Xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng việt dựa trên mô hình markov ẩn dùng sphinx

44 87 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 23:04

Chương 1: Tổng quan về nhận dạng tiếng nói1.1 Cách tạo thành tiếng nóiTiếng nói là là song âm la truyền trong môi trường nhất định mang thông tincon người muốn truyền đạt.Sơ đồ bộ máy phát âm của con người:Hình 1: Bộ máy tạo tiếng nóiVocal folds : Dây thanhMouth cavity : tuyến âm (miệng) tạo ra các tấn số formantNasal cavity: (mũi) như hộp cộng hưởng kết hợp với miệng tạo ra các tần sốantiformantKhông khí đi từ phổi đến thanh quản sau đó ra ngoài bằng mũi hoặc miệng trongquá trình di chuyển dưới sự tác động của bộ máy tạo tiếng của con người nên tạo racác sóng âmÂm thanh con người phát ra có hai loại Âm hữu thanh: âm phát ra khi khí đi qua thanh môn kết hợp với dâythanh căng tạo dao động. Âm vô thanh: khi dây thanh môn không giao động hoặc giao động nhỏMô hình tạo tiếng nói fant4 +) Với : G(z): bộ phận nguồn tạo tiếng nói (Pharynx, soft plate,Larynx..) V(z): tuyến âm (Miệng) R(z): Tán xạ môi trường truyềnMô hình toàn điểm cực AR: T(z)=G(z)V(z)R(z) = αA(z)A(z) = 1 + ∑
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng việt dựa trên mô hình markov ẩn dùng sphinx, Xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng việt dựa trên mô hình markov ẩn dùng sphinx, Chương 1: Tổng quan về nhận dạng tiếng nói, Chương 2: Xử lý tín hiệu tiếng nói, 1 Biểu diễn tín hiệu tiếng nói, 2 Trích chọn đặc trưng MFCC, Chương 3: Mô hình markov ẩn, 3 Thuật toán Forward và Backward, Chương 4: Áp dụng mô hình markov ẩn trong nhận dạng tiếng nói, Chương 5: Ứng dụng nhận dạng số một người nói, 3 Xây dựng mô hình âm học, 4 Xây dựng ứng dụng demo tên Funny

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay