audits) qui trình thực cơng việc giai đoạn, xem lại công việc cụ thể bao gồm xem lại phần yêu cầu dự án, kế hoạch kiểm thử, mã nguồn chương trình, xem lại kinh nghiệm đúc kết từ dự án trước + Quản lý rủi ro dự án: gắn phần rủi ro đảm bảo chất lượng dự án với kế hoạch quản lý toàn rủi ro dự án + Báo cáo vấn đề nảy sinh hành động sửa đổi + Liệt kê hướng dẫn công cụ, kỹ thuật phương pháp luận để đảm bảo chất lượng dự án + Thu thập lưu trữ báo cáo tất giai đoạn Chất lượng phần mềm kiểm soát dựa hai yếu tố sau: + khả lần vết để tìm mối liên hệ sản phẩm khác dự án Ví dụ tìm xem tương thích u cầu khách hang với thiết kế, với trường hợp kiểm thử đến mức độ nào, có hồn tồn giống không 111 + thực kiểm tra xem xét thức cuối giai đoạn chu trình phát triển hệ thống phần mềm ví dụ kiểm tra lại SSR, CDR, Khái niệm kiểm thử Việc kiểm thử (testing) việc chạy thử chương trình máy tính với số đầu vào xác định trước, sau so sánh kết đầu chương trình kết theo mong đợi (những kết thiết kế sẵn thiết kế liệu đầu vào trước chạy chương trình) Việc kiểm thử dạng tạo mẫu để kiểm tra tính đắn chương trình, khơng thể chứng minh cách xác chương trình khơng có lỗi Q trình tìm lỗi (bugs) cú pháp logic chương trình thực sau viết mã nguồn, lập trình viên thực hiện, khơng thực q trình kiểm thử Việc xác định đầu vào đầu mong đợi phần nhiệm vụ việc tạo trường hợp khác để kiểm tra chương trình Việc tạo trường hợp để kiểm thử (test case) nội dung kế hoạch kiểm thử Cơng việc thường bao gồm việc tạo đoạn nhỏ chương trình để chạy, tạo liệu kiểm tra, danh sách công việc cần làm để thực việc kiểm tra này, thường tham chiếu tới ma trận kiểm tra trường hợp phủ toàn yêu cầu dự án chưa Ma trận cơng cụ để dò vết tìm liên quan yêu cầu dự án với việc tạo liệu ngữ cảnh kiểm thử Kết việc kiểm thử định xem chương trình hay sản phẩm giai đoạn trước có cần sửa lại cho khơng Cơng việc làm lại chiếm cơng sức khơng nhỏ tồn q trình phát triển dự án, tham khảo điều hình vẽ đây: 30% 25% 8% 20% 15% 19% 4% Rew ork Production 10% 1% 5% 12% 12% 16% 12% 6% 10% 0% Requirements Detailed Design Integration & System Test Nguồn gốc việc sửa chữa, làm lại công việc hiểu sai yêu cầu, thiết kế sai, viết mã nguồn sai từ số lý khác nữa, tương quan nguồn gốc thể hình vẽ 112 27% Design Other Code 56% 10% Requirements 7% Quá trình kiểm thử phân chia thành cơng việc Kiểm tra đơn vị lập trình (từng chức dự án- unit test), kiểm tra tích hợp hệ thống (integration test), kiểm tra toàn hệ thống (system test), kiểm tra chấp nhận người sử dụng (user acceptance test) Các loại kiểm thử phân làm hai loại kiểm thử theo kiểu mơ hình hộp đen (Black box testing) kiểm thử theo kiểu mơ hình hộp trắng (White box testing) Đối với mơ hình hộp đen, chương trình (chức năng) coi hộp đen có nghĩa khơng cần quan tâm tới việc bên hoạt động mà quan tâm tới chức làm gì, quan tâm tới đầu vào đầu Loại thường dùng để kiểm thử chức nghiệp vụ hệ thống, việc thiết kế ngữ cảnh trạng thái kiểm thử hoàn toàn dựa mô tả yêu cầu cụ thể dự án (SRS) Loại thứ hai- hộp trắng liên quan tới việc kiểm tra cấu trúc chương trình bao gồm kiểm tra câu lệnh thực luồng thực thi cơng việc theo dòng lệnh Các loại kiểm thử Kiểm tra chức hệ thống (unit test) hay gọi kiểm thử mođun chương trình Đây loại kiểm tra theo mơ hình hộp trắng số trường hợp lại theo mơ hình hộp đen Người thực việc kiểm tra lập trình viên hay nhóm phát triển hệ thống, thường viết đoạn mã ngắn ngơn ngữ viết mã chương trình để kiểm tra Những đoạn chương trình ngắn gọi “test driver”, thực trình viết mã chương trình kết thúc chức Đôi việc kiểm thử số chức gộp nhóm lại với gọi kiểm thử (test suites) 113 Kiểm tra tích hợp hệ thống (Integration Test) kiểm thử giao diện tích hợp chức khác hệ thống Đây bước sau việc kiểm thử chức Việc kiểm thử chức chưa đầy đủ riêng rẽ chức chạy tốt kết hợp lại lại khơng chạy lỗi tiềm mođun lại thể chạ mođun khác sau tích hợp mođun với Loại kiểm thử theo mơ hình hộp đen (được mơ tả phần trên) Kiểm tra toàn hệ thống (System Test) thực kiểm thử toàn chức hệ thống thành chuỗi thực liên hoàn kiểm thử số chức mang tính chất hệ thống (khi tích hợp hai hay nhiều chức với đặc tính chưa thể được) Đây loại kiểm thử theo mơ hình hộp đen Kiểm tra chấp nhận người sử dụng hệ thống vừa xây dựng mốc công việc cuối giai đoạn kiểm thử, số trường hợp gọi kiểm thử beta Trong giai đoạn người khách hàng cuối kiểm thử ký vào biên chấp nhận sản phẩm họ cảm thấy hài lòng phần mềm tất yêu cầu ban đầu họ sản phẩm bào giao thỏa mãn Những tiêu chí chấp nhận thực thiết lập từ đầu đơn đặt hàng hay hợp đồng với khách hàng Đó điều kiện mà phần mềm cần thỏa mãn để khách hàng chấp nhận sản phẩm Một cách lý tưởng điều kiện phải xác định trước hợp đồng ký kết thường điều kiện phải đo đạc tính tốn (định lượng khơng định tính) Kiểm thử lại (Regression test) việc chạy lại chương trình sau thực thay đổi tới phần mềm thay đổi tới môi trường Ví dụ trường hợp sau gọi kiểm tra lại: cán đảm bảo chất lượng phát lỗi, lập trình viên sửa lỗi, cán đảm bảo chất lượng chạy lại chương trình để xác nhận lại việc Quá trình kiểm thử lại dùng cơng cụ tự động thực hiện, hữu ích, đỡ tốn cơng sức người Kiểm tra tính tương thích (Compatibility Test) việc kiểm tra xem hệ thống có tương thích với mơi trường khác chẳng hạn kiểm tra xem chương trình có chạy tốt trình duyệt khác khơng, có chạy Netscape, Internet Explorer, có chạy hệ điều hành Window hay Macintos không Các mốc kiểm tra người dự án Mốc thứ phiên alpha phần mềm, đời phần cuối giai đoạn kiểm thử, kiểm thử người bên ngồi tổ chức, thường người sử dụng bình thường Phiên alpha thường đưa cho nhóm người với số lượng nhỏ sản phẩm chưa hồn thiện đầy đủ tính Mốc thứ hai đời phiên beta cho khách hàng kiểm thử đánh giá, bao gồm chức quan trọng thường hệ thống phần mềm trạng thái chạy ổn định Việc chạy thử phiên beta có giá trị lớn nhờ phần mềm chạy thử nghiệm giới thực, nhận đánh giá, nhận xét chân thực, giai đoạn để giới thiệu sản phẩm với thị trường có khả thu hút 114 thêm nhân viên cho dự án Trong trình khơng nên đưa thêm tính vào phần mềm giai đoạn muộn để làm việc vây, gần đến ngày kết thúc hợp đồng với khách hàng Nhân lực kiểm thử beta phải tuyển chọn kỹ từ nguồn nhân lực có sẵn, từ thị trường, từ nhóm hỗ trợ kỹ thuật, từ vị trí làm việc khác Nhóm chạy thử nghiệm cần có người quản lý đứng đầu cơng việc nhóm cần lên kế hoạch giám đốc dự án Nếu việc kiểm thử thành cơng phần mềm thức đưa tới khách hàng Mục đích để người ngồi kiểm tra phần mềm tạo giai đoạn ổn định cho hệ thống trứoc mốc thời điểm quan trọng, đội dự án thường quan tâm nhiều tới mốc chất lượng, tích hợp hệ thống tính ổn định Nội dung kiểm thử gọi test script Nội dung kiểm thử test script có hai dạng Thứ tập hướng dẫn thực bước với mục đích dẫn dắt nhân viên kiểm thử thực thành cơng việc kiểm tra phần mềm Dạng thứ hai đoạn chương trình nhỏ phục vụ cho việc kiểm thử cách tự động Kiểm thử tĩnh (Static Testing) Hầu hết tất tài liệu quan trọng đề xuất giải pháp dự án, hợp đồng, lịch thực công việc, yêu cầu khách hàng hệ thống, mã nguồn chương trình, mơ hình liệu, kế hoạch kiểm thử cần duyệt lại Một phương thức duyệt lại công việc dự án kiểm tra chéo thành viên (peer reviews) Đây phương pháp kiểm tra chéo, người kiểm tra kết công việc sản phẩm hệ thống người khác nhóm nhằm xác định lỗi thay đổi cần sửa Việc kiểm tra chéo có tác dụng giảm lỗi sớm hiệu quả, lên kế hoạch giám đốc dự án phân công buổi họp ghi lại văn tài liệu dự án Đây hoạt động để đảm bảo CMM cấp Kiểm thử tự động Thực tế cho thấy dùng người để thực việc kiểm thử không đem lại hiệu cao, người ta thực công việc kiểm thử cách tự động thông qua công cụ kiểm thử Ưu điểm việc kiểm thử tự động nhiều bao gồm: tổng chi phí kiểm thử thấp, cơng cụ thực việc kiểm thử mà không cần tham gia người, công cụ chạy kiểm thử (gồm nhiều chức liên quan đến nhau) nhanh người thực hiện, phù hợp với cơng việc kiểm thử lại kiểm tra tính tương thích (đã trình bày trên), giảm số lượng cán đảm bảo chất lượng dự án Nhược điểm việc kiểm thử tự động: không tự động hồn tồn tức có số cơng đoạn cần người thực hiện; công cụ cần người xác định số tham số học số tri thức chuyên gia cần thiết, chi phí cho công cụ đầu cuối mức cao (gần người sử dụng) thường cao (các công cụ đầu cuối mức thấp giá tương đối rẻ) 115 Một số loại công cụ kiểm thử Bao gồm công cụ chụp chơi lại, phân tích khả bao phủ, kiểm thử công suất thực hiện, quản lý ngữ cảnh trường hợp kiểm thử Kiểm thử trình cài đặt quan trọng hệ thống sản phẩm web Nếu không kiểm thử q trình cài đặt sau phải tốn nhiều công sức chi phí để hỗ trợ cho người sử dụng lúc chạy chương trình mà khơng thỏa mãn khách hàng Kiểm thử trình sử dụng hệ thống phần mềm để xác nhận xem có thỏa mãn thuận tiện sử dụng người dùng khơng về: tính định hướng sử dụng chức năng, tính thân thiện với người sử dụng, khả thực chức hệ thống Kiểm thử khả tải chịu áp lực hệ thống phần mềm Quá trình đặt hệ thống vào trạng thái ngưỡng chịu tải vàchịu áp lực yêu cầu, thường thực việc chạy đoạn chương trình ngắn tự động thực nhóm cán đảm bảo chất lượng việc kiểm thử chức hệ thống kết thúc Quá trình sau kết thúc vấn đề tiềm ẩn chức năng, công suất tối đa hệ thống, loại liệu không chấp nhận thiếu hụt dịch vụ hệ thống, cuối xác định xem liệu yêu cầu ban đầu hiệu hệ thống đáp ứng đầy đủ chưa (chú ý là yêu cầu phi chức hệ thống) Các thông số để đo khả thời gian đáp ứng nhỏ chấp nhận được, số lượng người sử dụng đồng thời nhỏ chấp nhận thời gian ngừng giảm công suất hoạt động hệ thống nhỏ chấp nhận Những nhà cung cấp sản phẩm đầu cuối để đo thơng số kể đến Segue, Mercury, Empirix Tiêu chí cơng suất hệ thống Mức Xấu Mức Tốt Phải hỗ trợ 500 người sử dụng Phải hỗ trợ 500 người sử dụng đồng thời Thời gian đáp ứng yêu cầu 10 giây Trung bình/ nhiều /90% lần đáp ứng với Thời gian 10 giây Phải đáp ứng triệu truy cập Phải đáp ứng lượng tải lớn ngày truy cập 28 trang giây 116 Một số lưu ý thực công việc kiểm thử - Phân tích Pareto: liên quan tới + luật 80-20: 20% tổng số dòng lệnh ban đầu thường có 80% lỗi + xác định mođun có lỗi - Kiểm tra lỗi giai đoạn phát triển dự án để tránh làmảnh hưởng đến giai đoạn khác: để bảo đảm việc đội dự án nên ý kiểm thử thời điểm kết thúc giai đoạn, nhằm mục đích ngăn ngừa có lỗi tiềm ẩn từ giai đoạn ảnh hưởng đến giai đoạn - Kéo dài thời gian chạy chương trình để kiểm tra thử khả chịu áp lực hệ thống - Tạo khoảng thời gian gọi “code freezer”, tạm ngừng viết mã chương trình, mà tập trung vào cơng việc gỡ rối lỗi; thường xảy vào thời điểm tích hợp chức kiểm thử chức hệ thống - Tỉ lệ cán kiểm thử /lập trình viên dự án thay đổi tùy theo dự án thường 1:3 1:4 Cán kiểm thử cán đảm bảo chất lượng, tăng số lượng đội ngũ kiểm thử cần có vị trí quản lý đội ngũ thời gia đâud dự án Thời điểm để kết thúc giai đoạn kiểm thử thường rơi vào hai trường hợp: thứ tất lỗi giải xong, phần mềm bàn giao chokhách hàng, thứ hai thời gian bàn giao sản phẩm cho khách hàng đến mà chưa giải hết lỗi Đôi đến hạn cuối phải bàn giao tất lỗi chưa giải ngoại trừ lỗi mức cao quan trọng/cao/trung bình (Critical/High/Medium), giai đoạn kiểm thử phải dừng Khi dừng cần có định ký khách hàng, kỹ sư công nghệ nhà quản lý sản phẩm… Những tiêu chí kiểm thử + Khả chịu tải hệ thống (Load): thời gian chấp nhận lớn đáp ứng yêu cầu, số lượng nhỏ người chạy hệ thống lúc + Khoảng thời gian lớn cho phép hệ thống không làm việc làm việc với tốc độ chậm + Tính tương thích: số lượng lớn nhỏ trình duyệt hệ điều hành mà hệ thống hỗ trợ + Tính sử dụng: tỉ lệ chấp nhận nhỏ nhóm người quan tâm + Tính năng: độ bao phủ yêu cầu hệ thống; tỉ lệ thành công việc kiểm thử chức cách tự động 100% Những thông số cần thiết để đo lỗi Đây vấn đề quan trọng người giám đốc dự án Để đánh giá lỗi trình kiểm thử, người ta phân loại lỗi quan trọng theo mức độ nghiêm trọng chúng bao gồm 117 cấp độ sau: nghiêm trọng/ Nghiêm trọng/ nghiêm trọng/ nghiêm trọng rõ người chịu trách nhiệm cho việc Thêm nữa, lỗi dự án đánh dấu giải xong (closed) hay chưa xong (opened) Việc kiểm soát thực sửa lỗi (Defect tracking) • Cơng việc thực nhờ hỗ trợ công cụ Bugzilla, TestTrack Pro, Rational ClearCase Một số cơng cụ tốt thường cung cấp miễn phí với chi phí nhỏ • Đảm bảo tất thành viên liên quan có quyền truy nhập vào hệ thống kiểm thử • Cần tổ chức buổi họp thường xuyên để xem lại lỗi sửa: thường hàng tuần trình kiểm thử thông thường hàng ngày thời điểm gấp gáp • Những người nhập lỗi phát dự án vào hệ thống kiểm soát theo dõi lỗi dự án chung công ty cán đảm bảo chất lượng, lập trình viên, nhà phân tích, nhà quản lý, đơi người sử dụng giám đốc dự án • Cấu trúc hệ thống kiểm soát lỗi thường bao gồm trường sau đây: + trạng thái: mở, đóng, trì hoãn + ngày nhập lỗi vào hệ thống, ngày cập nhật thơng tin ngày đóng lỗi + mơ tả vấn đề lỗi phát + số hiệu phiên phần mềm mà lỗi xuất + Người phát lỗi + Thứ tự ưu tiên giải lỗi: thấp, trung bình, cao, cao + Những nhận xét, thích thực cán đảm bảo chất lượng, lập trình viên thành viên khác liên quan Các thông số lỗi Tỉ lệ mở (Open rate): liên quan tới số lỗi xuất khoảng thời gian định Tỉ lệ đóng (Close rate): liên quan tới số lỗi sửa xong (đóng) khoảng thời gian Tỉ lệ thay đổi (Change rate): số lần vấn đề cập nhật Số lần sửa lỗi sai (Fix Failed Counts): số lỗi mà thực việc sửa chưa sửa Đây đơn vị để đo khả giao động dự án (vibration) Tỉ lệ lỗi trung bình Microsoft nghiên cứu qua thống kê 10-20 lỗi KLOC phát trình kiểm thử 0.5 lỗi KLOC sau bàn giao sản phẩm cho khách hàng 118 Môi trường kiểm thử Thường chia làm hai mơi trường để kiểm thử, mơi trường phần cứng phần môi trường mạng Việc kiểm thử môi trường phần cứng liên quan tới nhóm lập trình viên, nhóm cán đảm bảo chất lượng dự án, xây dựng dự án sản phẩm Môi trường kiểm thử điển hình cho người lập trình viên cấu hình phần cứng mà người lập trình phát triển hệ thống đồng thời thực trình kiểm thử chức Mơi trường kiểm thử cho cán chất lượng người kiểm thử cấu hình phần cứng cho việc thực kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống kiểm thử lại sau sửa chữa Môi trường kiểm thử phần cứng cần xác định cho q trình kiểm tra khả chịu tải trình triển khai cuối hệ thống phần mềm Các vị trí đội ngũ cán đảm bảo chất lượng dự án (QA) - Vị trí nhóm trưởng: trách nhiệm tìm tuyển người để đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho đội ngũ QA, tạo kế hoạch kiểm thử, lựa chọn công cụ cần để thực việc kiểm thử, trách nhiệm cuối quản lý hoạt động đội QA Tại Mỹ, tính đến thời điểm năm 2002, lương trung bình nhóm trưởng QA $50-80 nghìn USD/ năm $50-100 USD/ làm việc - Vị trí người kiểm thử kỹ sư kiểm thử: thực việc kiểm thử chức năng, tạo đoạn chương trình nhỏ để hướng dẫn kiểm thử thực việc kiểm thử cách tự động Tại Mỹ, tính đến thời điểm năm 2002, lương trung bình vị trí $35-70 nghìn USD/ năm $40-100 USD/ làm việc - Vị trí quản trị hệ thống: trách nhiệm hỗ trợ cho nhóm QA làm việc lại khơng phải thành viên thức nhóm - Vị trí biên tập chép soạn thảo tài liệu cho dự án: trách nhiệm hỗ trợ cho nhóm QA khơng phải thành viên thức nhóm 119 Bài 11: Kết thúc dự án Nội dung gồm hai phần: 1- Chuyển đổi sang hệ thống 2- Kết thúc dự án Chuyển người sử dụng sang hệ thống Sau công việc xây dựng hệ thống hoàn thiện, việc chuyển đổi toàn người sử dụng hệ thống sang hệ thống mới- gọi giai đoạn migration Kế hoạch việc chuyển người sử dụng sang hệ thống bao gồm nội dung sau: + Mơ tả mơi trường máy tính, sở liệu, giao diện với người sử dụng + Mơ tả liệu có cần thiết cho hệ thống + Mô tả ràng buộc việc thực chuyển đổi ví dụ chuyển sang dùng hệ thống mới, chuyển đổi vào cuối tuần hay vào tuần cuối tháng + Liệt kê tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng thông tin để liên hệ với họ + Kế hoạch bước thực + xác định xem có cần ngắt dịch vụ, tạm thời ngừng hệ thống để chuyển đổi, cần hệ thống tạm ngừng hoạt động + Xác định xem có cần phải đào tạo để thực việc chuyển đổi khơng + Có cần phải có văn đội ngũ hỗ trợ trực tiếp không? cần liệu họ có tài liệu hay đoạn chương trình để hướng dẫn khơng? Các chiến lược chuyển người sử dụng sang hệ thống Chiến lược giao tiếp với khách hàng quan trọng để xác định xảy ra, lại xảy Câu hỏi thường nhắc nhở họ lợi ích mà họ thu Khi giao tiếp, khơng nên trình bày hay hỏi han chung chung không nên chi tiết mà nên nói vừa phải nên trình bày rõ cho khách hàng biết nơi lấy thêm thông tin Thứ hai, cần hạn chế tối đa tính đột nhập bất thường khách hàng Thứ ba cần tìm hiểu ngày mốc quan trọng khách hàng ví dụ hệ thống cần phải ổn định thực sự, mốc thời hạn quan trọng khách hàng Phương thức chuyển đổi gồm có hai cách Thứ dạng Flash-Cut, chuyển đổi toàn hệ thống cũ sang hệ thống theo hai cách chuyển chuyển đổi song song Cách chuyển đổi cách thực nhanh cần kế hoạch phòng bị trường hợp việc chuyển đổi không đến thành công tốt đẹp Phương thức cần có 120 kế hoạch kiểm thử cặn kẽ Cách chuyển đổi song song làm giảm rủi ro, thực song song tiến trình hệ thống tiến trình tay, chấm dứt hệ thống không chịu tải Cách thứ hai chuyển đổi theo giai đoạn, thay phần hệ thống phần hệ thống thời điểm Việc lựa chọn phương thức phụ thuộc vào mức độ gián đoạn công việc, không tương thích bên sản phẩm với sản phẩm cũ, mức độ thoải mái chất lượng hệ thống Nếu khơng tương thích q lớn giai đoạn để thích nghi cần kéo dài Triển khai hệ thống cho khách hàng Công việc tạo danh sách mục kiểm tra (checklist) cho việc phân phối sản phẩm để tránh việc thực thiếu hoạt động khiến hệ thống bị hỏng (có thể khơng chạy đưa cho khách hàng) Đây công việc thực theo nhóm gồm kỹ sư lập trình, cán đảm bảo chất lượng, cần chữ ký người quản lý dự án Việc triển khai hệ thống cần có kế hoạch từ trước để diễn ngày ấn định cơng việc lên kế hoạch cách chi tiết Công việc thứ hai việc triển khai hướng dẫn khách hàng dùng sản phẩm Đối tượng cần hướng dẫn bao gồm người sử dụng cuối, nhân viên bán hàng quảng cáo, kỹ thuật viên thao tác hệ thống, kỹ sư làm cơng việc bảo trì bảo dưỡng hệ thống sau, kỹ sư phụ trách việc bán hàng Công việc thứ ba chuẩn bị sẵn sàng tài liệu cho ngày phân phối sản phẩm Đó tài liệu cho người sử dụng cuối tham khảo dùng Ngồi đội dự án cần cập nhật đầy đủ tài liệu thao tác hoạt động hệ thống, tài liệu việc phát triển hệ thống, tư liệu bán hàng quảng cáo, trang web để quảng bá sản phẩm, báo cáo trình kiểm thử Công việc chuẩn bị cho việc chuyển sản phẩm đến tay khách hàng bao gồm đóng gói sản phẩm sản phẩm thương mại, làm tờ rơi quảng cáo sản phẩm, thiết lập chế bảo mật sản phẩm thương mại bán thị trường, tạo môi trường thuận lợi để trao quyền dùng phiên sản phẩm cho khách hàng (cần đưa lựa chọn để khách hàng có nhiều cách khác để mua quyền dùng phiên cuar sản phẩm) Công việc cài đặt hệ thống bao gồm việc tạo chương trình nhỏ để thiết lập môi trường chạy cho hệ thống Nếu hệ thống không chạy mơi trường Web chương trình để loại bỏ hệ thống khỏi máy tính (uninstall) cần xây dựng Nếu hệ thống cần cài đặt, không nên đánh giá thấp khối lượng thời gian cần thiết để phát triển việc cài đặt Quá trình cài đặt quan trọng gây ấn tượng khách hàng hệ thống Khôi phục dự án Nếu dự án trạng thái “chết đuối” (tình trạng khơng hoạt động), việc khơi phục lại dự án cần thiết nhằm cứu dự án khỏi tình trạng Ba cách tiếp cận để thực việc khôi phục lại dự án là: 121 + Cắt giảm kích cỡ phần mềm cần xây dựng + Tăng hiệu suất xử lý công việc phát triển dự án + Dãn lịch thực công việc từ từ để tiến hành công việc kiểm sốt hư hỏng gây hệ thống Cơng việc khôi phục dự án hội cho hành động định nhà quản lý dự án Thời điểm thực việc khôi phục quan trọng, đừng sớm đừng muộn Các bước để thực việc khôi phục bao gồm: +Đánh giá tình trạng dự án: liệu dự án có hạn cứng để bàn giao sản phẩm không, vấn đề dự án thỏa thuận lại với khách hàng +Tránh thực công việc hoàn thành + Hỏi thành viên xem cơng việc cần hồn thành Đối với người dự án, cần quan tâm tới tâm tư đạo đức người (giải vấn đề khó khăn), quỹ thời gian người (nên loại bỏ công việc thiết yếu lúc đi) Đối với trình phát triển dự án, cần + sửa chữa lỗi trước thiết kế chưa đầy đủ, hoạt động thay đổi nhanh quá, v.v + Tạo mốc thời gian xem lại dự án gần + Theo dõi tiến độ cách cẩn thận + Kiểm tra lại tồn cơng việc dự án sau khoảng thời gian ngắn + Quản lý rủi ro cách cẩn thận tỉ mỉ Đối với khía cạnh sản phẩm cần: + làm ổn định yêu cầu khách hàng + Đánh dấu yêu cầu thay đổi + cắt bớt tập đặc tính hệ thống: xác định thứ tự ưu tiên đặc tính cắt bớt đặc tính mức độ ưu tiên thấp + loại bỏ mođun có lỗi, thiết kế lại + tiến tới trạng thái ổn định, biết trước Họp tổng kết kết thúc dự án Hay gọi buổi đưa học rút từ dự án hay phân tích sau dự án, phân tích suất dự án Cơng việc tập trung vào phân tích q trình thực cơng việc, khơng tập trung vào phân tích người thực cơng việc để đưa học kinh nghiệm cho dự án tương tự tương lai, điểm cần lưu ý, cần thực hành thêm, Quá trình cần gửi thư điện tử đến thành viên nhóm để tổ chức buổi họp mặt, thứ hai sử dụng biểu mẫu lấy ý kiến phản hồi thành viên Việc lấy ý kiến nhằm thu thập tất liệu liên quan kích cỡ, số lượng sản 122 phẩm, lần yêu cầu thay đổi, liệu thời gian nhân công bỏ cho công việc dự án Công việc thứ ba tiến hành buổi họp để thu thập liệu phản hồi trao đổi thảo luận với thành viên nhóm Cơng việc cuối tóm tắt lại nội dung buổi họp báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm cho dự án Việc tổng kết dự án dường đơn giản nhiều trường hợp khơng phải Bởi số vấn đề tiềm thường hay xảy khách hàng có thay đổi yêu cầu hệ thống vào lúc phần mềm sửa kết thúc, thường thêm tính hệ thống Vấn đề hay xảy tranh cãi việc nghiệm thu sản phẩm khách hàng đội dự án vấn đề thứ hai thường xảy Thông thường lỗi việc phiên dịch sai thiếu yêu cầu khách hàng với thành viên đội dự án Một vấn đề khó giữ động thúc đẩy cho toàn đội làm việc với hiệu suất cao giai đoạn cuối Và vấn đề cuối khó khăn chuyển đổi sang giai đoạn bảo trì bảo dưỡng hệ thống Các tiêu chí để xác định thành công dự án gồm tiêu chí + Dự án thực theo tiến độ, hoàn thành thời hạn yêu cầu khách hàng Để thực điều đội dự án cần thực tốt công việc lập kế hoạch, ước lượng, kiểm soát việc thực thi công việc hệ thống + Dự án thực với chi phí phạm vi ngân sách cho phép Một lần để đạt tiêu chí này, công việc lập kế hoạch, ước lượng kiểm soát cần thực tốt + Tuân thủ theo yêu cầu khách hàng Để đạt tiêu chí đội dự án phải ý thức tầm quan trọng yêu cầu toán (hệ thống) mà đội phát triển Tìm hiểu kỹ nhận thức tốt khái niệm thỏa thuận quan trọng Để dự án thành công, giám đốc dự án cần nắm điểm mấu chốt sau: + Học cách nói “khơng” , thường xun nói “khơng” vào lúc cần thiết, với thái độ lịch mà cứng rắn + Nhận thức giá trị phiên trung gian trình phát triển dự án Tận dụng kết dùng chúng (nếu có thể) pha phát triển + Ln có nhiều phương pháp để phòng tránh rủi ro cần thiết + Luôn nắm yêu cầu toán (hệ thống xây dựng) cách chặt chẽ tập trung + Thực xem xét dự án mốc thời gian + Nên giải công việc theo cách đơn giản tốt không nên đơn giản mà hỏng chuyện + Phân nhỏ công việc hay yêu cầu để dễ giải + Đối với thái độ xử lý cơng việc tồn q trình phát triển dự án: không nên nghiêm khắc với thành viên đội, không nên đưa nhiều giải pháp tiến hành chúng cách q cặn kẽ người ta thường nói “q nhiều thuốc giết chết bệnh nhân” 123 + Điều hành quản lý đội dự án nên trạng thái cân quan trọng nhất, đừng lộn xộn đừng quy củ, công thức Theo thống kê, tỉ lệ thành công dự án thực tế phân chia theo ngành, theo kích cỡ Nếu phân chia theo ngành dự án cho ngành bán bn có tỉ lệ thành cơng cao nhất, nhìn chung dự án kiểm sốt chi phí chặt chẽ, dự án cho phủ có tỉ lệ thành cơng kiểm sốt chi phí lỏng lẻo Nếu phân chia dự án theo kích cỡ dự án nhỏ có tỉ lệ thành cơng cao dự án nhỏ dễ quản lý chi phí, thời gian thực nhân lực làm việc đội 124 ... Giới thiệu chung quản lý dự án, quản lý dự án phần mềm Những khái niệm Những lỗi truyền thống thường gặp quản lý dự án Giới thiệu chung quản lý dự án phần mềm Quản lý dự án phần mềm công việc đòi... thông cho dự án Quản lý phạm vi dự án Quản lý chất lượng dự án Quản lý rủi ro dự án Quản ý thời gian (lập lịch) thực dự án Quản lý tài nguyên người trình phát triển dư án Quản lý việc mua bán phát... lý dự án, quản lý nói chung quản lý dự án phần mềm Mối quan hệ chúng thể hình vẽ Hình vẽ cho thấy quản lý dự án lĩnh vực quản lý nói chung quản lý dự án phần mềm lĩnh vực quản lý dự án Môn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình quản lí dự án phần mềm, Giáo trình quản lí dự án phần mềm

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay