CTXH với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

37 86 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2018, 22:31

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cụ thể là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, thực trạng và các chương trình,chính sách, mô hình can thiệp và kế hoạch trợ giúp trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ trong trường hợp cụ thể Contents LỜI MỞ ĐẦU Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ MỒ CÔI I Một số khái niệm Trẻ em: .4 Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Công tác xã hội với trẻ em mồ côi 3.1 Công tác xã hội .5 3.2 Trẻ em mồ côi .5 3.3 Công tác xã hội với trẻ mồ côi 3.4 Phát triển cộng đồng Kỹ CTXH Vai trò NVCTXH II Một số lý thuyết, phương pháp kĩ quan trọng làm việc với trẻ em mồ côi Một số lý thuyết .7 Một số phương pháp tiếp cận Một số kĩ .10 3.1 kĩ lắng nghe 10 3.2 kĩ giao tiếp 11 3.3 kĩ trình bày 11 III Một số vấn đề khái quát 13 Đặc điểm tâm – sinh lý 13 1.1 Đặc điểm tâm lý 13 1.2 Về thể chất 14 Dấu hiệu nhận biết 14 Thực trạng trẻ mồ côi .14 Nguyên nhân 15 Những khó khăn trẻ mồ côi 17 Nhu cầu trẻ mồ côi 18 IV Một số chương trình, sách, mơ hình trợ giúp trẻ em mồ côi 19 Phần 2: THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIẾN CỘNG ĐỒNG ĐỂ CAN THIỆP CHO TRẺ MỒ CÔI .23 I Mô tả trường hợp 23 II Xác định vấn đề .29 III Bảng kế hoạch trợ giúp trẻ mồ côi sống cộng đồng 30 IV Trình bày phúc trình (giả định) buổi làm việc với thân chủ/ hệ thống thân chủ/ đối tác liên quan để đạt mục tiêu kế hoạch 31 KẾT LUẬN 37 Tài liệu tham khảo 38 LỜI MỞ ĐẦU “Trẻ em búp cành, Biết ăn ngủ, biết học hành ngoan” Câu thơ chứa chan tình yêu thương trẻ em Bác Hồ lay động cõi lòng người Việt Nam Còn nhớ, đến Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Bác lại thăm đón cháu thiếu nhi vào chơi Phủ Chủ tịch nhà Bác Tấm lòng Bác lòng, tình cảm cốt dân tộc dành cho hệ măng non đất nước Thấm nhuần tinh thần Đảng nhà nước quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em Việt nam nước đứng thứ hai giới, nước Châu Á phê chuẩn Công ước quyền trẻ em Liên Hợp Quốc( năm 1990) chưa đầy năm sau nước ta ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em( năm 1991) Hơn 20 năm qua nước ta đểa thực hai chương trình hành động quốc gia trẻ em với nhiều sách, văn hướng dẫn tiêu chuẩn, quy chuẩn, chương trình mục tiêu, dự án, xây dựng tổ chức máy, bố trí đào tạo cán quản lý, xây dựng phát triển tổ chức, cung cấp dịch vụ liên quan nhằm mục tiêu bảo vệ chăm sóc trẻ em Nhờ cơng tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em có chuyển biến tốt Tuy nhiên với phát triển kinh tế thị trường kèm hệ lụy đặt vấn đề xã hội cấp bách ảnh hưởng đến an sinh người đặc biệt trẻ em có trẻ mồ cơi Năm 2012 nước có 176.000 trẻ mồ cơi trẻ em bị bỏ rơi Con số gia tăng mức báo động Sự gia tăng số lượng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi làm nảy sinh hàng loạt vấn đề sức khỏe – y tế, ăn mặc, lại, học hành nhu cầu vật chất, tinh thần khác, đòi hỏi quan tâm giải nhà nước cộng đồng xã hội Vì em cần quan tâm đặc biệt Sớm nhận biết nhu cầu cần giúp đỡ em, nghề CTXH nhấn mạnh đến việc cung cấp dịch vụ cho em xem lĩnh vực hỗ trợ mang tính chuyên nghiệp Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ MỒ CÔI I Một số khái niệm Trẻ em: Công ước quốc tế Quyền trẻ em quy định trẻ em người 18 tuổi Còn theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc Giáo dục trẻ em năm 2004, trẻ em Việt Nam công dân 16 tuổi Quy định Việt Nam khơng có trái với Cơng ước quốc tế việc xác định độ tuổi trẻ em vào yếu tố nhân chủng học, số phát triển tâm sinh lí, thể lực, trí lực người nói chung, điều kiện kinh tế – xã hội quốc gia Vì thế, Điều Công ước quốc tế quyền trẻ em quy định: “trừ trường hợp pháp luật quốc gia áp dụng với trẻ em quy định tuổi thành niên sớm hơn”.Trẻ em người lớn thu nhỏ, mà chúng vận động, phát triển theo quy luật khác với người lớn, có cách nhìn, cách suy nghĩ cảm nhận riêng; đặc biệt trẻ em người phát triển chưa đầy đủ thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức xã hội Hay nói cách khác, trẻ em người non nớt thể chất, trí tuệ, đạo đức xã hội Chính vậy, trẻ em chưa có khả tự chăm sóc bảo vệ nên đòi hỏi phải có chăm sóc bảo vệ đặc biệt người lớn Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt trẻ em có hồn cảnh đặc biệt hiểu trẻ em có hồn cảnh khơng bình thường thể chất tinh thần, không đủ điều kiện để thực quyền hồ nhập với gia đình, cộng đồng Từ định nghĩa này, Điều 40 quy định: "Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt bao gồm trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ em nạn nhân chất độc hoá học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; trẻ em phải làm việc xa gia đình; trẻ em lang thang; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em nghiện ma tuý; trẻ em vi phạm pháp luật" Công tác xã hội với trẻ em mồ côi 3.1 Công tác xã hội Là nghề nghiệp tham gia vào giải vấn đề liên quan tới mối quan hệ người thúc đẩy thay đổi xã hội, tăng cường trao quyền giải phóng quyền lực nhằm nâng cao chất lượng sống người CTXH sử dụng học thuyết hành vi người lý luận hệ thống xã hội vào can thiệp tương tác người với môi trường sống ( hiệp hội CTXH quốc tế) CTXH hiểu nghề nhằm trợ giúp cá nhân, gia đình cộng đồng nâng cao lực đáp ứng nhu cầu tăng cường chức xã hội sách, nguồn lực dịch vụ nhằm giúp cá nhân, gia đình cộng đồng giải phòng ngừa vấn đề xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội 3.2 Trẻ em mồ côi Là trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ cơi cha mẹ người lại mẹ cha tích theo quy định điều 78 Luật đan không đủ lực, khả để nuôi dưỡng theo quy định pháp luật thời gian chấp hành hình phạt tù trại giam, khơng người ni dưỡng ( khoản 1, điều 4, Nghị định 76/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007) 3.3 Công tác xã hội với trẻ mồ côi Là phần lĩnh vực chuyên biệt ngành CTXH với mục tiêu đem lại hỗ trợ cho trẻ em mồ cơi, giúp bảo trẻ em góp phần vào anh sinh trẻ em 3.4 Phát triển cộng đồng Là phương pháp công tác xã hội xây dựng nguyên lý, nguyên tắc giả định nhiều ngành khoa học xã hội khác như: Tâm lý xã hội, xã hội học, trị học, nhân chủng học…, áp dụng nhiều nước phát huy vai trò việc giải vấn đề nhóm cộng đồng nghèo, nhóm yếu thời gian qua Đó phương pháp giải số vấn đề khó khăn, đáp ứng nhu cầu cộng đồng, hướng tới phát triển không ngừng đời sống vật chất tinh thần người dân thông qua việc nâng cao lực, tăng cường tham gia, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ người dân với nhau, người dân với tổ chức tổ chức với phạm vi cộng đồng Kỹ CTXH Kỹ năng lực hay khả chủ thể thực thục hay chuỗi hành động sở hiểu biết (kiến thức kinh nghiệm) nhằm tạo kết mong đợi Kỹ công tác xã hội vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào hoạt động trợ giúp cá nhân, nhóm, cộng đồng, phục hồi hay tăng cường chức xã hội họ cách có hiệu góp phần đảm bảo an sinh xã hội Trong trình làm việc NVXH chủ yếu sử dụng kỹ kỹ giao tiếp ngôn ngữ phi ngôn ngữ, kỹ lắng nghe, kỹ thấu cảm, kỹ tạo lập mối quan hệ, kỹ quan sát, kỹ đặt câu hỏi Nhất kỹ chuyên biệt công tác xã hội cộng đồng NVXH cần lưu ý kỹ kỹ tổ chức họp dân, kỹ tuyên truyền vận động, kỹ tập huấn, kỹ điều phối… để mang lại hiệu cao giải vấn đề cộng đồng Các kĩ trình làm việc với trẻ em nói đến kĩ như: kĩ lắng nghe (lắng nghe để biết em cần gì, để biết tâm tư nghuyện vọng em), kĩ thấu cảm ( để hiểu cảm thông với em), kĩ đặt câu hỏi (để khai thác nhu cầu, nguyện vọng trẻ để trẻ chia sẻ thơng tin thân mình) Vai trò NVCTXH Vai trò người tìm hiểu, khám phá cộng đồng: NVCTXH vào cộng đồng để xác định vấn đề cộng đồng để đưa kế hoạch trợ giúp, theo dõi, giới thiệu chuyển giao dịch vụ cần thiết cho nhóm thân chủ cộng đồng Vai trò người trợ giúp xây dựng thực kế hoạch cộng đồng: sở nhu cầu cộng đồng cộng đồng xác định, NVCTXH giúp cộng đồng xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, tiềm cộng đồng để giải vấn đề cộng đồng Vai trò người biện hộ: người bảo vệ quyền lợi cho thân chủ để họ hưởng dịch vụ, sách, quyền lợi họ đặc biệt trường hợp họ bị từ chối dịch vụ, sách lẽ họ hưởng Vai trò người giáo dục: người cung cấp kiến thức kỹ liên quan tới vấn đề họ cần giải quyết, nâng cao lực cho cá nhân, gia đình, nhóm hay cộng đồng qua tập huấn, giáo dục cộng đồng để họ có hiểu biết, tự tin tự nhìn nhận vấn đề đánh giá vấn đề phân tích tìm kiếm nguồn lực cho vấn đề cần giải II Một số lý thuyết, phương pháp kĩ quan trọng làm việc với trẻ em mồ côi Một số lý thuyết - Thuyết hành vi: Nội dung thuyết: Thuyết cho người có phản ứng có thay đổi mơi trường để thích nghi Hành vi cá nhân chịu ảnh hưởng môi trường xung quanh môi trường sống, kinh nghiệm sống mà cá nhân trải qua Thuyết trả lời cho vấn đề trẻ sống khép kín, giao tiếp với bạn bè mơi trường trẻ sống, khơng có quan tâm, chăm sóc bố mẹ Hành vi cấu giận nhìn thấy bạn quan tâm, đo thiếu thốn tình cảm, em ln mong muốn có gia đình, có yêu thương cha mẹ -Thuyết hệ thống sinh thái: Thuyết sinh thái nhấn mạnh đến môi trường sống, tương tác môi trường, vật chất ảnh hưởng đến người Lý thuyết hệ thống sinh thái cho rằng, hệ thống, vừa bao gồm tiểu hệ thống nhỏ nó, đồng thời tiểu hện thống nằm hệ thống rộng lớn Hệ thống phức tạp tổng hợp tiểu hệ thống thành tố đa dạng Giữa thành tố có mối quan hệ qua lại mật thiết với Sự thay đổi, biến động thành tố hệ thống ảnh hưởng, tác động đến thành tố khác ngược lại Bởi liên hệ mà tập hợp tiểu hệ thống thành tố tạo thành toàn vẹn, thống Trên sở lý thuyết hệ thống sinh thái, nhận thấy huyện X hệ thống, bao gồm tiểu hệ thống: xã huyện, Nhân UBND huyện xã, hội đồn, sách, đối tác, sở vật chất, tài chính… Mặt khác huyện X tiểu hệ thống tỉnh Y Dựa thuyết ta thấy huyện hay xảy bão, lũ gây ảnh hưởng đến cộng đồng, nhiều người thiệt mạng bão lũ, nhiều người chết sông đánh bắt bị lật thuyền đễn đến tình trạng em nhỏ bị mồ côi Môi trường bị ô nhiễm, chất thải nhà máy, xí nghiệp đễn đến tình trạng nhiều người chết bệnh tật, em nhỏ phải gánh hậu vô nghiêm trọng, gia đình, người thân nhỏ kinh tế phát triển người chạy theo vật chất không quan tâm đến giá trị tinh thần, lối sống văn minh, chạy theo đồng tiền mà đánh giá trị đạo đức vốn có đẫn đến nhiều tình trạng li di, li thân, bỏ rơi - Thuyết tương tác biểu trưng: Nội dung: thuyết nhấn mạnh vai trò yếu tố tư duy, ý thức tự ý thức cá nhân hành vi, hoạt động, giao tiếp, mối tương tác xã hội Thuyết giải thích cho việc em ý thức việc học tập với hành động làm tập chơi để phụ giúp cho ơng bà Với suy nghĩ nghỉ học để kiếm tiền chăm sóc cho thân cho ơng bà có sống tốt em chưa có suy nghĩ sâu xa mà nghĩ đến lợi trước mắt mà xong hành với em có nguy bị bóc lột sức lao động Sự tương tác xã hội dẫn đến việc em có suy nghĩ Một số phương pháp tiếp cận Khi làm việc với trẻ em có hồn cảnh đăc biệt nhóm trẻ em mồ cơi có nhiều phương pháp tiếp cận: + Phương pháp tiếp cận dựa mạnh + Phương pháp tiếp cận dựa khả phục hồi + Phương pháp tiếp cận dựa quyền + Phương pháp tiếp cận dựa nhu cầu + Phương pháp tiếp cận dựa giải pháp Trong chọn phương pháp tiếp cận dựa quyền người để tiếp cận giải vấn đề trẻ mồ côi Tiếp cận dựa quyền người khung lý thuyết có chứa dựng nguyên tắc, tiêu chuẩn mục tiêu hệ thống quyền người trình lập kế hoạch tiến trình thực hoạt động công tác xã hội Cách tiếp cận lấy tảng hệ thống quyền người pháp luật quốc tế bảo vệ với cách tiếp cận theo quyền, nhân viên công tác xã hội cần dựa hệ thống quyền người để xây dựng phương pháp hoạt động mơ hình phát triển xã hội Theo cách tiếp cận nhân viên công tác xã hội thực việc trao quyền cho người thực quyền đồngthời đảm bảo bên có nghĩa vụ thực nghĩa vụ Trên phương diện vĩ mơ, cách tiếp cận dựa quyền có bàn đến tầm quan trọng nhà nước phủ mối quan hệ tương quan với công dân họ mặt quyền nghĩa vụ Cách tiếp cận theo quyền lôi kéo ý nhà nước mặt chăm lo đời sống người dễ bị tổn thương, kể người đứng lên đòi quyền lợi cho Cũng giống cách tiếp cận khác, tiếp cận dựa quyền nhằm hướng đến việc cải thiện hoàn cảnh người, tập trung vào nhu cầu, vấn đề tiềm họ Theo cách này, cách tiếp cận dựa quyền có đề cập đến vấn đề coi trọng trọng yếu phát triển, thực phẩm , nước, nhà ở, y tế, giáo dục, an toàn, tự Quyền người vượt lên ý niệm nhu cầu mà chứa đựng nhìn nhân đạo người khía cạnh cơng dân, trị, xã hội, kinh tế vai trò văn hóa Đồng thời, nhắc đến quyền người nói đến nghĩa vụ trách nhiệm Cách tiếp cận mang tính nhân văn, coi trọng người với quyền mà họ hưởng với cách tiếp cận này, đối tượng dù có gặp vấn đề khó khăn tôn trọng người với đầy đủ giá trị Tiếp cận dựa quyền coi người trung tâm, tập trung vào nhu cầu tiềm họ để tới giải vấn đề Với cách tiếp cận này, nhân viên công tác xã hội người thực vai trò biện hộ, đối tượng có chưa nhận thức quyền họ Một số kĩ 3.1 kĩ lắng nghe Lắng nghe yếu tố kỳ diệu giúp người tạo dựng mối quan hệ bền lâu hạnh phúc Biết lắng nghe giúp tìm mã số, sở thích, mong muốn, nhu cầu người khác Kỹ lắng nghe quan trọng giao tiếp hoạt động diễn hàng ngày xung quanh nhiên, để đạt mục đích giao tiếp mà cụ thể thấu hiểu người khác nói cần phải rèn luyện cho thân kỹ lắng nghe hiệu Với trẻ mồ côi cần sử dụng kĩ để lắng nghe tâm tư, nhu cầu nguyện vọng em để phản hồi lại em chia Cách thức thực hiện: Kỹ lắng nghe tích cực cơng tác xã hội q trình lắng nghe tích cực đòi hỏi người cán xã hội phải biết quan sát hành vi đối tượng cách tinh tế, phải tập trung ý cao độ phải tôn trọng, chấp nhận đối tượng vấn đề họ, đồng thời giúp họ nhận biết quan tâm chia sẻ 10 Phần 2: THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIẾN CỘNG ĐỒNG ĐỂ CAN THIỆP CHO TRẺ MỒ CƠI I Mơ tả trường hợp Huyện Y tỉnh X , ba mặt phía Bắc, Tây Nam giáp sơng Đáy, sơng Đào Huyện có đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua xã phía Tây huyện, có đường sắt Bắc-Nam qua có tuyến quốc lộ quốc lộ 10, quốc lộ 38B, quốc lộ 37B Trên tuyến quốc lộ 37B có phà Đống Cao nối liền hai huyện Nghĩa Hưng Ý n Trong huyện có tuyến tỉnh lộ 484 (Đường 64 cũ); tỉnh lộ 485 (Đường 57 cũ); tỉnh lộ 486 (Đường 12 cũ) Giao thông huyện thuận lợi tạo điều kiện phát triển không ngừng nên đời sống người huyện phát triển nhiên bên cạnh lại xảy nhiều vụ tai nạn thương tâm, gia đình người thân, đứa trẻ cha mẹ, việc mặt giáp với sông mặt giao thông đường thủy tạo phần không nhỏ cho việc phát triển Huyện bên cạnh mùa mưa, lũ, bão nhiều nhà, cối bị tàn phá, thiệt hại đến người của, tỉ lệ người chết bão, lũ ngày gia tăng, nhiều người bất chấp mưa bão đánh bắt cá Hiện địa bàn huyện có nhiều nhà máy, cơng ty, xí nghiệp may tạo điều kiện cho lao động phổ thơng có cơng ăn việc làm ổn định bên cạnh nhà máy chưa xử lý tốt rác thải, khí thải thải mơi trường đẫn đến nhiều người mắc bệnh, nhiều người tử vong tiêu biểu Công ty TNHH Vĩnh Oanh, Phương Lan… với lối sống thực dụng, chạy theo giá trị vật chất làm cho số giá trị đạo đức xã hội bị đảo lộn li dị, li thân, bỏ rơi Như tai nạn giao thông, lũ lụt, bão, bệnh tật nan y, lối sống thực dụng nguyên nhân khiến trẻ trở thành mồ côi Hiện nay, tỉ lệ trẻ em mồ côi lại có xu hướng gia tăng tình cảnh sống em mức báo động Tại huyện có134 trẻ mồ côi cha lẫn 23 mẹ sống ơng bà, cơ, gì, chú, bác; 30 trẻ mồ cơi cha mẹ người lại khơng đủ điều kiện ni dưỡng Vì thế, Các em sống cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nơi an tồn, khơng học tập tồn diện, thăm khám sức khỏe hay vui chơi giải trí Các em phải lao động để phụ giúp gia đình hay để tự nuôi sống thân Các em phải đối mặt với nhiều nguy cơ: bóc lột sức lao động, bạo hành trẻ em, bị lợi dụng hay lôi vào tệ nạn xã hội Điều quan trọng em không sống môi trường yêu thương giáo dục đầy đủ để phát triển bình thường bao trẻ em khác, điều ảnh hưởng tới tương lai em sau Tại huyện Y, cơng tác chăm sóc bảo vệ trẻ em ln quyền tỉnh quan tâm Huyện ln có hoạt động hỗ trợ trẻ em có hồn cảnh khó khăn ngày 06/7/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh định ban hành kế hoạch: “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị tàn tật nặng, trẻ em nạn nhân chất độc hóa học trẻ em nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng đến năm 2010” Thực đề án chăm sóc trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh, Huyện đạt nhiều kết tích cực, giúp em cải thiện đời sống có điều kiện để phát triển bình thường Trẻ em mồ côi địa bàn Huyện đông với nhiều trạng mồ côi khác Huyện nhấn mạnh quan điểm bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em không trách nhiệm gia đình mà tồn xã hội Đối với trẻ em mồ côi, cộng đồng phải thực trở thành tổ ấm, nơi chăm sóc, ni dưỡng em giúp em hưởng điều kiện sống, học tập phát triển bình thường UBND huyện tổ chức Lễ phát động tháng hành động trẻ em năm 2017 Ngày 14/5/2017, Hội trường Nhà VHTT Huyện, UBND huyện tổ chức lễ phát Tháng hành động trẻ em năm 2017 với chủ đề "Triển khai Luật trẻ em phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; giao lưu tặng học bổng, tặng xe đạp cho trẻ em vượt khó học giỏi" Trong huyện em thường xuyên “ 24 Quỹ trẻ em”, “Hội chữ thập đỏ”, “Hội nạn nhân chất độc da cam”, “ Quỹ bảo trợ trẻ em” thường xuyên hỏi thăm tặng quà Nghị định số 136/2013/NĐ-CP sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng; trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, ni dưỡng cộng đồng chăm sóc, ni dưỡng sở bảo trợ xã hội nhà xã hội Hàng tháng em nhận trợ cấp 607.000đ/ tháng Ngồi em Huyện ln quan tâm đến trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn đặc biệt quan tâm đến trẻ em mồ cơi sống cộng đồng, có thành tích học tập tốt… Hàng xóm ln quan tâm giúp đỡ, có cho quần áo, có cho đồ ăn… Trọng huyện có 100 em mồ cơi học cấp 1, lại học cấp Trong có tới 78 em có thành tích học tập tốt Tuy nhiên, trường em ln sống khép mình, giao tiếp với bạn bè, chơi tranh thủ làm tập để nhà làm việc phụ giúp ông bà Các em ghen ghét, đố kị cáu giận nhìn thấy bạn bè lớp bố mẹ đưa đón Những ngày nghỉ em phải làm việc để có thêm thu nhập, trường tổ chức chơi em khơng có đủ kinh phí em lấy lí phải phụ giúp gia đình, khơng kiếm thu nhập để chi trả cho sống… Có nhiều em ngày ăn bữa, trường em thầy cô giúp đỡ, nhiên có số bạn thường xuyên bị bạn khác lớp bắt nạt, trêu đùa Có số em học lớp đến lớp có suy nghĩ bỏ học để làm kiếm sống phụ giúp ơng bà, ơng bà già chưa đến tuổi nhận trợ cấp hàng tháng, hàng ngày phải lao động để kiếm sống Đây vấn đề quan trọng nhóm trẻ mồ cơi, em bị bóc lột sức lao động, đánh tương lai 25 - Các cơng cụ : Lược sử cộng đồng Thời Sự kiện gian Những tác động tới cộng đồng Giao thông sản xuất bị 1971 1980 1987 1986 1990 Lũ lụt ngưng trệ, gây thiệt hại lớn tài Điện phổ cập toàn Huyện sản Đời sống người dân nâng cao, thúc đẩy kinh tế phát triển Trường THCS Lê Quý Đôn Các em nhỏ có nơi để học tập, thành lập vui chơi Thị trấn huyện Đời sống người dân được thành lập cải thiện Giao thông thuận lợi, tạo điều Đường giải nhựa trục đường Huyện kiện cho người dân mở rộng giao thương, bn bán Bên cạnh khơng tai nạ giao thơng xảy Tạo điều kiện cho người dân có 1996 1999 2001 2007 2012 Công ty TNHH Vĩnh Oanh thành lập việc làm, thu nhập ổn định Tuy nhiên nhiều người làm lâu năm nhiều người sống gầncông ty bị mắc bệnh Gây thiệt hại nghiệm trọng Bão, lũ lụt người Đời sống người dân nâng Doanh nghiệp tư nhân dệt may cao, hầu hết người có Phương Lan thành lập việc làm Nhiều bệnh tật phát sinh Các em nhỏ có trường học, Trường THPT Đại An nhận thức em nâng thành lập cao Đường cao tốc cầu Giẽ- Ninh Giao thông lại thuận thiện 26 đời sống nâng cao Tuy nhiên nhiều tai nạn xảy Bình thành lập giao thông xảy Tạo điều kiện cho em nhỏ 2017 Nhà tình nghĩa thành lập khơng có nơi nương tựa có mái nhà 27 Biểu đồ ven Các chương trình, sách nhà nước Quỹ bảo trợ trẻ em Hội nạn nhân chất độc da cam Người thân gia đình Học sinh mồ cơi có ý định bỏ học Ban lãnh đạo huyện Hội chữ thập đỏ Quỹ trẻ em Hội khuyến học Ban lãnh đạo trường Qua biểu đồ ta thấy vai trò to lớn q trình giúp đỡ trẻ mồ cơi ban lãnh đạo trường, chương trình sách nhà nước, người thân gia đình Tuy nhiên ban lãnh đạo trường chưa thực quan tâm đến vấn đề cần phải giúp nhà trường quan tâm nhiều đến trẻ mồ côi Các quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ trẻ em quan tâm đến vấn đề 28 II Xác định vấn đề Vấn đề em có ý định bỏ học để kiếm sống NVCTXH cần xác định vấn đề quan trọng nhận thức em Cây vấn đề Nhận thức trẻ mồ cô (ý định bỏ học) Thiếu thốn vật chất Gia đình nghèo, khơng có thu nhập cao Thiếu thốn tình cảm Cha mẹ Nhà trường, thầy cô chưa quan tâm nhiều Chưa quan tâm nhà trường thầy cô Thầy cô chưa nắm bắt tâm lý trẻ Nhiều kì thị không quan tâm đến trẻ học yếu Qua vấn đề ta nhận thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ mồ cơi có ý định bỏ học để kiếm sống Các em bị người cha, người mẹ thân u em ln khơng trẻ khác trang lứa, em thiếu thốn tình cảm Tiếp đến nhà khơng có khả tạo thu nhập để ni em, cho em có sống tốt đẹp Không thiếu thốn vật chất tinh thần mà em nhiều bị bạn trêu đùa, kì thị khơng chơi với Ngun nhân thầy cô chưa nắm bắt tâm lý trẻ mồ côi, thầy cô nghĩ đến lớp dạy 29 dạy xong chưa thầy tìm hiểu tâm lý học trò mình… III Bảng kế hoạch trợ giúp trẻ mồ côi sống cộng đồng Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức cho trẻ mồ côi sống cộng đồng Mục tiêu Giúp trẻ mồ côi người dân hiểu nắm bắt luật trẻ em Hoạt động Thời Nguồn Người Kết mong gian lực thực đợi Tìm tài liệu Trẻ hiểu luật trẻ em Trò chuyện, chia tuần NVCTXH sẻ, giải thích cho vận dụng luật vào sống trẻ luật Giúp trẻ mồ côi Trẻ mồ cơi người dân Trò chuyện, chia nắm bắt sẻ giải thích vận dụng cơng ước công quyền trẻ em nắm bắt buổi NVCTXH vận dụng nhóm quyền vào ước quyền sống trẻ em Giúp trẻ Kết nối với mồ cơi trung tâm giới làm thêm thiệu việc làm Giúp trẻ phù hợp với trẻ Tham vấn, trò mồ cơi hiểu chuyện, chia sẻ hiểu tầm tầm với trẻ mồ côi quan trọng buổi buổi 30 NVCTX, Trẻ tìm trung việc phù tâm hợp NVCTXH Trẻ mồ côi quan trọng việc học việc học Phối kết hợp gia đình, nhà trường cộng đồng việc trợ giúp trẻ mồ Gia đình, nhà Kết nối gia đình, nhà trường, cộng đồng Tuyên trường, cộng buổi NVCTXH truyền, vận động với để trợ giúp trẻ mồ côi côi IV đồng kết hợp Trình bày phúc trình (giả định) buổi làm việc với thân chủ/ hệ thống thân chủ/ đối tác liên quan để đạt mục tiêu kế hoạch Mục tiêu: Giúp trẻ mồ côi hiểu nắm bắt luật trẻ em Thời gian: 8h – 9h ngày 11 tháng năm 2017 Địa điểm: Nhà văn hóa huyện Thành phần tham gia: Trẻ mồ côi người dân Nhận diện phân tích Nội dung kĩ NVCTXH: cháu xin chào bà toàn thể em nhỏ Mọi người: chào cô cán Kỹ quan sát- giúp NVCTXH: Như cháu quan sát có lẽ bà NVXH có nhìn tồn đến đơng đủ ạ? Khơng biết bác diện thấy gia đình chưa đến khơng nhỉ? Bác P: Còn nhà Nhưng nhà có tham gia buổi họp đâu Kỹ lắng nghe- lắng NVCTXH: Dạ Thế bác biết lý nghe bác P nói để phản nhà bác lại không đến tham gia không hồi lại nhằm khai thác ạ? thêm thơng tin Mọi người: Quan tâm làm gì, họ khơng đến thơi NVCTXH: Việc để cháu tìm hiểu sau 31 Bây tập trung vào việc hơm thơi Mọi người: Phải Mà việc hơm Kĩ giao tiếp- giao việc cơ, chúng tơi chả nhớ tiếp với người để NVCTXH: Dạ Như hôm gần ngày khai thác tối da thông tin cháu phát loa ạ, hôm chúng tất người ta tìm hiểu Luật trẻ em Đã bác tìm hiểu luật trẻ em chưa ạ? Bác H: Tôi đọc thấy dài nên chẳng nhớ Kĩ lắng nghe- lắng Mọi người: Đúng đấy, chẳng nhớ nghe ý kiến đâu, dài chả muốn đọc hết NVCTXH: Vâng Cháu biết luật người phản hồi lại dài khó nhớ, khơ khan Nhưng nội dung nhằm giúp cho quan trọng để người biết để bảo vệ người tin tưởng em bác Thế em nhỏ em tìm hiểu luật chưa? Nó nói quyền lợi em Các em nhỏ: Em đọc Dài Em N: Em nhớ có chương phải Em H: Em nhớ có chương nói quyền Kĩ lắng nghe bổn phận trẻ em mà có chương nói Kĩ trình bày Giúp cho người tin chăm sóc và…à giáo dục trẻ em Đúng chăm tưởng NVXH sóc giáo dục trẻ em NVCTXH: Cảm ơn ý kiến tất người tin tưởng NVXH có nhiều Mọi người nói có ý hết Bây kiến thức am hiểu cháu xin nói khái quát luật trẻ em trước, luật giúp người hiểu theo chương rõ luật, Theo luật gồm có chương ý kiến điều luật trước em N Chương quy định chung, chương quyền bổn phận trẻ em, chương 32 chăm sóc giáo dục trẻ em, chương bảo vệ trẻ em, chương trẻ em tham gia vào vấn đề trẻ em, chương chương mà bậc làm cha mẹ, quyền, tổ chức nên biết Kĩ trình bày- ạ, có nội dung sau: trách nhiệm quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân việc thực quyền bổn phận trẻ, điều cuối điều khoản Mọi người: Cô nhiều nhớ Kĩ đặt câu hỏi- nhằm khai thác thông tin NVCTXH: Dạ cháu biết ạ, cháu in thăm dò xem cháu gửi cho người để người người có đọc khơng đọc chia sẻ Hơm tìm hiểu chương đầu Sau 10 phút chia sẻ để hiểu luật Kĩ lắng nghe Mọi người: ( tất người chăm đọc) Kĩ trình bày NVCTXH: Đã hết 10 phút ạ, xin mời Lắng nghe bác K hỏi bác em chia sẻ với ạ, trình bày điều có cháu xin hỏi bác trước ạ? Có bác có thắc luật kèm theo giải mắc hay muốn chia sẻ khơng ạ? thích giúp người hiểu Bác K: bác hỏi chút điều 26 Ở huyện rõ nhiều em làm ngày công ty vào lúc nghỉ hè có bị tính bóc lột sức lao động không? NVCTXH: Cháu xin trả lời thắc mắc bác theo Điều 26 trẻ em có quyền bảo vệ để khơng bị bóc lột sức lao động:Trẻ em có quyền bảo vệ hình thức để khơng bị bóc lột sức lao động; khơng phải lao động trước tuổi, thời gian làm công việc nặng nhọc, độc 33 hại, nguy hiểm theo quy định pháp luật; khơng bị bố trí cơng việc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách phát triển toàn diện trẻ em Theo nội dung huyện ta có nhiều em bị bóc lột sức lao động Lúc nghỉ Kĩ giao tiếp Giao tiếp với bác hè lúc để em tham gia vào hoạt động văn chuyển đến nghệ, vui chơi giải trí sau mùa học hành vất vả em nhỏ giúp em tự tin cháu biết huyện có nhiều nhà khẳng định giá trị nghèo, lại nhiều em bị mồ cơi phải kiếm sống, lời nói thân để em làm việc em ngày làm tiếng không bắt em làm công việc nặng nhọc Bác K: Ra thế, biết vi phạm luật đấy, cần cố gắng để thực luật để giúp em khơng Kĩ lắng nghe- giải bị bóc lột sức lao động bác nhỉ? thích giúp em hiểu rõ Mọi người: Đúng May mà có cô điều không chẳng đòi quyền cho em NVCTXH: Dạ Các bác biết thực điều vui Thế con, có thắc mắc khơng? Kĩ trình bày- giúp Em T: Cái mục bọn em phải thực hết người hiểu rõ cô? Nhiều điều 24 áp dụng NVCTXH: Đúng em Đó bổn phận cho em các em, em nên làm để hoàn thiện thân em muốn để giúp em đòi quyền em đáng hưởng mà Em Q: Ơ có quy định khơng tự ý bỏ học cơ? Lớp em có nhiều bạn bỏ học có bạn có ý định bỏ học 34 bạn vi phạm luật NVCTXH: Đây bổn phận em quyền em, em quyền học tập khơng cấm em em muốn học Còn bạn có ý định bỏ học bạn có lý riêng, tìm hiểu kĩ để giải vấn đề riêng Em R: Cô cho hỏi điều 24 Chúng nhận làm nuôi ạ? NVCTXH: Theo Điều 24: Quyền chăm sóc thay nhận làm ni Trẻ em chăm sóc thay khơng cha mẹ; khơng khơng thể sống cha đẻ, mẹ đẻ; bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang an tồn lợi ích tốt trẻ em Trẻ em nhận làm nuôi theo quy định pháp luật ni ni Đó phù hợp với con, muốn có gia đình khác, có bố, có mẹ người thân làm đơn huyện tìm gia đình phù hợp với làm đơn xin vào trung tâm nhận nuôi dưỡng chăm sóc trẻ mồ cơi Nhưng muốn muốn huyện huyện cấp, ngành giúp đỡ hỗ trợ cách tồn diện Mọi người: À Thế mà khơng biết sớm Ơng S: Hơm tơi biết thêm nhiều thơng 35 tin hữu ích Các điều dễ hiểu nên tơi khơng thắc mắc đâu, bác thắc mắc khơng? Hỏi cô cho rõ Mọi người: Hết bác ơi, biết thêm nhiều thứ, cảm ơn cô cán nhá …… KẾT LUẬN Qua việc học tập mơn “ Cơng tác với trẻ em có hồn cảnh đặc biệt” giúp biết thêm nhiều kiến thức phong phú phát triển qua môn học này, giúp tự tin lĩnh vực làm việc với trẻ đặc biệt trẻ mồ cơi Trong q trình học tập làm tiểu luận tơi nhận luật có vai trò quan trọng sống giúp ta đòi lại thứ mà đáng hưởng đặc biệt em nhỏ, em chưa có đủ nhận thức hiểu biết cần đến nhà CTXH để giúp đỡ em, đưa em vào sống hạnh phúc tươi đẹp hơn, với bảo vệ an toàn tất yếu tố 36 Tài liệu tham khảo Ts Bùi Thị Xuân Mai, Nhập môn công tác xã hội, NXB Đại học lao động- xã hội, Hà Nội 2010 Ts Nguyễn Kim Liên, Phát triển cộng đồng, NXB Đại học lao động- xã hội https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-tre-em-2016- 303313.aspx http://123doc.org/timkiem/c%C3%B4ng+t%C3%A1c+x%C3%A3+h %E1%BB%99i+c%C3%A1+nh%C3%A2n+v%E1%BB%9Bi+tr %E1%BA%BB+em+m%E1%BB%93+c%C3%B4i.htm http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/nghien-cuu-mo-hinh-cong-tac-xa- hoi-doi-voi-tre-em-mo-coi-tai-trung-tam-nuoi-duong-tre-em-mo-coi-hacau-ha-dong-ha-noi-23734.html http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-thuc-trang-cham-soc-tre-mo-coi- tai-dia-ban-thanh-pho-quy-nhon-35035/ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-cua-Lien- hop-quoc-ve-quyen-tre-em-233659.aspx 37 ... Chính vậy, trẻ em chưa có khả tự chăm sóc bảo vệ nên đòi hỏi phải có chăm sóc bảo vệ đặc biệt người lớn Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt trẻ em có hồn cảnh đặc biệt hiểu trẻ em có hồn cảnh khơng bình... giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Tiếp tục thí điểm mơ hình gia đình, cá nhân nhận ni có thời hạn trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, mơ hình dạy nghề gắn với giải việc làm cho trẻ em có. .. giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, có trẻ mồ cơi, Trung tâm Công tác xã hội huyện triển khai thực mơ hình gia đình, cá nhân nhận ni có thời hạn trẻ em mồ cơi có hồn cảnh đặc biệt khó khăn
- Xem thêm -

Xem thêm: CTXH với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CTXH với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ MỒ CÔI, Thực trạng trẻ mồ côi hiện nay, IV. Một số chương trình, chính sách, mô hình trong trợ giúp trẻ em mồ côi, Phần 2: THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIẾN CỘNG ĐỒNG ĐỂ CAN THIỆP CHO TRẺ MỒ CÔI., I. Mô tả trường hợp, IV. Trình bày một phúc trình (giả định) về một buổi làm việc với thân chủ/ hệ thống thân chủ/ đối tác liên quan để đạt được một mục tiêu nào đó trong kế hoạch.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay