Tiểu luận môn kinh tế quốc tế cơ hội và thách thức trong quan hệ thương mại và đầu tư quốc tế việt nam liên minh châu âu EU

23 145 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 22:30

1 VIỆN THƯƠNG MẠI KINH TẾ QUỐC TẾ BÀI TẬP NHÓM Đề tài: HỘI THÁCH THỨC TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI & ĐẦU QUỐC TẾ VIỆT NAMLIÊN MINH CHÂU ÂU EU Lớp Khóa : Cao học Kinh tế quốc tế : CH25 GV hướng dẫn Nhóm thực : TS Nguyễn Thị Thúy Hồng : Lê Thị Hồng Hạnh- CH 250233 Ngô Thái Hà – CH250232 Nguyễn Thanh Thủy – CH250244 Hà Nội, Tháng 11/2017 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG EU QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - EU 1.1 Đặc điểm thị trường EU Tổ chức tiền thân EU ngày Hiệp ước thành lập cộng đồng than thép Châu Âu ký kết ngày 18/4/1951 Ban đầu liên minh Châu Âu gồm 15 quốc gia độc lập trị Năm 2004 Liên minh Châu Âu trở thành khu vực kinh tế lớn thứ giới sau Mỹ với 26 thành viên tính đến năm 2016 Với thị trường 455 triệu người, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên tới khoảng 10 nghìn tỷ Euro Hàng năm EU chiếm 20% thị phần thương mại giới đầu trực tiếp nước Theo số liệu thống kê IMF, khối kinh tế thu hút 53% hàng nhập giới 72,5% hàng nông sản xuất nước phát triển Thị trường chung EU không gian lớn gồm 26 nước thành viên mà hàng hố, sức lao động, vốn dịch vụ lưu chuyển hoàn toàn tự giống thị trường quốc gia Thị trường chung gắn với sách thương mại chung Nó điều tiết hoạt động xuất nhập lưu thơng hàng hố, dịch vụ nội khối 1.1.1 Tập quán tiêu dùng kênh phân phối:  Tập quán tiêu dùng EU gồm 26 quốc gia, quốc gia đặc điểm tiêu dùng riêng thấy thị trường EU nhu cầu đa dạng phong phú hàng hoá, hội cho đối tác bán hàng vào thị trường Tuy khác biệt định tập quán thị trường tiêu dùng thị trường quốc gia EU quốc gia nằm khu vực Tây Bắc Âu nên đặc điểm tương đồng kinh tế văn hố Trình độ phát triển kinh tếhội thành viên đồng người dân thuộc khối EU đặc điểm chung sở thích, thói quen tiêu dùng Hàng hoá nhập vào thị trường phải đảm bảo đầy đủ chất lượng, nguồn gốc, mẫu mã vệ sinh an toàn cao Người tiêu dùng Châu Âu thường sở thích thói quen sử dụng sản phẩm nhẫn hiệu tiếng giới họ cho nhãn hiệu tiếng gắn với chất lượng sảm phẩm uy tín lâu đời dùng sản phẩm mang nhãn hiệu tiếng an toàn chất lượng an tâm cho người sử dụng Các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng EU đặc điểm bật thị trường EU quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ khác hẳn với thị trường nước phát triển Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng EU tiến hành kiểm tra sản phẩm từ nơi sản xuất hệ thống báo động thành viên, đồng thời bãi bỏ việc kiểm tra sản phẩm biên giới Hiện EU tổ chức định chuẩn: Uỷ ban Châu Âu định chuẩn, Uỷ ban Châu Âu định chuẩn điện tử, Viện định chuẩn viễn thông Châu Âu Tất sản phẩm bán thị trường với điều kiện phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn chung EU, luật định chuẩn quốc gia sử dụng chủ yếu để cấm buôn bán sản phẩm sản xuất từ nước điều kiện chưa đạt mức an toàn ngang với tiêu chuẩn EU Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng EU tích cục tham gia chống nạn hàng giả cách không cho nhập sản phẩm đánh cắp quyền, ngồi EU đưa thị kiểm sốt nhóm hàng cụ thể chất lượng an toàn người tiêu dùng  Kênh phân phối: Hình thức tổ chức phổ biến kênh phân phối thị trường EU theo tập đồn khơng theo tập đồn Kênh phân phối theo tập đồn nghĩa nhà sản xuất nhà nhập tập đoàn cung cấp hàng hoá cho hệ thống cửa hàng siêu thị tập đồn mà khơng cung cấp hàng cho hệ thống bán lẻ hệ thống khác Kênh phân phối khơng theo tập đồn ngược lại, nhà sản xuất nhập tập đoàn việc cung cấp hàng hoá cho hệ thống bán lẻ tập đồn cung cấp hàng hố cho hệ thống bán lẻ tập đoàn khác cơng ty bán lẻ độc lập 1.1.2 Chính sách thương mại chung EU  Chính sách thương mại nội khối Chính sách thương mại nội khối tập trung vào việc xây dựng vận hành thị trường chung Châu Âu nhằm xoá bỏ việc kiểm soát biên giới, lãnh thổ quốc gia, biên giới hải quan để tự lưu thơng hàng hố, sức lao động, dịch vụ vốn, điều hồ sách kinh tếhội nước thành viên - Tự lưu thông hàng hố: Các quốc gia EU trí xố bỏ loại thuế quan đánh vào hàng hoá xuất nhập thành viên, xoá bỏ hạn ngạch áp dụng - thương mại nội khối Xoá bỏ tất biện pháp tương tự hạn chế số lượng, xoá bỏ rào cản thuế thành viên Tự lại cư trú toàn lãnh thổ Liên minh: tự lại mặt địa lý, tự di chuyển nghề nghiệp, thể hoá xã hội, tự cư trú Tự lưu chuyển dịch vụ: Tự cung cấp dịch vụ, tự hưởng dịch vụ, tự chuyển tiền điện tín, cơng nhận lẫn văn Tự lưu chuyển vốn: Thương mại hàng hố dịch vụ khơng thể trì vốn không lưu chuyển tự chuyển tới nơi sử dụng cách hiệu kinh tế Chính sách thương mại nội khối EU thường tạo cho thành viên tự quốc gia Điều tạo cho Việt Nam thuận lợi việc tìm hiểu đối tác EU thông qua đối tác truyền thống, phải điều tra từ đầu, giảm chi phí cho việc tìm kiếm thị trường Ngồi quan hệ tốt với thị trường truyền thống, điều kiện thuận lợi để thâm nhập vào thị trường dẽ dàng  Chính sách ngoại thương: Chính sách ngoại thương xây dựng nguyên tắc: Không phân biệt đối xử, minh bạch, lại cạnh tranh cơng Các biện pháp áp dụng phổ biến sách thuế quan, hạn chế số lượng, hàng rào kỹ thuật, chống bán phá giá trợ cấp xuất 1.1.3 Tình hình kim ngạch xuất nhập thị trường EU Liên minh EU, Hoa Kỳ Trung Quốc kinh tế kim ngạch XNK lớn giới Theo số liệu Eurostat Statistics Explained, năm 2016 tổng kim ngạch XNK EU đạt 3455 tỷ EUR (không bao gồm kim ngạch nội khối EU), cao Trung Quốc 109 tỷ EUR, 125 tỷ EUR so với Hoa Kỳ Nguồn: ec.europa.eu/eurostat Kim ngạch xuất hàng hoá EU chiếm 15.6% toàn cầu, đứng thứ sau Trung Quốc (17%) theo thống kê năm 2014 Kim ngạch nhập hàng hố EU chiếm 14.8% tồn cầu đứng thứ sau thị trường Hoa Kỳ (17.6%) năm 2016 Nguồn: ec.europa.eu/eurostat Tổng kim ngạch XNK ngoại khối EU so với thị trường giới năm 2016 3453 tỷ EUR, kim ngạch XK NK thấp năm 2015 không đáng kể (giảm khoảng 44 tỷ EUR kim ngạch XK & 22 tỷ kim ngạch NK) Song tổng quan thị trường EU thặng dư thương mại tích cực giai đoạn 20152016 Cán cân thương mại thị trường EU giai đoạn 2006 – 2016 Nguồn: ec.europa.eu/eurostat 1.2 Quan hệ thương mại Việt Nam - EU EU đối tác thương mại hàng đầu Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung bình 15-20% năm, Về đầu tư, hầu thành viên tập đoàn lớn EU đầu vào Việt Nam Thương mại trụ cột quan trọng quan hệ Việt NamEU Hiện EU đối tác thương mại lớn thứ thị trường xuất lớn thứ Việt Nam Trong giai đoạn 2000 - 2010, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 4,3 lần từ mức 4,1 tỷ USD năm 2000 lên 17,75 tỷ USD năm 2010 (và khoảng 24,29 tỷ USD năm 2011) EU thị trường lớn cho số mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam giày dép, may mặc, thủy sản, đồ gỗ, điện tử, hàng tiêu dùng Việt Nam nhập từ EU chủ yếu loại máy móc thiết bị, tân dược, hóa chất, phương tiện vận tải Kim ngạch xuất nhập Việt NamEU giai đoạn 2010-2014 Đơn vị tính: Eur, Kg Năm 2010 2011 2012 2013 2014 VN Giá trị XK sang Khối EU lượng 9,625,126,460 12,993,018,859 18,621,828,220 21,253,393,106 22,171,272,549 2,827,205,000 3,020,535,000 3,084,139,000 3,062,751,000 3,749,532,000 VN Giá trị NK từ Khối EU lượng 4,682,710,578 5,192,828,988 5,368,793,168 5,778,444,459 6,179,783,474 2,133,525,000 2,138,090,000 1,971,297,000 2,154,170,000 2,656,438,000 Nguồn: sở Dữ liệu Hỗ trợ Xuất EU - Export Helpdesk Với quy mô dân số 510 triệu người tiêu dùng, 25 nước thành viên, EU khu vực thị trường xuất lớn của Việt Nam, với kim ngạch chiều vượt 41 tỷ USD năm 2015 Thời gian qua, quan hệ thương mại Việt Nam - EU phát triển nhanh chóng Việt Nam ln vị trí xuất siêu sang thị trường Theo số liệu Bộ Công Thương, năm 2016 Việt Nam xuất sang EU 34 tỷ USD (tăng 12 lần so với giá trị xuất sang EU năm 2000), nhập 11 tỷ USD Trong tháng đầu năm 2017, EU trở thành thị trường xuất lớn nhất, đứng sau Hoa Kỳ với giá trị đạt 24,7 tỷ USD, tăng 12,7%so với kỳ năm trước (Hoa Kỳ đạt 27,2 tỷ USD, tăng 9,7% so với kỳ năm trước); tiếp Trung Quốc đạt 18,3 tỷ USD, tăng 41,8%; ASEAN đạt 14,1 tỷ USD, tăng 26,6% Việt Nam tập trung xuất vào số thị trường trọng tâm Đức, Pháp, Anh, Hà Lan, Italy Đây thị trường lớn Việt Nam EU, xuất nhập khẩu, chiếm khoảng 68% tổng thương mại với nước EU Trong quý I/2017, EU thị trường XK lớn thứ Việt Nam sau Hoa Kỳ cấu thị trường xuất Việt Nam quý I năm 2017 Nguồn: Tổng cục Hải quan Ta thấy quan hệ thương mại Việt nam - EU tiềm lớn Đặc biệt, kim ngạch thương mại Việt Nam - EU tăng gần 11 lần, từ mức 4,1 tỷ USD năm 2000 lên 45 tỷ USD năm 2016 Riêng tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập Việt Nam sang EU đạt 19,6 tỷ USD, tăng 13,6% so với kỳ năm ngoái; xuất từ Việt Nam 14,8 tỷ USD, tăng 11,7% nhập vào Việt Nam đạt 4,8 tỷ USD, tăng 20,6% Các mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang thị trường EU sản phẩm truyền thống mạnh như: hàng dệt may, giày dép loại, cà phê, hải sản, máy vi tính Khơng vậy, mặt hàng điện thoại loại linh kiện bắt đầu xuất từ năm 2011, đến năm 2016 đạt kim ngạch xuất 10,9 tỷ USD Các nhóm mặt hàng chiếm khoảng 75% tổng kim ngạch xuất Việt Nam sang thị trường EU Lợi Việt Nam cấu mặt hàng Việt Nam xuất sang thị trường EU hàng hóa bổ sung, khơng mang tính cạnh tranh với hàng nội khối EU Đồng thời hợp tác thương mại với EU, đối tác cần đàm với Cộng đồng chung EU kết nối hàng hóa tới 10 tồn 26 quốc gia thành viên EU mà không cần đàm phán riêng lẻ với quốc gia Tuy nhiên quan hệ thương mại Việt Nam - EU tập trung vào nước Đức, Pháp, Anh, Hà Lan, Italy Đây thị trường lớn Việt Nam EU, xuất nhập khẩu, chiếm khoảng 68% tổng thương mại với nước EU Điều cho thấy xuất Việt Nam chưa tập trung vào nhóm thị trường lại EU tiềm cho Việt Nam xuất sang thị trường lớn, đặc biệt Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) hiệu lực 11 CHƯƠNG II: HỘI THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI KÍ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VỚI EU (EVFTA) 2.1 Hiệp định Thương mại tự Việt Nam- EU (EVFTA) Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến thức hiệu lực từ năm 2018 Đây hiệp định FTA thứ hai ASEAN Liên minh châu Âu FTA Việt Nam quốc gia thuộc EU Việt Nam EU thức tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định EVFTA vào ngày 26 tháng năm 2012 Sau gần năm đàm phán, với 14 phiên thức nhiều phiên kỳ cấp Bộ trưởng, cấp Trưởng đồn nhóm kỹ thuật,ngày tháng năm 2015, Việt Nam EU công bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam EU (Hiệp định EVFTA) EVFTA Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân lợi ích cho Việt Nam EU, đồng thời phù hợp với quy định Tổ chức Thương mại giới (WTO) Các nội dung Hiệp định gồm: Thương mại hàng hóa, Quy tắc xuất xứ, Hải quan thuận lợi hóa thương mại, Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật (SPS), Hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT), Thương mại dịch vụ, Đầu tư, Phòng vệ thương mại, Cạnh tranh, Doanh nghiệp nhà nước, Mua sắm Chính phủ, Sở hữu trí tuệ (gồm dẫn địa lý), Phát triển bền vững, Hợp tác xây dựng lực, Các vấn đề pháp lý Bên cạnh đó, Hiệp định EVFTA đặt quy định vấn đề mua sắm công, với cam kết bắt buộc bên tham gia phải thực thi Mua sắm công, tất loại mua sắm công quan Nhà nước mua sắm phải thông qua đấu thầu công khai Ví dụ, nhà nước muốn mua trang thiết bị y tế phải tổ chức đấu thầu cơng khai doanh nghiệp EU quyền tham gia đấu thầu mà không bị giới hạn so với doanh nghiệp khác Ngoài ra, yêu cầu chếgiải tranh chấp khiếu kiện nghiêm ngặt Trong tất vòng đàm phán, phía EU đòi hỏi cao mở cửa thị trường phi hàng hóa, đặc biệt thị trường thương mại dịch vụ, thị trường mua sắm Chính phủ, lợi ích Việt Nam Hiệp định lại chủ yếu nằm khía cạnh thương mại hàng hóa Nếu như, Hiệp định FTA Việt Nam ký với ASEAN cam kết cắt giảm 90% dòng thuế lộ trình 10 năm, với Hiệp định EVFTA tiêu chuẩn tối thiểu 90/7 tức loại bỏ 90% dòng thuế vòng năm hai bên sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ mức cam kết EU tuyên bố sẵn sàng mở cửa thị trường nhanh để tạo điều kiện tốt cho Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU 12 Các lĩnh vực cụ thể  Thương mại hàng hóa Đối với xuất Việt Nam, Hiệp định hiệu lực, EU xóa bỏ thuế nhập khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất Việt Nam sang EU Sau 07 năm kể từ Hiệp định hiệu lực, EU xóa bỏ thuế nhập 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất Việt Nam Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập hạn ngạch 0% Đối với nhóm hàng quan trọng, cam kết EU sau: - - - Dệt may, giày dép thủy sản (trừ cá ngừ đóng hộp cá viên): EU xóa bỏ hồn tồn thuế nhập cho sản phẩm Việt Nam vòng năm kể từ Hiệp định hiệu lực Với cá ngừ đóng hộp, EU đồng ý dành cho Việt Nam lượng hạn ngạch thuế quan thỏa đáng Gạo: EU dành cho Việt Nam lượng hạn ngạch đáng kể gạo xay xát, gạo chưa xay xát gạo thơm Gạo nhập theo hạn ngạch miễn thuế hoàn toàn Riêng gạo tấm, thuế nhập xóa bỏ theo lộ trình Đối với sản phẩm từ gạo, EU đưa thuế nhập 0% vòng năm Mật ong: EU xóa bỏ thuế Hiệp định hiệu lực khơng áp dụng hạn ngạch thuế quan Tồn sản phẩm rau củ quả, rau củ chế biến, nước hoa khác, túi xách, vali, sản phẩm nhựa, sản phẩm gốm sứ thủy tinh: xóa bỏ thuế quan Hiệp định hiệu lực Đối với xuất EU, cam kết Việt Nam mặt hàng là: - - Ơ tơ, xe máy: Việt Nam cam kết đưa thuế nhập 0% sau từ tới 10 năm; riêng xe máy dung tích xy-lanh 150 cm3 lộ trình xóa bỏ thuế nhập năm; Rượu vang, rượu mạnh, bia, thịt lợn thịt gà: Việt Nam đồng ý xóa bỏ thuế nhập thời gian tối đa 10 năm Về thuế xuất khẩu, Việt Nam cam kết xóa bỏ phần lớn thuế xuất sau lộ trình định; bảo lưu thuế xuất số sản phẩm quan trọng, dầu thơ than đá Các nội dung khác liên quan tới thương mại hàng hóa: Việt Nam EU thống nội dung liên quan tới thủ tục hải quan, SPS, TBT, phòng vệ thương 13 mại, v.v, tạo khuôn khổ pháp lý để hai bên hợp tác, tạo thuận lợi cho xuất khẩu, nhập doanh nghiệp  Thương mại dịch vụ đầu Cam kết Việt Nam EU thương mại dịch vụ đầu nhằm tạo môi trường đầu cởi mở, thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp hai bên Cam kết Việt Nam xa cam kết WTO Cam kết EU cao cam kết WTO tương đương với mức cam kết cao EU Hiệp định FTA gần EU Các lĩnh vực mà Việt Nam cam kết thuận lợi cho nhà đầu EU gồm số dịch vụ chuyên mơn, dịch vụ tài chính, dịch vụ viễn thơng, dịch vụ vận tải, dịch vụ phân phối Hai bên đưa cam kết đối xử quốc gia lĩnh vực đầu tư, đồng thời thảo luận nội dung giải tranh chấp nhà đầu nhà nước  Mua sắm Chính phủ Việt Nam EU thống nội dung tương đương với Hiệp định mua sắm Chính phủ (GPA) WTO Với số nghĩa vụ đấu thầu qua mạng, thiết lập cổng thông tin điện tử để đăng tải thơng tin đấu thầu, v.v, Việt Nam lộ trình để thực EU cam kết dành hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để thực thi nghĩa vụ Việt Nam bảo lưu thời hạn quyền dành riêng tỷ lệ định giá trị gói thầu cho nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ lao động nước  Sở hữu trí tuệ Cam kết sở hữu trí tuệ gồm cam kết quyền, phát minh, sáng chế, cam kết liên quan tới dược phẩm dẫn địa lý, v.v Về bản, cam kết sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật hành Về dẫn địa lý, Hiệp định hiệu lực, Việt Nam bảo hộ 160 dẫn địa lý EU (bao gồm 28 thành viên) EU bảo hộ 39 dẫn địa lý Việt Nam Các dẫn địa lý Việt Nam liên quan tới nông sản, thực phẩm, tạo điều kiện cho số chủng loại nông sản Việt Nam xây dựng khẳng định thương hiệu thị trường EU  Các nội dung khác Hiệp định EVFTA bao gồm Chương liên quan tới cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, phát triển bền vững, hợp tác xây dựng lực, pháp lý-thể chế Các nội dung phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam, tạo khuôn khổ 14 pháp lý để hai bên tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thương mại đầu hai Bên 2.2 hội thách thức Việt Nam kí kết Hiệp định Thương mại tự Việt Nam-EU (EVFTA) Với việc Việt Nam tích cực tham gia đàm phán ký kết hiệp định FTA mở nhiều hội cho cho kinh tế nước nhà Đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam – EU, đàm phán thương mại tự quan trọng Việt Nam nay, vào giai đoạn cuối Với tính chất FTA hệ mới, phạm vi rộng mức độ tự hóa sâu, vào thực hiện, EVFTA dự kiến mang lại tác động quan trọng hoạt động kinh doanh thương mại Việt Nam EU Tuy nhiên liền với lợi ích suy đốn từ hiệp định khơng đương nhiên trở thành thực, vậy, quyền nghĩa vụ theo cam kết không tự nhiên phát huy tác dụng Cần nỗ lực lớn để thực thi cam kết, thực hóa lợi ích xử lý thách thức liên quan Như nước ta đứng trước khơng thách thức đòi hỏi kinh tế phải nỗ lực vượt bậc để đạt hiệu kinh tế cao 2.2.1 hội từ hiệp định thương mại tự Việt NamEU (EVFTA)  Về xuất khẩu, hiệp định xóa bỏ gần tồn thuế quan thương mại hàng hóa hai kinh tế, lên tới 99% thuế quan theo EVFTA Với số dòng thuế lại, hai bên dành cho hạn ngạch thuế quan cắt giảm thuế quan phần doanh nghiệp nhiều hội tăng khả cạnh tranh giá hàng hóa nhập vào thị trường EU Nhờ mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt mặt hàng mạnh hai bên như: dệt may, giày dép, nông thủy sản, đồ gỗ Việt Nam máy móc, thiết bị, ô tô xe máy, số loại nông sản EU… Đối với xuất Việt Nam, Hiệp định hiệu lực, EU xóa bỏ thuế nhập khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất Việt Nam sang EU Sau năm kể từ Hiệp định hiệu lực, EU xóa bỏ thuế nhập 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất Việt Nam Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập hạn ngạch 0% 15 Thuế xuất số mặt hàng sang EU FTA hiệu lực FTA MFN GSP Dệt may 0% sau năm 0-12% 0-8,5% Giày dép 0% sau năm 3-17% 0-13,5% Thủy sản 0% sau năm 0-26% 0-22,5% Cà phê chế biến 0% sau năm 0-12,5% - - - 0% bị áp hạn ngạch Gạo - Gạo hương: 30.000 - Gạo xay xát: 25.000 Gạo 30.000 Tỏi sữa: 0% bị áp 10,4% hạn ngạch - Đường 16% + 50,7 12,5% + 50,7 - Đường fructoza tinh khiết 0% bị áp EUR/100 kg EUR/100 kg mặt hóa học hạn ngạch 12,8% - Đường mantoza tinh khiết mặt hóa học Nguồn: EU/Bộ Cơng Thương FTA: thuế sau FTA hiệu MFN: thuế tối huệ quốc GSP: thuế ưu đãi phổ cập  Về nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam lợi từ nguồn hàng hóa, - nguyên liệu nhập với chất lượng tốt ổn định với mức giá hợp lý từ EU Đặc biệt, doanh nghiệp hội tiếp cận với nguồn máy móc, thiết bị, cơng nghệ/kỹ thuật cao từ nước EU, qua để nâng cao suất cải thiện chất lượng sản phẩm Đồng thời, hàng hóa EU xuất sang Việt Nam tăng lên, tạo cạnh tranh thị trường nội địa Điều lợi cho 16 người tiêu dùng Việt Nam sử dụng sản phẩm chất lượng tốt với giá cạnh tranh  Về Đầu tư: Môi trường đầu mở thuận lợi hơn, triển vọng xuất hấp dẫn thu hút đầu FDI từ EU vào Việt Nam nhiều Trong lĩnh vực đầu tư, cam kết nhằm đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh cởi mở, thơng thống Hiệp định EVFTA giúp thúc đẩy luồng vốn đầu chất lượng cao EU đối tác khác vào Việt Nam Không đầu EU vào lĩnh sản xuất hàng công nghệ cao tăng lên, EVFTA thúc đẩy dòng vốn FDI EU vào lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, mà kinh tế Việt Nam cần, như: dịch vụ tài - ngân hàng - bảo hiểm, lượng, viễn thông, cảng biển vận tải biển nhờ giảm bớt điều kiện nhà cung cấp dịch vụ EU Với quy mô tiềm phát triển đầu EU, nước ta hội trở thành địa bàn trung chuyển, kết nối cho hoạt động thương mại đầu EU khu vực Điều thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng tích cực Việt Nam Tự hóa thương mại giúp tăng nguồn thu nhập quốc gia (nguồn thu từ hàng hóa nhập lớn nguồn chi từ giảm thuế), cán cân thương mại cân (tăng trưởng đương 500 triệu USD hàng năm xuất tăng, thấp 4% so với dương 3,1% nhập khẩu), từ giúp thúc đẩy tăng trưởng GDP cách đáng kể (2,7% năm)  Về tiêu chuẩn lao động: số FTA mà Việt Nam tham gia, FTA điều khoản lao động cơng đồn EVFTA ký kết mở giai đoạn việc thúc đẩy, nâng cao tiêu chuẩn lao động Việt Nam phù hợp tiêu chuẩn lao động quốc tế Người lao động tăng hội việc làm tiền lương thu hút đầu nước ngồi lớn xuất hàng hóa tăng  hội tiếp cận công nghệ: Hợp tác khoa học kỹ thuật chủ yếu tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm sốt chất lượng, chuyển giao bí cơng nghệ, phổ biến thơng tin chun mơn Trong bên phía EU hỗ trợ nhiều cơng nghệ kỹ thuật cho Việt Nam Các nước vieen EU sở hữu công nghệ kỹ thuật cao đại giới, nhờ mà doanh Việt Nam hội tiếp cận cơng nghệ sản xuất quy mô lớn, chất lượng cao tiên tiến từ nước EU sở hạ tầng: Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao hội nhập phát triển quan hệ thương mại với EU Việt Nam cần đầu cải tiến sở hạ tầng, để đáp ứng yêu cầu sản xuất chế biến, hệ thống giao thông, cảng biển phải đáp ứng nhu cầu trung chuyển hàng hóa yêu cầu khác 17  Về Môi trường kinh doanh: Với việc thực thi cam kết EVFTA vấn đề thể chế, sách pháp luật sau đường biên giới, môi trường kinh doanh sách, pháp luật Việt Nam thay đổi, cải thiện theo hướng minh bạch hơn, thuận lợi phù hợp với thông lệ quốc tế Hiện nay, nhiều công ty EU chọn Việt Nam, coi địa điểm đầu tốt Các cơng ty Việt Nam thường thiếu bí quyết, công nghệ vốn - yếu tố sẵn cơng ty EU với tiềm lực quốc tế lớn mạnh Mặt khác, chi phí lao động EU cao nên không cạnh tranh trường quốc tế Trong đó, cấu chi phí công ty Việt Nam hấp dẫn, lợi Việt Nam đa dạng, chất lượng lao động việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tốt so với nước khác khu vực Do vậy, hợp tác EU Việt Nam quan hệ mang lại nhiều lợi ích, giúp công ty Việt Nam tiếp cận tri thức, phương thức sản xuất đại phương Tây tăng khả cạnh tranh thị trường 2.2.2 Thách thức từ hiệp định thương mại Việt NamEU (EVFTA) Với EVFTA, hội mở lớn doanh nghiệp Việt Nam gặp phải khơng thách thức Được thống FTA hệ mới, EVFTA chắn mức độ cam kết mở cửa sâu, với diện vấn đề điều chỉnh đa dạng, bao trùm nhiều lĩnh vực thương mại phi thương mại, truyền thống lẫn đại Việc thực thi cam kết EVFTA Việt Nam, vậy, trải rộng nhiều khía cạnh, liên quan tới nhiều lĩnh vực, đòi hỏi biện pháp khác nhau, với số lượng chủ thể liên quan lớn Trong bối cảnh đó, việc thiết lập trì (các) thiết chế nhằm bảo đảm thực thi đồng hiệu cam kết tương lai EVFTA đứng trước thách thức lớn, đặc biệt là:  Thách thức thiết lập vận hành hiệu thiết chế theo yêu cầu “cứng” EVFTA: Trong FTA EU đối tác ký thời gian gần đây, thấy số thiết chế phải thiết lập thực tế quy định cứng (về mơ hình, chức năng, lộ trình ) nội dung cam kết FTA mà EU đối tác liên quan bắt buộc phải triển khai trình thực thi cam kết Các thiết chế thiết chế chung (do hai Bên thống thành lập thực hiện), thiết chế riêng mà Bên tự triển khai theo u cầu/mơ cam kết 18 Việc hình thành tổ chức/thiết chế này, đặc biệt thiết chế riêng Bên tự tổ chức, đòi hỏi thay đổi, bổ sung máy, chế vận hành, lực cán phụ trách…Trong điều kiện cụ thể nhân lực, vật lực Việt Nam, yêu cầu không dễ dàng thực  Các yêu cầu quy tắc xuất xứ khó đáp ứng: Thơng thường hàng hóa muốn hưởng ưu đãi thuế quan theo FTA nguyên liệu phải đáp ứng tỷ lệ hàm lượng nội khối định (nguyên liệu xuất xứ EU và/hoặc Việt Nam) Đây thách thức lớn doanh nghiệp Việt Nam nguồn nguyên liệu cho sản xuất hàng xuất chủ yếu nhập từ Trung Quốc ASEAN  Các rào cản TBT, SPS yêu cầu khách hàng: Tiêu chuẩn EU áp đặt nằm số tiêu chuẩn khắt khe khó đạt với chi phí cao giới Các quy định nghiêm ngặt môi trường phúc lợi động vật (SPS) thách thức nước phát triển nói chung với Việt Nam nói riêng Với số ngành mạnh xuất mình, EU đòi hỏi cắt giảm hàng rào phi thuế quan, trước hết loại bỏ hình thức trợ giá từ phía Chính phủ Việt Nam Do đó, doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ điều khoản quy định vệ sinh, môi trường, lao động quy trình cơng nghệ Điều khiến cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam khó đáp ứng yêu cầu lực kỹ thuật tài hạn chế, sản phẩm khơng đủ tiêu chuẩn để bán thị trường Trong đó, doanh nghiệp EU lại kinh nghiệm, uy tín lợi cơng nghệ lẫn quản lý, lại thành lập nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu tự thành lập ngành cơng nghiệp phụ trợ riêng mình, bối cảnh khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, cho dù sản xuất cho thị trường nội địa, đối mặt với nguy buộc phải thu hẹp sản xuất, phá sản Trên thực tế, hạn chế về lực nguồn lực, Việt Nam chưa ban hành thêm hàng rào TBT, SPS nào, việc thực thi biên giới nhằm kiểm sốt hàng hóa nhập với hàng rào TBT, SPS tối thiểu khơng hiệu Hàng hóa bn lậu, chât lượng nhập tràn lan, cạnh tranh không lành mạnh với hàng hóa nội địa gây ảnh hưởng đáng kể tới sản xuất, tiêu dùng nước.Vì vậy, dù hưởng lợi thuế quan hàng hóa Việt Nam phải hoàn thiện nhiều chất lượng để vượt qua rào cản  Nguy biện pháp phòng vệ thương mại: Thông thường rào cản thuế quan khơng cơng cụ hữu hiệu để bảo vệ nữa, doanh nghiệp thị trường nhập xu hướng sử dụng nhiều biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 19 cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa, sử dụng cơng cụ phòng vệ thương mại, chất lượng vệ sinh an tồn thực phẩm Vì thế, EVFTA đặt cho Việt Nam yêu cầu chặt chẽ vấn đề bán phá giá, trợ cấp sử dụng cơng cụ phòng vệ thương mại.Theo quy định WTO, để thực quyền yêu cầu sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ) vốn ý nghĩa việc bảo vệ ngành sản xuất nội địa trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh tăng trưởng thương mại đột biến gây thiệt hại, ngành sản xuất nội địa phải thông tin diễn tiến nhập khẩu, khối lượng/số lượng, kim ngạch nhập khẩu, giá nhập khẩu… hàng hóa liên quan Trong đó, Việt Nam, thơng tin lại thông tin mà quan hải quan khơng cho phép cơng chúng tiếp cận Hệ sau năm gia nhập WTO, sau 10 năm kể từ ngày quyền sử dụng cơng cụ phòng vệ thương mại ghi nhận pháp luật nội địa, Việt Nam 03 vụ điều tra phòng vệ thương mại  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa dịch vụ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh khó khăn thị trường nội địa Trên thực tế, thách thức lớn, doanh nghiệp EU lợi hẳn doanh nghiệp Việt Nam lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường khả tận dụng FTA Tuy nhiên, cam kết mở cửa Việt Nam lộ trình, đặc biệt nhóm sản phẩm nhạy cảm, EVFTA hội, sức ép hợp lý để doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh  Thách thức thiết lập chế bảo đảm thực đồng nghĩa vụ cụ thể theo cam kết: Một phần lớn cam kết (cả tiếp cận thị trường quy tắc) FTA hệ EVFTA đòi hỏi việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung pháp luật nội địa lĩnh vực liên quan cho phù hợp.Thơng thường Bên FTA chủ động lựa chọn cách thức thích hợp để triển khai hoạt động mà khơng ràng buộc mặt thiết chế Mặc dù vậy, kinh nghiệm từ thực thi WTO Việt Nam thời gian qua cho thấy, để đảm bảo việc triển khai thực thi nghĩa vụ theo cam kết cách đồng (thống cách hiểu Bộ ngành, địa phương) hiệu (tránh trường hợp thực thi “bề mặt” – sửa đổi cho phù hợp với cam kết hình thức khơng sửa đổi quy định liên quan, khiến cam kết khơng ý nghĩa thực tiễn khơng thể triển khai hiệu quả) 20 Do đó, để thực thi hiệu cam kết EVFTA tương lai, từ góc độ nghĩa vụ bắt buộc, cần thiết phải thiết lập chế chung, thống nhất, cấp Chính phủ với mục tiêu rà soát hệ thống pháp luật, để điều chỉnh đồng pháp luật, kiểm soát tiến độ, hiệu điều chỉnh pháp luật theo cam kết …Cách thức vận hành thiết chế cần thiết kế phù hợp để đảm bảo khả đạo thống việc thực thi thực tếThách thức vấn, hướng dẫn, giải vướng mắc trình thực thi cam kết: Trong trình thực thi cam kết, ln xảy tình liên quan tới việc giải thích cam kết, áp dụng cam kết, gắn trực tiếp với quyền lợi ích tổ chức, cá nhân liên quan Với nước phát triển, hội nhập chưa nhiều kinh nghiệm thực thi cam kết Việt Nam, tượng phổ biến Mặc dù vậy, Việt Nam chưa đầu mối hay thiết chế thức thực việc vấn, hướng dẫn, giải vướng mắc cho tổ chức, cá nhân (phần lớn doanh nghiệp) trường hợp Tham gia FTA song phương hay FTA khu vực, thực tế, nhằm mục tiêu cuối tăng cường hội nhập kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, doanh nghiệp bên liên quan Từ đó, mục tiêu đòi hỏi Việt Nam phải cải cách quản lý cấp độ quốc gia nhằm tăng vị đàm phán Cải cách quản lý nhận định đóng vai trò quan trọng q trình cải cách cấu kinh tế, nhân tố cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn nhằm thu lợi ích kinh tế tồn diện thơng qua trao đổi thương mại đầu với EU Cuối cùng, việc ký kết FTA Việt Nam - EU tạo nguy doanh nghiệp Việt Nam bị thôn tính, tăng nguy khiến Việt Nam rơi vào “bẫy tự hóa thương mại” kinh tế nước khơng cải cách sâu rộng 21 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP ĐỂ VIỆT NAM TẬN DỤNG TỐT HỘI KHI KÍ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VỚI EU (EVFTA) Trên sở phân tích hội thách thức đến từ EVFTA, để tận dụng tốt Hiệp định này, Nhà nước, doanh nghiệp cần thực số giải pháp sau: 3.1 Về phía Nhà nước Để giảm chi phí tuân thủ tiêu chuẩn (SPS TBT) EU, Việt Nam cần chủ động ký kết thỏa thuận công nhận chung thỏa thuận tương đương trường hợp cụ thể với EU Việc đạt thỏa thuận vậy, đặc biệt lĩnh vực mà hàng xuất Việt Nam hội tiếp cận thực dạng tiềm vào thị trường EU, mang lại cho nhà sản xuất, xuất kinh doanh Việt Nam lợi so sánh lớn, ưu tiên tiếp cận thị trường, lợi tương đương chí lớn nhượng thuế quan FTA Bên cạnh đó, Nhà nước cần giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức việc đối phó với rào cản phi thuế quan, đàm phán lại với đối tác nhập để họ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua rào cản Ví dụ, thị trường EU đưa tiêu chuẩn hóa chất sử dụng mặt hàng nhập từ Việt Nam, EU sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để giúp doanh nghiệp nắm bắt điểm Từ đó, nhóm kiến nghị số giải pháp sau: Thứ nhất, cần phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo chuẩn mực quốc tế Hồn thiện khn khổ pháp lý hệ thống luật pháp; Hồn thiện đồng hóa thị trường nước; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mơi trường thuận lợi thơng thoáng cho hoạt động theo hướng thị trường, phù hợp với cam kết quốc tế Hiệp định EVFTA Thứ hai, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế, hoàn thiện tái cấu trúc chuyển đổi mơ hình tăng trưởng khu vực kinh tế trọng điểm nước Đồng thời, đẩy mạnh tái cấu doanh nghiệp nhà nước, thị trường tài chính, ngân hàng; Tập trung nguồn lực, chế sách nhằm phát triển cơng nghiệp phụ trợ… 22 Thứ ba, Việt Nam cần phải định hướng xây dựng ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục tập trung vào mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam sang thị trường EU mặt hàng nông sản, thủy sản,… nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng thị trường EU, từ nhằm tận dụng hội FTA với EU Thứ tư, hoàn thiện chế quản lý giám sát hoạt động xuất nhập hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, bảo hộ quyền sở hữu trsi tuệ mà Việt Nam cam kết hiệp định Thứ năm, Chính phủ cần hỗ trợ DN giải pháp sau: Xây dựng hệ thống kế toán quản trị cho DN Việt Nam khuyến khích DN áp dụng; tăng cường lực cạnh tranh, tạo điều kiện hỗ trợ hợp lý nhằm gia tăng vai trò DN; Bồi dưỡng khả kinh doanh quốc tế nâng cao lực cạnh tranh quốc tế DN, đặc biệt DNVVN Việt Nam 3.2 Về phía doanh nghiệp Như nói trên, mục tiêu danh mục đàm phán Hiệp định EVFTA không dừng lại lĩnh vực truyền thống, như: thương mại hàng hóa, dịch vụ…, mà mở rộng thêm nhiều lĩnh vực khác, gồm: sở hữu trí tuệ, mua sắm công, phát triển bền vững… Do vậy, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động cập nhật thông tin hội thị trường mà EVFTA mang lại, đặc biệt thông tin ưu đãi thuế liên quan đến hàm lượng giá trị gia tăng nội địa hàng hóa, dịch vụ hàng rào kỹ thuật khác Từ đó, đóng góp ý kiến trình đàm phán Hiệp định EVFTA để đảm bảo lợi ích đáng Điều quan trọng không là, doanh nghiệp phải nỗ lực đổi thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm… để khẳng định vị trí sân nhà tận dụng hội vươn thị trường EU 23 ...VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ BÀI TẬP NHÓM Đề tài: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIỆT NAM – LIÊN MINH CHÂU ÂU EU Lớp Khóa : Cao học Kinh tế quốc tế : CH25... CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI KÍ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VỚI EU (EVFTA) 2.1 Hiệp định Thương mại tự Việt Nam- EU (EVFTA) Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến thức. .. TRƯỜNG EU VÀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - EU 1.1 Đặc điểm thị trường EU Tổ chức tiền thân EU ngày Hiệp ước thành lập cộng đồng than thép Châu Âu ký kết ngày 18/4/1951 Ban đầu liên minh Châu Âu gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn kinh tế quốc tế cơ hội và thách thức trong quan hệ thương mại và đầu tư quốc tế việt nam liên minh châu âu EU , Tiểu luận môn kinh tế quốc tế cơ hội và thách thức trong quan hệ thương mại và đầu tư quốc tế việt nam liên minh châu âu EU , Chính sách ngoại thương:, CHƯƠNG II: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI KÍ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VỚI EU (EVFTA)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay