SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học

18 60 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 22:35

SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học Sáng kiến kinh nghiệm I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Mơn tốn mơn học quan trọng mơn học chương trình Tiểu học, đồng thời xun suốt cấp học, bậc học Tôi nhận thấy kết học lực mơn tốn qua đợt kiểm tra định kì năm học sinh: học sinh khá, giỏi từ khối đến khối đạt học sinh khá, giỏi nhiều so với học sinh khá, giỏi khối lớp Qua nhiều lần trăn trở chất lượng học sinh mơn Tốn với việc kết hợp rút kinh nghiệm tiết học tình hình học tập lớp học sinh qua năm học, phầnhọc sinh vướng phải nhiều mơn tốn mạch kiến thức phân số Vì tơi chọn đề tài nghiên cứu “Phương pháp dạy học phân số cho học sinh tiểu học” nhằm tìm giải pháp giúp học sinh học tốt mạch kiến thức phân số để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh khối lớp mơn tốn Lê Tiến Si II NỢI DUNG NGHIÊN CỨU: Cơ sở lí luận: - Học xong Tốn nói chung học xong phần phân số phép tính với phân số, học sinh phải đạt yêu cầu sau: - Nhận biết phân số Biết xếp phân số theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - Biết cộng, trừ, nhân, chia phân số - Biết thực phép nhân, phép chia có số tự nhiên với phân số Giáo viên chủ nhiệm người trực tiếp tiếp xúc với em, giúp em nắm kiến thức cần thiết người chịu trách nhiệm kết học tập em Vì thế, giáo viên chủ nhiệm lớp từ đầu năm phải tìm hiểu kĩ, nắm vững đối tượng học sinh lớp để có biện pháp dẫn dắt, giúp đỡ em cụ thể Dựa sở hiểu biết sẵn em, giáo viên đưa tình thúc đẩy em học tập trao dồi kiến thức, tạo điều kiện cho em thực hành luyện tập thường xun, để em có thói quen tính đúng, cẩn thận, xác Thực trạng : - Trong năm qua, nhiều giáo viên có biện pháp nhằm giúp học sinh có kĩ thực phép tính với phân số số học sinh chưa thành thạo làm bài, học sinh thường hay nhầm lẫn lúc tính tốn có em chưa nắm cách cộng, trừ, nhân, chia phân số cho số tự nhiên….Với hình thức thầy giảng trò nghe, trò học thuộc lý thuyết áp dụng vào làm tập thời lượng lý thuyết nhiều thực hành dẫn đến nhiều học sinh học thuộc lòng quy tắc, cơng thức mà khơng biết áp dụng vào làm tập - Đa số em làm tập phân số, phép tính với phân số, bên cạnh phận nhỏ em thực chưa phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số Sáng kiến kinh nghiệm Bản thân dạy lớp 4A trường tiểu học số Phổ Thạnh, gia đình em 100% làm nơng nghiệp, điều kiện kinh tế khó khăn hầu hết bậc phụ huynh trình độ văn hóa thấp; kiến thức, nhận thức hạn chế nên phụ huynh quan tâm việc học tập em Một số phụ huynh làm ăn xa, gửi lại cho ơng bà Chính mà việc chăm lo đầu tư cho em học hành chưa có có chưa đáp ứng nhu cầu học tập em Từ khó khăn làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng dạy học giáo viên học sinh Hơn nữa, trình học tập em mải chơi chưa thật tập trung cho việc học, trí nhớ thiếu bền vững nên phần kiến thức, kĩ đạt chưa thật vững Điều khiến em tiếp thu gặp khơng khó khăn - Một số em chưa nắm cách thực phép tính Thường em khơng tập trung, uể oải làm tập đầy đủ - Thuộc lý thuyết khơng biết áp dụng vào thực hành - Tính tốn sai - Còn phận học sinh tính tốn chậm, tính sai ngán ngẫm gặp tốn liên quan đến phân số - Còn phận học sinh lớp chưa thuộc bảng nhân, bảng chia nên việc tính tốn chậm Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: Từ khó khăn mắc phải q trình dạy học đúc rút số kinh nghiệm giải pháp khắc phục khó khăn trên, giúp học sinh học tốt phần phân số toán 3.1/ Thứ cấu tạo phân số: Trong q trình giảng dạy tơi rút số kiến thức cần ghi nhớ phần học, học Nắm rõ mục tiêu yêu cầu bài, từ hướng dẫn em thực Lê Tiến Si tốt yêu cầu tập thực hành hay luyện tập theo chuẩn kiến thức kĩ a/ Lỗi thường mắc phải học sinh: Ví dụ : Rút gọn phân số sau: 1/ 2/ 12 12 :   Chưa tối giản (1) 8:2 15 15 :   (2) 5:3 b/ Nguyên nhân: Do em chủ quan, nên gặp yêu cầu rút gọn phân số em cần rút gọn phân số được, khơng quan tâm xem phân số rút gọn tối giản hay chưa Các em chưa nắm bảng nhân, chia, dấu hiệu chia hết nên rút gọn gặp nhiều lúng túng Chưa nắm vững kiến thức cấu tạo phân số để áp dụng có hiệu vào việc làm toán c/ Biện pháp khắc phục: + Yêu cầu học sinh học thuộc ứng dụng tốt bảng nhân chia trình học tập, kiểm tra thường xun có chấn chỉnh kịp thời + Trong q trình dạy học giáo viên cần nhấn mạnh cho em thấy nắm quy tắc, nội dung cần ghi nhớ cấu tạo phân số kiến thức rút gọn phân số Cụ thể là: Thương phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) viết thành phân số, tử số số bị chia, mẫu số số chia a : b = a ( với b  ) b - Mẫu số b số phần lấy từ đơn vị, tử số a số phần lấy Mỗi số tự nhiên viết thành phân số mẫu số ; a = a Sáng kiến kinh nghiệm Phân số có tử số nhỏ mẫu số nhỏ 1; phân số có tử số lớn mẫu số lớn 1, phân số có tử số mẫu số Nếu nhân tử số mẫu số phân số với số tự nhiên khác axn a phân số phân số cho: b x n  b (n  ) Nếu chia tử số mẫu số phân số cho với số tự nhiên khác (gọi rút gọn phân số) a:m a  (m0) b:m b Nếu cộng tử số mẫu số phân số với số (hoặc trừ tử số mẫu số số hiệu mẫu số tử số khơng thay đổi (với phân số nhỏ 1) (đây phần dành cho HS giỏi) 3.2/ Thứ hai so sánh phân số với phân số, số tự nhiên: a/ Trong quá trình thực hiện việc so sánh các em thường mắc số lỗi sau: VD: So sánh: a) Học sinh làm sai: b) Học sinh thường làm: c) Học sinh làm sai là: d) < < > 7 : học sinh thường quy đồng so sánh lâu dẫn đến phân số lớn, chí quy đồng sai b/ Ngun nhân dẫn đến hiện tượng sai: Do em chủ quan thấy phân số có chữ số lớn em cho phân số lớn Lê Tiến Si Đối với số tự nhiên (đại diện số 1) em máy móc khơng ý đến tử số mẫu số phân số.( tử số lớn mẫu số phân số lớn ngược lại tử số bé mẫu số phân số bé 1) Các em chưa nắm phân số mà tử số so sánh mẫu số (phân số có mẫu sốphân số lớn ngược lại) c/ Biện pháp khắc phục: - Trong dạy học giáo viên cần nhấn mạnh cho em thấy tất số tự nhiên viết dạng phân số Đặc biệt số ta đưa phân số có mẫu số tử số khác - Giáo viên cần rõ muốn so sánh hai phân số phải quy đồng so sánh hai phân số quy đồng từ kết luận phân số lớn hơn, phân số bé - Giáo viên cần cho học sinh nắm lưu ý: Phân số có tử số bé mẫu số phân số bé ngược lại - Đối với phân số có tử số em so sánh mẫu số: Mẫu số phân số lớn phân số bé ngược lại * Cụ thể sau cho học sinh nắm vững quy tắc so sánh nêu học sinh làm phép tính sau: + Muốn quy đồng mẫu số hai phân số, ta nhân tử số mẫu số phân số thứ với mẫu số cùa phân số thứ hai Nhân tử mẫu phân số thứ hai với mẫu số phân số thứ + Quy đồng tử số : Nhân mẫu số tử số phân số thứ với tử số phân số thứ hai Nhân mẫu số tử số phân số thứ hai với tử số phân số thứ (phần dành cho HS giỏi) + Khi so sánh hai phân số: Có mẫu số: Ta so sánh hai tử số, phân số có tử số lớn lớn Sáng kiến kinh nghiệm Khơng có mẫu số: Trước hết ta quy đồng mẫu số so sánh trường hợp + Các phương pháp sử dụng so sánh phân số: Vận dụng phương pháp so sánh phân số có tử số, phân số có mẫu sốphân số lớn So sánh qua phân số trung gian a c c e a e    b d d f b f So sánh hai phần bù với phân số: 1 c a a c    d b b d So sánh “phần hơn” với phân số: a c a c     b d b d Từ học sinh làm kết sau: a/ Quy đồng mẫu số phân số: Vì > nên 10 10 b/ 3 Vì: Tử số bé mẫu số nên > 4 c/ d/ > 1x5 = = 2 x5 10 2 x2 = = 5 x 10 Vì: Tử số lớn mẫu số nên < 7 : Vì tử số hai phân số (bằng 7) mà mẫu số phân số thứ lớn mẫu số phân số thứ hai (9>8) nên 7 < Như vậy: Việc so sánh phân số góp phần quan trọng việc thực phép tính phân số Chính mà trình dạy kiến thức so sánh phân Lê Tiến Si số giáo viên cần giúp em nắm vững kiến thức, quy tắc so sánh để sau em thực phép tính phân số tốt 3.3/Ba là, số sai lầm thực hiện bốn phép tính: * Phép cộng phân số, số tự nhiên ngược lại VD: Tính a) 2 + Học sinh thường làm sai: + = 5 5 10 b) 5 35 + Học sinh thường làm sai: + = = = 16 16  16 24 c) 5+ Học sinh thường làm sai: + 5+ 6  11 = + = = 7 1  11 = = 7 Với kết ví dụ học sinh làm sai Do học sinh nắm kiến thức học chưa tốt nhầm lẫn phép tính phân số Sau học xong phép tính em thực tốt, song sau học xong phép tính kiến thức em dễ nhầm lẫn b Nguyên nhân : - Trong ví dụ a b: Do em chưa nắm quy tắc cộng hai phân số mẫu số khác mẫu số Các em nhầm lẫn với phép nhân hai phân số Đặc biệt với phân số khác mẫu số em đưa phân số mẫu số tiếp dẫn đến sai lầm ví dụ - Trong ví dụ c: Học sinh mắc phải sau học xong nhân hai phân số Do học sinh không nắm vững ý (Mọi số tự nhiên viết dạng phân số có mẫu số khác 0) Vì học sinh không chuyển đổi số tự nhiên phân số để tính Từ học sinh khơng vận dụng quy tắc cộng hai phân số c Biện pháp khắc phục - Trong dạy học mới, giáo viên cần ý khắc sâu kiến thức Yêu cầu học sinh nắm quy tắc, hiểu chất quy tắc cộng hai phân số Sáng kiến kinh nghiệm mẫu số khác mẫu số - Rèn kỹ giải tập qua việc ý đưa tập mà học sinh thường mắc phải Cho học sinh thực sau giáo viên phân tích kỹ nguyên nhân sai lầm em để kịp thời uốn nắn, sửa chữa - Rèn kỹ nhớ quy tắc cách cho học sinh thơng qua ví dụ để trình bày quy tắc, tránh tình trạng nhớ máy móc em * Phép trừ phân số với phân số, phân số với số tự nhiên ngược lại Đối với phép trừ em thường mắc sai lầm phép cộng, ngồi em mắc phải số sai lầm sau: 1 1 Một số học sinh làm : = 6 VD1: - phép tính khơng thực : VD 2: vì: 1 = = ; Một số cho 4 1 < 3 Một số học sinh làm : = không thực 2 2 < a Nguyên nhân * Do em không nắm vững biện pháp so sánh hai phân số, quy tắc trừ hai phân số, cách chuyển số tự nhiên phân số * Do thu thuật tính tốn em chưa thật chu đáo, em cẩu thả tính tốn b Biện pháp khắc phục (tương tự phép cộng) - Phép trừ : Muốn trừ hai phân số có mẫu số, ta trừ hai tử số với và giữ nguyên mẫu số a c a c = b b b Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số trừ hai phân số Lê Tiến Si a c axd  bxc = bxd b d - Đối với ví dụ 2: Yêu cầu học sinh nắm vững quy tắc trừ hai phân số Đồng thời chỗ sai lầm cho học sinh thấy, cho em làm tập tương tự + Đối với ví dụ 2: Do em chưa nắm vững cách chuyển số tự nhiên phân số ( ví dụ: = = =… ) chọn phân số có mẫu số với phân số cho Đối với phép trừ phân số cho số tự nhiên vậy.Trong trường hợp này: - = = 2 2 Như phép trừ cần hướng dẫn cho học sinh nắm vững cách so sánh hai phân số để tránh nhầm lẫn ( Số bị trừ < Số trừ ) Đặc biệt tốn có lời văn Khi học xong phép cộng phép trừ hướng dẫn em sử dụng phương pháp thử lại để kiểm tra kết làm (VD: 1 1 1 -  Thử lại:   Thì kết đúng) 12 12 * Nhân phân số với phân số, phân số với số tự nhiên ngược lại Với phép nhân em mắc sai lầm song có số dạng đặc biệt số học sinh mắc phải VD1 : Tính: 3 x có học sinh làm : x = ( nhầm với phép cộng ) 5 5 VD2: Tính: x ( nhân số tự nhiên với phân số ngược lại) Có học sinh làm: x 12 21 21x 147 = x = x = = 21 7 7 x4 28 a Nguyên nhân : - Sự sai lầm thường rơi vào tiết luyện tập Do học sinh nắm quy tắc nhân phân số chưa thật nhầm sang phép cộng hai phân số mẫu số 10 Sáng kiến kinh nghiệm - Trong ví dụ ngồi việc khơng nắm quy tắc nhân em khơng nắm số tự nhiên phân số đặc biệt có mẫu số Một số em nhầm phép nhân với phép chia b Biện pháp khắc phục: - Trước làm phần tập ( luyện tập) Yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc số ý sách giáo khoa có liên quan đến kiến thức học - Trong thực hành mẫu giáo viên cần thực bước rõ ràng, cụ thể làm đơn giản ( làm tắt ) Để thực học sinh yếu nắm cách làm Yêu cầu học sinh phân biệt rõ phần ý phép cộng số tự nhiên với phân số, quy tắc nhân phân số … Giáo viên cần rõ chất quy tắc phép tính đồng thời rõ sai lầm cho em khắc phục tránh sai lầm * Phép chia phân số cho phân số, phân số cho số tự nhiên ngược lại Với phép chia em dễ sai lầm phép nhân phép chia, đến phần em lúng túng khơng biết làm VD1: Tính: : Học sinh làm sai: x5 15 : = = x8 56 : = VD2: Tính: x7 35 = x3 24 3 3x : Học sinh làm sai: : = = 4 4 a Nguyên nhân - Phép chia hai phân số khó phép tính học trước vừa áp dụng quy tắc chia vừa phải vận dụng kiến thức phép nhân hai phân số học, đặc biệt việc đảo ngược phân số thứ hai - Các em sai lầm không nắm quy tắc nhân, chia phân số nhầm lẫn phép nhân phép chia Từ số tự nhiên gặp sai lầm tương tự 11 Lê Tiến Si - Mặt khác học sinh lại nhìn thấy yếu tố có quan hệ rút gọn nên em rút gọn cách tự nhiên Chứng tỏ em chưa nắm chất phép toán b./Biện pháp khắc phục - Đối với ví dụ 1: Yêu cầu em cần phân biệt rõ quy tắc nhân chia Giáo viên cần rõ chỗ sai lầm, làm mẫu cần làm đủ bước không nên làm tắt - Phép chia: Muốn chia phân số cho phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược a c a d axd : = x = b d b c bxc Cụ thể: : = x = 3x 7x = 24 ( nhân phân số thứ hai đảo 35 ngược) - Đối với ví dụ thứ 2: Giáo viên lại phải khắc sâu lần ( số tự nhiên phân số đặc biệt )sau hướng dẫn cách làm: Hoặc: 3 3 :2 = : = x = 4 hay 3 : 2= = ( Chia phân số 4 x2 cho số tự nhiên ta việc giữ nguyên tử số lấy mẫu số nhân với số tự nhiên đó) Ngồi việc thực hiên giáo viên cần hướng dẫn em dùng phép thử lại để kiểm tra kết thực phép tính trước học ( VD: :2 = Thử lại x = = Thì kết làm ) 8 * Một số lưu ý dạy bốn phép tính phân số Lưu ý : a Tính chất giao hốn a c c a + = + ; b d d b a c c a x = x b d d b b.Tính chất kết hợp: 12 Sáng kiến kinh nghiệm  a c e a    + = + f b  b d  c e    ; d f  a c  e a  c e  x  x  x x   b d f b  d f  c Tính chất nhân phân số với tởng hai phân số:  c e a a c a e x    = x + x b b d b f d f Sau dạy xong bốn phép tính phân số qua ví dụ sai lầm cụ thể học sinh giáo viên cần lưu ý: + Giáo viên cần đưa ví dụ, tập tởng qt, sử dụng biện pháp trắc nghiệm để em hiểu rõ chất bốn phép tính mà em học + Sau học phép trừ phép chia giáo viên hướng dẫn em dùng phép thử lại để kiểm tra kết + Khi dạy giáo viên cần thực bước tốn để em học yếu thực Sau học xong bốn phép tính giáo viên dùng biện pháp trắc nghiệm tổng quát để kiểm tra kết em Kết quả nghiên cứu Quá trình giảng dạy, nhờ kiên trì bền bỉ áp dụng biện pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học nêu Tôi tiến hành cho học sinh làm kiểm tra khảo sát chương phân số - phép tính với phân số, số liệu thời điểm học kì I đạt khả quan cụ thể sau: Lớp 4A Trường Tiểu học số Phổ Thạnh Tổng số học sinh: 30 em Giỏi Khá Trung bình Yếu (Học sinh đạt điểm (Học sinh đạt điểm (Học sinh đạt điểm (Học sinh đạt điểm 9-10) 7-8) 5-6) 5) SL 10 % 33,0 SL 12 % 40 SL 13 Lê Tiến Si % 27 SL % Qua kết khảo sát số liệu ghi chép tơi phấn khởi học tốn học sinh say mê học tập, lớp học sôi nổi, kỹ giải toán học sinh nâng cao rõ rệt nhanh xác hơn, em sơi nởi, tích cực hơn, khơng khí học tập lớp cải thiện rõ rệt Tuy kết chưa mỹ mãn ý thành công bước đầu nghiên cứu Tiểu kết: Muốn truyền đạt cho học sinh nắm cách giải toán phân số, người giáo viên phải nghiên cứu, đọc nhiều tài liệu, sách tham khảo để tìm dạng tập theo nội dung kiến thức khác cách cụ thể Sau xếp tốn theo hệ thống từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp (có dựa vào chuẩn kiến thức kĩ 4) Dạy tập phân số đòi hỏi học sinh phải huy động phối hợp nhiều nội dung kiến thức khác mơn tốn dạng tốn bản, tính chất phép tính… Để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ giáo viên phải phối hợp nhiều phương pháp giảng dạy đặc biệt coi trọng việc phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Người giáo viên người gợi mở dẫn dắt để học sinh tự tìm tính, cách giải Dạy cho học sinh cách quan sát, phân tích kiện đầu bài, tìm hiểu mối liên hệ kiện, cách suy luận lô gíc để làm, giải chặt chẽ 14 Sáng kiến kinh nghiệm Ngồi tiết học theo phân phối chương trình tốn phân số giáo viên tở chức rèn cho học sinh giải tập tốn phân số tuần 1-2 tiết Nội dung tập toán tập toán , học sinh giỏi giáo viên tổ chức cho học sinh giải lượng tập nhiều hơn, giáo viên gợi ý tốn khó, kiểm tra để kịp thời sửa chữa chỗ sai mà học sinh vướng phải, đồng thời giáo viên giải thích rõ chỗ học sinh mắc phải Đối với học sinh trung bình yếu, giáo viên tở chức cho học sinh giải lượng tập nội dung tập phù hợp với trình độ chuẩn học sinh, giáo viên theo dõi gợi ý, giúp học sinh nhiều hơn, sửa chữa điều chỉnh chỗ sai kịp thời, giải thích cho học sinh hiểu rõ Đối với tốn khó giáo viên cần tở chức cho học sinh hoạt động nhóm để tìm bước giải, sau cá nhân tự giải vào Đối với học sinh tiến giáo viên khuyến khích động viên, khích lệ động học tập cho em Với đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học: dễ nhớ song lại dễ quên, tư trực quan, giáo viên cần cho học sinh luyện tập nhiều, cần có hệ thống, trước làm sở hướng tính, hướng giải cho sau, tập cần nâng khó dần.Trong q trình dạy cần quan tâm đến chấm chữa làm cho học sinh để xem làm xác chưa, chỗ cần sửa bổ sung * Bài học kinh nghiệm: Trên vài phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học, để đạt kết qua kinh nghiệm giảng dạy tự rút kết luận sư phạm sau: Muốn giảng dạy cho học sinh học tốt phần phân số,người giáo viên phải có nghiệp vụ sư phạm tốt, giảng dạy phải có sức thu hút, truyền cảm học sinh có hứng thú việc học tập Giáo viên phải nắm đối tượng học sinh để có biện pháp dạy học đạt kết cao nhằm phát huy tính tích cực học tập, tổ chức điều khiển khéo léo gây khơng khí sơi nởi kích thích cho học sinh hứng thú học tập 15 Lê Tiến Si nâng cao ý thức tự giác học học sinh Luôn khuyến khích học sinh em có tiến Qua việc nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy toán phần phân số cho học sinh lớp 4, cho thấy em giải toán phân số lớp khơng khó Tuy nhiên hay nhầm lẫn q trình tính giải tốn Sau q trình nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm sáng kiến học sinh biết làm tính tính áp dụng vào giải toán đạt kết cao, dẫn tới học sinh đạt tỉ lệ cao làm giải tốn phần phân số, góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn tốn Tiểu học * Kiến nghị: Hiện việc dạy học môn tốn việc khó giáo viên, mặt phương pháp giảng dạy kiến thức nâng cao cho HS giỏi Tôi tha thiết mong cấp lãnh đạo thường xuyên tổ chức chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ biện pháp dạy học tốn để tơi giao lưu học hỏi với sáng kiến hay, kinh nghiệm quý báu đồng nghiệp giúp cho việc dạy học đạt hiệu cao, nâng cao chất lượng dạy học tốn nói chung đáp ứng u cầu xã hội giao phó, kì vọng cha mẹ học sinh nhà trường 16 Sáng kiến kinh nghiệm III KẾT LUẬN: Thông qua thực tế giảng dạy lớp hàng ngày đến kết luận Muốn rèn luyện cho học sinh học tốt mơn Tốn đặc biệt chương phân số - phép tính phân số người giáo viên phải soạn theo hướng đổi nhằm tổ chức hoạt động cho học sinh chủ yếu, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn cho em tự chiếm lĩnh tri thức Với vai trò nên giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ nội dung Khi lập kế hoạch học người giáo viên phải dự đoán trước tình xảy q trình lên lớp Phải xây dựng cho kế hoạch, hệ thống phương pháp thích hợp phương pháp thay hiệu để khắc phục sai lầm dù nhỏ Đặc biệt trình dạy học người giáo viên cần phải thực thứ tự bước giải không làm tắt bước dù bước đơn giản Với cách gây nhàm chán cho học sinh giỏi lại cách giúp cho học sinh yếu học tốt Để khắc phục nhàm chán cho học sinh khá, giỏi giáo viên cần đưa tình mang tính tìm tòi mang tính sáng tạo để em phải suy nghĩ tìm cách giải Vì giáo viên phải thực yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình gương mẫu phương pháp soạn giảng, luôn trau dồi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm bạn đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy học môn học Trên chuyờn nghiờn cu v Phng phỏp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học” Song kinh nghiệm nhỏ, chắn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong giúp đỡ Ban giám hiệu Nhà trường, quý thầy cô bè bạn, để chuyên đề hoàn thiện có ứng dụng cao việc dạy học phân số cho học sinh lớp nói riêng học sinh Tiểu học nói chung Ngày 01 tháng 12 năm 2014 Người viết 17 Lê Tiến Si Lê Tiến Si STT Nội dung PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: Cơ sở lí luận Trang 2 CHƯƠNG II: Thực trạng của vấn đề 2-3 CHƯƠNG III: Các biện pháp để tiến hành giải quyết vấn đề PHẦN III KẾT LUẬN 3-16 18 17 ... viên cần cho học sinh nắm lưu ý: Phân số có tử số bé mẫu số phân số bé ngược lại - Đối với phân số có tử số em so sánh mẫu số: Mẫu số phân số lớn phân số bé ngược lại * Cụ thể sau cho học sinh. .. đồng tử số : Nhân mẫu số tử số phân số thứ với tử số phân số thứ hai Nhân mẫu số tử số phân số thứ hai với tử số phân số thứ (phần dành cho HS giỏi) + Khi so sánh hai phân số: Có mẫu số: Ta... cộng tử số mẫu số phân số với số (hoặc trừ tử số mẫu số số hiệu mẫu số tử số không thay đổi (với phân số nhỏ 1) (đây phần dành cho HS giỏi) 3.2/ Thứ hai so sánh phân số với phân số, số tự nhiên:
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học, SKKN Phương pháp dạy học phân số cho học sinh Tiểu học, II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:, 2/ Thứ hai là so sánh phân số với phân số, số tự nhiên:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay