Thuyết trình môn kinh tế quốc tế phân tích những ưu nhược điểm của hoạt động thương mại quốc tế của việt nam

78 97 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 22:30

BỘ MƠN: KINH TẾ QUỐC TẾ Tên thành viên nhóm:  Đỗ Thị Phương Thúy Mẫ Thị Huyên Lê Hải Yến Đỗ Thị Mỹ Phượng Nguyễn Thị Thùy An Đề tài: Phân tích ưunhược điểm hoạt động thương mại quốc tế Việt Nam thời gian đưa giải pháp để thúc đẩy xuất hàng hóa Việt Nam thị trường giới I LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ II Thực trạng III Giải pháp thúc đẩy xuất I LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm “Thương mại quốc tế” việc trao đổi hàng hóa dịch vụ (hàng hóa hữu hình hàng hóa vơ hình) quốc gia, tn theo ngun tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho bên 1.2 Nguyên nhân hoạt động thương mại quốc tế Nội dung Sự đa dạng hóa nhu cầu Nội dung Sự khác điều kiện tự nhiên quốc gia Nội dung Sự đa dạng hóa giá cả, sở thích nguồn cung cấp đầu vào quốc gia 1.3 Các lý thuyết thương mại quốc tế Lý t h uyết l t u yệ ợ i t đố A Sm dam i i th Quan điểm trọng thương thương mại quốc tế ợi l t ế y u h t nh Lý s o s avid D o d a c i R   1.3 Hiệp định thương mại quốc tế 1.3.1 Tác động FTA  Về mặt tích cực: Mặt hàng xuất chủ lực khối doanh nghiệp FDI n ệ i đ i o th kiện linh SAMSU N G Nhâp FDI Giá trị đóng góp vào GDP ??? Nguyên nhân thua doanh nghiệp nước: III ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾVIỆT NAM Ưu điểm hoạt động TMQT Việt Nam Nhược điểm hoạt động TMQT Việt Nam Nhược điểm hoạt động TMQT Việt Nam IV GIẢP PHÁP ĐỂ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VIỆT NAM RA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Nhóm giải pháp liên quan tới cung mở rộng quy mô sản xuất nghiên cứu thị trường, xác định xu hướng nâng hàm lượng cơng nghệ khác biệt hố sản phẩm áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, giá hợp lý tìm kênh phân phối tốt Nhóm giải pháp liên quan đến cầu Các giải pháp khác DN • Giải pháp nhân lực • Giải pháp vốn Về phía Nha nước ban hanh quy hoạch hợp lý xác cấu hang hoá xuất ngắn hạn va dai hạn tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại cấp nha nước, nâng cao khả dự báo, chất lượng phân tích thơng tin thị trường, giá cả, dự báo mức nhập siêu hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh hang hóa, tở chức hệ thống kênh phân phối, đại lý vật tư chủ yếu , đởi cơng nghệ điều hanh sách tiền tệ cách thận trọng, linh hoạt, phù hợp chủ trương tăng trưởng bền vững, kiểm soát lạm pháp, sử dụng vốn hiệu , điều hanh linh hoạt tỷ giá nhằm bảo đảm khuyến khích xuất điều chỉnh chế, sách để mở rộng cho vay dự án, hoạt động xuất có hiệu quả, có khả hoan vốn, mở rộng hoạt động bảo lãnh tín dụng xuất ... An Đề tài: Phân tích ưu – nhược điểm hoạt động thương mại quốc tế Việt Nam thời gian đưa giải pháp để thúc đẩy xuất hàng hóa Việt Nam thị trường giới I LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ II Thực... lý thuyết thương mại quốc tế Lý t h uyết l t u yệ ợ i t đố A Sm dam i i th Quan điểm trọng thương thương mại quốc tế ợi l t ế y u h t nh Lý s o s avid D o d a c i R   1.3 Hiệp định thương mại quốc. .. Giải pháp thúc đẩy xuất I LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm Thương mại quốc tế việc trao đổi hàng hóa dịch vụ (hàng hóa hữu hình hàng hóa vơ hình) quốc gia, tuân theo nguyên tắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình môn kinh tế quốc tế phân tích những ưu nhược điểm của hoạt động thương mại quốc tế của việt nam , Thuyết trình môn kinh tế quốc tế phân tích những ưu nhược điểm của hoạt động thương mại quốc tế của việt nam , I. LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, IV. GIẢP PHÁP ĐỂ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VIỆT NAM RA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay