1 chuong 1 TN+HDTM 2016 TC

36 77 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 22:15

... DN khơng phải TN 10 Văn phòng Thừa phát lại theo NĐ 61/ 2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 tổ chức hoạt động thừa phát lại thực thí điểm TP.HCM (SĐ: Nghị định 13 5/2 013 /NĐ-CP ngày 18 /10 /2 013 )  V.v  PGS.TS... 9/2 016 ĐKKD để trở thành TN      Đối với TN DN & HKD Luật DN 2 014 Nghị định số 78/2 015 /NĐ-CP ĐKDN Thông tư số 20/2 015 /TT-BKHĐT Bộ KH&ĐT hướng dẫn ĐKDN Đối với TN HTX & LHHTX Luật HTX 2 012 ... tiếp VN (Lưu ý: DN có vốn ĐTNN TN Việt Nam) + MBHH PGS.TS 11 Phan Huy Hồng PGS.TS Phan Huy Hồng II HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 9/2 016 12 Khái niệm 13  “Hoạt động thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 chuong 1 TN+HDTM 2016 TC, 1 chuong 1 TN+HDTM 2016 TC, Các chủ thể HĐTM không phải ĐKKD (NĐ 39/2007/NĐ-CP), TN nước ngoài HĐTM tại Việt Nam, Áp dụng Luật Thương mại, Áp dụng luật chuyên ngành, Áp dụng tập quán TMQT, Áp dụng tập quán trong HĐTM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay