Tổng hợp các đề thi đề cương ôn tập VL8 phấn 8

1 358 5

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:42

I Phần câu hỏi trắc nghiệm Chọn câu trả lời đúng cho các câu từ 1 đến 10 Câu 1: Tốc độ của xe lửa là 72km/h, tốc độ của xe ôtô là 18m/s thì: a. Tốc độ xe lửa lớn hơn tốc độ của ôtô . b. Tốc độ ôtô lớn hơn tốc độ của xe lửa . c. Hai xe có tốc độ bằng nhau. d. Không xác định được xe nào tốc độ nào lớn hơn. Câu 2: Một người đi quảng đường s 1 hết t 1 giây, đi quảng đường tiếp theo s 2 hết t 2 giây. Trong các công thức sau đây công thức nào là công thức tính vận tốc trung bình của người này trên cả quảng đường s 1 và s 2 a. v tb = 2 21 vv + b. v tb = 2 2 1 1 s v s v + c. v tb = 21 21 tt ss + + d. Cả 3 công thức trên đều không đúng Câu 3: Quyển sách nằm yên trên bàn do: a. Quyển sách không chịu tác dụng của lực nào . b. Quyển sách chịu tác dụng bởi lực hút của trái đất. c. Quyển sách chịu tác dụng bởi lực đẩy của mặt bàn. d. Quyển sách chịu đồng thời lực hút của trái đất và lực đẩy của bàn, hai lực này cân bằng nhau Câu 4: nhiệt truyền từ mặt trời đến trái đất chủ yếu bằng: a. Dẫn nhiệt b. Đối lưu c. cả đối lưu và dẫn nhiệt d. bức xạ nhiệt Câu 5: Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất a. p = S F b. p = F S c. p = F × S d. không có công thức nào cả Câu 6: Khi thả một vật có trọng lượng riêng là d v vào một chất lỏng có trọng lượng riêng là d l thì vật sẽ nổi khi: a. d v > d l b. d v < d l c. d v = d l d. Không xác định được Câu 7: Để đưa một vật có trọng lượng 1200N lên cao 5m theo phương thẳng đứng thì cần thực hiện một công: a. 240j b. 6200j c. 6000j d. 6000j/s câu 8: Có một thanh nhẹ AB đặt trên điểm tựa O như hình bên. Đoạn OA ngắn hơn đoạn OB. Ở hai đầu A và B của thanh người ta treo 2 vật G 1 và G 2 sao cho thanh nằm thăng bằng. Bây giờ ta dịch chuyển hai vật vào gần O một đoạn như nhau thì: A o B a. Thanh AB vẫn nằm thăng băng b. Đầu A của thanh bị hạ xuống c. Đầu B của thanh bị hạ xuống d. Không xác định được Câu 9: Một cục nước đá đang nổi trong bình nước . Mức nước G 1 G 2 Trong bình sẽ thay đổi như thế nào khi cục nước đá tan hết a. Tăng lên b. Giảm đi c. Không đổi d. Lúc đầu tăng sau đó giảm Câu 10: Có một lực 10N có thể gây ra áp suất bằng 100.000N/m 2 được không? a. Không được vì áp lực quá nhỏ b. Không được vì áp suất quá lớn c. Được với điều kiện phải có diện tích bị ép phù hợp d. Các câu a,b,c đều đúng II/ Bài tập tự luận (Phần này có 2 câu ) Câu 11: Khi đốt cháy hoàn toàn 200g dầu hoả bằng bếp dầu thì có thể đun sôi 11lít nước có nhiệt độ ban đầu t 1 = 20 0 c . Hãy xác định hiệu suất của bếp ? Biết rằng năng suất toả nhiệt của dầu q = 45.10 6 j/kg, nhiệt dung riêng của nước c =4200j/kgđộ . Khối lượng riêng của nước D = 1000kg/m 3 . Câu 12: Một ngôi nhà cao 13 tầng, mỗi tầng cao 4m có một thang máy chở tối đa được 18 người từ tầng 1 lên đến tầng 13 mỗi người có khối lượng trung bình là 50kg . Mỗi chuyến lên nếu không dừng lại ở các tầng khác thì hết 1 phút. Công suất của thang máy là bao nhiêu (bỏ qua trọng lượng của thang). . c. v tb = 21 21 tt ss + + d. Cả 3 công thức trên đều không đúng Câu 3: Quyển sách nằm yên trên bàn do: a. Quyển sách không chịu tác dụng của lực nào . b nhiệt d. bức xạ nhiệt Câu 5: Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất a. p = S F b. p = F S c. p = F × S d. không có công thức nào cả Câu 6: Khi thả
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các đề thi đề cương ôn tập VL8 phấn 8, Tổng hợp các đề thi đề cương ôn tập VL8 phấn 8, Tổng hợp các đề thi đề cương ôn tập VL8 phấn 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay