HDSX cuanguoidantaynguyen dung

28 137 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 02:35

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 4Đ NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên: ĐẶNG THỊ HOÀNG YÊN Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Địa lí: KIỂM TRA BÀI CŨ Tây nguyên nơi sinh sống N H I Ề U D Â N Ộ T C Ngôi nhà chung lớn bn là: .N H À R Ơ N G Vào mùa xuân sau vụ thu hoach người dân thường tổ chức gì? L Ễ H Ộ I Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Địa lí: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trồng cơng nghiệp đất ba dan: Hình Lược đồ số trồng vật nuôi Tây Nguyên Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Địa lí: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trồng công nghiệp đất ba dan: • Dựa vào kênh chữ kênh hình mục 1, em thảo luận nhóm đơi trả lời câu hỏi sau: +Những trồng Tây Nguyên + Kể têncây câychính trồngở Tây : cao su, cà phê , hồ tiêu, chè… Chúng loại Nguyên( quan sát lược đồ hìnhthuộc 1) Chúng thuộc cơng nghiệp trị xuất loại gì? ( lâu Câynăm, cônggiá nghiệp lâu năm hay trồng nàyrau cao.màu) Giá trị xuất lương thực trồng này? + Tại Tây Ngun lại thích hợp cho việc trồng cơng nghiệp? Hình Lược đồ số trồng vật ni Tây Ngun Cao su Cà phê Hồ tiêu Chè Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Địa lí: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trồng công nghiệp đất ba dan: • Dựa vào kênh chữ kênh hình mục 1, em thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau: + Những trồng Tây Nguyên : cao su, cà phê , hồ tiêu, chè… Chúng thuộc loại công nghiệp lâu năm, giá trị xuất cao + +Ở Tại Tây Nguyên ởtrồng Tây Nguyên thích hợp lạicho thích việc hợp trồng cho việc cơng trồng nghiệp vìcây cơng có nghiệp? đất đỏ ba dan Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Địa lí: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trồng công nghiệp đất ba dan: + Nêu Loại đặc đất nâucủa đỏ,đất tơi đỏ xốp, thuận lợi điểmcó vàmàu lợi ích baphì dannhiêu, ? cho việc trồng cơng nghiệp lâu năm + Vì Các nơi emnày có biết có núi Tây lửaNguyên hoạt động gọi vàvùng phunđất trào đỏdung ba dan không?Trải qua hàng triệu năm tác động mưa, nắng nham dung nham núi lửa nguội tạo thành đất đỏ ba dan Loại đất tốt Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Địa lí: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trồng công nghiệp đất ba dan: Dựa vào bảng số liệu, em trồng cho biết nghiệp Cây công nghiệp nhiều nhấtcông Tây Nguyên nào: cà phêtrồng nhiều Tây Ngun? Cây cơng nghiệp Diện tích ( ) Cà phê Cao su Chè Hồ tiêu 494200 97200 22358 11000 Bảng số liệu diện tích trồng công nghiệp Tây Nguyên (năm 2001) Bên cạnh thuận lợi đất đai người dân Tây Nguyên gặp khó khăn gì? Cách khắc phục khó khăn? Vào mùa khơ, nắng nóng kéo dài, nhiều nơi thiếu nước trầm trọng Vì vậy, họ phải dùng máy bơm hút nước Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Địa lí: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trồng công nghiệp đất ba dan: Tại Tâyngun Nguncó lạinhững thích hợp - Trên cácởcao vùngcho đất khai đểnghiệp? trồng công n việc trồng câythác công ba dan rộng lớn, lâu năm cà phê, cao su, hồ tiêu, chè - Những công nghiệp lâu năm trồng nhiều đây? Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Địa lí: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trồng công nghiệp đất ba dan: Chăn nuôi đồng cỏ: Vật nuôi Bò Trâu Số lượng ( con) 476000 65900 Bảng số liệu vật nuôi Tây Nguyên ( năm 2003 ) Hình Lược đồ số trồng vật ni Tây Ngun Dựa vào kênh chữ kênh hình mục 1, em thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau: Quan sát kể tên niNgun ởlàTây 1.Những conhình vật 1, ninhững chínhvật Tây Bò,Ngun? Trâu, Voi Dựa vàođược bảng nuôi số liệu em cho biết vật Con vật nhiều Tây Nguyên Bò, Trâuđược ni nhiều Tây Ngun? Dựa vào hình hồn thành phiếu tập Vật ni Bò Trâu Số lượng ( con) 476000 65900 Bảng số liệu vật ni Tây Ngun (năm 2003 ) Hình Lược đồ số trồng vật ni Tây Nguyên PHIẾU HỌC TẬP Những vật ni Tây Ngun là: Trâu, bò Đánh x vào ô  trước câu trả lời a/ Con vật nuôi nhiều  trâu x bò   voi b/ Ở Tây Nguyên phát triển việc chăn ni trâu bò  đất rộng người thưa  vật thích hợp nơi x có đồng cỏ xanh tốt  c/ Ở Tây Nguyên voi nuôi để:  chở hàng hóa  thể giàu có, sung túc  chuyên chở người x Cả ý  Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Địa lí: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trồng công nghiệp đất ba dan: Chăn nuôi đồng cỏ: Tây ngun có thuận lợi để chăn ni trâu, bò? - Tây Ngun có đồng cỏ xanh tốt, thuận lợi để phát triển chăn ni trâu , bò Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Địa lí: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trồng công nghiệp đất ba dan: Chăn nuôi đồng cỏ: Ghi nhớ: Trên cao nguyên Tây Ngyên có vùng đất ba dan rộng lớn, khai thác để trồng công nghiệp lâu năm cà phê, cao su, hồ tiêu, chè có nhiều đồng cỏ thuận lợi cho việc chăn ni trâu, bò “Rung chng vàng” Câu 1: Nêu tên loại đất Tây Nguyên? Đáp án: Đất ba dan HẾT435102GIỜ “Rung chuông vàng” Câu 2: Nêu tên loại trồng nhiều Tây Nguyên? Đáp án: Cà phê HẾT435102GIỜ “Rung chuông vàng” Câu 3: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu gọi loại gì? Đáp án: Cây cơng nghiệp HẾT435102GIỜ “Rung chng vàng” Câu 4: Người dân làm để khắc phục tình trạng thiếu nước vào mùa khơ? Đáp án: Dùng máy bơm hút nước ngầm tưới HẾT435102GIỜ “Rung chuông vàng” Câu 5: Loại động vật nuôi nhiều Tây Nguyên? Đáp án: Bò HẾT435102GIỜ Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Địa lí: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trồng công nghiệp đất ba dan: Chăn nuôi đồng cỏ: Ghi nhớ: Trên cao nguyên Tây Ngyên có vùng đất ba dan rộng lớn, khai thác để trồng công nghiệp lâu năm cà phê, cao su, hồ tiêu, chè có nhiều đồng cỏ thuận lợi cho việc chăn ni trâu, bò CẢM ƠN Q THẦY CƠ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 4Đ NĂM HỌC 2016-2017 Giáo viên: ĐẶNG THỊ HOÀNG YÊN ... biết có núi Tây lửaNguyên hoạt động gọi vàvùng phunđất trào đ dung ba dan không?Trải qua hàng triệu năm tác động mưa, nắng nham dung nham núi lửa nguội tạo thành đất đỏ ba dan Loại đất tốt Thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: HDSX cuanguoidantaynguyen dung, HDSX cuanguoidantaynguyen dung, Hình 1. Lược đồ một số cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay