Giáo trình Vi mạch số

203 236 0
  • Loading ...
1/203 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2018, 10:48

... tương tự – số Đây nôi dung quan trọng vi c xử lý tín hiệu, tự nhiên tín hiệu nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh tín hiệu tương tự vi c xử lý phức tạp vi c thiết kế mạch chuyển sang tín hiệu... mạch tổ hợp từ cổng logic, đặc tính ngỏ phụ thuộc vào ngỏ vào, qua giúp sinh vi n tìm hiểu cách mã hóa, giải mã tín hiệu vi c truyền thơng tin, kết hợp với mạch đa hợp (ghép kênh) giải đa hợp ( phân... thành tín hiệu ban đầu Chương giúp sinh vi n xác định thơng số đặc trưng mạch ADC/ DAC, từ tính tốn, thiết kế mạch theo u cầu Trong q trình thực giáo trình vi mạch số nhóm tác giả có tham khảo tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Vi mạch số, Giáo trình Vi mạch số, Chương I: HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ SỐ, Chuyển đổi giữa các hệ đếm, Mã BCD (Binary - Code – Decimal), Chương 2 – CỔNG LOGIC VÀ ĐẠI SỐ BOOLE, Hàm và cổng logic, 5 Cổng NAND ( Và - đảo ), 2 Một số đẳng thức hữu dụng, Áp dụng các định lý BOOLE để rút gọn các biểu thức logic, BÀI TẬP CHƯƠNG 2, Đặc tính điện của cổng TTL., TTL Cực Thu Hở Và TTL 3 Trạng Thái., Giao tiếp logic với tải DC, AC., BÀI TẬP CHƯƠNG 3, 1 Giao tiếp với tải DC, 2 Giao tiếp với tải AC, CHƯƠNG 5:MẠCH TUẦN TỰ FLIP-FLOP,VÀ GHI DỊCH, 2 Kí hiệu và bảng trạng thái:, 4 Giới thiệu họ IC FF-D:, CHƯƠNG 6: DAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH GIỜ, Mạch dao động dùng tinh thể thạch anh., Mạch đơn ổn sử dụng cổng NOR., CHƯƠNG 7: MẠCH TỔ HỢP MSI, 2 Giải mã 3 sang 8, 4 Giải mã BCD sang led 7 đoạn, 3 Mạch giải đa hợp hoạt động như mạch giải mã, 4 Dùng mạch tách kênh thiết kế mạch logic, CHƯƠNG 8: BỘ NHỚ ROM VÀ RAM., 4 Các loại ROM đặc trưng:, 3 Ý nghĩa và thông số kỹ thuật, Các loại bộ nhớ khác., Chương 9: ỨNG DỤNG BỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ - TƯƠNG TỰ; TƯƠNG TỰ - SỐ, 3 Mạch lấy mẫu và giữ (sample and Hold – SH), Chuyển đổi số sang tương tự (ADC)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay