LV nguyen thi thanh thai 31 10 14 (1)

88 107 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2018, 00:00

... tháng 10 Vụ muộn: Gieo hạt 15 – 20/1, trồng 15 – 20/2 [33] 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu Thời gian - Thời gian nghiên cứu: 8/2013 – 6/2 014 - Thời gian gieo hạt thực thí nghiệm từ tháng 1/2 014. .. khơ lá, đem cân lại khối lượng A2 Sau đem sấy khơ nhiệt độ 105 °C để xác định khối lượng khô Sự chênh lệch khối lượng tươi khối lượng 31 31 ... cho sinh trưởng phát triển 70 – 80% Cà chua trồng không chịu úng, đất thi u nước sinh trưởng kém, còi cọc, lóng ngắn, nhỏ, thi u nước nghiêm trọng dẫn đến rụng nụ, rụng hoa, quả, suất chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: LV nguyen thi thanh thai 31 10 14 (1), LV nguyen thi thanh thai 31 10 14 (1), PHẦN I. MỞ ĐẦU, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Hình 2. Tổng thể thí nghiệm, b. Hoạt độ enzim peroxydaza trong lá cây cà chua [26], PHẦN II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, Bảng 1. Hàm lượng nước liên kết trong lá cây cà chua (g/g lá tươi), Hình 4. Hàm lượng diệp lục tổng số của các giống cà chua ở nồng độ 125mM sau 15 ngày gây mặn, Hình 6. Hàm lượng đường khử (mg/g) của các giống cà chua ở nồng độ 125mM sau 15 ngày gây mặn, Hình 8. Hàm lượng axit amin prolin trong lá cây cà chua ở nồng độ NaCl 125mM sau 15 ngày gây mặn (μg/g lá tươi), Hình 9. Hoạt độ của enzim catalaza trong lá cây cà chua ở nồng độ 125mM NaCl sau 15 ngày gây mặn (mgH2O2/g/phút), Bảng 9. Khối lượng tươi toàn cây (g), Bảng 11. Số lượng lá chết ở các mức độ gây mặn khác nhau, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay