Tình hình kinh tế ấn độ 6 tháng đầu năm tài khoá 2017 2018 và triển vọng tăng trưởng

17 257 2
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2018, 10:46

... cáo điểm lại tình hình tăng trưởng kinh tế Ấn Độ tháng đầu năm 2017- 2018 đưa dự báo tăng trưởng thời gian tới Tình hình kinh tế Ấn Độ tháng đầu năm tài khoá 2017- 2018 triển vọng tăng trưởng Lê Xuân... Ấn Độ (2017) Báo cáo kinh tế Ấn Độ 20 16- 2017 New Delhi 23 Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (2017) Cán cân toán Ấn Độ quý 2, 2017- 2018 11 Tình hình kinh tế Ấn Độ tháng đầu năm tài khoá 2017- 2018 triển. .. 10 Tình hình kinh tế Ấn Độ tháng đầu năm tài khoá 2017- 2018 triển vọng tăng trưởng Lê Xuân Thuận-KT41C Việc Ấn Độ tiếp tục trì vị kinh tế có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất, hội cho nhà đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình kinh tế ấn độ 6 tháng đầu năm tài khoá 2017 2018 và triển vọng tăng trưởng , Tình hình kinh tế ấn độ 6 tháng đầu năm tài khoá 2017 2018 và triển vọng tăng trưởng , Triển vọng tăng trưởng trong những năm tiếp theo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay