Luận văn tốt nghiệp Đánh giá nồng độ khí Radon tự nhiên trong nhà ở tại thành phố Huế

82 49 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 09:03

MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan radon 1.2 Tình hình nghiên cứu radon ngồi nước 1.3 Tình hình nghiên cứu kiến thức, thái độ người dân khí radon nhà nước 12 1.4 Giới thiệu địa điểm nghiên cứu 13 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .15 2.1 Đối tượng nghiên cứu 15 2.2 Phương pháp nghiên cứu 15 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 20 3.1 Kết đo lường nồng độ radon nhà .20 3.2 Một số yếu tố liên quan đến nồng độ radon nhà 23 3.3 Kiến thức thái độ người dân 26 Chương BÀN LUẬN 36 4.1 Nồng độ radon tự nhiên nhà Thành phố Huế 36 4.2 Kiến thức thái độ người dân khí radon tự nhiên nhà 42 KẾT LUẬN 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT CDC : Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh; (The Centers for Disease Control) EPA : Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ; (Environmental Protection Agency) ICRP : Ủy ban Quốc tế Bảo vệ Phóng xạ; (International Commission on Radiological Protection) Po : Poloni; Rn : Radon; TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam; Th : Thori; U : Urani; UNSCEAR : Ủy ban Khoa học Liên Hiệp Quốc ảnh hưởng nguyên tử; (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) WHO : Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) ĐẶT VẤN ĐỀ Hằng ngày, người dành khoảng 75% thời gian họ nhà Vì vậy, nhiều người, rủi ro sức khỏe tiếp xúc với khơng khí nhiễm nhà cao so với ngồi trời Theo Cơ quan Bảo vệ Mơi trường Mỹ, mức độ nhiễm khơng khí nhà thường cao gấp đến lần so với trời [18] Các chất gây nhiễm khơng khí nhà bao gồm khói, khí gas, bụi khơng thể khơng kể đến tác nhân vơ nguy hiểm khí radon Radon loại khí phóng xạ không màu, không mùi, không vị, sinh từ phân rã hạt nhân Uranium tự nhiên có mặt hầu hết nơi vỏ trái đất, lên từ đất, đá vào khơng khí đường khuyếch tán, đối lưu Đây loại khí nặng số nguyên tố thể khí nên radon thường tập trung lớp khơng khí sát mặt đất, radon tồn với nồng độ cao khu vực hầm mỏ, nhà ở, phòng kín như: phòng ngủ, phòng làm việc, đặc biệt phòng điều hòa nhiệt độ khơng lưu thơng khơng khí tốt; loại vật liệu xây dựng [4] Trong tự nhiên, radon có đất đá, xỉ than, bãi thải vật liệu xây dựng, kể bùn Khí radon bám vào hạt bụi nhỏ, xâm nhập vào người qua đường hô hấp thấm qua da, qua vết thương Đây loại khí tổ chức quốc tế Trung tâm Kiểm sốt Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ, Tổ chức Phổi Hoa Kỳ xếp vào danh mục chất gây ung thư ảnh hưởng đến sức khỏe người [9] Radon nguyên nhân thứ hai dẫn đến ung thư phổi sau hút thuốc lá, theo báo cáo Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ Trong số bệnh ung thư, ung thư phổi xem bệnh nguy hiểm với số trường hợp tử vong bệnh gây thuộc vào hàng cao so với bệnh ung thư khác [10] Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ ước tính có khoảng 21.000 ca tử vong ung thư phổi năm tiếp xúc với radon Hoa Kỳ [16] Radon xếp nguyên nhân hàng đầu bệnh ung thư phổi người không hút thuốc nguyên nhân thứ hai số người hút thuốc [14] Tuy nhiên, khí radon chủ đề mẻ Không phải có kiến thức radon, tác hại để có biện pháp dự phòng mối nguy hiểm nhà Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá nồng độ khí radon tự nhiên nhà số phường thành phố Huế” với mục tiêu: Đánh giá nồng độ khí radon tự nhiên nhà thành phố Huế; Đánh giá kiến thức thái độ người dân khí radon tự nhiên nhà địa điểm nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ RADON 1.1.1 Giới thiệu radon Radon nguyên tố phóng xạ thứ năm phát vào năm 1900 nhà hóa học Friedrich Ernest Dorn, sau urani, thori, radi poloni Radon có kí hiệu Rn, ngun tố hóa học thuộc nhóm VIIIA, chu kì 6, có số thứ tự 86 thuộc nhóm khí trơ bảng tuần hồn hóa học Radon có khối lượng riêng 9,73 kg/m3 tức nặng khơng khí khoảng lần (ở 0C, 1atm, khơng khí có khối lượng riêng 1,293 kg/m 3) khí nặng nhiệt độ phòng Radon khơng màu, khơng mùi nên phát thiết bị ghi tia phóng xạ radon phát [15] Radon có 36 đồng vị với số khối từ 193 đến 228, với đồng vị quan trọng Rn222 (còn gọi radon, thuộc chuỗi phân rã U238), Rn220 (còn gọi thoron, thuộc chuỗi phân rã Th 232) Rn219 (còn gọi actinon, thuộc chuỗi phân rã U235) Đối với khoa học, radon hiểu đồng vị Rn 222 radon xuất nhiều dạng đồng vị So với thoron-220 radon-219, độ nguy hiểm phóng xạ khí radon-222 cao chu kỳ bán huỷ phân rã phóng xạ 3,8 ngày; chu kỳ bán huỷ thoron-220 55 giây radon-219 giây [1] 1.1.2 Nguồn gốc radon 1.1.2.1 Quá trình di chuyển radon đất đá Trong đất đá, radon chuyển động chất khí thơng thường tn theo chế khuếch tán Dovận động vỏ trái đất, tỏa nhiệt phóng xạ đất đá,… nên lòng đất tồn dòng khí lưu chuyển đất đá với tốc độ chậm, từ lên mặt đất Các dòng nước ngầm, vị trí đứt gãy,… yếu tố thuận lợi để phân tán khí phóng xạ đất đá xa nguồn phát sinh Nồng độ radon đất dao động khoảng 500 đến 2.000Bq/m3; nơi có quặng phóng xạ đất đá giàu chất phóng xạ, giá trị cao từ 2.000 đến 10.000Bq/m 3, đến hàng trăm nghìn Bq/m3 [3] 1.1.2.2 Quá trình di cư radon khơng khí Nguồn cung cấp khí phóng xạ khơng khí chủ yếu khí phóng xạ đất đá đưa vào đường khuếch tán đối lưu Trong khơng khí, phân tán khí phóng xạ phụ thuộc vào tốc độ hướng gió Nồng độ khí phóng xạ thấp nhiều so với đất đá, trung bình từ 10 đến 50Bq/m3 [3] 1.1.2.3 Quá trình di cư radon nước Qua hàng loạt thử nghiệm, nhà khoa học đến kết luậnkhí radon nước Trong nước, nồng độ khí phóng xạ hòa tan phụ thuộc vào nguồn phóng xạ đất đá (môi trường nước chảy qua) phụ thuộc vào dạng tồn (nước ngầm hay mặt) Nhiệt độ có ảnh hưởng nhiều đến hòa tan radon nước Bình thường, nồng độ radon nước dao động mạnh, từ 50 đến 1.000Bq/m (đối với nước mặt); khu vực có nguồn phóng xạ nước nóng, từ 1.000 đến 4.000Bq/m 3, đặc biệt đến hàng trăm nghìn Bq/m3 [3] 1.1.3 Radon với sức khỏe người Tác động có hại nguồn phóng xạ bên ngồi thể phụ thuộc vào khả đâm xuyên Các chất phóng xạ khí radonkhí quyển, nước uống, thức ăn đồ dùng sinh hoạt xâm nhập vào thể qua đường hơ hấp, tiêu hố vết thương Tuy nhiên, xạ radon xạ alpha có khả đâm xuyên yếu, lớp da lành chắn lại hồn tồn nên thực tế gây hại Một thực tế đáng quan tâm hít thở phải bụi hay khí có phóng xạ tác hại lớn nhiều so với xâm nhập xạ qua đường tiêu hố hệ hơ hấp có diện tích tiếp xúc với chất phóng xạ lớn chất phóng xạ hấp thụ nhanh so với phận khác hệ tiêu hoá [7] Cụ thể radon sau thoát từ vật liệu xây dựng, đất đá khống vật khác, chúng phân rã phóng xạ thành chuỗi đồng vị phóng xạ cháu mà nguy hiểm polonium-218 Polonium phân rã alpha với chu kỳ bán huỷ 3,05 phút; đủ cho vài chu trình thở hệ hô hấp người Polonium-218 bay hạt bụi có kích thước cỡ vài nanomet micromet tạo thành hạt sol khí phóng xạ Các sol khí phóng xạ có kích thước cỡ vài chục micromet nên hít vào qua đường thở tai hại hơn, chúng bị lưu giữ phế nang Tại phế nang, polonium-218 phân rã alpha phát hạt nhân hêli - hạt alpha Các hạt alpha có lượng cao bắn phá nhân tế bào phế nang, gây sai hỏng nhiễm sắc thể, tác động tiêu cực đến chế phân chia tế bào, phá vỡ phân tử protein tế bào phế nang Kết xác suất gây ung thư phổi radon cao Như vậy, việc xác định hàm lượng sol khí phóng xạ gây radon (tức xác định radon) có ý nghĩa quan trọng với mục đích giám sát, cảnh báo nguy ung thư phổi đời sống cộng đồng, nhà đặc biệt phòng ngủ, phòng làm việc [1] Hàng năm trung bình người nhận liều xạ từ nguồn phóng xạ tự nhiên khoảng 2mSv Theo nghiên cứu ICRP mức liều gây 80 trường hợp tử vong ung thư số 1.000.000 người UNSCEAR năm 2000 thống kê cho thấy đóng góp radon vào liều chiếu xạ cho người gây xạ tự nhiên lên tới 50% [8] Đóng góp lớn vào liều chiếu radon nồng độ radon nhà (chiếm tới 95%) Đặc biệt, hàm lượng radon phụ thuộc lớn vào vật liệu Những vật liệu xây dựng có nguồn gốc granite cho hàm lượng radon cao nhất, vật liệu gốm sét, gạch xỉ than vật liệu chứa nhiều radon Các khống sản có nguồn gốc trầm tích ilmenhite, rutile, zircon, monazite giàu phóng xạ nguồn phát radon Hàm lượng radon khơng khí tuỳ thuộc vào mức độ thơng gió Như vậy, phòng ngủ hay phòng làm việc gắn điều hồ nhiệt độ mà khơng thơng gió có nguy nhiễm radon lớn Khả bị phơi nhiễm radon tuỳ thuộc thời gian có mặt khơng gian sinh hoạt, làm việc nghỉ ngơi [1] 1.1.4 Các yêu cầu an toàn xạ radon 1.1.4.1 Đơn vị đo lường radon Đơn vị đo thường dùng nồng độ radon Becquerel/mét khối (Bq/m3), Mỹ hay dùng đơn vị pico-Curie/lít (pCi/L) Hệ số chuyển đổi: 1pCi/L = 37Bq/m3 1.1.4.2 Việt Nam Việt Nam công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7889:2008 nồng độ khí radon tự nhiên nhà vào năm 2008 Tiêu chuẩn sở để đánh giá mức độ nhiễm khí phóng xạ radon nhà sau đo đạc, qua đánh giá đưa giải pháp Theo TCVN 7889:2008, mức khuyến cáo nồng độ khí radon nhà 200Bq/m mức phấn đấu 60 Bq/m [2] 1.1.4.3 Thế giới Nhiều nước giới xác định nồng độ giới hạn radon nhà Một nồng độ radon nhà cao giá trị cần phải áp dụng biện pháp giảm thiểu radon để làm giảm nồng độ radon tới giá trị giới hạn Trong số nước có hoạt động nghiên cứu liên quan đến radon, có phần ba nước có đưa mức hành động radon, đa số nằm khoảng từ 200 – 400Bq/m nhà có sẵn 200Bq/m nhà xây Trong đó, số nước yêu cầu bắt buộc mức hành động nhà xây Mỹ, Nauy, Phần Lan Đan Mạch Đức Mỹ quốc gia có mức hành động thấp 100 148Bq/m3 [32] Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, mức cho phép khí radon nhà =3 tầng Xi măng Gạch men Bề mặt nhà làm từ vật Đá liệu gì: Gỗ Đất Khác (ghi rõ):……… 99 Bề mặt tường/vách nhà Khơng phủ/ốp phủ/ốp lớp vật liệu gì? Phủ vơi Phủ sơn Ốp men Ốp đá Số tầng nhà (kể tầng hầm): Năm xây dựng ngơi nhà (tuổi ngơi nhà): Diện tích nhà (m2): CHUYỂN A6 A7 A8 Ốp gỗ Khác (ghi rõ):……… 99 Có Khơng Xi măng Bề mặt cầu thang nhà Gạch men (nếu có) làm từ vật liệu Đá gì? Gỗ Khác (ghi rõ):……… 99 Nhà có lắp đặt quạt trần Có khơng? Khơng Có Khơng Nhà có cầu thang khơng? Nhà có lắp đặt hệ thống A9 thơng khí (quả cầu nhiệt, ống khói) khơng? B PHẦN HÀNH CHÍNH STT B1 B2 CÂU HỎI Họ tên chủ hộ/đại diện: Tuổi: B3 Giới tính: B4 Dân tộc: B5 B6 Trình độ học vấn: Nghề nghiệp tại: TRẢ LỜI MÃ Nam Nữ Kinh 2 Khác (ghi rõ):………… Không học/mù chữ 99 Chưa tốt nghiệp cấp Cấp Cấp Cấp Trung cấp Đại học/Cao đẳng Sau đại học Cán - viên chức Công nhân Nông dân Buôn bán, kinh doanh Nghề tự (thợ mộc, thợ may,…) Học sinh/Sinh viên Hưu trí nhà Khác (ghi rõ):……………… 99 CHUYỂN C ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VỀ TÁC HẠI CỦA KHÍ RADON TRONG NHÀ STT C1 CÂU HỎI biết khí Radon chưa? Chưa Tivi 2 Đài Báo Sách, tài liệu Tờ rơi, tranh ảnh, áp phích Cán y tế Bạn bè, người thân Khác (ghi rõ:…………) Chất phóng xạ 99 Theo Anh/Chị, khí Chất khí thơng thường Radon gì? Khác (ghi rõ):………… 99 4, Không biết Đất 88 Đá Khoáng sản Nước Gỗ Nhựa Khác (ghi rõ):…………… 99 Khơng biết Có 88 Nếu chọn Khơng 2 88 88  C7 Nếu có, Anh/Chị cho Không biết Tầng hầm/Tầng nhà đâu Phòng khách nhiều khí Radon nhất? Phòng ngủ (Câu hỏi nhiều lựa chọn) Phòng ăn/Nhà bếp Tầng lầu Ngoài hiên/Sân nhà Vườn từ nguồn thơng tin nào? có nguồn gốc từ đâu? (Câu hỏi nhiều lựa chọn) C5 C6 N Nếu chọn Theo Anh/Chị, khí radon C4 CHUYỂ Có (Câu hỏi nhiều lựa chọn) C3 MÃ Anh/Chị Anh chị biết khí radon C2 TRẢ LỜI Theo Anh/Chị, nhàkhí Radon khơng?  C3 C7 Khác (ghi rõ):………… 99 Theo Anh/Chị, khí Khơng biết Có 88 Nếu chọn Radon có ảnh hưởng đến Không 2 88 sức khỏe không? Không biết Ung thư phổi 88  C9 Ung thư máu Ung thư da Viêm phổi Viêm da Khác (ghi rõ):………… 99 Khơng biết Hít thở (hơ hấp) 88 Ăn uống (tiêu hóa) Tiếp xúc qua da/niêm mạc lành Tiếp xúc qua da/niêm mạc hở, Nếu có, Anh/Chị cho C8 khí Radon có tác hại gì? (Câu hỏi nhiều lựa chọn) Theo Anh/Chị, khí radon C9 vào thể qua đường nào? (Câu hỏi nhiều lựa chọn) bị xây xước Khác (ghi rõ):……………… 99 Không biết 88 D ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VỀ TÁC HẠI CỦA KHÍ RADON TRONG NHÀ TRẢ LỜI Rất CÂU HỎI không đồng ý điểm D Theo Anh/Chị, khí Radon nhà có nguy hiểm sức khỏe khơng? Theo Anh/Chị, dự D D D D Khơng Bình đồng ý thường điểm điểm phòng nhằm ngăn ngừa tác hại khí Radon nhà khơng? Anh/Chị có đồng ý cửa sổ nhà nên thường xuyên mở để thơng khí khơng? Anh/Chị có đồng ý nên bật máy điều hòa khơng khí máy quạt phòng kín khơng? Anh/Chị có đồng ý việc lắp đặt hệ thống thơng gió nhà có tác dụng thơng khí đuổi khí độc khơng? Cám ơn Anh/Chị tham gia vấn! Đồng ý điểm Rất đồng ý điểm Phụ lục KỸ THUẬT SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO PHĨNG XẠ Hình PL3 Bộ thiết bị đo phóng xạ Radiation Alert Inspector USB * Kỹ thuật sử dụng thiết bị: - Lắp máy với đầu qua dây cab - Lắp pin (9-volt) - Bật công tắc On/Off thân máy - Chờ khoảng 30 giây để máy khởi động, khởi động xong máy phát âm báo “bíp” - Chọn đơn vị đo chế độ âm phù hợp - Đưa máy đến nơi cần đo - Màn hình hiển thị cập nhật độ phóng xạ sau giây - Chú ý: Khi độ phóng xạ lên tới mức tối đa cho phép máy máy phát tiếng “bíp” kéo dài giây, dừng giây lặp lặp lại Trên hình chữ “Full” hiển thị, số thay chữ “OVER” Âm báo hình hiển thị nhấp nháy liên tục độ phóng xạ giảm xuống mức tối đa cho phép máy tắt máy Phụ lục ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KHÍ RADON TRONG NHÀ  Kiến thức: STT Câu hỏi Đã biết khí radon chưa? Khí radon gì? Câu trả lời - Có - Chất phóng xạ Điểm 1,5 - Đất 0,5 - Đá 0,5 - Khoáng sản 0,5 - Nước 0,5 Trong nhàkhí radon khơng? - Có 1,5 Trong nhà đâu tập trung nhiều - Tầng hầm/tầng - Phòng ngủ 0,5 0,5 - Có 1,5 Khí radon có nguồn gốc từ đâu? khí radon? Khí radon có ảnh hưởng đến sức khỏe khơng? Khí radon có tác hại gì? Ung thư phổi Khí radon vào thể qua đường - Hơ hấp - Tiêu hóa - Tiếp xúc qua da/niêm mạc hở, nào? xây xước 0,5 0,5 0,5  Thái độ: Rất Câu hỏi Theo Anh/Chị, khí Radon nhà có nguy hiểm sức khỏe không? không Câu trả lời – Số điểm Khơng Bình Đồng thường ý Rất đồng đồng ý đồng ý ý 5 5 Theo Anh/Chị, dự phòng nhằm ngăn ngừa tác hại khí Radon nhà khơng? Anh/Chị có đồng ý cửa sổ nhà nên thường xun mở để thơng khí khơng? Anh/Chị có đồng ý nên bật máy điều hòa khơng khí máy quạt phòng kín khơng? Anh/Chị có đồng ý việc lắp đặt hệ thống thơng gió nhà có tác dụng thơng khí đuổi khí độc khơng? ... (tương đương 148Bq/m 3) [11] Một nghiên cứu đánh giá nồng độ radon nhà 866.735 nhà tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) giai đoạn 1987 – 2013 cho kết quả: thành phố Axemann có nồng độ radon nhà trung bình... giáp thị xã Hương Trà, phía Nam giáp thị xã Hương Thuỷ, phía Đơng giáp thị xã Hương Thuỷ huyện Phú Vang; tọa lạc hai bên bờ hạ lưu sơng Hương, phía Bắc đèo Hải Vân, cách Đà Nẵng 101 km, cách biển
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp Đánh giá nồng độ khí Radon tự nhiên trong nhà ở tại thành phố Huế, Luận văn tốt nghiệp Đánh giá nồng độ khí Radon tự nhiên trong nhà ở tại thành phố Huế, KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KHÍ RADON TRONG NHÀ Ở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay