Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần dệt may hoà thọ

69 50 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2018, 22:37

LỜI MƠ ĐẦU Lao động hoạt động quan trọng người nhằm tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Lao động suất, chất lượng hiệu cao nhân tố định đến phát triển đất nước Để tuyển dụng tuyển người làm việc, ban giám đốc cần hệ thống tiền lương cạnh tranh công Mặc dù, tiền lý người lao động làm việc cho doanh nghiệp hệ thống thù lao công giảm tình trạng bỏ việc, làm giảm hiệu lao động tránh chi phí khơng cần thiết Ngành Dệt may Việt Nam ngành xuất mũi nhọn đóng góp to lớn vào GDP kinh tế đất nước Thị trường dệt may ngày mở rộng, bên cạnh khai thác tối đa thị trường lớn, truyền thống, doanh nghiệp dệt may nhiều nỗ lực việc đa dạng thị trường, mở rộng thị trường mới, nên phần lớn thị trường mức tăng trưởng tăng trưởng cao Nhưng diều đáng lo ngại nhân lực ngành dệt may vốn thiếu hụt, nhiều năm vấn đề trở nên nghiêm trọng Vốn ngành gia công, sử dụng công nghệ thấp, thâm dụng lao động cao, nên giải toán thiếu lao động luẩn quẩn Nhận thức tầm quan trọng tiền lương việc kích thích người lao động nâng cao suất mang đến hiệu cao cho doanh nghiệp định chọn đề tài : “ Hồn thiện cơng tác trả lương cơng ty cổ phần dệt may Hồ Thọ “ Bố cục chia làm phần: Phần 1: Cở sở lí luận tiền lương Phần 2: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công tác trả lương công ty cổ phần dệt may Hoà Thọ Phần 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lương công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ PHẦN I SỞ LÍ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG I Tiền lương cho người lao động 1.1 Khái niệm tiền lương Trong kinh tế thị trường thừa nhận sức lao động hàng hoá tiền lương giá sức lao động Xét quan hệ kinh tế, tiền lương trước hết số tiền mà người sử dụng lao động ( người mua sức lao động ) trả cho người lao động ( người bán sức lao động) Mặt khác tính chất đặc biệt loại hàng hoá mà tiền lương không tuý vấn đề kinh tế mà vấn đề xã hội quan trọng liên quan đến đời sống trật tự xã hội Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp, tiền lương phần chi phí cấu thành phí sản xuất kinh doanh Vì tiền lương ln tính tốn quản lý chặt chẽ Ngược lại, người lao động tiền lương thu nhập từ trình lao động, phần thu nhập chủ yếu đại đa số lao động xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống họ Đứng phạm vi toàn xã hội, tiền lương xem xét đặt quan hệ phân phối thu nhập, quan hệ sản xuất tiêu dùng, quan hệ trao đổi… sách tiền lương, thu nhập ln sách trọng tâm quốc gia Từ đặc điểm nêu ta hiểu tiền lương cách chung sau: Tiền lương phần thu nhập tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động, nhằm bù đắp sức lao động hao phí bỏ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh sở thoả thuận tự nguyện bình đẳng quan hệ cung cầu sức lao động, phù hợp với luật lao động 1.2 Bản chất tiền lương Tiền lương hình thức kích thích lợi ích vật chất người lao động Nó đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Vì sử dụng đòn bẩy tiền lương nhằm đảm bảo sản xuất phát triển, trì đội ngũ lao động trình độ kĩ thuật nghiệp vụ cao với ý thức kỹ luật vững, đòi hỏi cơng tác tổ chức tiền lương doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng Tổ chức tiền lương doanh nghiệp cơng hợp lý tạo khơng khí cởi mở người lao động, hình thành khối đồn kết thống nhất, lòng, ý chí nghiệp phát triển doanh nghiệp lợi ích thân họ Chính mà người lao động tích cực làm việc lòng nhiệt tình hăng say họ quyền tự hào mức lương mà họ đạt Như tiền lương làm cho suất lao động không ngừng nâng cao, kích thích phát triển nâng cao trình độ kĩ người lao động Ngược lại công tác tổ chức tiền lương doanh nghiệp thiếu tính cơng hợp lý khơng phát sinh mâu thuẩn nội chí gay gắt người lao động với nhau, người lao động với cấp quản trị, cấp lãnh đạo doanh nghiệp mà lúc, nơi xảy phá hoại ngầm dẫn đến lãng phí to lớn sản xuất Vì nhà quản trị doanh nghiệp, công việc cần quan tâm hàng đầu, phải theo dõi đầy đủ công tác tổ chức tiền lương tiền thưởng cho người lao động qua điều chỉnh cho thỏa đáng hợp lý Tiền lương mối quan tâm hàng đầu người lao động Vì mục đích người lao động mức lương mà hàng tháng họ nhận Do chế độ tiền lương đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu tác động trực tiếp đến động thái độ làm việc họ Bên cạnh đó, tiền lương ảnh hưởng đến đời sống người lao động, phần thu nhập chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống người lao động, đến chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.3 Ý nghĩa tiền lương Đối với doanh nghiệp: Tiền lương yếu tố quan trọng chi phí sản xuất yếu tố khuyến khích vật chất tinh thần người lao động, kích thích người lao động cố gắng phấn đấu lao động tốt để hưởng mức lương thoả đáng Vì vậy, doanh nghiệp khơng nên trả lương q cao không nên trả thấp mà cần phải vào tình hình chiến lược cơng ty để đề sách tiền lương hợp lý Đối với người lao động: Tiền lương bù đắp hao phí lao động mà người lao động bỏ ra, nguồn thu nhập họ.Vì vậy, tiền lương cần phải đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho người lao động phải tính khuyến khích người lao động làm việc Ở mức độ định, tiền lương thể giá trị, địa vị, uy tín người lao động gia đình, xã hội Thơng qua tiền lương người lao động cảm thấy đơn vị sử dụng xã hội đánh giá mức thừa nhận đóng góp than họ, người lao động tận tâm,nhiệt tình cơng việc Đối với xã hội : Chính sách tiền lương thể quan điểm Nhà Nước người lao động doanh nghiệp, phản ánh cung cầu sức lao động thị trường, điều kiện kinh tế tỉ lệ lao động thất nghiệp thị trường, chế độ ưu đãi khuyến khích khác theo vùng địa lý Tiền lương hình thức kích thích lợi ích vật chất người lao động 1.4 Chức tiền lương 1.4.1 Chức thước đo giá trị Tiền lương giá sức lao động, biểu tiền sức lao động, hình thành sở giá trị sức lao động nên phản ánh giá trị sức lao động Nhờ khả phản ánh chức làm thước đo giá trị sức lao động Nó dùng làm xác định mức tiền công cho loại lao động, xác định đơn giá trả lương, đồng thời làm sở để điều chỉnh giá sức lao động giá tư liệu sinh hoạt biến dạng 1.4.2 Chức tái sản xuất sức lao động Trong kinh tế hàng hoá sức lao động yếu tố thuộc chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh Muốn cho tái sản xuất xã hội diễn bình thường cần khơi phục tăng cường để bù lại sức lao động hao phí q trình sản xuất Tiền lương tiền đề vật chất khả đảm bảo tái sản xuất sức lao động sở đảm bảo bù lại sức lao động hao phí thông qua việc thoả mãn nhu cầu tiêu dùng người lao động Vì yếu tố cấu thành nên tiền lương phải đảm bảo không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động Trong sử dụng lao động không trả lương thấp mức lương tối thiểu mà nhà nước qui định 1.4.3 Chức kích thích Kích thích hình thức tác động tạo động lực cho lao động Trong quản lý cần tạo kích thích để gây động lực, hoạt động kinh tế lợi ích kinh tế động lực Lợi ích biểu nhiều dạng, lợi ích vật chất lợi ích tinh thần, lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể cộng đồng xã hội Tuy lợi ích cá nhân người lao động động lực trực tiếp tiền lương khả tạo động lực vật chất lao động Vì người lao động làm việc hiệu cao phải trả lương cao Tiền lương phải đảm bảo người lao động tăng suất lao động, chất lượng hiệu lao động, khuyến khích người tài năng, khuyến khích lao động sáng tạo Mặt khác cần phát huy vai trò tiền lương tổng phụ cấp biểu chức kích thích 1.4.4 Chức bảo hiểm tích lũy Bảo hiểm nhu cầu thiêng liêng lao động Chức bảo hiểm tiền lương bảo đảm cho người lao động sống lao động hàng ngày diễn bình thường thời gian cần khả lao động, làm việc mà khả giành lại phần tích luỹ dự phòng cho sống mai sau họ hết khả lao động hay chẳng may gặp rủi ro, bất trắc đời sống 1.5 Tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế 1.5.1 Tiền lương danh nghĩa Tiền lương danh nghĩa số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động phù hợp với số lượng chất lượng lao động mà họ hao phí 1.5.2 Tiền lương thực tế Là số lượng tư liệu sinh hoạt dịch vụ mà người lao động mua tiền lương danh nghĩa sau đóng khoản thuế theo qui định nhà nước Ta mối quan hệ tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế qua công thức sau: Wr = w p Trong : Wr : số tiền lương thực tế W : số tiền lương danh nghĩa P : số giá Như giá tăng tiền lương thực tế giảm 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 1.6.1 Tiền lương tối thiểu nhà nước (TLmin) Là số tiền bảo đảm cho người lao động, mua tư liệu sinh hoạt tiêu dùng thiết yếu để tái sản xuất sức lao động cá nhân dành phần để bảo hiểm tuổi già nuôi Như tiền lương tối thiểu ứng với trình độ lao động giản đơn nhất, cường độ lao động bình thường, mơi trường điều kiện làm việc bình thường, nhu cầu mức tối thiểu ứng với mức giá sinh hoạt trung bình Ở Việt Nam, mức lương tối thiểu thay đổi qua thời kì sau: - Tháng 5/ 1993 : mức lương tối thiểu : 120.000 đ/tháng - Tháng 1/1997 : mức lương tối thiểu : 144.000 đ/tháng - Tháng 1/1999 : mức lương tối thiểu : 180.000 đ/tháng - Tháng 1/2001 : mức lương tối thiểu : 210.000 đ/tháng - Tháng 1/2003 : mức lương tối thiểu : 290.000 đ/tháng - Tháng 10/2005: mức lương tối thiểu : 350.000 đ/tháng - Tháng 10/2006: mức lương tối thiểu : 450.000 đ/tháng - Tháng 1/2008 : mức lương tối thiểu : 540.000 đ/tháng 1.6.2 Mức lương tối thiểu doanh nghiệp(TLmindn) Là mức lương mà doanh nghiệp điều chỉnh mức lương tối thiểu chung phù hợp với khả tài doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh sở lập quỹ tiền lương kế hoạch doanh nghiệp Mức lương tối thiểu doanh nghiệp phụ thuộc vào ngành hoạt động, địa bàn trụ sở mà doanh nghiệp đặt công ty Mức lương tối thiểu doanh nghiệp dao động khoảng : TLmin TLmax 540.000 540.000 ( 1+ k1 + k2 ) Với TLmin áp dụng doanh nghiệp làm ăn khơng hiệu TLmax áp dụng doanh nghiệp làm ăn hiệu kinh tế cao k1 : hệ số điều chỉnh theo khu vực ( 0,1; 0,2 ; 0,3) k2 : hệ số điều chỉnh theo nghành (0,8 ; 1; 1,2 ) 1.6.3 Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật hai loại tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật: + Tiêu chuẩn cấp bậc thống nghề chung + Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật theo ngành Như tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, thước đo trình độ lành nghề cơng nhân, phản ánh nhu cầu trình độ lành nghề cơng nhân liên quan chặt chẽ với mức độ phức tạp cơng việc gồm phần bản: + Cấp bậc công việc + Cấp bậc cơng nhân Trong đó: số bậc kỹ thuật cơng việc nghề phải số bậc kỹ thuật công nhân nghề cấp bậc công việc sở quan trọng để xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân 1.6.4 Thang, bảng lương Thang lương: Là hệ thống thước đo thống nhà nước dùng đánh giá chất lượng lao động loại lao động cụ thể khác bảng qui định mức đải ngộ lao động theo bậc từ thấp đến cao tương ứng tiêu chuẩn cấp bậc nghề công nhân Kết cấu thang lương : Mỗi thang lương từ đến nhóm mức lương: + Nhóm mức lương phản ánh điều kiện lao động tính chất phức tạp lao động + Các bậc lương thang lương + Các hệ số phù hợp với bậc lương Bảng lương: Là bảng xác định quan hệ tỷ lệ tiền lương người lao động nghề theo chức danh nghề nghiệp Kết cấu bảng lương: + Chức danh nghề nghiệp hay tên gọi nghề + Số bậc lương bảng Số bậc nhiều hay tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp điều kiện lao động nghề + Mức lương bảng lương thể số cụ thể cho chức danh nghề theo bậc phức tạp cuả nghề 1.7 cấu tiền lương cấu thu nhập người lao động từ việc làm bao gồm tiền lương bản, tiền phụ cấp tiền lương khoản khen thưởng, phúc lợi 1.7.1 Tiền lương Tiền lương tiền lương xác định sở tính đủ nhu cầu sinh học, xã hội, mức độ phức tạp mức tiêu hao lao động điều kiện lao động trung bình ngành nghề, cơng việc Tiền lương sử dụng rộng rãi doanh nghiệp quốc doanh khu vực hành nghiệp xác định thông qua hệ thống thang lương, bảng lương nhà nước 1.7.2 Phụ cấp lương Phụ cấp lương tiền công trả cho người lao động ngồi tiền lương bản, bổ sung cho lương bản, bù đắp thêm cho người lao động phải làm việc điều kiện không ổn định khơng thuận lợi mà chưa tính lương bản.Thơng thường loại phụ cấp sau: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại, phụ cấp nguy hiểm, phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp khu vực loại phụ cấp ý nghĩa tích cực việc động viên kích thích người lao động thực tốt công việc điều kiện khó khăn, phức tạp mức bình thường 1.7.3 Tiền thưởng Tiền thưởng số tiền mà người sử dụng lao động trả thêm cho người lao động hồn thiện xuất sắc cơng việc giao Tiền thưởng loại kích thích tác dụng lớn người lao động phấn đấu thực công việc tốt so với kế hoạch 1.7.4 Phúc lợi Phúc lợi thể quan tâm doanh nghiệp tới người lao động, tác dụng kích thích nhân viên trung thành, gắn bó với doanh nghiệp Dù cương vị cao hay thấp, hồn thành tốt cơng việc hay mức bình thường, trình độ lành nghề cao hay thấp, làm nhân viên doanh nghiệp quyền hưởng phúc lợi Phúc lợi doanh nghiệp bao gồm: - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ hưu trí - Nghỉ phép, nghỉ lễ - Ăn trưa doanh nghiệp đài thọ - Quà tặng doanh nghiệp cho nhân viên vào dịp lễ sinh nhật, hỏi cưới II Các hình thức trả lương 2.1 Hình thức trả lương theo thời gian 2.1.1 Khái niệm Lương thời gian hình thức tiền lương mà thu nhập phụ thuộc vào mức lương theo công việc thời gian thực tế làm việc 2.1.2 Đối tượng điều kiện áp dụng Hình thức áp dụng chủ yếu viên chức nhà nước thuộc khu vực hành nghiệp, hoạt động lĩnh vực quản lý, chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; công nhân sản xuất áp dụng với người làm công việc định mức lao động xác 2.1.3 Ưu điểm nhược điểm Ưu điểm : - Đây hình thức đơn giản nên áp dụng rộng rãi - Dễ tính tốn - Hình thức trả lương khuyến khích người lao động quan tâm đến thời gian lao động, trọng đến chất lượng công việc Nhược điểm : - Hình thức trả lương hạn chế, khơng gắn trực tiếp thu nhập người lao động với kết lao động làm không khuyến khích cơng nhân sử dụng thời gian hợp lý, khơng tiết kiêm ngun vật liệu khơng kích thích tăng suất lao động - Khơng hiệu cao tỷ lệ lao động thủ công lớn - Hình thức trả lương khơng hiệu nhiều cơng nhân trình độ tay nghề khác thực chung cơng việc mang tính bình qn 2.1.4 Các chế độ trả lương theo thời gian a Trả lương theo thời gian giản đơn Hình thức tiền lương phụ thuộc vào lương cấp bậc thời gian làm việc thực tế nhân viên Tiền lương thời gian giản đơn tính theo lương giờ, lương ngày, lương tuần, lương tháng Cơng thức tính lương dạng sau: LTG = HSCB x T Trong đó: LTG : mức lương thời gian đơn giản HSCB : hệ số lương cấp bậc T : thời gian làm việc thực tế Nhược điểm : Mang tính bình qn, khơng khuyến khích sử dụng hợp lý thời gian làm việc, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu b Trả lương theo thời gian thưởng Về chất hình thức thời gian giản đơn cộng thêm với tiền thưởng nhân viên đạt số lượng chất lượng công việc quy định LTG = HSCB x T +TT Với: TT tiền thưởng Ưu điểm: Khuyến khích cho nhân viên sử dụng hợp lí thời gian làm việc, tiết kiệm việc dùng nguyên vật liệu, sử dụng hiệu để tăng suất lao động 2.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm 2.2.1 Khái niệm Hình thức trả lương theo sản phẩm hình thức trả lương mà tiền lương công nhân phụ thuộc vào đơn giá tiền lương để hoàn thành đơn vị sản phẩm số lượng sản phẩm thực tế sản xuất đảm bảo chất lượng qui định 2.2.2 Đối tượng điều kiện áp dụng + Đối tượng áp dụng: Áp dụng rộng rãi cho công việc định mức lao động để giao việc cho người lao động trực tiếp sản xuất + Điều kiện áp dụng: - Phải xác định đơn giá trả lương sản phẩm xác - Phải xác định hệ thống định mức lao động xác - Phải tổ chức phục vụ tốt nơi làm việc nhằm tạo điều kiện cho trình sản xuất liên tục - Phải tổ chức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ Tuy nhiên hình thức trả lương hạn chế định 2.2.3 Ưu nhược điểm Ưu điểm Trả lương theo sản phẩm thực nguyên tắc trả lương theo việc, quán triệt đầy đủ nguyên tắc trả lương theo số lượng chất lượng lao động, gắn chặt thu nhập tiền lương với kết sản xuất người Từ tạo động lực kích thích người lao động nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm Nhược điểm Tuy nhiên hình thức trả lương hạn chế định người lao động dể bị lôi vào theo số lượng mà quên mặt chất lượng, đồng thời ý đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu, hao mòn máy móc, trang thiết bị 2.2.4 Các chế độ trả lương theo sản phẩm  Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân Là hình thức trả lương sản phẩm áp dụng trực tiếp cho cá nhân Tiền lương trả trực tiếp cho người lao động vào số lượng sản phẩm mà họ làm theo quy định đơn giá tiền lương trả cho đơn vị sản phẩm thể viết cơng thức sau: TLSP = ĐG x Q Trong đó: TLSP : tiền lương theo sản phẩm trực tiếp ĐG : đơn giá sản phẩm Ưu điểm: + Gắn thu nhập tiền lương với kết lao động với xuất, chất lượng lao động cá nhân khuyến khích cơng nhân tăng suất lao động + Chế độ trả lương đơn giản, dễ hiễu, dễ tính Cơng nhân tính tiền lương - Loại B: Những CBCNV cơng ty hồn thành vượt mức tiêu kế hoạch sản lượng, nhiệm vụ giao tháng từ 01% đến 10%, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt hoàn thành nhiệm vụ thưởng 40.000 đồng đến 60.000 đ/người/ tháng - Loại C: Những CBCNV công ty hoàn thành tốt tiêu kế hoạch sản lượng, chất lượng sản phẩm hồn thành nhiệm vụ cơng tác giao tháng thưởng 30.000 đồng đến 40.000 đ/người/tháng - Loại D: Những CBCNV cơng ty khơng hồn thành tốt tiêu kế hoạch sản lượng nhiệm vụ giao khơng xét thưởng Tùy theo tình hình kết hoạt động hàng tháng Cơng ty, Tổng giám đốc định tăng giảm tiền thưởng theo mức quy định 2.8.2 Phương pháp xét chọn đề nghị khen thưởng : Cuối tháng, tổ trưởng (phụ trách) đơn vị tổng hợp nhận xét đánh giá kết thực nhiệm vụ CBCNV đơn vị theo tiêu kế hoạch nhiệm vụ giao tháng để phân lọai A, B, C, D lấy ý kiến tham gia đại diện Cơng đồn thống trước trình Thủ trưởng đơn vị xem xét phê duyệt để làm chi thưởng B MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ - Qũy lương xây dựng dựa việc lựa chọn mức lương tối thiểu khung lương tối thiểu Nhà nước quy định mà chưa quan tâm đầy đủ đến nhân tố ảnh hưởng doanh thu, lợi nhuận, suất lao động mức tiền lương chung thị trường sức lao động - Cấu trúc lương thiếu hợp lý Trong cấu tiền lương doanh nghiệp, tiền lương chiếm tỷ trọng lớn làm cho cân đối việc phân bổ tổng quỹ lương Tuy cách xác định tiền lương Công ty đem lại cho nhân viên ổn định thu nhập, khả tạo động lực kích thích khả làm việc nhân viên cấu lương Do vậy, doanh nghiệp cần phải phân bổ lại cấu tiền lương hợp lý nhằm đem lại cho nhân viên hài hoà số tiền nhận tạo hưng phấn định cơng việc Khi nổ lực nhân viên công việc tăng lên, suất lao động bình quân hiệu suất chất lượng sản phẩm tốt nhờ ý thức công việc công nhân nâng cao, nhu cầu phát triển công việc tự hoàn thiện thân ý thức rõ - Hiện ngành dệt may nói chung Cơng ty Hòa Thọ nói riêng áp dụng cách tính đơn giá doanh thu, theo hướng dẫn văn quy phạm pháp luật xu hướng chung cho ngành dệt may nên tính đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm - Công bên cần thể cách rõ ràng Theo số liệu tiền lương bình qn Cơng ty, hệ số bình quân xí nghiệp 2,31 tương đối thấp tiền lương bình quân doanh nghiệp lại cao so với doanh nghiệp ngành, điều chứng tỏ Cơng ty chênh lệch lớn mức lương phận khác Do yêu cầu đặt cần phải xác định hệ số cơng việc để từ đánh giá lại thu nhập cho phận, thể cân bên tổng cấu tiền lương doanh nghiệp Để làm điều doanh nghiệp cần phải định giá công việc cách xác đưa tiêu chuẩn chặt chẽ công việc; đánh giá mức độ phức tạp công việc khác chuyên môn, tiêu chuẩn cần thiết nhân viên để hoàn thành cơng việc Khi cơng nhân viên chun mơn dịp thể khẳng định - Các phần thưởng dành cho cơng nhân viên q, khơng tạo động lực thúc đẩy cho nhân viên Đây vấn đề mà tất doanh nghiệp ngày muốn phát huy lòng trung thành nhân viên, để giữ nhân viên giỏi cần phải phần thưởng xứng đáng dành cho nhân viên Một quà không lớn đem lại cho nhân viên niềm tự hào tổ chức quan tâm cố gắng để hồn thành cơng việc tốt Một chức vụ cao tổ chức cho cá nhân xuất sắc cơng việc đóng góp quan trọng doanh nghiệp, họ cảm nhận Công ty ghi nhận đóng góp họ cố gắng phấn đấu để thăng tiến cống hiến cho doanh nghiệp Tóm lại, doanh nghiệp cần cho nhân viên biết mà Cơng ty làm cho họ, thể rõ qua sách trả lương Công ty PHẦN III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 3.1 sở để hồn thiện cơng tác trả lương + Tình hình lương bổng thị trường lao động: lương thị trường yếu tố quan trọng cho việc hồn thiẹn cơng tác trả cơng lao động Bởi người lao động muốn biết đãi ngộ Công ty họ nhu người lao động làm cơng việc Cơng ty khác khơng Do đó, lương thị trường lao động ảnh hưởng khơng nhỏ đến sách lương doanh nghiệp trả cơng cho nhân viên + Chính sách tài doanh nghiệp ảnh hưởng không nhỏ đến công tác trả công lao động Tuỳ thuộc việc hoạch toán tỷ lệ % doanh thu để trả cho chi phí lao động mà người lao động mức thu nhập cao hay thấp + Chính sách lao động nhà nước ảnh hưởng tới việc thực công tác thù lao doanh nghiệp Nhà nước quy định chế độ lương tối thiểu người lao động chế độ nghỉ thai sản, bệnh tật, phụ cấp độc hại 3.2 Một số yêu cầu công tác trả lương Muốn phát huy tác dụng đòn bẫy kinh tế tiền lương sản xuất đời sống, việc hồn thiện cơng tác trả lương Cơng ty cổ phần dệt may Hoà Thọ cần lưu ý số điểm sau: + Chính sách tiền lương thiết lập sở sách lương cũ, không tạo nhiều xáo trộn dẫn đến ảnh hưởng đến sống sinh hoạt người lao động định tiền lương phải đảm bảo đem lại nhiều lợi ích so với chế độ tiền lương cũ người lao động thực đem lại hiệu kích thích sản xuất + Chế độ tiền lương phải đảm bảo nhân viên trả công xứng đáng với sức lực cố gắng họ cho doanh nghiệp, tránh tình trạng người đóng góp nhiều lại nhận mức thù lao ngược lại + Tốc độ tăng tiền lương phải nhỏ tốc độ tăng suất lao động + Ngoài giải pháp tiền lương cho người lao động doanh nghiệp cần thiết lập quỹ hộ trợ cho người lao động mặt đời sống xã hội, đảm bảo cho nhân viên Công ty an tâm cống hiến sức lực cho doanh nghiệp Xây dựng bầu khơng khí doanh nghiệp sơi kích thích phấn đấu sức sáng tạo cống hiến công nhân viên Thăng chức cao bổ nhiệm cá nhân xuất sắc công tác vào chức vụ quản lý Công ty 3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hồn thiện cơng tác trả lương cơng ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ 3.3.1 Chủ trương cải cách sách tiền lương phủ Những nội dung thay đỗi đề án cải cách tiền lương phủ ban hành là: Hệ thống thang bảng lương xây dựng sở kế thừa ưu điểm hệ thống thang bảng lương trước trở nên thu gọn Hệ số lương trung bình nâng lên, rút bớt số bậc ngạch lương Lương chuyên môn nghiệp vụ cao mức lương cán giữ chức lãnh đạo để khuyến khích cơng chức phát triển chun mơn nghiệp vụ Ngồi tùy theo nguồn thu, suất lao động, chất lượng, hiệu lao động người, quan, đơn vị quyền ban hành quy chế trả lương cho CBCNV khuôn khổ quy định pháp luật Bảng lương thay đỗi bội số tiền lương: chuyển từ -1,9 -8,5 lên 1- 2,34 - 10 Đơn cử lương công chức tốt nghiệp đại học nhân hệ số 2,34 tức mức lương tối thiểu người 1.263.600 đồng tăng 31 % so với hệ số 1,9 trước 3.3.2 Định hướng phát triển công ty thời gian tới - Định hướng chiến lược chung Tiếp tục phát triển kinh doanh đa ngành nghề, đa sở hữu sở lĩnh vực sản xuất bao gồm: Sản xuất kinh doanh loại sản phẩm Sợi - May mặc tiêu thụ nội địa xuất nhập trực tiếp loại thiết bị phụ tùng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất Từng bước xây dựng phương án đầu tư phát triển mở rộng ngành sản xuất kinh doanh May mặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh khác Du lịch, Vận tải, Xây dựng Không ngừng áp dựng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất kinh doanh; Ứng dụng công nghệ tin học quản lý kinh doanh, phát triển thương mại điện tử Về thị trường Thị trường xuất Tiếp tục quy hoạch sản xuất theo thị trường chủng loại sản phẩm nhằm chun mơn hố cho đơn vị, góp phần nâng cao suất lao động hạ giá thành sản phẩm Tập trung vào mặt hàng tính chiến lược lâu dài như: quần áo BHLĐ khách hàng Snickers Nhật, quần tây khách hàng Supremes Đồng thời tìm thêm khách hàng tiềm lớn nguồn hàng Phải linh hoạt giá để giữ thị phần khách hàng truyền thống, sở mở rộng thị phần nhằm khơng ngừng nâng cao doanh thu cải thiện đời sống người lao động Trong trường hợp đặc biệt lấy mục tiêu đời sống người lao động làm mục tiêu tối hậu để định giá mối quan hệ khác Thị trường nội địa Đa dạng hoá sản phẩm may mặc Tổng Công ty, nghiên cứu thị hiếu thời trang nước Mở thêm chỉnh đốn cửa hàng, Đại lý miền Trung, tạo sắc diện cho hệ thống bán lẻ Hoà Thọ Từng mùa phải tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe góp ý người tiêu dùng, kịp thời chấn chỉnh mẫu mã màu sắc cho phù hợp, tránh tình trạng sản xuất bị tồn đọng Về thương hiệu Nâng cao thương hiệu Dệt may Hoà Thọ thị trường nước quốc tế gắn liền với việc phát huy nâng cao truyền thống văn hoá doanh nghiệp Thực chiến lược hội nhập thông qua nâng cao lực cạnh tranh, tăng cường liên doanh, liên kết với tổ chức kinh tế khác - Mục tiêu cụ thể năm 2009 Giá trị sản xuất CN : 790 tỷ VND Doanh thu : 1.000 tỷ VND Kim ngạch xuất : 66 triệu USD Thu nhập bình quân người lao động : triệu đồng / người / tháng Lợi nhuận : 20% vốn điều lệ Cổ tức : 12% - Mục tiêu nguồn nhân lực: Năm Chỉ tiêu 2009 Giám đốc điều hành (CEO) Giám đốc, phó giám đốc C/ty, N/máy 10 Quản trị sản xuất cấp trung 20 Đào tạo chuyên viên nghiệp vụ 40 Tổ trưởng, chuyền trưởng sản xuất 50 Cán quản lý kỹ thuật 50 Cán quản lý chất lượng 50 Công nhân điện 30 Công nhân vận hành thiết bị áp lực 30 Đào tạo cho tất công nhân vào Tổng công ty Thực nghiêm túc chế độ sách người lao động theo quy định nhà nước tiêu chuẩn SA 8000 Chú trọng công tác đào tạo đào tạo lại, xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề phục vụ phát triển lâu dài doanh nghiệp Không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho người lao động sách hỗ trợ nhân viên hồn cảnh khó khăn 3.3.3 Một số nhân tố khác Tương quan tiền lương mức sống dân cư : Theo kết trường Đại học kinh tế quốc dân tiền lương chi tiêu 2000 hộ tồn quố tiền lương bình quân đầu người đảm bảo 42,3 % khoản chi.Vì tình hình cấp bách cải cách chế độ tiền lương làm saoc ho tiền lương phải nguồn thu nhập chủ yếu người lao đông, tiền lương phải đảm bảo tái sản xuất mở rộng sức lao động, đảm bảo nhân cách người lao động phải động lực thúc đẩy sản xuất tiến xã hội Về chi phí sinh hoạt: Tiền lương phải phù hợp với chi phí sinh hoạt Lý luận chi phí sinh hoạt là: giá tăng giai đoạn định đó, lương bổng thời thực bị giảm xuống Do cơng ty bắt buộc theo tỷ lệ định đủ nhân viên trì mức lương thực trước đậy Ví dụ lương người 1.800.000 đồng/ tháng mà vật giá lại tăng 5% Vậy tháng người phải lãnh thêm 90.000 đồng trì mức lương thực trước Đối với công ty dệt may Hòa Thọ cần cân nhắc bảo đảm tiền lương thực tế người lao động theo tốc độ trượt giá hàng năm Thành phố Đà Nẵng đô thị loại 1, điểm cuối khu vực hành lang kinh tế Đông Tây, khu vực mở rộng tạo điều kiện để phát triển kinh tế Trong bối cảnh đó, chắn đời sống người dân khu vực nói chung Đà Nẵng nói riêng ngày nâng cao, khả tiêu thụ ngày lớn, khả mua sắm may mặc ngày tăng thêm, hội để Cơng ty mở rộng thị trường Điều tạo điều kiện để công ty cải thiện nâng cao thu nhập cho ngườii lao động doanh nghiệp 3.4 Mục tiêu cơng tác trả lương Cơng ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ Căn vào tình hình hoạt động kinh doanh tổng cơng ty năm 2009 hội nghị người lao động năm 2009, Hội đồng quản trị đưa mục tiêu trả lương cho công ty thời gian tới sau: Tổng cơng ty giao khốn đơn giá tiền lương doanh thu cho đơn vị giao cho Chánh văn phòng - giám đốc đơn vị trách nhiệm xây dựng phương án trả lương sản phẩm, lương khoán hệ số lương theo cấp bậc cơng việc, bình xét kết thực hồn thành nhiệm vụ người lao động tháng theo A, B,C để làm trả lương, thưởng cho người lao động tháng Phấn đấu thu nhập lương người lao động năm 2009 tăng 10 % so với năm 2008, mức lương tối thiểu cơng ty Đà Nẵng không 828.800 đồng/ tháng, Hội An không 772.800 đồng / tháng khu vực lại khơng 728.000 đồng/ tháng 3.5 Nội dung hồn thiện cơng tác trả lương cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ 3.5.1 Hồn thiện cơng tác định mức Là chủ yếu để xác định đơn giá tiền lương chất lượng định mức lao động ảnh hưởng định đến chất lượng công tác tổ chức tiền lương theo sản phẩm Để xác định đơn giá đắn cần phải xây dựng hệ thống định mức lao động tiên tiến Để làm điều cần lưu ý hoàn thiện vấn đề sau: Cán định mức Cơng ty nên cán kỹ thuật chun sâu làm công tác định mức tạo điều kiện, tạo điều kiện để nhân viên định mức làm công việc, nghiên cứu học hỏi, ứng dụng phương pháp định mức tiên tiến thực tế cơng ty, xí nghiệp nhằm xây dựng mức xác Q trình định mức Khi bắt đầu sản xuất tổ trưởng dựa vào qui trình quản lý để bố trí lao động phù hợp với trình độ họ ( cấp bậc nghề nghiệp) Bên cạnh cán định mức tiến hành bấm thực tế giai đoạn công việc, xây dựng bảng định mức thực tế Nhân viên kỹ thuật tiến hành đối chiếu, so sánh bảng định mức để đưa bảng định mức dự kiến Các ca trưởng, tổ trưởng đóng góp ý kiến để đưa bảng định mức hoàn chỉnh Bảng định mức hoàn chỉnh phổ biến rộng rãi công nhân để công nhân tính tiền lương Đồng thời cơng nhân bày tỏ thắc mắc họ, từ biện pháp điều chỉnh giải kịp thời Đảm bảo tính xác cơng tác định mức Để đảm bảo tính xác cơng tác định mức kết hợp so sánh định mức sản lượng định mức theo thời gian cho giai đoạn Những nội dung cần ý khảo sát xây dựng định mức lao động + Phân cơng lao động phải phù hợp với trình độ lành nghề cơng nhân + Phải xác định xác thời gian hao phí để hồn thành giai đoạn + Chú ý đến tình trạng máy móc thiết bị phân xưởng + Sử dụng mức trung bình tiên tiến để xây dựng định mức lao động 3.5.1 Xây dựng mức lương tối thiểu hợp lý Do việc định đưa mức lương tối thiểu trì thời gian dài định mức lương tối thiểu mà đưa mang tính chất ví dụ, chủ yếu đưa phương pháp xác định mức lương tối thiểu để từ xác định quỹ lương kế hoạch cơng ty Khi thị trường biến động đủ lớn thay đỗi giá tiêu dùng, thay đỗi thu nhập mức sống dân cư thị trường tiền lương tối thiểu doanh nghiệp phải điều chỉnh cho phù hợp Trên sở cân nhắc ta đến phương án mức lương tối thiểu sau: Tlminđc = TLmin x ( K1 + K2) = 540.000 x ( 1+ 1,2 ) =1.188.000 đồng Như TLmindn nằm khoảng 540.000đ đến 1.188.000 đ Nếu sử dụng mức lương tối thiểu theo quy định pháp luật tiền lương bình quân công ty 540.000 x ( 2,31 +0,04 ) = 1.269.000 đồng Nếu sử dụng mức lương tối thiểu tối đa mà cơng ty phép lựa chọn tiền lương bình qn cơng ty 1.188.000 x ( 2,31 + 0,04 ) = 2.791.800 đồng Vậy mức lương bình qn tương lai cơng ty dệt may Hòa Thọ nằm khoảng 1.269.000 đồng đến 2.791.800 đồng Với điều kiện cụ thể thị trường lao động, điều kiện tài chính, chiến lược phát triển nguồn tài nguyên nhân lực công ty, theo nên chọn mức lương bình qn 2.000.000 đồng Khi TLmindn = 2.000.000 / 2,35 = 851.064 đồng 3.5.2 Hoàn thiện việc xây dựng tổng quỹ lương đơn gía tiền lương Xác định tổng quỹ lương kế hoạch Với mức lương tối thiểu xây dựng Năm 2009 tổng quỹ lương kế hoạch để xây dựng đơn gía tiền lương là: 851.064 x 6779 x ( 2,31 + 0,04 ) x 12 = 162.696.032.539 đồng Tiền lương bình quân là: 162.696.032.539 / 6779 / 12 = 2.000.000 đồng Đơn giá tiền lương theo doanh thu Vđg = VKH / TKH = 162.696.032.539 / 950.000.000.000 = 0,1713 ( hay 17,13 %) 3.5.3 Hoàn thiện khoản phụ cấp tính chất lương Ngồi lương bản, Cơng ty dệt may Hòa Thọ, áp dụng loại phụ cấp phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm phụ cấp ca đêm Thực tế lao động công ty phải làm việc mơi trường độc hại Vì cần xem xét bổ sung phụ cấp độc hại người lao động phân xưởng sợi may Ngoài lúc lao động kỹ thuật công ty dệt may Hòa Thọ chiếm tỷ lệ nhỏ việc đào tạo bổ sung nhiều hạn chế nên cần nghiên cứu bổ sung phụ cấp kỹ thuật lao động tay nghề cao nhằm giữ chân họ tiếp tục làm việc lâu dài cơng ty 3.5.4 Hồn thiện cấu lương Trong cấu tiền lương doanh nghiệp, tiền lương chiếm tỷ trọng lớn làm cho cân đối việc phân bổ tổng quỹ lương Do vậy, doanh nghiệp cần phải phân bổ lại cấu tiền lương hợp lý nhằm đem lại cho nhân viên hài hoà số tiền nhận tạo hưng phấn định cơng việc Khi nổ lực nhân viên công việc tăng lên, suất lao động bình quân hiệu suất chất lượng sản phẩm tốt nhờ ý thức công việc công nhân nâng cao, nhu cầu phát triển cơng việc tự hồn thiện thân ý thức rõ PHẦN KẾT LUẬN Tiền lương vấn đề nhạy cảm nội dung quan trọng chi phối đến nhiều nội dung quản lý Nếu việc xây dựng cách tính lương hợp lí cơng cụ thu hút nguồn lao động bên ngồi tác dụng trì nhân viên lực kích thích nhân viên làm việc để tăng suất lao động Khi công ty hoạt động hiệu lợi nhuận tăng làm tiền lương tăng theo, hình thành nên hiệu ứng dây chuyền tốt đẹp Do tiền lương nhân tố tạo nên lợi cạnh tranh không thị trường lao động mà nhiều mặt khác Sau thời gian thực tập cơng ty, tơi nắm bắt tình hình trả lương cơng ty, hình thức trả lương phương pháp tính đơn giá tiền lương thấy công ty cố găng khắc phục mặt hạn chế cơng tác trả lương để cải thiện thu nhập nâng cao đời sống cho người lao động Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế nên đánh giá nhận xét đề tài không tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý Cơ, chú, anh, chị Văn phòng tổng cơng ty để chuyên đề hoàn thành tốt MỤC LỤC LỜI MƠ ĐẦU PHẦN I SỞ LÍ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG I Tiền lương cho người lao động .2 1.1 Khái niệm tiền lương .2 1.2 Bản chất tiền lương 1.3 Ý nghĩa tiền lương 1.4 Chức tiền lương 1.4.1 Chức thước đo giá trị .4 1.4.2 Chức tái sản xuất sức lao động 1.4.3 Chức kích thích 1.4.4 Chức bảo hiểm tích lũy 1.5 Tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế 1.5.1 Tiền lương danh nghĩa .5 1.5.2 Tiền lương thực tế 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương .5 1.6.1 Tiền lương tối thiểu nhà nước (TLmin) 1.6.2 Mức lương tối thiểu doanh nghiệp(TLmindn) 1.6.3 Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật .6 1.6.4 Thang, bảng lương 1.7 cấu tiền lương .7 1.7.1 Tiền lương .7 1.7.2 Phụ cấp lương 1.7.3 Tiền thưởng .8 1.7.4 Phúc lợi .8 II Các hình thức trả lương 2.1 Hình thức trả lương theo thời gian 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đối tượng điều kiện áp dụng 2.1.3 Ưu điểm nhược điểm 2.1.4 Các chế độ trả lương theo thời gian 2.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Đối tượng điều kiện áp dụng .10 2.2.3 Ưu nhược điểm 10 2.2.4 Các chế độ trả lương theo sản phẩm 10 III Nguồn hình thành sử dụng quỹ lương 13 3.1 Quỹ lương thực tính theo sản phẩm 13 3.2 Quỹ lương thực tính theo tổng doanh thu – tổng chi phí 13 3.3 Quỹ lương thực tính theo lợi nhuận 14 3.4 Quỹ lương thực theo doanh thu 14 IV Tiền thưởng 15 4.1 Khái niệm .15 4.2 Ý nghĩa 15 4.3 Những nguyên tắc .15 4.4 Nội dung tổ chức thưởng 15 4.4.1 Chỉ tiêu thưởng .15 4.4.2 Điều kiện thưởng 16 4.4.3 Tiền thưởng 16 PHẦN II 17 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ .17 A PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌ .17 I Giới thiệu chung công ty 17 1.1 Sơ lược hình thành phát triển công ty 17 1.1.1 Qúa trình hình thành .17 1.1.2 Quá trình phát triển 17 1.2 cấu tổ chức máy quản lý 19 1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức .20 1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 21 II Các nguồn lực sản xuất chủ yếu công ty .22 2.1 Lao động 22 2.2 Về tài .26 2.3 Về máy móc trang thiết bị 29 2.3.1 Đối với ngành sợi 29 2.3.2 Đối với ngành may 30 III Tình hình hoạt động cơng ty thời gian qua 31 3.1 Lĩnh vực hoạt động 31 3.2 Các loại sản phẩm 32 3.3 Kêt hoạt động kinh doanh năm qua 32 B THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 34 I Những thực chi trả lương 34 1.1 Căn pháp lý 34 1.2 Căn vào tình hình sản xuất kinh doanh .34 II Thực trạng công tác trả lương công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ 34 2.1 Qui trình tiến hành chi trả lương công ty 34 2.2 Phương pháp xác định tiền lương 35 2.3.1 Định mức lao động 35 2.3.2 Xác định quỹ lương để xây dựng đơn giá tiền lương .35 2.3.3 Đơn giá tiền lương (ĐGTL) 38 2.3 Quy mô tiền lương 40 2.4 cấu tiền lương 42 2.5 Các hình thức trả lương công ty 43 2.5.1 Lương theo thời gian .43 2.5.2 Lương theo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 43 2.7 Các khoản phụ cấp tính chất lương 50 2.7.1 Mức phụ cấp chức vụ .50 2.7.2 Phụ cấp trách nhiệm .51 2.7.3 Phụ cấp ca đêm .51 2.8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 53 2.8.1 Sử dụng quỹ khen thưởng: .53 2.8.2 Phương pháp xét chọn đề nghị khen thưởng : 54 B MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỊN TỒN TẠI TRONG CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌ 54 PHẦN III 56 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 56 3.1 sở để hồn thiện cơng tác trả lương 56 3.2 Một số yêu cầu công tác trả lương .56 3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hồn thiện cơng tác trả lương công ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ 57 3.3.1 Chủ trương cải cách sách tiền lương phủ 57 3.3.2 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 57 3.3.3 Một số nhân tố khác .59 3.4 Mục tiêu công tác trả lương Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ .60 3.5 Nội dung hồn thiện cơng tác trả lương cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ .60 3.5.1 Hồn thiện cơng tác định mức 60 3.5.1 Xây dựng mức lương tối thiểu hợp lý .61 3.5.2 Hoàn thiện việc xây dựng tổng quỹ lương đơn gía tiền lương 62 3.5.3 Hoàn thiện khoản phụ cấp tính chất lương 62 3.5.4 Hoàn thiện cấu lương 62 PHẦN KẾT LUẬN 63 ... 2,Cơng ty May Hồ Thọ- Điện Bàn,Cơng ty May Hồ Thọ- Quảng Nam,Cơng ty May Hồ Thọ- Hội An,Cơng ty May Hồ Thọ- Duy Xun,Cơng ty May Hồ Thọ- Đơng Hà,Cơng ty kinh doanh thời trang,Cơng ty Cổ phần bao bì Hồ Thọ- Quảng... cơng ty có số cơng ty liên kết:Cơng ty TNHH Thêu Thiên Tín,Cơng ty Cổ phần May Phú Hồ An,Cơng ty Cổ phần Bông Vải Miền Trung Ngày 01/02/2007 Công ty đổi tên thành Tổng cơng ty cổ phần dệt may. .. 433/QĐ-TCLĐ Tổng công ty Dệt May Việt Nam Năm 2005,chuyển thành công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt May Hoà Thọ Ngày 15/11/2006,chuyển thành Tổng cơng ty Cổ phần Dệt May Hồ Thọ thức vào hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần dệt may hoà thọ, Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần dệt may hoà thọ, Là thước đo tiêu chuẩn để đánh giá kết quả lao động, là cơ sở để tính đơn giá tiền lương và là nhân tố chủ yếu để tính tiền lương cho lao động. Vì thế để tiền lương tính cho người lao động thật công bằng và hợp lý cần phải xem xét kĩ lưỡng công tác xây dự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay