Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần dệt may hoà thọ

69 36 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2018, 22:37

... 2,Cơng ty May Hồ Thọ- Điện Bàn,Cơng ty May Hồ Thọ- Quảng Nam,Cơng ty May Hồ Thọ- Hội An,Cơng ty May Hồ Thọ- Duy Xun,Cơng ty May Hồ Thọ- Đơng Hà,Cơng ty kinh doanh thời trang,Cơng ty Cổ phần bao bì Hồ Thọ- Quảng... cơng ty có số cơng ty liên kết:Cơng ty TNHH Thêu Thiên Tín,Cơng ty Cổ phần May Phú Hồ An,Cơng ty Cổ phần Bông Vải Miền Trung Ngày 01/02/2007 Công ty đổi tên thành Tổng cơng ty cổ phần dệt may. .. 433/QĐ-TCLĐ Tổng công ty Dệt May Việt Nam Năm 2005,chuyển thành công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt May Hoà Thọ Ngày 15/11/2006,chuyển thành Tổng cơng ty Cổ phần Dệt May Hồ Thọ thức vào hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần dệt may hoà thọ, Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần dệt may hoà thọ, Là thước đo tiêu chuẩn để đánh giá kết quả lao động, là cơ sở để tính đơn giá tiền lương và là nhân tố chủ yếu để tính tiền lương cho lao động. Vì thế để tiền lương tính cho người lao động thật công bằng và hợp lý cần phải xem xét kĩ lưỡng công tác xây dự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay