Nghiên cứu Đặc điểm di truyền bệnh thận đa nang tại Hoài Ân bằng phương pháp phả hệ (môn Sinh)

20 54 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2018, 21:08

I.MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ1.Các bài học liên quan của chủ đềMôn Sinh học (Sinh học 12 CB) Bài 8, 9, 10, 11, 12 : Các bài trong chương II Bài 21, 22: Di truyền Y học; phương pháp nghiên cứu phả hệ. …2.Cấu trúc logic nội dung của chủ đề2.1. Cơ sở khoa học:2.1.1. Bệnh thận đa nang:2.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm bệnh thận đa nang 2.1.1.2. Biểu hiện của bệnh thận đa nang 2.1.1.3. Dùng phương pháp phả hệ để xác định đặc điểm di truyền bệnh thận đa nang2.1.1.4. Tác hại và cách phòng chống bệnh thận đa nang 2.1.2. Vận dụng thực tiễn:2.1.2.1. Thực trạng bệnh thận đa nang ở Hoài Ân –Bình Định.2.1.2.2. Điều tra các dòng họ có bệnh thận đa nang ở Hoài Ân –Bình Định .2.1.2.3. Điều tra các thành viên trong dòng họ có bệnh thận đa nang.2.1.2.4. Xây dựng sơ đồ phả hệ về bệnh thận đa nang ở dòng họ nghiên cứu2.1.2.5. Xác định qui luật di truyền chi phối bệnh thận đa nang.2.1.2.6. Thực hiện tư vấn di truyền y học cho những người trong dòng họ nghiên cứu.II.CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI CỦA CHỦ ĐỀ a) Các năng lực chung1Năng lực tự họcHS xác định được mục tiêu học tập chủ đề là: + Định nghĩa được bệnh thận đa nang.+ Nêu được các triệu chứng của bệnh thận đa nang.+ Hiểu được tác hại của bệnh thận đa nang.+ Vận dụng kiến thức đã học để điều tra, xử lí số liệu, xây dựng phả hệ và xác định qui luật di truyền của bệnh.+ Thực hiện tư vấn di truyền về bệnh thận đa nang cho những người trong dòng họ nghiên cứu.+ Lập và thực hiện được kế hoạch học tập chủ đề:Thời gianNội dung công việcNgười thực hiệnPhương pháp thực hiệnSản phẩm2 ngày Lập kế hoạch học tập, nghiên cứu Nghiên cứu tài liệu về bệnh thận đa nang (Khái niệm, triệu chứng, tác nhân, cơ chế phát sinh, hậu quả, biện pháp phòng tránh)Học sinh Nghiên cứu tài liệu qua sách, báo. TV, internet Hỏi các chuyên gia (Bác sĩ, giáo viên…) Báo cáo tóm tắt về các thông tin đã tìm hiểu. Báo cáo tóm tắt về mối liên quan giữa sức khỏe với bệnh thận đa nang. Các triệu chứng bệnh và hậu quả.10 ngày Lập phiếu điều tra Tiến hành điều tra bằng cách: + Phỏng vấn những người bị bệnh + hiểu thông tin từ các bác sĩ. Xử lý, trình bày các số liệu thu thập được.Học sinh Liên hệ trung tâm y tế địa phương xin số liệu. Làm bảng điều tra về thực trạng bệnh thận đa nang. Bảng số liệu, biểu đồ về tình hình thực trạng bệnh.5 ngày Phân tích số liệu, bảng biểu để xây dựng sơ đồ phả hệ từ đó xác định đặc điểm di truyền của bệnh. Dự đoán khả năng di truyền của bệnh qua các thế hệ.Học sinh Sử dụng các kiến thức liên quan để phân tích bảng số liệu. Thảo luận thống nhất ý kiến. Sơ đồ phả hệ Xác định đặc điểm di truyền của bệnh Chỉ ra mối quan hệ giữa tác nhân gây bệnh và bệnh.4 ngày Lập kế hoạch tư vấn di truyền về bệnh thận đa nang cho những người trong dòng họ nghiên cứu.Học sinh Sử dụng các số liệu và kiến thức đã thu thập. Lên kế hoạch và chọn phương tiện để thực hiện tuyên truyền phòng tránh bệnh. Lập Bảng tư vấn di truyền Làm Poster, tờ rơi tuyên truyền cách phòng tránh. Lập website chia sẽ thông tin. Hoạt cảnh tuyên truyền, phê phán những thói quen không tốt.2 Năng lực giải quyết vấn đề Phát hiện và giải quyết một vấn đề trong thực tế: Bệnh thận đa nang có di truyền hay không? Nếu di truyền thì theo những qui luật nào? Có cách nào để giảm thiểu tác hại của bệnh thận đa nang. Biết cách điều tra, xử lí số liệu, xây dựng sơ đồ phả hệ và tìm ra qui luật di truyền chi phối bệnh. Dự đoán khả năng di truyền của bệnh cho thế hệ sau.3Năng lực tư duy sáng tạo HS có năng lực đề xuất giải pháp nghiên cứu đặc điểm DT của bệnh thận đa nang HS có khả năng đề xuất giải pháp mới để hạn chế tác hại của bệnh này.4NL tự quản lý Hs có khả năng tự lập kế hoạch,tự thực hiện kế hoạch, tự điề u chỉnh kế hoạch. HS có khả năng tự quản lý thời gian, điều chỉnh hành vi bản thân để hạn chế các tác động của các tác nhân đột biến…5NL giao tiếp Giao tiếp với các bác sĩ, với thầy cô giáo, với các bạn, với những người trong dòng họ nghiên cứu. Có khả năng liên hệ, phỏng vấn điều tra để thu thập số liệu về tình hình bệnh tại địa phương. Thực hiện tuyên truyền vận động mọi người.6NL hợp tác Làm việc cùng nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong các nhóm nghiên cứu...7NL sử dụng CNTT và truyền thông (ICT) HS biết khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, viết báo cáo. Trình chiếu ppt báo cáo kết quả nghiên cứu, thực hiện website…b) Các năng lực chuyên biệt.1 Quan sát: Quan sát và xác định những biểu hiện của sự bài tiết nước tiểu. Quan sát và xác định các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. Quan sát lượng và màu sắc nước tiểu.2 Xử lý và trình bày số liệu HS thu thập, xử lý và trình bày số liệu rõ ràng, dễ hiểu, logic về điều tra thực trạng bệnh thận đa nang ở Hoài Ân – Bình Định.3 Kĩ năng tính toán HS sử dụng các phép tính đơn giản để tính toán số liệu trước khi trình bày.4 Đưa ra các định nghĩa Đưa ra định nghĩa quá trình bài tiết nước tiểu.5 Đưa ra các tiên đoán Dự đoán kết quả của việc hư hỏng một bộ phận (cơ quan). Dự đoán tình hình sức khỏe dựa vào bản xét nghiệm.6 Xác định biến và đối chứng Biến và đối chứng, các thông số xét nghiệm và thông số chuẩn.7 Tìm kiếm mối quan hệ: Mối liên hệ giữa ô nhiễm môi trường và tần số xuất hiện bệnh. Mối liên hệ giữa nguyên nhân và hậu quả của bệnh thận đa nang. Mối liên hệ giữa đặc điểm DT bệnh thận đa nang của bố mẹ và con cháu.8 Hình thành giả thuyết khoa học: Hình thành giả thuyết khoa học : Bệnh thận đa nang có di truyền hay không? Tuân theo qui luật nào? Có thể sử dụng PP nghiên cứu phả hệ để nghiên cứu đặc điểm DT của bệnh hay không?9 Xử lý và trình bày số liệu: Xử lý số liệu và trình bày số liệu về bệnh thận đa nang. Nhóm nghiên cứu: … CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN BỆNH THẬN ĐA NANG TẠI HOÀI ÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢ HỆ (Môn Sinh) I MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ Các học liên quan chủ đề Môn Sinh học (Sinh học 12 CB) - Bài 8, 9, 10, 11, 12 : Các chương II - Bài 21, 22: Di truyền Y học; phương pháp nghiên cứu phả hệ … Cấu trúc logic nội dung chủ đề 2.1 Cơ sở khoa học: 2.1.1 Bệnh thận đa nang: 2.1.1.1 Khái niệm đặc điểm bệnh thận đa nang Nhóm nghiên cứu: … Nhóm nghiên cứu: … 2.1.1.2 Biểu bệnh thận đa nang 2.1.1.3 Dùng phương pháp phả hệ để xác định đặc điểm di truyền bệnh thận đa nang 2.1.1.4 Tác hại cách phòng chống bệnh thận đa nang 2.1.2 Vận dụng thực tiễn: 2.1.2.1 Thực trạng bệnh thận đa nang Hồi Ân –Bình Định 2.1.2.2 Điều tra dòng họ có bệnh thận đa nang Hồi Ân –Bình Định 2.1.2.3 Điều tra thành viên dòng họ có bệnh thận đa nang 2.1.2.4 Xây dựng sơ đồ phả hệ bệnh thận đa nang dòng họ nghiên cứu 2.1.2.5 Xác định qui luật di truyền chi phối bệnh thận đa nang 2.1.2.6 Thực tư vấn di truyền y học cho người dòng họ nghiên cứu II CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI CỦA CHỦ ĐỀ a) Các lực chung 1-Năng lực tự học Nhóm nghiên cứu: … - HS xác định được mục tiêu học tập chủ đề là: + Định nghĩa được bệnh thận đa nang + Nêu được triệu chứng bệnh thận đa nang + Hiểu được tác hại bệnh thận đa nang + Vận dụng kiến thức học để điều tra, xử lí số liệu, xây dựng phả hệ xác định qui luật di truyền bệnh + Thực tư vấn di truyền bệnh thận đa nang cho người dòng họ nghiên cứu + Lập thực được kế hoạch học tập chủ đề: Thời Nội dung công việc Người Phương pháp Sản phẩm gian thực thực - Lập kế hoạch học tập, Học sinh - Nghiên cứu tài - Báo cáo tóm tắt ngày nghiên cứu liệu qua sách, thơng tin tìm - Nghiên cứu tài liệu báo TV, internet hiểu Nhóm nghiên cứu: … bệnh thận đa nang (Khái niệm, triệu chứng, tác nhân, chế phát sinh, hậu quả, biện pháp phòng tránh) 10 ngày - Lập phiếu điều tra - Tiến hành điều tra cách: + Phỏng vấn người bị bệnh + hiểu thông tin từ bác sĩ - Xử lý, trình bày số liệu thu thập được - Phân tích số liệu, Học sinh Học sinh - Hỏi chuyên - Báo cáo tóm tắt gia (Bác sĩ, giáo mối liên quan viên…) sức khỏe với bệnh thận đa nang Các triệu chứng bệnh hậu - Liên hệ trung - Bảng số liệu, biểu tâm y tế địa đồ tình hình thực phương xin số trạng bệnh liệu - Làm bảng điều tra thực trạng bệnh thận đa nang - Sử dụng - Sơ đồ phả hệ Nhóm nghiên cứu: … ngày bảng biểu để xây dựng sơ đồ phả hệ từ xác định đặc điểm di truyền bệnh - Dự đoán khả di truyền bệnh qua hệ - Lập kế hoạch tư vấn ngày di truyền bệnh thận đa nang cho người dòng họ nghiên cứu Học sinh kiến thức liên quan để phân tích bảng số liệu - Thảo luận thống ý kiến - Xác định đặc điểm di truyền bệnh - Chỉ mối quan hệ tác nhân gây bệnh bệnh - Sử dụng số liệu kiến thức thu thập - Lên kế hoạch chọn phương tiện để thực tuyên truyền phòng tránh - Lập Bảng tư vấn di truyền - Làm Poster, tờ rơi tuyên truyền cách phòng tránh - Lập website chia thơng tin - Hoạt cảnh tuyên Nhóm nghiên cứu: … bệnh truyền, phê thói khơng tốt phán quen 2- Năng lực giải vấn đề - Phát giải vấn đề thực tế: Bệnh thận đa nang có di truyền hay khơng? Nếu di truyền theo qui luật nào? Có cách để giảm thiểu tác hại bệnh thận đa nang - Biết cách điều tra, xử lí số liệu, xây dựng sơ đồ phả hệ tìm qui luật di truyền chi phối bệnh - Dự đoán khả di truyền bệnh cho hệ sau 3- Năng lực tư sáng tạo - HS có lực đề xuất giải pháp nghiên cứu đặc điểm DT bệnh thận đa nang - HS có khả đề xuất giải pháp để hạn chế tác hại bệnh 4- NL tự quản lý Nhóm nghiên cứu: … - Hs có khả tự lập kế hoạch,tự thực kế hoạch, tự điề u chỉnh kế hoạch - HS có khả tự quản lý thời gian, điều chỉnh hành vi thân để hạn chế tác động tác nhân đột biến… 5- NL giao tiếp - Giao tiếp với bác sĩ, với thầy cô giáo, với bạn, với người dòng họ nghiên cứu - Có khả liên hệ, vấn điều tra để thu thập số liệu tình hình bệnh địa phương - Thực tuyên truyền vận động người 6- NL hợp tác - Làm việc nhau, chia sẻ kinh nghiệm nhóm nghiên cứu 7- NL sử dụng CNTT truyền thông (ICT) - HS biết khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, viết báo cáo - Trình chiếu ppt báo cáo kết nghiên cứu, thực website… b) Các lực chuyên biệt Nhóm nghiên cứu: … 1- Quan sát: - Quan sát xác định biểu tiết nước tiểu - Quan sát xác định phận quan tiết nước tiểu - Quan sát lượng màu sắc nước tiểu 2- Xử lý trình bày số liệu - HS thu thập, xử lý trình bày số liệu rõ ràng, dễ hiểu, logic điều tra thực trạng bệnh thận đa nang Hoài Ân – Bình Định 3- Kĩ tính tốn - HS sử dụng phép tính đơn giản để tính tốn số liệu trước trình bày 4- Đưa định nghĩa - Đưa định nghĩa trình tiết nước tiểu 5- Đưa tiên đoán - Dự đoán kết việc hư hỏng phận (cơ quan) - Dự đốn tình hình sức khỏe dựa vào xét nghiệm Nhóm nghiên cứu: … 6- Xác định biến đối chứng - Biến đối chứng, thông số xét nghiệm thông số chuẩn 7- Tìm kiếm mối quan hệ: - Mối liên hệ ô nhiễm môi trường tần số xuất bệnh - Mối liên hệ nguyên nhân hậu bệnh thận đa nang - Mối liên hệ đặc điểm DT bệnh thận đa nang bố mẹ cháu 8- Hình thành giả thuyết khoa học: - Hình thành giả thuyết khoa học : Bệnh thận đa nang có di truyền hay khơng? Tuân theo qui luật nào? Có thể sử dụng PP nghiên cứu phả hệ để nghiên cứu đặc điểm DT bệnh hay khơng? 9- Xử lý trình bày số liệu: - Xử lý số liệu trình bày số liệu bệnh thận đa nang III BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI/ BÀI TẬP/THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH QUA CHỦ ĐỀ 10 Nhóm nghiên cứu: … Nội dung Nội dung 1: Khái niệm, triệu chứng, nguyên nhân, chế phát sinh MỨC ĐỘ NHẬN THỨC (sử dụng động từ bảng phần phụ lục) VẬN VẬN NHẬN THÔNG DỤNG DỤNG BIẾT HIỂU THẤP CAO - Nêu được - Giải thích - Nhận biết Đánh được số giá mức khái niệm được hình dấu bệnh thận đa trình hiệu độ thành nang biểu nang thận nguy cơ, - HS mô tả - Phân tích bệnh đưa lời mối người khác khuyên, được được vấn triệu chứng quan hệ tư chế gây than cho người thường gặp bệnh có khả bệnh biểu mắc Các NL hướng tới chủ đề - Quan sát - Phân tích số liệu, phân tích thơng tin - Giải vấn đề - Đưa tiên đốn - Tìm kiếm mối quan hệ - Năng lực tự quản lý 11 Nhóm nghiên cứu: … thận đa nang bệnh - Phân tích - Liệt kê được hậu được số bệnh hậu hậu bệnh thận đa bệnh nang thận đa nang - Chỉ được số nguyên nhân trực tiếp môi trường, sống có nguy làm thân hay người khác bị bệnh bệnh Đánh giá được nguyên nhân bản, chủ yếu Nội dung + Nêu được - Giải thích - Điều tra Phân - Năng lực sử dụng thu thập số tích được ngơn ngữ 2: số PP được xây liệu hệ - Năng lực tính tốn nghiên cứu bước (xây phả 12 Nhóm nghiên cứu: … Dùng phương pháp phả hệ để xác định đặc điểm di truyền bệnh thận đa nang DT truyền dựng phả hệ + Phân tích người phả hệ cụ thể - HS nêu để xác định được đặc đặc điểm DT điểm phương pháp phả hệ Nội dung - Liệt kê 3: được Biện pháp tác hại đối hạn chế với sức khỏe cách bệnh thận phòng đa nang gây - Đánh giá mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh - Giải thích được cần dựng phả hệ) bệnh thận đa nang vài dòng họ địa bàn … xác định - Năng lực tìm kiếm được đặc mối quan hệ điểm di truyền bệnh thận đa nang - Dự đoán được người bị bệnh dựa biểu sức - Dự đốn được tình trạng sức khỏe không chữa trị - Năng lực dự đoán - Năng lực quan sát - Năng lực sáng tạo - Tìm kiếm mối quan hệ - Sử dụng ngơn ngữ 13 Nhóm nghiên cứu: … thiết việc khỏe thực chế - Chỉ được độ ăn kiêng bệnh thận đa nang gây biện pháp phòng tránh bệnh - Phân tích được sở chống thận đa nang KH bệnh thận biện pháp đa nang phòng tránh bệnh bệnh thận đa nang kịp thời Xây dựng thực được hoạt động tuyên truyền phòng tránh bệnh thận cộng đồng 14 Nhóm nghiên cứu: … V-HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI- BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC: Bài Theo kết điều tra nhóm HS: dòng họ Hồi Ân – Bình Định có nhiều người bị chứng bệnh thận đa nang, có số người khơng sống 50 tuổi, nhiên có người thọ đến 70 tuổi Theo suy đốn ban đầu nhóm HS bệnh thận đa nang bệnh di truyền Hãy quan sát hình ảnh cho biết: 15 Nhóm nghiên cứu: … Câu hỏi 1.1 Thế thận đa nang? 1.2 Nêu khác hình thái cấu tạo thận đa nang thận bình thường? 16 Nhóm nghiên cứu: … 1.3 Em nêu triệu chứng bệnh này? 1.4 Những ngun nhân dẫn đến hình thành nang thận? 1.5 Các dấu hiệu nhận biết bệnh này? 1.6 Em thử giải thích sở khoa học bệnh thận đa nang Bài Tình cờ bạn Thảo học lớp 12 A4- THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Hồi Ân- Bình Định phát bố bạn Ngọc-một lớp, bị bệnh thận đa nang tình trạng nguy kịch Qua thăm hỏi Bạn Thảo biết rằng, số người khác dòng họ bạn Ngọc bị bệnh Bạn Thảo băn khoăn khơng biết bệnh có di truyền hay khơng? Nếu có theo qui luật nào? Và liệu bạn Ngọc người lại dòng họ có bị bệnh hay không? Được giúp đỡ thầy giáo dạy môn sinh học, Thảo bạn lớp lên kế hoạch nghiên cứu đặc điểm di truyền dòng họ bạn Ngọc bạn điều tra được thơng tin sau đây: 17 Nhóm nghiên cứu: … + Ông cố bạn Ngọc bị bệnh, bà cố khơng bị bệnh + Ơng bà cố sinh được người con, đó: Ơng thứ bị bệnh, ông thứ không bệnh, ông thứ (là ông nội Ngọc) bị bệnh, bà thứ không bệnh, ông thứ bị bệnh, ông thứ không bị bệnh + Ơng thứ có vợ bình thường, sinh trai bình thường gái bệnh Người trai có vợ bình thường, sinh gái bình thường + Ơng thứ có vợ bình thường, sinh sinh trai bình thường, trai bệnh (cha bạn Ngọc) gái bệnh người trai bình thường có vợ bình thường người sinh được trai bình thường gái bình thường Mẹ bạn Ngọc bình thường, chị gái bạn Ngọc bệnh Ngọc em gái bình thường + Ơng thứ có vợ bình thường, sinh gái bình thường, gái bệnh trai bệnh + Ơng thứ có vợ bình thường, sinh gái trai bình thường Câu hỏi 18 Nhóm nghiên cứu: … 2.1- Theo em bố ban Ngọc bị bệnh thận đa nang thận ơng có khác biệt so với thận người bình thường? 2.2- Em biết biểu bệnh thận đa nang? 2.3- Thử dự đoán số nguyên nhân dẫn tới bệnh này? 2.4- Từ thông tin trên, em xây dựng sơ đồ phả hệ bệnh thận đa nang dòng họ nói ? 2.5- Qua nghiên cứu phả hệ trên, xác định đặc điểm di truyền bệnh thận đa nang ? 2.6- Từ em thử xác định kiểu gen người dòng họ bạn Ngọc, người biết chắn kiểu gen, người chắn ? 2.7- Nếu gái ông thứ lấy người chồng bình thường xác suất họ sinh đứa mang gen bệnh bao nhiêu? 19 Nhóm nghiên cứu: … 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu Đặc điểm di truyền bệnh thận đa nang tại Hoài Ân bằng phương pháp phả hệ (môn Sinh), Nghiên cứu Đặc điểm di truyền bệnh thận đa nang tại Hoài Ân bằng phương pháp phả hệ (môn Sinh), III. BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI/ BÀI TẬP/THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH QUA CHỦ ĐỀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay