giải pháp tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với DN ngoài quốc doanh của cục thuế tỉnh hải dương

24 44 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2018, 08:21

... doanh cục thu Quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp quốc cục thu hoạt động mà cục thu quan thực chức bao gồm: quản lý đăng ký thu , khai thu , nộp thu GTGT; quản lý hoàn thu GTGT; miễn giảm thu ;... 2016 cục thu tỉnh Hải Dương 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thu tỉnh Hải Dương 3.2.1 Về công tác quản lý đăng ký thu , khai thu ,... luật thu GTGT * Nguyên tắc quản lý khai thu GTGT cục thu - Xem xét, quản lý số tiền thu phải nộp NSNN, trừ trường hợp cục thu tính thu theo quy định pháp luật thu - Theo dõi việc khai thu
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với DN ngoài quốc doanh của cục thuế tỉnh hải dương, giải pháp tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với DN ngoài quốc doanh của cục thuế tỉnh hải dương, Trong khu vực kinh tế tư nhân, ngoại trừ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nguồn tài chính ban đầu chủ yếu dựa vào tích luỹ cá nhân, gia đình, bạn bè. Trong quá trình hoạt động, nhu cầu vốn được huy động phần lớn từ các nguồn: lợi nhuận gửi lại, , Các chính sách chế độ của Nhà nước còn thiếu đồng bộ, chưa đầy đủ, chưa có quy định rõ ràng để các doanh nghiệp có thể yên tâm hơn khi đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh và giảm bớt rủi ro trong hoạt động., Thanh tra thuế nhằm kiểm tra việc chấp hành chế độ thống kê - kế toán, hoá đơn chứng từ tính chính xác của các số liệu kế toán làm căn cứ tính thuế nhằm tránh trốn lậu thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước., 3 Kinh nghiệm về quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của một số cục thuế và bải học kinh nghiệm rút ra cho cục thuế Hải Dương, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015, b. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật về thuế GTGT:, CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay