Nhom2 phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà hàng

37 143 2
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2018, 17:17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - BÀI TẬP LỚN MƠN: Phân tích thiết kế hệ thống ĐỀ TÀI: Quản nhà hàng Giáo viên hướng dẫn :Ts Đỗ Mạnh Hùng Lớp: KHMT3-K9 Nhóm thực hiện: Nhóm Hà Nội, năm 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN BÀI TẬP LỚN MƠN: Phân tích thiết kế hệ thống Lớp: KHMT3-K9 Nhóm thực hiện: Nhóm Thành viên nhóm: Phạm Thị Lan (0941060186) Trần Thị Lan Nhi (0941060269) 3.Đinh Thị Phương (0941060239) Giáo viên hướng dẫn :Ts Đỗ Mạnh Hùng Hà Nội, năm 2016 Mục Lục LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay, Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật sống Nó trở thành công cụ đắc lực nhiều ngành nghề giao thông, quân sự, y học đặc biệt cơng tác quản nói chung Quản Nhà Hàng nói riêng Trước máy tính chưa ứng dụng rộng rãi, công việc Quản Nhà Hàng làm thủ công nên thời gian tốn nhân lực tài Ngày nay, với phát triển cơng nghệ thơng tin mà máy tính sử dụng rộng rãi quan, nhà máy, trường học giúp cho công việc tốt Việc sử dụng máy tính vào cơng tác Quản Nhà Hàng yêu cầu cần thiết nhằm xóa bỏ phương pháp lạc hậu, lỗi thời gây tốn nhiều mặt Q trình tìm hiểu cơng tác quản nhà hàng số nhà hàng khu vực Cầu Giấy– Hà Nội (Nhà hàng Thành Lương…), chúng em xây dựng đề tài “Quản Nhà Hàng” với mong muốn giúp cho việc quản dễ dàng, thuận tiện tránh sai sót Do thời gian có hạn hiểu biết ngơn ngữ lập trình hạn chế nên chắn làm không tránh khỏi thiếu xót, mong giúp đỡ góp ý kiến thầy Chúng em chân thành cảm ơn! Nhóm sinh viên thực hiện! NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN ST T Họ tên thành viên Nội dung công việc Trần Thị Lan Nhi Định hướng công việc, mô tả tốn, xác định phân tích giá trị nghiệp vụ, xác định yêu cầu hệ thống, xác định tác nhân hệ thống Tham gia phân tích thiết kế ca sử dụng, lớp Phạm Thị Lan Đinh Thị Phương Xác định tác nhân hệ thống, xác định ca sử dụng hệ thống, đặc tả ca sử dụng Và vẽ biểu đồ lớp lĩnh vực Xác định tác nhân hệ thống, xác định ca sử dụng hệ thống, đặc tả ca sử dụng Đặt tả Usecase đăng nhập , quản thơng tin , nhân viên Và vẽ biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Phần I : Xác định yêu cầu toán Giới thiệu chung - Tên hệ thống: Hệ thống quản nhà hàng - Thông tin nhà hàng khảo sát: Nhà hàng Thành Lương – Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Sơ đồ tổ chức phận quản nhà hàng Chủ Nhà hàng Quản NH NV Bảo vệ Phụ a NV Lễ tân NV Phụ bàn NV Nhà bếp Mô tả toán Đặt bàn - Nhà hàng Thành Lương cho phép khách hàng sử dụng hệ thống quản nhà hàng để đặt bàn ăn - Khách hàng đặt bàn liên hệ trực tiếp quầy lễ tân gọi điện đặt bàn Khi đặt bàn khách hàng phải trả tiền đặt cọc trước, nhân viên lễ tân tiếp nhận thông tin cá nhân, yêu cầu khách hàng(vị trí bàn, đồ ăn, ngày ăn) lưu thơng tin vào hệ thống a Thanh tốn - Khách hàng yêu cầu toán với nhân viên nhân viên báo cáo lại với lễ tân Nhân viên in hóa đơn cập nhật vào hệ thống - Khách hàng tốn tiền mặt thẻ Hình 1: Giấy đặt bàn tiệc 1.3 Xác định phân tích giá trị nghiệp vụ - Dựa vào mơ tả tốn trên, thấy hệ thống đăng kí đặt bàn online đem lại số lợi ích sau: a Mang lại giá trị nghiệp vụ - Tăng khả xử lý: thông tin xử cách tự động, xử đồng thời cho kết nhanh chóng, xác Thu thập thơng tin khách hàng cách tự động, công nhập lại - thông tin Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cách tin cậy, xác, an tồn, bí mật b Mang lại giá trị sử dụng - Khách hàng nhanh chóng tìm thơng tin đồ ăn, giá tiền, - địa điểm, mà muốn đặt Chủ nhà hàng dựa vào hệ thống để kiểm tra doanh thu nhà - hàng, quản hàng hóa nhà hàng Rút ngắn thời gian Thay phải đến trực tiếp khách hàng sử dụng hệ thống để tìm hiểu thơng tin cần thiết quản kiểm sốt thơng tin nhân viên b Mang lại giá trị kinh tế - Giảm chi phí hoạt động: nhờ có hệ thống quản nhà hàng, thông tin xử tự động, nhiều giấy tờ nên số lượng người - tham gia hoạt động tốn giảm, từ giảm chi phí hoạt động khách hàng tiết kiệm thời gian công sức sử dụng hệ thống quản nhà hàng 1.4 Xác định yêu cầu hệ thống - Hệ thống phải cung cấp cho Khách hàng danh sách ăn - với thơng tin liên quan(tên , giá ăn ,) Khi khách hàng có nhu cầu đăng ký hệ thống phải cung cấp cho họ - mẫu Form để họ điền thông tin cần thiết giúp họ đăng ký dễ dàng Sau đăng ký xong hệ thống xác nhận thông tin xử thông tin phản hồ tới khách hàng việc đăng ký thành cơng hay khơng Thơng tin phản hồi nhanh chóng xác - Hệ thống hỗ trợ việc hiển thị lịch đăng ký khách hàng Hệ thống tạo cho Khách hàng tài khoản đăng nhập - Qua hệ thống hiển thị thơng tin khách hàng Khi đặt bàn ăn, danh sách bàn đặt gửi cho lễ tân để tính tiền khách hàng Phần II : Phân tích hệ thống Xây dựng biểu đồ use case 1.1 Xác định tác nhân hệ thống • Dựa vào văn mơ tả tốn, ta xác định tác nhân hệ thống sau: + Tác nhân Khách hàng : sử dụng hệ thống để chọn bàn ăn , ăn • mà đặt + Tác nhân Hệ toán : hệ thống ngồi có chức năng: Xác định số tiền phải trả khách hàng sau ăn , dựa ăn , số lượng ăn đơn giá + Tác nhân Nhân viên : sử dụng hệt hống để xem thông tin ,quản ăn , bàn ăn + Tác nhân nhà quản : sử dụng hệ thống để quản thông tin khách hàng , quản thơng tin ăn , quản thơng tin nhân viên 1.2 Xác định ca sử dụng Dựa văn mơ tả tốn việc phân tích để tìm tác nhân, ta xác định ca sử dụng sau:  Đăng nhập hệ thốngQuản , lưu trữ thông tin khách hàng đặt bàn  Tra cứu thơng tin , bàn ăn  Quản thông tin nhân viên  Cập nhật thơng tin ăn  Thanh tốn hóa đơn  Quản tiêu chuẩn cho nhân viên: lương, khen thưởng Các tác nhân Nhân viên Khách hàng Các ca sử dụng Đăng nhập hệ thống, Quản thơng tin Đăng nhập hệ thống,tra cứu thơng tin , tốn , Đặt bàn ăn, ăn 10 Hình 9: Sơ đồ lớp lĩnh vực 2.4 Biểu đồ 23 Hình 10: Biểu đồ khách hàng hệ thống 24 Hình 11: Biểu đồ người quản hệ thống Hình 12: Biểu đồ nhân viên hệ thống 2.5 Biểu đồ cộng tác 25 Hình 13: Biểu đồ cộng tác quản thông tin Nhà quản Hình 14: Biểu đồ cộng tác đăng ký Khách hàng Hình 15: Biểu đồ cộng tác toán 26 Phần III :Thiết kế hệ thống Xây dựng biểu đồ lớp chi tiết: 27 Thiết kế CSDL 2.1 Ánh xạ lớp sang bảng Mỗi lớp thực thể tương ứng với bảng 2.2 Ánh xạ liên kết - Ánh xạ lớp sang bảng - Liên kết 1- 1: Đưa khố bảng vào bảng để trở thành khố ngồi - Liên kết – n: Đưa khố bảng bên vào bảng bên nhiều để trở thành khố ngồi - Liên kết n – n: Tạo bảng kết nối, khố bảng kết nối khố bội hợp từ khố bảng - Với quan hệ kết nhập mơ hình hố liên kết bình thường - Lớp Khach hang ta có bảng sau: 28  Bảng KachHang - MaKH TenKH DiachiKH ĐTKH nVarchar(10) nVarchar(35) nVarchar(100) nVarchar(12) Lớp HoaDon  Bảng HoaDon (Vì có liên kết 1-n nên thêm maKH) SoHD Ngaylap MaKH MaNV Giovao Giora nVarchar(10) Date nVarchar(10) nVarchar(10 ) time time - Lớp Mon an 29  Bảng MonAn MaMon nVarchar(10) - TenMon nVarchar(35) MoTa nVarchar(20) Soluong float Tách liên kết n-n Ta có bảng Mon An Hoadon Mon da an MaMon nVarchar(10) SoHD nVarchar(10) Soluong int Cơ sở liệu vật 30 Dongia float Thiết kế giao diện - lớp lĩnh vực giao diện nhập liệu Thêm giao diện xử lý: thống kê, tìm kiếm 4.1 Các biểu mẫu điền dùng cho nhập liệu a Biểu mẫu nhập thông tin khách hàng - Tên biểu mẫu: Thông tin khách hàng - Người thực hiện: Nhân viên , người quản trị hệ thống - Thời gian thực hiện: Khi có khách hàng đặt bàn ăn - CSDL liên quan: bảng khach/qlkh.mdb - Mẫu thiết kế: 31 b Biểu mẫu nhập thông tin Hóa đơn - Tên biểu mẫu: Thơng tin hóa đơn - Người thực hiện: Nhân viên , người quản trị hệ thống - Thời gian thực hiện: Khi có khách hàng toán - CSDL liên quan: bảng hd/qlhd.mdb, monan/qlmn.mdb, Nhanvien/qlnv.mdb - Mẫu thiết kế: 32 khach/qlk.mdb, c Biểu mẫu tìm kiếm khách hàng - Tên biểu mẫu: Tìm kiếm khách hàng - Người thực hiện: Nhân viên bán hàng, người quản trị hệ thống - Thời gian thực hiện: Khi người quản muốn xem thông tin khách nhân viên có nhu cầu - CSDL liên quan: khach/qlk.mdb - Mẫu thiết kế: 33 Thiết kế tài liệu xuất 4.2 - Hóa đơn 34 Nhà hàng Thành Lương Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội HĨA ĐƠN Số HD:… … …… Ngày lập:…… …… Mã khách hàng:……………… Họ tên:…………………………… Điện thoại liên hệ:………………… Địa chỉ:…………………………… Mã Món 01 02 … Tên Món Cơm rang Nem chua Mơ tả … … Số lượng đĩa Đơn giá Thành tiền 30000 30000 5000 25000 … … … Tổng số tiền cần toán: ……………Đã toán: ……… Ghi chú……………………………………………………………… Khách hàng Người lập hố đơn (kí tên) (kí tên) 35 Phần IV: Kết luận - Cùng với phát triển không ngừng công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật sống Nó trở thành cơng cụ đắc lực nhiều ngành nghề giao thông, quân sự, y học đặc biệt cơng tác quản nói chung Quản Nhà Hàng nói riêng Bằng internet , thực nhiều công việc với tốc độc nhanh chi phí thấp nhiều so với thức truyền thống hang loạt nhà hàng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản nhà hànghệ thống thực hiên chức đề : Cho phép khách hàng đăng kỹ ăn, đặt bàn Quản khách hàng , nhân viên Quản thông tin ăn Do thời gian có hạn hiểu biết ngơn ngữ lập trình hạn chế nên chắn làm khơng tránh khỏi thiếu xót, mong giúp đỡ góp ý kiến thầy cô Chúng em chân thành cảm ơn! 36 Tài liệu tham khảo: [1] Sile giảng :”Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML” Giảng viên : Vũ Thị Dương Khoa CNTT ĐH Công Nghiệp Hà Nội [2] Đặng Văn Đức , Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML, NXB khoa học Kỹ thuật , 2002 [3] Dương Kiều Hoa – Tôn Thất Hòa An , Phân tích thiết kế hệ thống thông tin với UML 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhom2 phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà hàng, Nhom2 phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà hàng, Khi đặt bàn khách hàng phải trả tiền đặt cọc trước, nhân viên lễ tân tiếp nhận thông tin cá nhân, yêu cầu khách hàng(vị trí bàn, đồ ăn, ngày ăn) và lưu thông tin vào hệ thống., 2 Xác định các ca sử dụng,  Quản lý các tiêu chuẩn cho nhân viên: lương, khen thưởng., Chứa thông tin giờ vào , giờ ra , ngày đặt., Phần III :Thiết kế hệ thống, Xây dựng biểu đồ lớp chi tiết:, c. Biểu mẫu tìm kiếm khách hàng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay