Pháp luật về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở từ thực tiễn tỉnh hải dương

113 47 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 19:31

VŨ THỊ NGA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ LUẬT KINH TẾ Đề tài: PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƯƠNG VŨ THỊ NGA 2014 - 2016 HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Đề tài: PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƯƠNG VŨ THỊ NGA CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 60380107 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH VĂN THANH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tự thân thực Các số liệu kết phân tích luận văn hoàn toàn trung thực Luân văn không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Những thông tin tham khảo đề tài trích dẫn cụ thể nguồn sử dụng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Hà nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Vũ Thị Nga LỜI CẢM ƠN Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: - PGS.TS Đinh Văn Thanh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi thực hồn thành luận văn - Các thầy giáo, giáo Khoa Sau đại học, Viện Đại học mở Hà Nội nhiệt tình hướng dẫn, góp ý kiến tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian thực hoàn thành luận văn - Lãnh đạo, cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài ngun Mơi trường, hộ gia đình địa bàn điều tra giúp đỡ trình khảo sát, nghiên cứu để thực Luận văn - Các bạn bè, đồng nghiệp thành viên gia đình tạo điều kiện giúp đỡ, cổ vũ động viên tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Vũ Thị Nga MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở 1.1 Lý luận hồi đất 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm đất 1.1.2 Khái niệm thu hồi đất 1.1.3 Nhu cầu cần thiết khách quan việc thu hồi đất cho q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước 11 1.2 Lý luận bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 1.2.1 Khái niệm bồi thường Nhà nước thu hồi đất 13 13 1.2.2 Khái niệm tái định cư Nhà nước thu hồi đất 17 1.2.3 Vai trò, ý nghĩa quy định bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 18 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 21 2.1 Quy định pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 21 21 2.1.1 Quy định chung 2.1.2 Các quy định cụ thể bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 2.1.3 Đánh giá quy định pháp luật hành bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất số vấn đề đặt từ thực tiễn thi hành 26 pháp luật thu hồi bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 47 2.2 Thực trạng thi hành pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương 52 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trạng sử dụng đất tỉnh Hải Dương 52 2.2.2 Thực trạng thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương 57 2.2.3 Đánh giá việc thi hành pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian qua 68 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở 82 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 82 3.2 Dự báo nhu cầu thu hồi đất để thực Dự án tỉnh Hải Dương 83 3.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất sở đánh giá thực trạng áp dụng Hải Dương 85 3.4 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất sở đánh giá thực trạng áp dụng Hải Dương 87 3.4.1 Nhóm giải pháp quản lý đất đai 87 3.4.2 Nhóm giải pháp hồn thiện quy định pháp luật bồi 90 thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 3.4.3 Nhóm giải pháp cải tiến phương thức tổ chức thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư người dân bị thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian tới 94 100 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài Đất đai có tầm quan trọng to lớn người dân phương diện nơi lẫn tư liệu sản xuất Ở nước ta, Hiến pháp quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân ủy quyền cho Nhà nước quản lý, Nhà nước giao cho dân cư sử dụng Từ thức giao đất cho người dân, Nhà nước ta tuyên bố bảo hộ quyền sử dụng đáng đất dân cư Tuy nhiên, q trình phát triển kinh tế nói chung, cơng nghiệp hóa, đại hóa nói riêng, lãnh thổ nước ta đã, có hàng ngàn dự án đầu tư xây dựng chiếm đất đất sản xuất dân cư Sự xuất cơng trình tất yếu chúng cần thiết cho tăng trưởng kinh tế cải thiện điều kiện chung, người dân bị thu hồi đất - đất để xây dựng cơng trình bị thiệt thòi sống bị xáo trộn Để bù đắp cho họ phần thiệt thòi đó, năm gần Nhà nước ta ban hành sách bồi thường, tái định cư dành cho hộ dân bị thu hồi đất Chính sách giúp cho người dân bị thu hồi đất nói chung, đất nói riêng bước đầu ổn định trở lại sống Tuy nhiên, phận không nhỏ số hộ dân bị thu hồi đất xúc tiền bồi thường không tương xứng với giá thị trường, sách bồi thường chưa hợp lý, việc tái định cư hỗ trợ người dân đến nơi chưa thật hiệu Thực tế đòi hỏi Nhà nước ta phải tiếp tục đổi sách bồi thường, tái định người dân bị thu hồi đất Nằm bối cảnh chung đó, tỉnh Hải Dương gặp nhiều khó khăn xây dựng triển khai sách bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn Tuy công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tỉnh Hải Dương năm gần đây, đặc biệt từ có Luật Đất đai 2013 cải thiện trước nhiều, nội dung sách lẫn tổ chức thực nhiều vướng mắc, vừa làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ thực dự án đầu tư, vừa ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn, hiệu kinh tế Vì thế, việc tìm hiểu sở lý luận giải pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực tác động xã hội tích cực sách bồi thường, tái định cư nhiệm vụ cấp thiết quyền tỉnh Với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào công việc làm sâu sắc vấn đề lý luận từ thực tiễn tỉnh, học viên lựa chọn đề tài "Pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh Hải Dương" làm đối tượng nghiên cứu luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Thu hồi đất mảng vấn đề mang tính thời nóng bỏng, có nhiều cơng trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề xem xét góc độ khác Việc nghiên cứu cơng trình khoa học có liên quan mật thiết đến đề tài luận văn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Bởi tiền đề cho q trình thực luận văn, sở để đánh giá, tìm hiểu vấn đề lý luận thực tiễn nghiên cứu, vấn đề để ngỏ, gợi mở có tính định hướng cho vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo, mà luận văn cần tập trung giải Có thể nói, tài liệu tham khảo bổ ích, có giá trị khoa học cho tác giả trình nghiên cứu, thực luận văn Qua tìm hiểu, nghiên cứu, tác giả thấy rằng, có số luận văn thạc sỹ có liên quan đến số khía cạnh khác đề tài luận văn như: - Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, chuyên ngành quản lý đất đai (2009) Nguyễn Ngọc Anh, với đề tài:“Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt tái định cư Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội”; - Luận văn (2006) Nguyễn Vinh Diện, với đề tài: “Pháp luật bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất”; - Luận văn (2008) Nguyễn Duy Thạch, với đề tài: “Tìm hiểu pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất thông qua thực tiễn áp dụng Hà Nội”; - Luận văn (2009) Hoàng Thị Nga, với đề tài: “Pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất”; - Luận văn (2011) Lê Thị Yến với đề tài:“Pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội”; - Luận văn (2012) Hoàng Thị Thu Trang với đề tài: “Pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân thực tiễn áp dụng Nghệ An”; - Luận văn (2012) Đỗ Phương Linh với đề tài: "Pháp luật hỗ trợ, tái định cư người có đất bị thu hồi giải phóng mặt - thực trạng giải pháp hoàn thiện"; - Luận văn (2013) Trần Phương Liên với nội dung “Pháp luật bồi thường, hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp Thực trạng hướng hồn thiện" Ngồi ra, có số luận văn khác nghiên cứu sách thu tiền sử dụng dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Những vấn đề có liên quan chặt chẽ đến cơng tác bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Nhìn chung, luận văn phân tích, làm rõ sở lý luận việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất; đánh giá thực trạng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nói chung phạm vi nước, hay địa bàn cụ thể; đề xuất kiến nghị góp phần hồn thiện thực thi có hiệu pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất… sở quy định bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai 2003 văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 Trong tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đặc biệt bối cảnh kinh tế - xã hội có thay đổi liên tục nhanh chóng kết nghiên cứu khoa học pháp lý đạt lĩnh vực bồi thường Nhà nước 10 3.4.2.2 Hoàn thiện quy định bồi thường đất giá đất để tính bồi thường, tái định cư Chế độ bồi thường đất nội dung lớn nhất, phức tạp sách bồi thường Vì vậy, u cầu đặt sách bồi thường đất phải cụ thể cách chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu, hiểu theo nghĩa thống dễ thực cho trường hợp cụ thể Giải tốt sách bồi thường, hỗ trợ đất tạo điều kiện thuận lợi cho bước công việc bồi thường tài sản, sách hỗ trợ, sách tái định cư Vì vậy, Hội đồng bồi thường cấp huyện cần bố trí thành viên phòng Tài ngun Mơi trường có lực chuyên môn, nắm vững đường lối chủ trương sách Đảng, vấn đề cụ thể đất đai địa phương tham gia vào Hội đồng có ý nghĩa quan trọng, định Vì, xác định nguồn gốc sử dụng đất, diện tích đất ở… phương án bồi thường lập ngược lại Luật đất đai 2013 bổ sung quy định quan thẩm định giá đất, vị trí tư vấn giá đất việc xác định giá đất việc thuê tư vấn để xác định giá đất cụ thể (Điều 115, 116 Luật Đất đai) Đồng thời Nghị định số 44/2014/ NĐ-CP Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, nội dung, vai trò tư vấn giá đất theo hướng đơn vị nghiệp công Nhà nước, doanh nghiệp có đủ điều kiện, lực theo quy định pháp luật tham gia hoạt động dịch vụ tư vấn giá đất Kết tư vấn giá đất sở quan trọng để Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh định giá đất Khi người dân hay quan Nhà nước không thỏa mãn với giá đất đưa ra, thuê tổ chức tư vấn giá đất độc lập Với tư cách độc lập việc định giá đất, tổ chức tham vấn cho người dân quan Nhà nước giá đất Đây quy định thiết thực, đáy ứng nhu cầu người dân đồng thời đảm bảo quyền lợi người sử dụng đất, quyền lợi Nhà nước, chủ đầu tư đảm bảo ổn định xã hội; phù hợp với trình thực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước… Theo đó, cơng tác định giá đất, giá đất cụ thể địa bàn tỉnh Hải Dương cần phải có quy định đơn vị tư vấn độc lập, có đầy đủ chức điều kiện để hành nghề tư vấn xác định giá đất theo quy định 99 pháp luật đất đai hành thực để đảm bảo việc tư vấn giá đất phản ánh cách khách quan, trung thực tuân thủ nguyên tắc, phương pháp định giá đất theo quy định điều 112 Luật đất đai năm 2013 Phải xác định nguồn vốn để thực việc định giá đất cụ thể cho dự án; Thực tế cho thấy xu có dự án vào, giá đất đẩy lên cao, phần chênh lệch dự án đầu tư mà có Vì thế, để có quỹ đất tái định cư chỗ tăng thu cho ngân sách giải pháp quan trọng nên thực ngồi phần diện tích thu hồi thuộc phạm vi dự án, nên thu hồi thêm phần diện tích liền kề để tạo lập quỹ đất cho đầu tư xây dựng khu chung cư phục vụ cho tái định cư chỗ, diện tích thừa sau xây dựng khu chung cư tổ chức bán đấu giá để tăng thu cho ngân sách Đồng thời thực sách điều tiết địa tơ- phần chênh lệch người sử dụng đất liền kề đầu tư dự án mà có Thực tốt nguyên tắc tạo công người bị thu hồi đất người sử dụng đất lại 3.4.2.3 Hoàn thiện quy định bồi thường tài sản giá bồi thường tài sản Chính sách bồi thường, hỗ trợ tài sản không phức tạp bồi thường đất gặp nhiều khó khăn Vì, thực tế tài sản hộ gia đình, tổ chức đa dạng phong phú Vì thế, trình kiểm đếm để lập phương án bồi thường yêu cầu đặt phải kiểm đếm xác, tính tốn chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ, khơng bỏ sót u cầu quan trọng Đối với tài sản nhà cửa, vật kiến trúc, trồng đất sau có định thu hồi đất sau quy hoạch cơng bố theo quy định kiên không bồi thường Những tài sản gắn liền với đất tạo lập trước có định thu hồi đất mà trái với mục đích sử dụng đất xác định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm nhà cơng trình đất nơng nghiệp, đất trồng lâu năm không bồi thường Giá bồi thường tài sản phải sát với giá thực tế thị trường điều kiện bình thường Khi có biến động tăng giá phải kịp thời điều chỉnh để đảm 100 bảo quyền lợi cho người bồi thường tài sản 3.4.2.4 Hồn thiện quy định tái định cư Cơng tác lập quy hoạch xây dựng khu, điểm tái định cư để phục vụ dự án đầu tư, dự án phát triển địa bàn tỉnh, huyện cần thực kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, sở dự án ghi vốn đầu tư, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch thu hồi đất để thực dự án Cần xác định số hộ cần phải bố trí tái định cư nhu cầu tái định cư đất ở, nhà hộ bị thu hồi đất kế hoạch sử dụng đất dự án để chủ động xây dựng khu, điểm tái định cư hoàn chỉnh, đồng hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai điều kiện cần thiết trước Nhà nước thực việc thu hồi đất; Chủ động việc bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng khu, điểm tái định cư tập trung, hoàn thiện đồng sở hạ tầng, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng để đáp ứng nhu cầu tái định cư cho dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng địa bàn tỉnh, huyện; Trong cơng tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển thị, cần có sách giải tốt vấn đề đất ở, nhà ở, tạo việc làm cho người có đất bị thu hồi để ổn định đời sống phát triển kinh tế - xã hội; Cần ban hành chế sách việc bố trí, sử dụng nguồn vốn đầu tư, đơn vị quản lý khu đất ở, nhà tái định cư phục vụ cho nhu cầu tái định cư dự án Quy định bắt buộc trách nhiệm chủ đầu tư việc bố trí nguồn vốn xây dựng khu tái định cư; đồng thời có sách khuyến khích chủ đầu tư Nhà nước giao đất, cho thuê đất tham gia xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư nhà tái định cư nhằm ngày nâng cao chất lượng sống người dân tái định cư đưa pháp luật đất đai vào đời sống xã hội 3.4.3 Nhóm giải pháp cải tiến phương thức tổ chức thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư người dân bị thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian tới 101 Năng lực thực sách cơng tác tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất nói chung, đất nói riêng có ảnh hưởng lớn đến việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất để thực dự án đầu tư Với đội ngũ cán làm công tác đạo, hướng dẫn cán trực tiếp thực áp dụng sách am hiểu nắm quy định sách, có đủ trình độ lực, với tổ chức giao thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất để thực dự án tổ chức thực công việc có tính chun mơn hóa cao, với đạo phối hợp quan, đơn vị có chức nhiệm vụ liên quan đến việc thực sách chuẩn xác, chặt chẽ nhịp nhàng, việc triển khai thực sách, việc áp dụng sách diễn thuận lợi, loại bỏ vướng mắc phát sinh khơng đáng có, bảo đảm cho quy trình thủ tục thực đơn giản thuận tiện, hạn chế khúc mắc, khiếu kiện gây kéo dài thời gian hoàn thành việc thu hồi đất giải phóng mặt Do vậy, thực giải pháp thực sách bồi thường, tái định cư nhà nước thu hồi đất góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất xây dựng dự án Để thực giải pháp cần thực biện pháp cụ thể sau: 3.4.3.1 Kiện toàn máy giúp việc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư người dân bị thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương * Kiện toàn máy quản lý Đây vấn đề quan trọng hàng đầu có tính định đến cơng tác bồi thường, giải phóng mặt Bộ máy quản lý phải đảm bảo nguyên tắc tập trung thống từ Trung ương đến địa phương, phải phân công phân cấp rõ ràng, quy định cụ thể quyền hạn trách nhiệm ngành, cấp, tránh tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Đồng thời phải có phối hợp chặt chẽ, thường xuyên liên tục cấp, ngành việc thực cơng tác bồi thường, giải phóng mặt 102 * Cải tiến công tác cán Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực, trình độ chun mơn, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cơng chức thực thi sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Quy định chế độ khen thưởng phù hợp để khuyến khích, động viên ý thức trách nhiệm cán Đồng thời phải có quy định nghiêm khắc để xử lý trường hợp cán công chức lợi dụng quyền hạn, chức vụ, lợi dụng kẽ hở sách pháp luật mưu lợi riêng trường hợp cán công chức thiếu ý thức trách nhiệm, trây lười, ỷ lại, làm thiệt hại công sức, tiền nhà nước nhân dân việc thực công tác bồi thường, giải phóng mặt Để làm tốt nội dung này, cần phải ban hành Quy chế tổ chức thực cơng tác bồi thường giải phóng mặt địa bàn tỉnh Hải Dương, theo quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm cấp, ngành, chủ đầu tư tổ chức, cá nhân có liên quan cơng tác bồi thường, giải phóng mặt 3.4.3.2 Đào tạo đề cao đạo đức cán quản lý đất đai, cán liên quan đến sách bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư người dân bị thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương Chính sách bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất sách tổng hợp, cán làm công tác phải tuyển chọn từ phòng ban chun mơn có kinh nghiệm thực tiễn Đối với cán làm công tác đất đai xây dựng nên tuyển chọn cán có thực tiễn cơng tác từ năm trở nên, có phẩm chất đạo đức tốt, lĩnh trị vững vàng Đi đôi với việc tuyển chọn đội ngũ cán có trình độ chun mơn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, cần phải tăng cường công tác đào tạo, tập huấn để cung cấp kiến thức cho đội ngũ người làm công tác bồi thường, giúp cho họ cập nhật kiến thức Đồng thời, thông qua tập huấn giúp cho họ có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn Công tác thi đua khen thưởng tiến hành năm lần nhằm động 103 viên khen thưởng địa phương, cá nhân có thành tích xuất sắc cơng tác bồi thường, qua nhắc nhở đơn vị, địa phương thực chưa tốt 3.4.3.3 Thu hút dân cư tổ chức xã hội ủng hộ sách bồi thường, tái dịnh cư người dân bị thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương Rút kinh nghiệm từ thực tiễn năm qua, tỉnh Hải Dương cần ý thức công tác bồi thường, tái định cư thu hồi đất công việc cộng đồng Các tổ chức đoàn thể hội nơng dân, hội phụ nữ, đồn niên, mặt trận tổ quốc v.v nghĩa vụ chung vai góp sức tất tiến độ giải phóng mặt để triển khai dự án đầu tư Với ý thức đó, hệ thống trị Hải Dương nên vào cách liệt, khâu tuyên truyền, giải thích, vận động, kêu gọi cần thiết đối thoại để người dân bị thu hồi đất địa đầu bàn tỉnh Hải Dương hiểu, đồng tình ủng hộ định thu hồi đất thực dự án đầu tư Song hành với việc tuyên truyền, vận động, tỉnh Hải Dương cương áp dụng biện pháp mạnh để giải tỏa mặt trường hợp cố tình chống đối, lợi dụng dân chủ để lơi kéo, kích động động xấu Cùng với việc tuyên truyền tổ chức đoàn thể, mặt trận kết hợp sử dụng quan tư vấn, truyền thông, báo chí vào nhằm phát huy sức mạnh tổng lực hệ thống Những gương tốt, người tốt biểu dương phương tiện thông tin, báo, đài nên nêu tên người chưa chấp hành phương tiện truyền 3.4.3.4 Đẩy mạnh việc phân cấp gắn với tăng cường trách nhiệm quan, đơn vị; công khai chủ trương thu hồi đất, bồi thường, tái định cư thu hồi đất Việc thu hồi đất bồi thường, tái định cư nhà nước thu hồi đất nói chung, đất nói riêng liên quan đến nhiều quan, tổ chức, đơn vị thực hiện; 104 quan, tổ chức, đơn vị theo chức nhiệm vụ chun mơn giao có trách nhiệm đạo, hướng dẫn, kiểm tra trình thực Việc thực quy định bồi thường, tái định cư nhà nước thu hồi đất đòi hỏi phối hợp tổ chức thực chặt chẽ phải giải nhanh phát sinh vướng mắc q trình thực Chính thế, việc phân cấp theo thẩm quyền quy định trách nhiệm cụ thể đến quan, đơn vị, đặc biệt quan, đơn vị địa phương nơi trực tiếp thực quan trọng cấp thiết Thực giải pháp này, nhằm tạo chủ động cho quan, đơn vị việc giải công việc theo thẩm quyền, hạn chế, loại trừ việc đùn đẩy công việc; đồng thời xác định rõ trách nhiệm quan, đơn vị, người đứng đầu quan việc giải công việc, khơng để sót cơng việc tránh tình trạng có việc lại có hai ba quan, đơn vị thực mà không chịu trách nhiệm Qua đó, giúp cho việc thực sách, việc tổ chức thực công tác bồi thường, tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh triển khai cách đầy đủ nhất, với phối hợp nhịp nhàng Để thực giải pháp cần triển khai số biện pháp sau: Một là, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm ngành với việc cụ thể; quy định trách nhiệm phối hợp, trình tự thời gian giải công việc theo đề nghị địa phương Phát huy tính động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cấp quyền, quan, đơn vị đảm bảo cho công tác giải phóng mặt tiến hành thuận lợi, bảo đảm tiến độ đề Hai là, mở rộng phát huy quy chế dân chủ việc thu hồi đất, tổ chức thực Mở rộng thực nghiêm túc việc công khai rộng rãi để tổ chức, cá nhân biết từ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch thu hồi đất xây dựng đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Ngăn chặn tiêu cực sử dụng đất, tạo đồng thuận để người dân tự giác chấp hành định thu hồi đất 105 Kết luận chương Hoàn thiện pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam nhiệm vụ khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải có q trình khơng cần có định hướng mà cần phải có giải pháp thiết thực khả thi, đôi với việc tổ chức thực có hiệu giải pháp đề đời sống thực tế Hệ thống pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất chặt chẽ, phù hợp, dễ dàng triển khai sống phát huy hiệu khơng có hỗ trợ tích cực tham gia thể chế trung gian Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp bồi dưỡng trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán quan tổ chức thực thi pháp luật, đòi hỏi pháp luật phải định chế rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm phối hợp quan; quy định rõ trách nhiệm pháp lý chủ thể thực nhiệm vụ Trên sở phân tích nội dung quy định pháp luật thực định đánh giá q trình áp dụng quy định thực tế chương 2, để từ rút hạn chế bất cập cần hoàn thiện Chương đưa luận giải khoa học cho cần thiết việc hoàn thiện pháp luật, định hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Từ đó, Luận văn đề xuất số giải pháp hồn thiện pháp luật theo ba nhóm: Nhóm giải pháp quản lý đất đai; Nhóm giải pháp hồn thiện quy định pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất ở; Nhóm giải pháp cải tiến phương thức tổ chức thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư người dân bị thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian tới 106 KẾT LUẬN Là sách cơng vốn phức tạp lại liên quan đến đất đai, lợi ích trực tiếp, mơi trường sống, cơng ăn việc làm người dân nên phức tạp Chính sách bồi thường, tái định cư người dân bị thu hồi đất sách Chính sách chịu ảnh hưởng sách đất đai, hệ thống pháp lý phức tạp, lực trình độ quan, cán Nhà nước, thái độ dân cư Nhưng dù phức tạp đến đâu quy định bồi thường, tái định cư cần phải hoạch định tổ chức thực tốt nhằm hỗ trợ trình phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo điều kiện sống cho người dân Ở nước ta, có nhiều địa phương thực sách bồi thường, tái định cư tốt Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng Kinh nghiệm Trung Quốc Singapore bổ ích Tuy nhiên, việc thực sách bồi thường, tái định cư Hải Dương nhiều vấn đề cần phải bàn Bên cạnh điểm mạnh hệ thống văn đầy đủ, toàn diện, cách làm động, kết thu đáng khích lệ Hải Dương gặp khó khăn xác định giá đất, giải lợi ích, tái định cư Vì thời gian tới Hải Dương cần tiếp tục hoàn thiện quy định bồi thường, tái định cư thu hồi đất nữa, số dự án quy mô thu hồi đất có xu hướng tăng lên Thời gian tới, mục tiêu hệ quan điểm tương đối rõ, Hải Dương cần áp dụng ba nhóm giải pháp: hồn thiện sách đất đai, hồn thiện cấu phần sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kiện tồn máy thực sách, giải pháp bật cải thiện chất lượng quản lý đất đai, chỉnh trang văn pháp lý, tăng cường hiệu lực quan thực hiện, lựa chọn đào tạo cán tốt Hy vọng với giải pháp việc thực sách bồi thường, tái định cư thu hồi đất ở Hải Dương thu nhiều thành tựu hơn./ 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2012) Nghị số 19NQ/TW tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại Bộ tài (2015), Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg miễn, giảm tiền sử dụng đất công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đất có nguồn gốc giao (cấp) không thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo Bộ tài nguyên môi trường (2015) Thông tư 20/2015/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự tốn ngân sách nhà nước phục vụ cơng tác định giá đất Bộ tài nguyên môi trường (2015) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định chi tiế t mô ̣t số điề u củ a Nghi ̣ nh ̣ số 43/2014/NĐ-CP và Nghi ̣ nh ̣ số 44/2014/NĐ-CP ngà y 15 thá ng năm 2014 Chính phủ Bộ tài ngun mơi trường (2015) Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT Quy định lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập đồ địa chính; xác định đơn giá thuê đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất công ty nông lâm nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư 28/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 - Quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 - Quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 108 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 14/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định chi tiết việc thành lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Bộ Tài nguyên môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất 10 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số: 23/2014/TTBTNMT ngày 18/5/2014- Quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 11 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số: 35/2014/TTBTNMT ngày 30/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định điều tra, đánh giá đất đai; 12 Chính phủ (2013), Nghị số 42/NQ - CP ngày 28/3/2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 Kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 2015) tỉnh Hải Dương; 13 Chính phủ (2014) Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; 14 Chính phủ (2014) Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 - Quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai; 15 Chính phủ (2014) Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 - giá đất; 16 Chính phủ (2014), Nghị định 102/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 10/11/2014 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 17 Chính phủ (2014), Nghị định 104/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 17/11/2014 định quy định khung giá đất; 18 Luật Đất đai (2003), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 19 Luật Đất đai (2013), Nxb Hồng Đức, Hà Nội; 109 20 Luật Nhà (2014); 21 Quốc hội, Hiến pháp năm 1992; 22 Quốc hội, Hiến pháp năm 2013; 23 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương (2014), Số liệu thống kê đất đai năm 2014 tỉnh Hải Dương; 24 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương (2015), Số liệu thống kê đất đai năm 2015 tỉnh Hải Dương; 25 HĐND tỉnh Hải Dương(2011), Nghị số 160/2011/NQ-HĐND ngày 19/4/2011 việc Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 26 HĐND tỉnh Hải Dương (2015), Nghị số 134/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 việc thu hồi đất để thực Dự án, cơng trình phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, công cộng địa tỉnh Hải Dương năm 2016; 27 UBND tỉnh Hải Dương (2013) Quyết định Số 21/QĐ-UBND, Ngày 13 tháng năm 2013 - Ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sử dụng đất, sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tỉnh Hải Dương 28 UBND tỉnh Hải Dương (2014), Quyết định số 37/2014/QĐ- UBND Ban hành quy định bổi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương 29 UBND tỉnh Hải Dương (2014), Quyết định Số: 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014- Ban hành bảng giá đất địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015 30 UBND tỉnh Hải Dương (2015) Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2015 - Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách đất địa bàn tỉnh Hải Dương 110 31 UBND tỉnh Hải Dương (2015), Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương việc sửa đổi, bổ sung số nội dung Bảng giá đất loại đất cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 32 UBND tỉnh Hải Dương (2015), Số 09/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định cưỡng chế thi hành định giải tranh chấp đất đai địa bàn tỉnh Hải Dương 33 UBND tỉnh Hải Dương (2016), Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND, ngày 14/04/2016, UBND tỉnh việc bổ sung số nội dung Bảng giá đất loại đất cụ thể Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐUBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 34 UBND tỉnh Hải Dương (2016), Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND, ngày 06/05/2016, UBND tỉnh ban hành việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016 35 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn (2007), Báo cáo tình hình thu hồi đất nơng dân thực cơng nghiệp hóa, đại hóa, Hà Nội 36 Bộ Tài Nguyên Môi trường (2012), Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai định hướng sửa đổi Luật Đất đai, ngày 06/09/2012 37.Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 38.Phan Trung Hiền, "Quyền khiếu nại, khiếu kiện Nhà nước thực việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư", www.toan.gov.vn 39.Nguyễn Văn Hồng (2011), Đánh giá thực trạng giá đất Nhà nước quy định giải pháp, Hội thảo “Tài đất đai, giá đất chế, sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” Viện Nghiên cứu Chiến lược Tài nguyên Môi 111 trường - Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường) tổ chức Hà Nội ngày 12/7/2011 40.Vũ Thị Minh Hồng (2011), Đánh giá, kiến nghị pháp luật hành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Hội thảo “Tài đất đai, giá đất chế, sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” Viện Nghiên cứu Chiến lược Tài nguyên Môi trường - Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường) tổ chức Hà Nội ngày 12/7/2011 41.Mai Huy, "Cần sửa Luật Đất đai", http://www.tamnhin.net 45.Nguyễn Duy Lãm (Chủ biên) (1996), Sổ tay thuật ngữ Pháp lý thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội 46.Nguyễn Thị Nga (2010), "Pháp luật trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt vướng mắc nảy sinh q trình áp dụng", Tạp chí Luật học, (số 11) 47.Nguyễn Thị Nga (2014), Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất - Thực trạng hướng hoàn thiện, Đề tài khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Hà Nội 48.Nguyễn Quang Tuyến (2012), “Công khai, minh bạch để bảo vệ quyền lợi người bị thu hồi đất”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (số 2) 49.Từ điển Luật học (1999), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 50.Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (2001), Từ điển Tiếng Việt thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội -*** - 112 113 ... ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 2.1 Quy định pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu. .. giá quy định pháp luật hành bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất số vấn đề đặt từ thực tiễn thi hành 26 pháp luật thu hồi bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 47 2.2 Thực trạng... quy định bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 18 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở từ thực tiễn tỉnh hải dương , Pháp luật về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở từ thực tiễn tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay