Báo Cáo Tìm hiểu về IDS, Firewall và Honeypot

42 79 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 11:20

DANH MỤC HÌNH ẢNH 4LỜI NÓI ĐẦU 5CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ IDS 61.1. KHÁI NIỆM IDS 61.2. CÁC THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG CỦA IDS 61.2.1. Thành phần thu thập thông tin gói tin 61.2.2. Thành phần phát hiện gói tin 61.2.3. Thành phần xử lý 61.3. PHÂN LOẠI IDS 71.3.1. Network Based IDS 71.3.1.1. Lợi thế của Network Based IDS 71.3.1.2. Hạn chế của Network Based IDS 81.3.2. Host Based IDS 81.3.2.1. Lợi thế của Host Based IDS 81.3.2.2. Hạn chế của Host Based IDS ... DSL/ADSL 2.1.2 Các lựa chọn Firewall Có số cơng ty sản xuất sản phẩm Firewall có hai loại để chọn: Firewall phần cứng Firewall phần mềm 2.1.2.1 Firewall phần cứng Về tổng thể, Firewall phần cứng cung... QUAN VỀ FIREWALL .13 2.1 KHÁI NIỆM VỀ FIREWALL 13 2.1.1 Khái niệm 13 2.1.2 Các lựa chọn Firewall 13 2.1.2.1 Firewall phần cứng .13 2.1.2.2 Firewall. .. thống lại sinh nhiều cảnh báo sai định nghĩa chung công Thống kê cho thấy hệ thống này, hầu hết cảnh báo cảnh báo sai, có nhiều cảnh báo từ hành động bình thường, có vài hành động có ý đồ xấu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Tìm hiểu về IDS, Firewall và Honeypot, Báo Cáo Tìm hiểu về IDS, Firewall và Honeypot, CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ IDS, Hình 1.2 - Host Based IDS, CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ FIREWALL, Hình 2.4 - Circuit level gateway, CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HONEYPOT, Chương 4 : Công cụ dò tìm xâm nhập IDS và Honeypot, Hình 4.1- Hình kiến trúc Snort, CHƯƠNG 5: CÁC KIỂU TẤN CÔNG ĐỂ NÉ TRÁNH IDS, FIREWALL VÀ HONEYPOTS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay